PROGRAMLAMA I
2. Hafta Özet
1. Bilgisayar Programı: İş yaptıran komut dizileridir. Donanımlar, program olmadan kendi kendine işlem yapamaz.
İşlemler doğru donanım ve doğru yazılım ile sağlanır. Yaptığı iş ve komut sözcüğü ile işlem yapar.
a. Genel program komutları: tekrarla
b. giriş-çıkış komutları: yaz kullanıcıdan al
c. matematiksel komutlar: C de yapılan sayısal işlemler
d. dosya komutları: MD CD dos işlemleri gibi
e. grafik-çizim komutları: AutoCAD 3DMax, SolidWorks, Maya, İllüstratör v.s
Programlar çalışması için programların açılması için bir işletim sistemi, bu işletim sisteminin içinde programın
bulunacağı dosya, programın kodlarında doğruluk tespiti için derleyici, programların boyutunu karşılayacak yeterli bir
hafıza ve bütün işlemleri gerçekleştirmesi adına giriş/çıkış birimleri olması gerekmektedir. Bir dosya programı editöre
yazılabilir, bu programlama dili olarak yazılır ve kaydedilir. Her program kendi anladığı dil ile işlem yapmaktadır.
* Derleyiciler: Üst düzey programlama dilleri ile makine dilleri arasında köprü vazifesi gören ara katman programıdır.
hazırlanan program dilinin bilgisayar diline çevirmeden önce derlenerek oluşabilecek hataların ve fonksiyonların
görülebilmesini sağlamaktadır.
* Kod Optimizasyonu: Kod üretimi sırasında, üretilen kodun en verimli şekilde üretilmesidir.
2. Bilgisayar Programlama Ortamı: Metinler, komutlar, semboller ve işlemler aşamasından oluşmaktadır. Bu ortamı
oluşturan da yine aynı şekilde programlama kullanılmaktadır.
a. Editör:
Programların yazıldığı ortamdır. bu kısımda program ile ilgili tüm işlemler yapılan hatalar ve tüm
işlemler düzeltilir işlenir ve hareketleri gözlemlenebilir.
d. Derleyiciler: Yazılmış olan kodların istenilen diğer kodlara çevrildiği bir programdır. Makine diline çevirme
işlemlerini karşılamaktadır. Derleyiciler bilgisayarın kodları anlamasını sağlamaktadır.
e: Yorumlayıcı: Yorumlayıcılar doğrudan satır satır kaynak kodları yürüten bir programdır. Derleyici gibi bir bütün
olarak ele almamaktadır. Derleyici kaynak koddan hedef kod oluşturur, yorumlayıcılar kaynak kodu çalıştırır. Derleme
işleminden daha yavaştır. Yorumlayıcılar kodu analiz ederek çalıştırmaktadır.
d. Bağlayıcı: Derleyicinin oluşturduğu hedef dosyanın birbirine bağlanması işlemini sağlamaktadır. Örn: Lib.
klasöründen alınan bir verinin .lib .dll veya .exe olarak bağlanma işlemlerini gerçekleştirir.
e. Tarayıcı:
WEB ortamında yazılan programların çalıştırıldığı birim olarak ifade edilir. Firefox Opera Chrome
Yandex bunların bazılarıdır.
f. Veri Tabanı: İşlenilen verilerin çalışması gereken bir alana ihtiyaçları vardır. alınan tüm verilerin hem saklanıp hem
de işlenebildiği birimler saklamak/kaydetmek/tutmak/depolamak işlemlerini sağlamaktadır. Verilerin aynı zamanda
sıralanması gibi farklı işlemlerde yapılmaktadır.
3. Bilgisayar Programlarının Özellikleri
a. İşlevsellik: Yapılan programlar amacına uygun şekilde işlevini yerine getirmelidir.
b. Güvenilir: Verilerinin bir başka şahıslara aktarılmaması ve bunların paylaşılmaması gerekmektedir.
c. Kullanışlı: İşlevlerini yerine getirirken fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve kolay kullanım gerekmektedir.
d. Verimli:
İşlevini sorunsuz şekilde yerine getirmesi için sağladığı maksimum kazançtır.
e. Taşınabilir: Program her ortam ve Bilgisayarda çalışabilmesi gerekmektedir.
f. Sürdürülebilir:
Program yapılma amacını sürekli sağlayabilmekte ve güncellemeler yapılabilecek durumda
olmalıdır.
