ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BAŞVURU FORMU
Leasing talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru formunun tüzel kişiliği temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak
doldurulması, imzalanması ve üçüncü sayfada belirtilen belgelerin tamamının şirketimize ulaştırılması gerekmektedir.
YASAL UYARI : Finansal kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi sırasında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce,
kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
KİRACI İLE İLGİLİ BİLGİLER
TİCARİ ÜNVANI
: ….………………………..………………………………………………………………………………………
TİCARET SİCİL NUMARASI
: ….………………………..………………………………………………………………………………………
TEL NO
E-POSTA ADRESİ (E-MAIL)
: (
) ………………………………………..
FAX NO
(
) ………………………………………….....
: ….………………………..………………………………………………………………………………………
FAALİYET KONUSU
: ….………………………..………………………………………………………………………………………
FİRMANIN MERKEZ ADRESİ
: ….………………………..………………………………………………………………………………………
: ….………………………..………………………………………………………………………………………
VERGİ KİMLİK NUMARASI
: ….………………………..………………………………………………………………………………………
FİRMANIN TARİHÇESİ
: ….………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....…
….………………………..………………………………………………………………………………………
: YENİ YATIRIM
YATIRIMIN AMACI
KAPASİTE ARTIRIMI
LEASINGE KONU OLACAK MALLARIN KULLANIM ADRESİ
:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
ORTAKLAR
ADI-SOYADI / ÜNVANI
............................................................................
PAYI(%)
..................................
CEP TELEFONU
(
) ………………………………………..
............................................................................
............................................................................
..................................
..................................
(
(
) ………………………………………..
) ………………………………………..
BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER
FİRMA İSMİ
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
İŞTİRAK ORANI
……………...……….
……………...……….
……………...……….
BANKA İLİŞKİLERİ
BANKA ADI/ŞUBESİ
……………………………
……………………………
……………………………
MEVDUAT TÜRÜ/TUTARI
…………………
…………………
…………………
KREDİ TÜRÜ
………………………
………………………
………………………
LİMİT
RİSK
……………..…………….
……………..…………….
……………..…………….
TEMİNAT
…………
…………
…………
LEASING İLİŞKİLERİ
LEASING ŞİRKETİ
MAL CİNSİ
MAL BEDELİ
BAKİYE BORÇ
TEMİNAT
……………………………
…………….
…….….. ………………
YILI
………………..
……………………………………
……………………………
……………………………
…………….
…………….
…….….. ………………
…….….. ………………
………………..
………………..
……………………………………
……………………………………
TİCARİ İLİŞKİLER
MAL SATILAN FİRMALAR
ADI/ÜNVANI
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
MAL ALINAN FİRMALAR
ADI/ÜNVANI
YETKİLİ KİŞİ
………………………
………………………
………………………
TELEFON NO
(
) ………………………………………..
(
) ………………………………………..
(
) ………………………………………..
YETKİLİ KİŞİ
TELEFON NO
……………………………………….
………………………
(
) ………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
………………………
………………………
(
(
) ………………………………………..
) ………………………………………..
FİRMA VE ORTAKLARINA AİT GAYRİMENKUL BİLGİLERİ
YERİ
…………………………
…………………………
…………………………
CİNSİ TAHMİNİ DEĞERİ
……………..
……………………
……………..
……………………
……………..
……………………
SAHİBİ VE HİSSE ORANI
………………………………
………………………………
………………………………
İPOTEK KAYDI VAR MI?
…………………………..
…………………………..
…………………………..
FİRMA VE ORTAKLARINA AİT ARAÇ BİLGİLERİ
TÜRÜ
………………
………………
………………
MARKASI
……………….……
……………….……
……………….……
MODELİ
………….
………….
………….
YILI
……….…..
……….…..
……….…..
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 34387-Şişli/İstanbul
Tel: (212) 459 88 00 / Fax: (212) 588 55 05-(212) 589 55 36
e-mail: [email protected]
1/3
%25'İ AŞAN HİSSEYE SAHİP GERÇEK KİŞİ NİTELİĞİNDEKİ ORTAKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
I. ORTAK
II. ORTAK
ADI SOYADI
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
BABA ADI
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
ANNE ADI
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
UYRUĞU
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
TC KİMLİK NUMARASI
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
KİMLİK BELGESİNİN TÜRÜ
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
KİMLİK BELGESİNİN NO'SU
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
İKAMETGAH ADRESİ
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
…………………………….………………….…
……………….…………………….……………………..……
TEL. NO EV
:
(
)…………………………………………………:
(
)……………………………………………………….…
TEL. NO CEP
:
(
)…………………………………………………:
(
)……………………………………………………….…
TEL. NO / FAKS NO
:
(
)…………………………………………………:
(
)……………………………………………………….…
E-POSTA ADRESİ (E-MAIL)
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
İŞİ VE MESLEĞİ
:
…………………………….………………………
:
……………….…………………….……………………..……
%25'İ AŞAN HİSSEYE SAHİP GERÇEK KİŞİ NİTELİĞİNDEKİ ORTAKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
III. ORTAK
ADI SOYADI
: ………………………………………………………………………………
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
: ………………………………………………………………………………
BABA ADI
: ………………………………………………………………………………
ANNE ADI
: ………………………………………………………………………………
UYRUĞU
: ………………………………………………………………………………
TC KİMLİK NUMARASI
: ………………………………………………………………………………
KİMLİK BELGESİNİN TÜRÜ
: ………………………………………………………………………………
KİMLİK BELGESİNİN NO'SU
: ………………………………………………………………………………
İKAMETGAH ADRESİ
: ………………………………………………………………………………
TEL. NO EV
: (
)…………………………………………………
(
)……………………………………………………………….
