2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
2 – A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
AYLIK FAALİYET RAPORU
Rapor No:1
EYLÜL
Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar:
AY HAFTA
KONU
1- MASAL SESLENDİRME: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar
seslendirilmeye çalışıldı.
Burada anlatılan olaydaki varlıklara ait sesleri ( örneğin, atın koşması, ağaçkakanın
ağacı delerken çıkardığı ses, rüzgarın, yağmurun sesi vb.) pet şişe, kağıt, ahşap, havan
gibi çeşitli malzemeleri kullanarak canlandırmaları istenir.
3.HAFTA
EYLÜL
ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları.
YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim
2- ŞARKI: Okul şarkılarını ritmine uygun olarak söylemeye çalışır.
ARAÇ: Cd, müzik kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER: Söyle-söyle
3- SÖZCÜK BULMACASI: Sözcük dağarcığını zenginleştirmek için seçilen seviyelerine
uygun bulmacalar çözdürüldü.
ARAÇ: Seviyelerine uygun bulmacalar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
4.HAFTA
EYLÜL
1- ŞARKI: Atatürk’ün sevdiği şarkıları ritmine uygun olarak söylemeye çalışır.
ARAÇ: Cd, müzik kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER: Söyle-söyle
2– OKUMA: Seviyelerine uygun olarak seçilen masal, hikâye ve romanlar sesli ve sessiz
okuma teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
3- MASAL: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar seslendirilmeye çalışıldı.
Burada anlatılan olaydaki varlıklara ait sesleri ( örneğin, atın koşması, ağaçkakanın
ağacı delerken çıkardığı ses, rüzgarın, yağmurun sesi vb.) pet şişe, kağıt, ahşap, havan
gibi çeşitli malzemeleri kullanarak canlandırmaları istenir.
ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları.
YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim
NOT: Etkinliklere katılım sağlandı.
Etkinlik sırasında eksiklikleri giderici çalışmalar yapıldı.
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
2 – A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
AYLIK FAALİYET RAPORU
1.HAFTA
2.HAFTA
3.HAFTA
EKİM
EKİM
EKİM
Rapor No:2
EKİM
AY
HAFTA
KONU
1- TEKERLEMELER: Seviyelerine uygun tekerlemeleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak
söyleyebilme amacıyla tekerleme öğretildi, bildikleri başka tekerlemeleri söylemeleri
istendi.
ARAÇ: tekerlemeler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim
2- GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA: Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde
kullanarak anlatabilmesi istendi.
ARAÇ: Öğrenciler, defter
YÖNTEM-TEKNİKLER: Buluş yolu, soru-cevap, anlatım, dinleme
3- RONT: : Basit ritimli şarkılarla basit hareketleri içeren oyunlar oynayabilme amacıyla“Gel Bize
Katıl Bize” rontunu oynattırıldı.
ARAÇ: Öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Ront, drama
1- FIKRA ANLATMA: Fıkra anlattırıldı.
ARAÇ: Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar
YÖNTEM-TEKNİKLER: Anlatım
2– ŞARKI SÖYLEME: Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme amaçlı
Gezsen Anadolu’yu şarkısı öğrenildi.
ARAÇ: Cd.
YÖNTEM-TEKNİKLER:Söyle-söyle
1- DİYALOG: Seviyelerine uygun karşılıklı konuşmalar yapabilme amacıyla telefonla nasıl iletişim
kurdukları canlandırma yaptırıldı.
ARAÇ: Öğrenciler, telefon
YÖNTEM-TEKNİKLER: Konuşma, telefonda görgü kuralları
2- MASAL DİNLEME: Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme
amacıyla seçilen bir masal tarafımdan okundu ve masal ile ilgili soru soruldu.
ARAÇ: Masal kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER: Okuma, soru-cevap
3- GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA: Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma
alışkanlığı kazanabilme amacıyla düzeyine uygun bir şiir seçilerek yazdırıldı.