4. Bilgisayar Programlarının Aşamaları
a. Planlama: Program yazılmadan oluşabilecek hatalar ve çalışma şekli için ön bilgilerin hazırlandığı aşamadır.
b. Tasarım:
Akış diyagramları arayüz ve veritabanı gibi gereksinimlerin düşünüldüğü aşamadır.
c. Kodlama ve Birincil Test: Modüllerin ayrı ayrı kodlanıldığı ve test edildiği aşamadır.
d. Entegrasyon ve İkincil Test: Kodlanan modülleri birleştirerek tekrar test edildiği aşamadır. bu aşamada
modüllerin kodlanmasından oluşabilecek hataları gözlemleyerek. Sorunları erken teşhiste bulunabilinir.
e. Bakım:
Yazılımlar ihtiyaca bağlı olarak sürekli değişimler isteyebilir. Yapılacak bu değişiklikleri daha sonraki
zamanlarda yine aynı şekilde ihtiyaca yönelik eklentiler oluşmaktadır. Bakım sürecinde bu iyileştirmeler veya
revizeler sonunda destek vermek gibi unsurlar olması gerekmektedir.
1
PROGRAMLAMA I
3. Hafta Özet
1. Programların Sınıflandırılması
Programlar 3 ana başlıkta sınıflandırılır.
* Uygulama alanlarına göre
* Programlama diline göre
* Yarar Zarar durumuna göre
Uygulama alanlarına göre: Bilimsel yazılımlar, ticari yazılımlar, meslek yazılımları, mühendislik yazılımları, tıp
yazılımları, mimarlık yazılımları, finans yazılımları, çizelgeleme yazılımları, optimizasyon yazılımları, yapay zeka
yazılımları, güvenlik yazılımları
Programlama Diline Göre:
Kullanılan bilgisayardaki yazılım dilinin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.
Yarar-Zarar Durumuna göre: Yararlı; sistem yazılımları, software, drivers, çevirici arayüzler vs.
Zararlı; Virüs, trojen, mail lock,data lost vs.
Sistem Programları: işletim sistemleri derleyiciler yorumlayıcı bağlayıcılar software, driver, database,
Uygulama Programları: Office, Autocad, Photoshop, Firefox, PLC Simulator, BattleField 4 
2. Programlama Dilleri Tarihçesi
Makine Dili  Assembly  Orta Seviye  Yüksek Seviye  Çok Yüksek Seviye(Yapay Zekâ)
a. Makine Dili: En ilkel dildir. Her sistemde kullanılabilir. 0-1 komutludur. PC Dilidir. İlk PC dilidir. Anlaşımı Zordur 0-1
lerden oluşur. Örn: Binary 101101 sayısı Onluk Sayı sisteminde 45 tir. bir üst seviyesi ise Heximal(16 lık) tır. Kısaca
örnek verilirse; Binary(101101)  Ondalık (45)  Heximal (2D) olarak hepsi birbirine eşittir. Sadece ifadelerde
farklılıklar bulunmaktadır.
b. Assembly: En yaygın dildir. Yalnızca sembol ve komutlar işin içerisindedir. Örnek Komutlar ve açıklamaları;
MOV: Herhangibir noktadaki değeri başka bir yere taşımaktır.(move)
PUSH: bir noktadaki değeri alır.
POP: Bir değeri, belli bir noktaya aktarır.
JUMP: Program işleyişini başka bir yere taşır.
LOOP: Döngü işlemini gerçekleştirir.
DEC: Bulunduğu noktadaki değeri 1 azaltır.
INC: Bulunduğu noktadaki değeri 1 arttırır.
