TOKKDER
Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
2014 1.Yarıyıl Sonu
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
İçindekiler
6
1
Amaç ve Kapsam
03
2
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
06
3
Özet Bulgular
4
Araç Parkı ve Özellikleri
5
Sözleşme Yapısı
Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı
ve Ödenen Vergiler
7
Müşteri Sayıları
10
15
20
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
23
33
1
Amaç ve Kapsam
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
3
Pazar Bilgisi
TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996
yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Vizyon
Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki
değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel
ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.
Kısaca TOKKDER
 106 Üye,
 Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,
 Sektörün %71’ini temsil eden üye yapısı,
 Leaseurope Üyesi,
(34 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Amaç
 Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,
 Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
 Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri
konusunda bilgilendirmek.
Kapsam
 Sektörel araç parkı
Marka bazlı,
Segment bazlı,
Yakıt tipi bazlı,
Şanzıman tipi bazlı,
 Toplam müşteri sayısı
 Dönem içerisinde;
Satılan ve alınan araç sayısı,
Araç alım tutarı,
Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
 Sözleşme adetleri
Vade bazlı,
Döviz cinsi bazlı,
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
5
2
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
6
Metodoloji
Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan
soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır.
Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD
raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan
satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle,
katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir:
2012 yılı geneli
 %66,1
2013 1. çeyrekte  %67,5
2013 2. çeyrekte  %67,5
2013 3. çeyrekte  %68,9
2013 4. çeyrekte  %68,6
2014 1. çeyrekte  %68,6
2014 2. çeyrekte  %65,9
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
7
Katılımcı Firmalar
ALD AUTOMOTIVE
DRD FİLO KİRALAMA
ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ
FLEETCORP
ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA
GARANTİ FİLO
AUTOLAND OTOMOTİV
HEDEF FİLO
CENTRAL FLEET SERVICES
LEASEPLAN
TEB ARVAL
OTOKOÇ OTOMOTİV
BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA*
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
*Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.
*Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
8
Katılımcı Firmalar
Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2014 1.Yarıyıl Sonu
9
8
8
7
6
6
5
4
3
2
1
0
>10.000
5.000-10.000
<5.000
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
9
3
Özet Bulgular
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
10
Katılımcı ve Sektör Tahminleri
Özet / 2014 1.Yarıyıl Sonu
Katılımcılar
Sektör Tahmini
Araç Adedi
141.340
214.439
Alınan Araç Adedi
27.553
41.212
Satılan Araç Adedi
(II.El)
22.852
33.993
Müşteri Adedi
19.238
29.188
Alınan Araç Tutarı
(TL)
1.787.374.213
2.674.109.873
Ödenen (TL)
870.625.398
1.300.382.491
Aktif Toplamı (TL)
7.167.433.018
10.874.304.794
KDV+MTV+ÖTV
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
11
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Yıl Bazında
300000
%19,7
%18,3
250000
%3,5
%14,3
%21,9
%19,7
200000
207.000
%20,9
150000
214.500
170.000
%11,9
142.000
100000
105.000
117.500
50000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
12
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Çeyrekler Bazında
300000
250000
200000
150000
%5,4
175.500
%4,9
185.000
%-1
%5,4
194.000
%4,5
207.000
205.000
2013
4.çeyrek
2014
1.çeyrek
214.500
100000
50000
0
2013
1.çeyrek
2013
2.çeyrek
2013
3.çeyrek
2014
2.çeyrek
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
13
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme
Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü
50,0%
40,0%
37,8%
30,0%
20,9%
19,7%
16,4%
20,0%
10,0%
11,9%
9,2%
21,9%
19,5%
Operasyonel kiralama
8,5%
2,2%
4,0%
3,5%
Türkiye
Binek otomobil
0,0%
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
-6,3%
-10,0%
-20,0%
-22,7%
-30,0%
*2014 1.Yarıyıl Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
14
4
Araç Parkı
ve
Özellikleri
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
15
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım
2014 1.Yarıyıl Sonu
30%
25%
26,3%
20%
18,6%
15%
15,3%
13,5%
11,4%
10%
6,3%
5%
4,8%
3,8%
0%
RENAULT
VW
FORD
FIAT
OPEL
CITROEN
AUDI
DİĞER
Diğer
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
16
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri
2014 1.Yarıyıl Sonu
60%
50%
49,6%
40%
30%
31,5%
20%
13,3%
10%
0%
C
B
D
3,0%
2,5%
E-F (SUV)
LCV
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
17
Sektör Araç Özellikleri
2014 1.Yarıyıl Sonu
100%
90%
70%
93,1%
80%
60%
50%
Otomobil Pazarı
62,5%
40%
70%
37,5%
