2014
“Aklın Gözüyle Görmek”
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014
Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR”
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
Organizasyon Komitesi
Etkinlik Takvimi ve Zamanlama Tablosu
Standart Stand Yapılandırması
Özel Stand
5. 4.1. Özel Dekorasyonlu Stand
5. Teknik Bilgiler
5.1. Tavan Yükseklikleri
5.2. Maksimum Taban Yükü
5.3. Teknik Bağlantı Noktaları
5.4. Havalandırma
6. Giriş/Yerleşme
6.1. Yerleşim Zamanlaması ve Çalışma Saatleri
6.2. Araçlar için Giriş
6.3. Katılımcı Ofisi ve ALL FUARCILIK Katılımcı Destek servisi
7. Ekstra Teknik Hizmetler
7.1. Elektrik
7.2. İnternet
8. Diğer Hizmetler
8.1. İlkyardım
8.2. Otopark
8.3. Etkinlik Davetiyesi/Afişler
8.4. Katılımcı Yaka Kartları
8.5. Etkinlik Kataloğu
9. Ekstra Destek Hizmetleri
9.1. Restoran ve Cafeler, Catering, Kokteyl ve Davetler, Stand İçi Bar
9.2. Mobilya, Elektrikli Gereçler ve Donanım
9.3. Güvenlik- Sigorta
9.4. Temizlik-Çöp ve Atıklar
10. Tesis Koruma Yöntemleri Ve Uyulması Gereken Kurallar
10.1. Yangından Korunma
10.2. Stand Materyalleri
10.3. Çalışmalar
10.4. Patlayıcılar
10.5. Sigara
10.6. Makine Donatım Çalışmaları
10.7. Yazılı İzin Gerektiren Materyaller/Malzemeler
10.8. Ses Seviyesi
10.9. Çıkış Kapıları
10.10.Diğer
11.
Etkinlik Toplama ve Boşaltma
2
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
1. ORGANİZASYON KOMİTESİ
ALL Fuarcılık Organizasyon Ekibi
0212 213 98 80
ADI
GÖREVİ
EPOSTA
Ali Bilge
Satış Direktörü
[email protected]
Gül Baykara
Satış Temsilcisi
[email protected]
Ebru Eren
Projeler İletişim Koordinatörü (YD) [email protected]
Ebru Gençoğlu
Projeler İletişim Koordinatörü (Yİ)
[email protected]
Erkan Kazan
Teknik Proje Sorumlusu
[email protected]
Okşan Atiz
İletişim
[email protected]
Jeyan Kültür
Proje Asistanı
[email protected]
Aslı Boduroğlu
Halkla ilişkiler / Medya
[email protected]
İdil Berkant
Halkla İlişkiler / Kurumsal
[email protected]
HILTON İstanbul Teknik Destek Ekibi
ADI
GÖREVİ
TELEFON
Nadya İZİK
Etkinlik Müdürü
0212 315 60 22
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı
No:143 /1, PK: 34330
Balmumcu / Gayrettepe
İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx
F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected]
www.allevents-ist.com
3
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
2. ETKİNLİK TAKVİMİ
Giriş ve Yerleşme
Giriş ve Yerleşme
Başlangıç Tarih / Saati
Bitiş Tarih / Saati
Özel Standlı Katılım
20.02.2014 / 09:00
21.02.2014 / 08:00
A+ Standart Standlı Katılım
20.02.2014 / 15:00
21.02.2014 / 08:00
Etkinlik Periyodu
Tarih
21.02.2014
22.02.2014
Açılış Saati
Akreditasyon 09:30
Akreditasyon 09:30
Kapanış Saati
19:00
19:00
Toplama ve Boşaltma
Boşaltma
Boşaltma Başlangıcı
Alanın Boş Teslimi
•
Tarih
22.02.2014
22.02.2014
Saat
18:00
23:30
Etkinlikte yer alan tüm katılımcılar bu zamanlama tablosuna uymak zorundadır. Zamanlamaya uymayan
katılımcılara veya temsilcilerine m2/saat başına EUR 50,- + KDV cezai faturalama uygulanacaktır.
