2014 FİLO BAROMETRE
Türkiye
1
Titre du projet
CVO – nedir?
Logo
client

Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu:
Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing
şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın, kamu
yetkilileri, araştırmacılar vb.

Arval tarafından 2002’de yaratılmıştır.

Tarafsız ve Uluslararası

Temel odak: Profesyonel Mobilite

Ücretsiz çalışmalar

CSA ile birlikte gerçekleştirilen yıllık barometre
 Şirket araçlarıyla ilgili karar veren kişilerin filolara dair
tutumlarının öğrenilmesi
 Otomotiv pazarının ana trendlerine genel bakış
 16 ülkede trendlerin karşılaştırılması
Araştırmanın çerçevesi
2002 : Fransa’da oluşturuldu
2005 : Almanya, İtalya, Portekiz, İsviçre
2006 : Polonya
2007 : Belçika, Çek Cumhuriyeti
2008 : İspanya, Hindistan
2009 : İngiltere, Yunanistan
2010 : Türkiye, Brezilya
2011 : Rusya
2012: Hollanda
2013:Lüksemburg
2014:Hindistan kapsam dışı
3
Yöntem
Örnekleme: 3634’ü Avrupa, 926’sı Avrupa dışından olmak üzere toplam 4560 görüşme
Hedef Kitle: Şirket aracı olan tüm endüstrilerin filo müdürleri
Araştırma dönemi : 2014 ilk çeyreği
Görüşmenin zamanı: Ortalama 10 dakika
Veri toplama yöntemi: Bilgisayar destekli telefon anketi
Kota: Şirket büyüklüğü ve sektör
Türkiye sonuçları:
10’dan az çalışanı
olan firmalar
10-99 çalışanı olan
firmalar
100-249 çalışanı
olan firmalar
250 ve daha fazla
çalışanı olan
firmalar
102
62
80
62
306 görüşme
4
Filo pazarı ve finansman yöntemi seçimi
5
Geçen yıla göre araç kullanım
sürelerindeki artış beklentileri
Araç kullanım süresinde değişiklik bekleyen firmaların oranları
Anket yapılan büyük ölçekli
firmalarda filo yöneticilerinin
üçte birinin küçük ölçekli
firmalarda ise dörtte birinin,
araç kullanım sürelerinde
artış beklentileri bulunuyor.
Yükselecek
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Binek Araç
Düşecek
Hafif Ticari
Araç
Baz: Binek araçları veya Hafif ticari araçları olan firmalar / 2. el araçlar hariç
6
Türkiye pazarında Operasyonel
kiralamanın büyük ölçekli
firmalarda daha çok tercih
edilmesine rağmen, penetrasyon
oranının Avrupa pazarının altında
olduğu gözlemlenmektedir.
*Peşin satın
alma
Araç kredisi
Temel finansman yöntemleri
Finansal kiralama
Operasyonel kiralama
*Peşin satın alma = doğrudan satın alma+ kredi (araç kredisi dışında)
Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar
7
Finansman yöntemlerindeki gelişim
Büyük ölçekli firmaların Operasyonel
kiralamaya yönelmelerinde artış söz
konusu olsa da peşin satın alma ve
araç kredisinin KOBİ’ler için hala
dinamik bir yöntem olduğu
gözlemleniyor.
Her bir finansman** yönteminde gelişim göstermek isteyen firmaların oranı
Finansal
kiralama
Operasyonel
kiralama
Peşin satın alma*
Araç kredisi
/ 2013
46% 46% 42% 29%
67% 56% 48% 22%
2%
4%
6% 23%
2%
3%
15% 30%
/ 2012
37% 48% 35% 43%
57% 46% 51% 38%
8%
6%
5%
4%
7%
8%
17% 21%
/ 2011
62% 41% 45% 26%
44% 64% 39% 19%
0%
2%
9%
8%
0%
3%
19% 42%
*Peşin satınalma = satınalma + kredi (araç kredisinden ayrı)
Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar
8
Neden Operasyonel kiralama
Filo yöneticilerinin Operasyonel kiralamayı tercih etmelerindeki esas
nedenler
Operasyonel kiralamanın başlıca
avantajları; sabit maliyetler sayesinde
bütçe kontrolüne olanak vermesi,
bilançodaki yükü ve filonun idari işler
yükünü azaltması olarak ortaya
çıkmaktadır.
Aylık sabit maliyet
Bütçe kontrolü
2014
Bilançodaki yükü azaltmak
2013
Filodaki idari yükü azaltmak
Araçların 2. el satış
riskinden kurtulmak
Araç servis hizmetlerinin
dahil olması
Filo yönetiminde tüm
hizmetlerin bir arada olduğu