30%
20%
60%
10%
50%
0%
DİZEL
40%
BENZİN
30%
20%
10%
0%
DİZEL
6,7%
0,2%
BENZİN
DİĞER
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
18
Sektör Araç Özellikleri
2014 1.Yarıyıl Sonu
90%
Otomobil Pazarı
56%
54%
80%
52%
54,4%
50%
70%
64,6%
60%
48%
46%
45,6%
44%
50%
42%
40%
40%
MANUEL
OTOMATİK
35,4%
30%
20%
10%
0%
MANUEL
OTOMATİK
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
19
5
Sözleşme Yapısı
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
20
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre
2014 1.Yarıyıl Sonu
70%
64,9%
60%
50%
40%
30%
20%
15,2%
10%
0%
14,1%
5,9%
<18 Ay
18-30 Ay
30-42 Ay
>43 Ay
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
21
Sektör Sözleşme Özellikleri
2014 1.Yarıyıl Sonu
90%
80%
80,7%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15,1%
10%
4,2%
0%
EUR
TL
USD
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
22
6
Araç Yatırımları, Araç
Alımı, Araç Satışı ve
Ödenen Vergiler
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
23
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında
Araç Alım Tutarı / Milyon TL
6000
5000
5.015
4000
3000
3.049
2.674
2.390
2000
1.802
1000
0
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
24
Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında
Araç Alım Tutarı / Milyon TL
2000
1800
1.750
1.695
1600
1.492
1400
1200
1.098
1000
800
856
600
400
968
769
924
730
456
200
0
2012
1.çeyrek
2012
2.çeyrek
2012
3.çeyrek
2012
4.çeyrek
2013
1.çeyrek
2013
2.çeyrek
2013
3.çeyrek
2013
4.çeyrek
2014
1.Çeyrek
2014
2.Çeyrek
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
25
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında
Araç Alım Adedi
100000
90000
89.941
80000
70000
67.728
60000
50000
53.541
59.986
40000
41.212
30000
20000
10000
0
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
26
Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında
Araç Alım Adedi
30000
27.186
25.176
22.650
25000
20000
19.23118.34719.966
15000
10000
26.710
14.929
14.502
10.185
5000
0
2012
1.çeyrek
2012
2.çeyrek
2012
3.çeyrek
2012
4.çeyrek
2013
1.çeyrek
2013
2.çeyrek
2013
3.çeyrek
2013
4.çeyrek
2014
1.Çeyrek
2014
2.Çeyrek
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı
20%
18%
18,3%
16%
14%
13,5%
12%
10%
12,2%
10,5%
10,1%
8%
6%
4%
2%
0%
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
28
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL
70.000
64.887
60.000
55.754
50.000
45.016
40.000
30.000
39.839
33.661
20.000
10.000
0
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
29
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında
60.000
55.050
50.000
40.000
41.330
39.767
42.990
33.993
30.000
20.000
10.000
0
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
30
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri
Çeyrekler Bazında
20.000
18.000
16.000
17.379
16.614
16.267
14.000
12.000
10.000
8.000
13.747
13.311
12.395
11.726
10.968
10.043
9.583
6.000
4.000
2.000
0
2012
1.çeyrek
2012
2.çeyrek
2012
3.çeyrek
2012
4.çeyrek
2013
1.çeyrek
2013
2.çeyrek
2013
3.çeyrek
2013
4.çeyrek
2014
1.çeyrek
2014
2.çeyrek
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
31
Sektör Vergi Trendi
1.600.000
900.000
ÖTV (BİN TL)
1.400.000
1.462.569
600.000
1.000.000
500.000
800.000
600.000
200.000
790.868
676.936
467.186
400.000
401.204
300.000
327.849
200.000
233.814
433.926
290.235
100.000
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
1.Yarıyıl
250.000
2010
2011
2012
2013
2014
1.Yarıyıl
3.000.000
MTV (BİN TL)
200.000
205.024
69.508
2.443.171
2.000.000
1.500.000
134.846
100.000
TOPLAM VERGİ (BİN TL)
2.500.000
150.000
50.000
775.578
700.000
1.200.000
400.000
KDV (BİN TL)
800.000
108.310
90.829
500.000
0
1.300.382
1.278.969
1.000.000
852.604
593.557
0
2010
2011
2012
2013
2014
1.Yarıyıl
2010
2011
2012
2013
2014
1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
32
7
Müşteri Adedi
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
33
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Yıl bazında
35.000
30.000
29.188
26.189
25.000
20.000
17.285
15.000
10.000
9.675
11.990
5.000
0
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
34
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Çeyrekler bazında
35.000
30.000
29.188
27.521
26.189
24.608
22.703
20.831
25.000
20.000
15.000
10.000
17.285
15.072
13.843
12.756
5.000
0
2012
1.çeyrek
2012
2.çeyrek
2012
3.çeyrek
2012
4.çeyrek
2013
1.çeyrek
2013
2.çeyrek
2013
3.çeyrek
2013
4.çeyrek
2014
1.Çeyrek
2014
2.Çeyrek
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
35
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma
60%
51,5%
50%
44,2%
2011
40%
2012
28,6%
30%
20%
23,9%
20,9%
21,9%
19,7%
16,4%
19,5%
2013
2014
1.Yarıyıl
8,5%
10%
3,5%
4,0%
2,2%
0%
Operasyonel kiralama
Türkiye
Binek otomobil
Müşteri adedi
-6,3%
-10%
-20%
-22,7%
-30%
*2014 1.Yarıyıl Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
36
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı
12
10
11,1
10,7
9,3
8
7,3
6
6,8
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
37
Download

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu Sunumu – 2014