Download

219 ğudur. Bu sebeple gerek tarihsel süreçte gerekse Yahudiliğin