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı
No:143 /1, PK: 34330
Balmumcu / Gayrettepe
İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx
F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected]
www.allevents-ist.com
4
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
4. ÖZEL STANDLI KATILIM
4.1. Özel Dekorasyonlu Stand
Etkinliğe özel dekorasyonlu stand ile katılmayı tercih eden katılımcı firmaya stand alanı boş olarak teslim
edilir. Katılımcı firma, kendisi veya anlaşmış olduğu dekorasyon firmasıyla standını inşa edebilir. Bu amaçla
ALL FUARCILIK olarak firmamız bünyesinde özel dekorasyon çalışmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz ALL
FUARCILIK ile irtibata geçebilirsiz. Stand alanında özel dekorasyonlu stand yapmak isteyen firmaların
standart standlı konstrüksiyonunun kurulmaması doğrultusunda en geç bir hafta önceden talimat
vermeleri gerekmektedir.
Etkinliğe özel dekorasyonlu stand ile katılan firmaların dekorasyon projelerini en geç etkinlik başlangıç
tarihinden bir ay önce Yerleşim, Planlama ve Organizasyon birimine onaylatmaları gerekmektedir.
Özel Stand Yükseklikleri :
Fuar Alanı Kat 1 : max. 4.00m
Konferans ve Fuar Alanı Fuayesi: max. 2.50m
Firma projeleri; Etkinlik Yönetimi ve Yerleşim, Planlama ve Organizasyon Ekibi tarafından her aşamada
incelemeye alınacaktır.Uygun olmayan standlar (yükseklik kuralı,menfez önlerinin kapatılması ve yanlış
alan kullanımı, v.b) söz konusu olduğu taktirde projeniz onaylanmayacak ve stand inşasına kesinlikle izin
verilmeyecektir.
Stand dekorasyonu yapmak üzere etkinlik alanı içinde çalışma yapacak kişi ve firmalar etkinlik alanı içinde
çalışacak elemanları için çalışma izin kartı başvurusu yapmak durumundadır.Bu personelin çalışma izin
kartları yerleşim süresince geçerlidir.
Bu personel izin kartlarını sürekli üzerinde taşımak zorundadır. Güvenlik görevlileri, çalışma izin kartlarını
göstermeyen personeli etkinlik alanına almama yetkisine sahiptir. Etkinlik yönetimi ve organizatör; uygun
görülmeyen, inşaat öncesi projesi onaylanmayarak inşasına izin verilmemiş olan, güvenliği ve teknik
konuları ihlal eden, her türlü aksesuar, donatı ve stand uygulamasını kaldırmaya veya değiştirmeye
yetkilidir.
Bunlardan doğacak tüm masraf ve cezalar katılımcıya aittir. Stand platform yükseklikleri azami 20cm
olacaktır. Bu yükseklik toplam stand yükseklik limitine dahildir.
Stand dekorasyonları stand alanını; enine, boyuna ve /veya çaprazlamasına toplam cephe açıklığının en çok
yüzde 40’ına kadar kapatabilir. Üç tarafı açık olan standlarda her bir cephenin yüzde 30’undan fazlası
kapatılmayacak şekilde dekorasyona izin verilecektir. Dört tarafı açık olan orta adalarda yer alan firmaların,
açık cephelerinin herhangi yüzünde arka alanda kalan standların görülmesini engelleyecek şekilde
dekorasyon yapmaları yasaktır.
Etkinlik standları, dikmeler ve sergilenecek ürünler, kimse için tehlike arz etmemelidir.Komşu standların
duvarlarından daha yüksek kalan stand duvarı yapılacaksa, komşu standdan görünen kısmının her zaman
etkinlik alanının ve komşu standın bütünlüğünü bozmayacak şekilde temiz ve düzenli gözükmesi
sağlanacaktır. Lütfen unutmayınız ki bu duvarların arka taraflarına firma isim ve logoları asmak kurallara
aykırıdır. Standların, koridorlardan görünen dış yüzeylerinin de dekore edilmeleri gerekmektedir. Firmalar
kendilerine ayrılmış olan stand alanlarının dışına taşmamalıdır.
5
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
Kullanılan stand materyallerinin yangın sertifikaları standların imalatçı firmaları tarafından özel dekorasyon
projeleri ile birlikte verilmek zorundadır. Buna göre kullanılan tüm malzemelerin alevli yanmaz veya
yangına dayanıklı maddeden yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda, firmaların
yetkililerinden kullanılan malzemelerin yangına dayanıklılığını belirten bir belge istenebilecektir. Katılımcı
statik güvenliği sağlamak ve gerekli görüldüğü takdirde ispat etmek üzere isimlerini içeren tabelalarını,
oluşturacakları dekorasyon çalışmaları dahilinde bulundurmak durumundadırlar. Bu tabelalar stand sınırı
dışına taşamaz.
