CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1.
ARAÇ ASISTANS
Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-­‐vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve telefon numarası verilir. İstenirse kapsam dışı ve limit üstü bedeller için (karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra), anlaşmalı fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile kontak kurularak Kart Sahibi’nin ilgili hizmetlerden faydalanması sağlanır. Kurtarma; Aracın kullanılması sırasında devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında yoluna devam edebilmesi için uygun bir yere konulması amacıyla yurt içinde 500 TL limit dahilinde kurtarma hizmeti verilir. Kurtarma hizmeti sadece kaza durumunda ve yılda azami 3 kez sağlanır. Aracın bagaj ve yükünden dolayı kurtarılmasına engel bir durum var ise, bagaj veya yükün boşaltılmasından concierge hizmeti sorumlu değildir. concierge hizmeti,bölgedeki anlaşmalı mevcut kurtarma hizmet sağlayıcı firmaların imkanları ve yeterlilikleri ölçüsünde; fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini sağlayacak veya organizasyonunu gerçekleştirecektir. Kurtarma için, bölgedeki kurtarıcı firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır. Concierge hizmeti tarafından aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Çekme ; Aracın hareketsiz kalmasına yol açan arıza ve kaza durumlarında; araç en yakın yetkili veya özel servise olay başı 500 TL limit dahilinde, yıllık azami 3 defaya kadar ücretsiz çekilir. Arıza durumunda; 10 yaş üzeri araçlar kapsam dışı olup 10 yaş ve altı araçlar yılda 3 kez ile kapsam dahilindedir. Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise, bagaj veya yükün boşaltılmasından Concierge hizmeti sorumlu değildir. Limiti aşan durumlarda; önceden Kart Sahibi bilgilendirilerek onayı alınır. Limit farki, Kart Sahibi tarafından ödenir. Şirket tarafından aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Concierge hizmeti, bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir. Çekme için, bölgedeki çekici firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır. Aracın Kolluk Kuvvetleri tarafından çekilmesi, aracın ilk çekildiği servisin onarımı yapacak donanıma sahip olmaması gibi zorunlu durumlarda, aracın 2. kez çekilmesi tek bir çekme işlemi olarak sayılır. Bunun dışındaki her bir olayda ancak 1 kez çekme hizmeti verilir. Concierge hizmeti tarafından aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Yol Kenarında Onarım; Aracın arıza nedeniyle hareketsiz kaldığı durumlarda; aracın yol kenarında onarımı için mümkün olabilen hallerde ve ilgili servislerinin bu hizmeti sağlayabilecek teşkilata sahip olması koşuluyla gerekli organizasyonu yapar ve onarımın azami 2 saate kadar sürmesi durumunda işçilik ücretini karşılar. Concierge hizmeti ile yol yardım anlaşması yapılmış otomobil markaları için Kart Sahibi, yol yardım aracının olay yerine ulaşımına ilişkin 100 km'ye kadar herhangi bir yol ücreti ödemeyecektir. Yol yardım anlaşması olmayan diğer markalar için, yol ücretinin Kart Sahibi tarafından ödenmesi koşuluyla sadece organizasyonu gerçekleştirir. Yetkili araç servisi, talep edildiği esnada müsait değil ise ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise bu teminatla ilgili sorumluluk, yol kenarı yardım teminatı hariç, aracın çekilmesi ve kapsam dahilinde olduğu durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır. Kart Sahibi’nin yardım merkezi ile yapacağı ilk görüşme esnasında; arızanın yol kenarında tamir edilebileceği anlaşılırsa. yerinde tamir için belirtilen markalara ait yetkili araç servisi gönderilecek, aksi taktirde, concierge hizmeti tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. Araç yol kenarında tamir edilemediği taktirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir. *Concierge hizmeti tarafından bu hizmet yalnızca organizasyon olarak sağlanacaktır. **Bu hizmetin kullanılmasından doğabilecek her türlü masraf Kart Sahibi tarafından karşılanacaktır. Konaklama; Kart Sahibi’nin ikamet ili dışında gerçekleşen bir kaza ya da arıza sonucu aracın onarımının 48 saati aştığı durumlarda; Kart Sahibi’nin kaza veya arızanın meydana geldiği ilde konaklamayı tercih etmesi, ve Concierge firması tarafından ulaşım temin edilememesi veya hava ve yol koşullarının uygun olmaması gibi durumlarda; en fazla 4 kişi için arka arkaya azami 5 gece olmak kaydıyla oda ve kahvaltı (ekstralar Kart Sahibi’ne aittir) konaklamasını karşılar. Kiralık Araç ; Kart Sahibi nin aracının, kaza veya arıza sebebiyle onarımının 48 saati aştığı durumlarda; Kart Sahibi’nin seyahatine devam etmek veya daimi ikametgahına dönebilmek için uygun bir araç kiralamak istemesi halinde, olay başına azami 5 gün olmak üzere, günlük 250 TL limit dahilinde, yılda azami 2 defaya kadar kiralık araç hizmeti sağlanacaktır. İkame Araç, Kart Sahibi’nin daimi ikametgah ili dışındaki seyahati esnasında gerçekleşen vakalar için tahsis edilir. Lastik Değişimi; Kart Sahibi’nin aracına ait lastiklerden birinin patlaması durumunda ve Kart Sahibi’nin talep etmesi halinde gönderilecek olan görevli ekip, araç lastiğinin değişimini gerçekleştirecektir. Kart Sahibi’nin aracında yedek lastik olmaması veya lastiğin onarılmasını gerektirecek durumlarda, araç en yakın servise veya