ARAÇ: Seviyelerine uygun şiirler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma, güzel yazma
4.HAFTA
EKİM
1- GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA: Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde
konuşabilme amacıyla kendilerini anlatmaları istendi.
ARAÇ: Öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Konuşma
2– GRUP ÇALIŞMASI: : Bireysel ve grup çalışmalarında işbirliği ve dayanışma anlayışı
geliştirebilme amacıyla koleksiyon bilinci oluşturulmaya çalışıldı.
ARAÇ: Bitki yaprakları
YÖNTEM-TEKNİKLER:Toplama, yaparak-yaşayarak, koleksiyonculuk
3- RESİM ANLATMA: Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini
anlatmaları istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
NOT: Etkinliklere katılım sağlandı.
Etkinlik sırasında eksiklikleri giderici çalışmalar yapıldı.
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
2 – A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
AYLIK FAALİYET RAPORU
1.HAFTA
2.HAFTA
3.HAFTA
KASIM
KASIM
KASIM
Rapor No:3
KASIM
AY
HAFTA
KONU
1- OKUMA: Seviyelerine uygun olarak seçilen masal, hikâye ve romanlar sesli ve sessiz okuma
teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
2- RESİMLERİ SIRAYA KOYMA: Resimleri olayların oluş sırısana göre sıraya koyabilme
amacıyla öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru
cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
3- SÖZCÜK BULMACASI: Sözcük dağarcığını zenginleştirmek için seçilen seviyelerine uygun
bulmacalar çözdürüldü.
ARAÇ: Seviyelerine uygun bulmacalar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
1- ŞARKI SÖYLEME: Atatürk’ün sevdiği şarkıları ritmine uygun olarak söylemeye çalışır.
ARAÇ: Cd, müzik kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER: Söyle-söyle
2- RESİM ANLATMA: Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini
anlatmaları istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
3- MASAL SESLENDİRME: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar seslendirilmeye
çalışıldı.
ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları.
YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim
1- GRUP ÇALIŞMASI: : Bireysel ve grup çalışmalarında işbirliği ve dayanışma anlayışı
geliştirebilme amacıyla elişi çalışmaları yapılmaz.
ARAÇ: Resim kâğıdı , resim kartonu , gazete , dergi , mecmua , fon vb.
kâğıtları , yapıştırıcı , makas
YÖNTEM-TEKNİKLER:Toplama, yaparak-yaşayarak
2- MASAL DİNLEME: Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme
amacıyla seçilen bir masal tarafımdan okundu ve masal ile ilgili soru soruldu.
ARAÇ: Masal kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER: Okuma, soru-cevap
3- OKUMA: Seviyelerine uygun olarak seçilen masal, hikâye ve romanlar sesli ve sessiz okuma
teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
4.HAFTA
KASIM
1- MONOLOG: Konuşma yeteneğinin gelişmesi için monolog çalışması yapıldı.
ARAÇ: Öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Konuşma
2– ŞARKI SÖYLEME: Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme amaçlı
“ÖĞRETMENİM” şarkısı öğrenildi.
ARAÇ: Cd.
YÖNTEM-TEKNİKLER:Söyle-söyle
3- ÇİZGİ BULMACASI: Çizgi bulmacaları yaparak araştırma ve düşünme alışkanlığı kazanabilme
amacıyla bulmaca çözdürüldü.
ARAÇ: Seviyelerine uygun bulmacalar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
NOT: Etkinliklere katılım sağlandı.
Etkinlik sırasında eksiklikleri giderici çalışmalar yapıldı.
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
2/A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ ARALIK AYI FAALİYET RAPORU
1.HAFTA
2.HAFTA
4.HAFTA
5.HAFTA
3.HAFTA
ARALIK
ARALIK
ARALIK
ARALIK
ARALIK
Rapor No:4
ARALIK
AY
HAFTA
KONU
1- OYUN OYNAMA: Dostça oynama ve yarışma yapabilme amacıyla sınıf içi oyunlar oynandı.