Etkinlik salonlarında; materyallerin kesimi, sprey boyanma ve büyük ölçüde kaynak işlemlerinin
yapılması yasaktır. Katılımcı kendi kaplama malzemesini kullandığı takdirde, bunları zemine yapıştırma
veya çakma yapamayacağını göz önünde bulundurmalıdır. Zemin kaplamaları için katılımcının stand
zeminini bir ahşap platform ile döşemesi ve bunun üzerine kaplama malzemesi uygulaması tavsiye
edilir.
Salonların zeminine boya ya da harç direkt olarak uygulanmamalıdır. Zemine dökülen yağ, vb. materyaller
hemen temizlenmelidir. Ayrıca alana verilecek zarardan firma Hilton Oteli’ne karşı sorumludur ve Hilton
İstanbul’un zarar faturasını hemen ve defaatle ödemekle yükümlüdür. Bu zarar ziyandan ALL FUARCILIK
AŞ’yi sorumlu tutamaz. Standlar yangın algılama donanımları ve yangın söndürücülerin kullanımına uygun
yerleştirilmelidir.
Özel dekorasyonlu standlarda, elektrik kullanımı ücrete tabidir, ALL FUARCILIK tarafından karşılanmaz.
Toplanma ve boşaltma aşamasında; katılımcıların veya stand inşa ekibinin halı veya yer kaplaması öncesi
kullandıkları çift taraflı yapışkan bandı zeminden tamamen sökmeleri gerekmektedir. Bu sökme işleminden
sonra geride kalan tüm zarar görmüş alan ve /veya ekipmanların tamir ve yenileme masrafları katılımcıdan
talep edilecektir.
Salonlardaki herhangi bir bölgenin (duvarlar, kolonlar, zemin vb.) değiştirilmesi, zarar verilmesi,
kirletilmesi, lekelenmesi, kırılması, kesilmesi, delinmesi kesinlikle yasaktır. Standların içinde bulunan
kolonların üzerindeki yangın söndürme noktaları ve menfez önlerinin kapatılması kesinlikle yasaktır.
5.TEKNİK BİLGİLER
5.1. Tavan Yükseklikleri
Fuar Alanı 1: Orta Kısım: 4.50m
Fuayeler: 7.00m
Balkon altlarında farklı tavan yükseklikler olabilir. Eğer yerinizin nerede olduğundan emin değilseniz, lütfen
etkinlik yönetimine ve/veya organizatöre başvurunuz. Bunun için asılması istenen flamalara ilişkin talepler
etkinlik başlangıcından en az 2 hafta önce ALL FUARCILIK’a bildirilmelidir. Katılımcıların, etkinliğin genel
estetik yapısını göz önünde bulundurmaları ve bu konuda etkinlik yönetiminin uyarılarını dikkate almaları
rica olunur.
6
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
5.2. Maksimum Taban Yükü
Etkinlik binası içinde metrekareye düşen uygun görülmüş taban ağırlığı maksimum 200 kg (ikiyüz kilogram)
olarak saptanmıştır. Tek nokta yüklemesine izin verilmemektedir. Ağırlık dağıtılmalıdır.
5.3. Teknik Bağlantı Noktaları
Teknik bağlantı noktaları organizatör tarafından katılımcıya sağlanacaktır.
Servis bölümünde her türlü çalışma yetkisi Hilton Convention & Exhibition Center Teknik Servis
elemanlarına aittir. İzinsiz çalışma saptandığı takdirde 50 Euro cezai işlem uygulanır.
5.4. Havalandırma
Tüm salonlarda elverişli havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri bulunmaktadır. Sistemin etkili
kullanılması için havalandırma menfez önü kapatılmaması kuralına titizlikle uyulmalıdır.
6.GİRİŞ_YERLEŞME
6.1. Yerleşim Zamanlaması ve Çalışma Saatleri
Zaman tablosundan da görülebileceği gibi, etkinlik alanına yerleşme giriş saati 09:00’ da başlayacaktır.
Yerleşme boyunca genel açılış ve kapanış saatleri sabah 09:00, akşam 23:00’ dır.
Tüm standlar kuruluş aşamasının son günü saat 08:00’ da tamamlanmış olmalıdır.
6.2. Araçlar için Giriş
Etkinlik alanına araç girişi yoktur. Araçlar sadece Hilton Convention & Exhibition Center alan giriş kapılarına
kadar ALL FUARCILIK’in izni dahilinde belli bir süre aralığında giriş yapabilirler. Güvenlik için gerekli
görüldüğü takdirde, yetkili personel, etkinlik alanı girişinde ve çıkışında bütün araçları kontrol edebilir.