CMP: Operatörleri karşılaştırmak için kullanılır.
c. Orta Seviye Diller: Komutlar ile çalışmaktadır. Taşınabilir özelliği vardır. Programcı ile pc arasında net bir iletişim
bulunmaktadır. C, C++ C# öncüleridir.
d. Yüksek Seviye Dilleri: Daha esnek, daha hızlı, daha kolay işlem görebilmektedir. Fortran Basic Pascal gibi
e. Yapay Zeka Diller: Bilgisayara bir işi nasıl yapacağı anlatılmaz. Ne iş yapması gerektiği söylenmesi yeterli olan bir
dildir. LISP, PROLOG gibi
3. Programlama Yaklaşımları
a. Komut Merkezli Yaklaşım: Tüm işlem komutlarla yapılır. program tek bir parçadır. akış daima yukarıdan aşşağıya
doğru olur. Dallanma söz konusu değildir.
b. Yordamsal Yaklaşım: Yordam, her biri ayrı bir anlam taşıyan program parçasıdır. Programı tek parça halinde
yordamlar. Akış yukarıdan aşağıya gitmektedir.Esnek bir yapıya sahiptir. Hatayı bulabilmek daha kolaydır. Dallanma
yapabilmektedir.
c. Nesneye Yönelik Yaklaşım: Gerçek dünyadaki nesnelere benzer bir yaklaşıma sahiptir. Toplu nesnelere sınıf denir.
programdaki olgular soyuttan çıkar somut bir kavram elde eder.
d. Etmene Yönelik Yaklaşım: Yapay zeka programlama yaklaşımıdır. Diğer programlardan farklılık göstermektedir.
Etmen, belirli bir amacı olan etrafını algılayan algıladıklarını anlamlandıran ve bu anlamlandırma neticesinde çeşitli
tepkiler veren özerktir. Nesneye yönelik her şeyi gerçek dünyadan alan gerçek yaşamdaki her öyeyi bir etmen olarak
ele alan yaklaşımdır.
e. Üst Programlama Yaklaşımı: Diğer yaklaşımlardan daha üst bir yaklaşım vardır. bir alt program yapılırken bu alt
programlardan bir üst program elde etme işlemidir. Bilgisayar yazılımına yetkin bir şekilde yapılan bir yaklaşımdır.
2
PROGRAMLAMA I
4. Hafta Özet I.
1. Algoritma: Bir iş veya işlemlerin gerçekleşmesi için oluşturulan işlemler dizisidir.(ders çalışmak, tedavi süreçleri
vs.)
 İşlemler daha düzenli olur.
 Sıralı işlem olduğu için karışma olanağı olmaz.
 Her adım işlem kolaylığını belirtir.
 Yapılacak işlem ve zaman kavramı çok rahat olarak görünebilir.
 Hatalar kolayca belirlenebilir.

a. Özellikler:
 Sonluluk: Algoritma daima bir son terim ile bitmek zorundadır. Sonlu oluşabilen bir zaman kavramı ile.
 Genellik: Tüm algoritma doğru sonuç üretmek durumundadır.
 Kesinlik: Her ne durum olursa olsun algoritma sonucu daima aynı olarak sonuçlanmaktadır.
 Giriş Çıkış: En az bir veya daha fazla giriş ve aynı şekilde çıkış elde etmek zorundadır. Bir algoritmanın amacı
belirli girdiler ile bir çıktı elde etmektir.
 Adımlardan Oluşma: Adımların sırası ve bu adımların yanında paralel diğer adımların sırası çok önemlidir.
Sıralamalarda bir değişiklik tüm çalışmayı etkilemektedir.
 Verimlilik: Problemleri çözerken en az kaynak kullanma olanağı vardır. Kullanılan işlemler açık ve nettir.
 Anlaşılabilirlik: Herkes tarafından kabul gören ve bakıldığında aynı anlam ifade eden bir değere sahiptir.
 Standardizasyon: İfadelerin giriş ve çıkışları belirli bir standarda uygun olarak seçilmiş olmasıdır.
Algoritmalar; doğal dil, adım adım, Pseudokod ve Akış şeması olmak üzere 4 ana ifade biçimleri vardır.
