SERGİ SÖZLEŞMESİ
:
Kuruluşun Adı
Yetkili Adı ve Görevi
:
Adres
:
:
Telefon
:
E-posta
:
Vergi Dairesi, Vergi No
:
Kuruluşun Çalışma Alanı
:
Standa Yazılacak Kısa Kuruluş Adı
:
Sergilenecek Malzeme
:
Faks
:
STAND BEDELİ
2
1 Modül için: 200 TL/m +KDV
2
(1 Mart 2015 tarihine kadar imzalanan sözleşmelerde 160 TL/ m +KDV)
KİRALANAN STANDIN
STAND NO
MODÜL SAYISI
BEDELİ (TL/m2)
TOPLAM BEDELİ (TL)
ÖDEME PLANI
TARİH
BEDELİ
AÇIKLAMA
PEŞİN
1. Taksit
2. Taksit
3. Taksit
4. Taksit
BANKA HESABI: TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İş Bankası Yenişehir Şube 4218-5994223
IBAN: TR 79 0006 4000 0014 2185 994223
FİRMA
Tarih, İmza ve Kaşe
ODA ONAYI
Tarih, İmza ve Kaşe
Yazışma Adresi:
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi / MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Caddesi No: 40 Kat: M2 Bayraklı / İzmir - Tel: 0.232.462 33 33 / 121-152 - Faks: 0.232.462 43 77
http://www.ruzgarsempozyumu.org
|
[email protected]
SERGİ ŞARTNAMESİ
1. 3. İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ve TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBELERİ tarafından düzenlenmektedir.
2. SERGİ YERİ: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR
3. SERGİ TARİHLERİ: 8-10 Ekim 2015
4. SERGİYE KATILAN KURULUŞLARA SUNULACAK HİZMETLER:
4.1 Sergi alanının koordinasyonu
4.2 Standların hazırlanması
4.3 Elektrik tesisatının kurulması
4.4 Standların alınlıklarına kuruluş isimlerinin tek tip olarak yazılması
4.5 Standlara bir masa ve bir sandalye verilmesi
5. YERLEŞME VE TOPLANMA: Standlar sergiye katılan kuruluşlara 6 Ekim 2015 tarihinde saat 09:00’da teslim edilecek, Sergiye
katılan kuruluşlar standları 11 Ekim 2015 tarihinde saat 18:00’e kadar boşaltacaklardır.
6. SERGİ ZİYARET SAATLERİ: 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde 09:00-19:00 saatleri arasıdır.
7. KATILIM ESASLARI
7.1 ODALAR Katılımcı Kuruluşların haklarını gözeterek, hizmetlerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir ve sözleşmeyi
yorumlayabilir.
7.2 ODALAR, Katılımcı Kuruluşların bu şartnamede belirtilenler dışında ek hizmet taleplerinin reddi ya da kabulü yetkisine
haizdir. ODALAR’ın kabul edeceği hizmetlerin ve uygulamaların masrafları, talep edilen ek sergi malzemelerinin kiralama
bedelini Katılımcı Kuruluş ödeyecektir.
7.3 Standların iç düzenlemesi Katılımcı Kuruluşa aittir. ODALAR genel sergi düzenini korumak durumunda olduğu için ek dekor,
özel aydınlatma vb. gibi isteklerde Katılımcı Kuruluş ODALAR’a bilgi verir ve onay alır.
7.4 ODALAR Katılımcı Kuruluş’a bedeli ödenen fuar alanını ve 4. maddede belirtilen hizmetleri vermekle yükümlüdür.
7.5 ODALAR Katılımcı Kuruluş’a 2 kişilik ücretsiz Sempozyum Katılım hakkı tanıyacaktır. Katılımcı Kuruluş 1 Ekim 2015 tarihine
kadar bu kişilerin isimlerini ve iletişim bilgilerini bildirmelidir.
7.6 Katılımcı Kuruluş kendisine teslim edilen stand malzemelerine gerekli özeni göstermek, stand yüzeyinin çizilip delinmesine
neden olacak malzeme kullanmamak, tersi durumda zararı nakden ödemekle yükümlü olmak durumundadır. Bu sorumluluğu
yerine getirmedikçe ve fuara katılım bedelinin tamamını ödemedikçe ürünlerini fuar alanı dışına çıkaramayacaktır.
