KOD
510010
510070
510080
510090
510100
510110
510120
510121
510123
510124
520010
520013
520020
520021
520030
520032
520033
520035
520036
520050
520051
520052
520070
530020
530030
530050
530060
530070
530071
530072
530073
530074
530075
530080
530090
530100
530110
530120
530130
530140
530150
530160
530170
530180
530190
530200
530210
530220
530230
530231
530240
530241
530260
530270
530280
530290
530300
530301
530310
530320
530330
530340
530350
530360
530380
530381
530390
530410
530420
530421
530430
530470
530480
530490
530500
530510
530520
530530
530531
530532
530560
530561
530562
530580
530581
530585
530586
530587
530590
530620
530625
530650
530660
530670
530680
530690
530700
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
PUAN
Standart yatak tarifesi
0
Kuvöz
0
Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım
0
Yoğun bakım
0
Steril oda
0
İzole radyoaktif tedavi odası
0
Gündüz yatak tarifesi
0
Refakat
0
Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, 530.074
her hastaileiçin
birlikte puanlandırılmaz.
21
Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük,Ameliyat
her hasta
olan
içinhastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için puanlandırılmaz. 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.21
Konsültasyon, diğer
10
Konsültasyon, acil
23
Acil poliklinik muayenesi
23
Yeşil alan muayenesi
23
Normal poliklinik muayenesi
23
İcapçı nöbetinde yapılan muayene
30
Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi
Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal33uzmanınca yapılan muayenele
Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde
Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
30
Meslek hastalıkları muayenesi
Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
30
Sağlık kurulu raporu
Genel kurul oturumu yapılan raporlar için geçerlidir..Herbir üye için, hasta başına, puanlanır
5
Uzman hekim raporu
0
Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu
30
Genel anestezi altında muayene
550.090 ve 550.100 kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz.
75
Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku
Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır.
66
Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular
Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır.
50
Biyopsi, iğne
614.370, 621.330, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
45
Biyopsi, derin (cerrahi)
604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320, 608.780, 608.840, 608.860, 608.910, 614.350, 614.360,
150
614.370, 615.050, 615.2
Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı)
604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320, 608.780, 608.840, 608.860, 608.910, 614.350, 614.360,
50
614.370, 615.050, 615.2
Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için)
Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin
700Cerrahisi, Anestezi Uzmanı o
Kadavra donör bakımı (Organ nakli için)
Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması halinde puanlandırılır.
400
Transplantasyon hazırlığı
Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan hastaları, transplantasyona 600
hazırlayan sorumlu uzman hekim
Kadavradan nakil aday hazırlığı
Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi hazırlığını yapan sorumlu uzman hekim için puanlandırılır.
100
Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (günde en az iki kez yapılan hasta başıTransplantasyon
vizit, günlük hersonrası
hasta için)
hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede puanlandırılır. İşlem paket80puanı ile birlikte puanlanmaz.
Damar yolu açılması
0
Diyabetli hasta eğitimi
Endokrinolji uzmanları için, yılda iki kez puanlandırılır.
10
Elektrokardiyogram
0
Enteral hiperalimantasyon takibi
0
Fototerapi (4 saatlik seansı)
0
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması
530.800, 550.030, 608.500, 608.510 kodlu işlemlerden en az biri ile birlikte puanlandırılır. Tek başına puanlandırılmaz.
50
İntramusküler enjeksiyon
0
İntravenöz enjeksiyon
0
İntravenöz ilaç infüzyonu
0
Kan gazları takibi
0
Kan veya ürünleri transfüzyonu
0
Kesi sütürasyonu, büyük
10 cm'den büyük veya bir çok alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.200 ve 530.210 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut
100 ve sayı bilgisi Hastane bilg
Kesi sütürasyonu, küçük
5 cm'den küçük, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve 530.210 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve40sayı bilgisi Hastane bilgi yönet
Kesi sütürasyonu, orta
5-10 cm arası, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve 530.200 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı
80 bilgisi Hastane bilgi yönetim
Kist ponksiyonu
Tek başına puanlandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
40
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 1-3 adet
614.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
120
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4 veya daha fazla sayıda
614.381 ile birlikte puanlandırılmaz.
230
Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 1-3 adet
614.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
70
Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda
614.411 ile birlikte puanlandırılmaz.
100
Lavman
0
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
601.690, 603.660, 603.670, 603.750, 608.000, 608.020, 608.030, 608.050, 608.060, 608.100, 608.110, 608.140, 608.150,
150
608.160, 608.170, 608.1
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu
40
Lokal anestezi
0
Lomber ponksiyon
Pansuman dahil
60
BOS yayması değerlendirilmesi
15
Mesane sonda uygulaması
15
Mide yıkama
530.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
30
Monitorizasyon
0
Nazogastrik sonda uygulaması
Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden
20 puanlandırılmaz. Günde bir
Nebülizatör ile ilaç uygulaması
0
Oksijen inhalasyon tedavi seansı, saatlik
0
Parasentez, tanısal
530.381, 803.290 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
50
Parasentez, terapötik
530.380, 803.291 ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
50
Subkutan enjeksiyon
0
Sütür alınması
0
Torasentez, tanısal
Aynı gün içinde 530.421, 701.190 ve 803.292 ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
50
Torasentez, terapötik
Aynı gün içinde 530.420, 701.190 ve 803.293 ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
50
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat
0
Uyarı ve baskılama testleri
Uygulama ve takip dahil. Endokrin sistemin değerlendirilmesinde kullanılan, uyarı ve baskılama amaçlı testler. 705.450,
20 705.460, 705.470, 705.48
Vena seksiyonu (Cut-down)
Lokal anestezi dahil
100
Ventilatör ile takip
Yoğun bakım dışında takip edilen hastalar için,yoğun bakım hastası gibi ve günde bir kez puanlanır
Yanık debridmanı, büyük
%30’dan büyük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır. 530.510, 530.520 ile birlikte200
puanlandırılmaz.
Yanık debridmanı, küçük
%10'dan küçük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır. 530.500, 530.520 ile birlikte64
puanlandırılmaz.
Yanık debridmanı, orta
%10-30 arası vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır. 530.500, 530.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
107
Yanık pansumanı, küçük
%10’dan küçük vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır. 530.531, 530.532 ile birlikte puanlandırılmaz.8
Yanık pansumanı, orta
%10-30 arası vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır. 530.530, 530.532 ile birlikte puanlandırılmaz. 21
Yanık pansumanı, büyük
%30’dan büyük vücut yüzey alanında. Günde en fazla iki kez puanlandırılır. 530.530, 530.531 ile birlikte puanlandırılmaz.
45
Yara debridmanı
Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır. 530.561 ile birlikte puanlandırılmaz. Sadece cerrahi branşlar için puanlanabilir.
20
Dekübit yara debridmanı
Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır. 530.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
Yara debridmanı, anestezi altında
Günde bir kez ve cerrahi branşlarda puanlandırılır.
200
Yara pansumanı
Günde bir kez puanlandırılır.
3
Dekübit yara pansumanı
Günde bir kez puanlandırılır.
10
İntradermal test
Allerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve sonucun raporlanması halinde, panel başına ve bir kez
40 puanlandırılır.
Ria takılması
40
Ria çıkarılması
50
Arter kateterizasyonu
4 günde bir kez puanlandırılır. 530.625, 530.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
90
Hood içi oksijen ölçümü
0
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü
4 günde bir kez puanlandırılır. 530.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
İntravenöz port yerleştirilmesi
Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden puanlandırılır.
190
Kalıcı tünelli kateter çıkarılması
Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların çıkarılması, açık cerrahi girişim ile
75ameliyathanede gerçekleştiri
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi
Hickman, veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkutan tünelle yerleştirilmesi
250
Kateter pansumanı ve bakımı
0
Kateter revizyonu ve/veya değişimi
14 günde bir kez puanlandırılır. Aksi takdirde tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 530.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
100
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması
Günde bir kez puanlandırılır.
20
530710
530711
530720
530730
530740
530750
530760
530770
530780
530790
530800
530810
530820
530830
530840
530850
530860
530870
530880
530890
530900
530910
530920
530930
530940
530950
530960
530970
530980
530983
540010
540020
540030
540040
540050
540060
540070
540081
540082
540083
540084
540085
540086
540087
550010
550020
550030
550040
550050
550060
550070
550080
550090
550100
550110
550120
550130
550140
550150
550160
550170
550180
550190
550200
550210
550220
550230
550231
550240
550241
550250
550251
550260
550261
550270
550280
550290
550300
550301
550310
550311
550320
550321
550330
550331
550350
550360
550370
550380
550390
550400
550410
550420
550430
550440
550450
550460
550470
Periton dializi için kalıcı kateter takılması
300
Periton diyalizi için kalıcı kateterin çıkarılması
75
Periton dializi için kateter yerleştirme
105
Perkütan silastik kateterizasyon
30
Santral ven kateterizasyonu, femoral ven, perkutan
75
Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven, perkutan
100
Santral ven kateterizasyonu, periferik ven, perkutan
50
Subklavyen katater takılması, cerrahi yöntemle
150
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi
Pulmoner arter kateteri
150
Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi
Günde en fazla 3 kez puanlandırılır.
70
Endotrakeal entübasyon, yenidoğan
50
Exchange transfüzyon, yenidoğan
160
Göbek arter kateterizasyonu
105
Göbek granülomu koterizasyonu
4
Göbek ven kateterizasyonu
105
Göz pansumanı, yenidoğan
0
İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan
0
İntravenöz mayi takılması, yenidoğan
0
İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan
0
Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan
0
Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan
81
Subdural illüminasyon
0
Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan
Günde bir kez puanlandırılır.
60
Transport küvezle hastane dışı nakil
50
Transport küvezle hastane içi nakil
0
Vücut temizliği, yenidoğan
0
Yenidoğan monitörizyonu
0
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü
0
Yenidoğanın canlandırılması
Doğumhanede, yenidoğanlar için
50
Yenidoğanın ilk muayenesi
Yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Normal doğum veya sezaryen
30sonrası bebeğin ısıtılması, hav
Yenidoğan ek puanı, A1 grubu
1500
Yenidoğan ek puanı, A2 grubu
900
Yenidoğan ek puanı, A3 grubu
600
Yenidoğan ek puanı, B grubu
360
Yenidoğan ek puanı, C grubu
240
Yenidoğan ek puanı, D grubu
120
Yenidoğan ek puanı, E grubu
60
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A1 grubu
400
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A2 grubu
250
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A3 grubu
145
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, B grubu
70
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, C grubu
40
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, D grubu
25
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, E grubu
10
Anestezi öncesi muayene
Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde puanlandırılır. Muayene ve konsültasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
21
Apne testi
530071 ile birlikte puanlanamaz
200
Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı
Günde bir kez puanlandırılır.
25
Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi
Günde bir kez puanlandırılır.
20
Hasta kontrollü analjezi (Epidural, intravenöz vb.)
Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezi uygulama yöntemidir. Günde en
20 az iki kez yapılan hasta başı a
İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
Kateterizasyon hariç. Günde bir kez puanlandırılır.
30
Kardiyopulmoner ressüsitasyon
530.330, 530.130, 530.350, 530.360, 551.251 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
Laringeal maske uygulaması (LMA)
10
Muayene anestezisi, ameliyathane dışında
Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu
100gerektirecek düzeyde aneste
Muayene anestezisi, ameliyathanede
Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu
50 gerektirecek düzeyde aneste
Nazal entübasyon, ameliyathane dışı
30
Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
30
Anestezi puanı, A1 grubu
1200
Anestezi puanı, A2 grubu
750
Anestezi puanı, A3 grubu
450
Anestezi puanı, B grubu
210
Anestezi puanı, C grubu
120
Anestezi puanı, D grubu
75
Anestezi puanı,E grubu
50
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve üzeri
1440
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999
900
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999
540
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899
252
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
84
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499
144
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
48
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299
90
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
30
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149
60
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
20
Yeni doğan anestezi puanı, A1 grubu
2160
Yeni doğan anestezi puanı, A2 grubu
1350
Yeni doğan anestezi puanı, A3 grubu
810
Yeni doğan anestezi puanı, B grubu
378
Yeni doğan anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
126
Yeni doğan anestezi puanı, C grubu
216
Yeni doğan anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
72
Yeni doğan anestezi puanı, D grubu
135
Yeni doğan anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
45
Yeni doğan anestezi puanı, E grubu
90
Yeni doğan anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
30
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi
150
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
15
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
35
Proloterapi
Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme
15
Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi
65
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
15
Aksiller pleksus sinir bloğu
100
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları
30
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları
30
Faset mediyan sinir bloğu
Total sayı dahil
50
Fasiyal sinir sinir bloğu
75
Femoral sinir bloğu, üçlü
75
Gasser gangliyon sinir bloğu
Total sayı dahil
200
550480
550490
550500
550510
550520
550530
550540
550550
550560
550570
550580
550590
550600
550610
550611
550620
550630
550640
550650
550660
550670
550680
550690
550700
550710
550720
550730
550740
550750
550760
550770
550780
550790
550800
550810
550820
550830
550831
550840
550850
550860
550870
550880
550890
550900
550910
550920
550930
550940
550950
550960
550970
550980
550990
551010
551020
551030
551040
551050
551060
551070
551080
551081
551082
551083
551090
551100
551110
551120
551130
551140
551150
551160
551170
551180
551190
551200
551210
551220
551230
551240
551250
551251
551260
551270
551280
551290
551300
551310
551320
551330
551340
552001
552002
552003
590001
600010
600020
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri
İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu
İnterkostal sinir bloğu, tek seviye
İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye
İnterskalen sinir bloğu
Laringeal sup/rek sinir bloğu
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu
Maksiller/mandibüler sinir bloğu
Paraservikal (serviks) sinir bloğu
Peroneal/tibial/sural sinir bloğu
Pudental sinir bloğu
Penil blok
Radial/ulnar/medial sinir bloğu
Sakral/koksigeal sinir bloğu
Selektif sinir kökü bloğu, tek
Servikal/brakial pleksus sinir bloğu
Siyatik sinir bloğu
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu
Supraskapuler sinir bloğu
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu
İmpar gangliyon sinir bloğu
Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu
Splanknik blok
Stellat gangliyon sinir bloğu
Epidural blok (kateter ve port veya pompa implantı)
Epidural kan veya serum yaması
Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu)
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon
Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile
Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile
Subaraknoid kateterizasyon
Transforaminal anterior epidural enjeksiyon veya kateter
Perinöral kateterizasyon
Hipofiz adenolizisi
Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal)
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal)
Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye
Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye
Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu
Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu
Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber)
Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir bloğu
Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu
Nörolitik periferik sinir bloğu, tek
Nörolitik splanknik sinir bloğu
Anuloplasti RFT
Faset eklem RFT, tek
Glossofaringeal RFT
Paravertebral RFT, lomber
Paravertebral RFT, torakal
Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek
Perkütan intradiskal RFT
PİRFT intradiskal
RFT Nörotomi
Sakroiliak eklem RFT, tek
Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Torakal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Lomber Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Sakral Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Sfenopalatin gangliyon RFT
Stellat gangliyon RFT
Trigeminal veya gasser gangliyon RFT
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant
İmplantasyon spinal-epidural
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi
Periferik sinir elektrod implantasyonu
Perkütan elektrod revizyonu veya çıkartılması
Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu
Pompa veya port programlaması veya doldurması
Port veya pompa revizyonu veya çıkartılması
Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu
Derin trakeal aspirasyon
Epidural blok (kontinu)
Epidural veya spinal diferansiyel blok
Gastrik intramukozal pH, tonometri
Günlük yatan hasta ağrı takibi
İntravenöz lidokain testi
İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü
İntravenöz rejyonel blok (RİVA)
Kontinu perineural opiat analjezisi
SEDO-analjezi
1. Basamak yoğun bakım viziti
2. Basamak yoğun bakım viziti
3. Basamak yoğun bakım viziti
Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma (Terapötik hipotermi)
Dermabrazyon, bir alanda
Dermabrazyon, tüm yüze
100
50
15
15
75
Bir kez puanlandırılır.
30
550.530 işlemine ilave puanlandırılır.
15
100
75
50
50
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
40
50
50
20
50
50
75
100
75
50
50
200
150
75
Total sayı dahil
150
200
75
300
Otolog kanın epidural mesafeden verilmesi
100
Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile175
uygulanması
150
170
300
75
150
Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması
170
170
400
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
200
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
300
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
250
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
75
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
30
Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu
200
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu
125
Lomber sempatik blokları da içerir.
125
Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır.
300
250
75
300
350
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
350
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
250
Disk içerisine RFT uygulaması - IDET
250
250
250
200
250
250
250
250
300
250
300
300
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır.
300
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır.
300
Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları
300
Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler
300
Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez.
20
150
350
Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem
350
100
350
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve/veya programlama işlemi
20
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması
150
20
Günde en fazla 1 kez puanlandırılır. Anestezi uygulamaları ile birlikte puanlandırılmaz.
5
200
90
Günde bir kez puanlandırılır.
30
Epidural kateterli hastalarda, Anestezi uzmanınca günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması
20
sonucunda, gün
Nöropatik ağrı tedavisinde
20
150
75
60
Aynı gün genel anestezi ile birlikte puanlandırılmaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan 29
hastalara ayrıca tanı veya teda
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan
60 girişi yapılamaz.
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan
120 girişi yapılamaz.
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan
250 girişi yapılamaz.
Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık tesislerinde, hipoksik iskemik ensefalopati100
tanısında uygulanır. Aynı yatış
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, bir alan ile sınırlı abraziv yaklaşım
200
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm yüz için abraziv yaklaşım
400
Total sayı dahil
600030
600040
600050
600060
600070
600090
600091
600100
600110
600111
600120
600130
600140
600150
600160
600170
600180
600190
600200
600210
600220
600230
600240
600250
600260
600270
600280
600290
600300
600310
600320
600330
600350
600360
600370
600390
600400
600410
600420
600430
600440
600450
600460
600470
600480
600490
600500
600510
600520
600530
600540
600550
600560
600570
600580
600590
600600
600610
600620
600630
600640
600650
600660
600670
600680
600690
600700
600701
600710
600720
600730
600740
600770
600800
600830
600860
600870
600880
600890
600900
600910
600920
600930
600940
600950
600960
600970
600980
600990
601000
601010
601020
601030
601040
601050
601060
601070
601080
İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans
Malign deri tümörlerinin eksizyonu
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütur ile
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, bir seans
Yanıkta eskarektomi
Yanıkta toraks eskarektomisi
Yanıkta eskarotomi
Yanıkta fasiyotomi
Yanıkta fasiyotomi kapatma
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/ kriyoterapisi
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım
Skar revizyonu, küçük
Skar revizyonu, orta
Skar revizyonu, büyük
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük
Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu
Split thickness deri grefti, küçük
Split thickness deri grefti, orta
Split thickness deri grefti, büyük
Full thickness deri grefti, küçük
Full thickness deri grefti, büyük
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave
Kompozit greft uygulaması
Mukoza grefti alınması
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük
Yağ grefti uygulamalası
Abbe flebi, birinci seans
Abbe flebi, ikinci seans
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler
Alın flebi, birinci seans
Alın flebi, ikinci seans
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri
Çapraz bacak flebi, birinci seans
Çapraz bacak flebi, ikinci seans
Çapraz parmak flebi, birinci seans
Çapraz parmak flebi, ikinci seans
Dil flebi, birinci seans
Dil flebi, ikinci seans
Doku genişletici uygulamaları, birinci seans
Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans
Fasiyokütan flep
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep
İki loblu flep
İnterpolasyon flepleri, birinci seans
İnterpolasyon flepleri, ikinci seans
Kas flebi
Kas flebi ile birlikte deri grefti
Kas-deri flebi
K-M plasti
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları
Mukoza flebi
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi
Tek bir doku içeren serbest flep
Tek loblu lokal deri flebi
Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep
V-Y ilerletme deri flebi
Z-Plasti, tekli
Vasküler lezyon, lazer
Vasküler lezyon, eksizyonel lazer
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer
Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer
Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi
Etmoidal arter ligasyonu
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Fronto-orbital ilerletme
Habitüel temporomandibular eklem (TME) dislokasyonları için eminektomi
Kafatası kemiği ekstensiv tümör ameliyatları
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri
Kalvarial şekillendirme, total
Kistik lenfangiom eksizyonu
Kondilektomi
Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer
Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile
Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları
Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu
LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti
LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti
Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti
Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit
Maksillektomi, parsiyel
Maksillektomi, total
Keloid vb oluşumlar için
15
Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için, patoloji raporu gereklidir.
180
Patoloji raporu gereklidir. 600.430, 600.550, 600.560, 600.570, 600.580, 600.590, 600.600, 600.610, 600.640, 600.650,
400 600.660, 600.670, 600.690
Patoloji raporu gereklidir.
200
50
Toraks hariç, her bir anatomik alan için
150
200
Her bir anatomik alan için
100
Her bir anatomik alan için
150
Her bir anatomik alan için
200
100 cm² lik bir alan için
250
İlave her 100 cm² lik alan için. 600.120 işlemine ilave puanlandırılır.
30
Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
350
150
550
3 cm'den küçük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
150
3-10 cm. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
200
10 cm'den büyük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
300
3 cm'den küçük
200
3-10 cm
400
10 cm'den büyük
600
700
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
200
5 cm² den küçük
200
5-10 cm²
300
10 cm² den büyük
400
5 cm² den küçük
300
5 cm² den büyük
400
10 cm² den büyük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra. 620.470
480
ile birlikte puanlandırılmaz.
5-10 cm². Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra.
360
5 cm² den küçük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra.
250
İlave her el ayası kadar alanın onarımı
32
200
100
5 cm² den büyük
400
5 cm² den küçük
300
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
250
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu
300
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu
150
600
450
150
600.730 ile birlikte puanlandırılmaz.
460
400
150
300
150
400
150
Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve takip eden tüm genişletme enjeksiyonları dahil
500
Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu dahil
500
400
Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb.
2013
350
Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb.
403
Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb.
173
460
525
630
420
300
315
300
500
500
Fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi vb.
1650
Bir flep için (Nota flebi, banner flebi vb.)
300
600.700 işlemine ilave puanlandırılır.
100
Subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep
2300
368
Bir kez puanlandırılır. 600.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
263
En fazla 5 seans puanlandırılır.
100
100
175
100
Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. Tümöral olmayan lezyonlar içindir. En fazla 3 seans puanlandırılır.
500
300
400
Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volüm artırımı vb.
2000
350
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
450
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
150
2200
800
Temporomandibular eklem kondilar operasyon
400
Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler
600
Kostaplasti vb. Kot alınması hariç
600
400
1000
900
750
1200
1000
1500
450
250
1000
1400
601090
601100
601110
601120
601130
601140
601141
601150
601160
601170
601180
601190
601200
601210
601220
601230
601240
601250
601260
601270
601280
601290
601300
601310
601320
601330
601340
601350
601360
601370
601380
601390
601400
601410
601420
601430
601440
601450
601460
601470
601480
601490
601500
601510
601520
601530
601540
601550
601560
601570
601580
601590
601600
601610
601620
601630
601640
601650
601660
601670
601680
601690
601700
601710
601720
601730
601740
601750
601760
601770
601780
601790
601800
601810
601820
601830
601840
601850
601860
601870
601880
601881
601890
601900
601901
601910
601920
601930
601940
601950
601960
601970
601971
601972
601980
601990
602000
602010
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile
750
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
300
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
750
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
350
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon
1000
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarımı
1600
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi
Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde puanlandırılır.
1600
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
1200
Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için
600
Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
400
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit
600
Orbital distopi düzeltilmesi
1100
Orbital hipertelorizm düzeltilmesi
1500
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması
400
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
600
TME ankilozu için 'gap' artroplastisi
500
TME artroplasti
500
TME luksasyonu kapalı redüksiyon
50
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu
1600
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
400
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon
200
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.430, 601.480 ve 601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans
400
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve/veya flep ile
Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında
400
Burun eksternal cerrahisi
Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında
200
Burun içi konka elektrokoterizasyonu
Tek veya çift taraflı. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. Bir yıl içerisinde en fazla iki kez puanlandırılır.
100
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu
100
Burun mukozası koterizasyonu
20
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır.
400
Burun rekonstrüksiyonu, total
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır.
600
Burun tamponu çıkarılması
10
Burun tamponu konması, arka
601.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
100
Burun tamponu konması, ön
601.390 ile birlikte puanlandırılmaz.
10
Burundan yabancı cisim çıkarılması
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
40
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
150
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle nose' deformitesi onarımı
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.290, 601.480, 601.620 ve 601.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı
400
Konka lateralizasyonu
601.460 , 601.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
80
Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf
601.450 , 601.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
240
Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf
601.450, 601.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
160
Septal fraktür onarımı
601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
Nazal ansefalosel, kraniotomi ile
750
Nazal fraktür onarımı
80
Nazal polipektomi
602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.220, 602.230, 602.250, 602.260, 602.270, 602.280, 602.290, 602.300, 602.320,
200
602.330, 602.340 ile bir
Nazal septal perforasyon onarımı
400
Nazal septal buton tatbiki
70
Nazal valv cerrahisi, iki taraf
300
Nazal valv cerrahisi, tek taraf
150
Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans
450
Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans
150
Rinofima eksizyonu ve deri grefti
350
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması
200
Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmaksızın
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
400
Rinoplasti komplike, greft ile
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
600
Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR)
601.610, 601.330, 601.450, 601.460, 602.230, 602.240 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
Septorinoplasti
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
500
Sineşi, veb açılması
134
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans
1000
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' deformitesi onarımı
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.290, 601.430, 601.480, 601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu
400
Aritenoidektomi, endolaringeal
550
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf
601.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
Boyun eksplorasyonu
601.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
Patoloji raporu gereklidir.
600
Damak fistülü onarımı
350
Eksternal karotid arter ligasyonu
300
Endolaringeal lazer cerrahisi
750
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim
Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb. için, yapılan eksizyon dahil
300
Faringolarinjektomi
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
1800
Faringolarinjoözefajektomi
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
2000
Hiyoid süspansiyonu
600
İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon
601.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
Kordektomi veya stripping
400
Kosta grefti alınması
200
Krikotiroidopeksi
600
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı
250
Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler flep ile
700
Laringofissür
Kordektomi ve larenks papillom eksizyonu dahildir. Başka bir larenks operasyonu ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon
450
Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı
600
Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon
600
Laringeal stenoz cerrahisi
600
Laringosel çıkarılması
600
Laringoskopi, direkt
601.790, 601.901 ile birlikte puanlandırılmaz.
140
Laringoskopi ve biyopsi
601.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
Laringoskopi, fleksible fiberoptik
15
Laringostroboskopi
40
Larinjektomi, parsiyel
608.500, 608.510 ve 601.940 ile birlikte puanlandırılmaz.
1200
Larinjektomi, total
608.500, 608.510 ve 601.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
1100
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
115
Larinks papillomu
450
Larinksten yabancı cisim çıkarılması
180
Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
375
Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi
750
Lateral rinotomi ile yaklaşım
Tümör, perforasyon cerrahisi vb.
400
Maksiller arter ligasyonu
600
Obturator tatbiki
20
Suprahyoid boyun diseksiyonu
300
602020
602030
602031
602032
602040
602050
602060
602070
602080
602090
602100
602110
602120
602130
602140
602150
602160
602180
602190
602200
602210
602220
602230
602240
602250
602260
602270
602280
602290
602300
602310
602320
602330
602340
602350
602360
602370
602380
602390
602400
602410
602420
602430
602440
602450
602460
602470
602480
602490
602500
602510
602520
602530
602540
602550
602560
602570
602580
602590
602600
602610
602620
602630
602640
602650
602660
602670
602680
602690
602700
602710
602720
602730
602740
602750
602760
602770
602780
602790
602800
602810
602820
602830
602840
602850
602860
602870
602880
602890
602900
602910
602920
602930
602940
602950
602960
602970
602980
Tirohyoid suspansiyon
500
Tiroplasti
550
Trakeoözofajial fistül açılması, primer
130
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder
350
Tortikollis düzeltilmesi
300
Antrokoanal polip eksizyonu
200
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım
500
Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı
602.080, 602.320 ve 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
250
Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı
602.070, 602.320 ve 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
Eksternal etmoidektomi
350
Frontal sinusotomi, trepanasyon
250
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraflı
Obliterasyon dahildir.
500
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraflı
Obliterasyon dahildir. 602.110 ile birlikte puanlandırılmaz. Bir kez puanlandırılır.
400
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı
50
Ozenaya cerrahi girişim
300
Piterigopalatin fossa cerrahisi
500
Transnazal etmoidektomi
350
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR)
400
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
Endoskopik koanal atrezi açılması
450
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu
350
Endoskopik konka redüksiyonu
300
Endoskopik medial maksillektomi
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Endoskopik optik sinir dekompresyonu
Aynı taraf için 602.370, 602.300, 602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
Endoskopik orbita dekompresyonu
Aynı taraf için 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
Endoskopik septoplasti
350
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360, 602.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi
602.350 ile birlikte puanlandırılmaz.
15
Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf
602.070, 602.080, 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240, 622.250, 602.260, 602.270, 602.280, 602.310, 602.330
500 ile birlikte puanlandırılm
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf
602.070, 602.080, 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240, 622.250, 602.260, 602.270, 602.280, 602.310, 602.320
350 ile birlikte puanlandırılm
Maksiller sinüse endoskopik müdahale
300
Nazofarinks biyopsisi
602.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
75
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
Adenoidektomi
602.390, 603.080, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
Adenoidektomi ve tüp
602.380, 603.080, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
250
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması
Patoloji raporu gerekir.
400
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
100
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
Patoloji raporu gerekir.
850
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı
100
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı
300
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu
Lazer, şimik, termal
100
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı
150
Alveolar yarık onarımı
601.210, 601.720, 602.490, 602.950, 602.970, 603.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
Anterior damak fistülü onarımı
602.480 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
Damağa radyofrekans uygulanması
Polisomnografi raporu gerekir. Yılda en fazla 3 kez puanlandırılır.
200
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
200
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile
300
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep
600
Damak yarığı onarımı, inkomplet
400
Damak yarığı onarımı, komplet
450
Deri grefti kullanarak sulkoplasti
300
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması
200
Dil köküne radyofrekans uygulanması
200
Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması
400
Dil lezyonu eksizyonu
200
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile
400
Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması
100
Dudak adezyonu
250
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Bernard vb. fleb ile
750
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Bernard vb. flebi kullanımı
550
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi
350
Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım
350
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz
350
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile
400
Dudak yarığı onarımı, tek taraf
424
Dudak yarığı onarımı, iki taraf
500
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı
550
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi
600
Faringeal flep
400
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, myokutan flep ile
1800
Frenilum linguale plastiği
100
Genioglossal ilerletme
400
Genioplasti, implant ile
350
Genioplasti, osteotomi ile
400
Glossektomi, parsiyel
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
Glossektomi, total
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
850
Hemiglossektomi
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi
200
Islık çalan ağız deformitesi onarımı
Whistling deformitesi
300
Kolumella uzatılması
300
İntraoral tümör eksizyonu,mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando
601.690
ameliyatı)
ile birlikte puanlandırılmaz.
2000
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
1200
Lazer asiste uvulektomi
300
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti
400
Lingual tonsil eksizyonu
270
Mentoplasti
Sağlık kurulu raporu ile tbbi gerekçe belirtilmelidir.
700
Nadir yüz yarığı onarımı
600
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım
2000
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal
400
Nazolabial fistül onarımı
300
Onarılmış dudak yarığı revizyonu
350
Oro-antral fistüllerin onarımı
350
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama için girişim
200
602990
603000
603010
603020
603030
603040
603050
603060
603070
603080
603090
603100
603110
603120
603130
603140
603150
603160
603170
603180
603190
603200
603210
603220
603230
603240
603250
603260
603270
603280
603290
603300
603310
603320
603330
603340
603350
603360
603370
603380
603390
603400
603410
603420
603430
603440
603450
603460
603470
603480
603490
603500
603510
603520
603530
603540
603550
603560
603570
603580
603590
603600
603610
603620
603630
603640
603650
603660
603670
603680
603690
603700
603710
603720
603730
603740
603750
603751
603752
603753
603754
603755
603760
603770
603771
603780
603781
603782
603783
603790
603791
603800
603801
603802
603803
603804
603805
603806
Peritonsiller apse açılması
Posterior damak fistülü onarımı
Premaksiller segmentin geri alınması
Ranulaya girişim
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı
Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile onarım
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile
Tonsillektomi
Tonsillektomi ve adenoidektomi
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
Tonsillektomi ve tüp
Transpalatal ilerletme
Uvulektomi
Uvulofaringoplasti
Vestibuloplasti, tek veya iki taraf
Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
Parotidektomi, total
Parotidektomi, yüzeyel
Parotis apse drenajı
Sialolitotomi, cerrahi
Sublingual tükrük bezi eksizyonu
Submaksiller veya sublingual apse drenajı
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti
Geç sternal dehiscence onarımı
Fasiyatomi
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı
Kot fraktürü tedavisi, açık
Kot fraktürü tedavisi, kapalı
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral
Kot rezeksiyonu, parsiyel
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu
Mediastinal tümör eksizyonu, malign
Mediastinoskopi
Mediastinotomi ile eksplorasyon
Sternal debridman
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz
Sternal tel çıkarılması
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı
Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte
Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral
Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum için cerrahi girişim
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz
TOS, transaksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu
Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner
Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı lezyonlarında)
Abdominoplasti
Gastroşizis onarımı
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu
Karın duvarı benign tümörleri için girişim
Karın duvarı malign tümörleri için girişim
Kloakal ekstrofi onarımı
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu
Omfalosel primer onarımı
Rektus diyastazı onarımı
Rektus kılıfı hematomu için girişim
Büyütme mammoplastisi, iki taraf
Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf
Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf
Küçültme mammoplastisi, iki taraf
Mastektomi, basit
Mastektomi, radikal
Mastektomi, modifiye radikal
Meme asimetrisinin düzeltilmesi
Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile
Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile
Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu
Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile
Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu
Segmental mastektomi
Memeden kist-benign tümör çıkarılması
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon
Meme duktoskopi ve duktal lavaj
Meme duktus eksizyonu
Tüberoz meme onarımı
Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle
Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle
Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf
Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf
İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik
İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik
Greftsiz insizyonel herni onarımı
Greftli İnsizyonel herni onarımı
Greftli femoral herni onarımı, tek taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf
Greftli femoral herni onarımı, iki taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf
Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik
100
300
400
300
200
800
600
420
670
602.380, 602.390, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
602.380, 602.390, 603.080, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
602.380, 602.390, 603.080, 603.090, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
425
602.380, 602.390, 603.080, 603.090, 603.100 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
500
315
602.380, 602.390, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
380
Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması işleme dahildir. 600.360 ile birlikte
250 puanlandırılmaz.
