İTF 14. ASİSTAN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI
( 08 - 12 Aralık 2014)
08 ARALIK PAZARTESİ 2014
09:00 - 09:15
Açılış konuşmaları
09:15 - 09:30
İstanbul Tıp Fakültesinin tarihçesi, Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve
İTF Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesinin tanıtılması
Prof. Dr. Yeşim Erbil
(Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı)
09:30 - 10:00
Kahvaltı
10:00 - 11:00
Dört grup halinde yerleşkenin gezilmesi
11:00 - 12:00
Asistan gözüyle uzmanlık eğitimi
UEEK üyesi asistanlar ve fakülte asistan temsilcisi
12:00 - 13:00
Yemek
13.00 – 16:20
Paralel oturumlar
(A-B-C grupları, üç gün boyunca dönüşümlü olarak Paralel oturumlara
katılacaktır. 14:00 ve 15:10’da 10’ar dakika ara verilecektir)
13:00 - 16:20
(A) Etkili İletişim
Prof. Dr. Güler Bahadır, Prof. Dr. Nuray Özgülnar, Dr. Nilüfer Alçalar,
13:00 - 15:10
(B) Enfeksiyon Kontrolü
Prof.Dr Selma Karabey, Prof.Dr Derya Aydın, Y. Hem. Hatice Kaymakçı,
Y. Hem. Aslı Özdemir, Y. Hem. Duygu Muşovi
15.20 - 16:20
(B) Klinik biyokimya laboratuvarında preanalitik süreç
Prof. Dr. Ümit Türkoğlu
13:00 - 16:20
(C) İ.T.F. Hastanesi Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi
Ve Tanıyla İlişkili Gruplar(TİG)
Prof. Dr. Ahmet Bilge Sözen
09 ARALIK SALI 2014
09:50-10:00 ve 10:50-11:00 Oturumlara ARA Verilecektir.
09:00 - 12:30
(B) Etkili İletişim
Prof. Dr. Güler Bahadır, Prof. Dr. Nuray Özgülnar, Dr. Nilüfer Alçalar,
09:00 - 11:10
(C) Enfeksiyon Kontrolü
Prof.Dr Selma Karabey, Prof.Dr Derya Aydın, Y. Hem. Hatice Kaymakçı,
Y. Hem. Aslı Özdemir, Y. Hem. Duygu Muşovi
11:20-12:30
(C) Klinik biyokimya laboratuvarında preanalitik süreç
Prof. Dr. Ümit Türkoğlu
09:00-12:30
(A) İ.T.F. Hastanesi Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi
Ve Tanıyla İlişkili Gruplar(TİG)
Prof. Dr. Ahmet Bilge Sözen
12:30 – 13:30
Yemek
13:30 - 14:20
Asistanların Kanuni Sorumlulukları,İdari ve disiplin yönetmeliği
uygulamaları ve idari yazışma esasları
Av. Dilek Temiz Özbek - Fakülte Sekreteri Ekrem Aydın
14:20 - 14:30 ARA
14:30 - 15:20
Hastanede Lojistik Yönetimi ve Asistanların Bilmesi Gerekenler
Prof. Dr. Önder Şahin
15:20 – 15:30
ARA
15:30 – 16:20
Deontoloji
Prof.Dr.Arın Namal
10 ARALIK ÇARŞAMBA 2014
09.00 -12:00 A-B-C grupları birlikte
09:00 – 09:50
Hastanede Resüsitasyon
Prof. Dr. Kamil Pembeci
09:50 – 10:00
ARA
10:00 – 10:50
Erişkin İleri Yaşam Desteği (EİYD)
Prof. Dr. Kamil Pembeci
10:5 0 – 11:00
ARA
11:00 – 11:50
Çocukta Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Prof.Dr. Agop Çıtak
12:00 – 13:00
YEMEK
Uygulamalar: (3 grup, dönüşümlü olarak Beceri Laboratuarı’nda çalışacaktır)
13:00 – 14:30
1. Erişkin TYD (Prof.Dr. Kamil Pembeci, Doç.Dr.Tülay Özkan Seyhan,
Doç. Dr. Ayşen Yavru, Uzm. Dr. Mehmet Büget)
2. Erişkin İYD
Prof. Dr. Kamil Pembeci, Doç. Dr. Tülay Özkan Seyhan, Doç. Dr. Ayşen Yavru,
Uzm. Dr. Mehmet Büget
3. Çocukta KPR
Prof.Dr. Agop Çıtak
14:30 – 14:45
ARA
14:45- 15:30
Bilimsel Yayın Taranması, Araştırma Planlanması ve Makale Yazımı
Uzm. Dr. Beyza Özçınar
11 ARALIK PERŞEMBE 2014
09:50-10:00 ve 10:50-11:00 Oturumlara ARA Verilecektir.
9:00 - 12:30
(C ) Etkili İletişim
Prof. Dr. Güler Bahadır, Prof. Dr. Nuray Özgülnar, Dr. Nilüfer Alçalar,
9:00 - 11:10
(A) Enfeksiyon Kontrolü
Prof.Dr Selma Karabey, Prof.Dr Derya Aydın, Y. Hem. Hatice Kaymakçı,
Y. Hem. Aslı Özdemir, Y. Hem. Duygu Muşovi
11:20-12:30
(A) Klinik biyokimya laboratuvarında preanalitik süreç
Prof. Dr. Ümit Türkoğlu
09:00-12:30
(B ) İ.T.F. Hastanesi Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi
Ve Tanıyla İlişkili Gruplar(TİG)
Prof. Dr. Ahmet Bilge Sözen
12:30 – 13:30
Yemek
13:30 – 16:30
Adli Tıp
Prof. Dr. Şevki Sözen, Prof. Dr Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr Nadir Arıcan,
Prof. Dr. Nevzat Alkan
13:30-14:20
Tıbbi Uygulamalarda Hasta Hakları, Hekim Sorumluluğu,
Tıbbı Uygulama Hataları, Adli Tıbbi Yaklaşım
14:20-14:30
ARA
14:30-15:20
Adli Olguya Yaklaşım ve İnsan Hakları
15:20-15:30
ARA
15:30-16:20
Adli Hekimlik ve Adli Raporlar, Sık Karşılaşılan Adli Olgulara Yaklaşım
12 ARALIK CUMA 2014
09:00- 09:50
Klinikte ‘mükemmelliğe’ doğru
Prof. Dr. İlgin Özden
09:50-10:00
ARA
10:00-10:50
Sağlık Çalışanı Sağlığı ve Güvenliği / Şiddet"
Dr.Hasan Ogan
10:50-11:00
ARA
11:00-12:00
Eğitimin değerlendirilmesi ve Sertifika töreni
Download

Asistan Uyum Kursu 08-12 Aralık 2014 Programı