lastikçiye olay başına 200 TL limit dahilinde, yılda azami 3 defaya kadar çektilecektir. Yakıt Yardım; Kart Sahibi’nin aracının yakıtının bitmesi durumunda; aracın en yakın akaryakıt istasyonuna ya da en yakın servise çekilmesini 200 TL limit dahilinde, yılda azami 3 defaya kadar sağlayacaktır. Hizmet sadece binek araçlarda geçerlidir. Çilingir Gönderimi; Kart Sahibi’nin aracına ait anahtarların kaybolması veya araç içinde unutulması durumunda, olay yerine yetkili servis gönderilmesini organize edecek ve 50 km yol servis ücreti ve 1 saate kadar servis işçilik bedelini ödeyecektir. Tüm parça bedelleri Kart Sahibi’ne ait olacaktır. Kilidin yetkili servis tarafından açılamayacağı durumda (immobilizer anahtar olması) aracın en yakın yetkili servise çekilmesini, yılda 2 kez olay başı 150 TL limit dahilinde karşılayacaktır. Aracın Emanet ve Muhafazası ; Kaza geçiren aracın onarım süresinin 48 saati aşması veya çalındıktan sonra aracın bulunması durumunda; 5 (beş) gün boyunca aracın emanet ve muhafazası organizasyonunu sağlayacaktır. Araç Muayene Organizasyonu; Bu hizmet İstanbul il sınırları içerisinde geçerlidir. Araç Muayenesi için gerekli belgeler: Muayeneci tarafından istenilen belgeler; • İlgili vasıtanın ruhsatı, • Trafik Sigortası, • Geçmiş yıllara ait vergi makbuzları, • Egzos Emisyon ölçüm pulu, • Hizmetin sunulacağı adres, • Kart Sahibi’ne acil durumda ulaşılabilecek telefon numaraları. Hizmet sunumunda oluşan eksiklerin tamamlanması amaçlı işlemlerin (vergi borcu, egzos emisyon ölçüm pulu veya trafik sigortası eksiği ve diğer oluşabilecek ek tutarlar) yürütülmesi Kart Sahibi’nin muayeneciye ücreti nakit olarak ödemesi karşılığı mümkündür. İlgili meblağın ödemesinin Kart Sahibi tarafından reddi halinde, muayeneci araç muayene hizmetini sunmakla yükümlü değildir. Araç muayene hizmeti iki ayrı seçim ile Kart Sahibi’ne sunulacaktır: • Aracın, Kart Sahibi tarafından önceden belirtilen adresten teslim alımı ve işlem sonrası teslim edilmesi. (Kart Sahibi tarafından beklenilen saatte, muayeneci aracı teslim alacağı önceden belirlenmiş adreste hazır bulunur. Araçta gerekli kontrolleri yapar. ) • Kart Sahibi’nin muayeneci tarafından önceden belirlenen gün ve saatte araç muayene istasyonunda karşılanarak, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve aracın istasyonda Kart Sahibi’ne teslimi. (Muayeneci önceden belirtilen saat ve tarihte aracın teslim alınacağı adreste hazır bulunmalı ve Kart Sahibi’ne belirtilen saatte aracı teslim etmelidir.) NOT: Aracın bakım eksikliği veya herhangi bir başka nedenle araç muayene onayı için yetersiz bulunması halinde muayenecinin hiçbir sorumluluğu yoktur. İlgili yetersizliğin istasyona götürülmesi sonrası meydana çıkması halinde, hizmet ücreti Kart Sahibi’nden tahsil edilecektir. 2. KONUT ASISTANS
Konut Bilgi Hattı : Kart Sahibi, acil hizmet gerekliliği dışında kalan durumlarda; concierge hizmeti cagrı merkezini aramak suretiyle aşağıdaki işkollarında ve asistans ile bağlantılı hizmet veren tüm birimlerin telefon numaraları ve adres bilgilerini öğrenebilecektir: Ambulans Şirketleri Çilingir Hastane ve Doktorlar Camcı Nöbetçi Eczaneler Beyaz ve Elektrikli Eşya Servisleri Su Tesisatçıları Otel ve Konaklama Tesisleri Elektrik Tesisatçıları Uydu Anten Servisleri Araba Kiralama Şirketleri Boya İşleri Seyahat Acentaları Marangoz İşleri Evden Eve Nakil Şirketleri İnşaat İşleri Halı ve Döşemecilik Kumaşçı Klima ve Isıtıcı Hizmetleri Restoranlar ve Kafeler Müzeler ve Kültür Merkezleri Eğlence ve Show Merkezleri Elçilik ve Konsolosluklar Turizm Danışma,Turizm Meslek Örgütleri Turist Rehberleri, Turizm Polisi, Pasaport Kargo Firmaları Güvenlik Şirketleri Asansör, Jeneratör Kalorifer ve Doğalgaz Sistemleri Güneş Enerjisi Diğer İş Kolları... Çilingir Hizmeti; Kart Sahibi’nin ikamet ettiği konut anahtarının kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde hasarı gibi durumlarda konuta girilebilmesi için; bir çilingiri Kart Sahibi’nin ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına 250 TL limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Kart Sahibi tarafından direkt ödenecektir. *Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır.
Su Tesisatı Hizmeti; Kart Sahibi’nin ikamet ettiği konutun su tesisatındaki kırılma/patlama nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda;, bir tesisatçıyı ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına 250 TL limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Kart Sahibi tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için Kart Sahibi tarafından onay verilmemesi halinde; teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır. *Konut içindeki sıhhi tesisat, musluk ve diğer donanıma bağlı olmayan her türlü elemanın tamiri; tesisat hasar
veya kırılmasından kaynaklansa dahi her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzerinden dolayı meydana gelen
hasarın tazmin ve tamiri; sıhhi tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, filtrelerin tamir
veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden doğan veya değişiminden doğan malzeme masrafları;
konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden
geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri; kanalizasyon/pis su
tesisatlarının tıkanması veya tamiri kapsam dışıdır.