Araçların acil çıkış kapılarının, yangın söndürme gibi güvenlik donanımlarının ya da kargo kapılarının
önünde bırakılması ve etkinliğin kuruluşu esnasında taşıma yapan ticari nakliye araçlarının etkinlik
süresince otoparkta bulundurulması yasaktır. Bu kurallara uymayan araçlar,otopark ve çekici ücreti araç
sahibine fatura ettirilmek suretiyle çektirilebilir. Oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
6.3. Katılımcı Ofisi ve ALL FUARCILIK Katılımcı Destek servisi
Giriş ve yerleşme, etkinlik ve toplama-boşaltma esnasında her türlü sorununuz için ana giriş kapısında
bulunan ALL FUARCILIK Katılımcı Destek Servisi’ ne başvurabilirsiniz.
7.EKSTRA TEKNİK HİZMETLER
7.1. Elektrik
Etkinliğe standlı(modüler stand) katılan katılımcılara 220V grup prizden 1KW’ lık enerji çıkışı verilir, bunun
dışında güç kullanımı talebe bağlı olarak bedel karşılığı yapılmaktadır.
Etkinliğe standsız katılımla (özel dekorasyonla) katılan katılımcılarımızın elektrik taleplerini bildirmeleri
kesinlikle zorunludur. (Ödemesi yapılmayan talepler geçerli değildir.)
Talep edilecek minimum enerji 1 KW / 10 m2 olarak hesaplanır.
Talep ettiğiniz elektrik , klemensli kablo çıkışı ile standınıza bırakılır. Bağlantı sorumluluğu size aittir.
Katılımcının kullanımına sunulabilecek elektrik enerjisi:
Topraklama, sistemde 5Ω seviyesinde mevcuttur. Özel topraklama mutlaka önceden talep edilmelidir.
7
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
15 KW’ tan büyük enerji gerektiren taleplerde stand içine mutlaka cihaz tepe akımını sınırlayan bir düzenek
(kontrolör, vb) kurulması zorunludur.
Trifaze uygulamalarda, fazlara binen yükler eşit olarak dağıtılmalıdır. Hatalı ve eksik dağıtımdan etkinlik
yönetimi sorumlu değildir. Hatalı ve eksik uygulama sonucunda sistemde veya tesiste meydan gelen
hasarlar katılımcıya faturalandırılacaktır. Genel olarak standların elektriği etkinlik kapanış saatinden 30
dakika sonra kapatılır. Katılımcı tarafından, etkinlik yönetiminden önceden talep edilmesi ve tesisatının
uygunluğunun denetimi sonrasında; standlara 24 saat elektrik sağlanabilir. Ekstra elektrik taleplerinizi eksik
bildirdiğiniz durumlarda, standlarınızda aşırı güç kullanmanız elektrik yangınlarına yol açacağından
taleplerinizi doğru hesaplayarak veriniz. Aksi durumda oluşabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulmanız
söz konusu olabilir.
Aşırı yük çekimi belgelendiğinde KW ücreti ve hizmet yüzde 25 zamlı alınır. Katılımcı tarafın –dan kullanılan
tüm elektrik malzeme ve materyallerin IEC ve TSE standartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Bu
belgeler gerektiğinde denetimimize maruzdur.
Ekstra teknik hizmetler ALL FUARCILIK bünyesinde çalışan teknik servis elemanlarınca verilmektedir.
Ehliyetsiz ve yetkisiz elemanları alt yapı giriş noktalarında görevlendirmeyiniz. Aksi halde ortaya çıkabilecek
tüm olumsuzluklardan sorumlu tutulursunuz.
7.2. İnternet
İnternet talebi Form 3’e belirtilmelidir.
8. DİĞER HİZMETLER
8.1. Etkinlik Kataloğu
Bu hizmet ücretsizdir. Geç iletilen formlar harf sırasına göre değil, kataloğun ek bölümlerinde yer alacak ya
da katalogda yer almayacaktır. Her katılımcı firmaya bir adet katalog verilecektir.
8.2. Katılımcı Yaka Kartları
Katılımcı firmalara stand da duracak kişi sayısına göre düzenlenecek yaka kartı ücretsiz olarak
verilmektedir. Katılımcılar kendilerine verilmiş olan katılımcı yaka kartlarını etkinlik süresince üzerlerinde
taşımak zorundadırlar. Güvenlik görevlileri katılımcı kartlarını göstermeyen kişileri etkinlik alanına almama
ya da etkinlik alanı dışına çıkarma yetkisine sahiptir.
