Sayı:
Ankara .... / .... / 2014
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TOPLANTISI
ALINAN KARARLAR
Toplantı No: 7
Tarih: 31.10.2014
Saat : 10:00-16:00
1.
Tüm barolardaki Avukat Hakları Merkezlerinin standart bir yapıya kavuşturulması
için Av. Ramazan Bedir’in de çalışmaları eklenerek bir Tanıtım Kitabı hazırlanmasına; bu hazırlığa
temel teşkil etmesi için Baroların Avukat Hakları Merkezlerine görüş ve katkılarını Merkezimize
iletmeleri amacıyla yazı yazılmasına, yazıya cevapların 20.11.2014 gününe kadar yapılmasına, buna
yönelik çalışmaları yürütecek kurulun Av. Kaya Yelek, Av. Ramazan Bedir, Av. Burhan Uyan’dan
oluşturulmasına karar verildi.
2.
Avukat Hakları Merkezi olmayan barolarda Avukat Hakları Merkezinin kurulması
için gerekli çalışmaların yapılmasına, Avukat Hakları Merkezlerinin standart bir yapıya
kavuşturulması için baroların Avukat Hakları Merkezlerinde görevli avukatlara eğitim verilmesine,
eğitim takviminin ilerleyen süreçte belirlenmesine karar verildi.
3.
Türkiye’deki tüm avukatların ihtiyaç duyduğu anda ve en kısa sürede Türkiye
Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi’ne ulaşarak destek isteyebilmeleri, bu çerçevede yerel
barolardan acilen yardım alabilmelerini sağlayan bir Acil Durum Müdahale Sistemi olan Avukat
Panik Düğmesi Projesinin hazırlanmasına ve bu hususta çalışma yapmak üzere Av. Burhan Uyan’ın
görevlendirilmesine karar verildi.
4.
Tavsiye niteliğinde olmak üzere Baroların Avukat Hakları Merkezlerinde
Görevlendirilen Avukatlara Ücret Ödenmesi ve Esaslarına İlişkin Yönerge hazırlanmasına,
hazırlanacak yönergenin Avukat Hakları Merkezi olan barolara bildirilmesine, bu hususta çalışma
yapmak üzere Av. Kaya Yelek ve Av. Çiğdem Erman’ın görevlendirilmesine karar verildi.
Adres: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65
İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr e-mail: [email protected]
Sayı:
Ankara .... / .... / 2014
Görev gereğince bulunulması gereken yerde ibraz etmek üzere tanıtıcı kartların
5.
hazırlanması konusunun TBB Yönetim Kurulu’nun takdirine sunulmasına karar verildi.
Avukatlık Ücret Sözleşmelerine İlişkin çalışma, görüş ve önerilerini sunmak üzere
6.
Hakim Murat Aydın’ın kendisinin belirleyeceği bir zamanda Kurulumuza sunum yapmasına karar
verildi.
Merkezimizin web sayfasının görünürlüğünün artırılarak içeriğinin zenginleştirilmesi
7.
için çalışma yapılmasına karar verildi.
Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/464 Esas sayılı dosyasında verilen
8.
direnme kararının Yargıtay Ceza Genel Kurulu nezdinde hukuki mütalaa verilerek müdahalede
bulunulmasına karar verildi.
Mahkemelerce verilen kısa kararı duruşmadan sonra avukatlara vermeyen
9.
mahkemelerin tespit edilmesi amacıyla tüm il barolarına yazı yazılmasına, gelecek cevaba göre kısa
kararı vermeyen hakimler hakkında HSYK’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
10.
Av. Hilal Berber’in Merkezimize yaptığı başvuru ile ilgili olarak avukatlara GBT
sorgusu uygulamasının kaldırılması için Başbakanlık’a yazı yazılmasına karar verildi.
11.
Merkezimizin Ocak ayı toplantısının Kayseri’de yapılmasına karar verildi.
Adres: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65
İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr e-mail: [email protected]
Sayı:
Ankara .... / .... / 2014
Adres: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65
İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr e-mail: [email protected]
Download

AHM Toplantı Tutanağı - Türkiye Barolar Birliği