Elektrik Tesisatı Hizmeti; Kart Sahibi’nin ikamet ettiği konutun dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından priz/elektrik anahtarlarına kadar) meydana gelebilecek ve konuta elektrik enerjisinin ulaşmasını engelleyecek problemlerde; bir elektrikçiyi ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına 250 TL limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda; Kart Sahibi, tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için Kart Sahibi tarafından onay verilmemesi halinde teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır. *Konut içindeki elektrik tesisatından yararlanılmasını sağlayan her türlü elemanların (lamba, duy, floresan, priz,
elektrik düğmesi) tamiri; tesisat hasarından kaynaklansa dahi her türlü elektrikli ev aleti hasarının tazmin ve tamiri;
tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, havalandırma tesisatı ve benzerinin tamiri veya
voltaj alçalıp yükselmesinden doğan zararlarının tamiri; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs
konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan
hasarın tazmin ve tamiri kapsam dışıdır.
Cam İşleri Hizmeti; Kart Sahibi, konutun dış cephe/yüzey camlarının herhangi bir sebeple kırılması durumunda, bir camcıyı Kart Sahibi’nin konutuna yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına 250 TL limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Konutun Korunması ve Gözetimi; Kart Sahibi’nin ikamet ettiği konutta yangın veya su basması sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda, konutun hırsızlıktan korunması için yılda 1 defaya mahsus ve azami 48 saatle sınırlı olmak üzere koruma görevlisi veya gece bekçisi temin eder ve karşılar. Otelde Konaklama; Kart Sahibi‘nin ikamet ettiği konutta; yangın, dahili su baskını sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda; Kart Sahibi‘nin azami 4 yıldızlı bir otelde ( Concierge tarafından belirlenen), oda/kahvaltı (ekstralar Kart Sahibi‘ne aittir) kalışını kişi başına azami 5 gece olmak üzere üstlenir. Seçilecek otel 4 yıldızlı (yok ise 3 yıldızlı) ve en fazla 50 km. uzaklıkta olacaktır. Faturaların Ödenmesi; Kart Sahibi, geçirdiği kaza sonucunda konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, konutunun abone faturalarının bedelleri Kart Sahibi tarafından ödenmesi koşulu ile, tüm tedavi ve nekahet devresi süresince (azami üç ay süre ile),Concierge hizmeti görevlileri Kart Sahibi namına faturaların ödenmesi için gereken işlemleri yapacaktır. Birinci Derece Akraba’nın Vefatı Durumunda: Kart Sahibi’nin, ikametgahındaki 1. Derece bir aile mensubunun vefatı nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında; Kart Sahibi’nin ikametgahına dönüşünü ekonomi sınıfı uçak bileti veya otobüs bileti (500 km ve altındaki mesafeler için otobüs, 500 km üzeri mesafeler için uçak bileti) organize edecektir. Bu teminat sadece Kart Sahibi’nin asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkün olacaktır. Kart Sahibi, geri dönüş sonrasında, vefatı bir evrak ile belgelemelidir. Daimi İkametgahta Meydana Gelen Bir Hasar Durumunda: Kart Sahibi; hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi sebebiyle, evinde bulunması gerektiği durumlarda; Kart Sahibi’nin ikametgahına dönüşünü ekonomi sınıfı uçak bileti veya otobüs bileti ile (500 km ve altındaki mesafeler için otobüs, 500 km üzeri mesafeler için uçak bileti) organize edecektir. Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Kart Sahibi’nin olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi concierge hizmeti firmasına ibraz etmesi gereklidir (itfaiye raporu, polis raporu, vb.). Acil Mesajların İletilmesi; concierge hizmeti kendi müdahele ettiği vakalarda, istenirse Kart Sahibi’nin ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar. Mimari Danışmanlık ; Uzman Konut Onarım Ekibi, güçlü tedarikçi ağı ile, hem maliyet avantajı hem de zamandan tasarruf sağlayarak kaliteli tadilat, yenileme ve dekorasyon hizmetleri sunar. Kart Sahibi’nin ihtiyaç duyması durumunda Mimari Danışmanlık hizmetleri organizasyon olarak sağlanır. Yapı Onarım-­‐Profesyonel Ev Destek Hizmetleri ; Acil hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili olmayan her türlü durum için; Kart Sahibi’nin isteği üzerine, aşağıdaki konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonel ekibi gönderecek ve ilgili organizasyonu sağlayacaktır. • Su/Sıhhi Tesisat/Kalorifer İşleri (Doğalgaz tesisatı hariç) • Fayans/Kalebodur • Elektrik/Cam • Çelik/Ahşap/PVC kapı-­‐pencere-­‐doğrama tamir işleri • Sıva/Boya /Alçıpan/Kartonpiyer işleri • Yer Döşeme Ahşap işleri (parke,halıflex,mineflo v.b) • Tavan Kaplama/Asma tavan *Bu hizmet sadece organizasyon olarak verilir, organizasyondan doğacak tüm masraflar Kart Sahibi tarafından ödenir. **Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak masrafların tamamı Kart Sahibi tarafından ilgili işkoluna yapılır. . Konuta Doktor/Ambulans Gönderimi IPA, Kart Sahibi’nin Türkiye sınırları içerisinde ikamet ettiği konuta kendisinin ve yakınlarının, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı kriterlere göre ani hastalığı veya yaralanması durumunda, IPA Medikal Ekibi tarafından kara ambulansı ile uygun olan en yakın tıbbi merkeze nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. *Konuta doktor gönderimi yılda 3 kez ile sınırlıdır. **IPA sadece kara ambulansı ile nakil bedelini karşılar. Hava Ambulansı ile nakil, organizasyon olarak sağlanır; bedeli Kart Sahibi tarafından karşılanır. Ancak hava ambulansı ile ilgili tüm organizasyonlar IPA tarafından yapılır. Acil İlaçların Gönderimi ; Kart Sahibi’nin yurtiçindeki seyahati esnasında, gittiği lokasyonda kullanmasının zorunlu olduğu ancak başka bir lokasyonda unuttuğu ilaçları temin edememesi durumunda; aile fertlerinin bu ilaçları unutulan yerden temin ederek concierge sirketine ulaştırması şartı ile concierge sirketine nakliye ücreti tarafından karşılanarak ilaçların teslimi sağlanır. 3.