Lütfen katılımcı yaka kartı alacak isimlerle ilgili ayrıntıları, (stand kuran personel hariç) Form 2 de belirtiniz.
8.3. Etkinlik Davetiyesi/Afişler
Etkinlik Yönetimi ve Organizatör her katılımcı firmaya tanıtım alanı için stand metrekaresine uygun olarak
etkinlik davetiyesi gönderecektir.
8.4. Otopark
Her firmaya bir adet indirimli otopark kartı verilecektir.
İndirimli otopark kartları, etkinlik alanındaki ALL FUARCILIK Katılımcı Destek Servisi’nden temin edilebilir.
Lütfen, otopark kartlarını manyetik alanlardan kesinlikle uzak tutunuz ve otopark kartlarını üzerinde yazan
prosedüre uygun olarak kullanınız. (Giriş yapılmamış olan bir otopark kartı, araç çıkışına onay vermez.)
8
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
Etkinlik süresi boyunca Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’ ın bünyesindeki otopark
kullanılacaktır. İndirimli otopark kartı olanlar için etkinliğin açık olduğu günler boyunca park etmek
mümkündür. İndirim kartı olmayanlar araçlarını Hilton İstanbul’un belirleyeceği ücret tarifesine göre
ödeme yaparak bu servisten yararlanabilirler.
8.5.İlkyardım
Etkinlik giriş ve yerleşme, etkinlik periyodunda ve toplama ve boşaltma esnasında Hilton İstanbul
Convention & Exhibition Center bünyesindeki ilkyardım birimi, ALL Fuarcılık Info’daki görevlilerimiz ve
ambulansımız katılımcılarımızın hizmetindedir.
9. ALL FUARCILIK KATILIMCI DESTEK SERVİSİ
Etkinlik alanında ihtiyaç duyacağınız tüm malzeme, işçilik ve benzeri gereksinimleriniz ALL FUARCILIK
Katılımcı Destek Servisi tarafından karşılanacaktır. Aşağıda ayrıntıları verilmiş olan ekstra destek
hizmetlerini ilgili formları doldurarak veya ekibimizin elemanlarını arayarak talep edebilirsiniz.
Ekibimizin elemanları formları gönderdikten sonra sizlerle hemen temasa geçecektir.
9.1. Temizlik-Çöp ve Atıklar
Giriş/Yerleşme-Toplanma/Boşaltma süresince etkinlik alanı genel temizliği yapılmaktadır. Giriş/
Yerleşme’nin son günü tüm alan elektrik süpürge ile temizlenmektedir. Stand içlerinde yapılan detay
temizlikten ALL FUARCILIK sorumlu değildir. Hollerin genel temizliği ve Standart Stand içlerinin halı
süpürme işleri yapılarak, standlar katılımcılara etkinlik açılış günü sabahı temiz şekilde teslim edilir.
Etkinlik süresince; etkinlik alanı genel temizliği her gün etkinlik açılışından önce koridorun temizlenmesi,
atık ve çöplerin boşaltılmasını içerir. Stand içlerindeki temizlik esnasında koridorlara ve komşu standlara
kirlilik taşınmamalıdır. Etkinlik süresince her sabah genel salon temizliği yapılırken katılımcıların kendilerine
ait atık madde ve çöplerini plastik torba veya çöp konteynerlerinin içine koyarak stand önüne bırakılmaları
gerekmektedir. Bu çöpler görevliler tarafından toplanacaktır. Stand içi temizliği katılımcıya aittir.
Toplanma/Boşaltma Esnasında katılımcılardan öncelikle istenen stand ve stand alanının etkinlik sonu terk
etmeden temiz bırakılmalıdır. Geride bırakılan her türlü atık ve çöpün temizlenmesi için katılımcıdan ücret
talep edilecektir.
9.2. Güvenlik- Sigorta
Etkinlik alanı güvenliği (etkinliğe giriş, yerleşim, etkinlik günleri, toplanma ve boşaltma süresince) 7 gün/24
saat esasına göre Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center tarafından ve All Fuarcılık AŞ tarafından
TOBB yönetmeliği doğrulusunda sağlanmaktadır. Güvenlik görevlileri ve kameralar kanalıyla etkinlik alanı
kontrol edilmektedir. Güvenlik görevlileri can güvenliği, hırsızlık, yetkisiz ve kaçak girişler ile katılımcı
klavuzunda yer alan kısıtlama ve yasaklamalar ile ilgili olarak gerekli gördüğü uyarıları yapmaya ve
tedbirleri almaya yetkilidir. Katılımcı firma personeli, ALL FUARCILIK tarafından bildirilen uyarı ve
tedbirlerin yanı sıra katılımcı klavuzunda belirtilen kurallara uymak yükümlülüğündedir. Katılımcı standların
iç güvenliğinden, kendileri sorumludurlar.