300
Aynı taraf için 603.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
Aynı taraf için 603.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
100
175
300
200
400
300
Mediastenin tekrar açılması ve tel uygulaması dahil
600
150
480
Herhangi bir seviye
300
Herhangi bir seviye
50
Tüm seviyeler (miyoplasti için)
600
300
Sternotomi, torakotomi dahil
1000
Sternotomi, torakotomi dahil
1200
250
Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması için
600
400
Osteomyelit ve tümör için
1600
Osteomyelit ve tümör için
1200
100
500
250
1200
Tüm seviyeler
800
1200
1800
1400
Skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil
900
800
Yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç). İşlemin tamamı için, bir kez200
puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu
500 fazlalıkları içindir.
1200
70
Deri hariç. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
200
Deri hariç
300
2000
500
600
5 cm'den büyük çaplı
1200
400
100
Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik meme için tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
515
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603.630 ile birlikte puanlandırılmaz.
515
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603.620, 603.680 ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı seansta
309 bir kez puanlandırılır.
Klinik bulgusu olan makromasti hastalarında yaş kısıtlaması olmaksızın, meme büyüklüğüne eşlik eden bulgulardan;
773“(N64.4), (L30.4), (M54), (M7
608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
515
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
875
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
773
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 603.610, 603.630, 603.640 ve 603.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
618
1500
850
2200
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
412
900
Sağlık kurulu raporu ile nipple areolar kompleks için tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
309
Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil. Patoloji raporu gerekir. 530.270, 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz. 360
200
530
600
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
150
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
200
603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
618
515
567
412
453
600
660
618
770
400
440
453
412
660
600
618
603807
603810
603820
603830
603831
603840
603841
603842
603843
603844
603845
603846
603850
603851
603860
603870
603880
603890
603900
603910
603920
603930
603940
603950
603960
603970
603980
603990
604000
604010
604020
604030
604040
604050
604060
604070
604071
604080
604090
604100
604110
604120
604130
604140
604150
604155
604160
604170
604180
604190
604200
604210
604220
604230
604240
604250
604260
604270
604280
604290
604300
604310
604320
604330
604340
604350
604360
604370
604380
604390
604400
604410
604430
604440
604450
604460
604470
604480
604490
604500
604510
604520
604530
604540
604550
604560
604570
604580
604590
604600
604610
604620
604630
604640
604650
604660
604670
604680
Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik
Lomber herni onarımı
Petit: İnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme
Parastomal herniasyonda girişim
Spiegel hernisi onarımı
Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik
Greftsiz umblikal herni onarımı
Greftli umblikal herni onarımı
Umblikal herni onarımı, laparoskopik
Greftli epigastrik herni onarımı
Greftsiz epigastrik herni onarımı
Epigastrik herni onarımı, laparoskopik
Greftli perineal herni onarımı
Umblikal kord hernisi onarımı
Greft/Mesh çıkarılması
Ventral herni onarımı
Omfalosele, gastroşizise veya bochdalek herni ameliyatlarına sekonder
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal
Bochdalek hernisi onarımı, torakal
Diyafragma laserasyonu, primer onarım
Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla
Özefajiyal, hiatal
Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla
Özefajiyal, hiatal
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, akut
Yenidoğan dışında
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik
Yenidoğan dışında
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik, greft ile
Yenidoğan dışında
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz
Diyafragmatik pace uygulaması
Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi
Morgagni hernisi onarımı
Apendiks epiploika torsiyonu
Laparoskopi, tanısal
Diğer laparaskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz.
Laparostomi
Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda
Barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla
Laparotomi, tanısal
Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
Laparotomi, packing
Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
Omentum torsiyonunda omentektomi
Herniler başlığı altındaki 603.770 - 603.861 arasındaki işlemler ile birlikte puanlandırılmaz.
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu
Periton lavajı, tanısal
Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir seans
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu
Peritoneo-venöz şant yapılması
Asit tedavisinde
Pleuroperitoneal şant uygulaması
Radikal peritoneal debridman, her bir seans
Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik intraperitoneal kemoterapi
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde birlikte Debulking ve peritonektomi uygulandığında puanlandırılır.
Retroperitoneal tümörden biyopsi
Böbrek ve adrenal bez dışında. 618.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu
Böbrek ve adrenal bez dışında. 618.600 ve 618.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perikardiyosentez
Tüp perikardiyostomi
Perikardial tüp drenajı. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon
Drenaj için. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Perikardiyektomi, kardiyopulmoner by-pass ile
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu
Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile
Miksoma vb.
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass ile
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile
Kalıcı pacemaker çıkartılması
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, torakotomi ile
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu
Sensing elektrodları ile birlikte veya değil
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu
AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte
Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte
Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar
Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu
Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu kardiyopulmoner
604.560
by-pass
veolmaksızın
605.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner
604.560
by-pass
ve 605.880
ile birlikteile birlikte puanlandırılmaz.
Transvenöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Transvenöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil
Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner by-pass
Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil
Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı
Kardiyopulmoner by-pass ile
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte puanlandırılmaz.
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu
AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp
AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte
Konno
Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon
İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de ventrikülomyotomi (myektomi)
Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte)
Ross ameliyatı
Supravalvular stenozda aortoplasti
Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi)
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti, aort kapağı, açık
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvotomi, mitral kapak, kapalı
Komissurotomi
Valvotomi, mitral kapak, açık
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti, mitral kapak
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
700
309
463
309
600
360
396
600
425
400
600
600
515
200
2060
1030
1030
773
1030
824
824
1030
1236
618
1236
773
773
600
1030
360
250
360
463
515
350
250
515
400
450
100
309
400
1030
515
412
2000
350
850
100
200
710
730
880
1160
760
2000
1200
1400
1200
880
920
200
840
600
1120
1280
320
280
200
240
1000
1280
1300
840
1800
1440
2240
1800
1320
1133
1600
2000
2000
1600
960
2000
1840
2000
1700
1700
1700
2500
1700
1700
1600
1280
1650
1650
604690
604700
604710
604711
604720
604730
604740
604750
604760
604770
604780
604790
604791
604800
604810
604820
604830
604831
604840
604850
604851
604860
604870
604880
604890
604900
604910
604920
604930
604940
604950
604960
604970
604980
604990
605000
605010
605020
605030
605040
605050
605060
605070
605080
605090
605100
605110
605120
605130
605140
605150
605160
605170
605175
605180
605190
605200
605210
605220
605230
605240
605250
605260
605270
605280
605290
605300
605310
605320
605330
605340
605350
605360
605370
605380
605390
605400
605410
605420
605430
605440
605450
605460
605470
605480
605490
605500
605510
605520
605530
605540
605550
605560
605570
605580
605590
605600
605610
Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon
Ring ile veya değil
Replasman, mitral kapak (MVR)
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Replasman mitral kapak ile birlikte triküspid annüloplasti
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvotomi, triküspid kapak
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid kapak
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Replasman, triküspit kapak (TVR)
Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı
Çift kapak replasmanı
Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile birlikte veya değil
İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon
Komissurotomi ile birlikte veya değil
Outflow trakt büyütmesi (yama)
Valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil
Pulmoner arter anevrizması
Üç kapak replasmanı
İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile veya değil
Valvotomi, pulmoner kapak, açık
Komissurotomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile
Komissurotomi
Pulmoner kapak replasmanı
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler)
Komissurotomi
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Anormal koroner arter, ligasyon
Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte
Endarterektomi
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört ve daha çok koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi)
Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir.
Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil
Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir.
Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım
605.070 ve 605.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile
605.060 ve 605.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama ile
Anormal pulmoner venöz drenaj var veya yok. 605.060, 605.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Atrial septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile
605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile
Mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok. 605.110, 605.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile
605.100, 605.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın
605.100, 605.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer
605.140, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile
605.130, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu
605.130, 605.140, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile/olmaksızın
605.130, 605.140, 605.150 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Pulmoner arterin bandlanması
Kateter ile ASD ve VSD kapatılması
605.090, 605.130, 605.140, 605.150, 605.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
Cor triatriatum
Triküspid atrezisi onarımı (Fontan, Modifiye Fontan işlemleri gibi)
Korrekte TGA'da VSD
Korrekte TGA'da kapak plastisi
Korrekte TGA'da kapak replasmanı
Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama olmaksızın
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte
Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte
Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi
Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte
605.130, 605.140 ve 605.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sinus valsalva anevrizması onarımı
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aortikoventriküler tünel onarımı
Anormal venöz dönüşün komplet onarımı
Suprakardiyak, intrakardiyak veya infrakardiyak tipler
Atrial septektomi veya septostomi, kapalı
Blalock-Hanlon tipi operasyon
Atrial septektomi, açık
Shunt, subklavyen-pulmoner arter
Blalock-Taussig tipi operasyon
Shunt, asendan aorta-pulmoner arter
Waterston tipi operasyon
Shunt, desendan aorta-pulmoner arter
Potts-Smith tipi operasyon
Shunt, santral, prostetik greft
Shunt, vena cava-pulmoner arter
Glenn tipi operasyon
Bidirectional kavopulmoner anastomoz
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten)
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması
Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu
İntraventriküler re-routing ameliyatları
Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat
Aberan damar divizyonu
Vasküler ring
Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte
Vasküler ring
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, greft ile rekonstrüksiyon
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, uç-uca anastomoz
Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aort koarktasyonu, greft ile by-pass
Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti
Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
1650
1650
1700
1800
1600
1600
1640
1900
1400
2100
2250
2100
1800
1680
1680
1500
2500
2300
1600
1560
1700
1400
1240
1600
1120
1200
2500
1840
1600
1480
1720
2000
2100
1900
1700
1600
1800
1500
1840
2000
2500
1400
1400
1480
1500
1720
1880
1920
1440
1500
1760
1760
1344
1000
1400
2360
1600
1900
1900
2380
1920
1800
2200
2200
1600
1760
1640
1600
2060
1477
1120
1350
1200
1350
1150
1350
1650
2350
2100
2700
2200
2950
3000
3100
2550
2950
2600
2650
1050
1453
1320
1560
1500
1450
1700
1700
1560
1120
605620
605630
605640
605650
605660
605670
605680
605690
605700
605710
605720
605730
605740
605750
605760
605770
605780
605790
605800
605810
605820
605830
605840
605850
605860
605870
605880
605890
605900
605910
605920
605930
605940
605950
605960
605970
605980
605990
606000
606010
606020
606030
606040
606050
606060
606070
606080
606090
606091
606100
606110
606120
606130
606140
606150
606160
606170
606180
606190
606200
606210
606220
606230
606240
606250
606260
606270
606280
606290
606300
606310
606320
606330
606340
606350
606360
606370
606380
606390
606400
606410
606420
606430
606440
606450
606460
606470
606480
606490
606500
606510
606520
606530
606540
606550
606560
606570
606580
Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı
2350
Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik materyal ile onarım
1650
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu
1200
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte
1520
Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer
770
Trakea dekompresyonu için aortik suspension
Aortopeksi
800
Asendan aorta grefti, kapak replasmanı ve transvers aort ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte, koroner implant var
2700
Asendan aorta grefti, kardiyo-pulmoner by-pass ile, koroner implantasyon dahil, kapak replasmanı olmadan
2100
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı olmadan, kapak suspansiyon var/yok
1980
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte
2200
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte
2200
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına by-pass ile birlikte 2700
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti
2600
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti
2600
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti
2600
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti
2500
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti
2800
Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu, median sternotomi ve kardiyopulmoner by-pass ile (Elephant trunk vb.)
2800
Desendan torasik aorta grefti, torasik insizyon ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok
1800
Torakoabdominal aort anevrizması, torasik veya torakoabdominal insizyon ile, greft ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok
2000
Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
1200
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
2240
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte
2400
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
605.870 ile birlikte puanlandırılmaz.
1520
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
1080
Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Embolektomi var/yok. 605.850 ile birlikte puanlandırılmaz.
1720
Pulmoner banding
1200
Donör kardiektomi
Homogreftin hazırlanması ile birlikte
1500
Donör kardiyo-pnömonektomi
Homogreftin hazırlanmasıyla birlikte
1600
IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli veya greftsiz
320
İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP)
Sadece yerleştirme
400
Kalp transplantasyonu
Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil
18000
Kalp-akciğer transplantasyonu
Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte, aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket
20000
puanıdır, aynı hasta üzerinde
Kardiyopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım
Günde bir kez puanlandırılır.
500
Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil
Ek cerrahi işlem olmaksızın
880
Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması
2500
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter, boyun insizyonu ile, kateter var veya yok
800
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subclavyen veya innominate arter, torasik insizyon ile, kateter var veya yok
800
Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate, subclavyen arter, kol insizyonu ile, katater var veya yok
320
Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter, kol insizyonu ile, kateter var veya yok
320
Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter, aortoiliak arter, abdominal insizyon ile, kateter var veya yok
800
Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoiliak arter, bacak insizyonu ile, kateter var veya yok
400
Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter, bacak insizyonu ile kateter var veya yok
530
Trombektomi, vena kava, iliak ven, abdominal insizyon ile
606.060 , 606.070 ile brilikte puanlandırılmaz.
480
Trombektomi, vena kava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile
606.050 , 606.070 ile brilikte puanlandırılmaz.
320
Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve abdominal
606.050,
insizyon606.060
ile
ile birlikte puanlandırılmaz.
600
Trombektomi, subklavyen ven, boyun insizyonu ile
400
Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile
280
Trombektomi, diğer
Akut eksternal tromboze hemoroidde vb.
100
Valvuloplasti, femoral ven
480
Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven
600
Venöz sisteme cross-over ven grefti
1000
Safenopopliteal ven anastomozu
680
Vena kava superior sendromunda by-pass
1000
Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
1500
Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
800
Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile
720
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral damarları da içeren abdominal
Mezenterik,
aortaçölyak,
lezyonu
renal
1600
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık
Common femoral arter, profunda femoris, superficial femoral arter
720
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominalCommon,
aorta lezyonu
hipogastrik, eksternal
1500
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter
Common, hipogastrik, eksternal
1000
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter
500
Anevrizma, false anevrizma/ veya oklusif hastalık, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile
720
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, abdominal aorta
1400
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, diğer arterler
720
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, hepatik, çölyak, renal, mezenterik arter
1200
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, popliteal arter
800
Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif hastalık, radial, ulnar arter
720
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, splenik arter
900
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid veya subklavyen arterde anevrizma veya oklusif hastalık, patch greft ile veya değil,
800boyun insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel femoral arter
880
Ruptüre anevrizma, abdominal aorta
1900
Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile
920
Ruptüre anevrizma, diğer arterler
720
Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal veya mezenterik arter
1400
Ruptüre anevrizma, iliak arter
Common, hipogastrik, eksternal
1120
Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
Common, hipogastrik, eksternal
2000
Ruptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile
920
Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen arter, boyun insizyonu ile
1000
Ruptüre anevrizma, popliteal arter
1000
Ruptüre anevrizma, splenik arter
1300
Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
Mezenterik, çölyak, renal
2000
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun
800
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen
1040
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler
800
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun
880
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen
1280
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler
880
Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu
800
Damar onarımı, direkt, boyun
840
Damar onarımı, direkt, üst ekstremite
840
Damar onarımı, direkt, el, parmak
840
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile
1320
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil
960
Damar onarımı, direkt, intraabdominal
1080
Damar onarımı, direkt, alt ekstremite
640
Ven grefti ile damar onarımı, boyun
1040
Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite
1040
606590
606600
606610
606620
606630
606640
606650
606660
606670
606680
606690
606700
606710
606720
606730
606740
606750
606760
606770
606780
606790
606800
606810
606820
606830
606840
606850
606860
606870
606880
606890
606900
606910
606920
606930
606940
606950
606960
606970
606980
606990
607000
607010
607020
607030
607040
607050
607060
607070
607080
607090
607100
607110
607120
607130
607140
607150
607160
607170
607180
607190
607200
607210
607220
607230
607240
607250
607260
607270
607280
607290
607300
607310
607320
607330
607340
607350
607360
607370
607380
607390
607400
607410
607420
607430
607440
607450
607460
607470
607480
607490
607500
607510
607530
607560
607600
607640
607680
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil
Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal
Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaksızın
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite
Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil
Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon ile
Tromboendarterektomi, aksiller, brakial
Tromboendarterektomi, abdominal aorta
Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal
Tromboendarterektomi, iliak
Tromboendarterektomi, iliofemoral
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral
Tromboendarterektomi, common femoral
Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya tibioperoneal
Tromboendarterektomi, femoral superfisyel, lokalize
By-pass greft, ven ile, karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral
By-pass greft, ven ile, karotid-karotid
By-pass greft, ven ile, subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral
By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral
By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotid
By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, splenorenal
By-pass greft, ven ile, aortoiliak
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral
By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, aortorenal
By-pass greft, ven ile, ilioiliak
By-pass greft, ven ile, iliofemoral
By-pass greft, ven ile, femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar
By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar
İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal
Sadece femoropopliteal kısmı insitu
İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal
İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter
İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen transpozisyonu
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal
By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter
By-pass greft, kompozit (greft + ven)
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile birlikte/değil
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım
Enfekte greftin eksizyonu, abdominal
Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial veya peroneal arter
Greft-enterik fistül onarımı
Postoperatif eksplorasyon, abdomen
Postoperatif eksplorasyon, boyun
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite
Postoperatif eksplorasyon, göğüs
Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı
Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil, otojen veya nonotojen greft
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması
Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler) yerleştirilmesi, ECMO
Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı
1480
1000
1300
900
640
640
1280
880
800
760
1000
1000
720
960
880
880
920
960
1040
720
760
800
720
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1000
1200
1200
1200
1100
1000
1000
1040
1120
1200
1040
880
1100
960
1100
1040
1000
960
920
960
960
960
960
960
960
960
1120
1120
1120
960
960
1280
1280
1280
1400
880
1300
1120
1000
800
960
960
1040
960
960
150
130
120
120
120
520
600
320
1000
1040
960
1400
600
400
360
800
840
560
350
440
1050
607690
607700
607710
607720
607730
607740
607750
607760
607770
607780
607790
607800
607810
607820
607830
607840
607850
607860
607870
607871
607880
607890
607900
607910
607920
607930
607931
607940
607950
607960
607970
607971
607980
607981
607990
608000
608010
608020
608030
608040
608050
608060
608070
608080
608090
608100
608110
608120
608130
608140
608150
608160
608161
608170
608180
608190
608200
608210
608220
608230
608240
608250
608260
608270
608280
608290
608300
608310
608320
608330
608340
608350
608360
608370
608371
608372
608373
608380
608390
608400
608410
608420
608430
608440
608450
608460
608470
608480
608490
608500
608510
608520
608530
608540
608550
608560
608570
608580
Transkateter biyopsi
320
Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon
480
Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon
Herhangi bir tip. 7 günde bir kez puanlandırılır.
10
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
8
İnternal jugular ven ligasyonu
400
İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena kavanın
600
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin
280
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin
400
Kanayan küçük arter, ven bağlanması
50
Karotid body tümör çıkarılması
900
Ligasyon veya biyopsi, temporal arter
60
Ligasyon, eksternal karotid arter
300
Ligasyon, internal veya common karotid arter, kademeli oklüzyon ile Silverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi
400
Ligasyon, internal veya common karotid arter
320
Ligasyon, major arter, abdomen
600
Ligasyon, major arter, boyun
320
Ligasyon, major arter, ekstremite
400
Ligasyon, major arter, göğüs
400
Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal
800
Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri
En fazla 4 ligasyon puanlandırılır.
50
Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon ve/veya divizyonu
50
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar
160
Vena safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi
400
Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri
En fazla 4 pake puanlandırılır.
50
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
40
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi
300
Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer)
300
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fasiya eksizyonu 700
ile birlikte
Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu
Ayrı işlem
80
Splenorafi
607.970, 607.971, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
725
Splenektomi, parsiyel
607.960, 607.971, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
790
Splenektomi, parsiyel, laparoskopik
607.960, 607.970, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
Splenektomi, total
607.960, 607.970, 607.971, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
550
Splenektomi, total, laparoskopik
607.960, 607.970, 607.971, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
560
Boyun diseksiyonu, tek taraf
826
İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
500
Koltuk altı diseksiyonu
300
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit
50
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın
60
Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler
200
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
1200
Sentinel lenfadenektomi
200
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım ile
560
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile
200
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım ile
560
Diseksiyon, derin jugular nodlar
240
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik
400
Kistik higroma eksizyonu, basit
Derin nörovasküler diseksiyon olmadan
275
Kistik higroma eksizyonu, kompleks
460
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar
150
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem)
603.650, 603.660, 603.670, 603.750 ile puanlandırılmaz.
275
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte derin servikal nodlar
210
Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
70
Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu
500
Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal lenf bezi diseksiyonu
600
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, tüm uyluk bölgesinde
1200
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, sınırlı bir alanda
400
Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı
600
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant
600
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti
900
Lenfödem için omentum transpozisyonu
750
Mikrocerrahi ile damar onarımı
660
Mikrocerrahi ile damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişim
960
Bronkobiliyer fistül onarımı
1500
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft onarımı var veya yok
1200
Bronkoplasti, travmatik rüptür
1000
Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı
Fibrin glue, syanoakrilat vb
300
Bronkoskopi, tanısal (fleksible/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil
Diğer bronkoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz.
150
Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla
5 yaştan küçükler için % 25 artırılarak uygulanır
295
Bronkoskopik laser veya koter veya diatermi veya kriyoterapi
Bronkoskopi puanı dahil. 608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması
600
Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte
400
Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte
250
Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte
170
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
400
Bronkoskopik fırçalama
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
220
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
220
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte
200
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım olmadan
120
Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür
1100
Karinal rekonstrüksiyon
2000
Pretrakeal fasya açılması
Mediastinal amfizemde
100
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var veya yok
1200
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, greft onarımı var veya yok
1400
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal, greft onarımı var veya yok
1200
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var veya yok
1400
Trakeofaringeal fistül onarımı
1200
Trakeoözofageal fistül, primer onarımı
Yenidoğanda
1416
Trakeostomi stenozu açılması
200
Trakeotomi açılması, acil
250
Trakeotomi açılması, planlı
200
Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı seans, frenotomi ile
1500
Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu
1920
Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli veya protezsiz
1920
Akciğer transplantasyonu, global
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim18000
üyelerine yatış süresince başka p
Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi)
1000
Bronkial sleeve lobektomi
608.280, 608.290, 608.690, 608.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
1600
Bronkovasküler sleeve lobektomi
608.280, 608.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
2000
608590
608600
608610
608620
608630
608640
608650
608660
608670
608680
608690
608700
608710
608720
608730
608740
608750
608760
608770
608780
608790
608800
608810
608820
608830
608840
608850
608860
608870
608880
608890
608900
608910
608920
608930
608940
608950
608960
608961
608962
608970
608980
608990
609000
609010
609020
609030
609040
609050
609051
609052
609060
609070
609071
609080
609090
609100
609101
609110
609111
609120
609121
609122
609130
609140
609150
609160
609170
609180
609190
609191
609200
609210
609220
609230
609235
609240
609250
609260
609270
609280
609290
609300
609310
609320
609330
609340
609341
609350
609360
609370
609380
609390
609400
609410
609420
609430
609440
Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel
770
Dekortikasyon, pulmoner, total
1000
Donör pnömonektomi
1300
Ekstended akciğer rezeksiyonları
Göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb.
1800
İntraplöral lavaj, her tür teknikle
200
Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama
608.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi veya kateter torakostomi eklenecek
100
Kist hidatik ameliyatları, akciğer
750
Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sternotomi ile, iki taraf
1500
Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu
1100
Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte
1500
Lobektomi veya segmentektomi
1000
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması
1200
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları
1800
Pnömonektomi
1500
Pnömonektomi ekstraplevral
1700
Pnömonektomi ve major damar cerrahisi
VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte
3540
Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte
700
Sleeve pnömonektomi
608.280, 608.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
2500
Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte
250
Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte
Plevral işlem var veya yok
800
Torakotomi, intraplevral yabancı cisim
700
Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte
800
Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı
770
Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte
800
Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte
600
Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü
600
Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için
608.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı
1200
Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı), tek taraf
Torakal cerrahi işlemlerle birlikte puanlandırılmaz. 608.640 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
Tüp ve katater torakostomi takibi
Günde 1 kez puanlandırılır. Pansuman dahil
21
Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte
700
Videotorakoskopi, ekploratris
Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz. 608.900, 608.920, 608.930, 608.940,
250
608.950 ile birlikte puanlandır
Videotorakoskopi, lobektomi
1500
Videotorakoskopi, pnömonektomi
1600
Videotorakoskopi, torakal sempatektomi
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır. Hiperhidroz (diğer endikasyonlar hariç) için sağlık kurulu raporu770
ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon
900
Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 608.860 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
Plevra biyopsisi, perkütan
150
Transbronşiyal akciğer biyopsisi
Bronkoskopi dahildir.
275
Hepatektomi, total
2500
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu
309
Hepatikojejunostomi
1800
İntrahepatik bilioenterik diversiyonlar
1288
Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda apsesinin (komplike) drenajı, laparatomi ile
824
Karaciğer tek basit apse drenajı, laparatomi ile
412
Karaciğer kist hidatiğinde dışa drenaj
463
Karaciğer kist hidatiğinde internal drenaj
515
Karaciğer kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomiyle ile birlikte poş küçültücü işlemler
Kapitonaj, omentopeksi
618
Karaciğer kist hidatiğinde total perikistektomi
750
Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon
750
Karaciğer konjenital kistlerde internal veya eksternal drenaj veya kistektomi
773
Karaciğer segmentektomi, her bir segment
Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde 609.110 üzerinden puanlandırılır. 1030
Karaciğer segmentektomi, her bir segment, laparoskopik
Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde 609.111 üzerinden puanlandırılır. 1236
Karaciğer transplantasyonu, tüm cerrahi işlemler dahil
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim20000
üyelerine yatış süresince başka p
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon
360
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda
773
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile radyofrekans ablasyonu
450
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal
2060
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal, laparoskopik
2472
Metastazektomi, her bir metastaz
İkiden fazla puanlandırılmaz.
412
Metastazektomi, laparoskopik
İkiden fazla puanlandırılmaz.
500
Karaciğer biyopsisi
Biyopsi yapan öğretim üyesi için puanlanır
360
Portoenterostomi
1545
İntraoperatif kolanjiyografi
52
İntraoperatif koledokoskopi
155
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması
72
İntraoperatif safra yolları ultrasonografi
70
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler
773
Koledokoenterostomi
Roux-n-y diversiyon
1500
Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon
2000
Koledokotomi-koledokoduodenostomi
824
Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti
824
Koledokotomi ile birlikte T-drenaj
618
Kolesistektomi
515
Kolesistektomi, laparoskopik
566
Kolesistoenterostomi
412
Kolesistostomi
360
Safra fistülleri için girişimler, basit
773
Safra fistülleri için girişimler, komplike
1030
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler
773
Aberan pankreas eksizyonu
824
Adacık hücre transplantasyonu
1800
Akut pankreatitte, debridman, lavaj ve drenaj
618
Distal pankreatektomi, parsiyel
773
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi
1030
Pankreas adenomlarında total eksizyon
Enükleasyon
927
Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopik
1150
Pankreas fistülü onarımı
1030
Pankreas kistlerinde eksternal drenaj
463
Pankreas kistlerinde internal drenaj
618
Pankreas kistlerinde total eksizyon
773
Pankreas transplantasyonu, total
Tüm işlemler dahil, aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden
20000 ilgili öğretim üyelerine yat
Pankreas yaralanmalarında drenaj
618
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal
1200
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total
1400
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi
1200
Pankreatektomi, subtotal
1800
609450
609451
609460
609470
609480
609490
609491
609500
609510
609520
609521
609530
609540
609550
609551
609560
609570
609580
609590
609600
609610
609620
609630
609640
609650
609660
609670
609680
609690
609700
609710
609711
609720
609730
609740
609750
609760
609770
609780
609781
609782
609790
609791
609792
609800
609801
609810
609820
609830
609840
609850
609851
609860
609871
609872
609873
609877
609880
609890
609891
609900
609910
609911
609920
609930
609940
609941
609950
609960
609961
609970
609980
609990
610000
610010
610020
610030
610040
610050
610060
610061
610062
610063
610070
610080
610090
610100
610101
610110
610111
610120
610130
610131
610150
610151
610152
610153
610160
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte
2000
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte, laparoskopik
2400
Whipple operasyonu
Tüm cerrahi işlemler dahil
3000
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması
1030
Distal özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, sol torakofrenotomi ve intratorasik anastomoz ile
1600
Özefajektomi, transhiatal
1500
Özefajektomi, laparoskopik
1800
Özofagial tüp veya balon uygulaması, özofagus varis kanamasında
190
Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda
1030
Özofagogastromyotomi
Heller ameliyatı; abdominal yada torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil
824
Özefagogastromyotomi, laparoskopik
Heller ameliyatı; abdominal ya da torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil
990
Özofagostomi, servikal
1030
Özofagus atrezisi primer onarımı
1236
Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için
1400
Krikofaringeal myotomi
600
Özofagus darlıklarında cerrahi girişim
1236
Özofagus divertikül eksizyonu, servikal
770
Özofagus divertikül eksizyonu, torakal
990
Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal
1200
Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal
1200
Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları
2950
Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi
607.960, 607.970, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
618
Özofagus varisinde özofageal transection
1030
Özofajektomi, transtorakal
2000
Parsiyel özofajektomi ve rekonstrüksiyon
Laparatomi ve sağ torakotomi ile intratorasik anastomoz
2200
Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda
2400
Total faringolaringoözofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu
Laparatomi, servikal kesi ve transmediastinal yaklaşım, ile kalıcı trakeostomi, ve servikal anastomoz. 608.500, 608.510
3000 ile birlikte puanlandırılmaz
Totale yakın özofajektomi ve rekonstrüksiyon
Sağ torakotomi, laparatomi ve servikal kesi, ile servikal anastomoz
2400
Transözofageal varis ligasyonu
463
Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması,laparotomi ile
566
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım
566
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım, laparoskopik
680
Travmatik duedonum perforasyonunda primer onarım
566
Dumping veya diarede reverse loop operasyonları
1030
Duodenoenterostomi
824
Duodenum divertikülü eksizyonu
824
Duodenum yaralanmasında primer onarım
773
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu
824
Fundoplikasyon
1030
Fundoplikasyon, laparoskopik
LES gevsekliğinde, krurafi posterior dahil.
1236
Hiatal herni operasyonu (fundoplikasyon dahil), laparoskopik
1300
Gastrektomi, radikal, total
607.960, 607.970, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
1400
Gastrektomi, radikal, subtotal
1030
Gastrektomi radikal, total, laparoskopik
1546
Gastrektomi, subtotal
850
Gastrektomi subtotal, laparoskopik
1130
Gastroenterostomi
566
Gastropeksi, mide volvulusunda
1030
Gastrotomi veya gastrostomi, cerrahi
464
Mide divertikülü eksizyonu
566
Midede wedge rezeksiyon
515
Midede wedge rezeksiyonu, laparoskopik
618
Mideden benign tümör eksizyonu
566
Obezite, by-pass, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu
1585
ile belgelenmesi halinde puan
Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu
1500
ile belgelenmesi halinde puan
Obezite, banding, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu
1415
ile belgelenmesi halinde puan
Duedonal switch ve biliopankreatik diversiyon, laparoskopik veya açık cerrahi ile BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu
1585
ile belgelenmesi halinde puan
Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon
1030
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım
Total sütur sayısı dahil
567
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım, laparoskopik
690
Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda primer onarım, trunkal vagotomi ve drenaj
875
Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda
515
Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi ile birlikte arter ligasyonu
515
Selektif vagotomi ve antrektomi
875
Selektif vagotomi ve drenaj
721
Yüksek selektif vagotomi
721
Trunkal vagotomi ve drenaj
721
Konjenital atrezi düzeltilmesi, jejunal ve ileal
1030
Beslenme jejunotomisi
463
Beslenme jejunotomisi, laparoskopik
560
Bilier intestinal diversiyonlar
Roux-n-y diversiyon
1500
Enterokütan fistül ameliyatları
1030
Gastrointestinal diversiyonlar
700
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal
773
İnce barsak perforasyonunda primer sütür
515
İnce barsak transplantasyonu
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim20000
üyelerine yatış süresince başka p
İnvaginasyon rezeksiyonu
875
İnvaginasyonda manüel redüksiyon
412
Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon
515
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal
773
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter
618
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter, laparoskopik
740
Striktüroplasti
560
Jejunum, ileum enterostomi kapatılması
566
Jejunum, ileum enterotomi ve enterostomi
463
Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda
773
Brid ileusta laparatomi ve bridektomi
515
Brid ileusta bridektomi, laparoskopik
620
Laparatomi, ileusta
412
Midgut volvulus (orta barsak) düzeltilmesi
770
Meckel divertikülü eksizyonu
515
Appendektomi
Akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında herhangi bir cerrahi470
işleme ek olarak yapıldığında p
Appendektomi, laparoskopik
462
Hemikolektomi, sağ veya sol
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
875
Hemikolektomi, sağ veya sol, laparoskopik
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
1050
Segmenter kolon rezeksiyonu
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
Segmenter kolon rezeksiyonu, laparoskopik
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
960
Kolektomi, subtotal
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
1030
610170
610171
610180
610181
610190
610191
610200
610201
610210
610220
610230
610240
610250
610260
610270
610280
610290
610291
610300
610310
610320
610330
610340
610348
610349
610350
610360
610361
610370
610380
610390
610400
610410
610411
610420
610430
610440
610441
610450
610460
610470
610480
610490
610500
610510
610520
610530
610531
610532
610540
610550
610560
610570
610575
610580
610590
610600
610610
610620
610621
610625
610630
610640
610650
610660
610670
610680
610690
610700
610710
610720
610730
610740
610750
610760
610770
610780
610790
610800
610810
610820
610830
610840
610850
610860
610870
610880
610890
610900
610910
610920
610930
610940
610950
610960
610970
610980
610990
Kolektomi, subtotal ve ileoproktostomi
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi, laparoskopik
Kolektomi total ve ileal poş yapılması
Kolektomi total ve ileal poş yapılması, laparoskopik
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz, laparoskopik
Kolektomi total ve terminal ileostomi
Kolektomi total ve terminal ileostomi, laparoskopik
Kolokütanöz fistül kapatılması
Kolon duplikasyonu total eksizyonu
Kolon invaginasyonda manüel redüksiyon
Kolon perforasyonda primer sütür
Kolon Pull-through, abdominoperineal veya perineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları
Kolostomi açılması
Kolostomi revizyonu
Kolostomi bakımı
Kolostomi kapatılması
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması
Sigmoid volvulus redüksiyonu
Total barsak irrigasyonu
Abdominoperineal rezeksiyon, laparoskopik
Abdomino perineal rezeksiyon
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta
Rektal polip eksizyonu, anal yolla
Rektal myektomi-Hirschsprung hastalığı
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması
Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler
Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon
Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon, laparoskopik
Rektal prolapsusta sakroperineal onarım
Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch ameliyatı
Rektal prolapsusta transabdominal onarım
Rektal prolapsusta transabdominal onarım, laparoskopik
Transanal rektal prolapsus tamiri
Anal stenozda dilatasyon
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu
Anoplasti
Fissürektomi
Hemoroidde elektrokoagülasyon
Hemoroidde lastik band ligasyonu
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, her biri
Hemoroidektomi
Hemoroidektomi ile birlikte sfinkterotomi
Hemoroidopeksi
İnfrared ile hemoroid tedavisi
İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu
Perianal apse drenajı
Perianal fistülotomi veya fistülektomi
Anal fistülde seton uygulaması
Perianal sinüs eksizyonu
Perineoplasti
Sfinkteroplasti, komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda
Sfinkterotomi
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma
Anal transpozisyon operasyonu
Pilonidal sinüs eksizyonu
Gövde alçısı (minerva)
Gövde-ekstremite alçısı
Pelvipedal alçı (10 yaş altı)
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü)
Kısa kol alçı (Dirsek altı)
Kısa kol atel (Dirsek altı)
Uzun kol alçı (Dirsek üstü)
Uzun kol atel (Dirsek üstü)
Kısa bacak alçı (Diz altı)
Kısa bacak atel (Diz altı)
Uzun bacak alçı (Diz üstü)
Uzun bacak atel (Diz üstü)
Parmak ateli (alüminyum) veya alçısı
Cast-brace
PTB alçısı
Alçı çıkarma
Sekiz bandajı, Jones bandajı
Velpeau (Kol gövde) bandajı
U ateli veya atel + velpeau
ESWT
İskelet traksiyonu geçilmesi
Cilt traksiyonu uygulanması
Halo-femoral veya halo traksiyon
Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirseği dahil)
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta
Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
1130
1240
1800
2160
1545
1854
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
1390
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
1668
927
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
515
412
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
515
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
1030
1545
1545
309
Kolektomi operasyonlarıyla birlikte puanlandırılmaz. 610.220, 610.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
566
Mevcut kolostominin revize edilmesi
312
15
566
566
412
Preoperatif mekanik temizlik amacıyla yüksek sulu lavman
51
1800
1500
103
155
850
50
875
1500
257
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
1500
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
1800
515
206
515
620
412
50
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
206
412
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir.
