S.S MARMARA UYUMKENT SİTE
İŞLETME KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi …………………… : 03.05.2014
Karar No ………………………..: 08
Karar Konusu…………………. : 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Hak.
Toplantıya Katılan
Üyeler…………………………… : Süleyman TIMARCI, Erkan ÖZATA, Tomris PURAL, Hasan Zarif ÇELİK
Kararın Metni………………… : 2013 Yılı Olağan Genel Kurulumuz, aşağıdaki gündem gereği 22.06.2014
Pazar Günü, Marmara Uyum Kent Sitesi Sosyal Tesisleri Silivri-İSTANBUL adresinde Saat 14.00’de yapılacaktır.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yer saat ve gündemle 29.06.2014 tarihinde katılanlarla
yapılacaktır. Genel Kurulumuzu onurlandırmanızı, mazeretleri nedeniyle gelemeyecek ortaklarımızın aşağıda
sunulmuş vekaletname örneği imzalayarak temsil edilmelerini sağlamalarını, hepimizin eşit paylarla ortak malı olan
gayri menkullerin kullanımı, bakımı ve gelişimine yönelik görüşleriniz önemli olup, Genel Kurula ilginizi özellikle rica
ederiz.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Divan heyetinin seçilmesi ile tutanakların Genel Kurula katılan üyeler adına imzalama yetkisinin
divan heyetine verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Denetim Kurulu Denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Bilanço ve Gelir tablosunun müzakeresi,
6. Yönetim Kurulunun İbrası,
7. Denetim Kurulunun İbrası,
8. Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
9. İşletme Kooperatifine 2 seneliğine Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Dilek ve Temenniler,
11. Kapanış.
VEKALETNAME
S.S. MARMARA UYUM KENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA
İşletme Kooperatifimizin 22.06.2014 günü (çoğunluğun sağlanamazsa 29.06.2014) Saat 14:00 ‘de Marmara
Uyum Kent Sitesi Sosyal Tesisleri toplantı salonunda yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına
mazeretim
nedeniyle
katılamayacağımdan
Kooperatif
ortaklarından………………………………………………………………veya
Birinci
dereceden
akrabam
olan
…………………………………………………………………………..vekil tayin ettim.
VEKİL OLANIN
ADI SOYADI :
İMZA
:
VEKALET VEREN ORTAĞIN
ADI SOYADI
Ortak No
İMZA
:
:
:
NOT: Sadece villa sahibi üyelerimiz vekalete imza yetkisine haizdir. Bir üyemiz ancak bir vekalet alabilir.
Download

S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