Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2014 - 2015 Dönemi Seminer Programı
Seminer
10.10.2014 08.00-08.20 Türkiye'de Anestezi'nin Kurucusu: Sadi Sun
08.30-09.00 Anestezi'nin Tarihçesi
09.10-09.50 YBÜ'ne hasta kabul kriterleri
Anlatıcı
Ziya Salihoğlu
Tarık Umutoğlu
Kadir İdin
17.10.2014 08.00-08.50 Anestezi Makinesi
09.00-09.50 Solunum Sistemleri (Devreleri)
Mefkür Bakan
Sinan Yılmaz
24.10.2014 08.00-08.50 Monitörizasyon
09.00-09.50 Havayolunun Kontrolü
Kazım Karaaslan
Harun Uysal
31.10.2014 08.00-08.50 İnhalasyon Anestezikleri
09.00-09.50 YB Hastalarında İnfeksiyonlar
Asım Esen
Turan Aslan
07.11.2014 08.00-08.50 Nonvolatil Anestezikler
09.00-09.50 Yoğun Bakım Anestezi ve Analjezisi
Kürşad Gül
Emine Yılmaz
08.00-08.40 NMB Edici İlaçlar
14.11.2014 08.50-09.20 Kolin Esteraz İnhibitörleri
09.20-09.50 Antikolinerjik İlaçlar
Muhittin Çalım
Hayrettin Daşkaya
21.11.2014 08.00-08.50 Lokal Anestezikler
09.00-09.50 Anesteziye İlave İlaçlar
Farda Yılmaz
Tarık Umutoğlu
28.11.2014 08.00-08.50 Spinal, Epidural ve Kaudal Bloklar
09.00-09.50 TYD
Gökçen Başaranoğlu
Fatma Bingöl
05.12.2014 08.00-08.50 Periferik Sinir Blokları
09.00-09.50 İYD
Zafer Doğan
Selçuk Alver
08.00-08.40 Adrenerjik Agonistler ve Antagonistler
12.12.2014 08.50-09.20 Hipotansif Ajanlar
09.20-09.50 Şok ve Resüsitasyon
Ülgen Zengin
Erdoğan Öztürk
19.12.2014 08.00-08.50 Toraks Cerrahisi için Anestezi
09.00-09.50 Transfüzyon
Ufuk Topuz
Mefkür Bakan
26.12.2014 08.00-08.50 Kardiyak Hastada Non-Kardiyak Cerrahi için Anestezi
09.00-09.50 Damar Hastalıkları için Anestezi
Ziya Salihoğlu
Emine Yılmaz
02.01.2015 08.00-09.00 SINAV
09.01.2015 08.00-08.50 Kardiyak Cerrahide Anestezi
09.00-09.50 Olgu sunumu
Ufuk Topuz
Harun Uysal
16.01.2015 08.00-08.50 Solunum Sistemi Hastalıklarında Anestezi
09.00-09.50 ARDS
Kürşad Gül
Kadir İdin
23.01.2015 08.00-08.50 Solunum Yetersizlikleri
09.00-09.50 SEPSİS
Asım Esen
Ülgen Zengin
30.01.2015 08.00-08.50 Mekanik Vent. Stratejileri (Sol. Yet.)
09.00-09.50 Solunum Eğrilerinin Değerlendirilmesi
Muhittin Çalım
Fatma Bingöl
06.02.2015 08.00-08.50 Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP)
09.00-09.50 TRALİ
Hayrettin Daşkaya
Selçuk Alver
13.02.2015 08.00-08.50 Nörofizyoloji ve Nöroşirurji için Anestezi
09.00-09.50 YBÜ - Psikiyatrik Problemler
Sinan Yılmaz
Zafer Doğan
20.02.2015 08.00-08.50 Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım
09.00-09.50 YBÜ - Antitrombotik Tedavi
Z.Salihoğlu
Ferda Yılmaz
27.02.2015 08.00-08.50 Travmalı Hastalarda Anestezi
09.00-09.50 YBÜ - Parenteral Nutrisyon
Kazım Karaaslan
Betül Uslu
06.03.2015 08.00-08.50 YBÜ'nde Gastrointestinal Yetersizlik
09.00-09.50 YBÜ - Enteral Nutrisyon
Erdoğan Öztürk
İsmail Sümer
13.03.2015 08.00-08.50 Sıvı Elektrolit Dengesi
09.00-09.50 Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri olan Hastaya Yaklaşım
Tarık Umutoğlu
Mefkür Bakan
20.03.2015 08.00-08.50 Asit-Baz Dengesi
09.00-09.50 Kan Gazlarının Değerlendirilmesi
Kürşad Gül
Kazım Karaaslan
27.03.2015 08.00-08.50 Renal Fizyoloji ve Böbrek Hastalığı Olanlarda Anestezi
09.00-09.50 Hemodiyafiltrasyon
Kadir İdin
İsmail Sümer
03.04.2015 08.00-08.50 Organ Nakli için Anestezi
09.00-09.50 Organ Nakli- YBÜ takibi
Asım Esen
Hakkı Ölçülü
10.04.2015 08.00-08.50 Hepatik Fizyoloji ve Karaciğer Hastalıklarında Anestezi
09.00-09.50 Kanama ve Hemostaz
Erdoğan Öztürk
Ülgen Zengin
17.04.2015 08.00-08.50 Endokrin Hastalığı Olanlarda Anestezi
09.00-09.50 Malign Hipertermi
Ufuk Topuz
Betül Uslu
24.04.2015 08.00-08.50 Nöromuskuler Hastalıklar için Anestezi
09.00-09.50 Diyabetik Hastaya Yaklaşım (Anestezi - YBÜ)
01.05.2015
Gökçen Başaranoğlu
Rabia Toprak
TATİL
08.05.2015 08.00-08.50 Zehirlenmeler
09.00-09.50 Uyuşturucu Kullanan Hasta
Zafer Doğan
Ziya Salihoğlu
15.05.2015 08.00-08.50 Obstetrik Anestezi
09.00-09.50 Anestezi Sonrası Bakım
Ferda Yılmaz
Zeynep Ertaş Dursun
22.05.2015 08.00-08.50 Oftalmik Cerrahide Anestezi
09.00-09.50 Ağrı Fizyolojisi - Temel Kavramlar
Hayrettin Daşkaya
Kürşad Gül
29.05.2015 08.00-08.50 Kulak-Burun-Boğaz Cerrahisinde Anestezi
09.00-09.50 Akut Ağrı Tedavisi ve Post-operatif Ağrı
Muhittin Çalım
Hakkı Ölçülü
05.06.2015 08.00-08.50 Ortopedik Cerrahide Anestezi
09.00-09.50 Kronik Ağrı
Sinan Yılmaz
Zeynep Ertaş Dursun
12.06.2015 08.00-08.50 Pediatrik Anestezi
09.00-09.50 Zor Entübasyon Hastasına Yaklaşım
Ufuk Topuz
Rabia Toprak
19.06.2015 08.00-08.50 Geriatrik Anestezi
09.00-09.50 Günübirlik Anestezi
Kadir İdin
Tarık Umutoğlu
26.06.2015 08.00-09.00 SINAV
Download

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı