ERTUĞRULGAZİ ORTA OKULU
TARİH:…/12/2014
2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıflar Fen Ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı(A)
4.)
ADI SOYADI:
SINIFI NO:
A
Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz.
10
puan
1.( )Bir yaya uygulanan kuvvet artsa da yaydaki uzama
değişmez.
Aşağıdaki
doğru-yanlış
sorularında
parantez hem
içine de
sizce
2.( )Ağacın
dalında
duran kuşun
hem potansiyel
kinetik
doğru
olanlara
D,yanlış
olanlara
Y
harfi
Koyunuz.
enerjisi vardır.
3.( )Basit makineler hem yoldan hem de kuvvetten kazanç sağlar.
dolaşımı
ile ilgili
şekildenkazanç
de faydalanarak
sorulara
4.( )Eğik
düzlem
kuvvetten
sağlayan bir
basit makinedir.
cevap
veriniz.
5.( )İş yapabilme yeteneğine enerji denir.
B
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde
doldurunuz.(esneme,kinetik,boyu,hareketli,sabit,kuvvet,es
nek
10
5.)
puan
1) Hareketli bir cismin sahip olduğu enerji……………. enerjidir. Puan
2.)Yük ile beraber hareket eden makara …………….., ,sabit eksen
etrafında dönen makara ya ise ………… makara denir.
Aşağıdaki
doğru-yanlış
sorularında
parantez
içine sizce
3.)Kuvvetin
etkisiyle
şekil değiştirip
kuvvet
kaybolunca
eski haline
doğru
olanlara
D,yanlış
olanlara
Y
harfi
Koyunuz.
dönen maddelere …………………… madde denir.
4.)Eğik düzlemin …………….. artırırsak daha az …………..
uygulayarak
taşırız.
dolaşımıcismi
ile ilgili
şekilden de faydalanarak sorulara cevap
5.)Dinamometre
yayların ……………… özelliğinden faydalanılarak
veriniz.
yapılmıştır.
C
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
80 puan
Puan
1.) Doktorun konuşması aşağıdakilerden hangisi gibi devam etmez?
Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine
sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi
6.)
Koyunuz.
dolaşımı ile ilgili şekilden de faydalanarak sorulara
cevap veriniz.
A) Böbrek yetmezliği rahatsızlığınızdan dolayı haftada 2 kere diyaliz
makinesine bağlanacaksınız.
B) Diyaliz makinesi aynen böbreğiniz gibi kandaki zehirli atık
maddeleri süzecek.
C) Diyaliz makinesine 2 kere bağlanmanız böbrek yetmezliği
rahatsızlığınızı tamamen tedavi edecek.
D) Uygun bir böbrek bulup organ nakli yapana kadar belli
zamanlarda diyaliz makinesine bağlanacaksınız.
2.) Sindirim sisteminin sağlığını korumak için hangisi doğrudur?
I.Kafeinli ve asitli içecekli yiyeceklerden uzak durulmalı.
II. Yeterli miktarda su içmeye özen göstermeli
III: Bayatlamış ve bozulmuş gıdalar yenilmemelidir.
A)Yalnız I
B)Yalnız III
C)I ve III
D)I, II ve III
7.)
3.)
8.)Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hem potansiyel hem de
kinetik enerjisi vardır?
A) Duran araba
B) Dalda duran elma
C) Hareketli araba
D) Uçan kuş
9.)
13.)Şekildeki ayıcığı
kaldırmak için kullanılan
kuvvet 20N ise Ayıcığın
ağırlığı kaç N ?
A)100
B)80
C)60
D)20
14.) Bir cismin iş yapabilmesi için cisme kuvvet uygulanmalı ve
cisim kuvvet doğrultusunda yol alması gerekir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş yapmış sayılır?
A)
B)
C)
D)
10.)
Yayın 40 cm uzaması için
15.)
uygulanması gereken kuvvet kaç
N dur?
A)20 B)25
C)30 D)40
11.)
2 kg
K
5 kg
L
4 kg
M
4h
2h
3h
Cismin Kinetik enerjisi hangi noktada en yüksektir?
A)K
B) L
C) M
D)N
16.)
Kütleleri ve yükseklikleri şekildeki gibi verilen K, L, M cisimlerinin
potansiyel enerjileri için aşağıda verilenlerden hangisidir?
A) EpM > EpL > EpK
C) EpL > EpK = EpM
B) EpK = EpL < EpM
D) EpM = EpL < EpK
12.)
Bir öğretmen öğrencilerinden “Potansiyel enerjinin yükseklik ile
doğru orantılıdır.” ifadesini doğrulayan bir deney düzeneği
hazırlamalarını istiyor.
Öğrencilerin hazırladıkları düzeneklerin kütleleri ve yükseklikleri
verilmiş küresel cisimler, belirtilen yüksekliklerden serbest
bırakılıyor ve bu cisimlerin kum havuzunda oluşturdukları
çukurlukların derinlikleri not ediliyor.
Bunlardan hangisi öğretmenin istediği düzenektir?
A)
B)
C )
D)
Cisim X-Z arasında yere düşüyor
X den Zye giderken sürati küçülüyor
Cismin X noktasında en yüksektedir
Hangisi yanlıştır?
Not:Puanlama soruların üzerine yapılmıştır. Süreniz 40
dakikadır. Başarılar Dilerim….
……………………..
Fen Ve Teknoloji Öğretmeni
Download

1.dönem 2.yazılıya hazırlık-9