BESİN ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Fatma Nur BİNİCİ – 20120905084
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği
1
BESİN ZİNCİRLERİ
Besin zinciri güneşten dünyaya gelen enerjinin üreticiden
son tüketiciye doğru akışını gösteren piramittir. Besin
zincirinin her grubundaki, toplam canlı ve besin miktarı
karşılaştırıldığında, piramit şeklinde yapı oluşur.
II.
Derecenden
Tüketici
I. Dereceden Tüketici
Üretici
2
BESİN ZİNCİRLERİ
•Besin zincirinin ana kaynağı güneştir.
•Doğadaki tüm canlılar besin zincirinin yapısını oluşturur.
•Tüm canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak güneş
enerjisini kullanır.
Ot
Çekirge
Kertenkele
Baykuş
3
BESİN ZİNCİRLERİ
Besin piramidinde aşağıdan yukarı gidildikçe;
 Tür sayısı azalır.
 Toplam birey sayısı azalır.
 Depolanan toplam besin miktarı azalır.
 Aktarılan enerji miktarı azalır.
4
FOTOSENTEZ
Klorofil molekülüne sahip canlıların ışık enerjisi yardımıyla
inorganik maddelerden organik madde sentezlemelerine
fotosentez denir.
5
FOTOSENTEZ
Fotosentezin Özellikleri
Fotosentez olayının kullandığı enerji ışık ya da güneş
enerjisidir.
Bitkinin yapraklarında gerçekleşir.
Bitkiye yeşil rengini veren klorofil aynı zamanda
fotosentezin gerçekleştiği yerdir.
Sadece gündüz meydana gelir.
Işık
Karbondioksit + Su
Glikoz + Oksijen
Klorofil
6
FOTOSENTEZ
Fotosentezin Önemi
Ekosistemde enerji akışını sağlar.
Canlılar için besin kaynağı oluşturur.
Atmosferde CO2 birikmesini önler.
Atmosferin oksijenini oluşturur.
7
SOLUNUM
Canlıların besinlerden enerji elde etmesine solunum denir.
•Besinlerin hücre içinde yakılarak bağları arasındaki
kimyasal enerjiden ATP elde edilmesidir.
•Hücre solunumu ile glikoz parçalanır ve açığa çıkan enerji
ile ATP sentezlenir.
8
SOLUNUM
•Solunum oksijenli ve oksijensiz olmak üzere ikiye ayrılır.
•Solunumda oksijen kullanılıyorsa oksijenli solunum, oksijen
kullanılmıyorsa oksijensiz solunum olarak adlandırılır.
•Bitkilerde solunum olayı gece gündüz gerçekleşir.
•Bitkilerin solunum organları yapraklardır.
9
SOLUNUM
1.Oksijenli Solunum
•Besinlerin oksijen ile yakılarak enerji elde edilmesine denir.
•Hücre içinde mitokondride gerçekleşir.
•Bitkilerde tüm canlılar gibi kendi enerji ihtiyaçlarını solunum
yaparak karşılar.
•Solunum sonunda karbondioksit ve su açığa çıkar.
Oksijen + Glikoz
Karbondioksit + Su + Enerji
10
SOLUNUM
2.Oksijensiz Solunum
•Besinlerin enzimler yardımıyla parçalanarak ATP
sentezlenmesine denir.
•Sitoplazmada gerçekleşir.
•Oksijenli solunuma göre daha az enerji elde edilir.
•Glikoz bütünüyle inorganik parçalara ayrılamaz.
•Bu yöntemle meyve sularında şarap üretilir.
•Bira mayası katılan hamur yine oksijensiz solunum yapan
mantarlar sayesinde olur.
11
12
SORULAR
1.Bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini
tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya
besin zinciri denir.
…………………..
karbondioksit ………………,
klorofil
2.Fotosentezin gerçekleşmesi için …………………,
ışık
su
……………….
Ve ………………
gereklidir.
3.Canlıların aldıkları besin maddelerini oksijen kullanarak
veya
oksijen
kullanmadan
enerji
elde
solunum
etmesine ……………..denir.
13
SORULAR
4.Üreticiler besin zincirinin kaçıncı halkasını
oluştururlar?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
14
SORULAR
5.Bitkiler fotosentezi ne zaman yaparlar?
A. Gece
B. Gündüz
C. Hem gece hem gündüz
D. Öğle
15
KAYNAKÇA
• http://www.fenokulu.net/yeni/
• 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı
• http://www.fencebilim.com/
16
Download

File