206
100
75
Günde en fazla üç kez puanlandırılır.
30
Tüm pakeler dahildir.
283
610.490, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
328
Grade 3 veya 4 hemoroidde veya rektal mukozal prolapsusta puanlandırılır. 610.490, 610.530, 610.531, 610.610 ile
340
birlikte puanlandırılmaz.
75
1030
250
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir. 610.490, 610.530, 610.531, 610.532, 610.575, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
412
610.570 ile birlikte puanlandırılmaz.
412
309
580
515
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir.
155
206
Konjenital anomalilerde
830
250
90
Torakobrakial
135
135
180
39
32
54
48
54
48
77
54
7
135
72
Sirküler alçı çıkarma puanlandırılır. Atel hariç
12
32
610.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
32
610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
62
Ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi
25
90
27
180
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790,
40 610.800 ile birlikte puanlan
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790,
80 610.800 ile birlikte puanlan
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790,
160 610.800 ile birlikte puanlan
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790,
45 610.800 ile birlikte puanlan
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790,
90 610.800 ile birlikte puanlan
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790,
180 610.800 ile birlikte puanlan
45
90
180
1 cm'ye kadar
90
10 cm'den büyük
270
1-10 cm
180
Perkütan pinleme dahil
450
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
495
611000
611010
611020
611030
611040
611050
611060
611070
611080
611090
611100
611110
611120
611130
611140
611150
611160
611170
611180
611190
611200
611210
611220
611230
611240
611250
611260
611270
611280
611290
611300
611310
611320
611330
611340
611350
611360
611370
611380
611390
611400
611410
611420
611430
611450
611460
611470
611480
611500
611520
611530
611540
611550
611560
611570
611580
611590
611600
611620
611630
611640
611650
611680
611690
611691
611700
611710
611720
611730
611740
611750
611760
611770
611780
611790
611800
611810
611840
611850
611860
611870
611880
611890
611900
611910
611920
611930
611940
611950
611951
611952
611960
611961
611970
611980
611990
612000
612010
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, kapalı IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Önkol çift kemik kırığı
Pilon kırığı cerrahi tedavisi
Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi
Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Küçük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Küçük eklem kırıklı çıkığı, açık redüksiyon ve fiksasyon
Orta eklem çıkığı, açık redüksiyon
Orta eklem kırıklı çıkık, açık redüksiyon ve fiksasyon
Büyük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi
Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri) ilave edilecek puan
Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu
Hindquarter amputasyonu, dezartikülasyonu
Hemipelvektomi, eksternal
Hemipelvektomi, internal
Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon
Orta kemik osteotomi ve fiksasyon
Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon
Pin çıkarma
Eksternal fiksatör çıkarma
Büyük kemik implant çıkarma
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması
Orta kemik implant çıkarma
Küçük kemik implant çıkarma
Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması
Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı cisimler
Yumuşak doku laserasyonu, fasiyotomi kapatma
Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyotomisi
Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı cisim çıkarılması
Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılması
Kemik grefti alınması
Kıkırdak grefti alınması
Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon
Ampute parmak için güdük onarımı
Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu
Ayaktan ele parmak nakli
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu
Botulinum toksini uygulama derin kas, her bir kas için
Botulinum toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için
Bunion-Bunionette eksizyonu
Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi
Çekiç parmak için açık redüksiyon
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı
Distal radioulnar eklem operasyonları
Dupuytren cerrahisi
Eklem faresi çıkartılması
El bileği gangliyon eksizyonu
Flep ayrılması
Gangliyon eksizyonu, büyük eklem
Gangliyon eksizyonu, küçük eklem
Güdük kapatılması
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları
Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu
İnguinal ve subpektoral lambo
Karpal instabilite cerrahisi
Karpal kemik rezeksiyonları
Kontraktür açılması, büyük eklem
Kontraktür açılması, küçük eklem
Kontraktür açılması, orta eklem
Majör replantasyonlar
Mallet finger cerrahisi
Minör replantasyonlar
Parmak replantasyonu, tek bir parmak
Parmak replantasyonu, ilave her parmak için
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları
Pediküllü kas ve kemik nakli
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı
Pollisizasyon
Pulley rekonstrüksiyonu
Pulley sistemi kaybının onarımı
Rhizotomi
Serbest doku nakilleri
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri
Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için
Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için
Ekstensör tendon onarımı, tek bir tendon için
Aşil/patellar/quadriceps tendon tamiri, tek bir tendon için
Tendon onarımı, ilave her tendon için
Tendon protezi uygulanması
Tendon transferi, tek tendon
Tendon transferi, ilave her tendon için
Tenodezler
Tenoliz
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
620
832
620
690
690
300
365
400
350
430
500
700
700
350
600
270
Aynı anatomik alan için 611.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
360
315
Aynı anatomik alan için 611.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
396
450
600
180
495
315
270
600
730
1000
1300
495
360
270
60
150
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
240
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
450
Malleolden veya epikondilden implant çıkarma. 612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
203
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
135
450
Tendon kılıfı, eklem içi, derin adele içi yabancı cisim çıkarılması. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
200
270
150
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
135
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
70
180
180
270
Kemiğe müdahale halinde
200
776
3440
405
Genel anestezi altında
20
10
Bu kod halluks valgus cerrahisinde birinci metatarsın osteotomisini ve ayrıca gerekli olduğu durumlarda internal fiksasyonunu
270
içermektedir.
300
315
130
450
360
350
225
270
207
248
248
135
Bunyonektomi dahil
405
2400
414
450
450
450
270
360
El bileği, ayak bileği veya üstü replantasyonlar majör replantasyon olarak kabul edilir.
3300
248
MP eklemden el ve/veya ayak bileği arası olan replantasyonlar minör replantasyon olarak kabul edilir.
2500
Mikro cerrahi, MP ekleme kadar olan replantasyonlar parmak replantasyonu olarak kabul edilir.
1850
611.840 işlemine ilave puanlandırılır.
900
297
1200
800
600
90
270
1350
Kemik, kas, ayaktan ele nakiller
1553
605
611.440 ile birlikte puanlandırılmaz
500
200
160
259
611.951, 611.952 işlemine ilave puanlandırılır.
68
340
495
611.980 işlemine ilave puanlandırılır.
135
360
Aynı anatomik bölge için başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
270
612020
612030
612040
612050
612060
612070
612080
612090
612100
612110
612120
612130
612140
612150
612160
612170
612180
612190
612200
612210
612220
612230
612240
612250
612260
612270
612280
612290
612300
612310
612320
612330
612340
612350
612360
612370
612380
612390
612400
612410
612420
612430
612440
612441
612460
612470
612471
612472
612480
612490
612500
612510
612520
612530
612540
612550
612560
612570
612580
612590
612600
612610
612620
612630
612640
612650
612651
612710
612720
612730
612740
612760
612770
612810
612820
612830
612840
612850
612860
612870
612880
612890
612900
612910
612920
612930
612940
612950
612960
612970
612980
612990
613000
613010
613020
613030
613031
613040
Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek
612.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
270
Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok
612.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
450
Tenotomi, myotomi
248
Tetik parmak cerrahi tedavisi
180
Tırnak çekilmesi, her biri
68
Tırnak yatak revizyonu, her biri
48
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep
567
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep
567
Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (kübital ve tarsal tünel vb.)
Endoskopi dahil. 612.010, 612.230 ve 612.650 ile birlikte puanlandırılmaz.
360
Vasküler saplı ada flebi
518
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi
750
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı
360
Yumuşak doku sinovektomileri
270
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
750
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
300
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
495
Makrodaktili cerrahi tedavileri
480
Polidaktili eksizyonu, basit
270
Polidaktili eksizyonu, komplike
446
Radial club hand cerrahi tedavileri
900
Sindaktili düzeltilmesi, basit
310
Sindaktili düzeltilmesi, komplike
460
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri
600
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu
900
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması
135
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede
180
Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total
900
Ayak bileği artroplastisi, total
720
Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma
612.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
360
Basit Core-dekompresyon ameliyatı
450
Büyük eklem parsiyel protezleri, primer
640
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi
540
Kalça eklemi total protezleri, primer
810
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi
360
Core-dekompresyon ve greftleme
540
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft
1350
Dirsek artroplastisi çıkartma, total
360
Dirsek artroplastisi revizyonu, total
1125
Dirsek artroplastisi, total
612.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
770
Dirsek artroplastisi, total, 10 dereceden az hareketli dirsekte veya 20 dereceden fazla
Bu kod
kemik
dirsek
deformitesinde
artroplastisinin çıkarılmasını da içermektedir. 612.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
900
Diz artroplastisi, total
700
Diz artroplastisi, total protez çıkarma
360
Diz revizyon artroplastisi, total
1300
Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial veya femoral komponent)
640
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme
360
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total
612.471, 612.472, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
450
Kalça asetebular revizyonu (parsiyel)
612.470, 612.472, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
900
Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel)
612.470, 612.471, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
900
Kalça revizyon artroplastisi, total
Her iki komponent allogreft kullanılmadan. 612.470, 612.471, 612.472, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
1480
Kalça revizyon artroplastisi, total
Her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanılarak. 612.470, 612.471, 612.472, 612.480 ile birlikte puanlandırılmaz.
1650
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması
613.030, 613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
405
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi
1080
Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
270
Omuz artroplastisi çıkartılması
450
Omuz artroplastisi revizyonu
1250
Omuz total artroplastisi
890
Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
450
Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer
360
Unikompartmantal diz artroplastisi
585
Büyük eklem artrodezi
675
Orta eklem artrodezi
450
Küçük eklem artrodezi
270
Büyük kemik osteomyelit tedavisi
445
Orta kemik osteomyelit tedavisi
300
Küçük kemik osteomyelit tedavisi
200
Artroskopi, tanısal
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.651, 612.710, 612.720, 612.730, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810,
250 612.820, 612.830, 612.840
Artroskopi, girişimsel
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.710, 612.720, 612.730, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810,
395 612.820, 612.830, 6128.40
Artroskopik mozaikplasti
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
675
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
540
Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651, 612.710, 612.720, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810,
450 612.820, 612.830, 612.840
Artroskopik artrodez
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651, 612.710, 612.720, 612.730, 612.760, 612.770, 612.810,
540 612.820, 612.830, 612.840
Artroskopik menisküs onarımı, diz
495
Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz
900
Artroskopik lateral gevşetme ve medial plikasyon, diz
495
Artroskopik eminensia fiksasyonu, diz
675
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
675
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz
810
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
810
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz
900
Artroskopik SLAP onarımı, omuz
SLAP: Superior labrum anteroposterior lezyonu, ankor ile
600
Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz
620
Artroskopik bankart onarımı, omuz
675
Artroskopik rotator kılıf debridmanı, omuz
405
Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz
Debridman dahil.
675
Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz
405
Artroskopik akromioplasti, omuz
Bursektomi dahil, 612.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
495
Artroskopik akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Bursektomi dahil, 612.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
495
Artroskopik radius başı rezeksiyonu
405
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debridmanı
405
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı
450
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
405
Akromioplasti
405
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu
675
Ayak bileği kollateral ligament primer onarım
405
Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu
540
Büyük eklem debridmanı
613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
405
Yara evantrasyonunda revizyon
80
Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu
405
613050
613060
613070
613080
613090
613100
613110
613120
613130
613140
613150
613160
613170
613180
613190
613200
613210
613220
613230
613240
613250
613260
613270
613280
613290
613300
613310
613320
613330
613340
613350
613360
613370
613380
613390
613400
613410
613420
613430
613440
613450
613460
613470
613480
613490
613500
613510
613520
613530
613540
613550
613560
613570
613580
613590
613600
613610
613620
613630
613640
613650
613660
613670
613680
613690
613700
613710
613720
613730
613740
613750
613760
613770
613780
613790
613800
613810
613820
613830
613840
613850
613860
613870
613880
613890
613900
613910
613920
613930
613940
613950
613960
613970
613980
613990
614000
614010
614020
Diz dış yan bağ, primer onarımı
450
Diz dış yan bağ, rekonstrüksiyonu
675
Diz iç yan bağ, primer onarımı
Sadece diz çıkığında
360
Diz iç yan bağ, rekonstrüksiyonu
540
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme
18
Eminensiya kırık fiksasyonu
450
Greft alınması (Patellar tendon, hamstring veya fasia lata)
270
Kondral debridman
Drill ve mikrokırık dahil
360
Korakoakromial ligament rekonstrüksiyonu
405
Küçük eklem debridmanı
270
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu
300
Menisektomi
270
Menisküs kisti eksizyonu
270
Menisküs onarımı
405
Menisküs transplantasyonu
750
Mozaikplasti
540
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
540
Orta eklem debridmanı
315
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi
675
Patella distal dizilim cerrahisi
450
Patella proksimal dizilim cerrahisi
450
Rotator kılıf onarımı
450
Septik artrit, büyük eklem cerrahisi
613.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
495
Septik artrit, küçük eklem cerrahisi
613.140 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
Septik artrit, orta eklem cerrahisi
613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
Sinovektomi, büyük eklem
613.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
Sinovektomi, küçük-orta eklem
613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
275
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı
540
Orta eklem habitüel çıkık onarımı
450
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı
315
Aşiloplasti
270
Aşiloplasti ve posterior kapsül gevşetmesi
613.350 ile birlikte puanlandırılmaz.
360
Ayak komplet subtalar gevşetme
765
Ayak posteromedial gevşetme
540
Chiari osteotomisi
675
Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon
450
Gelişimsel kalça çıkığı, kapalı redüksiyon ve pelvipedal alçı
610.880, 610.650, 610.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
315
Gelişimsel kalça çıkığında pelvik osteotomiler, açık redüksiyon dahil
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
720
Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular osteotomiler, Ganz vb
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
1080
Gelişimsel kalça çıkığı, radikal redüksiyon (açık redüksiyon ile pelvik ve femoral osteotomiler
611.190, 611.290
dahil) ile birlikte puanlandırılmaz.
900
Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomiler, Steel vb.
810
Osteoklazi
90
Pes Ekinovarus (PEV) alçısı (manipülasyon dahil)
113
Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi
135
Shelf osteotomisi
450
Üçlü artrodez
450
Trokanter majör transferi
450
Vertikal talus ameliyatları
675
Tenotomi, kalça adduktorları, kapalı, subkutan
225
Tenotomi, kalça adduktorları, açık
360
Tenotomi, iliopsoas, açık
360
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
Torakotomi, laparatomi dahil
675
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme613.560, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-Laparatomi
1350
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve anterior enstrümentasyon
613.560, 613.920, 613.930, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile
1575
birlikte strut greft
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon
613.560, 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi
1800
ve korpektomi ile bi
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı
675
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme
613.600, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz.
1350
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon
613.600, 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Korpektomi1800
ile birlikte strut greftleme
Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti
675
Posterior elemanlar ve anterior korpusu da içeren osteotomiler
1080
Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anterior yaklaşım ile
900
Konkav veya konveks kosta osteotomisi, her seviye için
45
Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyonsuz veya traksiyonsuz
270
Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla
Alçı veya breys, gerektiren ve içeren
360
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadarTorakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil
1190
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazla
Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil
1350
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadarTorakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil
1500
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazlaTorakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil
1575
Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior dekompresyon, enstrümentasyon ve füzyon (4Torakal
seviyeye
ve/veya
kadar) lomber
ile birlikte
vertebra
posterior enstrümentasyon ve füzyon
1980
Otogreft alınması, iliak kanat
270
Nonvaskülarize fibular strut greft alınması
360
Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla
Clivus, C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan
1080
Artrodez anterior, interbody tekniği ile
C2 altı tüm vertebralar için tek seviye
700
Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her ek vertebra segmenti için
C2 altı tüm vertebralar
315
Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile
Oksiput-C2 vertebra
860
Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile
C1-C2 vertebra
720
Servikal artrodez, posterior-posterolateral teknik ile
Tek seviye C2 altı vertebralar
600
Her ek vertebra için, artrodez posterior-posterolateral teknik ile
C2 altı vertebralar
270
Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar
1500
Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti
1650
Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme
1650
Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme
1650
Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar
900
Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment
1080
Artrodez posterior, tek disk aralığı
İnterbody veya transforaminal interbody tekniği ile. Bir kez puanlandırılır. İlave aralıklar 613.900 kodlu işlem üzerinden
450 puanlandırılır.
Artrodez posterior, her disk aralığı
İnterbody veya transforaminal interbody tekniği.
225
Spinal füzyon eksplorasyonu
Herhangi bir spinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
270
Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
1080
Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
1350
Anterior odontoid fiksasyonu
Tek veya iki vida ile
990
Anterior sakroiliak fiksasyon
900
Crutchfield takılması
360
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden fazla
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
900
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye kadar
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
720
Halo fiksasyon uygulanması
Stabilizasyon veya traksiyon amaçlı
270
Pelvik fiksasyon, sakrum dışında (Spinal enstrumantasyonun alt ucunun pelvik kemik yapılara tespiti)
1350
Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida rod + transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme
1040
Posterior oksipitoservikal enstrümentasyon
Servikal 0-2 vertebralarda
1080
614030
614040
614050
614060
614070
614080
614090
614100
614110
614120
614130
614140
614150
614160
614170
614180
614190
614200
614210
614220
614230
614240
614250
614260
614270
614280
614290
614300
614310
614320
614330
614340
614350
614360
614370
614380
614381
614390
614400
614410
614411
614420
614430
614440
614450
614460
614470
614480
614490
614500
614510
614520
614530
614540
614550
614560
614570
614580
614590
614600
614610
614620
614630
614640
614650
614660
614670
614680
614690
614700
614710
614720
614730
614740
614750
614760
614770
614780
614790
614800
614810
614820
614830
614840
614850
614860
614870
614880
614890
614900
614910
614920
614930
614940
614950
614960
614970
614980
Posterior sakroiliak fiksasyon
Perkütan veya açık
Posterior segmental enstrumantasyon, 2 ila 6 vertebra segmenti
Aynı seansta bir kez puanlandırılır. 614.050 ile birlikte puanlandırılmaz
Posterior segmental enstrumantasyon, 7 veya daha fazla vertebra segmenti
Aynı seansta bir kez puanlandırılır. 614.040 ile birlikte puanlandırılmaz
Posterior segmental olmayan enstrumantasyon
Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon
Translaminar faset eklem vida fiksasyonu, tek seviye
Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi
Allogreft, otogreft, cage, çimento dahil
Kifektomi
Vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil
Spondilolizis pars kırık onarımı
Sakretomi, parsiyel
Sakrektomi, total
Vertebroplasti, tek seviye
Kifoplasti, her seviye için
Faset eklem blokajı
Tüm blokaj uygulamaları dahil. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Spondilolistezis cerrahi redüksiyon
Diğer işlemlere ilave
Büyük kemik, bifokal
Büyük kemik, defektli psödoartrozu
3 cm'den fazla
Büyük kemik, psödoartrozu
Küçük kemik, defektli psödoartrozu
1 cm'den fazla
Küçük kemik, psödoartrozu
Orta kemik, defektli psödoartrozu
2 cm'den fazla
Orta kemik, psödoartrozu
Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Hemikondrodiastazis büyük kemik
Büyük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması
Küçük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması
Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi
Diğer açık girişimler dahil
Büyük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Orta kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Küçük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra
Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi
Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 1-3 adet
530.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 4 veya daha fazla sayıda
530.231 ile birlikte puanlandırılmaz.
Benign yumuşak doku tümörü, kompleks (Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumu)
Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 1-3 adet
530.240 ile birlikte puanlandırılmaz.
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda
530.241 ile birlikte puanlandırılmaz.
Büyük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Büyük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Küçük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Küçük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel
Orta kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Orta kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Pelvis veya vertebraların benign kemik tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Pelvis veya vertebraların malign kemik tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem
Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem
Damarlı kemik transplantasyonu
Eklem transplantasyonu, total
Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumlu
Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması
Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon
Kısmi eklem transplantasyonu
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon
Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem
Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem
Rezeksiyon artrodezi, orta eklem
Segmental greft ile rekonstrüksiyon
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon
Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu
Ventriküler ponksiyon
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi
İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi
Uzun süreli video EEG amaçlı subdural elektrod konması için cerrahi girişim
Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim
PEG elektrod
Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim
Kortikal stimülasyon
Elektrokortikografi
Ameliyata ek olarak puanlandırılır.
Vestibüler nörektomi, transkanal
MAI dekompresyonu
BOS fistüllerinin onarımı
Temporal kemik tümör eksizyonu
Akustik tümör eksizyonu
Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter
Dekompresyon ameliyatı (AICA)
Açık kordotomi
Laminektomiye ek
Baklofen pompa implantasyonu
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki taraflı
Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu, tek taraflı
Dorsal kolon stimülasyonu
Eksternal radyoşirürji
Faset denervasyonu
Tüm denervasyon uygulamaları dahil, bir kez puanlandırılır.
Mikroelektrod kayıt
614.920, 614.930, 614.940, 614.950, 614.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, tek taraflı
Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu
614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikrovasküler dekompresyon
Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
900
1350
1575
270
900
900
540
1575
810
1200
1500
630
540
100
495
810
765
675
450
405
540
473
540
450
360
540
540
360
790
540
450
360
400
300
200
150
230
675
400
70
125
1062
540
180
478
495
1150
650
225
650
360
675
1200
990
810
1500
1500
450
1080
1080
750
540
270
450
540
1350
28
55
110
110
83
550
275
550
550
275
1500
1500
990
1500
1500
1500
1500
275
550
2200
1925
385
1100
85
605
2750
1925
2750
1925
2750
1350
2035
614990
615000
615010
615020
615030
615040
615050
615060
615070
615080
615090
615100
615110
615120
615130
615140
615150
615160
615170
615180
615190
615200
615201
615202
615203
615204
615205
615210
615220
615230
615240
615250
615260
615270
615280
615290
615300
615310
615320
615330
615331
615340
615350
615360
615370
615380
615390
615400
615410
615420
615430
615440
615450
615460
615470
615480
615490
615500
615510
615520
615530
615540
615550
615560
615570
615580
615581
615582
615583
615584
615585
615586
615590
615600
615610
615620
615630
615640
615650
615660
615670
615680
615690
615700
615710
615720
615730
615750
615760
615770
615780
615800
615810
615820
615830
615831
615840
615850
Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu
Perkütan kordotomi
Perkütan sempatik blokaj
Perkütan traktotomi
Selektif dorsal rizotomi
Stereotaksik biyopsi
Stereotaksik brakiterapi
Stereotaksik talamotomi, iki taraflı
Stereotaksik talamotomi, tek taraflı
Stereotaktik kateterizasyon
Stereotaktik kraniotomi
Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı
Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi
Trigeminal nörektomi
Vestibüler neurotomi
Hidrosefali ameliyatları, şant
Hidrosefali ameliyatları, üçüncü ventrikulostomi
BOS fistülünün kraniyotomi ile ameliyatları, transkraniyal yolla
BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla
Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile
Dekompresif kraniektomi
Chiari malformasyonu dekompresyon ve duraplasti
Kisto-peritoneal şant takılması
Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması
Syringomyeli şantları
Endoskopik tümör biyopsisi
Endoskopik aquaduktoplasti
Burr Hole eksplorasyonu, tek
Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için
Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile
Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf
Depresyon fraktürü, basit
Depresyon fraktürü, komplike
Duraplasti, galeal greft ile
Duraplasti, diğer greftler ile (sentetik vb)
Duraplasti, fasia lata grefti ile
3. ventrikül içi tümörleri
Anevrizma ameliyatları, aynı keside çoklu
Anevrizma ameliyatları, ayrı keside çoklu
Anevrizma ameliyatları, tek
Arteriovenöz malformasyon ameliyatları
Beyin apsesi, Burr Hole ile aspirasyon
Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile
Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması
Glial tümör eksizyonu
Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknik ile
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilavesi ile
İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile
İntraserebral hematom boşaltılması, Burr Hole ile
İntraserebral hematom boşaltılması, kraniotomi ile
Kaide tümörleri
Karotid endarterektomi
Karotikokavernöz fistül veya anevrizması
Konveksite tümörleri cerrahisi
Köşe tümörleri cerrahisi
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. yerleşimli tümörlerin cerrahisi
Pineal kitle ameliyatları
Posterior fossa tümörleri cerrahisi
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
Petroklival bölge tümör cerrahisi
Kavernöz sinus tümör cerrahisi
Kavernom ameliyatları
Mikrocerrahi kist fenestrasyonu
Subdural veya epidural abse ameliyatları
Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu
Serebral by-pass ameliyatları
Transsfenoidal hipofizektomi
Ekstratemporal rezeksiyonlar
Hemidekortikasyon
Hemisferektomi
Korpus kallozotomi
Selektif amigdalohipokampektomi
Subpial insizyon
Serebral lobektomi total, mediyal veya lateral
Vagal stimülatör takılması
Spinal meningosel eksizyonu
Spinal meningomyelosel eksizyonu
Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu
Diskografi tek seviye
İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı
Lomber intradural tümör eksizyonu
Lomber spinal kord AVM eksizyonu
Myelografi
Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu
Servikal intramedüller tümör eksizyonu
Servikal spinal kord AVM eksizyonu
Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu
Servikal anterior oblik korpektomi, tek omurga
Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu
Torakal intramedüller tümör eksizyonu
220
330
660
330
660
1540
615.100 ile birlikte puanlandırılmaz.
830
1320
Günde bir kez puanlandırılır. 615.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
2200
Günde bir kez puanlandırılır. 615.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
1320
880
1925
Günde bir kez puanlandırılır. 615.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
2200
Günde bir kez puanlandırılır. 615.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
1320
1430
330
880
770
1100
1100
990
1320
900
1150
550
450
550
1100
1100
344
206
600
650
Günde bir kez puanlandırılır. 615.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
825
Günde bir kez puanlandırılır. 615.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
1375
Günde bir kez puanlandırılır. 615.300 ile birlikte puanlandırılmaz.
550
Günde bir kez puanlandırılır. 615.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
963
413
550
688
350
825
1650
615.370 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
2200
615.360 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
2750
2000
2000
650
Servikal ve kranial yaklaşım ile
1000
1100
900
1400
1500
1400
650
1000
2000
1450
2000
970
2000
1800
1400
2000
2000
1500
1575
1575
1575
1100
750
1575
2000
Adenomektomi
1450
825
1650
2200
1198
1800
825
1650
825
440
770
Diastematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale
850
1200
440
825
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz. 950
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz. 1100
440
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz. 950
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz. 1100
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz. 2200
Laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020, 616.070, 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz. 770
1500
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz. 660
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz. 924
615860
615880
615890
615900
615910
615920
615930
615940
615950
615960
615970
615980
615990
616000
616010
616020
616030
616040
616050
616060
616070
616080
616090
616100
616110
616120
616130
616140
616150
616160
616170
616180
616190
616200
616210
616220
616230
616231
616240
616250
616260
616270
616280
616290
616300
616310
616320
616330
616340
616350
616360
616370
616380
616390
616400
616410
616420
616430
616440
616450
616460
616470
616480
616490
616500
616510
616520
616530
616540
616550
616560
616570
616580
616590
616600
616610
616620
616630
616640
616670
616680
616690
616700
616710
616720
616730
616740
616750
616760
616770
616780
616790
616800
616810
616820
616830
616840
616850
Torakal spinal kord AVM eksizyonu
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber diskektomi, tek seviye
Klasik, laminotomi ile birlikte. 615.890 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf
Klasik, laminotomi ile birlikte. 615.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi
615.910, 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber laminektomi ve tek taraf diskektomi
615.900, 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye
Klasik, laminotomi ile birlikte
Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye
Klasik, laminotomi ile birlikte
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi, tek mesafe
Servikal ve diğer omurlar
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve intervertebral greft-kafes
Servikal
uygulaması,
ve diğer omurlar
tek mesafe
Servikal laminektomi ve disk boşaltılması
Tek mesafe disk
Torakal disk eksizyonu
Klasik, laminotomi veya laminektomi ile birlikte. 616.100, 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu
Torakal transtorasik disk eksizyonu
Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları veya dekompresyon
Lomber hemilaminektomi-laminotomi, parsiyel/total, tek omurga
Lomber laminektomi, tek omurga
615.900, 615.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber laminoplasti, tek omurga
Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga
Servikal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga
Servikal,torakal veya lomber korpektomi, tek omurga
Servikal laminektomi, tek omurga
Servikal laminoplasti, tek omurga
Servikal veya torakal parsiyel korpektomi, tek omurga
Torakal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga
615.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakal laminektomi, tek omurga
615.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakal laminoplasti, tek omurga
Total omurga rezeksiyonu
Enblok spondilektomi
Transoral odontoidektomi
Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar
Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları
Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme
Fasial sinir onarımı
Fasial sinirin greftle onarımı
Hipoglossal sinir transpozisyonu
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi
Yumuşak doku süspansiyonu
Neuroliz
Aynı anatomik bölge için herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Sempatektomi, aksiller, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, lomber, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, lomber, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, servikal, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, servikal, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Periferik arter sklerizasyonu
Hemanjiom, A-V malformasyonlar vb.
Torakal sempatektomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Torakal sempatektomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sinir grefti alınması
Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları
Brakial pleksus eksplorasyonları
Lomber pleksus eksplorasyonları
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, travmatik
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Nervus medianusun dekompresyonu
Karpal tünel sendromu
Nervus ulnaris transpozisyonu
Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi
Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyon cerrahisi
Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı
Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı
Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyonu
Sinir onarımı, tek bir sinir
Sinir onarımı, greft ile, tek bir sinir
Sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir
616.440 işlemine ilave puanlandırılır.
Dijital sempatektomi
Ayarlanabilir sütür, ptozis
Blefaroplasti, her bir göz kapağı için
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Dermoid kist eksizyonu
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı
Her bir kapak kenarı için
Ektropiyum için cerrahi girişim
Entropiyum için cerrahi girişim
Epikantus onarımı
Frontale asma teknikleri, ptozis
Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi
Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu
Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu
Göz kapağına altın implantasyonu
Fasiyal paralizi tedavisinde
Kantoplasti
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar
Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı
Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple
Kapak tümörü ameliyatı
Kapak veya konjoktiva biyopsisi
Kapaklara kriyo aplikasyonu
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı
Kemodenervasyon
Levator prosedürleri, ptozis
Rejional oküler anestezi
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu
Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu
Tarsorafi
Telekantüs onarımı
Alt konka kırılması
Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal
Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal
Göz yaşı yolları entübasyonu
Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması
Kanalikül kesisi reperasyonu
Kese ablasyonu
Kese flegmonu drenajı
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi
1770
660
770
770
660
770
880
880
1155
715
660
1200
1200
880
330
330
440
825
550
1100
550
660
825
440
440
550
1200
1380
330
440
495
660
770
715
1650
440
440
330
330
660
440
880
660
550
1100
275
825
850
850
120
330
440
440
440
440
440
1100
578
693
289
550
300
250
250
100
250
250
250
300
300
300
450
250
250
100
75
150
450
280
100
60
100
75
300
30
500
300
125
300
200
450
450
300
400
300
300
60
40
616860
616870
616880
616890
616900
616910
616920
616930
616940
616950
616960
616970
616980
616990
617000
617010
617020
617030
617040
617050
617051
617052
617060
617070
617090
617091
617100
617110
617120
617121
617122
617130
617140
617150
617160
617170
617180
617190
617200
617210
617211
617220
617230
617240
617250
617260
617270
617280
617290
617300
617310
617320
617330
617340
617341
617350
617360
617370
617380
617390
617400
617410
617420
617430
617440
617441
617442
617450
617451
617460
617470
617480
617490
617500
617510
617520
617525
617530
617540
617550
617560
617570
617580
617590
617600
617610
617620
617630
617631
617632
617640
617650
617660
617661
617670
617680
617690
617700
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi
25
Nazolakrimal balon uygulamaları
200
Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing
Çocuk yaş grubunda anestezi ile yapılan sondalama
100
Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı
Punktumda keseye kadar olan probing ve dilatasyonu kapsar
24
Tüp implantlı konjonktival rinostomi
500
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri
Aynı gözde işlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
300
Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı göz
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
400
Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon
İki göz için bir kez puanlandırılır.