2. Doğal Dil
- Birinci sayıyı al
- İkinci sayıyı al
- …
- …
- N kadar sayıyı al n’e böl
3. Adım Adım
1) İlk sayıyı al sayı1 değişkenine ata
2) İkinci sayıyı al sayı 2 ci değişkenine ata
3) Üçüncü sayıyı sayı3 değişkenine ata
4) Sayı1 +sayı2 +sayı3 topla TOPLA değişkenine ata
5) TOPLA değişkenini 3’e böl
4.
5.
Pseudokod
1) Sayı1 al
2) Sayı2 al
3) Sayı3 al
4) Toplam=sayı1+sayı2+sayı3 ata
5) Ortalama=toplam/3 ata
Akış Şeması
Bu ifade en yaygın kullanılan bir yöntemdir. Akışı takip etmek için farklı bir dil bilmek gerekmemektedir. İfade şekli
olarak şemalardan fayda sağlanarak akış takibi gerçekleşir. Uzun cümleler veya noktalama işaretleri kullanılmadan
işlem yapılabilmektedir. Herkes tarafından aynı anlam taşıyan şekiller ile ifade edilir. Sadece açıklama yapılması gerek
kısımlar dışında mümkün olduğunca yazım yapılmamaktadır. Karar verme mekanizmaları ve akışın sağlandığı yön
olarak oklar kullanılmaktadır.
3
PROGRAMLAMA I
4. Hafta Özet II.
Başlama ve Bitiş
Veri Girişi
İşlem
Giriş ve Okutman
Ekrana Yazdırma
Bağlantı
a.
1.
2.
3.
4.
Karar verme
Akış Yönü
Algoritma Takip Tablosu
Adım adım çalışmaktadır.
Pseudokod akış ile ilgili olarak birebir özellikte bulunmaktadır.
Tüm akış haritasını takip etmek mümkündür.
Tüm akış takip tabloları Başla ile başlar ve Dur ile sonlanır.
6.
Örnek Uygulamalar:

Örnek:
Vize ve finallerden alınan notların vize notu %20 final notu %80 ortalamasını aldıktan sonra, A B C D E
F olarak alfabetik ve rakamsal olarak 1 2 3 4 5 notları ekrana yazan akış diyagramını ve akış şemasını yapalım.
Akış Tablosu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Başla
Vize notu giriniz. Sayı1 değişkenine ata
Vize ortalaması vize=(Sayı1x20)/100 ata
Final notu giriniz. Sayı1 değişkenine ata
Final ortalaması final=(Sayı1x80)/100 ata
Ortalama=vize+final
Ort>84 ise; r=5 ve h=A, olarak ata Değilse; 9. İşleme geç
Ekrana r=5 ve h=A değerini yaz.
Ort>69 ise; r=4 ve h=B, olarak ata Değilse; 11. İşleme geç
Ekrana r=4 ve h=B değerini yaz.
Ort>54 ise; r=3 ve h=B, olarak ata Değilse; 13. İşleme geç
Ekrana r=3 ve h=B değerini yaz.
Ort>44 ise; r25 ve h=B, olarak ata Değilse; 15. İşleme geç
Ekrana r=2 ve h=B değerini yaz.
Ort>24 ise; r=1 ve h=E, olarak ata Değilse; 17. İşleme geç
Ekrana r=1 ve h=B değerini yaz.
Ort=0 ise; r=0 ve h=F, olarak ata
Ekrana r=5 ve h=A değerini yaz.
Dur.
4
Akış Şeması:
Başla
Vize notu
giriniz sayı1
Final notu
giriniz sayı1
Vize=
(sayı1x20)/100
Final=
(sayı1x20)/100
Ort=vize+final
Ort>81
Ort>69
Ort>54
R=5 h=A
R=4 h=B
R=3 h=C
Ort>44
R=2 h=D
Ort>24
R=1 h=E
R=0 h=F
R ve h
değerlerini yaz
Dur
5
PROGRAMLAMA I
5. Hafta Özet
Müşteri(İç ve Dış) Hata
Bildirimi
Görevler Jira üzerinden atanır ve
görevler tamamlanınca ilgili personel
tarafından kapatılır.
