Kuruluş denetim başvuru formu Kuruluş unvanı (Ticaret Sicil Gazetesine uygun olmalı!) Kuruluş merkez adresi (lütfen posta kodunu belirtiniz!) Kuruluş vergi dairesi ve vergi numarası Kuruluşunuz bir grup kuruluşu mu? (lütfen grup adını belirtiniz holding vb.) Şube, tesis ve geçici sahaların (inşaat şantiyesi vb.) adresleri 1. (var ise belirtiniz, daha fazla adres için ek form kullanabilirsiniz) 2. 3. Kuruluş yönetim temsilcisinin adı soyadı Telefon Faks Web adresi e-­‐mail Denetim ve belgelendirme için başvuru yapılan yönetim sistem standardı: (entegre denetimler için ilgili tüm standartlar işaretlenmelidir!) Belgelendirmeye esas faaliyetleriniz (belge üzerinde yazılacak kapsam) Ürün veya hizmetleriniz Kuruluşunuzda izlenen süreçler (süreç etkileşim şemanızı ekleyebilirsiniz) Dış kaynaklı süreçler (var ise belirtiniz) Yönetim sistemi içerisinde kapsam dışı bırakılan maddeler (var ise) Kuruluşunuzun çevresel boyutları ve etkileri (ISO 14001 denetim başvuruları için doldurulmalıdır, veya çevresel boyut ve etki değerlendirme analizinizi form ekinde gönderebilirsiniz!) F-­‐070-­‐01 ISO 9001 Kalite yönetim sistemi ISO 27001 Bilgi güvenliği ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ISO 13485 Tıbbi cihazlar OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği ISO 10002 Müşteri memnuniyeti ISO 22000 Gıda güvenliği ISO 3834-­‐2 FSSC 22000 ISO 50001 7.3 (tasarım ve geliştirme) Diğer (belirtiniz): ....................... 20.12.2014 Rev: 01 Sayfa 1/3 Kuruluş denetim başvuru formu Kuruluşunuzda yaptırılması gereken ortam ölçümlerinin (emisyon, gürültü, toz, termal konfor, atık su, atık yağ vb.) raporları mevcut mu? Kuruluşunuzun iş sağlığı ve güvenliği riskleri (OHSAS 18001 denetim başvuruları için doldurulmalıdır, iş sağlığı ve güvenliği risk analizinizi form ekinde gönderebilirsiniz!) ISO 22000 denetimleri için ....................... HACCP planı sayısı: Kuruluşunuz için gereken yasal izinler ve şartlar sağlandı mı? Geçerliliği devam eden bir yönetim sistem belgeniz var mı? Ön denetim talebiniz var mı? Kuruluşunuzdaki çalışan sayısı: son SGK bildirgenize uygun olarak her bir şube, tesis ve geçici saha (inşaat şantiyesi vb.) için yandaki kolonlar ayrı ayrı doldurulmalıdır! Toplam çalışan sayısı Hayır (lütfen açıklayınız) Evet Evet Ürün grubu sayısı: Hayır (lütfen açıklayınız) ....................... Evet (lütfen mevcut belgenizin bir kopyasını ve son denetim raporlarının kopyasını formun ekinde gönderiniz!) Evet (öngörülen tarih?) ....................... Hayır Hayır ê Şube/saha 1 (var ise) ê Şube/saha 2 (var ise) ê Şube/saha 3 (var ise) ê Merkez Lütfen, çalışan sayılarının dağılımını her bir ilgili saha için aşağıdaki kolonlarda belirtiniz!!! Kadrolu çalışan sayısı Kadrolu çalışan sayısı içerisinde yer alan hizmet personeli sayısı (şoför, temizlik görevlisi, maid vb.) Taşeron çalışan sayısı (var ise) Mevsimlik işçi sayısı (var ise) Yarı zamanlı (part-­‐time) çalışan sayısı (var ise) Sözleşmeli çalışan sayısı (var ise) Geçici çalışan sayısı (var ise) 1. Vardiyada çalışan sayısı 2. Vardiyada çalışan sayısı 3. Vardiyada çalışan sayısı Kuruluşunuzda vardiyalı çalışma var ise lütfen yandaki kolonları doldurunuz! F-­‐070-­‐01 20.12.2014 Rev: 01 Sayfa 2/3 Kuruluş denetim başvuru formu Son iki (2) yıl içinde bir danışman veya dış kuruluştan danışmanlık veya iç denetim hizmeti aldınız mı? Evet (kuruluş veya danışman adı) Swiss TS Technical Services AG hakkında bilgiye nasıl ulaştınız? Hayır ............................. Internet Danışman Kuzey Belgelendirme çalışanı (Lütfen ismini belirtiniz) ............................. Diğer (Lütfen belirtiniz) Başvuru sırasında kuruluşunuza ait yasal belgeler bu form ile birlikte tarafımıza gönderilmelidir! ............................. Ticaret sicil gazetesi İşletme ruhsatı Vergi levhası Çevre izin belgesi (ISO 14001 için) Oda faaliyet belgesi Gıda üretim izin belgeleri Yukarıda doldurulmuş olan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kabul ediyorum. Kuruluşunuz ile yönetim sistemlerinin denetimi konusunda sözleşme imzalanması durumunda ilgili yönetim sistemine ait dokümanları (yönetim sistemi el kitabı, prosedürler, talimatlar ve ekleri) ilk denetim öncesi doküman kontrolü için tarafınıza göndereceğimizi beyan ve kabul ediyoruz. Kuruluş adına formu dolduran yetkilinin adı soyadı imzası kuruluş kaşesi Formun doldurulduğu tarih ü
Hazırlanacak teklifte denetim sürelerinin, EA/NACE kodlarının ve denetim ekibinin doğru olarak belirlenebilmesi için formu tam ve eksiksiz olarak doldurarak info@swissts-­‐tr.com e-­‐mail adresimize veya +90.216.590 09 77 numaralı faksa göndermenizi rica ederiz! ü
“Denetim ve belgelendirme kuralları kılavuzu” ve “belgelendirme sürecini” incelemek için www.swissts-­‐tr.com internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz! Bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz, Tel: 0.216.590 09 29 Mobil: 0.530.301 78 40 e-­‐mail: info@swissts-­‐tr.com web: www.swissts-­‐tr.com F-­‐070-­‐01 20.12.2014 Rev: 01 Sayfa 3/3 
Download

Kuruluş denetim başvuru formu