500
Tenotomi, myotomi, şaşılıkta
200
Botulinum toksini enjeksiyonu (EMG eşliğinde her bir göz kası için)
50
Adele transpozisyonu
300
Ayarlanabilir sütür, şaşılık
300
Faden ameliyatı
300
Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme
400
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu
300
Delici göz yaralanmaları tamiri
500
Fototerapotik keratektomi (PTK)
400
İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması
500
Keratoplasti
800
Keratoprotez uygulaması
650
Korneal Cross-Linking uygulaması
Topografi ve pakimetre ile tanı konulmuş keratokonus veya postlasik ektazi veya pellusid marginal degenerasyonda,
250üçüncü basamak sağlık tesisl
İntrakorneal halka uygulaması
Topografi ve pakimetre ile tanı konulmuş keratokonus veya postlasik ektazi veya pellusid marginal degenerasyonda,
450üçüncü basamak sağlık tesisl
Konjonktiva örtmesi
125
Konjonktiva plastiği, greft ile
350
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması
150
Konjonktiva kesisi sütürasyonu
80
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması
İşlemin tamamı bir kez puanlandırılır
30
Konkresyon küretajı
54
Kornea hazırlanması, transplantasyon için
Her bir kornea için puanlandırılır.
430
Kornea alınması
Bakanlıkça yayımlanacak ilgili formların doldurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi kaydıyla puanlandırılır. Her bir 1000
kornea için puanlandırılır.
Kornea donörü bildirimi
Donörden kornea alınması kaydıyla bildirimde bulunan hekim için puanlandırılır. Her bir donör için bir kez puanlandırılır.
200
Kornea kesisi sütürasyonu
200
Korneadan yabancı cisim çıkarılması
Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından yapıldığında puanlandırılır.
40
Korneal debridman
30
Korneal-skleral sütür alınması
30
Limbal kök kücre transplantasyonu
300
Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal
50
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon veya enjeksiyonu, tanısal
75
Ön kamara lavajı
200
Pterjium ameliyatı
150
Otogreftli pterjium ameliyatı
250
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon
İşlemin tamamı için, günde bir kez puanlandırılır.
25
Şeffaf lens ekstraksiyonu
400
Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu
400
Fotoretraktif keratoplasti (PRK), excimer lazer ile
300
Lasik, Lasek
250
Radyal keratotomi
300
Astigmatik keratotomi
300
Açı revizyonu
140
Dissizyon veya kapsülektomi
Aynı göz için 617.310, 617.320, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
Dissizyon-lens aspirasyonu
Aynı göz için 617.300, 617.320, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
450
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile birlikte İOL implantasyonu
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
440
Fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu
350
Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve torik)
400
İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
140
İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
200
İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
315
Kapsül germe halkası yerleştirilmesi
100
Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyonu
300
Lazer iridotomi
250
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi
617.340 işlemi yapılan hastaya işlem sonrası üç ay içinde, aynı sağlık tesisinde yapılması halinde puanlandırılmaz.200
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu
350
Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler
300
Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler
250
İntraoküler lens repozisyonu işlemi
617.330, 617.340, 617.380, 617.390, 617.420, 617.450, 617.470, 617.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
İntraoküler lens çıkarılması
617.330, 617.340, 617.380, 617.390, 617.420, 617.450, 617.470, 617.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens implantasyonu
350
Ön kamaradan silikon alınması
150
Parsplana lensektomi
500
Parsplana lensektomi ve intraoküler lens implantasyonu
600
Periferik iridektomi
200
Pupilloplasti
200
Sineşiotomi
150
Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens implantasyonu
500
Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti
300
Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması
200
Ankiste bleb revizyonu
175
Glokomla kombine katarakt ameliyatları
750
Gonyotomi, trabekülotomi
400
Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti
250
Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.)
500
Siklodiyaliz
250
Siklofotokoagülasyon
125
Siklokrioterapi
125
Trabekülektomi
500
Viskokanalostomi
600
Fotokoagülasyon, her bir seans
Her bir göz için. Beş seansın üzerinde sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
150
Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi
421
Yeni doğan fundoskopik inceleme
Prematüre retinopati muayenesi işleme dahildir. Binoküler oftalmoskopi yöntemiyle, prematüreler için, 5 günde bir
150
kez puanlandırılır.
Vitrektomi, anterior
500
Vitrektomi, pars plana
700
Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler
Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
900
Premature retinopatisinde vitroretinal cerrahi
Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
1400
Pnömatik retinopeksi
400
Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu
250
Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal
650
Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
300
617710
617720
617730
617740
617750
617760
617770
617780
617790
617800
617810
617820
617830
617840
617850
617860
617870
617880
617890
617900
617910
617920
617930
617940
617950
617960
617970
617980
617990
618000
618010
618020
618021
618030
618040
618050
618060
618070
618080
618090
618100
618110
618120
618130
618140
618150
618160
618170
618171
618172
618173
618180
618190
618200
618201
618202
618203
618210
618220
618230
618250
618260
618270
618280
618290
618300
618310
618320
618330
618340
618350
618360
618370
618380
618390
618391
618400
618410
618411
618420
618430
618440
618450
618460
618470
618480
618490
618491
618500
618510
618520
618530
618540
618550
618551
618560
618570
618580
Silikon yağı çıkarılması
İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyon
Ekvatoryel krioterapi
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı
Ekzanterasyon ve alın flebi ile birlikte deri grefti
Ekzanterasyon ve deri grefti
Ekzanterasyon ve temporal kas flebi ile birlikte deri grefti
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon, iki taraf
Enükleasyon veya evisserasyon
Hidroksiapatit implant için peg takılması
İntraorbital tümör
İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması
Mobil hidroksiapatit implantı
Mobil implantlı enükleasyon
Optik sinir dekompresyon operasyonu
Orbita dekompresyon operasyonu
Orbitotomi
Protez yapılması, göz
Radyoaktif plak çıkartılması
Radyoaktif plak uygulaması
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon
Soket revizyonu, göz
Sr90 Göz aplikasyonu
Stafilom tashihi
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi
Aural polip eksizyonu
Aurikula apse, hematom drenajı
Aurikula eksizyonu, basit
Aurikula eksizyonu, total
Basit mastoidektomi
Buşon, lavaj ve manipülasyon
Canal Wall Down timpanoplasti
Dış kulak yolu atrezisi
Dış kulak yolu biyopsisi
Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
Eksploratif timpanotomi
Endolenfatik sak operasyonu, şant ile
Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın
Fasiyal sinir dekompresyonu
Fasiyal sinir sütürü
Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmastoid yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmeatal yaklaşım ile
İki loblu kulak memesinin onarımı
İnfratemporal fossa tip A cerrahisi
İnfratemporal fossa tip B cerrahisi
İnfratemporal fossa tip C cerrahisi
Kemik iletimi işitme dekompresyonu
Kepçe kulak onarımı
Koklear implant yerleştirilmesi
Orta kulağa implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi
İşitsel beyin sapı implantı yerleştirilmesi
Kriptotia düzeltilmesi
Kulak kepçesi replantasyonu
Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür
Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı
Labirentektomi (TALK operasyonu)
Labirentektomi, mastoidektomi ile
Labirentektomi, transkanal
Makrotia düzeltilmesi
Mastoidektomi kavitesi debridmanı
Meatoplasti, stenozlarda
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu
Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması-yerleştirilmesi
Miringoplasti
Miringotomi
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi
Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi
Stapedektomi
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı
Temporal kemik rezeksiyonu
Timpanoplasti, mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil
Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf
Timektomi, basit
Timektomi, maksimal
Substernal tiroidektomi, intratorasik
Tiroid biyopsisi, cerrahi
Tiroidektomi, subtotal, tek taraf
Tiroidektomi, subtotal, iki taraf
Tiroidektomi, total, tek taraf
Tiroidektomi, total, iki taraf
Tiroidektomi, totale yakın, iki taraflı
Tiroidektomi, bir taraf total ve karşı taraf subtotal
Tiroidektomi, totale tamamlayıcı
Paratiroid kas implantasyonu, otogreft
Paratiroidektomi, adenom için
Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf, laparoskopik
Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal, tek taraf
Nöroblastom eksizyonu
Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi
700
50
125
600.300, 600.330, 600.360, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
600.300, 600.330, 600.370, 600.440, 600.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
600.300, 600.330, 600.360, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
1000
500
800
400
200
650
550
500
500
550
650
550
650
250
550
25
Enükleasyon sonrası geç dönem
500
50
Fasia lata, duramater, vb
280
400
100
70
200
400
470
5
618.010, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
900
830
75
220
618.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
550
50
160
Diğer bir kulak bölgesi cerrahisi ile birlikte puanlandırılmaz.
440
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
618.010, 618.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
618.010, 618.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
1500
Mastoidektomi dahil
950
550
300
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
2500
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
2500
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
2500
350
18 yaşını doldurmuş kişiler için üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimince "major ruhsal sorunlara neden olduğunun"
400 belirtildiği sağlık kurulu r
618.021, 618.090, 618.100, 618.201, 618.202, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü
1300 basamak sağlık tesislerind
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.202, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü
1000 basamak sağlık tesislerind
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.201, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü
600 basamak sağlık tesislerind
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.201, 618.202, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü
2000 basamak sağlık tesislerind
400
1500
440
1200
618.090, 618.100, 618.190, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
618.010, 618.380, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
825
660
400
50
500
220
550
550
618.021, 618.090, 618.100, 618.190, 618.250, 618.390, 618.391 ve 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
450
70
1250
618.021 ile birlikte puanlandırılmaz.
900
1000
TCA, patch, fat plasti vb
200
1450
618.010, 618.021 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
Miringotomi dahil. 618.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
618.430 ile birlikte puanlandırılmaz.
1030
618.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
1236
Sternal split veya total sternotomi
1030
206
515
592
670
876
876
747
824
258
618
876
1500
1800
1100
1500
1200
618590
618600
618610
618620
618630
618640
618641
618642
618643
618644
618645
618650
618660
618670
618680
618690
618700
618710
618720
618730
618740
618750
618760
618770
618780
618790
618800
618810
618820
618830
618840
618850
618860
618861
618870
618880
618890
618900
618910
618920
618930
618940
618950
618960
618970
618980
618990
619000
619010
619020
619030
619040
619050
619060
619070
619080
619090
619100
619110
619120
619130
619140
619150
619160
619170
619180
619190
619200
619210
619220
619230
619240
619250
619260
619270
619280
619290
619300
619310
619320
619330
619340
619350
619360
619370
619380
619390
619400
619410
619420
619430
619440
619450
619460
619470
619480
619490
619500
Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi
Böbrek kisti rezeksiyonu
Böbrek transplantasyonu
Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu
Endopyelotomi
ESWL 1. seans
ESWL 2. seans
ESWL 3. seans
ESWL 1. seans
ESWL 2. seans
ESWL 3. seans
Laparoskopik nefrektomi
Nefrektomi, basit
Nefrektomi, canlı donör
Nefrektomi, parsiyel
Nefrektomi, radikal
Nefrektomi, subkapsüler
Nefrokütanöz fistül onarımı
Nefrolitotomi
Nefrolitotomi, anatrofik
Nefrolitotomi, perkütan
Nefropeksi
Nefropyelolitotomi
Nefrostomi kapatılması
Nefrostomi, açık cerrahi
Nefroüreterektomi
Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
Nefrovezikal stent yerleştirilmesi, subkütan
Perirenal apse drenajı, cerrahi
Pyelolitotomi
Pyeloplasti
Pyelostomi
Renal arter plastik operasyonu
Wilm's tümörü çıkarılması
Renal kist eksizyonu, laparoskopik
Renal rüptür onarımı
Retrograd pyelografi, endoskopi dahil
Travmatik böbrek rüptüründe onarım
Endoskopik üreter taşı tedavisi
Retrograd üreteral kateterizasyon
Transüreteroüreterostomi
Urakus kist ve fistül eksizyonu
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz
Üreteral J stent takılması
Üreteral balon dilatasyonu
Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi
Üreteral stent çıkartılması
Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter)
Üretere basket konulması, transüreterolitotomi
Üreterektomi
Üreterokalisiyel anastamoz
Üreterokütaneostomi
Üreterokütaneostomi kapatılması
Üreterolitotomi
Üreterolizis
Üreteroneosistostomi, iki taraf
Üreteroneosistostomi, tek taraf
Üreteroplasti
Üreteroplasti, megaüreterde
Üreterorenoskopi, biyopsi
Üreterorenoskopi, tanısal
Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
Üreterosel eksizyonu veya insizyonu
Üreterosel, açık eksizyonel tedavi
Üreterosel, endoskopik tedavi
Üreterosigmoidostomi
Üreterostomi
Üreteroüreterostomi
Üriner diversiyon, ileal loop
Üriner diversiyon, kontinan
Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz
Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi
Artifisyel sfinkter takılması
Artifisyel sfinkter çıkartılması
Augmentasyon sistoplasti
Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı
Ekstrofi vezikalis, primer onarım
Ekstrofi vezikalis, üretroplasti
Barsaktan mesane substitüsyonları
Divertikülektomi
Mesane süspansiyonu, laparoskopik
Mesane boynu rezeksiyonu
Mesane boynuna inkontinansta madde injeksiyonu
Mesane divertikülü eksizyonu
Mesane perforasyon onarımı
Mesane ponksiyonu, suprapubik
Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
Mesane tümörü (TUR) (? 3 cm)
Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
Mesane tümörü rezeksiyonu, cerrahi
Mesane tümöründe lazerle tedavi
Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon
Mitrofanof veya Monti prosedürü
Sakral implant yerleştirilmesi
Sistektomi, basit
Sistektomi, parsiyel
Sistektomi, total
Sistolitotomi, açık cerrahi
400
500
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim 8000
üyelerine yatış süresince başka p
1320
1000
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
20
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
20
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
20
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
200
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
200
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
200
1000
715
1000
790
1000
825
1000
800
618.840 ile birlikte puanlandırılmaz.
1300
618.830, 619.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
1300
400
800
400
600
800
1500
1200
300
600
850
450
1200
1500
500
1000
190
825
618.920, 618.970, 618.980, 619.010, 619.530, 619.560, 621.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
Aynı taraf üreter için 618.910 ve 618.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
770
600
850
Endoskopi dahil. Aynı taraf üreter için 618.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
150
300
619.130 ile birlikte puanlandırılmaz. Sistoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
150
Barsak cerrahisi dahil
1500
Endoskopi dahil, 618.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
450
850
1000
700
500
619.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Bir kez puanlandırılır. 619.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
1200
Bir kez puanlandırılır. 619.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
Bir kez puanlandırılır. 619.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
600
600
619.130, 619.530 ve 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
619.120, 619.530 ve 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
Lazer, koterizasyon, rezeksiyon ve üreterorenoskopi işleme dahildir.
800
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
500
800
500
600
Barsak cerrahisi dahil
1650
Barsak cerrahisi dahil
2000
1000
1650
1100
800
Barsak cerrahisi dahil
1650
1200
1100
1200
1900
600
1000
621.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
600
660
600
30
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
619.520, 619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
660
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
619.530, 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Barsak cerrahisi dahil
1100
1200
1100
700
Prostatektomi ve kadında histerektomi, bilateral ooferektomi ve vajen cuff'ı çıkarılması dahil. Yapılması durumunda
2000
pelvik lenf nodu diseksiyonu
450
619510
619520
619530
619540
619550
619560
619570
619580
619590
619600
619610
619620
619630
619640
619650
619660
619670
619681
619682
619690
619700
619710
619720
619730
619740
619750
619760
619770
619780
619790
619800
619810
619820
619830
619840
619850
619860
619870
619880
619890
619900
619910
619911
619912
619913
619920
619921
619922
619923
619925
619926
619927
619929
619930
619940
619950
619960
619970
619980
619990
620000
620010
620020
620030
620040
620050
620051
620060
620070
620080
620090
620101
620110
620120
620130
620140
620150
620160
620170
620190
620200
620210
620220
620230
620240
620250
620260
620270
620280
620290
620300
620310
620320
620321
620330
620340
620350
620360
Sistolitotomi, endoskopik
Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
Sistoskopi, tanısal
Sistostomi, açık
Sistostomi, perkütan
Sistoüretroskopi
Travmatik mesane rüptüründe onarım
Vezikoplasti
Vezikorektal fistül onarımı
Vezikoservikal fistül onarımı
Vezikovajinal fistül onarımı
Vezikostomi
Vezikostomi kapatılması
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, iki taraf
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, tek taraf
Epispadias onarımı
Hipospadias onarımı, distal
Hipospadias onarımı, penoskrotal
Hipospadias onarımı, perineal
İnternal üretrotomi
Posterior üretral valv rezeksiyonu
Distal üretra yaralanmalarında primer onarım
Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra ruptüründe)
Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları
Üretra yaralanmalarında transpubik onarım
Üretra dilatasyonu
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması
Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi
Üretral divertikülektomi
Üretral fistül onarımı
Üretral instilasyon
Üretral kordi onarımı
Üretrektomi
Üretrolitotomi, açık
Üretrolizis
Üretroplasti
Üretroplasti, flep ile
Üretroplasti, transpubik
Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı
Üretrostomi
Üretrovajinal fistül operasyonu
Müdahaleli doğum
Müdahaleli ilk doğum
Müdahaleli doğum, çoğul gebelik
Müdahaleli ilk doğum, çoğul gebelik
Normal doğum
Normal ilk doğum
Epidural anestezi ile doğum
Epidural anestezi ile doğum, çoğul gebelik
Suda doğum
Normal doğum, çoğul gebelik
Normal ilk doğum, çoğul gebelik
Sezaryen, çoğul gebelik
Sezaryen
Amnioinfüzyon
Amniyosentez
Fetal kan numunesi (Kordosentez)
Fetosid
İntrauterin cerrahi
İntrauterin transfüzyon
Korion villus alınması
McDonald-Schirodkar
Bartholin kisti çıkarılması
Douglas ponksiyonu
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
Endometrial biyopsi
Endometrial inaktivasyon
İmperfore himen açılması
Kolpotomi
Kriyoterapi, jinekoloji
Labial füzyon açılması
Bumm küretaj
Servikal biyopsi
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj
Servikal koterizasyon
Servikal polip çıkarılması
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj
Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı
Vaginadan yabancı cisim çıkarılması
Vulvar koterizasyon
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu
Bartholin apse drenajı
Bartholin kisti koterizasyonu, gümüş nitrat ile
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu
Kolposkopi
Kondilom koterizasyonu
Konizasyon operasyonu
LEEP operasyonu
Mancherster-Fothergill operasyonu
Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı
Perinoplasti
Rektosel
Servikal stump çıkarılması
Servikosakropeksi
Sistorektosel operasyonu
Sistosel operasyonu
Skinning vulvektomi
Stumdorf operasyonu
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
619.410, 619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
175
618.910, 619.120, 619.130, 619.150, 619.160, 619.390, 619.400, 619.410, 619.430, 619.440, 619.510, 619.520, 619.560,
150
619.760 ile birlikte puan
400
150
618.910, 619.120, 619.130, 619.440, 619.530, 619.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
600
800
1070
1040
1040
250
300
500
350
800
500
850
950
619.750 ile puanlandırılmaz.
400
350
550
600
1000
1100
125
619.530, 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
300
400
400
Diğer ürolojik cerrahi girişimlerle birlikte puanlandırılmaz.
50
450
800
300
800
880
1100
1000
495
350
900
250
350
270
370
250
350
375
395
375
270
370
300
270
177
118
350
Her bir fetüs için, perinatoloji ünitesinde uygulandığında puanlandırılır.
94
1500
600
177
235
100
24
12
Tanı amacıyla yapılan tüm küretajlar dahil. 620.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
47
Lazer, mikrodalga, kimyasal veya fiziksel metodlarla uterin girişim
268
294
148
47
118
150
620.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
71
620.110, 620.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
59
620.150 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
150
620.140 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
177
Düşükler dahil. 620.120, 620.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
130
24
70
353
60
15
235
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
35
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
235
177
177
353
294
500
353
353
450
353
294
589
294
620370
620380
620390
620400
620410
620411
620419
620420
620421
620430
620440
620450
620460
620461
620462
620470
620480
620490
620500
620510
620520
620530
620540
620560
620570
620580
620590
620591
620600
620610
620620
620630
620640
620650
620660
620661
620662
620670
620680
620690
620701
620710
620720
620730
620740
620750
620760
620770
620771
620780
620790
620800
620810
620820
620821
620830
620840
620850
620860
620870
620880
620890
620900
620910
620920
620921
620940
620950
620951
620960
620970
620980
620990
621000
621010
621020
621030
621040
621045
621046
621050
621060
621070
621071
621080
621090
621100
621110
621120
621130
621140
621150
621160
621170
621180
621190
621200
621210
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve üstü)
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
353
Tıbbi nedenli tahliye (10 haftadan küçük)
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 620.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
177
Üretral karunkül operasyonu
177
Üretral kist operasyonu
177
Vajen darlığının genişletilmesi, cerrahi
177
Vajene doğmuş myomun çıkarılması
177
Vajinal histerektomi
514
Vajinal histerektomi ve rektosel operasyonu
620.310, 620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
589
Vajinal histerektomi ve sistosel operasyonu
620.340, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
589
Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi, tek veya iki taraf
620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
883
Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu
620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
706
Vajinal yolla enterosel tamiri
353
Vajinektomi
883
Klitoroplasti
Konjenital anomalilerde
190
Labioplasti
Konjenital anomalilerde
190
Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile
600.300 ile birlikte ile birlikte puanlandırılmaz.
589
Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile
765
Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi ile
1500
Baldy Webster süspansiyon
294
Dış gebelik operasyonu
294
Endometrioma ve endometriozis operasyonu
471
Histerektomi, abdominal (TAH)
589
Histerektomi ile birlikte salpingo-ooferektomi, abdominal (TAH + USO veya TAH +620.530
BSO) ile birlikte puanlandırılmaz.
883
Tüp ligasyonu
294
Myomektomi
Total sayı dahil
530
Ooferektomi, tek veya iki taraflı
353
Over transpozisyonu
Radyoterapi alacak hastalarda
353
Over detorsiyonu
300
Ovarial veya paraovarial kist eksizyonu
353
Over wedge rezeksiyon, tek veya iki taraflı
353
Postpartum tüp ligasyonu
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
294
Salpingo-ooferektomi, tek veya iki taraflı
647
Salpinjektomi, tek veya iki taraflı
353
Sterilizasyon operasyonları
353
Subtotal histerektomi
530
Subtotal histerektomi ve salpingooforektomi, tek veya iki taraflı
620.660, 620.630 ile birlikte puanlandırılmaz.
550
Uterus perforasyonu veya rüptürü onarımı
350
Uterosakral ligamentin kısaltılması
353
Abdominal ve kombine entorosel tamiri
706
Burch operasyonu
706
Debulking ameliyatı
Karın ve pelvis içinde invaze tümörlü görünen tüm dokuların çıkartılmasıdır. Aynı seansta başka bir ameliyat ile birlikte
1766 puanlandırılmaz.
Double needle operasyonu
589
Hipogastrik arter ligasyonu
942
Kuldoplasti
471
Laparoskopik histerektomi
942
Lash operasyonu
589
Le Forte operasyonu (kolpokleizis)
589
Marshall- Marchetti Kranz operasyonu
706
Paravajinal onarım
Doğum işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
471
Pereyra operasyonu
706
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu
1059
Postoperatif cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasial süspansiyon ile kolpopeksi)
589
Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi
589
Presakral nörektomi
1059
Promontofiksasyon
353
Radikal anterior rezeksiyon
1500
Radikal posterior rezeksiyon
1500
Radikal vulvektomi
1350
Raz operasyonu
706
Rektovajinal fistül
1059
Richardson composite operasyonu
1059
Sakrokolpopeksi
530
Shauta Emmerich operasyonu
1177
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil)
1000
Total pelvik rezeksiyon
1500
Transobturator tape uygulaması
589
Vulvektomi
1059
Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)
Pelvik veya paraaortik lenf nodu diseksiyonu hariç
1550
Radikal parametrektomi
Geçirilmiş basit histerektomi sonrasında ve patoloji sonucunda kanser tespit edilmesi durumunda uygulanır. Lenf1550
nodu diseksiyonu dahil.
William Dolores süspansiyon
177
Histeroskopi, diagnostik
620.050, 620.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
135
Histeroskopi, operatif
620.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
235
Laparoskopi, tanısal
Obstetrik ve jinekolojik endikasyonlar için. 621.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
250
İnfertilitede laparoskopik cerrahi
620.990 ile birlikte puanlandırılmaz. Laparoskopi, tanısal dahil.
353
Metroplasti
Bir kez puanlandırılır.
353
Mikrocerrahi ile miyomektomi, her biri
530
Tuboplasti
530
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe)
1059
İnvitro fertilizasyon (İVF)
90
Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi
158
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması
300
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi
350
Fimozis açılması
621.071, 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
50
Sünnet
621.070, 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
Korpus kavernozum drenajı (priapismus)
200
Meatotomi
Üretradan yapılan endoskopik cerrahilerle birlikte puanlandırılmaz.
90
Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu ve penil implant yerleştirilmesi
1500
Parafimozis redüksiyonu
621.070, 621.071 ile birlikte puanlandırılmaz.
125
Penektomi, parsiyel
1000
Penil dorsal ven ligasyonu
500
Penil fraktür onarımı
750
Penil plikasyon
500
Çok parçalı penil protezin çıkarılması
621.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
Tek parçalı penil protezin çıkarılması
621.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Çok parçalı penil protez implantasyonu
621.190 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
Tek parçalı penil protez implantasyonu
621.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
Penil revaskülarizasyon
1200
Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren bir teknik ile
621.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
1600
621220
621230
621240
621250
621260
621270
621280
621290
621300
621310
621320
621330
621340
621350
621360
621370
621380
621390
621391
621400
621410
621420
621430
621440
621450
621460
621470
621480
621490
621500
621510
621520
621530
621540
621550
621560
621570
621580
621590
621600
621610
621620
621630
621640
621650
621651
621652
621660
621670
621680
621690
621700
621710
621720
621730
621740
621770
621780
621790
621800
700010
700020
700030
700040
700050
700060
700070
700080
700090
700100
700130
700140
700141
700142
700160
700170
700180
700190
700200
700210
700211
700212
700220
700230
700240
700250
700260
700270
700271
700272
700280
700290
700350
700360
700370
700380
700390
700400
Penis rekonstrüksiyonu, regional flep ile
Penis replantasyonu
Penis uzatma
Peyronie plak eksizyonu
Peyronie plak eksizyonu, greft ile
Radikal penektomi
Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu ve penil protez implantasyonu
Safeno-kavernozal şant (priapismus)
Spongio-kavernozal şant (priapismus)
Prostat apsesinin perineal drenajı
Prostat iğne biyopsisi, çoklu
Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda, çoklu
Prostat kanserinde laparoskopik lenfadenektomi, iki taraf
Prostat masajı, her bir seans
Prostata lazer tedavisi
Prostata termoterapi
Prostata TUNA
Prostatektomi, unipolar TUR
Prostatektomi, bipolar TUR
Prostatektomi, açık
Prostatektomi, radikal
Transüretral prostat insizyonu
İntraprostatik stent yerleştirilmesi
Ejakülatör kanal rezeksiyonu
Epididim kisti eksizyonu
Epididimektomi
Fournier gangreni için debridman
Funiküler kist eksizyonu
Hematoselektomi
Hemiskrotektomi
Hidroselektomi, tek taraflı
Hidroselektomi ve hernioplasti
İnguinal eksplorasyon, inmemiş testis için
İnguinal orşiektomi, tek taraf
İnmemiş testis cerrahisi, herni onarımı dahil
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, iki taraf
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, tek taraf
İnmemiş testis cerrahisi, tek taraf, herni onarımı, iki taraf
Kord eksizyonu
Laparoskopik ektopik testis araştırılması
Laparoskopik orşiopeksi
Epididimal sperm aspirasyonu, mikrocerrahi ile
Epididimal sperm aspirasyonu, perkütan
Ön üretradan papillom koterizasyonu
Seminal vezikülektomi
Skrotal orşiektomi, tek taraf
Skrotal orşiektomi, iki taraf
Spermatoselektomi
Testiküler fiksasyon, iki taraf
Testiküler fiksasyon, tek taraf
Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE)
Testis biyopsileri, açık
Testis detorsiyonu, açık
Testis detorsiyonu, kapalı
Testis protezi yerleştirilmesi
Varikoselektomi, tek taraf
Varikoselektomi, iki taraf
Vazektomi
Vazoepididimostomi
Vazovazostomi
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
Deri lezyonlarının küretajı
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini
Deri prick testi
Deri ve mukozada mantar aranması
Deri ve mukoza smearleri
Deri yama testi
Dermatolojik banyo tedavisi, her bir seans
Dermatoskopi
Elektro/lazer epilasyon cm² başına
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 1-5 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 6-10 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 11 ve üstü
Fotodinamik tedavi, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), genel, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), lokal, her bir seans
Fototerapi (dbUVB), genel, her bir seans
İlaç ve gıdalarla provokasyon testi
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 1-5 adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 6-10 adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 11 ve üstü
İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için)
Karanlık saha testi (spiroket aranması)
Kimyasal koterizasyon
Kimyasal peeling bölgesel, her bir seans
Kimyasal peeling tüm yüz, her bir seans
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 1-5 adet
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 6 ile 10 arası
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 11 ve üstü
Kriyoterapi, malign lezyonlar, her bir seans
Kültür, fungal izolasyon, her bir bölge
Minimal eritem dozu tayini
Paterji testi
Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar
Trikogram
Wood ışığı muayenesi
Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi
621.210 ile birlikte puanlandırılmaz.
900
1875
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
500
621.260 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
621.250 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
1500
621.180, 621.190, 621.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
850
850
750
800
70
803.540 ile birlikte puanlandırılmaz.
100
1000
5
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.380, 621.390, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz. 800
400
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.390, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz. 400
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz. 800
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz. 800
619.500, 619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.391, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
608.000, 619.520, 619.530, 619.750, 620.790, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.391, 621.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
1800
619.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
300
500
621.510, 621.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
400
Bir hafta içinde bir kez puanlandırılır.
1100
400
350
500
621.450 ve 621.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
621.450 ve 621.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
250
300
621.450, 621.510, 621.530, 621.560, 621.570, 621.580, 621.670, 621.680, ile birlikte puanlandırılmaz.
500
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.570, 621.580, 621.670, 621.680, ile birlikte puanlandırılmaz.
800
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.560, 621.580, 621.670, 621.680, ile birlikte puanlandırılmaz.
700
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.560, 621.570, 621.670, 621.680, ile birlikte puanlandırılmaz.
700
400
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
621.600, 621.670, 621.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
400
300
250
500
300
420
400
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
TESE
400
250
300
100
350
300
500
150
500
500
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
20
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
70
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
20
0
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/çocuk
30 allerji veya immünoloji uzm
Mikroskobik inceleme ile yapıldığında, işlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
11
Giemsa, wright, gram vs.
0
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Sadece dermatoloji, erişkin/çocuk allerji veya
32 immünoloji uzman hekimle
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Yatan hastalarda puanlandırılır.
20
Bilgisayarlı da dahil. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
5
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
10
30
45
70
30
700.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
700.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
15
15
Yapılan işlemi ve sonucunu belgeleyen ayrıntılı raporun sunulması gereklidir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları,
60 erişkin/çocuk allerji veya imm
Kortizon, bleomycin, vs.
20
Kortizon, bleomycin, vs.
30
Kortizon, bleomycin, vs.
40
15
0
Tüm koterizasyon uygulamaları dahil
10
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda puanlandırılır.
10
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda puanlandırılır.
10
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.271, 700.272 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.270, 700.272 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.270, 700.271 ile birlikte puanlandırılmaz.
50
50
700.060 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
20
0
10
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
10
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
30
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
7
Tromboflebit, arterit, lenfanjit vb.
0
700410
700420
700430
700440
700450
700460
700470
700480
700490
700491
700500
700510
700520
700530
700540
700550
700560
700570
700580
700590
700600
700601
700610
700611
700620
700630
700640
700650
700660
700670
700680
700690
700691
700700
700710
700720
700730
700731
700740
700750
700760
700770
700780
700800
700801
700810
700811
700820
700830
700840
700841
700842
700843
700844
700845
700846
700847
700850
700860
700870
700880
700890
700900
700910
700920
700921
700922
700923
700930
700940
700941
700942
700943
700990
700991
701000
701001
701002
701003
701004
701005
701006
701007
701008
701009
701010
701011
701012
701013
701014
701015
701016
701017
701018
701019
701021
701022
701030
Jobbst uygulaması, her bir seans
İntermitant pozitif basınç
0
Kardiyoversiyon
50
Elektriksel kardiyoversiyon
Anestezi hariç
50
Noninvaziv kardiyak hemodinami
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için (NİKAH) (Bomed)
0
NİKAH + SaO2
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
0
NİKAH + SaO2 + ET CO2
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
0
Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)
En az 22 saatlik kaydının olması durumunda puanlandırılır. Aynı sağlık hizmeti sunucusunca yılda bir kez puanlandırılır.
10
Ankle-Branchial indeksi (ABİ)
Bütün ekstremiteler
0
Elektrokardiyogram, evde çekim
0
Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk
0
Telefonik ya da telemetrik ritm EKG
0
Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat)
0
Telefonik kardiyak monitorizasyon
0
Kardiyovasküler stress test
Treadmill, bisiklet, farmakolojik
10
24 saat EKG kaydı (Holter)
En az 22 saatlik kaydının olması durumunda puanlandırılır. Aynı sağlık hizmeti sunucusunca yılda bir kez puanlandırılır.
