CEBİR AKADEMİ
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
EĞİTİM KONULARI
Fiyat
Maksimum
Katılımcı
Genel
Kuruma
Eğitim Süresi
Sayısı
Katılıma
Özel Eğitim
(kişi)
Açık Eğitim
Bireysel ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Yönetici Koçluğu Programı
İletişim , Bildiğiniz Gibi Değil
İnsanı Tanıma ve İnsan İlişkileri
Etkili Sunum Teknikleri
Ah Bir Takım Olabilsek! (Etkin takım çalışması eğitimi)
Yöneten Lider
PUKÖ "İlkinde ve Her Seferinde Doğru Yapabilirsiniz"
Kaliteyi Yükselt, Maliyeti Düşür
Zaman Yönetimi
Toplandık Mı? Dağıldık Mı? (Etkin toplantı yönetimi eğitimi)
Değişim Yönetimi
Adım Adım Kurumsallaşma
Hedeflerle Yönetim "Hoshin Kanri"
Anormallik Yönetimi "Henkaten Kanri"
Yalın Eğitimleri
Yalın Düşünce ile Tanışma
5S
Kaizen – Küçük Adımlarla Sürekli İyileştirme Sistemi
Kaizen Sisteminde Kalite Çemberleri
A3 Raporlama "Ben Değil Raporum Konuşsun"
Yalın İş Yürütme Modeli "Daha İyisi Nasıl Olur?"
Yalın Bakışla Muhasebe
Kişi / Kuruma Özel Olarak Projelendirilir.
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
16
2 gün
460 TL
4.400 TL
16
2 gün
460 TL
4.400 TL
20
2 gün
460 TL
4.400 TL
16
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
16
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
20
20
16
16
16
16
2 gün
1 gün
1 gün
2 gün
1+1 gün (*)
2+1 gün (*)
2 gün
460 TL
230 TL
230 TL
460 TL
460 TL
590 TL
460 TL
4.400 TL
2.200 TL
2.200 TL
4.400 TL
4.400 TL
5.800 TL
4.400 TL
(*) +1 gün: Eğitim sonrası katılımcılara yol haritası çizilir, firmalarında yaptıkları uygulamaları değerlendirmek ve
geliştirilmesi gereken alanlar için tekrar biraraya gelinerek 1 günlük çalıştay yapılır.
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri
Yalın Düşünce ile İnsan Kaynakları Yönetimi
İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme
Performans Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
Yetkinlik Değerlendirme ve Geri Bildirim Teknikleri
Çoklu Beceri Kazanımı Planlaması
Kariyer Planlama
Outdoor Eğitimler
Atlarla Kişisel Keşif ve Gelişim
NEHİRLAND - Sakarya
Yelkenler Fora Takım Çalışması
İZMİT YELKEN KULÜBÜ - Kocaeli
Mesleki Yeterlilik Eğitimleri (Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile)
Hijyen
İş Makinesi Operatörlük Belgesi (G Sınıfı Ehliyet)
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün tüm modülleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilinçlendirme (Az tehlikeli işletmeler)
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilinçlendirme (Tehlikeli işletmeler)
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilinçlendirme (Çok tehlikeli işletmeler)
F.CBR.AKDM.02 Rev:4
16
16
16
16
16
16
2 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
460 TL
230 TL
230 TL
230 TL
230 TL
230 TL
4.400 TL
2.200 TL
2.200 TL
2.200 TL
2.200 TL
2.200 TL
12
1 gün
1.150 TL
13.800 TL
10 kişi /
1 yelkenli
1 gün
9.600 TL
min.12
min.10
min.12
1 gün (8 saat)
Kişi sayısına göre belirlenir.
min.10
min.10
min.10
1 gün
2 gün
2 gün
Modüle göre belirlenir.
230 TL
460 TL
460 TL
2.200 TL
4.400 TL
4.400 TL
Sayfa:1/3
CEBİR AKADEMİ
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
EĞİTİM KONULARI
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri (devam)
Uygulamalı Risk Değerlendirme
Kuruma Özel Yangın Güvenliği Eğitimi (Tatbikatlı)
Acil Durum Ekipleri Eğitimi (Uygulamalı)
Yangınla Mücadele, Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekip Eğitimleri
Maksimum
Katılımcı
Eğitim Süresi
Sayısı
(kişi)
16
2 gün
Fiyat
Genel
Kuruma
Katılıma
Özel Eğitim
Açık Eğitim
460 TL
4.400 TL
Kurumun büyüklüğü, çalışan sayısı, faaliyetleri, riskleri ve
ihtiyaçlarına özel olarak belirlenir.
16
2 gün
460 TL
4.800 TL
16
2 gün
780 TL
7.600 TL
Kurtarma Eğitimi (Uygulamalı)
İhtiyaca özel olarak belirlenir.
16
İleri Seviye Kurtarma Eğitimi (Uygulamalı)
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
16
2 gün
460 TL
4.400 TL
Endüstriyel Ergonomi
16
2 gün
460 TL
4.400 TL
Ofis Ergonomisi
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
LOTO (EKED)
16
1 gün
230 TL
2.200 TL
İş Kazası Araştırma ve Kök Neden Analizi
16
1 gün
230 TL
2.200 TL
İl Sağlık Md. belirler.
