INTERTEK AKADEMİ
İSTANBUL
Intertek Test Hizmetleri AS.
Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 23 Altındağ Plaza
Yenibosna, Istanbul / Türkiye
T: +90 212 496 46 46 F: +90 212 452 80 55
[email protected]
www.intertek-turkey.com
Intertek Eğitimleri / İSTANBUL
Ocak – Aralık 2015 Programı
Eğitim Adı
Süre
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Agu
Eyl
Eki
Kas
Ara
TL +
KDV
İş Güvencesi – Satndart Bilgilendirme Eğitimleri
ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim
Sistemi Versiyon Geçiş Eğitimi
ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim
Sistemi Bilgilendirme
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Sistemleri Bilgilendirme
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve
Güvenliği Standardı Bilgilendirme
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi
FSSC 22000 Gıda Güvenliği
Yönetim sistemi Bilgilendirme
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi Bilgilendirme
ISO 50001:2011 Enerji Yönetim
Sistemleri
ISO 10002:2004 Bilgilendirme
Eğitimi
ISO 22716:2007 Kozmetik GMP
Bilgilendirme
IFS Rev. 6 Bilgilendirme
BRC (Issue 7) Gıda Endüstrisi
Uygulamaları Geçiş Eğitimi
BRC (Issue 7) Gıda Endüstrisi
Uygulamaları
BRC/ IOP (Issue 4) Ambalaj ve
Ambalaj Malzemeleri Standardı
Gıda Savunması ve Biyoterörizm
1 Gün
***
2 Gün
***
***
2 Gün
***
***
2 Gün
***
2 Gün
***
2 Gün
***
***
***
150
***
***
***
***
***
***
500
***
***
***
***
200
***
***
2 Gün
500
***
***
***
400
400
***
***
1 Gün
300
***
***
***
***
300
300
***
***
***
1 Gün
***
***
***
***
100
200
***
***
***
1 Gün
***
***
***
***
2 Gün
***
***
***
2 Gün
2 Gün
***
***
2 Gün
2 Gün
***
400
***
***
300
400
***
400
***
400
İş Güvencesi – İç Denetçi Yetiştirme Eğitimleri
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi İç Denetçi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Sistemleri İç Denetçi
OHSAS 18001:2007 Çevre Yönetim
Sistemleri İç Denetçi
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi İç Denetçi
BRC/IOP (Issue 4) Ambalaj ve
Ambalaj Malzemeleri Standardı İç
Denetçi
2 Gün
***
2 Gün
***
2 Gün
2 Gün
***
***
***
400
***
***
2 Gün
***
***
***
***
***
***
400
***
400
***
400
İş Güvencesi – Denetçi Yetiştirme Eğitimleri
IRCA Kayıtlı ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi Baş Denetçi
IRCA Kayıtlı ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemleri Baş Denetçi
IRCA Kayıtlı OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Baş Denetçi
IRCA Kayıtlı ISO 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi Baş
Denetçi
IRCA Kayıtlı ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi Baş Denetçi –
Dönüşüm Eğitimi
5 Gün
***
5 Gün
1200
***
5 Gün
***
***
5 Gün
3 Gün
***
***
*
1200
***
***
1200
1200
800
Intertek Test Hizmetleri AS.
Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 23 Altındağ Plaza
Yenibosna, Istanbul / Türkiye
T: +90 212 496 46 46 F: +90 212 452 80 55
[email protected]
www.intertek-turkey.com
Eğitim Adı
Süre
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Agu
Eyl
Eki
Kas
Ara
TL +
KDV
İş Güvencesi – Denetçi Yetiştirme Eğitimleri
IRCA Kayıtlı ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemleri Baş Denetçi –
Dönüşüm Eğitimi
IRCA Kayıtlı OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi
IRCA Kayıtlı ISO 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi Baş
Denetçi – Dönüşüm Eğitimi
3 Gün
*
800
3 Gün
*
800
3 Gün
*
800
İş Güvencesi – Performans ve Verimlilik Geliştirme Eğitimleri
Kök Neden Analizi
Genel Kalibrasyon Bilgilendirme
Hata Türleri ve Etkileri Analizi
(FMEA)
İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
Üretim Kalite Planlama ve Üretim
Parçası Onaylama (APQP – PPAP)
Toplam Verimli Bakım (TPM) & 5S
Temizlik Düzen
1 Gün
1 Gün
***
***
***
***
***
300
150
***
2 Gün
*
500
2 Gün
2 Gün
*
*
500
500
2 Gün
*
500
2 Gün
*
400
Tedarik Zinciri Yönetimi (Kurumsal Sosyal Uygunluk)
** CPI Kurumsal Sosyal Uygunluk
Baş Denetçi Eğitimi
** Kurumsal Sosyal Uygunluk
Yönetim Sistemi Eğitimi
** Lisanslı Sedex Sistemi Kullanıcı
Eğitimi
** SA 8000 Standardı Bilgilendirme
Eğitimi
** Yangın Güvenliği Mevzuatı
Bilgilendirme Eğitimi
** Çevre Gereklilikleri ve Mevzuatı
Bilgilendirme Eğitimi
** Fazla Mesainin Azaltılmasına
İlişkin Yönetim Sistemi Eğitimi
** Çalışan Memnuniyetini
Sağlamada Etkili Şikayet/Öneri
Mekanizmaları Yönetim Sistemi
Eğitimi
** Kurumsal Sosyal Uygunluk
Kapsamında Anti-Rüşvet ve AntiYolsuzluk Yönetim Sistemi Eğitimi
** Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından
Kimyasal Yönetim Sistemi Eğitimi
** 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu Bilgilendirme Eğitimi
** 4857 Sayılı Türk İş Kanunu
Bilgilendirme Eğitimi
4 Gün
1922
0912
½ Gün
25
½ Gün
11
½ Gün
07
½ Gün
21
0811
0710
1922
30
08
24
12
350
15
23
26
29
1 Gün
450
12
25
450
08
½ Gün
450
08
16
350
13
1 Gün
500
24
1 Gün
350
350
26
27
1 Gün
1250
175
1 Gün
1 Gün
0710
20
14
19
450
450
Gıda
Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeler Hakkındaki Riskler ve
Yasal Mevzuatlar
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarları Akreditasyonu
Bilgilendirme
1 Gün
*
750
1 Gün
*
350
Intertek Test Hizmetleri AS.
Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 23 Altındağ Plaza
Yenibosna, Istanbul / Türkiye
T: +90 212 496 46 46 F: +90 212 452 80 55
[email protected]
www.intertek-turkey.com
Eğitim Adı
Süre
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Agu
Eyl
Eki
Kas
Ara
TL +
KDV
2 Gün
*
550
2 Gün
*
350
1 Gün
1 Gün
*
*
350
350
1 Gün
*
750
1 Gün
*
2000
1 Gün
*
350
2 Gün
*
1500
1 Gün
*
350
1 Gün
*
350
3 Saat
*
350
3 Saat
*
300
3 Saat
*
300
3 Saat
*
250
3 Saat
*
250
3 Saat
*
200
2 Saat
*
200
3 Saat
*
200
3 Saat
*
200
3 Saat
3 Saat
3 Saat
1 Gün
*
*
*
*
200
200
200
350
4 Saat
*
250
Gıda
Mikrobiyolojik Analizlerde Metot
Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği
Kimyasal Analizlerde Metot
Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği
Personel Hijyeni Eğitimi
Genel Mikrobiyoloji Eğitimi
Geentiği Değiştirilmiş Organizmalar
(GDO) ve Yasal Mevzuat
Bilgilendirme Eğitimi
Real Time PCR ile Uygulamalı GDO
Analizi Eğitimi
Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi
Uygulamalı Mikrobiyolojik Analiz
Eğitimi
Gıdalarda Duyusal Değerlendirme
Gıdalarda Mikotoksin Analizleri ve
Mevzuat Yasal Düzenlemeler
Kimya
RoHS 2 (Elektrikli & Elektronik
Ürünlerde Sınırlandırılan
Kimyasallar)
Tekstilde ve Deride REACH SVHC
Uygulamaları
Elektrik&Elektronik Ürünlerde
REACH SVHC
Türkiye’deki Tebliğler Kapsamında
Tüketici Ürünlerinde Kontrol
Edilmesi Gereken Parametreler
Avrupa Regülasyonuna Göre
(1007/2011 EU Directive) Elyaf
Kompozisyonu Etiketlenmesi ile İlgili
Kurallar
Tekstil Ürünlerindeki Kimyasal
Yasaklamalar & Sınırlamalar
Kırtasiye Ürünlerindeki Kimyasal
Riskler
Tekstil
Tekstilde Bakım Etiketleri Eğitimi
Çekmezlik ve Görünüm Testleri
Eğitimi
Fiziksel Testler Eğitimi
Haslık Testleri Eğitimi
Çocuk Giysileri Güvenliği Eğitimi
Oyuncak Güvenliği Eğitimi
CPSIA (Consumer Product Safety
Improvement Act) Eğitimi
Tekstil Testleri Özel Eğitimi
Talep edeceğiniz eğitimin içeriği doğrultusunda süresi ve ücretlendirilmesi belirlenecektir.
