ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ
27 Mart 2015 Cumartesi
28 Mart 2015 Cumartesi
II. OTURUM
IV. OTURUM
13:30 – 15:00
Açış konuşmaları
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YASA YAPIM TEKNİĞİ I
10:00
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
TORBA YASA, UYUM PAKETLERİ, YARGI PAKETLERİ
BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR?
İYİ YASALAR, ŞEFFAF YASALARDIR
Oturum Başkanı: Ertuğrul YALÇINBAYIR
E. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
ALMANYA’DA YASA YAPMA TEKNİĞİ, BADEN WÜRTTEMBERG ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Andereas Lötscher: İsviçre
Dr. Alparslan Altan
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
Eberhard Birkert: Almanya
Emekli Hakim
Kenan İPEK
Adalet Bakanı (katılımları halinde)
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
HUKUKUN ZAYIFLIĞI OLARAK YASALARDA AŞIRILIK
Prof. Dr. Francesco Maria Lucrezi: İtalya
I. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Fahri BAKIRCI
TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı
Doç. Dr. Yusuf Solmaz Balo
Hakim
Erdal SANLI
E. Yargıtay Başkanvekili
Av. Ekim ERGÜN
Türkiye Barolar Birliği Hukuk İşleri Müdür Yrd.
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
III. OTURUM
10:30 – 12:00
YASA YAPMA SÜRECİ
10:00 – 11:15
15:15- 17:00
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YASA YAPIM TEKNİĞİ II
Oturum Başkanı: Av. Ali ARABACI
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
FEDERAL ALMAN HÜKÜMETİNİN DAHA İYİ YASALAR İÇİN ÇABALARI
Dr. Jan Görden: Almanya
RUSYA FEDERASYONU CEZA YASASI:
YASA YAPIMI TEKNİĞİNDE BİR İLERLEME Mİ?
Prof. Dr. Anna Serebrokinivva: Rusya
AVUSTURYA’DA HUKUKİ KURALLARIN BİÇİMLENDİRİLMESİNDE YASAL ESASLAR
Prof. Dr. Maria Eder: Avusturya
Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No: 8 Balgat / ANKARA
V. OTURUM
11:30 – 13:00
TARTIŞMA VE SONUÇ BİLDİRGESİ
Moderatör: Av. Gülcihan TÜRE
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Download

türkiye barolar birliği özyeğin üniversitesi hukuk fakültesi