TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
Türkiye Barolar Birliği ile Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
tarafından düzenlenen “Yasa Yapma Tekniği” başlıklı etkinliğimizi
onurlandırmanızı dileriz.
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı
Saygılarımızla.
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Açış konuşmaları
10:00
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Dr. Alparslan ALTAN
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
Kenan İPEK
Adalet Bakanı (katılımları halinde)
I. OTURUM
YASA YAPMA SÜRECİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Fahri BAKIRCI
TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı
Erdal SANLI
E. Yargıtay Başkanvekili
Av. Ekim ERGÜN
Türkiye Barolar Birliği Hukuk İşleri Müdür Yrd.
12:00-13:30 Ara
10:30 – 12:00
II. OTURUM
13:30 – 15:00
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YASA YAPIM TEKNİĞİ I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
İYİ YASALAR, ŞEFFAF YASALARDIR
Prof. Dr. Andereas Lötscher: İsviçre
ALMANYA’DA YASA YAPMA TEKNİĞİ, BADEN WÜRTTEMBERG ÖRNEĞİ
Eberhard Birkert: Almanya
E. Hakim
HUKUKUN ZAYIFLIĞI OLARAK YASALARDA AŞIRILIK
Prof. Dr. Francesco Maria Lucrezi: İtalya
15:00 – 15:15 Ara
III. OTURUM
15:15- 17:00
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YASA YAPIM TEKNİĞİ II
Oturum Başkanı: Av. Ali ARABACI
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
FEDERAL ALMAN HÜKÜMETİNİN DAHA İYİ YASALAR İÇİN ÇABALARI
Dr. Jan Görden: Almanya
RUSYA FEDERASYONU CEZA YASASI:
YASA YAPIMI TEKNİĞİNDE BİR İLERLEME Mİ?
Prof. Dr. Anna Serebrokinivva: Rusya
AVUSTURYA’DA HUKUKİ KURALLARIN BİÇİMLENDİRİLMESİNDE YASAL ESASLAR
Prof. Dr. Maria Eder: Avusturya
28 Mart 2015 Cumartesi
IV. OTURUM
10:00 – 11:15
TORBA YASA, UYUM PAKETLERİ, YARGI PAKETLERİ
BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR?
Oturum Başkanı: Av. Ertuğrul YALÇINBAYIR
E. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
11:15 – 11:30 Ara
V. OTURUM
11:30 – 13:00
TARTIŞMA VE SONUÇ BİLDİRGESİ
Moderatör: Av. Gülcihan TÜRE
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Sempozyumun Oturum Başkanları ve Konuşmacıları
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
www.barobirlik.org.tr
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad.
Av. Özdemir Özok Sok. No: 8
06520 Balgat – ANKARA
Tel : 0 312 292 59 00
Faks : 0 312 286 55 65
Download

broşürü görüntülemek için tıklayınız