arti5medya.com
T.C. Başbakanlık
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi
Bartın Üniversitesi
Dünden Bugüne Türkİye’de
Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ
Uluslararası Sempozyumu
16-18 Nisan 2015 / BARTIN
[email protected]
/Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Katılım İçin: www.atam.gov.tr
16 Nisan 2015
Bartın Üniversitesi Konferans Salonları
09.00
Kayıt Kabul
10.00
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı 10.05-10.40 Protokol Konuşmaları
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
(Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
(Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
(Bartın Üniversitesi Rektörü)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
işbirliği ile düzenlenen
“Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne
Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi
Uluslararası Sempozyumu”nu
onurlandırmanızı dileriz.
Prof. Dr. Derya ÖRS
(Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)
Seyfettin AZİZOĞLU
(Bartın Valisi)
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
İletişim
0533 363 70 95 • 0544 697 83 50
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Bartın Üniversitesi Rektörü
Download

sempozyum davetiyesi - Atatürk Araştırma Merkezi