ARAÇ: “Bum ” oyunu
YÖNTEM-TEKNİKLER: Yaparak-yaşayarak
2– ŞARKI SÖYLEME: Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme amaçlı
“ÖĞRETMENİM” şarkısı öğrenildi.
ARAÇ: Cd.
YÖNTEM-TEKNİKLER:Söyle-söyle
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
3- SAYIŞMA: Sözcük dağarcığını zenginleştirmek için sayışma söyleyebilme
ARAÇ: Seviyelerine uygun sayışmalar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
1- GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA: Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma
alışkanlığı kazanabilme amacıyla düzeyine uygun bir şiir seçilerek yazdırıldı.
ARAÇ: Seviyelerine uygun şiirler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma, güzel yazma
2- RESİMLER ÜSTÜNDE KONUŞMA: Seviyelerine uygun resimler göstererek konuşmaları
istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
3 – FİLM İZLEME: Okul toplantı salonunda seviyelerine uygun film izletildi.
ARAÇ: Bilgisayar, projeksiyon
YÖNTEM-TEKNİKLER: Seyretme, soru-cevap
1- OKUMA: Seviyelerine uygun olarak seçilen masal, hikâye ve romanlar sesli ve sessiz okuma
teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
2 – ŞARKILI OYUNLAR OYNAMA: Basit hareketli oyunlar oynatıldı.
ARAÇ: Bilinen oyunlar
YÖNTEM-TEKNİKLER: Okuma, soru-cevap
3- RESİM ANLATMA: Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini
anlatmaları istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
1- RESİMLERİ SIRAYA KOYMA: Resimleri olayların oluş sırısana göre sıraya koyabilme
amacıyla öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru
cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
2– HARF BULMACASI: Çizgi bulmacaları yaparak araştırma ve düşünme alışkanlığı
kazanabilme amacıyla bulmaca çözdürüldü.
ARAÇ: Seviyelerine uygun bulmacalar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
3 – FIKRA ANLATMA: Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar
anlattırıldı
ARAÇ: Seviyelerine uygun fıkralar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
1- NİNNİ Dağarcığındaki ninnileri diğer müzik türlerinden ayırt edebilmek için ninni söyletildi,
öğretildi.
ARAÇ: Bilinen ninniler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Söyle- söyle
2– GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA: Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı
yazma alışkanlığı kazanabilme amacıyla düzeyine uygun bir şiir seçilerek yazdırıldı.
ARAÇ: Seviyelerine uygun şiirler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma, güzel yazma
3 – FLİM İZLEME Düzeyine uygun kısa bir flim izletildi.
ARAÇ: Bilgisayar, projeksiyon
YÖNTEM-TEKNİKLER: Seyretme, soru-cevap
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
2 – A SINIFI OCAK AYI FAALİYET RAPORU
1.HAFTA
2.HAFTA
OCAK
OCAK
Rapor No:5
OCAK
AY
HAFTA
KONU
1- ŞARKILI OYUNLAR OYNAMA: Basit hareketli oyunlar oynatıldı.
ARAÇ: Bilinen oyunlar ( Dokunma Oyunu)
YÖNTEM-TEKNİKLER: Birlikte çalışmalar
2- GÖZLEME DAYALI ÇALIŞMALAR: Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini
katarak iki boyutlu çalışmaları yaptırıldı.
ARAÇ: Öğrenciler, yakın çevremiz
YÖNTEM-TEKNİKLER:Gözlem, anlatım, resim
1- OKUMA: sesli ve sessiz okuma yaptırıldı.
ARAÇ: Hikaye kitabı, ders kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER: okuma
2- KENAR SÜSÜ YAPMA: Birlikte çalışabilme, el becerilerini geliştirebilmek amacıyla örneği
gösterilen kenar süsleri yaptırıldı.
ARAÇ: Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya
YÖNTEM-TEKNİKLER: Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar,
uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme
3.HAFTA
OCAK
1- RESİMLERİ SIRAYA KOYMA : Resimleri olayların oluş sırısana göre sıraya koyabilme
amacıyla öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru
cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
2- HARF BULMACASI: Harf bulmacaları yaparak araştırma ve düşünme alışkanlığı kazanabilme
amacıyla bulmaca çözdürüldü.
ARAÇ: Seviyelerine uygun bulmacalar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
4.HAFTA
OCAK
3- TEKERLEMELER: Seviyelerine uygun tekerlemeleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak
söyleyebilme amacıyla tekerleme öğretildi, bildikleri başka tekerlemeleri söylemeleri
istendi.
ARAÇ: tekerlemeler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim
1- OYUN OYNAMA: Dostça oynama ve yarışma yapabilme amacıyla sınıf içi oyunlar oynandı.
ARAÇ: “Dev-Cüce, Gece-Gündüz” oyunu
YÖNTEM-TEKNİKLER: Yaparak-yaşayarak
2– ŞARKI SÖYLEME: Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme amaçlı
“ÖĞRETMENİM” şarkısı öğrenildi.
ARAÇ: Cd.
YÖNTEM-TEKNİKLER:Söyle-söyle
NOT: Etkinliklere katılım sağlandı.
Etkinlik sırasında eksiklikleri giderici çalışmalar yapıldı.
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
2 – A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU
Rapor No:6
ŞUBAT
Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar:
AY HAFTA
KONU
1- NİNNİ SÖYLEME: Dağarcığındaki bildiği ninnileri söyleyerek bunun diğer müzik
türlerinden farklı olduğu fark ettirildi.
3.HAFTA
ŞUBAT
ARAÇ: Bilinen ninniler.
YÖNTEM-TEKNİKLER: söyle-söyle
2- MASAL DİNLEME ve ANLATMA: Kısa bir masal okunarak öğrencilere masalla ilgili
sorular soruldu.akıllarında kalanı anlatmaları istendi.
ARAÇ: Masal kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER: Dinleme, anlama, soru-cevap
3- FİLM İZLEME : Seçilen düzeylerine uygun kısa bir filmi izleyebilmeleri sağlandı.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kısa bir film
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
4.HAFTA
ŞUBAT
1- OYUN OYNAMA: Dostça oynama
ARAÇ: Cd, müzik kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER: Söyle-söyle
2– GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA: Seviyelerine uygun olarak seçilen masal, hikâye ve
romanlar sesli ve sessiz okuma teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
3- DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETME: Duygu ve düşüncelerini pastel
boyayı kullanarak ifade etme çalışması yapıldı.
ARAÇ: Resim defteri, pastel boya
YÖNTEM-TEKNİKLER: Yaparak-yaşayarak
NOT: Etkinliklere katılım sağlandı.
Etkinlik sırasında eksiklikleri giderici çalışmalar yapıldı.
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU OKULU
2 – A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ MART AYI FAALİYET RAPORU
1.HAFTA
KONU
1- DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETME: Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden,
sözcükleri yerinde kullanarak ifade etmeleri sağlandı.
ARAÇ: Öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Anlatım
2– OYUN OYNAMA: Dostça oynama ve yarışma yapabilme amacıyla sınıf içi oyunlar oynandı.
ARAÇ: “Bum ” oyunu
YÖNTEM-TEKNİKLER: Yaparak-yaşayarak
3- ŞARKI SÖYLEME: Birlikte çalışabilme, arkadaşlarına uyabilme amaçlıyla şarkı öğretildi.
“GÜNEŞİN ALASI ÇOK” şarkısı öğrenildi.
ARAÇ: Bilgisayar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Söyle-söyle
2.HAFTA
MART
MART
Rapor No:7
MART
AY
HAFTA
1- KONUŞMA: Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığı kazanabilmesi amacıyla
sıradan konular konuşuldu.