TEL. NO CEP
: (
)…………………………………………………
(
)……………………………………………………………….
TEL. NO / FAKS NO
: (
)…………………………………………………
(
)……………………………………………………………….
E-POSTA ADRESİ (E-MAIL)
: ………………………………………………………………………………
İŞİ VE MESLEĞİ
: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
%25'İ AŞAN HİSSEYE SAHİP TÜZEL KİŞİ NİTELİĞİNDEKİ ORTAKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
TİCARİ ÜNVANI
: ………………………………………………………………………………
TİCARET SİCİL NUMARASI
: ………………………………………………………………………………
VERGİ KİMLİK NUMARASI
: ………………………………………………………………………………
TEL NO / FAKS NO
: (
E-POSTA ADRESİ (E-MAIL)
: ………………………………………………………………………………
FAALİYET KONUSU
: ………………………………………………………………………………
FİRMANIN MERKEZ ADRESİ
: ………………………………………………………………………………
)…………………………………………………
(
)……………………………………………………………….
TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER (İMZA SİRKÜLERİNE GÖRE)
ADI SOYADI
:
………………………………………
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
: ………………………………….
BABA ADI
:
………………………………………
ANNE ADI
: ………………………………….
UYRUĞU
:
………………………………………
TC KİMLİK NUMARASI
: ………………………………….
KİMLİK BELGESİNİN TÜRÜ
:
………………………………………
KİMLİK BELGESİNİN NO'SU
: ………………………………….
İMZA
(Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin)
Kira ve sigorta ödemelerinizi bildirmemizi istediğiniz kişinin;
ADI SOYADI : ………………………………………………………….
TEL NO. CEP : (……) …………………………
2/3
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.)
Vergi Dairesi, MM veya YMM tarafından onaylanmış son üç yıla ait BİLANÇO ve GELİR TABLOSU veya e-gelir veya
kurumlar vergisi beyannamesi ve son yıla ait DETAY MİZAN.
2.)
İŞLETME HESAP ÖZETİ-Bireysel İşletmeler için.
3.)
Ara dönemde, GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ve MM veya YMM tarafından onaylanmış DETAY MİZAN.
4.)
Banka, Leasing ve Factoring Limit-Risk Tablosu
5.)
Orta vadeli Kredilerin İtfa Tablosu
6.)
KDV BEYANNAMESİ -Vergi Dairesine en son verilen.
7.)
TİCARET SİCİL GAZETELERİ-Kuruluşa ve değişikliklere ilişkin.
8.)
Varsa KAPASİTE RAPORU
9.)
Ortakların ve varsa kefillerin NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ, YENİ TARİHLİ VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ,
YERLEŞİM YERİ BELGESİ (Son bir ay içerisinde alınmış ikametgah) ve İMZA BEYANNAMESİ.
10.)
İMZA SİRKÜLERİ(müstenidatı ile birlikte)-Noter tasdikli.
11.)
YETKİ BELGESİ- Yeni tarihli.
12.)
VERGİ LEVHASI fotokopisi.
13.)
Temsile yetkili kişinin NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ, YERLEŞİM YERİ BELGESİ (Son 1 ay içerisinde alınmış).
14.)
Firma ya da ortakların sermayesine iştirak ettiği kuruluşlara ilişkin 1-3-4-8 nolu maddelerde belirtilen belgeler.
15.)
Kiracı grup ise incelenen dönemler için Grup içi Satş, Borç-Alacak tutarları
16.)
Kiracı-Kefil ve Ortaklar adına kayıtlı GAYRİMENKUL TAPU ve ARAÇ RUHSAT fotokopileri.
17.)
PROFORMA FATURA-Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. adına düzenlenmiş.
18.)
Yatırımla ilgili varsa Fizibilite Raporu
19.)
Taahhüt Frimalarında Biten ve Devam eden işler listesi
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 34387-Şişli/İstanbul
Tel: (212) 459 88 00 / Fax: (212) 588 55 05-(212) 589 55 36
e-mail: [email protected]
3/3
Download

ziraat finansal kiralama a.ş. başvuru formu