2 gün (16 saat)
Temel İlkyardım Eğitimi
18
Endüstriyel Eğitimler
Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizlikleri
16
1 gün
230 TL
2.200 TL
Proses FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)
16
2 gün
460 TL
4.400 TL
16
1 gün
230 TL
2.200 TL
APQP (İleri Ürün Kalite Planlaması)- PPAP (Üretim Parçası Onay Prosesi)
MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi)
16
1 gün
230 TL
2.200 TL
SPC (İstatistiksel Proses Kontrol)
16
2 gün
460 TL
4.400 TL
Yönetim Sistemleri Eğitimleri
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilinçlendirme
min 10
1 gün
230 TL
2.200 TL
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
20
2 gün
460 TL
4.400 TL
ISO 9001:2008 KYS Standardı ve ISO 19011:2011 İç Denetçi
16
3 gün
590 TL
5.800TL
ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilinçlendirme
min 10
1 gün
230 TL
2.200 TL
20
2 gün
460 TL
4.400 TL
ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi
ISO/TS 16949:2009 KYS ve ISO 19011:2011 İç Denetçi
16
3 gün
590 TL
5.800TL
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilinçlendirme
min 10
1 gün
230 TL
2.200 TL
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
20
2 gün
460 TL
4.400 TL
ISO 14001:2004 ÇYS Standardı ve ISO 19011:2011 İç Denetçi
16
3 gün
590 TL
5.800TL
Çevre Mevzuatı
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Y.S. Temel Bilinçlendirme
min 10
1 gün
230 TL
2.200 TL
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
20
2 gün
460 TL
4.400 TL
OHSAS 18001:2007 İSG-YS Standardı ve ISO 19011:2011 İç Denetçi
16
3 gün
590 TL
5.800TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
20
1 gün
230 TL
2.200 TL
Yönetim Sistemleri Kuruma Özel Eğitim Modülü: Kuruma özel eğitimlerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
eğitimi alan kişilere ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri eğitimlerinin 1'er ek gün ile verilmesi mümkündür. Bu
uygulamanın zamanlama ve fiyat yapısı için lütfen iletişime geçiniz.
Koşullar:
1. Genel katılıma açık eğitim fiyatlarına eğitim salonu, yemek, ikram,eğitim ve uygulama materyalleri ile sertifika dahildir.
2. Kuruma özel eğitim fiyatlarına konaklama, yemek, ulaşım, eğitim salonu, eğitmen ulaşım ve konaklaması ile özel taleplere ilişkin
giderler dahil edilmemiş olup ayrıca belirlenir.
3. Genel katılıma açık eğitimlerde minimum katılımcı 10 kişi olup bu sayının altında seans açılmaz.
4. Aynı kurumdan üç kişi ve daha fazla katılımlar için indirim uygulanır, lütfen iletişime geçiniz.
5. Teklifimiz 30 gün süre ile geçerlidir. Fiyatlarımıza KDV dâhil edilmemiştir.
6. Ödeme, fatura tarihini müteakip 15 işgünü olup banka havalesi ile yapılacaktır.
F.CBR.AKDM.02 Rev:4
Sayfa:2/3
CEBİR AKADEMİ
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
DANIŞMANLIK KONULARI
Danışmanlık projelerinde fiyatlandırma, firmanın sahasında uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bir MDD (Mevcut Durum
Değerlendirme) çalışması sonucunda yapılmaktadır. Her danışmanlık projesi tamamen firmanın mevcut durumuna, insan
kaynağına, hedef ve beklentilerine özel olarak tasarlanmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Danışmanlık Programları
Organizasyonel Yapılanma
İş Analizi, İş Tanımlama ve İş Ailelerinin Oluşturulması
Ücret Yönetimi Sistemi
İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme
Eğitim Planlama ve Uygulama Sistemi
Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi
Kariyer Planlama
Endüstriyel İlişkiler Fonksiyonu Kurulumu
Taşeron Yönetim Sistemi
YALIN Danışmanlık Programları
5S
KAIZEN ve Öneri Sisteminin Kurulması
QCC - KAIZEN Sistemi ile Kalite Çemberleri
Proses İyileştirme Çalışmaları
Yalın Üretim Sistemi (TPS)
Yalın Muhasebe Sistemi
ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK Danışmanlık Programları
Risk Yönetimi ve Acil Durum Planlaması
Yangın Güvenliği
LOTO (EKED)
Atık Yönetimi
Kimyasal Malzeme Yönetimi
YÖNETİM SİSTEMLERİ Danışmanlık Programları (*)
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum ve Geliştirme Danışmanlığı
ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum ve Geliştirme Danışmanlığı
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Kurulum ve Geliştirme Danışmanlığı
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum ve Geliştirme Danışmanlığı
(*) Kalite,çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin entegre kurulması önemlidir ve kurumumuzca önerilir. Cebir
Akademi'nin entegre sistem danışmanlığı projeleri tasarlama ve gerçekleştirmedeki uzmanlığıyla sistemlerin ortak
alanlarında kaynak optimizasyonu yapılarak sistem kurma-uygulama-denetim-iyileştirme aşamalarında ciddi maliyet ve
zaman avantajı elde edilirken sistemlerin etkinliği de artırılmış olur.
F.CBR.AKDM.02 Rev:4
Sayfa:3/3
Download

YALIN Danışmanlık Programları