S.S. YEŞİLBAĞ V. KONUT YAPI KOOPERATİFİ
________________________________________________________________
Değerli Ortağımız;
S.S. Yeşilbağ Villaları Konut Yapı Kooperatifi'nin “2013 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı” 18.05.2014 tarihinde Saat: 11.00 de toplantı yeter sayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
temsilcisi gözetiminde Ankara Hakimevi’nde ortaklarımızın katılımıyla yapılmış olup, söz konusu Genel
Kurul toplantısında;
Gündemin 3.- 4. ve 5. Maddeleri uyarınca, 2013 Yılı “Kooperatif Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu” ile “2013 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Fark Cetveli” nin yanısıra “Kooperatif Denetim Kurulu
Raporu” Genel Kurulda ayrı ayrı okunup müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucu ortaklar
tarafından “Oybirliğiyle” “kabul” edilmiş olduğu gibi, yine Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu da
yapılan oylama sonucu ortaklar tarafından “Oybirliğiyle” “ibra” edilmişlerdir.
Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Genel Kurulda yapılan oylamalar sonucunda Kooperatif
Yönetim Kurulu “Asil” üyeliklerine Numan BÖLEK, Özcan ÇAYAN ve Nurullah KILIÇ ile “Yedek”
üyeliklerine Zeynel Abidin IŞIK, Halilullah ÖZCAN’ın; Kooperatif Denetim Kurulu “Asil” üyeliklerine
Tayyar IŞIK ve Mahmut Celalettin KAYHAN ile “Yedek” üyeliklerine Faruk ÖNAL ve Bekir Alper
ÇETİN’in; Kooperatif Üst Birlik Temsilciliklerine “Asil” olarak Numan BÖLEK, Özcan ÇAYAN ve
Nurullah KILIÇ’ın seçilmelerine “Oybirliğiyle” karar verilmiştir.
Gündemin 7. Maddesi uyarınca, 1163 SAYILI Kooperatifler Kanununun 55. md. si gereğince,
Kooperatif Ana Sözleşmesinin 44. md. sinde belirtilen yetkilerin Yönetim Kuruluna verilmesine ve
Yönetime arsalar ile ilgili yapılacak her türlü girişimde Resmi kurumlar ve firmalarla görüşme
yapabilmesi hususunda yetki verilmesine “Oybirliğiyle” karar verilmiştir.
Gündemin 8. Maddesi uyarınca, “2014 yılı Tahmini Bütçesi” nin Genel Kurul’da alınan
kararlar doğrultusunda revize edilmesinin “Oyçokluğuyla” kabulüne, Yönetim Kurulu ile Denetim
Kurulu üyelerinin huzur haklarının geçtiğimiz yıllar boyunca olduğu gibi herhangi bir artış
yapılmaksızın bir daha ki Genel Kurula kadar aynı şekilde ödenmesine ve kooperatif ortaklık
aidatlarının da yine herhangi bir artış yapılmaksızın ( her bir ortaklık hissesi için ayrı ayrı olmak üzere)
Haziran 2014 tarihinden itibaren bir sonraki Genel Kurula kadar aylık 50,00 TL (Elli Türk Lirası)
olarak aynı şekilde ödenmesine, ortaklık aidatlarını ödemeyen ortaklara AYLIK % 5 GECİKME
CEZASI UYGULANMASINA VE AİDATLARINI ÖDEMEYEN VEYA ZAMANINDA ÖDEMEYEN
ORTAKLARA UYARI YAZISI GÖNDERİLMESİNE "Oybirliğiyle" karar verilmiştir. Bu nedenle,
aidatlarını ödemeyi herhangi bir nedenle aksatan ortaklarımızın zaman geçirmeksizin Yetkili “Orhan
GÜLER Muhasebe Bürosu” ile irtibata geçerek, birikmiş borçları ve işlemiş gecikme cezaları ile
toplamda ne kadar borçları bulunduğunu öğrenmelerini ve haklarında Yasal işlem yapılmasına mahal
verilmeksizin bir an önce Kooperatifimizin HALKBANK Maltepe Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR58
0001 2009 4070 0043 0000 38 no' lu vadesiz hesabına veya PTT nezdinde işlem gören 574 5234 No’lu
Posta Çeki hesabına ödemeleri hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz. 01.06.2014
Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.
YÖNETİM KURULU ADINA
Numan BÖLEK
Borç Takip Konusunda Bilgi İçin;
“Orhan Güler Muhasebe Bürosu”
Yetkilisi (Nursen Hanım) İş Tel : 0-312- 229 09 57
İş Cep : 0-533- 385 73 70
Faks
: 0-312- 231 26 54
Download

buradan - Yeşilbağ