ARAÇ: Öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Konuşma
2- OYUN OYNAMA: Dostça oynama ve yarışma yapabilme amacıyla sınıf içi oyunlar oynandı.
ARAÇ: “Yuvarlanan Toptan Kaç ” oyunu
YÖNTEM-TEKNİKLER: Yaparak-yaşayarak
3 – ŞİİR OKUMA: Atatürk ile ilgili şiir okumaya istekli olması amacıyla “Atatürk” adlı şiir
okutuldu.
ARAÇ: “Atatürk” şiiri, öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Şiir okuma
3.HAFTA
4.HAFTA
5.HAFTA
MART
MART
MART
1- MONOLOG: Toplum karşısında konuşma yeteneğinin gelişmesi için monolog çalışması yapıldı.
ARAÇ: Öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Konuşma, mimik, el-kol hareketleri
2 – OKUMA: Sesli ve sessiz okuma teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
1- KAĞIT İŞLERİ: Kağıt işleri yaparak farklı şeyler yapabilme yeteneklerini geliştirebilme
amacıyla çalışma yaptırıldı.
ARAÇ: Resim kağıdı, renkli kağıdı, gazete kağıdı, uhu makas
YÖNTEM-TEKNİKLER: yaparak-yaşayarak
2– RENKLİ KAĞITLARLA FENER YAPMA: Elişi çalışmaları yaparak farklı şeyler yapabilme
yeteneklerini geliştirebilme.
ARAÇ: Resim kağıdı, renkli kağıdı, uhu makas
YÖNTEM-TEKNİKLER: yaparak-yaşayarak
1- RESİMLERİ YORUMLAMA: Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini
olay sırasına göre anlatmaları istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
2– TEKERLEME: Seviyelerine uygun tekerlemeleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak
söyleyebilme amacıyla tekerleme öğretildi, bildikleri başka tekerlemeleri söylemeleri
istendi.
ARAÇ: tekerlemeler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
.
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
2 – A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
NİSAN AYI FAALİYET RAPORU
1.HAFTA
2.HAFTA
3.HAFTA
NİSAN
NİSAN
NİSAN
Rapor No:8
NİSAN
AY
HAFTA
KONU
1- BİLMECELER: Bilmece söyleyebilme amacıyla bildikleri bilmeceleri sormaları istendi.
ARAÇ: Bilinen bilmeceler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Soru-cevap
2- ŞARKI SÖYLEME: Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme amaçlı
“TREN GELİR” şarkısı öğrenildi.
ARAÇ: CD., Bilgisayar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Söyle-söyle
1- – FLİM İZLEME Düzeyine uygun kısa bir film izletildi.
ARAÇ: Bilgisayar, projeksiyon
YÖNTEM-TEKNİKLER: Seyretme, soru-cevap
2- OKUMA: Sesli ve sessiz okuma teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
1- - DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETME: Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden,
sözcükleri yerinde kullanarak ifade etmeleri sağlandı.
ARAÇ: Öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Anlatım
2- GÖZLEME DAYALI ÇALIŞMALAR: Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini
katarak iki boyutlu çalışmaları yaptırıldı.
ARAÇ: Öğrenciler, yakın çevremiz
YÖNTEM-TEKNİKLER:Gözlem, anlatım, resim
4.HAFTA
NİSAN
1-SPORTİF ETKİNLİK: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duymaları için
konuşuldu.
ARAÇ: Öğrenciler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Sohbet etme, soru-cevap
2– HARF BULMACASI: Harf bulmacaları yaparak araştırma ve düşünme alışkanlığı kazanabilme
amacıyla bulmaca çözdürüldü.
ARAÇ: Seviyelerine uygun bulmacalar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
3- TEKERLEMELER: Seviyelerine uygun tekerlemeleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak
söyleyebilme amacıyla tekerleme öğretildi, bildikleri başka tekerlemeleri söylemeleri istendi.
