TCOD-AZERBAYCAN ULUSLARARASI TIBBİ RETİNA KURSU
BİLİMSEL PROGRAMI
1.GÜN ; 29 Kasım 2014 Cumartesi
08.45-09.00
09.02-09.52
AÇILIŞ OTURUMU
Konuşmacılar
1. Panel
TANI YÖNTEMLERİ
Konular
Günümüzde indosiyanin yeşili anjiografinin yeri
Konuşmacılar
Dr.Nilüfer KOÇAK( Türkiye )
Dr.Ayşehanım ŞAHMALIYEVA ( Azerbaycan )
Dr.Özgür YALÇINBAYIR ( Türkiye )
1. Konferans
DİABETİK RETİNOPATİDE OCT
Konferansçı
Dr. Süleyman KAYNAK ( Türkiye )
FundusOtofloresans
Günümüzde floreseinanjiografinin yeri
09.54-10.14
Dr. Elmar GASIMOV ( Azerbaycan )
Dr. Sunay DUMAN ( Türkiye )
10.14-10.29
10.31-11.45
KAHVE ARASI
2. Panel
DİABET
Konular
Diabetikretinopati kliniği
Diabetikretinopatidelaserfotokoagulasyon
Diabetikretinopatide anti-VEGF’lerin yeri
Diabetikretinopatidesteroidlerin yeri
Diabetikretinopatide cerrahi tedavi
11.47-12.07
Konuşmacılar
Dr. Kazım GÜLER ( Türkiye )
Dr. Müşfik KERİMOV ( Azerbaycan )
Dr. Tural GALBİNUR ( Azerbaycan )
Dr. Nurten ÜNLÜ ( Türkiye )
Dr. Lukpan ORAZBEKOV ( Kazakistan )
2. Konferans
PERİFERİK RETİNA DEJENERASYONLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI
Konferansçı
Dr. Öner GELİŞKEN ( Türkiye )
12.07-13.35
ÖĞLE ARASI
13.35-13.55
13.57-14.59
15.01-15.21
3. Konferans
VİTREORETİNAL CERRAHİ GİRİŞİMLERİN PÜF NOKTALARI
Konferansçı
Dr. Tunç OVALI ( Türkiye )
3. Panel
DAMAR HASTALIKLARI
Konular
Konuşmacılar
Retina ven kök tıkanıklıkları
Dr. Nurana İBRAHİMOVA ( Azerbaycan )
Retina ven dal tıkanıklıkları
Dr. Günay RUSTEMBEYOVA ( Azerbaycan )
Parafovealtelenjiektaziler
Dr. Gürsel YILMAZ ( Türkiye )
Prematüre retinopatisi
Dr. Aygerim TULETOVA ( Kazakistan )
4. Konferans
RETİNAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Konferansçı
Dr. Bora ELDEM ( Türkiye )
15.21-15.36
15.36-16.38
KAHVE ARASI
4. Panel
YBMD DIŞI BAZI MAKULA HASTALIKLARI
Konular
Diğer makula ödemi nedenleri
Konuşmacılar
Dr. Nigar ŞAHBAZOVA ( Azerbaycan )
Dr. Rukiye AYDIN ( Türkiye )
Dr. Lale AHUNDOVA ( Azerbaycan )
Dr. Anar RAHİMOV ( Azerbaycan )
5. Konferans
İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON PRENSİPLERİ
Konferansçı
Dr. Şansal GEDİK( Türkiye )
Santral serözkorioretinopati
Miyopi
Vitreomakuler traksiyon ve farmakolojik tedavisi
16.40-17.00
2.GÜN ; 30 Kasım 2014 Pazar
09.00-10.26
5. Panel
YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERESANSI
Konular
YBMD kliniği
OCT
Kuru tip YBMD’de gelişmekte olan tedaviler
Yaş YBMD’de günümüzde laser ve PDT
Yaş tip YBMD’de anti-VEGF ajanlar
Yaş tip YBMD’de kombine tedaviler ve yeni ajanlar
10.26-10.41
10.41-12.00
KAHVE ARASI
GENEL TARTIŞMA
Konuşmacılar
Dr. Timur YUSUPOV ( Özbekistan )
Dr. Halid ALİYEV ( Azerbaycan )
Dr. Zeliha YAZAR ( Türkiye )
Dr. Fazilat BAHRITDİNOVA ( Özbekistan )
Dr. İsmail HALİLİ ( Arnavutluk )
Dr. Mehmet Akif ACAR ( Türkiye )
Download

TCOD-AZERBAYCAN ULUSLARARASI TIBBİ RETİNA KURSU