MEDİKAL ASISTANS
Tıbbi Bilgi ve Danışma ; Kart Sahibi’nin karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak; concierge hizmeti Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Tıbbi Nakil (Ambulans) ; Kart Sahibi’nin Türkiye sınırları içerisinde ikamet ettiği konuta kendisinin ve yakınlarının, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı kriterlere göre ani hastalığı veya yaralanması durumunda, concierge hizmeti Medikal Ekibi tarafından kara ambulansı ile uygun olan en yakın tıbbi merkeze nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. ** sadece kara ambulansı ile nakil bedelini karşılar. Hava Ambulansı ile nakil, organizasyon olarak sağlanır; bedeli Kart sahibi tarafından karşılanır. Ancak hava ambulansı ile ilgili tüm organizasyonlar concierge hizmeti tarafından yapılır. Konuta Doktor Gönderimi ; Konutta ikamet eden Kart Sahibi’nin, bedeni yaralanma veya ciddi hastalığı durumunda; Kart Sahibi’nin konutuna doktor veya hemşire gönderilmesini yılda azami 3 defa ile sınırlı olmak üzere organize eder ve karşılar. Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüş ; yurtiçi seyahati esnasında ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Kart Sahibi’nin daimi ikametgahına naklini ve tek yön ekonomi sınıfı uçak biletini mevcut biletini de kullanarak karşılayacaktır. Konaklama Süresinin Uzatılması ; Kart Sahibi’nin seyahati esnasında acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kalması durumunda ve bu durumun doktor raporu ile belgelenmesi halinde; Kart Sahibi’nin otel veya diğer konaklama masraflarını azami 4 yıldızlı bir otelde (standart oda+kahvaltı) birbirini izleyen azami 5 gece ile sınırlı olmak üzere karşılayacaktır. *Konaklamanın yapılacağı otel concierge hizmeti tarafından belirlenir. Refakatçinin Nakli ve Konaklaması ; Seyahat esnasında meydana gelen ani hastalık veya yaralanma nedeniyle Kart Sahibi’nin 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde; birinci derece bir aile üyesinin hastanenin bulunduğu yere seyahatini organize ederek, seyahat masraflarını ve 4 yıldızlı bir otelde konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) azami birbirini izleyen 5 gece ile sınırlı olmak kaydı ile karşılayacaktır. *4 yıldızlı otelde konaklama için; Standart oda+kahvaltı ücreti (ekstralar Kart Sahibi’ne aittir) ile sınırlıdır. **Konaklamanın yapılacağı otel concierge hizmeti tarafından belirlenir. Kart Sahibi’nin bulunduğu bölgede 4 yıldızlı otel yok ise veya 4 yıldızlı otellerde yer bulunamıyor ise, Kart Sahibi’nin 3 yıldızlı otelde ya da benzeri bir tesiste konaklaması sağlanır. Acil İlaçların Gönderimi; Kart Sahibi’nin yurtiçindeki seyahati esnasında, gittiği lokasyonda kullanmasının zorunlu olduğu ancak başka bir lokasyonda unuttuğu ilaçları temin edememesi durumunda; aile fertlerinin bu ilaçları unutulan yerden temin ederek concierge sirketine ulaştırması şartı ile nakliye ücreti concierge sirketi tarafından karşılanarak ilaçların teslimi sağlanır. Vefatı Halinde Aile Fertlerinin Dönüşü Kart Sahibi’nin yurtdışında vefatı durumunda, ailesinin önceden öngörülmüş imkanlar ile eve dönüşü imkansız ise, var ise mevcut biletlerini kullanarak ekonomi sınıfı uçak biletiyle, aile fertlerinin, ikametgahlarına dönüşünü düzenler ve masrafları karşılar. Acil Mesajların İletilmesi ; concierge hizmetinin kendi müdahele ettiği vakalarda, istenir ise Kart Sahibi’nin ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar. İndirimli Sağlık Check-­‐Up ; Türkiye’nin bir çok ilinde bulunan Anlaşmalı Kurumlar ile ‘İndirimli Sağlık Check-­‐up’ hizmetleri sağlanmaktadır. Kart Sahibi, concierge hizmeti çağrı merkezini arayarak randevu talebinde bulunup, Check-­‐up hizmet bedelini ödedikten sonra hizmeti almaya hak kazanır. Tüm randevular hafta içi hergün 09:00-­‐17:00 saatlerinde yaptırılabilmektedir. Hafta içi 17:00’den sonra gelen hizmet talepleri not edilerek ertesi gün, istenilen gün ve saat için organize edilir. Hafta sonu, resmi/dini bayramlar ve tatil günlerinde gelen randevu talepleri ise tatil döneminden sonraki ilk iş günü, istenilen gün ve saat için organize edilerek randevu teyidi iletilir. Mini Check-up:
Check-­‐up Sonuç Değerlendirme Akciğer Grafisi Tek Yönlü EKG Kalp Elektrosu Tam Kan Sayımı ( 18 Parametre ) İdrar Tahlili Sedimantasyon Kan Şekeri Kolesterol, Total Ultra Check-up:
