S.S. MARMARA UYUMKENT
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifinin 2013 Yılı Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısını yapmak üzere 29.06.2014 tarihinde saat 14:00 da, Marmara Uyumkent Sitesi Sosyal
Tesisleri toplantı Salonu Binası Silivri-İstanbul adresinde Gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri İl
Müdürlüğü Temsilcileri Cengiz SEÇEN, Sebahattin YILDIRIM, Abdurrahman ARSLAN
İhsan AYLANÇ ve Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde toplanıldı.
Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
a-) Genel Kurul toplantısına ait davet ilanlarının yer ve Gündemi göstererek yapıldığı, Ortaklara
gündemi içeren davet mektuplarını 14.05.2014 tarihinde Silivri PTT sinden 1357 ortağa
taahhütlü olarak gönderildiği, 17.05.2014 Tarihli Tünaydın Gazetesinde yayınlandığı görüldü.
b-)Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 26. Maddesindeki ortaklar kayıt
defterinde kayıtlara uygunluğu onaylanarak ve ortaklar incelemesine sunulan ortaklar
listesine kayıtlı 1357 üyeden 89 asaleten 38 vekaleten toplam 127 üyenin toplantıda hazır
olduğu,toplantının ikinci toplantı olması nedeniyle toplantının nisap aranmaksızın
yapılabileceği ve toplantının açılması için herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Bakanlık
Teşkilatlandırma genel müdürlüğünün 02.05.2001 tarih ve 4783 sayılı talimatı okundu.
GÜNDEM MADDELERİ
Madde 1: Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman TIMARCI
tarafından açıldı. Atatürk ve şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı
Madde 2: Verilen önerge ile Divan Başkanlığı’na Hüseyin Avni DURMUŞOĞLU, Kâtipliğe
Mürteza IŞIK, oy toplama memurluğuna Ali Rahmi HÜRRİYET ve Mehmet Fesih SÖĞÜT’ ün
seçilmesi oylamaya sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan Heyetine toplantı
tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde 3: 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Zarif
ÇELiK tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy
birliği ile kabul edildi.
Madde 4: 2013 yılı Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu üyesi Erdem ÜÇDAL tarafından
okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.
Madde 5: 2013 yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Tomris PURAL
tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy
birliği ile kabul edildi.
Madde 6: 2013 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçildi.
Yönetim Kurlu Üyeleri her biri kendi sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını
kullanmayarak toplantıya katılan diğer üyelerin oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
Madde 7: Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.Denetim Kurulu Üyeleri kendi
ibralarında oy kullanmadılar..
Madde 8: Tahmini bütçenin okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Tomris PURAL
tarafından okundu. Müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile
kabul edildi.
Madde 9: Site İşletme Kooperatifine Yönetim Kurulu ve Denetim Kururu üyeliliklerine
aşağıda isimleri belirtilen üyeler aday olduklarını beyan etmişlerdir.
Yönetim Kurulu Seçimi Adayları
1- Mahmut Nedim ERTEM
2- Metin ÖZEN
3- İbrahim ZENGİN
4- Ali DEMİRTAŞ
5- İbrahim SAĞLAM
6- Mehmet Fesih SÖGÜT
7- Hüseyin ULTAV
8- Lütfü BARANOK
9- Kadir YEŞİLTAN
10- Hasan TAN AKMAN
11- Nuri ŞENOCAK
Denetim Kurulu Seçimi Adayları
1- Erdem ÜÇDAL
2- Kadir ÖZGEN
3- Orhan TOHMAN
4- İrfan ÖZKAN
Yapılan kapalı oylama açık tasnif sonuçlarına göre üyeler, aldıkları oy sıralamasına göre en
fazla oy alandan en az oy alana göre aşağıdaki gibidirler.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
12345-
Metin ÖZEN -113 Oy
Hüseyin ULTAV -105 Oy
Kadir YEŞİLTAN – 98 Oy
Lütfü BARANOK – 90 Oy
Mehmet Fesih SÖĞÜT -74 Oy
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
12345-
Ali DEMİRTAŞ -41 OY
İbrahim ZENGİN -27 Oy
Hüseyin Tan AKMAN -20 Oy
İbrahim SAĞLAM – 13 Oy
Mahmut Nedim ERTEM-13 Oy
Denetim Kurulu Asil Üyeleri
1- Orhan TOHMAN – 103 Oy
2- Kadir ÖZGEN -91 Oy
Denetim KuruluYedek Üyeleri
1- Erdem ÜÇDAL – 44 Oy
2- İrfan Özkan -18 Oy
Karşılarında yazılı olan oy adetleriyle 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiler.
Madde 10: Toplantıya katılan üyelerin dilek ve temennilerine geçildi. Herhangi bir söz alan
olmamıştır.
Madde 11: Toplantıda görüşülecek başka herhangi bir husus kalmadığından toplantı
29.06.2014 tarihinde saat 17.00’da Divan Başkanı Hüseyin Avni DURMUŞOĞLU tarafından
kapatılmıştır
Divan Başkanı
Hüseyin Avni DURMUŞOĞLU
Oy Sayım Memuru
Ali Rahmi HÜRRİYET
Katip
Mürteza IŞIK
Oy Sayım Memuru
Mehmet Fesih SÖĞÜT
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Cengiz SEÇEN
Sebahattin YILDIRIM
İhsan AYLANÇ
Abdurrahman ARSLAN
Mahmut GÜNDOĞDU
Download

Müdürlüğü Temsilcileri Cengiz SEÇEN, Sebahattin YILDIRIM