Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA KAMU HASTENELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİ
2013 YILINDA HASTANEMİZ
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
İDARİ KADROMUZ
ACİL TIBBİ YAKLAŞIMLARIMIZ
2013 YILI İSTATİSTİKLERİ
Hastane Yöneticisi - Başhekim: Uzm. Dr. Mürüvvet DAYIOĞLU
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: Güven GÜZEL
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Şifanur ÖZÇELİK ŞİRİN
Başhekim Yardımcısı: Dr. Kemal YILMAZ
Hastane Müdür Yardımcıları: Yaşar ALTINER - Saniye DOKUZKUŞAK
Anestezi ve Reanimasyon
w Uzm. Dr. Oya ARTIKASLAN
w Uzm. Dr. Volkan CEBELLİ
w Uzm. Dr. Ali SARPKAYA
Biyokimya
w Uzm. Dr. Hacer Ebru AÇIKGÖZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
w Uzm. Dr. Berna AKTÜRK
w Uzm. Dr. Hasan KARAKAYA
w Uzm. Dr. Ayşe Sibel KARASARLIOĞLU
w Uzm. Dr. Ebru TAYFUN ŞENTÜRK
w Uzm. Dr. Nedret Şule ÜNSAL
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
w Uzm. Dr. Tülay ŞENER ÖZVATAN
Göz Hastalıkları
s Uzm. Dr. Didem DEMİRAĞ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
w Uzm. Dr. Ali ALGÜN
w Uzm. Dr. Mehmet KARABULUT
w Uzm. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ
w Uzm. Dr. Nihat KURTULUŞ
w Uzm. Dr. Sezcan MÜMİŞOĞLU
w Uzm. Dr. Yeliz ATİK
w Uzm. Dr. Ali SATIR
w Uzm. Dr. Bülent BARAN
w Uzm. Dr. M.Melih SEZGEN
w Uzm. Dr. Osman BOZKURT
w Uzm. Dr. Orhan ORHAN
w Uzm. Dr. Vildan Sema DOĞAN
w Uzm. Dr. Nefise Tanrıdan OKÇU
w Uzm. Dr. Betül DÜNDAR
w Uzm. Dr. Ayşe TOPÇU AKDUMAN
w Uzm. Dr. Lale DÖRTIŞIK
w Uzm. Dr. Naile GÖKÇE AKGÜNDÜZ w Uzm. Dr. Murat Afşın TURHAN
w Uzm. Dr. Aylin YILMAZ
w Uzm. Dr. Memik KARAKÜÇÜK
Klinik Mikrobiyoloji
w Uzm. Dr. Şeyda YALÇINBAYIR
Patoloji
w Uzm. Dr. Hayrettin FİDAN
Radyoloji
w Uzm. Dr. Ersin AKKUZU
w Uzm. Dr. Zekiye ŞİMŞEK
Pratisyem Hekim
w Dr. Tülay ÇELİKKIRAN w Dr. Yeşim Deniz ÜNAL
w Dr. Nihal EMİROĞLU w Dr. Gülserap YILDIZ
Diş
w Dr. Dt. İlgün ÇALIŞKAN SEVİNÇ
Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi merkezi konumu itibari
ile hastaların yoğun başvurusunun olduğu bir hastanedir.
Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi, 125 Kadın Hastalıkları
ve Doğum yatağı ve 38 Yeni Doğan Yoğun Bakım kuvözü ile
hizmet vermektedir.
Hastanemiz Acil servisine başvuran hastalar, uzman hekim ve
ebe tarafından karşılanır. Acil servis ve Doğum Salonunda, 24
saat sürekli olarak görev yapan iki ayrı Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı' nın bulunması, doğum eylemi, dekolman
plasenta, akut batın, ağır preeklamsi gibi obstetrik ve
jinekolojik acillerle başvuran hastalara çok hızlı müdahale
edilmesine ve 10 dakikalık zaman diliminde tedavilerinin
başlanmasına imkan sağlamaktadır.
Yine, 24 saat nöbetçi pediatri uzmanının bulunması ve 38
kuvöz kapasiteli 1. 2. ve 3. seviye Yeni Doğan Yoğun Bakım
servisi ile hizmet sunuyor olması sayesinde preterm doğumlar
da Acil servisimizde sorunsuz olarak kabul edilmektedir.
Dal hastanesi statüsünden dolayı hastanemizde bulunmayan
branşların müdahalesini gerektirenen durumlarda, hasta ilgili
uzmanın olduğu hastaneye yönlendirilir.
Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine, 2013
yılı içerisinde 137685 hasta başvurusu olmuş; bunların 15572
tanesi yatarak tedavi edilmiştir.
Aile Planlaması polikliniğine 9349 hasta müracaatı olmuş;
danışmanlık hizmetinin yanı sıra 614 küretaj, 3557 RIA
uygulaması ve 413 tüp ligasyonu işlemi gerçekleştirilmiştir.
Hastanemizde 2013 yılı içinde yapılan toplam 11088
ameliyatın 3112' si B Grubu, 3777'si C-D Grubu, 4199 ise, E
Grubu ameliyat niteliğindedir.
Bu yıl gerçekleşen toplam doğum sayısı ise 6465 olup, primer
sezaryen oranı % 16,28; mükerrerle birlikte toplam sezaryen
oranı % 36,66 dır. Bu doğumlarla dünyaya gelen bebeklerin
1086' sı Yenidoğan Yoğun Bakım servisinde tedavi edilmiş, geri
kalanları ise anne yanında takip edilerek bakım ve tedavileri
sağlanmıştır.
2013 YILI ACİL SERVİS İSTATİSTİK BİLGİLERİ
MAYIS HAZİRAN TEMMUZAĞUSTOS EYLÜL
TOPLAM: ACİL POLİKLİNİK SAYISI: 30221
ACİLDEN YATAN HASTA: 9027
731
767
2499
2419
2774
22
14
673
744
2425
2811
15
17
20
765
752
2447
2442
19
24
NİSAN
ACİL MÜŞAHADE YATAN
EKİM
22
MART
739
751
2391
2409
25
737
796
ŞUBAT
ACİLDEN YATAN HASTA
19
OCAK
21
27
744
828
2295
2553
2756
ACİL POLİKLİNİK SAYISI
KASIM
ARALIK
ACİL MÜŞAHADE YATAN: 245
Download

tc sağlık bakanlığı bursa kamu hasteneleri birliği