2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1. a) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
doldurunuz.
2. a)
1) Kan şekerini düşüren insulin hormonudur.
2) Kan şekerini yükselten glukagon hormonudur.
3) Midede hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir.
4) Karbonhidratların sindirimi ağız’da başlar
ince bağıksakta biter.
5) Karaciğer vücut için zararlı olan amonyağı
üre’ye dönüştürür.
K cismine ait kuvvet uzama miktarı grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre yaya 40 N luk cisim asıldığında
yaydaki uzama miktarı kaç cm olur?
8 cm
b) F kuvvetinin değeri 20 Newton dur; F kuvveti cismin konumunu 4 metre değiştirmiş ise
yaptığı işi bulunuz.
b) Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların
yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız.
İFADE
Akciğer boşaltım organıdır.
Deri fazla üreyi dışarı atar.
D/Y
Y
Y
İnce bağırsakta villuslar vardır.
D
Hipermetrop yakını görememe kusurudur.
D
Astigmat mercekle düzeltilir.
D
Miyopluk kalın kenarlı mercekle düzeltilir.
D
Nefron sinir hücresidir.
Omurilik soğanı refleks merkezidir.
Y
Y
Sigara, başta karaciğere zarar verir.
Y
W = F.X = 20.4 = 80 J
3. a) A noktasından bırakılan oyuncak araba A, B ve
C yolunu izliyor.
Arabadaki enerji değişimini aşağıdaki tabloda gösteriniz. (Artar – Azalır – Değişmez)
A-B
arası
B-C
arası
Potansiyel
enerji
Kinetik
enerji
Mekanik
enerji
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
Azalır
Değişmez
b) Yandaki şekilde A,
B, C noktaları arasında salınım yapan
bir cisim görülmektedir.
I. Cismin
potansiyel
enerjisinin en fazla
olduğu noktalar A ve
C noktalarıdır.
II. Cismin kinetik enerjisi B noktasından geçerken en büyük değeri alır.
III. Cismin mekanik enerjisi değişmez.
6.
Mustafa, yüksüz X küresini önce + yüklü K ardından nötr L elektroskobuna dokunduruyor.
Buna göre, L elektroskobunun son durumdaki yükü ile ilgili ne söylenebilir?
L (+) yükle yüklenir. Yaprakları biraz açılır.
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
7. Şekildeki devrenin eşdeğer direnci kaç Ohm
dur?
B) I ve II
D) I, II ve III
4. a) Aşağıdaki basit makinelerden hangisi ya
da hangileri çift taraflı kaldıraca örnek verilebilir.
Reş = 7



X
X
8.
b)
Ağırlığı 15N olan X cismi, ağırlığı ihmal edilen
kaldıraçta F kuvveti ile dengelenmektedir.
Buna göre, F kuvvetinin büyüklüğü kaç N
dur?
F.KK = P.YK 3F = 30
F.3 = 15.2
F = 10N
Yukarıdaki elektrik devresinde 1 ve 2 numaralı anahtarlar kapatılırsa hangi ampul ya da
ampuller ışık verir?
M–L kısa devre olur. Yalnız K lambası yanar.
5. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara
(D), yanlış olanlara (Y) yazınız.
9. Aşağıda özdeş pil ve lambalarla oluşturulmuş devreler verilmiştir.
Zıt yüklü cisimler birbirini çeker.
Seri bağlı devrelerde elemanların
üzerinden geçen akım miktarı eşittir.
İki bulut arasındaki yük boşalmasına
yıldırım denir.
Elektron sayısı proton sayısına eşit
olan atomlara nötr atom denir.
Elektrik devresinde elektrik akımının
yönü pilin (+) kutbundan (–) kutbuna
doğrudur.
Artı (+) yükü, eksi (–) yükünden fazla
olan cisimlere negatif yüklü cisimler
denir.
a) Hangi devredeki lambalar daha parlak yanar?
2. Devre
b) Hangi devredeki lambalar daha uzun süre
yanar?
1. Devre
a) (D)
b) (D)
c) (Y)
d) (D)
e) (D)
f) (Y)
Download

8. Sınıf deneme sınavı