H (Müşteriye bilgi verilir)
Hata mı?
A-ÜRÜN
TASARIM
PROSESİ
Ürün Destek Müdürü
E
Prototip hazırlığı mı? /
Test mi?
Ürün Destek Müdürü
Prototip hazırlanması ve Seri
numarası verilmesi
B-ÜRÜN
TASARIM
PROSESİ
ÜRÜN TASARIM PROSESİ
Prototip
Ürün Destek Personeli
ERP de Ürün Ağacı ve
Operasyon İlişkisinin
Oluşturulması
Ürün Destek Personeli
Prototip hazırlığı için personel
atanması
H
Ürün Destek Müdürü
Test
Ürün Ağacı Kontrolü
Arge Personeli
Test personelinin atanması
Ürün Destek Müdürü
Ek-3_Test
Talimatı-Raporu /
Testlerin Arge den gelen
dokümanlara göre testi
Kontrol Planı /
Ürün tanıtımının
yapılması
Ürün Destek Personeli
A
6
E
A
Test olumlu mu?
H
ÜRÜN TASARIM PROSESİ
Ürün Destek Müdürü
E
Müşteri Kabulü
H
Müşteri & Ürün Destek
Müdürü
E
Ürün Testi için gerekli elektronik
test aparatlarının hazırlanması
Ürün Destek Personeli
Üretim dokümanlarının
hazırlanması
Ürün Destek Personeli
Kullanım Kılavuzları(Ek-5 Kullanım Kılavuzu, Ek-7_Hızlı Kullanım
Kılavuzu), Ek-4_Teknik Resim hazırlanması,
PPAP [ Ürün Talimatı, Kalite Kontrol Planı, Test Kontrol Formları
(Ek-4_Ürün Kontrol Formu, Ek-7_Test Kontrol Formu, Ek-3 Test
Talimatı-Raporu ]
Yazılım, Şematik, Yerleşim Planı, Bom Listesi, Ek-2_Proje
Künyesi
üretim bilgilerinin SVN ÜRETİM dizinine atılması
Ürün Destek Personeli
PPAP dosyalarının SVN ÜRETİM/PPAP dizinine atılması.
Ürün Destek Personeli
Kullanım Kılavuzları(Ek-5 Kullanım Kılavuzu, Ek-7_Hızlı
Kullanım Kılavuzu), Ek-4_Teknik Resim hazırlanması,
dosyalarının SVN SATINALMA dizinine atılması.
Ürün Destek Personeli
PFMEA Yapılması
Kalite Yönetim Kurulu
PSW_Parça Sunum Garanti
Mektubu
Teknik Koordinatör
Ç-T-KS-0401_FMEA
Çizelgesi
Ç-T-KS-0301_PSW_Parça
Sunum Garanti
Mektubu
Müşteri Kabulü
Müşteri & Müşteri
Temsilcisi
E
ÜRETİM PROSESİ
7
SATINALMA PROSESİMalzeme girdisi
ERP Sistemi Şartname
Mevcut / Talep eden
kişi
Malzemelerin Ürün
Desteğe teslimi
Depo Sorumlusu
Erp Sistemi, Girdi
Kontrol Formu
Depo Sorumlusu
Girdi Kontrol
Ürün Destek
Müdürü
H
E
ÜRETİM PROSESİDepolanması
Depo Sorumlusu
SATINALMA PROSESİİade / Tekrar Talep
İç / Dış Satınalma
Sorumlusu
Müşteri Geri Bildirimi
ERP kayıt açılması
Ürün Destek Personeli
Sorunun araştırılması
Ürün Destek Personeli
İletilen problem
giderilebilir mi?