10
Head-up tilt test
0
Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV)
0
Event recorder (gün başına)
0
Kalp pili veya ICD kontrolü
0
Kontrast ekokardiyografi
50
Transtorasik ekokardiyografi
20
Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk
Sedasyon işlemi dahil
65
Transözofageal ekokardiyografi
110
Transözofageal ekokardiyografi, çocuk
Genel anestezi hariç
140
Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
100
Fetal ekokardiyografi
120
Geçici transvenöz kalp pili, atriyal veya ventriküler, ilk işlem
100
Geçici kalp pili elektrodunun yeniden yerleştirilmesi, her bir uygulama
50
Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventriküler, ilk işlem
550
Kalıcı kalp pili takılması, atriyoventriküler
650
Kalıcı kalp pili takılması, biventriküler, 3 elektrodlu
800
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, jeneratör
400
Kalıcı kalp pili veya ICD elektrodu değiştirilmesi
500
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, tek elektrod
750
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, iki elektrod
850
ICD batarya değiştirilmesi
300
Biventriküler ICD takılması, 3 elektrodlu
1000
Kalıcı kalp pili lead çıkartılması
Lazer veya RF kateter hariç
700
Sağ kalp kateterizasyonu
700.760, 700.780 ile birlikte puanlandırılmaz.
125
Endomiyokardiyal biyopsi
300
Sol kalp kateterizasyonu
700.740, 700.780 ile birlikte puanlandırılmaz.
125
Transseptal sol kalp kateterizasyonu
250
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
250
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
85
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
Sağ-sol kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 Oksijen veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak debi 170
ve indeks ölçümü. 700.846, 700
Selektif koroner anjiyografi
300
Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma
Tanısal veya terapötik girişime ek olarak
170
Selektif koroner anjiyografi ve ventrikülografi ve/veya aortografi
700.760, 700.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
340
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi ve by-pass kontrolu
700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
380
Selektif koroner anjiyografi ve sağ ve sol kalp kateterizasyonu
700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
465
Asiyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Siyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
650
2 yaş altı doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
650
Yenidoğan doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu ve selektif koroner anjiyografi
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
700.801,700.847 ile birlikte puanlandırılmaz. Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak.
70
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 O2 veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak debi ve indeks
150 ölçümü. 700.801, 700.846
Trombolitik (fibrinolitik) tedavi, intrakoroner
700.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
Trombolitik tedavi (diğer arterler-pulmoner vb.)
700.740, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan
50
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, tek damar, balon
Bir kez puanlandırılır.
600
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için
700.880 işlemine ilave puanlandırılır.
100
Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent
750
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için
100
Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente ek olarak
100
Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak için
750
Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort stenozu için
750
Transkateter protez kapak implantasyonu (replasmanı)
1200
Perkütan perikard sıvısı drenajı (floroskopi veya ekokardiyografi altında)
700.590, 700.600, 700.601, 700.610, 700.611, 700.620, 801.570 ile birlikte puanlandırılmaz.
250
Perkütan mitral kapak onarımı
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
1200
Lazer anjiyoplasti, koroner arter
750
Perkütan septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardiyomyopatide
1200
Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi
300
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti
600
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti, yenidoğan
750
Perkütan aort balon valvuloplasti,
750
Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan
1180
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti, preoperatif veya post-operatif
700
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti, yenidoğan, preoperatif veya post-operatif
700
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti ve stent, preoperatif veya post-operatif
750
Balon atriyal septostomi
Tanısal kalp kateteri dahil
700
Balon atriyal septoplasti ve septostomi
700
Temel tanısal elektrofizyolojik çalışma
Programlı stimulasyon dahil
400
Transözofajial elektrofizyolojik çalışma
300
Blade atriyal septostomi ve balon septostomi
700
Perkütan transkateter PDA kapatılması (ductus oklüzyonu)
700
Perkütan trans kateter aorto-pulmoner kollateral, venovenöz kollateral veya arteriovenöz fistül okluzyonu
800
Perkütan transkateter koroner-kameral fistül okluzyonu
1000
Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak perforasyonu ve balon valvuloplasti
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1200
Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu ve balon valvuloplasti ile duktal701.001,
stent implantasyonu
701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1400
Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu
950
Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapatılması
950
Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması
1000
Perventriküler transkateter device ile VSD kapatılması
1100
Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
701031
701040
701041
701050
701060
701061
701062
701063
701075
701076
701077
701078
701079
701080
701081
701090
701100
701110
701120
701130
701131
701140
701150
701160
701161
701170
701180
701190
701200
701210
701220
701221
701222
701223
701230
701231
701232
701250
701260
701270
701280
701281
701282
701290
701300
701310
701320
701330
701340
701350
701360
701370
701380
701390
701400
701410
701411
701420
701430
701440
701450
701451
701460
701470
701480
701490
701500
701510
701520
701530
701540
701550
701560
701570
701572
701580
701590
701600
701640
701650
701660
701670
701680
701690
701700
701710
701720
701730
701740
701741
701750
701760
701770
701780
701790
701800
701810
701820
Kriyoablasyon, supraventriküler
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1500
Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
Kriyoablasyon, ventriküler
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1500
AV nod ablasyonu
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu 701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1200
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu
701.010, 701.011, 701.030, 701.040, 701.060, 701.061 ile birlikte puanlandırılmaz.
1500
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
1600
Astımlı hasta eğitimi
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır.
10
KOAH'lı hasta eğitimi
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
10
İnhaler cihaz eğitimi
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
8
Konsantratör cihazı eğitimi
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
8
Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, Oto-CPAP vs.)
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır
8
Bronkoalveoler lavaj
701.081 ile birlikte puanlandırılmaz.
75
Total akciğer lavajı
701.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
85
Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi
25
Buhar tedavisi, 4 saatlik
0
COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri
0
Eforlu solunum testi
10
Egzersiz testi (6 dakika)
10
Ekspiryum havasında karbonmonoksit ölçülmesi
10
Göğüs içi basınç ölçülmesi
15
Helyum dilüsyon testi
0
İnvitro Bazofil degranülasyon testi
0
Karbonmonoksit diffüzyon testi
20
Plörodezis
40
Plevra boşluğunun lavajı
40
Plevral drenaj, pleurocan ile
530.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
60
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi
5
Provokasyonlu solunum testleri
701.220 ile birlikte puanlandırılmaz. Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk hastalıkları
30
uzmanları tarafından işle
Solunum fonksiyon testleri
701.210 ve 701.230 işlemleri ile birlikte puanlandırılamaz. Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye
10
ve Çocuk hastalıkları uzm
İndükte balgam örneği alınması
10
Endobronşial ultrasonografi, tanısal
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz. 608.310, 608.320 ve 701.223 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
Endobronşial ultrasonografi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla
608.310, 608.320 ve 701.222 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi
Göğüs hastalıkları, Çocuk ve Erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun
20
hastane bilgi yönetim
Sigara bırakma danışmanlık hizmeti
Hastanın sigara bırakma polikliniğindeki ilk muayenesini kapsar. 30 dakikalık seans için, bir kez puanlandırılır. Muayene
50 puanı dahildir.
Sigara bırakma kontrol muayenesi
Hastanın ilk muayenesinden sonra yapılan kontrol muayeneleri kapsar. Her hasta için, yılda en fazla 8 kez puanlandırılır.
21 Muayene puanı dahildir.
24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması veya 24 saatlik empedans ölçümü uygulaması
Gastroenteroloji uzmanı tarafından yapıldığında puanlanır
100
Akalazyada balon dilatasyonu
701.540 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
150
Alt ve/veya üst GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi veya klip uygulaması
Kolonoskopi hariç,< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
66
Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi
25
Kapsül endoskopi
Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. < 12 yaşındaki hastalar
100
için % 25 artırılarak uygulanır
Çift balonlu enteroskopi
Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. < 12 yaşındaki hastalar
180
için % 25 artırılarak uygulanır
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
25
Endoskopik biliyer dilatasyon
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
200
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi
701.320 ile birlikte puanlandırılmaz. Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
200
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi
701.310 ile birlikte puanlandırılmaz. Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
200
Endoskopik kisto-duodenostomi
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
138
Endoskopik kisto-gastrostomi
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
240
Endoskopik perkütan gastrostomi
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
165
Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
300
Endoskopik sifinkterotomi
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
200
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
132
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi
701.400 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
72
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi ile biyopsi
701.390 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
90
Gastroskopik polipektomi
Total sayı dahil, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
135
Endoskopik mukoza rezeksiyonu
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
135
Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya buji dilatasyonu
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
150
Gastrointestinal sistem darlıklarında stent yerleştirilmesi
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
240
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
150
Kolonoskopi, total
701.451, 701.460 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
150
Kolonoskopi, total ile biyopsi
701.450, 701.460 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. < 12 yaşındaki hastalar için175
% 25 artırılarak uygulanır
Kolonoskopik polipektomi
701.450, 701.451 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. < 12 yaşındaki hastalar için175
% 25 artırılarak uygulanır
Mekanik litotiripsi
180
Mide/safra tubajı
9
Nazobiliyer drenaj
60
Nazopankreatik drenaj
120
Özel kolon temizliği (lavman hariç)
0
Özofageal motilite
66
Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
180
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)
701.310, 701.320, 701.550, ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
90
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyopsi
701.540 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
110
Özofagus/mide/intestinal/kolon motilitesi
66
Özofagus varislerinde sklerozan tedavi, her bir seans
Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
220
Özofagus varislerinde bant ligasyonu
Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
180
Adale testi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji
5
uzmanı tarafında
Ampute değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Değerlendirme
23
sonucunun kayıt al
Bilgisayarlı izokinetik test
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
23
Bilgisayarlı izokinet
El beceri testleri
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında
10
puanlandırılır. Kullanıla
Elektrodiagnostik testler
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
23
Alçak frekanslı akım
Günlük yaşam aktiviteleri testi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Gelişimsel Pediatri, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri5 uzmanı tarafından uygulandı
Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekstremite)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji,
10
Geriatri uzmanı
Mesleki değerlendirme
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan
23
değerlendirme ölçeğinin
Nörofizyolojik değerlendirme
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
23
Kullanılan değerlen
Postur Analizi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji
5
ve hidroklimatoloji uzm
Skolyoz değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında
5
puanlandırılır. Postür an
Yürüme analizi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri uzmanı
5
tarafından uygulandığınd
Yürüme analizi (Bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
28
Bilgisayarlı yürüme
Coldpack
0
Soğuk tedavi termik şok yöntemi
Medikal gaz ile uygulanması halinde
0
Diyadinamik akım
0
Dört hücre galvani
0
Enfraruj
0
Fango, lokal
0
Faradizasyon
0
FES (Fonksiyonel elektriksel stimülasyon)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
18
Fluidoterapi
0
Galvanik akım
0
701830
701840
701850
701860
701870
701880
701890
701900
701910
701920
701930
701940
701950
701960
701970
701980
701990
702000
702010
702020
702030
702040
702050
702060
702070
702080
702090
702100
702110
702120
702130
702140
702150
702160
702170
702180
702190
702200
702210
702220
702230
702240
702250
702260
702270
702280
702290
702300
702310
702320
702330
702340
702350
702360
702370
702380
702390
702400
702410
702420
702430
702440
702450
702460
702470
702480
702490
702500
702510
702520
702530
702550
702560
702570
702580
702590
702591
702600
702610
702620
702630
702640
702650
702660
702670
702679
702680
702690
702700
702710
702711
702712
702720
702730
702740
702750
702760
702770
Hotpack
Işık banyosu (Baker)
İnterferansiyel akım
İyontoforez
Kısa dalga diatermi
Lazer
Klasik masaj, bölgesel
Klasik masaj, tüm vücut
Konnektif doku masajı
Mikrodalga (radar)
Paleidoterapi (çamur tedavisi)
Parafin
TENS
Terapötik elektrik stimülasyon
Traksiyon, elektrikli
Traksiyon, mekanik
Ultrason
Ultraviyole
Vibrasyon masajı
Banyo-kaplıca
Girdap banyosu
Kontrast banyo
Sauna ve tazyikli duş
Stangerbath
Su içi basınçlı masaj
Su içi egzersiz
Ampute rehabilitasyonu
Biofeedback
Bel-boyun okulu
EMG biofeedback
Denge/koordinasyon eğitimi
Devamlı pasif hareket cihazı (CPM) ile egzersiz
Ergometrik egzersizi
Eklem enjeksiyonları
Eklem hareket açıklığı egzersizi
Eklem lavajı
El rehabilitasyonu
Elektroterapi
Ev programı/aile eğitimi
Geriatrik rehabilitasyon
Germe egzersizi
Gevşeme egzersizleri
Görme özürlü rehabilitasyonu
Gözetmeli grup egzersizi
İzokinetik egzersizler
İş-uğraşı tedavisi
Kardiak rehabilitasyon
Kognitif (bilişsel) rehabilitasyon
Mekanik egzersiz istasyonu
Manipulasyon
Nörofizyolojik egzersizler
Nörolojik rehabilitasyon
Obstetrik/Jinekolojik rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon
Protez eğitimi
Postur egzersizi
Postural drenaj
Progresif dirençli egzersiz
Propioseptif eğitim
Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF)
Pulmoner rehabilitasyon
Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi
Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon
Serebral palsi rehabilitasyonu
Skolyoz egzersizleri
Solunum egzersizleri
Spor sakatlıkları rehabilitasyonu
Yutkunma rehabilitasyonu
Yürüme egzersizleri
Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi
Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı
Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi, birinci seans
Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2 (TcpO2) ölçümü
Oksijen tolerans testi
Basınç testi
Tüp havası analizi, her parametre
Sualtı hekimliği danışmanlık, saati
İntermittan basınç siplinti her ekstremite
Aile görüşme-değerlendirme
Aile tedavisi
Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri
Aile, iş yeri ya da okul ziyareti
Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG
Bireysel psikoterapi, her bir seans
Elektrokonvülsiv tedavi (EKT)
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi
Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)
Gelişim testleri, her biri
Grup psikoterapisi, kişi başına
Kişilik testleri, her biri
Klinik değerlendirme ölçekleri, her biri
Nöropsikolojik test bataryası
Nöropsikolojik testler, her biri
0
0
0
Ultrason veya elektroterapi ile
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Aynı anatomik
15
bölge için bir kez puanla
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
50
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği uzmanı tarafından yatan hastalarda
10
uygulandığında puanlan
0
0
0
0
0
0
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
20
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon
25
işlemleri ile birlikte p
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
20
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon
25
işlemleri ile birlikte p
0
0
0
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır.
25
Diğer rehabilitasyon iş
0
0
0
0
0
0
0
0
120
180
120
180
180
18
18
22
0
0
0
0
0
0
Anamnez'den farklı olarak hasta durumunun ayrıntılı olarak değerlendirildiği, ebeveyn görüşmesidir. Görüşme süresi
5 10 dakikadan az olamaz. 18
30
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
70
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
30
Anestezi işlemi 550.190 veya 550.191 kodlu işlemler üzerinden puanlandırılır.
60
Seans süresi 30 dakikadan az olamaz. 10 günde bir kez puanlandırılır.
40
40
0
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde, üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile40
tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
40
Haftada en fazla 3 kez puanlandırılır.
10
0
Aynı değerlendirme ölçeği ile yapılan değerlendirmelerin tamamı bir kez puanlandırılır.
10
20
0
702780
702790
702800
702810
702820
702830
702840
702850
702860
702870
702880
702890
702900
702910
702920
702930
702940
702950
702960
702970
702980
702990
703000
703010
703020
703050
703060
703070
703080
703090
703100
703110
703120
703130
703140
703150
703160
703170
703180
703190
703200
703210
703220
703230
703240
703250
703260
703270
703280
703290
703300
703310
703320
703341
703342
703350
703361
703365
703370
703371
703372
703380
703390
703400
703410
703420
703430
703440
703450
703460
703470
703480
703490
703500
703510
703520
703530
703540
703550
703560
703570
703580
703590
703600
703610
703620
703630
703640
703650
703660
703670
703680
703690
703700
703710
703720
703730
703740
Projektif testler, her biri
Psikiyatrik değerlendirme
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler
Zeka testleri (her biri)
Poligrafik uyku tetkiki
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans (NPT)
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT
İlk gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/BPAP titrasyonu yönüyle izlemi
NR-EE 1400 (Brain mapping)
2-4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
5 - 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki
Auto-CPAP ile titrasyon
Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon)
Ameliyatta EEG monitorizasyonu (Elektrokortikografi)
Rutin EEG (çocuk-büyük)
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG) monitorizasyonu
Uyku aktivasyonu
Video-EEG monitorizasyon
Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile
Video-EEG, skalp elektrotları ile
Video-EEG, subdural stripler ile
Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması
Wada testi sırasında EEG kaydı
EMG, genel tarama (üç ekstremite)
EMG, hareket hastalığı protokolü
EMG, kranial nöropati protokolü
EMG, motor nöron hastalığı protokolü
EMG, myasteni protokolü
EMG, myopati protokolü
EMG, periodik paralizi protokolü
EMG, polinöropati protokolü
EMG, radikülopati ve pleksus protokolü
EMG, tuzak nöropati protokolü, iki taraf
EMG, distoni protokolü
Refleks çalışmaları, her bir refleks
Repetetif sinir uyarımı
R-R interval varyasyonu analizi
Rutin EMG taraması/Elektrodiagnostik konsültasyon
Sempatik deri cevapları
Sinir iletim çalışması
Tek lif EMG'si
Tremor kaydı
Tremor kaydı ve spektral frekans analizi
Ameliyatta SEP veya BAEP veya VEP monitörizasyonu
Ameliyatta periferik/kraniyal sinir monitörlenmesi
Ameliyatta MEP monitorizasyonu
Ameliyatta EMG monitörizasyonu
Ameliyatta nöromonitorizasyon
İşitsel beyinsapı UP (BAEP)
Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP)
İşitsel devamlı durum cevapları (ASSR)
Kranial sinir SEP
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst ve alt ekstremiteler
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst veya alt ekstremiteler
P 300 komponenti
Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler
Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler
Vizüel UP (VEP)
Penil uyarılmış potansiyeller
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
Botilinum toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan
Kas-sinir biyopsisi
Prostigmin/Tensilon testi
Sinir lifi ayrımı (Nerve teasing)
Tensilon testi
Pozisyonel nistagmus araştırılması
Okulo-motor testler
100 Hue testi
Az görenlere yardım cihazı muayenesi
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi
Biometri
Cam terapi, toplam tedavi
Çocuklarda görme muayeneleri
Ekzoftalmometri
Elektroretinografi ERG-VER-EOG, her biri
ERG-VER-EOG (ikisi birden)
ERG-VER-EOG (üçü birden)
Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA), iki göz
Fresnel prizması uygulaması
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için
Gonyoskopi
Görme alanı incelemesi (manuel perimetri)
Göz içi basıncı ölçümü, bebek için
Göz muayenesi, ultrason eşliğinde
Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında
Hess perdesi incelemesi
ICG anjiografisi (iki göz)
0
15
0
0
70
85
85
90
85
85
90
88
88
88
88
88
90
25
25
25
25
25
Farmakolojik aktivasyonlar
25
Elektrokortikografi
30
23
Günde bir kez puanlandırılır. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
23
1 saatlik kayıt
23
Grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla, < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
25
24 saat
25
24 saat
25
24 saat
25
25
25
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
150
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
85
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
50
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
110
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
150
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
60
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
85
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
85
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
85
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
50
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
50
30
60
30
30
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
30
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
30
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
85
30
85
Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde puanlandırılır.
120
Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde puanlandırılır.
120
120
120
120
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
70
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
70
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
70
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
50
703.400 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak50
uygulanır
703.390 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak50
uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
50
703.430 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak50
uygulanır
703.420 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak50
uygulanır
70
60
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
70
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
110
70
70
30
30
30
ENG kayıtlı
30
ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test
30
20
50
0
17
0
520.030 işlemi ile birlikte puanlandırılamaz. 520.038, 520.039, 520.040 kodlu işlemlerden birine ilave puanlandırılır.
10
6
36
65
100
İ.v. fluorescein ve fundus fotoğrafı işleme dahildir.
100
20
703.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
50
703.670 ile birlikte puanlandırılmaz.
7
0
50
Muayene işlemi ayrıca puanlandırılır.
17
520.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
75
14
ICG: Indocyanine Green Angiography.
100
520.030, 520.033 ile birlikte puanlandırılmaz. Yatan hastalarda puanlandırılır. Haftada bir kez puanlandırılır.
703750
703760
703770
703780
703790
703800
703810
703820
703830
703840
703850
703860
703870
703880
703890
703900
703910
703920
703930
703940
703950
703960
703970
703980
703990
703991
704000
704010
704020
704030
704040
704050
704060
704070
704080
704090
704100
704110
704120
704130
704140
704150
704160
704170
704180
704190
704200
704210
704230
704231
704233
704234
704235
704240
704250
704255
704260
704270
704280
704290
704300
704310
704320
704330
704340
704350
704360
704370
704371
704380
704390
704400
704410
704420
704430
704440
704450
704460
704470
704480
704490
704491
704499
704500
704510
704520
704530
704540
704541
704550
704560
704570
704580
704590
704600
704610
704620
704630
Kontakt lens muayene ve uygulaması, iki göz
Kontrast duyarlılık testi
Kornea topografisi
Kuru göz teşhis testleri, her biri
Nerve Fiber Analyzer (NFA)
OCT (Optik Koherens Tomografisi)
Ön segment anjiografisi, iki göz
Ön ve arka segment renkli resmi
Ortoptik tedavi, her bir seans
Pakimetri
Renk hissi muayenesi, iki göz
Scanning lazer oftalmoskopi
Sinoptophor muayenesi, iki göz, her bir seans
Speküler mikroskopi
Tonografi
Oküler ultrason ve biyometri, iki göz
Ultrasonografik biomikroskopi
Aerodinamik ses analizi
Akustik rinometri
Akustik ses analizi (akustik refrektometri)
Bekesy odyometresi, iki kulak
Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi (BERA), iki taraf
Çocuk odyometresi (komple)
Elektrokokleografi
ENG
Videonistagmografi (VNG)
ENOG
İşitme cihazı tatbiki
Çocuk işitme eğitimi, her bir seans
Kalorik test (ENG kayıtlı), iki taraf
Koku testleri
Komple vestibüler inceleme, iki taraf
Konuşma, protez değiştirilmesi
Konuşma, protez uygulaması
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı)
Larenjektomi uygulanmış hastada konuşma tedavisi
Mikroskopik kulak muayenesi, iki taraf
Odiometri ve timpanometri, iki taraf
Odyolojik tetkik komple, iki taraf
Otoakustik emisyon, iki taraf
Posturografi
Rinomanometri, iki taraf
Odyolojik araştırma, iki taraf (Saf ses, tone decay ve sisi dahil)
Saf ses odyometrisi, iki taraf
Tinnitus tedavisi
Timpanometrik inceleme
Vestibüler rehabilitasyon, iki taraf
Hemodiyaliz, acil
Hemodiyaliz
Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi
Ev hemodiyalizi
Periton diyalizi hasta eğitimi
Sürekli ayaktan periton diyalizi hasta ev programı/aile eğitimi
Hemoperfüzyon
İzole ultrafiltrasyon
Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği değerlendirmesi ve hasta eğitimi
Periton dializi takibi
Peritoneal eşitlenme testi (PET)
Regional heparinizasyon
Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon tedavisi
Basınç akım çalışması
Boney ve Q tip testleri
Elektroejakülasyon
Empotansta nörolojik değerlendirmeler (BCP-SEPP)
Empotansta uyku çalışmaları (NPT)
İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon, her bir seans
İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu
İntrakaviter kemo veya immünoterapi
İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile birlikte intrakaviter hipertermi
Kavernozografi
Kavernozometri
Penil arter basınç ölçümü (PBI)
Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için
Seminal vezikülografi
Sistometri
Sistometri ve EMG
Sistometri ve üroflowmetri
Ürodinamik çalışma
Üroflowmetri
Vaza vezikülografi, iki taraf
Videoürodinami
Prostat Mikrodalga Termoterapisi
Eklampsi takibi
Fetal akustik stimülasyon
Fetal elektrokardiyogram
Fetal kan gazları
Non-stres test (NST)
Oksitosin challenge test (OCT)
Sürekli fetal monitorizasyon
Antisperm antibody (ASA)
Artifisiel inseminasyon, her bir seans
Kruger testi
Özel sperm tektiki
Postkoital test
Sperm mar testi
Sperm penatrasyon testi (SPT)
Sperm yıkama
Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla)
40
13
40
Her iki göz için, bir kez puanlandırılır.
5
43
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
20
30
30
14
10
2
20
15
30
10
50
30
0
0
0
0
30
0
25
25
25
25
0
0
28
15
0
25
25
0
0
10
0
0
0
25
10
0
0
0
0
20 dakikalık seansı puanlandırılır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı, odyolog ve fizyoterapist tarafından birlikte
25yapıldığında puanlandırılır.
Yoğun bakım veya serviste yatan hasta başında yapılan acil diyaliz ile diyaliz programına alınmış hastalar dışında dializ
120 servisinde yapılan acil diyali
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim tarafından yapılan8hasta başı vizit, günlük her ha
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
100
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır.50704.230 ile birlikte aynı gün p
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Ay içerisinde bir kez puanlandırılır.
10
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Bir ay içerisinde bir kez puanlandırılır.
10
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır.26
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır.26
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzman hekim tarafından yapıldığında,
80
ayda bir kez puanlandırıl
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Günlük takip. Ayda en çok iki kez puanlandırılır.
53
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Sürekli periton diyalizi işlemine başlandıktan veya peritonit geçirdikten sonra
60 bir ay içerisinde, daha son
0
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır.
37
0
0
0
0
0
0
25
50
70
70
70
PBI: Penobrakiyel indeks
50
600
300
704.440, 704.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
704.430, 704.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
70
704.430, 704.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
Sistometri + EMG. 704.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
70
704.450 ile birlikte puanlandırılmaz. Test sonucunun kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
20
200
100
0
Günlük. 510.123, 510.124, 552.001, 552.002, 552.003, 552.006, 552.007 ve 552.008 ile birlikte puanlandırılmaz. 40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704640
704641
704642
704643
704644
704645
704650
704660
704670
704680
704690
704700
704710
704720
704730
704740
704750
704760
704770
704780
704790
704800
704801
704802
704803
704810
704820
704830
704840
704850
704860
704870
704880
704890
704900
704910
704920
704930
704940
704941
704950
704960
704970
704971
704972
704973
704980
704981
704990
705000
705010
705020
705030
705040
705060
705070
705080
705090
705100
705110
705120
705130
705140
705150
705160
705170
705180
705190
705200
705210
705220
705230
705240
705250
705260
705270
705280
705290
705300
705310
705320
705330
705340
705350
705360
705370
705380
705390
705400
705410
705420
705430
705440
705450
705460
705470
705480
705490
Spermogram
0
Oosit aspirasyonu
263
Sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu
0
Embriyo transferi
180
ICSI (Mikro enjeksiyon)
0
Embriyo Freeezing
0
CD 34 seleksiyon işlemi
0
Çoklu infüzyon kemoterapi
Günde bir kez puanlandırılır. 704.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
80
Devamlı infüzyon kemoterapi
Günde bir kez puanlandırılır.
35
İmmünoadsorbsiyon, her bir seans
0
İnfüzyon kemoterapisi
Günde bir kez puanlandırılır. 704.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
60
İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi, her bir seans
60
İntratekal tedavi, her bir seans
77
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi
Hematoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında puanlandırılır.
46
Kemik iliği aspirasyonu
75
Kemik iliği biyopsisi
110
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi
Hematoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında puanlandırılır.
45
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu
50
Periferik kan yayması değerlendirilmesi
8
Steril ünitede bakım hizmeti
0
Terapötik flebotomi, her bir seans
0
Turnike testi
0
Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları için, ayda 1 kez, yatan hastalarda uygulanır. İlgili uzman olmaması halinde120
diğer uzmanlar için puanlandırı
Onkoloji hastası kemoterapi planlaması
Onkoloji hastası kemoterapi etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi
Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları için, ayda 1 kez uygulanır.
30
Her kemoterapi kürü için, yatan hastada, eğitim ve bilgilendirmenin yapılması halinde, bir kez puanlandırılır.
Onkoloji hastası kemoterapi eğitimi ve bilgilendirme
5
Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans)
5
Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans)
5
Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans)
5
Aferez, lökosit (1 seans)
5
Aferez, donör plazma aferezi (1 seans)
5
Aferez, hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı
5
Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans)
5
Aferez, lipid (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi ile) (1 seans)
5
Aferez, stem hücre toplanması (1 seans)
5
Aferez, terapötik eritrositaferez (1 seans)
5
Aferez, terapötik lökoferez (1 seans)
5
Aferez, terapötik plazma değişimi (1 seans)
Plazmaferezis
5
Aferez, terapötik trombositaferez (1 seans)
5
Aferez, fotoferezis (1 seans)
5
Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi (1 seans)
Her türlü tıbbi- teknik işlemler dahildir.
5
Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması
500
Hematopoietik kök hücre ayrımı
200
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumlu) Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
15000
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam uyumlu)
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
15000
Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller)
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
20000
Kordon kanı nakli
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
15000
Hematopoietik hücre nakli, otolog
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
8000
Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal kök hücre üretimi dahil)
300
Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu
CD 34 pozitif
150
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılması
150
Kemik iliği nakli-operasyon aşaması
500
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu
100
Kordon kanından kök hücre nakli
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
15000
Kök hücre dondurulması
100
Kök hücre saklanması (kord kanına uygulanmaz)
En fazla üç ay süreyle, hasta başına, günlük
5
Kök hücre infüzyonu
100
Kök hücre mobilizasyonu
400
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan1.kemik
Aşamailiği verici taraması
20
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayanAdres
kemikserolojik
iliği verici
yöntem
taraması
doku tipi doğrulama ve onay alma dahil, her donör için ayrı
20
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba olmayan
1. kemik
Aşamailiği verici taraması
10
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba olmayan
Adres
kemik
serolojik
iliği verici
yöntem
taraması
doku tipi doğrulama ve onay alma dahil, her donör için ayrı
20
ABO + Rh tayini (forward gruplama) + ABO reverse gruplama
0
ABO + Rh tayini (forward gruplama)
0
Adsorbsiyon testi
0
Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup)
0
Anti-A, Anti-B veya Anti D-titrajı
0
Antikor tanımlama
0
Buffy coat deplesyonu, her bir ünite
0
Cross match
0
Direkt coombs testi (polispesifik)
0
Direkt coombs testi (Ig G)
0
Direkt coombs (kompleman)
0
Donör muayenesi
0
Elüsyon testi
0
Eritrosit süspansiyonu yıkama
0
Fibrin glue hazırlama
0
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini
0
İndirekt coombs testi
0
Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama, her bir ünite
0
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması, her bir ünite
0
Soğuk aglütininler
0
Steril tüp birleştirme, her bir bağlantı
0
Taze donmuş plazma/kriyopresipitat eritilmesi, her bir ünite
0
Aferez trombosit süspansiyonu
0
Aferez granülosit süspansiyonu
0
Eritrosit süspansiyonu
0
Granülosit süspansiyonu (random donör, 1 ünite)
0
Kriyopresipitat
0
Otolog tam kan
0
Otolog fibrin yapıştırıcı
0
Tam kan (torbada)
0
Taze donmuş plazma
0
Trombosit süspansiyonu (random donör trombositi, 1 ünite)
0
L-dopa ile büyüme hormonu testi
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
İnsülin-Büyüme hormonu testi
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
İnsülin-Kortizol testi
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
L-dopa-Prolaktin baskılama testi
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
Su kısıtlama testi
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
25
750000
750010
800010
800020
800030
800040
800050
800060
800070
800080
800090
800100
800110
800111
800112
800113
800114
800120
800130
800140
800150
800160
800170
800180
800190
800200
800210
800220
800230
800235
800240
800250
800260
800270
800280
800290
800300
800310
800320
800330
800340
800350
800360
800370
800380
800390
800400
800410
800420
800430
800440
800450
800460
800470
800480
800490
800500
800510
800520
800530
800540
800550
800560
800570
800580
800590
800600
800610
800615
800616
800620
800640
800641
800660
800661
800670
800671
800680
800681
800682
800690
800710
800720
800730
800735
800740
800750
800755
800760
800770
800781
800800
800810
800830
800840
800841
800851
800860
Ekstremite nakli (Tek kol veya tek bacak)
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim15000
üyelerine yatış süresince başka p
Yüz Nakli
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim20000
üyelerine yatış süresince başka p
10 gün ve altındaki tedaviler
350
11-20 gün süreli tedaviler
450
21-30 gün süreli tedaviler
550
30 günden uzun süreli tedaviler
600
Brakiterapi
Eksternal tedavisiz, tek başına uygulama
250
Stereotaktik radyoterapi
Tek veya çok fraksiyon
1100
Basit eksternal radyoterapi tasarımı
Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi planlarını içerir.
100
Orta eksternal radyoterapi tasarımı
Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya multipl blok ve/veya
150 konvansiyonel olmayan frak
Kompleks eksternal radyoterapi tasarımı
Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge'ler ve/veya kompanzatuar filtre uygulaması
250ve/veya üç veya daha fazla t
Konformal eksternal radyoterapi tasarımı
Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut ışınlamada bu grupta
250 değerlendirilir.
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi tasarımı
Inverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Stereotaktik radyoterapi bu grupta250
değerlendirilir.
Basit brakiterapi tasarımı
Tek kanallı intrakaviter uygulamalar
100
Orta brakiterapi tasarımı
Çok kanallı iki boyutlu planlamalı tedaviler. 10 dan az kaynak-tel aplikasyonu, 12'den az kaynakla yapılan afterloading
150 tedaviler.
Kompleks brakiterapi tasarımı
Multiplan izodoz planı, 10’dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12’den fazla kaynakla yapılan afterloading tedaviler.