ALL FUARCILIK ’ in kendi sorumluluklarını ve katılımcı lehine kamu sorumluluklarını içeren sigortası vardır.
Herhangi bir etkinliğin iptali veya terki olasılığından doğacak olan maddi kayıplar ya da kendi standlarında,
malzemelerinde kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek zarar ziyan için katılımcıların kendilerine ait özel sigortaları
olması gerekmektedir.
Katılımcı, etkinlik süresince stand konstrüksiyonu veya stand görevlisi olarak çalıştıracağı işçilerinin her
türlü sosyal sağlık yükümlülüklerini üstlenir. Etkinlik alanı içinde sigortasız işçi çalıştırılması yasaktır.
9
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
9.3. Mobilya, Elektrikli Gereçler ve Donanım
Etkinlik alanında, etkinlik boyunca kullanılmak üzere talep edilen ekstra mobilyaları All FUARCILIK firması
vasıtasıyla temin edebilirsiniz.
Eposta: [email protected]
Telefon: 0212 213 98 80
Tüm teknik donanımlar, malzemeler ve stand eşyaları etkinlik boyunca belli bir kiralama esasıyla geri
alınmak üzere verilmektedir. Donanımlar daimi olarak organizasyonun malıdır.
Kiralanan parçalar, tek kullanımlık değildir ve bu yüzden her zaman yeni görünümlü olmayabilir. Teslim
anında katılımcı, malzemelerin iyi durumda olduğunu onaylar ve kabul eder. Servis ya da donanım kalitesi
hakkındaki şikayetlerin etkinlik bitmeden önce etkinlik yönetimi ve organizatöre yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir. Kiralık donanımlar, üçüncü şahıslara aktarılamazlar.
Zarar görmüş ya da kaybedilmiş donanımların onarılması ya da yenilenmesi gerekli görüldüğünde
katılımcıya fatura edilecektir. Stand yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen stand
yapılandırılmasını okuyunuz.
Etkinlik kapandıktan hemen sonra, tüm malzemeler süratle toplanılmaları için hazırlanmalıdır. Geri
verilmeyen, kaybedilen veya hasar tespit edilen malzemelerin bedelleri Katılımcıdan tazmin edilir.
9.4. Restoran ve Cafeler, Catering, Kokteyl ve Davetler, Stand İçi Bar
Etkinliklerin gerçekleştiği salonlarda Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center Catering’e etkinlik
öncesinden başlayarak etkinlik süresince devam eden yiyecek içecek hizmetleri sunulmaktadır. Etkinliklerin
gerçekleştiği salonlara uygun olarak bu hizmetler fastfood noktalarından, barlardan, açık büfeden ve a la
carte restoranlarımızdan sağlanmaktadır. Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center Catering her türlü
özel kokteyl ve davetlerinizde sizlere tecrübeli kadrosu, zengin hizmet seçenekleri ile hizmet verir. Hilton
İstanbul Convention & Exhibition Center içerisinde organize edilen tüm etkinliklerin yiyecek ve içecek
hizmetleri Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center Catering tarafından geniş imkanlar ile
sunulduğundan, etkinlik alanlarına dışarıdan hiçbir şekilde yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmez.
Her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınız için lütfen Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center ile
temasa geçiniz.
Etkinlik öncesinde ve sonrasında yararlanmak için etkinliğin açık olduğu salonlarda bar/ restoran
bulunmaktadır.
Etkinlik personelinize fastfood menüleri verebilmek için lütfen ALL FUARCILIK Katılımcı Etkinlik Destek
Servisi ile temasa geçiniz.
10
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
10.TESİS KORUMA YÖNTEMLERİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
10.1. Yangından Korunma
Tüm salonlar yangın söndürücülerle donatılmıştır. Bu malzemelerin bulunduğu noktaların stand yapımı
sırasında kapatılması kesinlikle yasaktır.
Katılımcı bir firma, sergilendiği bir ürünün durumuna göre özel yangın söndürücüleri ve ekipmanlarını
kendisi getirmek durumundadır. Ancak standlarda bulundurulan tüm söndürücülerin yerleri ilgililere
dekorasyon planında bildirilmelidir.