Hekim Tarafından Sonuçların Değerlendirilmesi Akciğer hastalıklarının ön tarama testidir. Kalbin elektriksel uyarı grafisi. Koroner Arter Hastalıkları ile Ritim Bozukluklarını izlemede en basit ama değerli tetkik türüdür. Lökosit-­‐ Enfeksiyöz hastalıkların ve immun sistem reaksiyonlarının takibinde önemlidir. Eritrosit, Hemoglobin, Hematokrit-­‐ Anemi(kansızlık) tesbitinde anlamlıdır. Lenfosit, Nootrofil, Monosit, Eozinofil, Bazofil-­‐ Kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarında değerlidir. Böbrek,mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testi. Enfeksiyoz, romatizmal, bazı malign hastalıkların habercisidir. Şeker hastalığı tanı ve tedavisinde kullanılır. Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde, tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır. Doktor Muayene Tüm Abdomen USG PA Akciğer Grafisi BUN Kreatinin Doktor Muayene&Check-­‐up Sonuçlarının Değerlendirmesi Tüm batın ultrasyonu Akciğer hastalıklarının ön tarama testidir. Lökosit-­‐ Enfeksiyöz hastalıkların ve immun sistem reaksiyonlarının takibinde önemlidir. Eritrosit, Hemoglobin, Hematokrit-­‐ Anemi(kansızlık) tesbitinde anlamlıdır. Lenfosit, Nootrofil, Monosit, Eozinofil, Bazofil-­‐ Kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarında değerlidir. Karaciğer Fonksiyon Testi Karaciğer Fonksiyon Testi Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde,tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır. Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde,tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır. Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde,tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır. Kandaki üre düzeyi.Böbrek fonkiyon testi. Kandaki kreatenin düzeyi.Böbrek fonksiyon testi. AKS Şeker hastalığı tanı ve tedavisinde kullanılır. Hemogram SGOT SGPT Total Kolesterol HDL Kolesterol Trigliserit Sedimantasyon Tam İdrar Tahlili 4.
Enfeksiyoz hastalıkların, romatizmal hastalıkların, bazı malign hastalıkların habercisidir. Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testi. MEDIKAL NETWORK İNDİRİMİ Kart Sahibi, concierge hizmeti tarafından açılacak olan Medikal Network’ü kullanarak hem daha ucuz, hem de kaliteli hizmet alma sansına sahip olacaktır. Türkiye’de sayıları 2000’e yakın; Özel Kuruluşlar: ü Özel Hastaneler, ü Poliklinikler, ü Tıp Merkezleri, ü Tanı Merkezleri, ü Doktor Muayenehaneleri, ü Eczaneler, ü Laboratuarlar, ü Fizik tedavi merkezlerini kapsayan geniş bir platformda özel fiyat avantajları sağlanmaktadır. İndirimli Hizmetler: ü Yatışlı Tedaviler ü Muayene Konsültasyonlar ü Tıbbi Laboratuvar ü Radyolojik Hizmetler ü Modern Görüntüleme Yöntemleri (Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi v.b.) ü Eczane / ilaç / Kozmetik / Optik ü Fizik Tedavi Hizmetleri *Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları’nda %40’a varan indirimlerden faydalanılabilir.
5.
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Psikolojik Destek, kişinin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen profesyonel yardım sürecidir. İnsanlar artan gündelik hayattaki sorunların bazılarıyla tek başlarına mücadele edebilirken, bazılarıyla ise edememektedirler. Bazı problemler tam olarak analiz edilemediğinden veya doğru başa çıkma tekniklerinin bilinememesinden dolayı çözümsüz kalmaktadır. İşte bu çözümsüz kalan problemlerin çözümünde Psikolojik Destek, sorunların daha iyi analiz edilip, etkin çözümlerin bulunmasında size rehberlik edecektir. Psikolojik Destek’in öneminin farkında olan her bireyin yapmaktan kaçınamayacağı bu harcamalar bilinmez ve karmaşık olmaktan çıkmakta, plan sahibi hangi uygulamayı hangi fiyata, hangi kalite standardında alacağını bilmektedir. Psikolojik Destek hizmeti ile Türkiye çapında üst düzeydeki Psikolog ve Psikiyatrlar’dan bu hizmeti ücretsiz veya indirimli uygulamalar şeklinde alabilirsiniz. -­‐ İlk seans ücretsiz veya indirimli, -­‐ Diğer Seanslarda, seans başına %30’a varan indirim. 6.
SAĞLIKLI BESLENME PLANI
Sağlıklı beslenme ve iyi yaşam ile ilgili bilinç seviyesinin artması, insanların bedenlerine değer vermesi, beslenme konusunun öneminin kavraması sebebiyle Diyetisyen’e gitme amaçları da değişmeye başlamıştır. Diyetisyen’in, önemli bir işlevi olan besinler yoluyla sağlığı geliştirme ve iyileştirme işlevi ön plana çıkmış, Diyetisyen veya Beslenme ve Diyet Uzmanları’na tüm hastalıklarda diyet tedavisi konusunda bilgi alabileceğiniz gibi hasta olmasanız da sağlığınızla ilgili de birçok şey danışabilirsiniz. Diyetisyen’in öneminin farkında olan her bireyin yapmakta kaçınamayacağı harcamalar bilinmez ve karmaşık olmaktan çıkmakta, plan sahibi hangi uygulamayı hangi fiyata, hangi kalite standardında alacağını bilmektedir. Sağlıklı Beslenme ile Türkiye çapında üst düzeydeki Diyetisyenle’riden bu hizmeti ücretsiz veya indirimli uygulamalar şeklinde alabilirsiniz. - İlk seans ücretsiz veya indirimli, - Diğer Seanslarda, seans başına %30’a varan indirim. 7.
