TMMOB
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
Anadolu Caddesi, Tepekule İş Merkezi 40 / 310 Bayraklı / İZMİR
Tel: 0.232.462 77 16, Faks: 0.232.462 76 48, e-posta: [email protected]
2015 TMO AJANDASI REKLAM ŞARTNAMESİ
1.
TANIMLAR
Bu şartnamede TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası’na “ODA”, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 2015 Ajandasına
“AJANDA 2015” ve reklam veren kuruluşlara “FİRMA” denilecektir.
2.
KAPSAM
Şartnamenin kapsamı AJANDA 2015’de üretim ve/veya hizmetlerini tanıtmak, duyurmak isteyen FİRMA’larca belirtilen
koşullarda reklam ve ilan verilmesi işleridir.
3.
REKLAM KOŞULLARI
3.1. Reklam filmleri CD içerisinde basıma hazır biçimde (tercihen vektörel -.ai veya .crd uzantılı- veya jpeg, tiff, vb.
uzantılı) hazırlanmış olarak teslim edilmelidir.
3.2. Reklam sayfaları dört renk basılacaktır.
3.3. Reklam CD’si ve ek malzemelerinin FİRMA tarafından, en geç 15 Ekim 2014 tarihine kadar aşağıdaki adrese
gönderilmesi gerekmektedir. Reklam CD’si ve ek malzemelerinin ODA tarafından yaptırılması halinde bedeli
FİRMA tarafından ödenir.
3.4. Reklam bedelleri sözleşmede yer almaktadır. Odamız Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi’nden istisnadır.
3.5. İç sayfa reklamlar, reklam CD’lerinin tarafımıza ulaştırılma sırasına göre reklam sayfalarında yer alacaktır.
4.
ÖDEME KOŞULLARI
4.1. Reklam bedeli ödemesi %50’si sözlesme sırasında, %50’si 1 Aralık 2014 tarihli çek olarak yapılacaktır.
4.2. Ödemeler TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin Yapı Kredi Bankası İzmir Hisarönü Şubesi
67359722 numaralı hesabına havale yapılacaktır. (IBAN: TR91 0006 7010 0000 0067 3597 22)
4.3. “AJANDA 2015” tahsilat makbuzları her reklam için beş adet ajanda ile birlikte en geç 31 Aralık 2014 tarihine
kadar FİRMA’ya gönderilecektir.
5.
DİĞER KOŞULLAR
5.1. Şartname konusu işlerin yürütülmesinde FİRMA’nın adresine yapılacak bildirim aynı gün FİRMA’nın kanuni
adresine yapılmış sayılacaktır.
5.2. ODA gerektiğinde reklam bedellerini ve koşullarını değiştirebilir, sözleşme yapan firmalar bu değişiklikten
etkilenmez.
5.3. Firma kaynaklı gecikmeler sebebiyle reklamın ajanda basımında yer alamadığı durumlarda, FİRMA’dan alınan
bedelden yapılan masraflar düşülür, kalan bedelin %50’si FİRMA’ya geri ödenir.
5.4. Uyuşmazlık durumunda İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
5.5. Bu şartname AJANDA 2015 sözleşmesi imzalandığı tarihten başlayarak geçerli olup, beş madde halinde
düzenlenmiştir.
BAŞVURU ADRESİ
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Anadolu Cad.No:40/310 Tepekule İş Merkezi
Anadolu Cad.No:40/310 Tepekule İş Merkezi Bayraklı İZMİR
Bayraklı İZMİR
Tel:(0232) 4627716 Faks: (0232) 4627648
Tel:(0232) 4627716 Faks: (0232) 4627648
http://izmir.tmo.org.tr E-posta: izmir @tmo.org.tr
http://www.tmo.org.tr E-posta: [email protected]
TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı
yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Download

TMMOB