Moderatörler
Prof. Dr. Nezih Özdemir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim
Dalı
Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
Konuşmacılar
Türk Toraks Derneği
İzmir Şubesi
Dia Gösterisi- Akciğerler ve Özgürlük
Doç. Dr. Kenan Can Ceylan
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
Plevral Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Göğüs Hastalıkları
Uzmanının Rolü
Prof. Dr. Atila Akkoçlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı
Benign Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Göğüs
Cerrahisinin Rolü
Doç. Dr. Özgür Samancılar
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
Malign Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Göğüs
Cerrahisinin Rolü
Prof. Dr. Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
İZMİR ŞUBESİ
“PLEVRA HASTALIKLARINDA
TANI VE TEDAVİ”
konulu toplantımızı onurlandırmanızı
dileriz
Koşulsuz eğitim desteği nedeni ile GlaxoSmithKline İlaç Firmasına
teşekkür ederiz.
21 Ekim 2014 Salı, 18.00 – 19.30
İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası
Kültür Merkezi
Download

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ “PLEVRA