H
ARGE PROSESİ
Ürün Destek
Personeli
E
Gerekli işlemlerin
yapılması ve müşteriye
bildirilmesi ve ERP ye
girilmesi
Ürün Destek Personeli
8
Müşteriden Gelen
Arızalılar
İrsaliyenin 1 nüshası
kutu içine, 1 nüshası ve
kopyası Ürün Destek
Sorumlusuna
Depo Sorumlusu
Arızalı Ürün Depolaması
Depo Sorumlusu
Müşteriden gelen arızalar
T-UR-02_Servis ve
Bakım Talimatına göre
kayıt edilir
Arıza tespiti
Ürün Destek Personeli
Ürün Destek Personeli
Cihaz/Arıza garanti
kapsamında mı?
Arızanın giderilmesi
E
Ürün Destek
Personeli
H
Arızanın giderilmesi
için müşteri onayı
Ürün Destek Personeli
TASARIM
PROSESİ’ ne
bilgi paylaşımı/
DÖF açılması
E
Bakım Onarım yapılan cihazların varsa
Malzeme ve Hizmet bedelinin Depo
Sorumlusuna iletilmesi
Ürün Destek
Personeli
Ürün Destek Personeli
H
Müşteriye İadesi
Depo Sorumlusu
PROGRAMLAMA I
6. Hafta Özet
1. Arama Algoritmaları
a. Sıralı Arama Algoritması
Bağlı olan bir listede istenilen sayının tün satırda arama özelliğidir. Hücreleri tek tek kontrol ederek istenilen değer ile
aynı olup olmadığını kontrol etmektedir. Örneğin; bir satırda aranacak olan 4 sayısını bulmaya bakalım.
4≠14
4≠54
4≠8
4≠7
4≠11
4≠1
4≠5
4≠18
4=4
4≠0
14
54
8
7
11
1
5
18
4
0
Görüldüğü gibi satırda tek tek kontrol edilmiş ve sayıya ulaşmıştır. Bulduğu yerde ise aramayı sonlandırmaktadır. Bu
aramanın dezavantajı ise satırda 900 adet veri olduğu düşünülürse ve istenilen değer 893 gibi bir yerde çıkarsa
program 893 elemanı tek tek kontrol edecektir.
9
b. İkili Arama Algoritması
Bu arama sıralından daha hızlı olarak çalışmaktadır. Listeyi ikiye böler ve ortadaki pivot elemana bakarak işlem yapar
aranan eleman pivotsa işlem duracaktır. Değilse istenilen eleman pivottan küçükse küçük olan tarafa büyükse büyük
olan tarafa yönelecektir. Örneğin bir satırda aranacak 12 sayısını bulmaya çalışalım.
11
11
12
12
13
13
14
14
15
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20
Daha sonra 3-2 satırlarına ayrılacaktır. Sol tarafta 11 ve 12 olacağından iki sayı arasında da sıralama yapılarak 12
sayısına ulaşılmaktadır.
2. Sıralama Algoritmaları
a. Ekleme Sıralı Algoritma
Öncelikle 2 sayı alınır ve bunun arasında küçüktür/büyüktür yorumlaması yaparak sıralanır. Daha sonra satırdan
alınan başka bir sayı bu alınan ilk 2 sayı arasında eşleme yapılır ve büyüklük/küçüklük durumuna göre sıraya
konulacaktır. Bu şekilde tüm satırdaki sayılar eşleşerek sıralama sağlanacaktır.
b. Kabarcık(Balon) Sıralama Algoritması
Ekleme yöntemine dayalı olarak sadece bir farklılık gözlemlenmektedir. 2 sayı alınmadan bakılır ve büyükten küçüğe
olacak şekilde gerekirse yer değiştirilir. Daha sonra bir sonraki sayı alınır gerekirse yer değiştirilir. Bu şekilde tüm satır
kontrol edilerek işlem yapılır.
c. Birleştirerek Sıralama (Merge Sort)
3. Algoritma Analizi
Algoritma analizi, bir algoritmanın karmaşıklığına dair fonksiyonun bulunabilmesi için geliştirilmiş bir bilim dalıdır.
