www.fencebilim.com – Hidayet TERECİ
HAREKET ÇENGEL BULMACASI
7
1
3
10
2
8
5
6
4
Soldan - Sağa
2- Bir cismin bulunduğu yere denir.
4- Yol-Zaman formülü ile bulduğumuz hıza denir.
5- Duran cismi hareketlendiren hareketli cismi durduran etkidir.
9- SI birim sistemine göre iş birimidir.
Yukarıdan - Aşağıya
1- Bir cismin sabit bir noktaya göre yer değiştirmesi
3- Bir koordinat sisteminde başlangıçtan bulunduğu konuma çizilen vektördür.
6- Hareketli cisimlerin hareketini zorlaştıran etkidir.
7- 100 gramlık kütle kaç newton dur? ( g=10 N/Kg)
8- Ütüdeki enerji türüdür.
10- Atomun parçalanması sonucu oluşan enerjidir.
Hazırlayan: Muhterem GÜLER
Download

Hareket konulu çengel bulmaca