Elektrik
IEC/EN 60335-1 Elektrikli Ev Aletleri
Standardı Eğitimi
3 Gün
*
1350
TL +
KDV
Kozmetik
Kozmetik Sektöründe Güncel
Mevzuat (EU Direktifi ve Ülke
Mevzuatımız)
Euro
+
KDV
½ Gün
07
Intertek Test Hizmetleri AS.
Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 23 Altındağ Plaza
Yenibosna, Istanbul / Türkiye
T: +90 212 496 46 46 F: +90 212 452 80 55
[email protected]
www.intertek-turkey.com
250
Eğitim Adı
Süre
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Agu
Eyl
Eki
Kas
Ara
TL +
KDV
Gözetim
Görsel Kumaş Kontrolü Standardı
Bilgilendirme Eğitimi
(4 Puan – 10 Puan Sistemleri)
(ASTM D5430)
Muayene Ve Deney İçin Numune
Alma Metodları-Nitel Özelliklere
Göre-Bölüm 1:Parti Parti Muayane
İçin Kabul Kalite Sınırına Göre(AQL)
Indekslenmiş Numune Alma
Programları Bilgilendirme Eğitimi
(TS ISO2859-1)
Görsel Kumaş Kontrolü ve
Gözetmen Eğitimi
(ASTM D5430-4 Puan Sistemi)
Görsel Ürün Kontrolü (Konfeksiyon)
ve Gözetmen Eğitimi
(TS ISO2859-1 /Yükleme Öncesi
Gözetim)
Görsel Ürün Kontrolü (Konfeksiyon
Harici) ve Gözetmen Eğitimi
(TS ISO2859-1 /Yükleme Öncesi
Gözetim)
**CPI Sertifikalı Gözetmen Eğitimi
(Tekstil Harici)
**CPI Sertifikalı Gözetmen Eğitimi
(Tekstil)
2 Saat
17
13
13
280
1 Gün
18
14
14
350
1 Gün
11
26
20
350
1 Gün
24
06
22
350
1 Gün
19
21
22
350
1316
0609
4 Gün
4 Gün
* Talepler doğrultusunda kesin tarihe karar verilecektir.
** INTERTEK müşterilerini kapsayan %5’lik indirim bu eğitimler için geçerli değildir.
*** Bu eğitimler için; her ayın 2. haftası bir sonraki ayın kesin tarihleri duyurulacaktır.
İlgili departman yetkilileri :
İş Güvencesi
Aslı Yurt
Direct Tel.:
+90 212 496 48 20
Fax:
+90 212 452 80 55
E-Mail:
[email protected]
Tedarik Zinciri Yönetimi
Kurumsal Sosyal Uygunluk
İrem Sıvış
Direct Tel.:
+90 212 496 46 88
Fax:
+90 212 503 81 98
E-Mail :
[email protected]
Intertek Test Hizmetleri AS.
Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 23 Altındağ Plaza
Yenibosna, Istanbul / Türkiye
T: +90 212 496 46 46 F: +90 212 452 80 55
[email protected]
www.intertek-turkey.com
0710
1417
1600
1600
Gıda
Çiğdem Kalın Vatansever
Direct Tel.:
+90 212 496 47 53
Fax:
+90 212 452 80 55
E-Mail:
[email protected]
Kimya
Zeynep Akın
Direct Tel.:
+90 212 496 46 75
Fax:
+90 212 452 80 55
[email protected]
E-Mail:
Tekstil
Çağlar Tokyay Asım
Direct Tel.:
+90 212 496 46 90
Fax:
+90 212 452 80 55
E-Mail:
[email protected]
Pelin Gün
Direct Tel.:
+90 212 496 47 96
Fax:
+90 212 452 80 55
[email protected]
E-Mail:
Elektrik
Tayfun Ozcan
Direct Tel.:
+90 212 496 48 32
Fax:
+90 212 452 80 55
E-Mail:
[email protected]
Kozmetik
Sevim Tömek Gürgen
Direct Tel.:
+90 212 496 47 74
Fax:
+90 212 452 80 55
E-Mail:
[email protected]
Gözetim
Arzu Yılmaz
Direct Tel.:
+90 212 496 46 56
Fax:
+90 212 503 63 37
E-Mail:
[email protected]
Intertek Test Hizmetleri AS.
Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 23 Altındağ Plaza
Yenibosna, Istanbul / Türkiye
T: +90 212 496 46 46 F: +90 212 452 80 55
[email protected]
www.intertek-turkey.com
Download

2015 Eğitim Programı İstanbul