4. Durum Analizleri
a. En iyi Durum Analizi:
Bu analiz yöntemi en çok tercih edilen bir yöntemdir. Yapılan sıralama
ölçütünde istenilen değerin ilk elemanda bulunması ile oluşmaktadır.
b. En Kötü Durum Analizi :
Bu algoritmada istenilen durumun en son satırda çıkması veya yapılan
sıralamanın tam tersine çıkma durumudur. Örneğin; Küçükten büyüğe sırlamanlasın gereken bir eleman
satırının büyükten küçüğe sıralı olarak gelmesidir.
c. Ortalama Durum Analizi:
En iyi durum ve en kötü durum dışında kalan tüm durumlara denir.
10
PROGRAMLAMA I
7. Hafta Özet
1. C Dili
C++ ve JAVA gibi nesneye yönelik programlama dilleri ve JavaScript, JavaApplet ve PHP gibi script dilleri C
dilinden Esinlenerek geliştirilmiştir. Taşınabilir, gelişimini tamamlamış, güçlü ve esnek, geliştirmelere açık, özel komut
ve tevi tipi tanımlamasına müsait, yapısal bir dildir.
Tüm programlar main fonksiyonu ile başlamalıdır. DEFİNE dışında hiçbir kod büyük harf kullanmamaktadır. C
dilinde verilen boşluklar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Kütüphane kodlarının başlarında # olmalıdır. Fonksiyon
arkasına () konulmalıdır. Bu () arasına parametre değeri girilmektedir. Yok, ise boş kalır. Programda çalıştırılacak blok
ifadeleri küme parantezi içine alarak yazılır {}. Tek satırlı ifadelerde {} kullanılmayabilir. Ama 1 den fazla komut
içeriyor ise kesinlikle kullanılmalıdır. Açıklamalar /*deneme*/ arasında olmalıdır. Her komut satırı ; ile sonlanır.
- <stdio.h>
: Standart giriş çıkış işlemlerini düzenler
- <conio.h>
: Standart giriş çıkışların dışında bazı giriş çıkış fonksiyonlarını içerir.
- <string.h>
: Stringler üzerinde tanımlı özel işlemler yapar.
- <stdlib.h>
: Programı sonlandıran, dinamik bellek yönetiminde kullanılan veya rastgele sayı üretme vb.
işlevleri yerine getiren bir çok fonksiyon içerir.
- <math.h>
: Yaygın matematik fonksiyonlarını içerir.
- <ctype.h>
: Karakterler üzerinde işlemler yapan fonksiyonları içerir.
- <time.h>
: Zaman ve tarihle ilgili işlemleri gerçekleştirir.
- <assert.h>
: Debug işlemleri için kullanılan bazı makrolar içerir.
- <complex.h> : Karmaşık sayılarla işlem yapmak için kullanılan fonksiyondur.
C dilinde hazır olarak bulunan fonksiyonları kütüphane içerisinde tutulmaktadır.
1. //İşte ilk C programım
2.
3. #include <stdio.h>
4.
5. int main ()
6. {
7. printf("Merhaba Dunya");
8. //Bu program satırı ile ekrana Merhaba Dunya yazıyorum
9.
10. return 0;
11. }
Açıklama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Program için giriş açıklamasıdır. // yorum içeriği olduğu için program işlem yapmaz.
Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. Hiçbir işlevi yoktur.
Kütüphaneden standart giriş çıkışlar için kullanılan bir klasör alınmıştır.
Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. Hiçbir işlevi yoktur.
Geri dönüş için int değeri kullanılan ana giriş fonksiyonudur. Program fonksiyonlarının bu satırdan sonra
başlayacağı bilinecektir.
Blok başlangıcı olarak { kullanılır. Kapanma parantezine kadar açık kalacaktır.
Printf ile ekrana Merhaba Dünya metnini yazma işlemini sağlamaktadır.
Program için giriş açıklamasıdır. // yorum içeriği olduğu için program işlem yapmaz.
Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. Hiçbir işlevi yoktur.
Bu satırda programın dönüş değerini gireriz return 0 olarak girilmesi döngü sadece tek seferlik olacağını
göstermektedir. Bu kısım olmadığında programda problemler oluşmaktadır.
Hazırlayan:
Haydar AKTAŞ
İstanbul Üniversitesi
11
Download

1-2-3-4-5-6-7. Hafta Konu Özetleri