250
Konformal brakiterapi tasarımı
BT, MR görüntüleri klavuzluğunda hedef ve kritik organların konturlanarak 3 boyutlu ve Doz Volüm Histogram (DVH)
250aracılığı ile uygulanan tedavi
Basit radyoterapi planlama
Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla simülasyon işlemi 110
Orta radyoterapi planlama
Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya multipl bloklu alanların
250 simülasyonlarını içerir
Kompleks radyoterapi planlama
Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma bloklamalı alanları 400
ve/veya brakiterapi kaynak teyi
Üç Boyutlu (Konformal) radyoterapi planlama
Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik normal yapıların bilgisayarla
400
yeniden üç-boyutlu o
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında radyoterapi planlama
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
400
Temel radyasyon doz hesapları
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya
10
doku inhomojenite fakt
Basit eksternal radyoterapi doz hesapları
Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz planları
20
Orta eksternal radyoterapi doz hesapları
Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları ve/veya wedge kullanılan
30
alanlar
Kompleks eksternal radyoterapi doz hesapları
Mantle ve/veya ters-Y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya rotasyonel tedavi50
ve/veya irregüler alan blok he
Konformal eksternal radyoterapi doz hesapları
50
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi doz hesapları
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
50
Özel eksternal radyoterapi doz hesapları
Özel teleterapi planı (parçacık -nötron, proton gibi- ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut ışınlamaları) 50
Temel radyasyon doz hesapları
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya
10
doku inhomojenite fakt
Basit brakiterapi doz hesapları
Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları
60
Orta brakiterapi doz hesapları
Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz96hesapları
Kompleks brakiterapi doz hesapları
Multiplan izodoz planı, 10'dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12'den fazla kaynakla yapılan afterloading doz hesapları
138
Özel Dozimetre: TLD, mikrodozimetre
Sadece tüm beden ışınlanmasında ve tüm beden elektron tedavisinde en fazla bir kez puanlandırılır.
25
Basit tedavi aletleri tasarım ve yapımı
Termoplastik Fiksasyon Maskeleri
30
Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı
Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fiksasyonuna
50
yönelik kalıp tasarım ve
Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı
Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için. Planlama sayısı kadar puanlandırılır.
50
Film
800.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
10
Digital
800.310 ile birlikte puanlandırılmaz. Görüntülemenin yapıldığı tarih ve sayıların bilgisayar çıktısı eklendiğinde puanlandırılır.
10
Basit eksternal radyoterapi uygulaması
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu 5
Orta eksternal radyoterapi uygulaması
İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl blok ve/veya kişiye
7 özel blok kullanılan tedaviler
Kompleks eksternal radyoterapi uygulaması
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle 10
veya ters-Y tedavilerinin ve/vey
Tek fraksiyonlu radyoterapi uygulaması
20
Özel tedavi uygulamaları: tüm vücut/yarım vücut ışınlamaları
Bir tedavi sürecinde en fazla bir kez puanlandırılır.
50
Basit lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu 5
Orta lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl blok ve/veya özel7blok kullanılan tedavilerin bir
Kompleks lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya
10 ters-Y tedavilerinin ve/vey
Konformal lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
10
Tek fraksiyonlu lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
20
Özel tedavi uygulaması: tüm veya yarım vücut ışınlamaları
Seansı
40
Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya Tomoterapi uygulamaları, her bir seans
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
10
Eksternal yüzeyel hipertermi
4 cm derinliğe kadar olan
50
Eksternal derin hipertermi
4 cm'den fazla derinlikte
65
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az aplikatör)
50
İntertisiyel hipertermi (5'den fazla aplikatör)
65
İntrakaviter hipertermi
50
Basit intrakaviter brakiterapi uygulaması
1-4 arası kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
56
Orta intrakaviter brakiterapi uygulaması
5-10 arası kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
85
Kompleks intrakaviter brakiterapi uygulaması
10'dan çok kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
113
Basit intertisiyel brakiterapi uygulaması
1-4 arası kateter/özel iğne uygulaması, seansı
65
Orta intertisiyel brakiterapi uygulaması
5-10 arası kateter/özel iğne uygulaması, seansı
95
Kompleks intertisiyel brakiterapi uygulaması
10'dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı
138
After-loading brakiterapi uygulaması: 1-4 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
145
After-loading brakiterapi uygulaması: 5-8 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
155
After-loading brakiterapi uygulaması: 9-12 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
170
After-loading brakiterapi uygulaması: 12'den fazla kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
180
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması
15
Radyoaktif elementin hazırlanması ve uygulanması
15
Gammaknife
1000
Cyberknife
1500
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar
65
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, SPECT
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar'a eklenir.
70
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Kantitatif
70
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Aerosol)
60
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Aerosol)
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar'a (Aerosol) eklenir.
70
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Technegas)
65
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Technegas)
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar'a (Technegas) eklenir.
70
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO)
110
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD)
110
Beyin perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD)
120
Beyin PET
225
Konvansiyonel beyin sintigrafisi
Dinamik ve/veya statik
20
Sisternografi (In-111 DTPA)
40
Sisternografi (Tc-99m DTPA)
40
Beyin reseptör çalışması, SPECT (I-123 IBZM)
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
100
Ventriküler şant açıklığının araştırılması
40
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)
121
Miyokard sempatik innervasyon sintigrafisi (I-123 MIBG)
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
100
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat
40
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat'e eklenir.
90
Miyokard perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201)
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir
120
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri)
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)'ne eklenir.
120
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201)
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir.
120
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)
121
Miyokard PET, viabilite çalışması
300
Miyokard PET, perfüzyon çalışması
N-13, Rb-82 veya O-15 ile.
300
Radyonüklid venografi
80
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres
80
800861
800862
800863
800870
800880
800890
800900
800901
800902
800920
800930
800940
800942
800950
800951
800960
800970
800971
800990
800991
800995
801010
801020
801030
801031
801040
801050
801060
801070
801090
801091
801092
801110
801120
801121
801122
801140
801141
801150
801160
801170
801180
801190
801191
801200
801210
801211
801220
801230
801240
801260
801271
801280
801290
801310
801330
801331
801340
801341
801350
801351
801360
801361
801362
801363
801364
801370
801380
801381
801382
801383
801390
801391
801400
801401
801410
801420
801430
801431
801440
801460
801470
801471
801472
801473
801474
801475
801476
801480
801481
801482
801483
801490
801491
801500
801510
801520
801530
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT, stres
Farmakolojik stres
Miyokard attenüasyon düzeltme
Artrosintigrafi
Kemik sintigrafisi, üç fazlı
Kemik sintigrafisi, tüm vücut
Kemik sintigrafisi, SPECT
Kemik PET
Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için
Perklorat kovma testi
Adrenal korteks sintigrafisi (I-131 Norkolesterol)
Paratiroid sintigrafisi, Dual faz (Tc-99m MIBI)
Paratiroid sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI)
Tiroid sintigrafisi
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde
Tiroid uptake çalışması (Tc-99m Perteknetat)
Tiroid uptake çalışması (I-131)
Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m Kolloid)
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m RBC)
Gastrointestinal protein kaybı çalışması
Gastroösefajial reflü çalışması
Hepatobiliyer sintigrafi
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar
Karaciğer dalak sintigrafisi, SPECT
Mekkel divertikülü araştırması
Mide boşalma çalışması
Ösefagus transit çalışması
Tükrük bezi sintigrafisi
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC)
Böbrek parankim sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA)
GFR ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri)
GFR ölçümü, Kamera metodu (Tc-99m kompleksleri)
GFR ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m DTPA)
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, Direk
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, İndirek
Böbrek parankim sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA)
Testis sintigrafisi
Enfeksiyon odağı araştırması, İşaretli lökosit
Enfeksiyon odağı araştırması, SPECT
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m HIG)
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m Nanokolloid)
Lökosit işaretlemesi
Dalak sekestrasyon çalışması
Eritrosit yaşam süresi saptanması
Eritrosit/Plazma/Total kan volümü tayini
Hepatik arter perfüzyon çalışması
Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile
Kemik iliği sintigrafisi
Lenfosintigrafi
Selektif dalak sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m V-DMSA)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Ga-67)
Tümör görüntüleme, SPECT (Ga-67)
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tanısal
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tedavi sonrası
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (In-111 Oktreotid)
Tümör görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m işaretli peptid)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid)
Onkolojik PET (Ga-68 peptid)
İntraoperatif gama prop uygulaması
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-131 MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-123 MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m Kompleksleri ile)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile)
Radyoimmünosintigrafi, Tüm vücut
Radyoimmünosintigrafi, SPECT
Sentinel lenf nodu çalışması
Meme sintigrafisi
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tl-201)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tl-201)
Onkolojik PET (F-18 FDG)
Radyonüklid sinovektomi
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, P-32
Radyonüklid tedavi, Re-186
Radyonüklid tedavi, Sm-153
Radyonüklid tedavi, Sr-89
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres'e eklenir.
70
Dobutamin, adenozin ve dipiridamol kullanılarak yapılan farmakolojik stres için geçerlidir. Miyokard perfüzyon sintigrafisine
20
eklenir.
Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir.
10
30
75
75
Tüm vücut veya üç fazlı kemik sintigrafisine eklenir.
90
300
SPECT-BT cihazları için geçerlidir. Kemik SPECT'e eklenir.
20
20
80
80
Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz'a (Tc-99m MIBI) eklenir.
100
35
70
20
20
Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile birlikte yapılan korelatif USG uygulamaları için geçerlidir.
17
35
70
20
55
75
35
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar'a eklenir.
120
35
45
45
20
75
75
60
Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar'a (Tc-99m DMSA) eklenir.
110
40
Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir.
40
40
Çift çalışma
110
Çift çalışma
120
50
Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir.
40
50
40
140
Tüm vücut enfeksiyon odağı çalışmalarına eklenir.
150
50
50
İşaretli Lökosit ile yapılan enfeksiyon odağı araştırmasına eklenir.
40
20
20
20
120
95
40
80
120
50
Tc-99m V DMSA tümör görüntülemesine eklenir.
100
160
Ga-67 tüm vücut taramasına eklenir.
85
70
65
155
In-111 Oktreotid ile tümör görüntülemesine eklenir.
70
160
Tc-99m işaretli peptid ile tümör görüntülemesine eklenir.
70
330
90
170
I-131 MIBG sintigrafisine eklenir.
90
275
I-123 MIBG sintigrafisine eklenir.
70
85
Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntülemesine eklenir.
85
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
85
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
80
Radyoimmun sin
70
Bölgesel ve/veya SPECT
40
85
Tl-201 tümör görüntülemeye eklenir.
80
300
Bir eklem için
50
5 mCi
125
10 mCi
125
15 mCi
125
20 mCi
125
30 mCi
175
50 mCi
175
75 mCi
175
100 mCi
175
125 mCi
175
150 mCi
175
200 mCi
175
50 mCi
150
100 mCi
150
50
60
60
60
801540
801541
801542
801543
801544
801545
801546
801547
801550
801557
801560
801561
801570
801580
801590
801591
801600
801610
801620
801630
801640
801650
801660
801670
801680
801690
801700
801710
801720
801730
801740
801750
801760
801770
801780
801790
801800
801810
801820
801830
801840
801850
801860
801870
801880
801890
801900
801910
801920
801930
801940
801950
801960
801970
801980
801990
802000
802010
802020
802030
802040
802050
802060
802070
802080
802090
802100
802110
802120
802130
802140
802150
802160
802170
802180
802190
802200
802210
802220
802230
802240
802250
802260
802270
802280
802290
802300
802310
802320
802330
802340
802350
802351
802360
802370
802380
802390
802400
Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor
Somatostatin reseptör tedavisi (In-111 Pentetreotide)
Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, Y-90 mikroküre
Somatostatin reseptör tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid)
Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri
Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti
Dakriosintigrafi
Organ kan akımı çalışması (Tc-99m kompleksleri ile)
El-bilek grafisi (tek film)
Kemik yaşı tayini
Floroskopi
Kemik survey
Mammografi (tek meme)
Mammogafi (KETEM' de çift kör okuma tekniği ile yapılan mammografi)
Mandibula (tek yön)
Schuller grafisi (mukayeseli)
Sella spot grafisi
Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
Skolyoz tetkiki
Stenvers grafisi (mukayeseli)
Temporamandibular eklem
Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
Kopya film (her bir film için)
Akciğer grafisi (iki yön)
Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu
Akciğer grafisi (üç yön)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Bacak uzunluk grafisi
Düz karın grafisi
Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) tek eklem
Eklem grafisi(iki yön) tek eklem
Eklem grafisi(üç yön)
Kafa grafisi (dört yön)
Kafa grafisi (iki yön)
Kafa grafisi (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (iki yön)
Kalp teleradyogramlar (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (üç yön), baryumlu
Kalp teleradyogramlar (üç yön)
Pelvis grafisi (tek yön)
Pelvis grafisi (üç yön)
Pelvimetri (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (dört yön)
Vertebra grafileri, servikal (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (tek yön)
Vertebra grafileri, servikal (üç yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön )
L5-S1 spot grafisi
Anterograd pyelografi, var olan kateterden
Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü
Artrografi
Bronkografı
Çift kontrast kolon tetkiki
Çift kontrast mide tetkiki
Dakriosistografi
Defekografi
Distal kolon grafisi
Duktografi-galaktografi
Enteroklizis
Faringografi
Faringo-ozefagografi
Fistülografi
Histerosalpingografi (HSG)
İnravenöz piyelografi (İVP)
İnravenöz piyelografi (İVP) (dakikalık)
İnce barsak tetkiki
Kolon tetkiki
Laringografi
Lenfanjiografi
Mide duedonum tetkiki
Miyelografi
Oral kolesistografi
Özefagografi
Peroperatuar kolanjiografi
Poş grafisi
Retrograd pyelografi
Retrograd üretrografi
Sialografi (iki taraf)
Sialografi (tek taraf)
Sine özefagografi
Sistogram (üç film)
T tüp kolanjiografi
Velofaringeal sinefloroskopi
Voiding sistoüretrografi
Aorto-femoro-popliteal arteriografi
Bronşial arteriografi
Aortografi, torakal
Aortografi, abdominal
Çölyak anjiografi ve arteriel portografi
Selektif renal anjiografi, iki taraf
İnferior mesenterik anjiografi
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Yatan hasta için günde 1 kez
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
150
150
0
60
150
150
25
Sadece 801.490, 801.491, 801.540, 801.541, 801.543, 801.544, 801.545 kodlu tedavilerin uygulandığı hastalar için 25
geçerlidir.
20
20
4
6 ayda bir, çocuk endokrinoloji ve radyoloji uzmanı tarafından yapıldığında uygulanır. 801.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
5
10
10
10
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
10
4
4
4
4
4
4
Mukayeseli/Ağız açık-kapalı
4
4
4
4
RAPORLAMA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
15
12
12
15
12
12
12
12
20
12
15
12
12
12
12
15
15
12
20
15
12
12
12
12
12
Endoskopi hariç
12
12
802.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
12
802.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
12
Anjio sırasında
12
12
12
12
15
Stepping
252
221
252
252
298
298
252
802430
802440
802450
802460
802470
802480
802490
802500
802510
802520
802530
802540
802550
802560
802570
802580
802590
802600
802610
802620
802630
802640
802650
802660
802670
802680
802690
802700
802701
802702
802703
802710
802720
802730
802740
802750
802760
802770
802780
802790
802800
802810
802820
802830
802831
802840
802850
802860
802870
802880
802890
802900
802910
802920
802930
802940
802950
802960
802970
802971
802980
802990
803000
803010
803020
803030
803040
803050
803060
803070
803080
803090
803100
803110
803120
803130
803140
803150
803160
803170
803180
803190
803200
803210
803220
803230
803240
803250
803260
803270
803280
803281
803290
803291
803292
803293
803300
803310
Pelvik arteriografi
Pulmoner anjiografi
Superior mesenterik angiografi
Üst ekstremite arteriografi, tek taraf
Femoro-popliteal arteriografi, tek taraf
Selektif renal anjiografi, tek taraf
Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi
Transplant renal anjiografi
Amytal testi (VADA)
Arkus aortografi
Selektif karotid anjiografi, iki taraf
4 sistem selektif serebral anjiografi
Orbital flebografi
Petrozal sinüs kan örneklemesi
Selektif vertebral anjiografi, iki taraf
Spinal anjiografik tarama
Selektif karotid anjiografi, tek taraf
Dializ fistülogram
Hepatik venografi ve wedge venografi
Surrenal venografi, iki taraf
Gonadal venografi, iki taraf
İnferior veya superior vena kavagrafi
Portal venöz kan örneklemesi
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınması
Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi
Splenoportografi
Surrenal venografi, tek taraf
Gonadal venografi, tek taraf
Adrenal venöz örnekleme
Paratiroid venöz örnekleme
Pelvik venografi, iki taraf
Venografi, alt ekstremite, tek taraf
Venografi, üst ekstremite, tek taraf
Aortik stent-greft uygulaması
Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül tedavileri
Diğer organ ve tümör embolizasyon tedavileri
Endovasküler serebral anevrizma tedavisi
Geçici kateter yerleştirilmesi
Perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA) işlemleri
Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile
Selektif trombolitik tedavi işlemleri
Subkütan port çıkarılması
Subkütan port yerleştirilmesi
Supraaortik/Visseral intravasküler stent yerleştirilmesi
İnfraaortik stent yerleştirilmesi
Transarteriyel kemo-embolizasyon tedavileri (TAKE)
Transjuguler intrahepatik porto-sistemik şant (TIPS)
Tünelli kateter çıkarılması
Tünelli kateter yerleştirilmesi
Vena kava'ya filtre/stent yerleştirilmesi
Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon
Kemik dansitometresi, lokal
Kemik dansitometresi, tüm vücut
Dakriosistoplasti, balon ile
Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne)
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi
İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon
İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde
Özefagus dilatasyonu
Perkütan akciğer absesi drenajı
Perkütan alkol ablasyon tedavisi
Perkütan ampiyem drenajı
Perkütan apse drenajı
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı
Perkütan bilier drenaj
Perkütan bilier stent konması
Perkütan bilier taş çıkarılması
Perkütan çölyak gangliyon blokajı
Perkütan enterik fistül tedavisi
Perkütan gastrojejunostomi
Perkütan gastrostomi
Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon
Perkütan koledok dilatasyonu
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi
Perkütan lenfosel tedavisi
Perkütan nefrostomi
Perkütan pankreatik kanal girişimleri
Perkütan pnömotoraks tedavisi
Perkütan psödokist tedavisi
Perkütan ablasyon tedavisi
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi
Perkütan safra kesesi drenajı
Perkütan sistostomi
Perkütan sistoüretografi
Perkütan stenoz dilatasyonu
Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK)
Perkütan üreteral stent konması
Stent yerleştirilmesi
Stereotaktik meme işaretleme
Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, tanısal
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, terapötik
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, tanısal
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, terapötik
Vertebroplasti
3-Boyutlu US
802.530, 802.570, 802.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Varis işlemleri bu kod üzerinden puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
RF, mikrodalga, kriyo, lazer yöntemiyle
803.281 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
530.380 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
530.381 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz.
530.420 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
530.421 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz.
252
157
252
252
252
252
252
252
229
229
350
450
157
271
350
450
229
86
150
150
150
106
350
107
86
150
107
107
107
107
107
66
66
1429
1429
714
1429
86
414
100
643
86
300
714
714
643
1071
86
300
714
714
0
0
429
70
714
300
300
429
214
214
714
643
429
429
429
714
714
714
571
429
857
714
857
857
429
714
429
857
429
714
780
429
429
114
429
429
600
857
857
221
300
50
60
50
60
929
86
803320
803330
803340
803350
803360
803370
803380
803390
803400
803410
803420
803430
803440
803441
803450
803460
803470
803480
803490
803500
803510
803520
803530
803540
803550
803560
803570
803580
803590
803600
803601
803602
803610
803620
803630
803640
803650
803670
803680
803690
803700
803710
803720
803730
803740
803750
803760
803770
803780
803790
803800
803810
803820
803830
803840
803850
803860
803861
803870
803880
803890
803900
803910
803920
803930
803940
803950
803960
803970
803980
803990
804000
804010
804020
804030
804040
804050
804060
804070
804080
804090
804100
804101
804102
804103
804110
804120
804130
804140
804150
804160
804170
804180
804190
804200
804210
804220
804230
Boyun US
Renal US, dinamik
Eklem US (tek taraf)
Endoskopik US
Follikülometri (transabdominal follikülometri )
Follikülometri (transvajinal follikülometri )
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)
Hepatobilier US
İntravasküler US (IVUS)
İntroperatif US
Kalça eklemi US (tek taraf)
Meme US, iki taraf
Meme US, tek taraf
Elastografi US
Obstetrik US
Orbita US, iki taraf (A veya B mod)
Parotis bezi US
Renal US
Skrotal US
Submandibuler bez US
Tiroid US
Toraks US
Transkranial veya transfontanel US
Transrektal US
Transvajinal US
Suprapubik pelvik US
Abdomen US, tüm
Üriner sistem US
Abdomen US, üst
Yüzeyel doku US
Ultrason, diğer
Ultrason, genel
3-boyutlu renkli Doppler US
Abdominal aorta renkli Doppler US
Abdominal renkli Doppler US
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama
İntraoperatif renkli Doppler US
Karotis renkli Doppler US, tek, bilateral
Kitle lezyonu renkli Doppler US
Meme renkli Doppler US
Obstetrik renkli Doppler US
Orbita renkli Doppler US
Pelvik renkli Doppler US
Penil renkli Doppler US
Portal ven renkli Doppler US
Renal renkli Doppler US, iki taraf
Skrotal renkli Doppler US
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Tiroid bezi renkli Doppler US
Transkranial veya transfontanel renkli Doppler US
Transrektal renkli Doppler US
Vertebral arter renkli Doppler US, tek, bilateral
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US
Doppler US, diğer
BT, 3 boyutlu görüntüleme
BT, angiografi, tek anatomik bölge için
BT, abdomen, alt
BT, beyin (aksiyel + koronal)
BT, beyin
BT, boyun
BT, dental
BT, extremite (20-50 cm bölge)
BT, hava veya opaklı sisternografi
BT, hipofiz
BT, kantitatif (kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitesi gibi)
BT, larenks
BT, maksillofasial, aksiyel
BT, maksillofasial, koronal
BT, nazofarinks
BT, orbita
BT, paranazal sinüs
BT, radyoterapi planlaması için
BT, tempomandibular eklem
BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem
BT, toraks
BT, diğer
BT, üst abdomen
BT, vertebra, servikal
BT, vertebra torakal
BT, vertebra lumbal
BT, artrografi
BT eşliğinde girişimsel tetkik
BT perfüzyon çalışmaları
BT sanal endoskopi
BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspiratuar
MR, akciğer ve mediasten
MR, abdomen, alt
MR, beyin
MR, BOS akım
MR, boyun
MR, diffüzyon
MR, dinamik
803.470, 803.500, 803.510, 803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
26
27
18
Endoskopik işlem ayrıca puanlandırılmaz.
95
803.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
26
803.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
31
43
Tüm batın USG'leri ve/veya üst batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
21
50
50
18
803.440, 803.600, 803.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
32
803.430, 803.600, 803.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
24
Sadece 803.430, 803.510 ile birlikte puanlandırılır.
4
803.710 ile birlikte puanlandırılmaz.
42
34
803.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
17
803.570, 803.580 ve 803.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
22
803.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
19
803.320, 803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
22
30
29
34
34
803.730 ve diğer Abdomen US'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
17
Diğer Batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
44
Diğer Batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
24
803.480 ve diğer Abdomen US'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
30
803.320, 803.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
17
17
Radyoloji uzmanı haricindeki diğer hekimlerce yapılan US. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine
17kaydedilmesi durumunda pua
83
40
40
40
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından yapılması ve bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine
17 kaydedilmesi durumunda d
65
40
40
803.430 ve 803.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
803.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
53
Her iki orbitayı içerir.
53
803.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
53
40
55
Her iki skrotal bölge birlikte incelenir. 803.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
40
40
40
40
803.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
40
40
40
40
30
22
803.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
22
20
20
20
803.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
20
20
20
20
803.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
22
803.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
804.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
803.990 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
804.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
20
804.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
20
Sağ sol, ağız açık kapalı dahil
20
20
20
20
804.140 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
20
20
20
24
24
20
24
804.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
20
20
20
20
20
22
20
Diğer MR işlemleri ile birlikte yapılması halinde işlem puanı %50 azaltılır.
20
804.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
22
804240
804250
804260
804270
804280
804281
804290
804300
804310
804320
804330
804340
804350
804360
804370
804380
804390
804400
804410
804411
804412
804413
804414
804415
804416
804420
804430
804440
804450
804460
804470
804480
804490
804500
804510
900010
900020
900030
900040
900050
900060
900070
900080
900090
900100
900110
900120
900130
900135
900140
900160
900170
900180
900190
900200
900210
900220
900230
900240
900250
900260
900270
900280
900290
900310
900320
900330
900340
900350
900360
900361
900370
900380
900410
900420
900430
900440
900450
900460
900470
900475
900480
900490
900500
900510
900511
900520
900530
900540
900550
900560
900570
900571
900580
900585
900590
900610
900620
MR, eklem, tek
MR, ekstremite tek taraflı
MR, fonksiyonel
MR, hipofiz
MR, kardiyak
MR, kardiyak T2 star
MR, kardiak fonksiyon
MR, kardiak perfüzyon
MR, kulak
MR, vertebra, lomber
MR, meme
MR, anjiyografi
MR, kolanjiyografi
MR, myelografi
MR, spektroskopi (tek voksel tek eko)
MR, spektroskopi (multivoksel tek eko)
MR, ürografi
MR, artrografi
MR, diğer
MR, karaciğer T2 star
MR, enteroklizis
MR, fetal
MR, sisternografi
MR, difüzyon tensör görüntüleme, Traktografi
MR, 3-boyutlu görüntüleme
MR, nazofarinks
MR, orbita
MR, perfüzyon
MR, vertebra, servikal
MR, temporomandibuler eklem (tek eklem)
MR, vertebra, torakal
MR, abdomen, üst
MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile
MR, girişimsel
MR, yüz
1,25-Dihidroksi Vitamin D
1,4-Delta androstenedion
2,3-Difosfogliserik asit
3-Alfa androstenedion glukuronid
5' Pridimidin nükleotidaz
5-Fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol
5' Nükleotidaz
6-Keto prostaglandin F1
7-Dehidrokolesterol (GC/MS)
11-Deoksikortizol
17-Hidroksikortikoidler (HPLC)
17-Hidroksiprogesteron
25-Hidroksi Vitamin D
5 Hidroksi indol asetik asit
ACTH stimülasyon testi
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
Adenozin nükleotid fosforilaz
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
Aerotolerans test
Alanin aminotransferaz (ALT)
Albümin
Aldolaz
Aldosteron
Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP)
Alfa- feto protein (AFP)
Alfa- fukozidaz
Alfa- galaktozidaz
Alfa- glukozidaz
Alfa- hCG
Alfa-1 antitripsin
Alfa-1 asitglikoprotein
Alfa-1 mikroglobulin
Alkalen fosfataz
Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen fosfataz izoenzimleri
Alüminyum (atomik absorbsiyon)
Amilaz
Amino asit (her biri)
Amonyak (NH3)
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
Anti diuretik hormon (ADH)
Anti glomerul bazal membran
Anti hemofilik globulin (AHG)
Antimüllerien hormon
Anti TPO
Apolipoprotein A alt grupları, her biri
Apolipoprotein B alt grupları, her biri
Aril sülfataz A
Arsenik (atomik absorbsiyon)
Asit beta galaktosidaz
Asit esteraz
Asit fosfataz
Asit seramidaz
ASO (lateks aglutinasyon)
ASO (türbidimetrik)
ASO (nefelometrik)
Aspartat transaminaz (AST)
Anti skin antikor
Bakır
Bence-Jones proteini
Beta-2 mikroglobulin
804.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ağız açık/kapalı dahil
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
121
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900630
900640
900650
900660
900670
900680
900681
900690
900700
900710
900720
900740
900750
900760
900770
900780
900790
900800
900810
900820
900830
900840
900850
900860
900870
900871
900880
900890
900900
900901
900930
900940
900950
900970
900990
901000
901010
901020
901030
901040
901050
901060
901061
901062
901070
901080
901090
901100
901110
901120
901130
901140
901145
901146
901150
901160
901170
901180
901190
901200
901201
901210
901220
901221
901230
901240
901250
901260
901270
901280
901290
901300
901310
901320
901330
901340
901350
901370
901380
901390
901400
901420
901430
901440
901450
901460
901470
901480
901490
901500
901510
901520
901530
901540
901550
901560
901570
901580
Beta-galaktosidaz
Beta-glukosidaz
Beta-hCG (total hCG)
Beta-hidroksi bütirat
Beyaz küre sayımı
BH 4 yükleme testi
Bikarbonat
Bilirubin (total,direkt), her biri
Biotinidaz aktivitesi
BOS immunelektroforez
Böbrek taşı analizi
Büyüme hormonu
C peptit
C1 esteraz inhibitörü
Üre nefes testi
C3c
C4
C5a aktivitesi
CA-125
CA-15-3
CA-19-9
CA-72-4
Cephalin cholesterol (CCF)
CH 50 Kompleman aktivitesi
Cholecystokinin
Civa (atomik absorbsiyon)
CK-MB
CRP, lateks
CRP, türbidimetrik
CRP, nefelometrik
Cyclosporin A
Cytokeratin 21
Çinko
Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)
Dehidroepiandrosteron (DHEA)
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
Dehidrotestosteron (DHT)
Demir (serum)
Demir 3 klorür (FeCl3) (idrarda)
Demir bağlama kapasitesi
Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)
Deksametazon supresyon testi, her biri
Desmoglein 1
Desmoglein 3
Dışkıda hHb (monoklonal)
Diepoksi butazon (DEB) testi
Doku laktik dehidrogenaz
Doku transglutaminaz Ig A
Doku transglutaminaz Ig G
Down sendrom1 (PAPP-A + Serbest beta HCG)
D-xylose
Elastin
Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS
Elektroforez, Kapiller immun çıkarım
Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)
Estradiol
Estriol (E3)
Etanol
Etanol jel testi
Ethosuximide
Everolimus
Fenilanin yükleme testi
Ferritin
FFN (fötal fibronektin) testi
Fitanik asit analizi (GC/MS)
Folat
Fosfolipid
Fosfor (P)
Fruktozamin
FSH
Fumaril asetoasetaz
Gaita steatokrit
Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)
Gaitada pH
Gaitada sindirim durumu
Gaitada sterkobilin aranması
Gaitada şeker kromotografisi (her biri)
Galaktoz
Gama naphtil c-butirat esteraz
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Gastrin
Gebelik testi (idrarda)
Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri
Glikojen (lökosit veya karaciğer)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C) (HPLC ile)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Glukagon
Glukagon testi
Gluko test (hastabaşı, glukometrik)
Glukoz
Glukoz 6-fosfat dehidrogenez (G-6-PD)
Glukoz tolerans testi
Glukoz-6-fosfataz
Glukoz-STH testi
Haptoglobin
HbA2
hCG testi
HDL kolesterol
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
901590
901600
901610
901620
901630
901640
901650
901660
901670
901680
901690
901700
901710
901720
901730
901740
901750
901770
901780
901790
901791
901800
901810
901820
901830
901840
901850
901860
901870
901880
901890
901900
901910
901920
901940
901950
901960
901970
901980
901990
902000
902010
902020
902030
902040
902050
902060
902070
902080
902090
902100
902110
902120
902130
902140
902150
902160
902170
902180
902190
902200
902210
902220
902221
902231
902240
902250
902260
902270
902280
902290
902300
902310
902320
902330
902340
902350
902360
902370
902380
902390
902400
902410
902420
902450
902460
902470
902480
902490
902500
902510
902520
902540
902550
902570
902580
902590
902600
Hekzosaminidaz A
Hematokrit (manuel)
Hemoglobin (idrarda)
Tam Kan (Hemogram)
5 Hidroksitriptamin (seratonin)
Hidroksipirolin
High resolution boyama tekniği
High resolution protein elektroforezi
Histamin
Homosistein
Human plasental laktojen
Hücre sayımı (vücut sıvıları)
Ig D
Ig G indexi
İdrar mikroskobisi
İdrar ozmolaritesi
İdrar tetkiki (Strip ile)
İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)
İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)
İlaç düzeyi (HPLC)
İmmün kompleks (her biri)
İmmün yetmezlik paneli
İmmünofiksasyon elektroforezi
İnhibin A
İnsülin
İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3
İnsülin-ACTH-kortizol testi
İnsülin-STH testi
İyonize kalsiyum
İyot (idrarda)
Kalsitonin
Kalsiyum (Ca)
Kan gazları
Kan üre azotu (BUN)
Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)
Kapiller serum protein elektroforezi
Kappa hafif zincir (total, serbest)
Karanlık alan incelemesi
Karboksihemoglobin
Karma antijen komple immünizasyonu
Karnitin
Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Katekolaminler ve metabolitleri
Ketoasitler
Keton
Kinidin
Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi
Klor (Cl)
Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (ilaç hariç)
Kolesterol
Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) her biri; Ctx (idrar)
Kompleman antijenleri (her biri)
Kompleman komponent faktör H
Kompleman komponent faktör I
Kompleman komponent properdin
Kortizol
Kreatin
Kreatin kinaz (CK)
Kreatin kinaz izoenzimleri
Kreatinin
Kreatinin klerens testi
Krom (atomik absorbsiyon)
Kurşun
Kütle CK-MB
Laktat
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Lambda hafif zincir (total, serbest), her biri
LDH izoenzimleri (elektroforez)
LDL kolesterol
L-dopa-prolaktin supresyon testi
Lesitin sfingomyelin (L/S) amniyon sıvısı
Lipaz
Lipid elektroforezi
Lipoprotein a
Lityum
Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test
Lökosit sayımı (manuel)
Lökosit izolasyonu, her numune için
Lösin amino peptidaz
LRH testi
Lüteinleştiren hormon (LH)
Magnezyum
Mannitol klerensi (CMN)
Melatonin
Methotrexate
Metil malonik asit
Metil malonik asit (Özel kromatografi)
Metirapon testi
MIF testi
Mide suyu analizi
Mikroalbumin
Mikroprotein
Miyoglobin
Morfin aranması (özel kit ile)
Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz enzim tayini
Mukopolisakkarit
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
902610
902620
902630
902640
902650
902660
902670
902680
902690
902700
902710
902720
902730
902740
902750
902760
902770
902780
902790
902800
902810
902820
902830
902840
902850
902860
902870
902880
902890
902900
902910
902920
902940
902950
902980
903000
903010
903020
903030
903040
903050
903060
903070
903080
903090
903100
903110
903120
903130
903140
903150
903160
903170
903180
903200
903210
903220
903230
903240
903250
903260
903280
903290
903300
903310
903320
903330
903340
903350
903360
903370
903380
903381
903390
903399
903400
903410
903420
903430
903440
903450
903460
903470
903480
903490
903500
903510
903520
903530
903540
903550
903560
903570
903580
903590
903600
903610
903620
Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez)
Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif)
NaOH testi
Naphtol-as-D asetat-esteraz
N-asetilglikoz aminidaz (NAG)
Nazal provokasyon testleri
Nazal sekresyon incelenmesi
NBT (kalitatif)
NBT (kantitatif)
Neonatal bilirubin
Neonatal TSH
Nikel
Nitrik oksit
Nitroprussitad testi
Nöromiyelitis optika IgG (NMO IgG)
Nöron spesifik enolaz
Nötralizasyon testi
Nükleer matriks protein (NMP 22)
Oksalat
Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi
Oligosakkarit analizi
Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)
Organik asit analizi (idrarda)
Organik asitler (özel kromatografi) (her biri)
Ornitin karbamil transferaz
Ornitin tayini (idrarda)
Orotik asit tayini (idrarda)
Osteokalsin
Otoradyografi
Ozmolarite
Östron
Özel kromatografi (her biri)
Pankreas amilazı
PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A)
Parathormon (PTH)
PCO2
Performe 17-ketostreroidler
Periferik yayma (formül lökosit) (manuel)
Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)
Piruvat
Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)
Pitresin STH testi (6 HGH)
PO2
Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS)
Porfirin (kalitatif)
Porfirin (Kantitatif)
Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda)
Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
Potasyum
Prealbumin
Pristanik asit analizi (GC/MS)
Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide)
Procalcitonin
Progesteron
Prokollajen III (N terminal propeptit)
Prolaktin
Prostat spesifik antijen (PSA)
Prostatik asit fosfataz (PAP)
Protein (serum ve vucut sıvıları) (her biri)
Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları)
Protein kantitatif (idrarda)
PSA (Serbest)
Pseudokolin esteraz
QT disperisyon değerlendirilmesi
Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE, tek allerjen ile
Radyoaktif invitro globin zincir sentezi
Renin
Retinol binding protein (RBP)
Revers T-3 (R-T-3)
Ring testi
Rivalta
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Rotavirüs RNA elektroforezi
S100 proteini
Sedimentasyon
Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)
Selenyum
Sensitif CRP, Mikro CRP
Serbest beta HCG
Serbest hemoglobin
Serbest kortizol (İdrar)
Serbest T3
Serbest T4
Serbest testosteron
Serbest tiroksin indeksi (FTI)
Serebrosid beta galaktosidaz
Seruloplazmin (Nefelometri dışı)
Seruloplazmin (Nefelometrik)
Serum ACE düzeyi
Serum Amiloid A
Serum immünelektroforezi
Serumda prolin tayini
Setling testi
Sfingomyelinaz
Shwartz-Watson testi
Sialik asit
Sifra (Cyfra)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903630
903640
903660
903670
903680
903690
903710
903720
903750
903760
903780
903790
903800
903805
903810
903820
903830
903840
903850
903860
903870
903880
903890
903900
903930
903950
903960
903970
903980
903990
903991
904000
904010
904020
904030
904040
904050
904060
904070
904075
904080
904090
904100
904110
904120
904130
904140
904150
904160
904170
904200
904210
904220
904230
904240
904250
904260
904270
904280
904290
904300
904310
904320
904330
904340
904350
904360
904370
904380
904390
904400
904410
904420
904430
904440
904445
904450
904460
904470
904480
904490
904500
904510
904520
904530
904540
904550
904560
904570
904580
904590
904600
904610
904620
904630
904640
904650
904660
Sistatin C
Sistin (idrarda)
Sitrat (idrarda)
Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında) (her biri)
Somatomedin-C
Somatotropin (STH)
Spesifik IgE (5'li miks)
Spesifik IgE
Su kısıtlama testi
Su yükleme testi
Sükroz gradient testi
Şeker kromotografisi her biri, idrarda
Şeker su testi
Sirolimus kan düzeyi tayini
Takrolimus (FK 506)
Teofilin süpresor
Tiroglobulin
Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
Tiroksin bağlayan globulin (TBG)
Tiroksin bağlayan inhibitör immünoglobulin (TBII)
Tolbutamid testi
Total anti-oksidan aktivite (TAOA)
Total lgE
Total lipid
Total testesteron
Transferrin
TRF testi
TRH prolaktin testi
TRH stimülasyon testi
Trigliserid
Tripsinojen-2, idrarda
Triptaz
Troponin I
Troponin T
TSH
TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
TSH stimülasyon testi
TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)
Tuz yükleme testi
Ter testi
Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için)
Üçlü test (E3-HCG-AFP)
Üre klerensi
Üreaz testi (Helicobacter pylori)
Ürik asit
Vanil mandelik asit (VMA)
Vitamin A (karoten)
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Vücut sıvılarının PH ölçümü
Weinberg testi
Yağ asidi (gaz kromotografisi)
Yenidoğan taraması (Tandem MS)
aCPT (CARD test)
Alfa-2 antiplazmin
Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex
Alfa-2 makroglobulin
Aktive protein C rezistansı
APTT
APTT-LA
APTT (CARD Test)
Anormal hemoglobin taraması
Anti Faktör II a
Anti Faktör X a
Anti Thrombin 3 aktivitesi
Antijene özgün sitotoksik yanıt
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)
Beta-tromboglobulin
D-dimer (kalitatif)
D-dimer (kantitatif)
Demir boyası
Demir, idrarda
Doku Plazminojen aktivatör (TPA)
Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için)
Donör spesifik antikor (DSA)
Eozinofil katyonik protein
Eozinofil sayımı
Eritropoetin
Eritrosit agregasyonu
Eritrosit enzim paneli
Euglobulin lizis
F8 antikoru
F9 antikoru
Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
Faktör 7 antijeni
Faktör inhibitör tayini
Fetal hemoglobin (Hb. F-Singer testi)
Fetal hemoglobin boyası
Fetal hücre
Fibrin monomerleri
Fibrin yıkım ürünleri (kantitatif)
Fibrinojen
Fibrinopeptidaz
Fibronektin
Global fibrinolitik kapasite
Hb H Boyası
Hb S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
904670
904680
904690
904700
904710
904720
904730
904740
904750
904760
904770
904780
904790
904800
904810
904820
904830
904840
904850
904860
904870
904880
904890
904900
904910
904920
904930
904940
904950
904960
904970
904980
904990
905000
905010
905020
905030
905040
905050
905060
905070
905080
905090
905100
905110
905120
905130
905140
905150
905160
905170
905180
905190
905195
905200
905210
905220
905230
905240
905250
905260
905270
905280
905290
905300
905310
905320
905330
905340
905350
905360
905370
905380
905390
905395
905400
905410
905420
905430
905440
905450
905460
905470
905480
905490
905500
905510
905520
905530
905540
905550
905560
905570
905580
905590
905600
905610
905640
HbH (alfa talasemi paneli)
Heinz-body aranması
Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile
Hemoglobin zincir analizi (HPLC)
Heparin
Heparin kofaktör II
HLA-ABC, serolojik
HLA-DR,DQ serolojik
HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte
HLA B27
HLA DP, DR, DQ moleküler yüksek çözünürlükte
HLA uygun donör taranması, aile içi
HLA-A,B,C moleküler düşük çözünürlükte
HLA-DR,DP,DQ moleküler düşük çözünürlükte
In vitro doku kültürü (semi solid agar)
In vitro doku kültürü değerlendirilmesi, her bir koloni tipi
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç
Kanama zamanı
Kemotaksis (nötrofil-monosit)
Koagulasyon faktör inhibitör testi
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
Kriyofibrinojen tayini
Kriyoglobulin
Lenfosit alt grupları
Lenfosit izolasyonu
Lenfosit kemotaksis
Lenfosit transformasyon (komple)
Lökosit adhezivite
Lökosit fonksiyonları testi
Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)
Lökositlerin antijen histamin salınımı
Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile)
Lupus antikoagülan taraması
Lupus eritematozis (LE) hücresi
Lymphokine Activated Killer (LAK)
Mikst lenfosit kültürü (her bir donör için)
Minör HLA antijenleri (her biri)
Methemoglobin redüktaz
Methemoglobin tayini
Monoklonal antikor (her biri)
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini
Oksihemoglobin
Oraklaşma testi
Ozmotik frajilite testi
Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz, Sudan Black, LAP vb.