10.2. Stand Materyalleri
Stand yapımında kullanılan materyaller ve diğer stand malzemeleri kolayca yanan maddelerden
olmamalıdır. Bu materyallerin hangi maddeden olduklarını belgeleyen sertifikaları standlarında
bulundurulmalıdır.
Tahta, kamış, saman, vs. gibi materyaller yukarıdaki standarda uymaları için özel bir sıvıyla ıslatılmalıdır.
10.3. Çalışmalar
Salon içinde yapılması zorunlu küçük ölçekli kaynak işleri ve materyallerin kesim işleri ALL FUARCILIK
Katılımcı Destek Servisine bildirilmeli ve çevredeki alanlar korumaya alınarak yangın söndürücü materyaller
göz önünde tutulmalıdır.
10.4. Patlayıcılar
Patlayıcı materyallerin kullanımı ve sergilenmesi kesinlikle yasaktır. Mühimmatlar için de aynı şey
geçerlidir.
10.5. Sigara
Etkinlik alanı içerisinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
10.6. Makine / Donatım Çalışmaları
Mühendislik ve işletme güvenlik standartlarına uygun olan makinelere onay verilir. Kaza önlemleri alınmış
olmalıdır.
Makineler çalıştığı sürece yetkili operatörleri başlarında bulunmalıdır. Makinelerin çalışması
durdurulduğunda operatörler uzaklaşabilir. Sağlık riski taşıyan egzost gazı üreten makineler ve malzemeler
ancak bu gazı boruyla açık havaya aktarabiliyorlarsa salon içinde çalıştırılabilir. Aksi takdirde bu makinelerin
çalıştırılması yasaktır.
ALL FUARCILIK’ in, insanlara ya da çevreye zarar verdiği gözlenen makinelerin çalışmalarını gerekli
görüldüğü takdirde yasaklama hakkı vardır.
10.7. Yazılı izni Gerektiren Materyaller / Malzemeler
Aşağıdaki materyaller ve malzemeler etkinlik yönetimi ve organizatörü tarafından yazılı bir izin olmaksızın
salonlarda kullanılamazlar:
Basınç tüpleri,
Kompres ve sıvı gaz donanımları (LPG),
Kolayca yanabilen sıvılar,
Patlayıcılar,
Her türlü fişek,
Radyoaktif materyaller,
X-ray malzemeler,
Lazer sistemleri,
Yüksek frekans malzemeleri ve radyo sistemleri,
Asbest içeren materyaller ve ürünler.
11
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
10.8. Ses Seviyesi
Standlarda ses seviyesi minimum düzeyde tutulmalıdır. Lütfen unutmayınız ki; sözlü yapılan uyarıdan
sonra, ses seviyesinin azaltılmaması halinde ALL Fuarcılık ses kaynağını veya stand elektriğini kapatma
yetkisine sahiptir. Kabul edilen maksimum ses seviyesi; stand sınırında 80db olmalıdır.
10.9. Çıkış Kapıları
Tüm katılımcılar ve ekipleri bulundukları salon ve kısımlarda konumlandırılmış olan acil çıkış kapılarının
yerlerini öğrenmek zorundadır. Çıkış kapılarının önleri hiçbir şekilde kapatılmamalı,
Çıkışlar engellenmemelidir.
10.10. Diğer
Etkinlik alanında aşağıdakilerin yapılması kesinlikle yasaktır:
Stand alanı dışında baskılı malzeme dağıtmak,
Etkinlik alanı etrafında reklam yapmak, reklam malzemesi dağıtmak,
Etkinlik katılımcısı olmayan firmaların reklamını yapmak, ürünlerini sergilemek,
Boş alanları depo olarak kullanmak,
Etkinlik alanında yanıcı madde depolamak ve / veya bulundurmak,
Etkinlik alanında dışarıdan bir catering firmasından hizmet almak,
Stand host/ hosteslerinin tuvaletleri soyunma / giyinme kabini olarak kullanması.
11. ETKINLIK TOPLAMA VE BOŞALTMA
Etkinlik alanı boşaltımı takvime uygun olarak yapılacaktır. Standlardaki sergi malzemelerinin toplanması
bitmeden malzeme çıkışına izin verilmemektedir.
Etkinliğin son günü kapanış saatinden itibaren zayide hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Sergilenen malzemelerin toplanması bitmeden malzeme çıkışına izin verilmeyecektir. Boşaltma süresi
bittiğinde etkinlik alanından alınmayan stand ve malzemelerinin alandan çıkarılacağı, ALL FUARCILIK ’ in
hiçbir sorumluluğunun olmayacağı, bedelinin fatura edileceği bilinmelidir.