ARAÇ: tekerlemeler
YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim
NOT: Etkinliklere katılım sağlandı.
Etkinlik sırasında eksiklikleri giderici çalışmalar yapıldı.
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
2 – A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
MAYIS AYI FAALİYET RAPORU
1.HAFTA
2.HAFTA
3.HAFTA
MAYIS
MAYIS
MAYIS
Rapor No:9
MAYIS
AY
HAFTA
KONU
1- OKUMA: Sesli ve sessiz okuma teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
2- GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA: Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan
anlatabilme amacıyla tarafımdan okunan masalı anlatmaları istendi.
ARAÇ: Bir masal
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme, anlatım, soru-cevap
1- OYUN OYNAMA: Dostça oynama ve yarışma yapabilme amacıyla sınıf içi oyunlar oynandı.
ARAÇ: “Bum ” oyunu
YÖNTEM-TEKNİKLER: Yaparak-yaşayarak
2- GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA: Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan
anlatabilme amacıyla tarafımdan okunan masalı anlatmaları istendi.
ARAÇ: Bir masal
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme, anlatım, soru-cevap
1- – FİLM İZLEME :Düzeyine uygun kısa bir film izletildi.
ARAÇ: Bilgisayar, projeksiyon
YÖNTEM-TEKNİKLER: Seyretme, soru-cevap
2- OKUMA: Sesli ve sessiz okuma teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
4.HAFTA
MAYIS
1- RESİMLERİ SIRAYA KOYMA: Resimleri olayların oluş sırısana göre sıraya koyabilme
amacıyla öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru
cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istendi.
ARAÇ: Oluş sırasına göre resimler
YÖNTEM-TEKNİKLER:Resim anlatma, tümevarım
2– HARF BULMACASI: Harf bulmacaları yaparak araştırma ve düşünme alışkanlığı
kazanabilme amacıyla bulmaca çözdürüldü.
ARAÇ: Seviyelerine uygun bulmacalar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
3- OKUMA: Sesli ve sessiz okuma teknikleri kullanılarak okutturuldu.
ARAÇ: Seviyelerine uygun kitaplar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Okuma
NOT: Etkinliklere katılım sağlandı.
Etkinlik sırasında eksiklikleri giderici çalışmalar yapıldı.
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYŞE ÖZBAĞI İLKOKULU
2 – A SINIFI SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ
HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU
Rapor No:10
HAZİRAN
Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar:
AY HAFTA
KONU
1-OKUL BAHÇESİ: Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten yararlanabilme amacıyla bahçede
1.HAFTA
2.HAFTA
HAZİRAN
HAZİRAN
oyun oynandı, kitap okundu.
ARAÇ: Okul bahçesi, öğrenciler, kitapları
YÖNTEM-TEKNİKLER: Yaparak-yaşayarak, okuma
2- OKUMA: Kısa bir masal okunarak öğrencilere masalla ilgili sorular soruldu, akıllarında
kalanı anlatmaları istendi.
ARAÇ: Masal kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme, anlama, soru-cevap
1- FIKRA ANLATMA: Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest
fıkralar anlattırıldı
ARAÇ: Seviyelerine uygun fıkralar
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme-izleme, soru-yanıt, anlatım
2- OKUMA: Kısa bir masal okunarak öğrencilere masalla ilgili sorular soruldu, akıllarında
kalanı anlatmaları istendi.
ARAÇ: Masal kitabı
YÖNTEM-TEKNİKLER:Dinleme, anlama, soru-cevap
NOT: Etkinliklere katılım sağlandı.
Etkinlik sırasında eksiklikleri giderici çalışmalar yapıldı.
Can ATAR
Sınıf Öğretmeni
Mehmet Ali YILMAZ
Okul Müdür Vekili
Download

2013–2014 eğitim-öğretim yılı ayşe özbağı ilkokulu 2