PAC-1 kompleks (flow sitometri)
PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1)
Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama
Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama
PRA (anti-HLA antikoru) high resolution
Pıhtı retraksiyonu
Pıhtılaşma zamanı
Piruvat kinaz
Platelet F4
Plazminojen
Plazminojen Aktivatör (PA)
Protein C
Protein C antijeni
Protein S
Protein S antijeni
Protrombin fragman 1+2
Protrombin kompleksi
Protrombin zamanı (koagülometre)
Rekalsifikasyon zamanı
Reptilaz zamanı
Retikülosit sayımı
Retikülosit sayımı (otomatik sistem)
Serum opsonik aktivite
Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel)
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör, total
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör (Akım sitometresi)
Stem hücre viyabilite testi
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), serbest
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), total
Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)
Trombin zamanı
Trombin ve anti-trombin kompleks (TAT)
Tromboelastogram, her bir kartuş
Trombomodulin
Tromboplastin jenerasyon testi (TGT)
Trombopoetin
Trombosit adezivite testi
Trombosit faktör 3 veya faktör 4
Trombosit fonk. agregasyon (her bir agregan için)
Trombosit fonk. sekresyon (her bir agregan için)
Trombospondin
Tromboksan
Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi
Von Willebrant faktör antijeni
Von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör
Actinomyces kültürü
Anaerob kültür
Antibiyotik duyarlılık testi
Antifungal duyarlılık (E test), her biri
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
20
0
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
905650
905660
905661
905670
905671
905672
905673
905674
905675
905676
905677
905679
905680
905690
905691
905700
905710
905720
905730
905740
905750
905760
905770
905780
905800
905810
905820
905830
905840
905850
905860
905870
905871
905880
905881
905890
905900
905920
905930
905931
905940
905950
905960
905970
905980
905990
906000
906001
906010
906020
906040
906041
906050
906060
906070
906080
906090
906091
906120
906130
906140
906141
906150
906160
906170
906180
906190
906200
906210
906220
906221
906222
906223
906224
906240
906250
906260
906270
906271
906280
906290
906300
906320
906330
906340
906350
906360
906370
906380
906390
906400
906410
906420
906430
906440
906450
906460
906470
Antifungal duyarlılık testi, her biri
Antituberküloz duyarlılık (E test), her biri
Aspirat kültürü
Boğaz kültürü
İdrar Kültürü
Gaita kültürü
Kulak kültürü
Yara kültürü
Balgam Kültürü
Vagen cerviks
Burun kültürü
Konjunktiva kültürü
Bakteri tanımlanması
Bakteri tanımlanması (otomatik sistem)
Otomatik rezidüel antimikrobial aktivite
Bakteri tanımlanması (yarı otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik sistem)
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile)
Boğmaca kültürü
BOS lateks aglütinasyon testi
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
Campylobacter kültürü
Chlamydia kültürü
Clostridium difficile kültürü
Cryptococcus neoformans antijeni
Cryptosporidium antijeni
Çevresel allerjenik mantar saptanması
Difteri kültürü
Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile
Direkt parazit incelenmesi, manuel
Doku biyopsi kültürü
E.coli 0157 H7 kültürü
Eklem sıvısı kültürü
Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi, her bir antijen için)
Ev tozu (mite) akarlarının aranması
Gaitada amib-giardia aranması
Gaitada gizli kan aranması, manuel
Gaitada gizli kan aranması, otomatik cihaz ile
Gardnerella vaginalis kültürü
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)
Gonokok kültürü
Grup A streptokok tayini (Lateks veya Elisa)
Haemophilus kültürü
Helicobacter pylori kültürü
Kanda parazit arama
Kan kültürü (aerob-anaerob)
Kan kültürü (aerob-anaerob), otomatik sistem
Katalaz testi
Kateter kültürü
Kolmer kompleman fiksasyon (CCF)
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
Legionella kültürü
Leishmania (Kan yayması)
Leishmania kültürü
Mantar aranması (KOH ile)
Mantar kültürü
Mantar tanımlanması (otomatik sistem )
Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem)
Mikobakteri aranması (ARB), direkt mikroskopi
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem), her biri
Mikobakteri kültürü
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)
Mikobakteri tiplendirmesi
Mikoplasma kültürü
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)
Nazofarenks kültürü
Periton sıvı kültürü
Plevral sıvı kültürü
Safra sıvısı kültürü
Serum antibiotik bakterisidal aktivite
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
Streptokok grup tayini
Trichomonas kültürü
Tricrom boyama
Ureaplasma kültürü
VDRL-RPR
Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir virus için)
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)
Adenovirus antijeni (DFA)
Anti asetilkolin reseptör antikoru
Anti CMV IgG (ELISA)
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV lgM (ELISA)
Anti DNA
Anti DNAse B
Anti ds DNA
Anti düz kas antikoru (ASMA)
Anti endomisyum antikor
Anti fosfatidilserin IgA
Anti fosfatidilserin IgG
Anti fosfatidilserin IgM
Anti fosfolipid IgG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
906480
906490
906500
906510
906520
906530
906540
906550
906560
906570
906580
906590
906600
906610
906620
906630
906640
906650
906660
906670
906680
906690
906700
906710
906720
906730
906740
906750
906760
906770
906780
906790
906800
906810
906820
906830
906840
906850
906860
906870
906880
906890
906900
906910
906920
906930
906940
906950
906960
906970
906980
906990
907000
907010
907020
907021
907030
907031
907040
907050
907060
907070
907080
907090
907091
907092
907100
907101
907110
907120
907130
907140
907150
907160
907170
907180
907190
907200
907210
907220
907230
907240
907250
907260
907270
907280
907290
907300
907310
907320
907330
907340
907350
907360
907370
907380
907390
907400
Anti fosfolipid IgM
Anti Gliadin lgA
Anti Gliadin lgG
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgG (ELISA)
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgM (ELISA)
Anti Hbc IgG (ELISA)
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBc IgM (ELISA)
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti Hbe (ELISA)
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBs (ELISA)
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HCV (ELISA)
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti Hepatit E (HEV)
Anti HIV (ELISA)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti HIV Core
Anti HIV Envelope
Anti histon antikor
Anti insülin antikor
Anti Jo-1
Anti kardiyolipin lgG
Anti kardiyolipin lgM
Anti mikrozomal antikor
Anti mitokondriyal antikor (AMA)
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil
Anti nükleer antikor (ANA)
Anti pariyetal antikor (APA)
Anti ribozomal P protein
Anti rubella IgG (ELISA)
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti rubella IgM (ELISA)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti Scl 70
Anti sentromer (IFA)
Anti Sm D1
Anti tiroglobulin antikor
Anti toxoplazma IgA
Anti toxoplazma IgG (ELISA)
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgM (ELISA)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti trombin 3 antijeni
Antifosfolipid antikor
Anti-GAD antikoru
Anti-HCV (doğrulama dahil)
Anti-Jo1 (İmmunoblotting)
Anti-Scl 70 (İmmunoblotting)
Anti-Sm (İmmunoblotting)
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)
Anti-SSA (İmmunoblotting)
Anti-SSA (ELISA)
Anti-SSB (İmmunoblotting)
Anti-SSB (ELISA)
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi IgM
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
Brucella tüp aglütinasyonu
Brucella Ig G (ELISA)
Brucella Ig M (ELISA)
Candidomannan
Cyclic citrullinated peptide (CCP)
Chlamydia antijeni (CARD test)
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia trachomatis (DFA)
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgM
Clostridium difficile toxin-A
Clostridium difficile toxin-A ve B
CMV antijenemia viral yük (IFA)
CMV Early antigen
CMV IgG avidite
Delta antijeni
Delta antikoru
Difteri antitoksin
E. Coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
EA rozet testi
EBV EA
EBV EBNA lgG
EBV EBNA lgM
EBV VCA lgG
EBV VCA lgM
EHEC toksin
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA)
Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı)
Entamoeba histolyica antikor (İHA)
Enterik adenovirus antijeni
E-rozet testi
Galaktomannan antijeni
Giardia antijeni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
907410
907420
907430
907440
907450
907460
907470
907480
907490
907500
907510
907520
907530
907540
907550
907560
907570
907580
907590
907600
907610
907620
907621
907630
907631
907640
907641
907660
907680
907690
907700
907710
907720
907730
907740
907750
907760
907770
907780
907790
907800
907810
907820
907830
907840
907850
907860
907870
907871
907880
907890
907900
907910
907920
907930
907940
907950
907970
907980
907990
908000
908010
908030
908040
908050
908060
908070
908080
908090
908100
908110
908120
908130
908140
908150
908160
908170
908171
908180
908190
908200
908210
908220
908230
908240
908250
908280
908290
908300
908310
908320
908330
908340
908350
908360
908370
908380
908390
HBeAg (ELISA)
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HBsAg (CARD test)
HBsAg (ELISA)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HCV (CARD test)
HCV (ELISA)
HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
Helicobacter pylori direk antijen
Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Herpes simpleks tip 1 IgG
Herpes simpleks tip 1 IgM
Herpes simpleks tip 1/2 IgG
Herpes simpleks tip 1/2 IgM
Herpes simpleks tip 2 IgG
Herpes simpleks tip 2 IgM
Heterofil antikor deneyi
HIV 1/2 (hızlı test)
HIV doğrulama (Western-blot)
HIV konfirmasyon
IgA (Nefelometrik )
IgA Türbidimetrik)
IgG (Nefelometrik )
IgG (Türbidimetrik)
IgM (Nefelometrik)
IgM (Türbidimetrik)
İnfluenza virus antijeni (DFA)
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim)
Kabakulak IgG (ELISA)
Kabakulak IgM (ELISA)
Kızamık lgG
Kızamık lgM
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
Legionella antijeni (idrar)
Legionella pneumophila (DFA)
Legionella pneumophila IgG (ELISA)
Legionella pneumophila IgM (ELISA)
lg G alt sınıfları
Listeria aglütinasyonu
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)
Malaria hızlı test (Labor)
Mono test (tam heterofil antikorlar)
MPO ANCA
Mycoplasma pneumonia (DFA)
Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA)
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)
Nükleosom
p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA)
Parainfluenza virus antijeni (DFA)
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
Pneumocystis carinii (DFA)
Pnömokok antikor
PR3 ANCA
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)
Rotavirus antijeni
Rubella antikor
Rubella IgG avidite
S-adezyon molekulleri (her biri)
Sitokin ölçümü (her bir sitokin için)
Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA)
Tetanoz antikor
Toxoplasma hemaglütinasyon testi
Toxoplasma IgG avidite
Toxoplasma immünfloresan
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
Varicella zoster virus (VZV) IgG
Varicella zoster virus (VZV) IgM
Candida PCR
Chlamydia PCR
CMV PCR
HBV-DNA, kantitatif
HCV genotiplendirme
HCV-RNA, kantitatif
HDV-RNA, kantitatif
Helicobacter PCR
Hepatit G PCR
Herpes PCR (her biri)
HIV PCR
HIV RNA, kantitatif
Human papilloma virus (HPV)
Hücre siklusu ve DNA paneli
İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri, test başına
Legionella PCR
Mikobakteri (PCR)
Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)
Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma, her bir grup
Mycoplasma PCR
Parvovirus PCR
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da CMV saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da EBV saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HSV-1 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HSV-2 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HV-6 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da VZV saptanması
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
908400
908410
908420
908430
908441
908451
908461
908471
908481
908491
908501
908711
908712
908713
908714
908715
908716
908717
908718
908719
908720
908721
908722
908723
908724
908725
908726
908727
908728
908729
908730
908731
908732
908733
908734
908735
908736
908737
908738
908739
908740
908741
908742
908743
909210
909250
909260
909300
909330
909340
909360
909410
909430
909440
909450
909460
909470
909480
909490
909500
909510
909520
909530
909540
909550
909560
909570
909580
909590
909600
909610
909620
909630
909640
909650
909660
909670
909680
909690
909700
909720
909730
909740
909750
909760
909770
909780
909790
909800
909810
909820
909830
909840
909850
909860
909870
909880
909890
Transformasyon Con A ile
Transformasyon PHA ile
Transformasyon PPD ile
Transformasyon tetanoz toksini ile
Amniyon sıvısından kromozom analizi
Düşük materyali/ Gonad biyopsisinden/diğer dokulardan kromozom analizi
Fetal kandan kromozom analizi
Kemik iliğinden kromozom analizi (Direkt/24, 48, 72 ve 96 saatlik kültür çalışmaları dahil)
Koryon villus örneğinden kromozom analizi (Direkt/en az iki kültür, bantlama ve en az 20 metafaz analiz dahil)
Kromozomal kırık sendromları ve mutajenite çalışmaları için kromozom analizi 908.501 ile birlikte puanlandırılmaz.
Periferik kandan kromozom analizi
908.491 ile birlikte puanlandırılmaz.
Blot analiz (southern, northern, western )
DNA dizi analizi 1 çift
DNA dizi analizi 2-5 çift
DNA dizi analizi 6-10 çift
DNA dizi analizi 11-15 çift
DNA dizi analizi 16-20 çift
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift
FISH (1-2 bölge)
FISH (3-4 bölge)
FISH (5-6 bölge)
FISH (7-12 bölge)
FISH (13-16 bölge)
FISH (17 ve üzeri bölge)
MLPA
PCR
PCR Multiplex
Real time PCR 1 çift
Real time PCR 2-5 çift
Real time PCR 6-10 çift
Real time PCR 11 ve üzeri çift
ReverseTranscriptase PCR
ReverseTranscriptase PCR Multiplex
RFLP 1 enzim
RFLP 2 ve üzeri
Revers Dot Blot (1-5 mutasyon)
Revers Dot Blot (6-12 mutasyon için)
Revers Dot Blot (13 ve üzeri mutasyon için)
STR analizi (1-5 STR aralığı için)
STR analizi (6-10 STR aralığı için)
STR analizi (11-16 STR aralığı için)
STR analizi (17 ve üzeri STR aralığı için)
Microarray
Array CGH
İmprint
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
İnce iğne aspirasyonu, sitolojisinin değerlendirilmesi
Sıvı bazlı sitoloji
Servikal veya vajinal sitoloji
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
Abortus
Apse materyali
Akciğer, transbronşial biyopsi
Anevrizma, arteryal/ventriküler
Anüs, polipoid gelişme (tag)
Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek
Arter, aterom plağı
Bartholin bezi kisti
Bronkus, biyopsi
Bursa/synovial kist
Burun mukozası, biyopsi
Burun, sinüs polipleri inflamatuar
Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
Divertikul-özefagus/ince barsak
Duodenum, biyopsi
Dupuytren kontraktürü dokusu
Eklem, gevşek cisim
Endometrium, küretaj/biyopsi
Endoserviks, küretaj/biyopsi
Femur başı, kırık dışında
Fissür/fistül
Gangliyon kisti
Hematom
Hemoroidler
Herni kesesi, herhangi bir bölgede
Hidrosel kesesi
İnce barsak, biyopsi
İntervertebral disk
Karpal tünel dokusu
Kemik iliği biyopsisi, patoloji
Kıkırdak, shaving
Kolesteatoma
Kolon, kolostomi stoması
Kolon, biyopsi
Konjonktiva, biyopsi/pterygium
Kornea
Larinks, biyopsi
Menisküs
Mesane, biyopsi
Mide, biyopsi
Mukosel, tükrük
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
Nöroma-morton/travmatik
Özofagus, biyopsi
Paratubal kistler (Morgagni hidati)
Parmaklar, el/ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
Pilonidal kist/sinüs
0
0
0
0
180
145
96
142
150
155
60
143
66
100
150
200
250
300
150
200
250
300
350
450
48
30
36
50
70
100
130
30
130
45
60
162
200
230
120
162
190
330
295
260
21
11
11
53
18
18
18
17
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
909900
909910
909920
909930
909940
909950
909960
909970
909980
909990
910000
910010
910030
910040
910050
910060
910080
910090
910100
910110
910120
910130
910150
910160
910180
910190
910200
910220
910230
910240
910250
910260
910270
910280
910290
910300
910310
910320
910330
910340
910350
910360
910370
910380
910390
910400
910410
910420
910430
910440
910450
910460
910470
910480
910490
910491
910500
910505
910510
910520
910530
910540
910550
910560
910570
910580
910590
910600
910610
910620
910640
910650
910660
910670
910680
910690
910700
910710
910720
910730
910740
910750
910760
910770
910780
910790
910800
910810
910820
910830
910840
910851
910860
910861
910870
910871
910880
910890
Plasenta
Plevra/perikard, biyopsi
Polip, kolorektal
Polip, mide/ince barsak
Polip, servikal/endometrial
Prostat, iğne biyopsisi
Safra kesesi
Sempatik gangliyon
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
Sinüs, paranasal biyopsi
Spermatosel
Sünnet derisi
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
Testiküler apendiks
Testis, kastrasyon
Tonsil ve/veya adenoidler
Trakea, biyopsi
Trombüs veya embolus
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
Üreter, biyopsi
Üretra biyopsi
Vajina, biyopsi
Varikosel
Vas deferens
Ven, varis
Yumuşak doku, debridman
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi
Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Apendiks, insidental dışında
Arter, biyopsi
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
Böbrek, biyopsi iğne
Deri, eksizyonel biyopsi
Dil, biyopsi
Diş/odontojenik kist
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Eklem, rezeksiyon
Ekstremite, amputasyon, travmatik
Femur başı, kırık
Hipofiz tümörü
Kalp kapakçığı
Karaciğer, biyopsi iğne/wedge (kama)
Kas, biyopsi
Kemik, ekzositoz
Lenf düğümü, biyopsi
Meme, biyopsi
Meme/reduksiyon mammoplasti
Myom(lar), myomektomi, uterus hariç
Omentum, biyopsi
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Over (+/- tuba), neoplastik değil
Pankreas, biyopsi
Paratiroid bezi
Parmak el/ayak, amputasyon, travma dışı
Periton, biyopsi
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, TUR
Plevral dekortikasyon
Serviks, biyopsi
Sinir, biyopsi
Synovium
Testis, biyopsi
Testis, tümör/biyopsi/kastrasyon dışında
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
Tuba uterina, ektopik gebelik
Tükrük bezi, biyopsi
Uterus, prolapsus için (+/- tuba ve overler)
Üreter, rezeksiyon
Vulva/labia, biyopsi
Yumuşak doku basit eksizyon, lipom hariç
Adrenal (sürrenal), rezeksiyon
Akciğer, kama biyopsisi
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
Beyin, biyopsi
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
Dalak
Göz, enükleasyon/evisserasyon
İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
Karaciğer, kısmi rezeksiyon
Kemik-biyopsi/küretaj materyali
Kemik fragmanları
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
Mediasten, kitle
Meme, parsiyel/basit rezeksiyon
Mesane, TUR
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Myokard, biyopsi
Odontojenik tümör
Over, (+/- tuba), neoplastik
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, radikal rezeksiyon dışında
Sentinel lenf nodülü incelemesi
Serviks, konizasyon
Stereotaktik beyin biyopsisi
Timus, tümör
Tiroid, total/lobektomi
1-4 kadran
5-9 kadran
10 ve üzeri kadran
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
910900
910910
910930
910940
910950
910951
910960
910961
910962
910970
910980
910990
911000
911001
911005
911010
911020
911030
911040
911050
911060
911070
911080
911090
911100
911110
911120
911130
911140
911141
911150
911160
911170
911180
911190
911200
911201
911210
911220
911230
911240
911250
911260
911290
911300
911310
911320
911330
911340
911350
911360
911370
911380
911390
911400
911430
911440
911441
B00001
401010
401020
401030
401040
401050
401060
401070
401080
401090
401100
401110
401120
401130
401150
401160
402010
402020
402030
402040
402050
402060
402070
402080
402090
402100
402110
402120
402130
402140
402150
402152
402153
402154
402160
402170
402180
402190
402200
402240
Tükrük bezi (tümör dahil)
Uterus (+/- adneksler), tümör ve prolapus hariç
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
Ağız/dil/tonsil tümör içeren rezeksiyon
Ekstremite, disartikülasyon
Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi
Fetus, diseksiyonla inceleme
Göz, eksentrasyon
İnce barsak, tümör için rezeksiyon
Kemik, rezeksiyon
Kolon, total rezeksiyon
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
Lobektomi, beyin
Mandibulektomi/maksillektomi, her biri
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
Prostat, radikal rezeksiyon
Testis, tümör
Uterus, neoplastik (+/- tubalar ve overler)
Vulva, total/subtotal rezeksiyon
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
Tahnit
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus dışında
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus
Adli muayene ve rapor tanzimi
Dosya üzerinden adli rapor tanzimi
Frozen İncelemesi
Histokimyasal boyamalar
İmmünfloresan mikroskopi
İmmünhistokimyasal İnceleme
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
Kromojenik in situ hibridizasyon
Flow Sitometri incelemesi için doku hazırlanması
Bloktan elektron mikroskopik kesit hazırlanması
Bloktan ışık mikroskopi kesit hazırlanması
Doku örneğinin blok haline getirilmesi
Kesit görüntülerinin basılması (her resim için)
Kesitlerin elektron mikroskopik incelenmesi
Kromatografi ile yapılan tetkikler (her biri)
İdrarda hippürik asit (manuel)
Kanda methemoglobin
Kanda çinkoprotoporfirin
Kanda siyanür
Kanda CoHB tayini
Kanda Asetilkolinesteraz
İdrarda ALA-PROTO-PORFO
İdrarda TCA ve TCE
İdrarda fenol
EDTA provakasyon testi
Hastane ve işyerinde provakasyon
İdrarda İOD Asit
Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik (Biyolojik sıvılarda)
Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik (Dokuda)
Öğretim Üyesi Muayenesi
Diş hekimi muayenesi
Uzman diş hekimi muayenesi
Konsültan diş hekimi muayenesi
Konsültan uzman diş hekimi muayenesi
Periapikal film, her biri
Oklüzal film, her biri
Ekstra-oral film, her biri
Ortopantomograf (panoramik) film
Sefalometrik film, her biri
Antero-posterior sefalometrik film, her biri
El-Bilek filmi, her biri
Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri
Siyalografi, her biri
Bite-wing film, her biri
Dijital radyografi
Amalgam dolgu, bir yüzlü
Amalgam dolgu, iki yüzlü
Amalgam dolgu, üç yüzlü
İnley dolgu, oklüzal
İnley dolgu, iki yüzlü
İnley dolgu, üç yüzlü
Kompozit dolgu, ön diş
Kompozit dolgu, arka diş
Işınlı Kompozit dolgu, ön diş
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü
Kuafaj (dolgu hariç)
Amputasyon (dolgu hariç)
Kanal tedavisi, tek kanal, üst dolgu hariç
Kanal tedavisi, iki kanal, üst dolgu hariç
Kanal tedavisi, üç kanal, üst dolgu hariç
Kanal tedavisi, ilave her kanal için
Black 5 (kole) dolgusu, amalgam
Black 5 (kole) dolgusu, cam iyonomer
Black 5 (kole) dolgusu, kompozit
Cam ionomer dolgu
Dentin pinli restorasyonu, her bir pin
Kanal içi post uygulaması, her bir diş
64
64
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
377
270
95
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp uzmanı tarafından yapıldığında puanlandırılır. Muayene dahil.
100
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp uzmanı tarafından yapıldığında puanlandırılır. Başka bir işlem ile birlikte
200 puanlandırılmaz.
Dondurma mikrotomunda kesit alma ve/veya kazıma ya da dokundurma sitolojisi ve/veya sadece makroskopik inceleme
75
ile patolojik yorumu kap
Bir hasta için en fazla 3 boyama
16
Her bir test için, frozen dahil, patoloji ve immünoloji uzmanları raporlaması halinde
38
Her bir test için
38
Bir hasta için bir kez puanlandırılır.
16
30
30
22
39
26
26
26
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bizzat öğretim üyesi tarafından, araştırma görevlisi yardımı olmadan ve ek ücret alınmadan yapılması halinde puanlanır.