Toplanma ve boşaltma esnasında stand alanı ve /veya konstrüksiyonunda herhangi bir hasar tespit edilirse
bu tutanakla belirlenecek ve hasarın bedeli katılımcı tarafından karşılanacaktır.
Boşaltma süresince etkinlik alanı elektrik ve ışıklandırma hizmeti vermeyi sürdürecektir. Boşaltma
esnasında ALL FUARCILIK Katılımcı Destek Servisi’nden izin almak koşuluyla taşıyıcı araçlar etkinlik alanına
girebilirler. Binek araçları ve motosikletler etkinlik alanına alınmayacaktır.
Sergilenen ürünlerin etkinliğin kapanış saatinden önce toplanmasına ve paket edilmesine etkinliğin düzeni
açısından izin verilmemektedir.
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı
No:143 /1, PK: 34330
Balmumcu / Gayrettepe
İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx
F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected]
www.allevents-ist.com
12
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
Form 1
Katalog Bilgi Formu
Ali Bilge
[email protected]
Tel: 0212 213 98 80
Fax: 0212 213 98 87
Katılımcı firmalar, Türkçe- İngilizce hazırlanacak olan Etkinlik Kataloğunda; 200
kelimeyi geçmeyecek (100 kelime İngilizce- 100 kelime Türkçe) şekilde tanıtım
yazısı ve logoları ile birlikte yer alacaklardır.
Firma Ünvanı:
Yetkili:
Görevi:
Adres:
Telefon:
Faks:
Web:
E-posta:
Stand
Numarası:
Firmanızın tanıtım yazısını word ortamında İngilizce-Türkçe hazırlayarak mail ile
gönderebilirsiniz.
Formu ve tanıtım yazınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.
Yetkili İsim ve İmza
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:143 /1, PK: 34330 Balmumcu / Gayrettepe / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected] www.allevents-ist.com
13
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
Form 2
Katılımcı Personel Formu
Ali Bilge
[email protected]
Tel: 0212 213 9880 Fax: 0212 213 98 87
Katılımcı Firma adı:
Stand No:
Personelin Adı Soyadı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Form 2; fuar süresince standınızda görev yapacak personel bilgilerini içerir.
Yetkili İsim ve İmza
Tarih:
.. / .. /….
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:143 /1, PK: 34330 Balmumcu / Gayrettepe / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected] www.allevents-ist.com
14
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
Form 3
Ekstra Teknik Hizmetler
Ali Bilge
[email protected]
Tel: 0212 2139880
Fax: 0212 2139887
Katılımcı Firma adı:
Stand No:
Elektrik talebi:
KW Miktarı:
Monofaze:
……………KW
Trifaze:
……………KW
İnternet talebi:
Ücretli Hizmetlerimiz:
Standınıza masa,sandalye, raf vb malzeme kiralamak isterseniz, Form 5 ‘ten
kiralamak istediğiniz malzemeyi seçerek, yukarıdaki e-mail adresimize
gönderebilirsiniz.
Yetkili İsim ve İmza
Tarih:
.. / .. /….
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:143 /1, PK: 34330 Balmumcu / Gayrettepe / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected] www.allevents-ist.com
15
KATILIMCI KILAVUZU
21-22 Şubat 2014 Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center
Form 4
Özel Dekorasyonlu Stand Yapım Detayları
Ali Bilge
[email protected]
Tel: 0212 2139880
Fax: 0212 2139880
Katılımcı Firma adı:
Stand No:
Form 4, etkinliğe özel dekorasyonlu stand ile katılacak tüm katılımcılar tarafından
doldurulmalıdır.
Stand dekorasyonunu gerçekleştiren firma bilgileri.
Standımız, aşağıda bilgileri verilen firma tarafından uygulanacaktır.
Firma Adı
Yetkili Kişi
Telefon
Faks
Eposta
Adres
:
:
:
:
:
:
Stand dekorasyonuna ilişkin yerleşim planı ve tasarım çalışmalarının etkinlik başlangıcından
en geç 1 ay önce Organizasyon ekibine ulaştırılması ve onay alınması gerekmektedir.
Yetkili İsim ve İmza
Tarih:
.. / .. /….
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:143 /1, PK: 34330 Balmumcu / Gayrettepe / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected] www.allevents-ist.com
16
Download

Katılımcı klavuzunu indirmek için tıklayınız