7.7 Katılımcı Kuruluş bu şartnamede sağlanan hakları bir başka kişi ya da kuruluşa kiralayamaz ve devredemez.
7.8 ODALAR, sergi alanının genel güvenliğini sağlar, ancak ürünlerin sigorta sorumluluğu Katılımcı Kuruluşa ait olacaktır.
7.9 ODALAR’ın elinde olmayan doğal afet vb. gibi nedenlerle SERGİ’nin açılamaması durumunda ODALAR’ın her hangi bir
yükümlülüğü kalmayacaktır. Ancak, bu tür nedenlerle Sergi’nin ertelenmesi ya da başka bir alanda düzenlenmesi durumunda
Katılımcı Kuruluşların yükümlülükleri olduğu gibi devam edecektir.
8. SÖZLEŞMENİN AKDİ VE MALİ KOŞULLAR:
8.1 Sözleşme en geç 28 Ağustos 2015 tarihine kadar gerçek kişi katılımcılar tarafından bizzat veya yetkili vekillerince, tüzel
kişiler tarafından imza sirkülerine göre imzaya yetkili temsilci veya temsilcileri tarafından imzalanarak vekaletname veya imza
sirküleri örneği ile birlikte aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.
8.2 Katılımcı Kuruluş, Sergi katılım bedelinin tamamını sözleşmede belirlenen tarihte nakden öder. Katılımcı Kuruluş Sergi
katılım bedelinin tümünü ödemedikçe hiçbir hak talebinde bulunamaz.
8.3 Katılımcı Kuruluş, Sergi katılım bedelinin tamamını sözleşmede belirlenen tarihte nakden öder. Katılımcı Kuruluş Sergi
katılım bedelinin
2
8.4 1 Mart 2015 tarihine kadar imzalanan sözleşmelerde sergi alan ücreti 160 TL/ m +KDV, bu tarihten sonra imzalanan
2
2
sözleşmelerde 200 TL/ m +KDV olarak uygulanır, taksitli ödeme seçeneği 20 m üzerindeki metrajlar için geçerlidir.
8.5 Katılımcı Kuruluş, Sergi Katılım Bedeli’ni Türk Lirası ödemeler için; TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne
veya TMMOB Makina Mühendisleri Odası T. İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi’ndeki 4218-5994223 No’lu (IBAN TR 79 0006
4000 0014 2185 994223) hesaba yatırmaları gerekmektedir. Çekler TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına
kesilir. Ödeme karşılığında Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi FİRMA’ya fatura verecektir.
9. DİĞER KOŞULLAR:
9.1 Sözleşme ve Sergi planı şartnamenin ekidir.
9.2 Uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yazışma Adresi:
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi / MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Caddesi No: 40 Kat: M2 Bayraklı / İzmir - Tel: 0.232.462 33 33 / 121-152 - Faks: 0.232.462 43 77
http://www.ruzgarsempozyumu.org
|
[email protected]
2
2
12 m
Z16
12 m
12 m2
Z15
2
12 m2 15 m
Z8
18 m2
15 m2
12 m2 Z7
Z9
Z10
12 m2
Z14
Z5
15 m2 15 m2
Z6
Z11
12 m2
Z13
Z12
Z1
20 m2
25 m2
18 m2
24 m2
Z3
Z2
Z4
3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu
Resim Yarışması Sergi Alanı
DANIŞMA
A12
A13
28 m2
24 m2
A16
16 m2
16 m2
A14
A15
24 m2
A17
A18
A19
A20
A11
23 m2
24 m2
27 m2
28 m2
A4
21 m2
21 m2
15 m2
12 m2
A10
12 m2
A9
12 m2
A8
12 m2
A7
12 m2
A6
A5
TRİFAZE ELEKTRİK:
Trifaze elektrik bağlantı ücreti 30 USD + KDV’dir.
Yukarıdaki anılan hizmetler Odamız ile Kuruluşunuz arasında
yapılan Sergi Sözleşmesi kapsamında olup ücretsizdir.
Stand elektrik tesisatı kurulu ve ışıklandırılmış olacaktır.
(monofaze elektrik tesisatına bağlı 1 adet tek priz, 3 modüle bir
spot olacak şekilde aydınlatma)
ELEKTRİK :
1 adet masa, 2 adet sandalye, stand alınlığına tek tip olarak
firma ismi yazılarak, stand teslim edilecektir.
STAND İLE BİRLİKTE :
Standart Stand Dijital Baskı ve Branda Ölçüleri
4x3 boyutlarında örnek stand çizimidir.
Download

Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Projeleri ka219