100 Normal poliklinik müraca
10
0
6
0
Raporlanması halinde puanlandırılır
3
Raporlanması halinde puanlandırılır
3
Raporlanması halinde puanlandırılır
4
Raporlanması halinde puanlandırılır
6
Raporlanması halinde puanlandırılır
6
Raporlanması halinde puanlandırılır
6
Raporlanması halinde puanlandırılır
5
Raporlanması halinde puanlandırılır
5
Raporlanması halinde puanlandırılır
5
Raporlanması halinde puanlandırılır
3
Raporlanması halinde puanlandırılır
4
45
50
60
30
30
30
60
60
60
60
60
65
10
23
80
110
150
46
32
32
32
32
10
11
402250
402270
402271
402272
402273
402300
402320
402340
403010
403020
403030
403040
403050
403060
403070
403080
403090
403100
403110
404010
404020
404030
404040
404050
404060
404070
404080
404090
404100
404110
404120
404130
404140
404150
404160
404170
404180
404181
404182
404190
404200
404201
404210
404220
404230
404240
404250
404260
404270
404280
404290
404300
404310
404320
404330
404340
404360
404370
404380
404390
404400
404410
404420
405010
405011
405020
405021
405030
405040
405050
405060
405070
405080
405090
405100
405110
405120
405130
405140
405150
405160
405170
405180
405190
405200
405210
405220
405260
405270
405280
405290
405300
405340
405350
405360
405370
405380
405390
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene
Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, her bir kanal
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal (üst dolgu hariç)
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal (üst dolgu hariç)
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal (üst dolgu hariç)
Ekstirpasyon, her bir diş
Onley
Kompozit venner
Fissur örtülmesi (sealant), her bir diş
Yerel flor uygulaması (çürük proflaksisi), yarım çene
Prefabrike kron
Yer tutucu, sabit
Yer tutucu, hareketli
Çocuk protezi, akrilik, bölümlü (tek çene)
Çocuk protezi, tam (tek çene)
Strip kron
Kompomer dolgu, her bir diş
Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal
Bilinçli sedasyon
Akrilik tam protez, tek çene
Akrilik bölümlü protez, tek çene
Metal kaideli tam protez, tek çene
Metal kaideli bölümlü protez, tek çene
Akrilik immediat protez, tek çene
Rebazaj (kaide yenileme), tek çene
Proteze yumuşak akrilik uygulaması
Besleme, tek çene
Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri
Kroşe ilavesi
Metal iskelet tamiri
Diş ilavesi, tek diş
Gnatoloji, TME-kas muayenesi (oklüzyon kontrolü)
Oklüzal aşındırmalar, tek çene
Gece plağı (bruksizm için)
Pinley ve çeşitleri
Tek parça döküm kron
Venner kron, akrilik
Venner kron, seramik
Köprü gövdesi (akrilik-seramik) (her gövde üye için)
Pivo (çivili kron) veya post-core
Jaket kron, akrilik
Jaket kron, tam seramik kron (metal desteksiz)
Teleskop primer kron, kopingli
Maryland (andheziv) köprü
Roach köprü
Geçici kron, her bir diş
Kron sökümü, her ayak üye için
Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için
Kron, köprü tamiri, her üye için
Damak yarığı protezi (over-denture)
Yeni doğanda preoperatif aparey
Velum uzantılı konuşma apereyi
Geçici opturatör (cerrahi plaklar)
Basit çene defektlerine protetik tedavi
Komplike çene defektlerine protetik tedavi
Yüz protezleri
Hassas tutuculu kronlar
Hareketli periodontal protez, tek çene
Sabit periodontal protez, her üye için
Laminate veneer
İmplant üstü kron köprü, her üye için
İmplant üstü tam protez
İmplant üstü bölümlü protez
Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
Diş çekimi, rejyonal anestezi ile
Komplikasyonlu diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
Komplikasyonlu diş çekimi, rejyonal anestezi ile
Gömülü diş çekimi, mukoza retansiyonlu
Gömülü diş çekimi, kemik retansiyonlu
Gömülü kanin-premolar diş çekimi
Kök ucu rezeksiyonu, tek diş
Alveolit cerrahi tedavisi
Kanama müdahalesi
Alveol plastiği, yarım çene
Alveol düzeltilmesi, tek çene
Kist operasyonu, küçük
Kist operasyonu, büyük
Osteomiyelit operasyonu, tek çene
Çene lüksasyonu, basit
Vestibuloplasti operasyonu
Sinüs plastiği
Sert doku greftleme
Biopsi
Apse drenajı, ekstraoral
Fizik tedavi (infraruj), her bir seans
Reimplantasyon, tek diş
Ototransplantasyon
Kemik içi implant uygulaması, tek ünite
Torus operasyonu, yarım çene
Odontojenik tümör operasyonu, küçük
Odontojenik tümör operasyonu, büyük
Cerrahi nevralgi tedavisi
Narkozlu diş çekimi, genel anestezi ile
Oro-antral fistül tedavisi
Enjeksiyon
Premedikasyon ve sedasyon
Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin üzerinin açılması
Temparomandibüler eklem mekanoterapi
4
25
85
120
180
17
30
70
15
8
26
60
72
180
180
26
30
65
25
240
220
240
220
66
39
64
28
10
10
14
8
24
0
60
20
60
60
60
20
55
30
50
57
40
22
8
5
4
12
380
420
225
78
360
520
780
75
79
30
50
75
280
240
21
30
30
35
72
130
120
98
12
12
49
55
135
155
100
28
122
88
70
16
28
4
26
26
130
65
135
260
53
61
130
4
11
21
35
405400
405410
405420
405430
406010
406020
406021
406022
406023
406030
406031
406032
406033
406040
406050
406060
406070
406080
406090
406100
406110
406120
406130
406140
406150
406160
406170
406180
407010
407020
407030
407040
407050
407060
407070
407080
407090
407100
407110
407120
407130
407140
407150
407160
407170
407180
407190
407200
407210
407220
407230
407240
407250
407260
407270
407280
407290
407300
407310
407320
P407350
P407350
P407350
P407351
P407351
P407351
P407352
P407352
P407352
P407353
P407353
P407353
Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf
Artrosentez, tek taraf
Lokal anestezi, infiltrasyon
Lokal anestezi, rejyonal
Periodontal apse tedavisi
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sol çene
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sağ çene
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sol çene
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sağ çene
Subgingival küretaj, alt sol çene
Subgingival küretaj, alt sağ çene
Subgingival küretaj, üst sol çene
Subgingival küretaj, üst sağ çene
Gingivektomi, yarım çene
Flep operasyonu, yarım çene
Hemiseksion (kök amputasyonu)
Serbest diş eti grefti, yarım çene
Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene
Periodontal şine (splint), geçici tek çene
Periodontal şine (splint), devamlı tek çene
Aşırı kole hassasiyet tedavisi, yarım çene
Frenektomi
Gingivoplasti, yarım çene
Biomateryal uygulaması, diş başına
Tunnel operasyonu, diş başına
Membran uygulaması
Bağ dokusu grefti (diş başına)
Subgingival ilaç uygulaması
Sefalometrik film analizi
Antero-posterior sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı büyük Temparomandibüler eklem fonksiyon testi
Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG)
Kemik yaşı tayini
Ortodontik fotograf
Ortodontik fotograf analizi
Ortodontik model yapımı
(*) Ortodontik model analizi
(*) Angle sınıf 1 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Angle sınıf 2 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Angle sınıf 3 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Kısa süreli ortodontik tedavi
Önleyici ortodontik tedavisi (dil paravanası)
(*) Pekiştirme tedavisi
Pekiştirme aygıtı (Havley pi)
Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer)
(*) Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı
(*) İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (Aktivatör)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Headgear-yüzarkı)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecap-çenelik)
Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene
Aparey tamiri
(*) Hızlı maksiller expansiyon apereyi
(*) Arkteli tatbiki, tek çene, her bir uygulama
(*) Band (Braket) tatbiki, her bir diş
(*) Sefelometrik cerrahi planı
(*) Okluzal cerrahi splint
(*) Ortodontik ameliyat arkı, tek çene
Çıkan bantın tatbiki
(*) Açık kapanış ortodontik tedavisi
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Başlangıç
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Tedavi
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Pekiştirme
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Başlangıç
Periodontal defektlerde puanlandırılır
EK AÇIKLAMALAR
1
HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR
2
Kateter İşlemleri
3
AMELİYATLAR
4
A
B
C
D
E
F
AMELİYAT ve GİRİŞİM GRUPLARI (Ameliyat grubu sütununda yer alan
gruplandırma esas alınacaktır, bu sütunda gruplandırılmayan girişimler,
ameliyat dışı girişimsel işlemlerdir.)
A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
520.010, 520.011, 520.012, 520,013, 520.014, 520.020, 520.021, 520.032 dışındaki tüm muayene
işlemleri aynı branşta 10 gün içinde bir kez puanlandırılır. Normal poliklinik muayenesinde hastanın
hazırlanması öğretim üyesi ve/veya araştırma görevlisi tarafından yapılır. Her durumda öğretim üyesi
tarafından konsulte edilerek sonuçlandırılması halinde puanlandırılır.. Öğretim üyesi muayenesi;
muayenenin tüm aşamalarının bizzat öğretim üyesi tarafından ve ek ücret alınmasızın yapılması halinde
puanlandırılır.
Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir.
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda; aynı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı
yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise her birinin %30' u alınarak, ayrı
kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise
her birinin %50' si alınarak puanlandırılır. Yukarıdaki işlemler farklı branşlarda yapılmışsa yüzdelik oranlar
25 puan artırılarak (%30 oranı %55, %50 oranı %75 olarak) uygulanır.
İşlem Puanı
3000 ve üzeri
2000-2999
900-1999
500-899
300-499
150-299
4
100
5
5
15
12
12
12
12
17
17
17
17
33
120
40
64
83
40
90
5
40
13
30
40
40
85
6
15
15
20
80
50
12
15
10
15
15
280
365
410
200
70
135
135
63
135
330
135
135
169
15
155
40
8
20
260
260
8
520
800
480
400
1.200
750
620
1.500
880
700
1.760
1.050
880
G
E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
5
Anestezi ve Uygulama İlkeleri
0-149
Aynı gün 551.251 ile birlikte puanlandırılmaz. Anestezi amacıyla ilgili uzman tarafından yapılan rejionel
anestezi uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi puanlarına ilave edilerek
puanlandırılır.
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış
anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin
indirimli toplam puanları, %100 + %50 + .... veya %100 + %30 ...) toplam puanları değerlendirilir.
6
8
Herniler
9
Koroner Arter ile İlgili İşlemler
10
11
12
Fistül Dışında Damar Onarımı
Eksplorasyon
Postoperatif Eksplorasyon
13
EL ve MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
14
Osteomyelit
Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatları aynı organın bölümleri kabul edilerek tüm ikincil ameliyatlar
%30 oranında puanlandırılır.
604.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
By-pass yapılan damarların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi halinde
puanlandırılır.
Patch greft ile veya değil
Travmatik olgularda puanlandırılır.
Kanama, tromboz veya enfeksiyon için
6.1. DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ alt başlığında yer alan GREFTLER bölümündeki 600.360 ve 600.400
kodlu işlemler ile FLEPLER bölümündeki 600.650, 600.660, 600.670 ve 600.680 kodlu işlemler EL ve
MİKROCERRAHİ kapsamında değildir. DERİ ve DERİALTI bölümündeki 600.250, 600.260, 600.270, 600.280
ve 600.290 kodlu işlemler EL ve MİKROCERRAHİ kapsamına dahildir.
Drenaj, sekestrektomi, dekortikasyon, fenestrasyon v.b.
16
Diz Artroskopisi
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
17
Omuz Artroskopisi
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
18
Dirsek ve El Bileği Artroskopisi
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
19
20
21
Omurga Cerrahisi
Disk Cerrahisi
GÖZ ve ADNEKSLERİ
22
Refraktif Cerrahi
23
Doğum
24
Ekokardiyografi
25
Tedavi Amaçlı Kalp Kateterizasyonu
26
Elektrofizyolojik Çalışma (EFÇ) ve Ablasyon
27
SİNDİRİM SİSTEMİ
Faset denervasyonu dahil
615.880-615.990 arasındaki işlemler 614.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlem puanları tek göz içindir
Bilateral -5D ve üzeri miyop olup, iki göz arasında en az 3D anizometropi olan olgularda, bilateral +3D ve
üzeri hipermetrop olup iki göz arasında en az 3D anizometropi olan olgularda, bir gözü emetrop olup
diğer gözünde 3D ve üzeri refraktif bozukluk olan olgularda, iki göz arasında 4D ve üzeri sferik fark olan
olgularda sağlık kurulu raporu ile puanlandırılır.
Bu başlık altında yer alan işlemler birlikte puanlandırılmaz. Epizyotomi puana dahildir.
Bu başlık altındaki işlemler 700.942 ile birlikte puanlandırılmaz, bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi
yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
Tanısal amaçlı Koroner Anjiyografi tetkikleri ile birlikte yapıldığı durumlarda anjiyografi tetkiklerinin %25'i
puanlandırılır.
12 yaş altında herhangi bir endikasyon sınırlaması olmaksızın, 12 yaş üstünde ise septal kökenli
supraventriküler taşikardilerde, frenik sinire yakın fokal atrial taşikardilerde, koroner sinüs bölgesi ile HİS
bölgesine yakın ventriküler taşikardilerde, epikardiyal aksesuar yollarda yapılan Kriyoablasyon işlemleri
puanlandırılır. 701031, 701041, 701062, 701063 işlemleri üçüncü basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
701.250 -701.572 arası işlemler Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı tarafından yapıldığında işlemlerin puanı
%20 artırılır. 701.300, 701.320, 701.360, 701.370, 701.440 kodlu işlemlerin aynı seansta birlikte yapılması
durumunda; puanı yüksek olan işlemin puanı tam, sonraki işlemlerin puanları ise her bir işlem puanının %
30'u alınarak puanlandırılır.
28
Değerlendirmeler
29
Psikiyatrik Çalışmalar
30
Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları
31
Elektroensefalografik İncelemeler
32
Elektromiyografik İncelemeler
703.130 - 703.230 arası işlemler; Çocuk nörolojisi uzmanı tarafından yapıldığında işlem puanı %20 artırılır.
33
GÖZ ve ADNEKSLERİ
34
Eksternal radyoterapi tasarımı
35
Radyoterapi Planlama (Simülasyon)
36
Eksternal radyoterapi doz hesapları
7
Paranazal Sinüsler
701.580-701.730 arasındaki işlemlerin puanlandırabilmesi için, ilgili uzman hekim tarafından, her bir işlem
için öngörülen form, skala ve test gibi değerlendirme ölçekleri kullanılarak hastaya uygulanması ve yapılan
işlem ve sonucunun kayıt altına alınması gerekmektedir. 701.580-701.730 arasındaki değerlendirme
işlemlerinden hasta başına, günde yalnızca bir işlem puanlandırılır. Aynı hastaya farklı değerlendirme
işlemlerinin birlikte yapılması halinde puanı yüksek olan işlem puanlandırılır.
702.660-702.810 arası çalışmalar Çocuk veya erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi; 102.660,
702.670, 702.720, 102.740, 702.750, 702.760, 702.770, 702.780, 702.800, 702.810 kodlu çalışmalar
gelişimsel pediatri uzmanlı için puanlandırılır.
EEG, EOG, EMG, EKG dahil. Tüm gece laboratuvarda
703.000 - 703.110 arasındaki işlemler; Çocuk nörolojisi uzmanı tarafından yapıldığında işlem puanı %20
artırılır.
37
Brakiterapi doz hesapları
38
Portal görüntüleme
39
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ
40
41
Direkt Grafiler
Kontrastlı Tetkikler
703.550-703.910 arası işlemler iki gözü kapsar.
Tüm tedavi süresince; Eksternal radyoterapi tasarımı işlemleri birlikte puanlandırılmaz. Her işlem bir kez
puanlandırılır.
Tüm tedavi süresince; Radyoterapi planlama (Simülasyon) işlemleri birlikte puanlandırılmaz. 800.120,
800.130 ve 800.140 kodlu işlemler en fazla bir kez, 800.140 ve 800.150 kodlu işlemler ise gerekçesi
belirtilmek kaydıyla en fazla 3 kez puanlandırılır. Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan simülasyonlar
basit kategoride puanlandırılır.
Tüm tedavi süresince; 800.180, 800.190 ve 800.200 kodlu işlemler birlikte puanlandırılmaz. 800.170,
800.180, 800.190 ve 800.200 kodlu işlemler en fazla bir kez puanlandırılır. 800.210 ve 800.220 kodlu
işlemler planlama sayısı kadar puanlandırılır.
Tüm tedavi süresince; 800.240, 800.250 ve 800.260 kodlu işlemler birlikte puanlandırılmaz. Her işlem en
fazla bir kez puanlandırılır.
Bu başlık altındaki işlemlerin toplam sayısı fraksiyon sayısını geçemez.
Radyolojik işlemlerin başka bir Radyoloji uzmanı tarafından ikinci defa değerlendirilerek raporlandırılması
durumunda, ikinci değerlendirmeyi yapan hekime ilgili işlem puanı verilir. Ancak, ikinci değerlendirme
sonucu elde edilen puanların toplamı, o dönem ki toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanının %
2'sini geçemez.
Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında puanlandırılır.
Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında puanlandırılır.
42
Anjiografik Tetkikler
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
MOLEKÜLER TETKİKLER
Preimplantasyon genetik tetkikler, prenatal genetik tetkikler, hematolojik maligniteler, organ ve doku
nakli merkezi bulunan sağlık tesislerinde transplantasyon yapılacak alıcı ve verici adaylarına yapılacak
tetkikler hariç bu başlık altında yer alan işlemler birlikte puanlandırılmaz. Yapılan işlemlere ait teknik
açıklamayı içeren ayrıntılı rapor ile imzalı orjinal cihaz çıktıları sağlık tesislerinde saklanacaktır. Hekim
tarafından tetkik istem formunda analiz endikasyonu, tanı için gerekliliği ve tedavi protokolünü değiştirip
değiştirmediği belirtilmelidir. Bu başlık altındaki işlemler bir kez puanlandırılır.
PATOLOJİ
Patoloji raporu ile birlikte puanlandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde, her bir lezyonun yada her bir
anatomik bölgenin ayrı ayrı puanlandırılması için patoloji raporunda ayrıntılı bilgi olması gerekmektedir.
Sitolojik incelemeler de bu kapsamda değerlendirilir. Patoloji işlemlerinin başka bir Patoloji uzmanı
tarafından ikinci defa değerlendirilerek raporlandırılması durumunda, ikinci değerlendirmeyi yapan
hekime ilgili işlemin puanı verilir. Ancak, ikinci değerlendirme sonucu elde edilen puanların toplamı, o
dönem ki toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanının % 2'sini geçemez.
43
44
45
İkinci Cerrah Puanlaması
SUT puanı 2000 ve üzerinde olan ameliyatların birden fazla öğretim üyesinin katılımı ile yapılması halinde
ilgili işlem puanının % 70'i birinci, % 30 'u ise ikinci cerraha verilir.
46
Özel Patolojik Tetkikler
Patoloji raporu gereklidir. 911.160, 911.170, 911.180 ve 911.201 kodlu işlemlerin puanlandırılabilmesi için
her bir test ve boyama için değerlendirme sonuçlarının ayrı ayrı raporda belirtilmiş olması gerekmektedir.
47
Elektron Mikroskopik İncelemeler (EM)
Elektron mikroskopi raporu ile birlikte puanlandırılır.
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyatlarda, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar
eklenir.
İcapçı cerrahi branş uzmanı ile icapçı anestezi uzmanı için puanlandırılır.Ameliyatlarda tek başına yapılan
anestezi uygulamalarının puanlandırılabilmesi için anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma
dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon,
regionel blok uygulamaları, vb.) bizzat Anestezi uzmanı tarafından veya Anestezi uzmanı kontrolünde
asistan tarafından yapılması gerekmektedir.
48
49
Brakiterapi tasarımı
50
51
İntrakaviter veya intertisyel brakiterapi uygulaması
After-loading brakiterapi uygulamaları
52
DİŞ
53
Teşhis ve tedavi planlaması
54
Ortodonti
A
Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi İşlemleri
Tüm tedavi süresince; Brakiterapi tasarımı işlemleri birlikte puanlandırılmaz. Her işlem bir kez
puanlandırılır.
Bu grup işlemlerden bir hastaya her seans için sadece bir tanesi puanlandırılır.
Bu grup işlemlerden bir hastaya her seans için sadece bir tanesi puanlandırılır.
Bu bölüm altındaki işlemlerin (405.340 hariç) genel anestezi altında uygulanması halinde, işlem puanları
%30 artırılır.
Röntgen filmleri diş hekimi tarafından çekilirse puanlandırılır.
Bu başlık altındaki işlemler "7.1 Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi İşlemleri" başlığı altında yer alan işlemler
ile birlikte puanlandırılmaz.
Bu başlık altındaki işlemler, birbirleri ile ve "7. Ortodonti" başlığı altında yer alan işlemler ile birlikte
puanlandırılmaz. Bu başlık altında yeralan işlemlerden her biri ömür boyu bir kez puanlandırılır.
Başlangıç aşaması; hastanın ortodontik tanı ve tedavi planlaması yapıldıktan sonra ortodontik tedaviye
alınarak tedavi mekaniklerinin uygulanması, Tedavi aşaması; uygulanan mekanikler sonrasında planlanan
sonuçların alınmaya başlanması veya belirli bir aşamaya gelinmesi, Pekiştirme aşaması; tedavinin
tamamlanması halinde puanlandırılır. Başlangıç aşaması ile Tedavi aşaması arasında en az 6 ay, Tedavi
aşaması ile Pekiştirme aşaması arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.
B
C
Ortodontik tedavi, Sınıf I
Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT
407.350 kapsamında faturalandırılır.
D
Ortodontik Tedavi, Sınıf II
Tedavi paketi, hem fonksiyonel hem kamuflaj tedavilerini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon
tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT 407.351 kapsamında faturalandırılır.
E
Ortodontik Tedavi, Sınıf III
F
Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi
Tedavi paketi, hem ağız dışı aparey uygulamasını hem kamuflaj tedavisini içerir. Open-bite, deep-bite,
expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT 407.352 kapsamında
faturalandırılır.
Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT
407.353 kapsamında faturalandırılır.
BİREYSEL ÖDEMELİ İŞLEMLER LİSTESİ
İŞLEM
KODU
100.100
100.110
100.120
100.130
100.140
100.150
100.160
100.180
100.190
100.200
100.210
100.220
100.230
100.250
100.260
100.270
100.280
100.290
100.300
100.320
100.330
100.340
100.350
100.360
100.370
100.380
100.390
100.400
100.410
100.420
100.430
100.440
100.450
İŞLEM ADI
TIBBİ UYGULAMALAR
CİLT BAKIMI
Cilt bakımı
KİMYASAL SOYMA (PEELING)
Yüzeyel
Tüm yüze
Yüzde sınırlı alanlara
Yüz dışı uygulamalar (Tek bölge)
Orta Derinlikte
Tüm yüze
Yüzde sınırlı alanlara
Yüz dışı uygulamalar (Tek bölge)
Derin
Tüm yüze
Yüzde sınırlı alanlara
Yüz dışı uygulamalar (Tek bölge)
ROLLER UYGULAMASI
Küçük (1-5 cm2'ye kadar)
Orta (5-50 cm2'ye kadar
Büyük (50-100 cm2'ye kadar)
Çok büyük (100 cm2'den büyük)
MİNİMAL İNVAZİV UYGULAMALAR
Botulinum Toksin Uygulamaları
Kırışıklık tedavisi - Yüz
Kırışıklık tedavisi - Boyun/Dekolte
Kırışıklık tedavisi - Yüz ve boyun/Dekolte
Terleme tedavisi - Koltuk altı (Çift taraflı)
Terleme tedavisi - El içi (Çift taraflı)
Terleme tedavisi - Ayak tabanı (Çift taraflı)
Dolgu maddesi uygulamaları
Dolgu maddesi enjeksiyonu - 1 ml başına
Trombositten Zengin Plazma uygulamaları (PRP)
PRP ile 4 cc'ye kadar
PRP ile 4 cc'den fazla
MEZOTERAPİ UYGULAMALARI
Yüz
Saçlı deri
Vücut
LAZER UYGULAMALARI
EPİLASYON AMAÇLI LAZER UYGULAMALARI
Kadın
Bacak alt
Bacak üst
Gluteal bölge
İnguinal bölge (bikini)
Genital bölge
Diz
Kol tüm
Kol yarım (alt)
Koltuk altı
AÇIKLAMA
İŞLEM
PUANI
10
10
7
10
15
10
15
20
12
20
15
20
30
40
45
45
60
80
80
80
25
25
50
50
50
75
10
12
9
9
8
3
10
7
4
100.460
100.470
100.480
100.490
100.500
100.510
100.520
100.530
100.540
100.550
100.560
100.570
100.580
100.590
100.600
100.610
100.620
100.630
100.640
100.650
100.660
100.670
100.680
100.690
100.700
100.710
100.720
100.730
100.740
100.750
100.760
100.770
100.780
100.790
100.800
100.810
100.820
100.830
100.840
100.850
100.860
100.870
100.880
100.890
100.900
100.910
100.920
100.930
100.940
100.950
100.960
100.970
100.980
100.990
101.100
101.125
101.110
101.120
101.130
101.140
101.150
101.160
101.170
101.180
101.190
101.200
101.210
101.220
101.230
101.240
101.260
101.270
101.280
101.290
101.300
101.310
101.320
101.330
101.340
Boyun
Çene
Dudak üstü
El üstü
Ayak üstü
Favori
Göbek çevresi
Meme arası
Meme ucu
Kaş üstü-arası
Bel bölgesi
Sakral bölge
Tüm yüz
Erkek
Göbek çevresi
Meme arası
Boyun
Gövde arkası, tüm (sırt)
Gövde arkası, yarım (sırt)
Gövde önü, tüm (göğüs)
Gövde önü, yarım (göğüs)
Koltuk altı
Kol, yarım
Kol, tüm
Bacak, tüm
Tüm yüz
Sakal
Omuz
Kulak
Zigoma (elmacık)
El üstü
Ayak üstü
Ense
Favori
Sakral bölge
Gluteal bölge
Kaş arası ve üstü
DİĞER LAZER UYGULAMALARI
Akne, hidradenit tedavisi için lazer uygulamaları, tek bölge
Akne, hidradenit tedavisi için lazer uygulamaları, birden fazla bölge
Lazer ile deri gençleştirme
Non-ablatif lazer ile deri gençleştirme
Tüm yüz
Yüz sınırlı alan
Boyun ve dekolte
El sırtı
Akne skarı
Ablatif lazer ile deri gençleştirme
Tüm yüz
Yüz sınırlı alan
Boyun ve boyun V'si
El sırtı
Akne skarı
Non-ablatif lazer ile stria ve skar tedavisi
Küçük (5 cm2'ye kadar)
Orta (5-50 cm2'ye kadar
Büyük (50-100 cm2'ye kadar)
Çok büyük (100 cm2'den büyük)
Ablatif lazer ile stria ve skar tedavisi
Küçük (5cm2'ye kadar)
Orta (5-50 cm2'ye kadar
Büyük (50-100 cm2'ye kadar)
Çok büyük (100 cm2'den büyük)
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (Tek bölge)
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (İki bölge)
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (Yaygın)
Lazer lipoliz (Tek bölge)
Lazer lipoliz (İki bölge)
Lazer lipoliz (Yaygın)
Lazerle dövme silinmesi
Küçük (5 cm2'ye kadar)
Orta (10 cm2'ye kadar)
Büyük (20 cm2'ye kadar)
Çok büyük (20 cm2'den büyük)
Lazer dışı sellülit ve incelme (Ultrason, LPG endermoloji, radyofrekans,
karboksiterapi ve benzeri diğer cihazlar ile)
Lazer dışı sellülit ve incelme (Tek bölge)
Lazer dışı sellülit ve incelme (İki bölge)
Lazer dışı sellülit ve incelme (Yaygın)
DİĞER
İntralezyonel steroid enjeksiyonu
Kaş tatuajı
CERRAHİ UYGULAMALAR
BAŞ-BOYUN BÖLGESİ UYGULAMALARI
Saçlı Deri
Saç ekimi
Kaş ekimi
Kirpik ekimi
Göz Çevresi
Blefaroplasti - üst kapak
Blefaroplasti - her iki kapak
Kaş kaldırma basit
Kaş kaldırma (endoskopik)
Alın/şakak germe
Alın/şakak germe (endoskopik)
Burun
Primer rinoplasti - burun ucu
5
3
2
2
2
3
3
3
2
3
4
7
7
7
10
5
20
10
20
10
5
7
5
35
10
8
6
3
3
3
3
5
3
7
10
3
25
35
25
12
12
12
25
50
25
25
25
50
6
12
17
25
12
25
35
50
20
30
40
35
50
60
25
35
50
75
10
15
20
15
500
0,5
375
500
350
500
300
500
550
650
300
101.360
101.370
101.380
101.410
101.420
101.430
101.440
101.450
101.460
101.470
101.480
101.490
101.500
101.510
101.520
101.530
101.540
101.550
101.570
101.580
101.590
101.600
101.610
101.620
101.630
101.640
101.650
101.660
101.670
101.680
101.700
101.710
101.720
101.730
101.740
101.750
101.760
101.770
101.780
101.790
101.800
101.810
101.820
101.830
101.840
101.850
101.860
101.890
200.100
200.110
200.120
200.130
200.140
200.150
200.160
200.170
200.180
200.190
200.200
200.220
200.230
200.240
200.250
200.260
200.270
200.280
2.002.900
2.003.000
200.310
200.320
200.330
200.340
200.350
200.360
200.370
200.380
200.390
200.400
200.410
200.420
200.430
200.440
200.450
Primer rinoplasti
Primer septorinoplasti
Komplike/sekonder rinoplasti
Kulak
Kepçe/yelken kulak onarımı (Tek taraflı)
Kepçe/yelken kulak onarımı (Çift taraflı)
Makrotia düzeltilmesi
Kulak lobülü onarımı
YÜZ VE BOYUN BÖLGESİ
Dermabrazyon, bir alanda
Dermabrazyon, tüm yüze
Orta yüz germe
Orta yüz germe, askı ile
Tam yüz germe
Endoskopik yüz germe
Yüz germe ve boyun germe
Boyun germe
Submental yağ eksizyonu veya liposuction
Malar büyütme (alloplastik implant ile)
Genioplasti, ostetomi ile
Genioplasti, implant ile
Yağ grefti uygulaması (Her seans)
Dudağa estetik amaçlı cerrahi girişimler
MEME
Büyütme mammoplastisi (İki taraflı)
Meme implantı çıkarılması
Küçültme mammoplastisi (Tek taraflı)
Küçültme mammoplastisi (İki taraflı)
Meme dikleştirme (Mastopeksi)
Mastopeksi ve meme büyütme (Aynı seansta)
Meme asimetrisinin düzeltilmesi
İçe dönük meme ucunun düzeltilmesi
Jinekomasti (Tek taraflı)
Jinekomasti (Çift taraflı)
Yağ grefti uygulaması (Her seans)
Areola tatuajı
VÜCUT HATLARININ DÜZELTİLMESİ
Abdominoplasti
Mini-abdominoplasti
Abdominoplasti ve liposuction
Belt lipektomi
Umbilikoplasti
Liposuction (Tek bölge)
Liposuction (İki bölge)
Liposuction (Yaygın)
Lazer/Vaser ile liposuction
Uyluk germe
Uyluk germe ve liposuction
Kol germe
Baldır büyütme, implant ile
GENİTAL BÖLGE
Kadın
Vajen darlığının genişletilmesi
Vajen daraltılması
Labium minus küçültülmesi
Vulva ve vajene estetik amaçlı enjeksiyonlar
Erkek
Penis uzatma
Penil protez yerleştirilmesi
Penil protez çıkarılması
DİĞER UYGULAMALAR
Akupunktur
DİŞ TEDAVİLERİ
ADEZİV SİMANTASYON (diş BAŞI)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD-CAM) GEÇİCİ KRON (ÜYE BAŞI)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD-CAM) İNLEY/ONLEY/LAMİNATE/POST RESTORASYON (Diş başına)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD-CAM) KRON (Her üye için)
BİLGİSAYARLI OKLUZYON ANALİZİ (T-SCAN ANALİZİ)
CERRAHİ OPERASYON PLAĞI
Alveoler distraksiyon için osteotomi
ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL ORTODONTİK MODEL HAZIRLANMASI (TEK ÇENE)
DENTAL İMPLANT ÇIKARILMASI (İMPLANT BAŞINA)
DEVİTAL BEYAZLATMA (DİŞ BAŞINA)
DİASTEMA KAPATILMASI
DOLGU SÖKÜMÜ
DOSYA ÜZERİNDEN RAPOR TANZİMİ
DÖKÜM POST UYGULAMASI VEYA SÖKÜMÜ
DÜŞMÜŞ YER TUTUCU SİMANTASYONU
MTA KULLANIMI (DİŞ BAŞINA)
FİBER İLE SABİT YERTUTUCU UYGULAMASI
TRAVMA SPLİNTİ
FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOSİT RESTORASYON (DİŞ BAŞINA)
GEÇİCİ HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZ tek çene
GEÇİCİ HAREKETLİ TAM PROTEZ tek çene
İMPLANT ÜZERİ ORGAN VE DOKU PROTEZLERİ
SABİT FONKSİYONEL APAREY UYGULAMASI
KANAL DOLGU SÖKÜMÜ (HER KANAL İÇİN)
KANAL İÇİ FİBER/ZİRKON POST UYGULAMASI
KANALDAN KIRIK ALET ÇIKARTILMASI
KANAL İÇİ REZORPSİYON TEDAVİSİ (KANAL BAŞINA)
DİŞ KRON KIRIĞI TEDAVİSİ
KORTİKOTOMİ
LAZERLE YUMUŞAK DOKU UYGULAMALARI
LAZERLE SERT DOKU UYGULAMALALRI
LİNGUAL ARK YAPIMI
LİNGUAL BRAKET TATBİKİ (DİŞ başına)
MİNİ VİDA UYGULAMASI (VİDA BAŞINA)
OBSTRUKTİF UYKU APNESİ APAREYİ
400
500
600
250
400
400
150
200
400
600
400
1000
1000
1250
600
300
300
400
350
250
200
515
350
500
773
600
750
600
200
309
515
250
75
500
400
750
800
100
250
350
500
600
350
500
350
350
177
400
250
75
500
900
600
25
8
20
100
80
25
25
400
15
50
50
100
5
10
25
6
20
30
25
20
80
80
780
100
70
20
100
100
50
80
100
100
100
50
50
150
200.460
200.470
200.480
200.490
200.500
200.510
200.520
200.530
200.540
200.550
200.560
200.570
200.580
200.590
123-
OKLUZAL SPLİNT (TME TEDAVİSİ AMAÇLI)
ORTODONTİK ANKRAJ AMAÇLI PLAK YERLEŞTİRİLMESİ
PERİ-İMPLANTİTİS TEDAVİSİ (İMPLANT BAŞINA)
ŞEFFAF PLAK UYGULAMASI (PLAK BAŞINA)
DUDAK DAMAK YARIĞININ POSTOPERATİF ORTODONTİK TEDAVİSİ
DUDAK DAMAK YARIĞININ PREOPERATİF ORTODONTİK TEDAVİSİ
RETROGRAT DOLGU
SÜRME REHBERLİĞİ TEDAVİSİ
ÜÇ BOYUTLU KATI MODELLEME (TEK ÇENE)
VİTAL AĞARTMA (diş başına)
KOPAN ORTODONTİK ATAÇMANIN YENİDEN YAPIŞTIRILMASI (ATAÇMAN BAŞINA)
PRF/PRP UYGULAMASI
İMPLANT REHBER STENTİ
PİVOT SPLİNT
AÇIKLAMALAR
Listede yer alan puanları % 50 oranında artırmaya ve azaltmaya üniversite
yönetim kurulları yetkilidir.
Bu cetvel, ödemenin tamamının bireysel olarak yapıldığı durumlarda
uygulanabilir.
Cetveldeki puanlar, işlem ücretlerinden bağımsızdır.
150
80
100
100
200
200
30
400
50
3
5
50
40
30
Download

Girişimsel İşlem Puan Listesi