SEYAHAT ASISTANS
Tıbbi Bilgi ve Danışma; Sigortalı’nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak, concierge Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Yurtdışında Tıbbi Tedavi; Sigortalı’nın, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde yurtdışı seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda; ayakta tedavi, hastane, ameliyat, tedavi masrafları ile birlikte ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını Sigortalı başına 30.000 Eur limit dahilinde ödeyecektir. Sigorta süresince geçerli olan bu teminatın limiti 30.000 Eur olup herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır. * Eğlence amaçlı kayak seyahatleri esnasında meydana gelebilecek kayak yaralanmalarından doğacak nakil bedelleri dahil degildir. Tıbbi Nakil; Sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde, yurtdışı seyahati esnasında oluşan Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı kriterlere göre ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse, Sigortalı’nın hayatını tehlikeye sokacak durumlarda; Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve concierge hizmeti’nin doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize eder ve nakil için gerekli tüm giderleri sigortalı/kişi başına 30.000 Eur limit dahilinde karşılamayı taahhüt eder. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Inter Partner Assistance Medikal Ekibi ve tedavi eden doktor, Sigortalı’nın sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, vb.) Sigortalı’nın tedavisinden sorumlu olan doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir. *Hava Ambulansı hizmetine Concierge Medikal Ekibi, Sigortalı’yı tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir ve Hava Ambulansı ile nakil sadece Avrupa ve Akdeniz Kıtası ile sınırlıdır. Tüm Hava Ambulansı organizasyonları concierge Medikal Ekibi tarafından yapılır. Hava Ambulansı için her ne şartta olursa olsun concierge sirketinin bilgisi ve onayı dışında yapılan harcamalar için geri ödeme yapılmayacaktır.Yurtdışı seyahatlerde “Hava Ambulansı” ile nakil aynı kıtalar içerisinde yapılır, kıtalar arası nakil kapsam dışıdır. *Eğlence amaçlı kayak seyahatleri esnasında meydana gelebilecek kayak yaralanmalarından doğacak nakil bedelleri dahil degildir. Cenaze Nakli ; Sigortalı’nın yurtdışı seyahati esnasında vefatı durumunda; cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için gerekli tüm tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların ikamet adresindeki defin yerine naklini organize edecek ve sigortalı/kişi başına 30.000 Eur limit dahilinde ödemesini üstlenecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.
**Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.
***Cenaze naklinin bir başka dernek, vakıf, özel veya tüzel kuruluş tarafından organize edilmesi ve giderlerinin
karşılanması durumunda, Concierge hizmetinin bu teminatı geçersiz kılma hakkı saklıdır.
Seyahat Bilgi Hattı ; Sigortalı’ya; seyahatı öncesinde; hava durumu, bankalar, elçilikler, vergiler ve konsolosluklar hakkında ön bilgi verilir. Acil İlaçların Gönderimi; Sigortalı’nın yurtdışı seyahati esnasında gittiği lokasyonda kullanmasının zorunlu olduğu ancak başka bir lokasyonda unuttuğu ilaçları temin edememesi durumunda, aile fertlerinin bu ilaçları unutulan yerden temin ederek concierge sirketine ulaştırması şartı ile nakliye ücreti Concierge tarafından karşılanarak ilaçların teslimi sağlanır. Acil Diş Teminatı; Sigortalı’nın yurtdışı seyahati esnasında ortaya çıkabilecek akut diş rahatsızlıklarına ilişkin doktor müdahalesi gerektirecek durumlar için; sadece acil ağrının giderilmesi için yapılan acil diş tedavisi sonucu ortaya çıkacak masrafları 75 Eur limit dahilinde karşılayacaktır. Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüş; Sigortalı’nın yurtdışı seyahati esnasında ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda daimi ikametgahına naklini (kara/hava yolu ile) organize edecek ve tek yön ekonomi sınıfı uçak biletini mevcut biletini de kullanarak karşılayacaktır. Konaklama Süresinin Uzatılması; Sigortalı’nın yurtdışı seyahati esnasında acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kalması durumunda ve bu durumun doktor raporu ile belgelenmesi halinde; Sigortalı’nın otel veya diğer konaklama masraflarını azami 4 yıldızlı bir otelde (standart oda+kahvaltı) birbirini izleyen azami 5 gece ile sınırlı olmak üzere karşılayacaktır. *Konaklamanın yapılacağı otel concierge hizmeti tarafından belirlenir. Sigortalı’nın Yakınının Seyahati ve Konaklaması; Sigortalı’nın yurtdışı seyahati esnasında; poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde oluşan tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda; Sigortalı’nın belirleyeceği bir aile bireyinin hastanenin bulunduğu yere seyahatini organize edecek ve azami birbirini izleyen 5 gece ile sınırlı olmak üzere, 4 yıldızlı bir otelde konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Konaklama süresinde yapılan tüm ekstra harcamalar Sigortalı’ya aittir. *Konaklamanın yapılacağı otel concierge hizmeti tarafından belirlenir. Sigortalı’nın bulunduğu bölgede 4* otel yok ise veya 4 yıldızlı otellerde yer bulunamıyor ise, Sigortalı’nın 3 yıldızlı otelde ya da benzeri bir tesiste konaklaması sağlanır. Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş Birinci Derece akrabasının vefatı durumunda: Sigortalı’nın, ikametgahındaki 1. Derece akrabasının vefatı nedeniyle ülkeye acil dönmesi gerekiyorsa; Sigortalı’nın Türkiye’ye ekonomi sınıfı tarifeli uçuşla geri dönebilmesi için (var ise mevcut biletini kullanarak) uçak bileti masrafını öder ve uçuşu organize eder. Sigortalı’nın geri dönüş sonrasında vefatı resmi bir evrak ile belgelemelidir. Daimi ikametgahta meydana gelen bir hasar durumunda: Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Sigortalı’nın Türkiye’ye ekonomi sınıfı tarifeli uçuşla geri dönebilmesi için (var ise mevcut biletini kullanarak) uçak bileti masrafını öder ve uçuşu organize eder. Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalı’nın olayı gösteren, resmi makamlardan alınmış bir belgeyi IPA’ya ibraz etmesi gereklidir (İtfaiye raporu, polis raporu v.b.). Kayıp Bagajın Bulunup ve Ulaştırılması; Sigortalı’nın tarifeli uçak seferi (IATA) ve kiralık uçak (charter) ile yurtdışına yaptığı seyahat esnasında “check-­‐in” işleminden geçtikten sonra kaybolan bagajının bulunması için gereken merciler ile yapacağı görüşmelerle ilgili kendisine tavsiyelerde bulunacak ve kayıp raporunun hazırlanmasında yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde ise, söz konusu bagajın Sigortalı’nın daimi ikametgahına veya seyahat için tasarlanan varış noktasına ulaştırılmasında aracılık edecektir. Bagaj Kaybı ve Hasarı; Yurtdışı tarifeli uçuşlarda (IATA) ‘‘check-­‐in’’ işlemi yapılmış bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde bagajın havayolu şirketince belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda; havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Sigortalı’ya 400 EUR limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarından, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. *Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera v.b. elektronik eşyalar, dizüstü bilgisayar, özel döküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır. Aktarmalı Uçuşun Kaçırılması Nedeniyle Gecikme; Tarifeli yurtdışı uçak seferi bir teknik problem, doğal afetler, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından mücbir sebep olarak belirtilen bir nedenden dolayı geç kalırsa ve orijinal bilette gösterilen (rezervasyonu kapalı olan) aktarma yapılacak 2. uçakta yolculuğa devam etmek mümkün olmazsa, orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla; Sigortalı’ya 60 EUR limit dahilinde ödeme yapacaktır. Overbooking Nedeniyle Gecikme;Sigortalı yurtdışındayken, tarifeli uçak seferlerinde havayolu şirketinin uçaktaki yerlerden fazla satış yapması sebebi ile Sigortalı’nın seyahate çıkışı 6 saatten fazla gecikirse, orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla; Sigortalı’ya 60 Eur limit dahilinde ödeme yapacaktır. Kefalet İçin Avans Ödemesi; Yurtdışındaki mahkemelerde Sigortalı’nın ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalı’dan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.Bu tutar Sigortalı’ya verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı concierge hizmeti ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Bahsi geçen avans ödemesi, Sigortalı’nın concierge hizmeti tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir. Sigortalı, kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse, kendisine ödenen avansı derhal concierge hizmeti’ne geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin Sigortalı’yı mahkum etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde Sigortalı kendisine ödenen avansı concierge hizmetine geri ödemekle yükümlüdür. Her durumda, Sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde concierge hizmetine geri ödemekle yükümlüdür. *Kefalet Avansı, suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar 1.000 Eur olarak belirtilmiştir. Tur Organizasyonu; Anlaşmalı olduğu seyahat acenteleri aracılığıyla, Sigortalı’ya turlarla ilgili gerekli bilgileri verir. Talep edilen tur için gerekli organizasyonu sağlar. *Concierge hizmeti bu hizmetin sadece organizasyonundan sorumludur. Tur Organizasyonu sonucu doğabilecek her türlü masraf Sigortalı’ya aittir. Kişisel Eşyaların İkamesi; Kırılan, kaybolan veya çalınan gözlük, lens, protez ve benzerlerinin ikame edilmesi veya Türkiye’den yollanması Concierge hizmeti tarafından sağlanır. Gözlük, lens, protez vb. masraflar Sigortalı tarafından karşılanır ya da Concierge hizmeti Istanbul Bürosu’na bırakılması şartıyla ikame gözlük, lens, protez vb., Sigortalı’nın bulunduğu ülkedeki adresine ulaştırılır. Azami 5 kg’a kadar nakliye masrafları Concierge hizmeti tarafından ödenir. Yakının Sağlık Durumunun İzlenmesi; Sigortalı’nın Türkiye’deki bir yakının bedeni zarar veya hastalığı durumunda, yakınının sağlık durumu Concierge Medikal Ekibi tarafından takip edilir ve durumundaki değişiklikler yolculukta bulunan Sigortalı’ya bildirilir. Hukuki Danışma;Hafta içi mesai saatleri (09:00-­‐18:00 ) içerisinde, bir hukuk danışmanıyla telefonda sözlü olarak görüştürme yapılarak Hukuki Danışma hizmeti verilir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir hukuki döküman hazırlanmayacak, herhangi bir yöntem ile herhangi bir döküman incelenmeyecek, avukatlık hizmeti veren belli bir kişi veya kuruma yönlendirilmeyecek, yasal işlemlerin Sigortalı adına ifa/ikmali yapılmayacaktır *Bu hizmet sadece hafta içi mesai saatleri (09:00-­‐18:00) içerisinde verilebilmektedir. Yurtdışında Nakit Avans; Sigortalı’nın yurtdışı seyahati esnasında cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı’nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 1.000 Eur limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar Sigortalı’ya verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı nakit ya da kredi kartı ile Concierge hizmeti’ne ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır. Avans olarak sağlanan bedelin 30 gün içerisinde ya da Türkiye’ye döndüğü durumlarda 15 gün içerisinde Concierge hizmetine Sigortalı tarafından ödenmesi gerekmektedir. 8. CONCIERGE HİZMETLERİ
Rezervasyon Hizmetleri
Tiyatro Rezervasyon Konser Rezervasyon Otel Rezervasyon Restaurant Rezervasyon İç Ulaşım Rezervasyon (Tren, Uçak, Otobüs, vs.) *Rezervasyon için minimum 48 saat öncesinden concierge hizmetine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Ulaştırma Hizmetleri
Kurye Servisi Organizasyonu Çiçek ve Hediye Ulaştırma Organizasyonu Rezervasyonu Yapılmış Uçak ve Tren Biletlerinin Ulaştırılması Organizasyonu *Bilet teslimatı haricindeki hizmetler tüm Türkiye’yi kapsar. İstanbul’da bilet teslimatı için 48 saat, Ankara ve
İzmir’de bilet teslimatı yapılabilmesi için ise 72 saat öncesinden concierge hizmetine başvurulması gerekmektedir.
**İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki iller için (adrese kargo hizmetinin verilebildiği iller) 72 saat içinde özel kurye
ya da kargo ile adrese teslimat hizmetlerini alma olanağı sağlanacaktır.
***Ulaştırma hizmetlerinde kurye bedelleri Kart Sahibi’ne aittir.
İdari Hizmetler
Tercüme ve Tercümanlık Hizmet Organizasyonu Konferans Salonu Organizasyonu Mesajların İş Ortaklarına İletilmesi *Kiralama hizmetlerinde kira bedelleri Kart Sahibi’ne aittir.
Danışmanlık Hizmetleri
Hukuki Danışma Kültürel Aktivitelerle ilgili Bilgi Kültür ve Eğlence Merkezleri ile ilgili Bilgi Tiyatro Programları Bilgilendirme Konser Salonu Programları Bilgilendirme *Concierge Hizmetleri hem yurtiçi hem de yurtdışında sağlanabilmektedir.
9. VIP AYRICALIKLAR
Hizmet
Yeme&İçme
Rezervasyon
Hizmetleri
Konaklama
Hizmetleri
Taşımacılık ve
Hizmet Noktaları
Restaurant, Gece
Kulubü, Bar vb.
Deniz Taksi
Ulusoy & Varan
Çicek Sepeti
ciceksepeti.com
Networkü
Noktası/Türkiye ve
farklı 12 ülkede
Toplam 200 Hizmet
Noktası
Hizmetleri
Kuaför &
Toplam 250 Hizmet
Türkiye Çapında
Otel, Butik Otel
Deniz Taksi
Güzellik Salonu
Coğrafi Kapsam
Bayan Kuaför ve
Güzellik Salonları
İndirimler
Ücretsiz Hizmetler
Anlaşmalı Mekanlarda
%30’a varan
Ücretsiz Yemek Sonrası
indirim
İkramlar ve Ücretsiz Vale
Uygulamaları
%50'ye varan
indirim
Anlaşmalı Otellerde 6 Gün
Konaklamalarda 1 Gün
Bedava Uygulaması
İstanbul Dahilinde 81
Noktada
%25’e varan
Türkiye Çapında, Tüm
indirim
-
Seferler
Tüm Türkiye
Türkiye Çapında
Toplam 150 Hizmet
Noktası
%15 indirim
%30’a varan
indirim
-
*VIP Hizmetler ile ilgili talepler Hafta içi ve Cumartesi günleri (resmi ve dini bayramlar hariç) 09:00-­‐
18:00 saatleri içerisinde karşılanabilmektedir.18:00’den sonra gelen talepler not edilerek, ilk iş günü geri dönüş yapılır. *Kart Sahibi’nin bilgi talep ettiği VIP Hizmet hakkında detaylar aktarıldıktan sonra, anlaşmalı kurumlar ve avantajları hakkında bilgi verilir. *VIP Ayrıcalıklar, Concierge hizmetinin yurtiçi ve yurtdışınde anlaşmalı olduğu kurumlar için geçerlidir. 10. HOBİ KULÜPLERİ
Türkiye’nin birçok iline yayılmış hobiler networküdür. Eğitimden, sosyal aktivitelere, sanattan spora bir çok farklı alanda oluşturulan hobi networkü, her Kart Sahibi’nin ilgi alanına hitap eder ve özel olarak sağlanan indirimli fiyatlarla maliyet avantajı sağlar. EĞİTİM
Yabancı Dil Kursları
Aşçılık Kursu
Pastacılık Kursu
Kurabiye Kursu
Çikolata Kursu
Dikiş Kursu
Takı Kursu
Bahçe Bakımı Kursu
SANAT
El Sanatları
Hat Sanatı
Ebru Kursu
Resim Kursu
Dans Kursu
Müzik Kursu
Seramik Kursu
SPOR
Fitness
Yelken Kursu
Eskrim
Okçuluk
Yoga
Pilates
Yüzme
Golf
Savunma Sporları
Tenis
Satranç
Binicilik
Sörf
Dalış
SOSYAL
Gezi & Seyahat
Sinema
Opera
Tiyatro
11. ALIŞVERİŞ PAKETİ
Giyim, kozmetik, kuyumcu, optik ve kitap evinden oluşan 10 farklı marka ve toplamda 283 mağazanın yanı sıra, tüm Türkiye’ye hizmet veren, anlaşmalı e-­‐alışveriş siteleri ile, indirimli ve keyifli alışveriş imkanı sağlamaktadır. 
Download

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI Araç Bilgi Hattı