entegre bir hizmet almak
Baz: Operasyonel kiralamayı geliştirmeyi hedefleyen firmalar
9
Neden satın alma
Satın almanın tercih edilmesindeki
en etkin sebeplerden biri, filo
üzerinde tam kontrolün
sağlandığının düşünülmesidir.
Filo yöneticilerinin Satın almayı tercih etmelerindeki esas nedenleri
Bilmiyor
Aracın kullanım
süresinin kiralama
süresinden uzun olması
Her hizmet için en iyi
tedarikçinin seçilmesi
Filonun tam
kontrolü
2013
2014
Baz: Satın almayı geliştirmeyi hedefleyen firmalar
2013
2014
10
Kapsamlı Şirket Araç Politikası ve Sürücü
Davranışları
11
Toplam kullanım maliyeti
Kiralama
+ Operasyonlar
+ Organizasyon
Yakıt
Şirket içi filo yönetimi
Gizli maliyetler
Amortisman
Hizmet
Vergiler
Sigorta ve Önlemleri
Sözleşme dışı
Kazalar
Kontrat sonu
Yönetim Maliyeti
Fiyat
Maliyet
TKM
12
*TKM’ni etkileyen faktörler
Market Factors
Çalışan
maliyeti
Vergiler
2. El araç pazarı
Yakıt fiyatı
Üreticilerin
fiyatları
Paranın
maliyeti
Fleet TC
Normal Artış
trendi : +%5 yıllık
Değişkenlik ve Enflasyon
Kontrol ve İndirim
TKM
MALİYET indirimi
imkanları:
0’dan %10’a
Key Topics
*Toplam Kullanım Maliyeti
13
Sürücü davranışlarında araçların *TKM
üzerindeki etkisini azaltmak için
alınan aksiyonlar
Geçen yıla kıyasla, filo yöneticileri
sürücü davranışının *TKM
üzerindeki etkisini önlemek için
daha fazla aksiyon alıyorlar.
Evet
Yapılması planlanıyor
Hayır
Fikri yok
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
*Toplam Kullanım Maliyeti
Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar
14
Şirket araç politikası uygulamaları
Şirket araç politikalarında aşağıdaki uygulamaları kullanan firmaların oranı
Şirket aracını
seçerken karbon
(CO2) salımını
kısıtlamak
Şirket araç politikaları
uygulamalarında; güvenli sürüş
yapan sürücüler için teşvik veya
ödül vermek , cep telefonu kiti
kullanımını yasaklamak ve şirket
yemeğinden eve giderken araç
kullanımı sınırlamak gibi
uygulamalar ın belirgin olarak
arttığı gözlemleniyor.
2014
2013
Cep telefonu kiti
kullanımını
yasaklamak
Güvenli şürüş yapan
sürücüler için teşvik
ve ödüller
Şirket yemeğinden
eve giderken araç
kullanımını
sınırlamak
Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar
15
Şirket aracını seçerken dikkat edilen
esas kriterler
Şirket aracını seçerken en önemli kriterin nedenini belirten firmaların oranı
Satın Alma Fiyatı
*TKM kriterinin, satın
alma fiyatına kıyasla
geçtiğimiz yıldan daha
önem kazandığı
görülüyor.
Toplam Kullanım Maliyeti
Araç markası
Vergi masrafı
2014
Çevre Dostu Olması
2013
*Toplam Kullanım Maliyeti
Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar
16
Filo Yönetimi
17
Firmaların dış kaynağa yönelme sebepleri
Türkiye
Avrupa
Büyük ölçekli firmalarda
idari işlerin ve filo
yönetiminin devredilmesi
öne çıkarken küçük
ölçekli firmalarda
maliyetlerdeki indirimler
önem kazanmaktadır.
Potansiyel tasarrufların açık bir şekilde
belirlenmesi
Tedarikçiyle performans anlaşması
Sürücülerin memnuniyet seviyesinin
görünür olması
Gerektiğinde yeniden iç kaynak
kullanımının mümkün olması
Karar vermeyi destekleyici kapsamlı filo
raporlamasının olması
Görev ve süreçlerin adım adım delege
edilebilmesi
Baz: Kurumsal araç kullanan firmalar = 100% - Birden fazla cevap mümkün – kesinlikle evet + belki evet
18
Filo kiralama şirketinden beklentiler
Filo kiralama şirketinden beklentiler
Büyük ve küçük
şirketlerin, filo kiralama
şirketinden
beklentilerinden biri de
uygun ve adil
fiyatlamadır.
Fiyat
Fiyatlar adil / uygun olmalı
Uygun maliyetli olmalı
41%
0%
37%
3%
12%
19%
9%
8%
7%
3%
11%
5%
7%
3%
11%
6%
3%
10%
3%
3%
Hizmet / Satış sonrası hizmetler
Ödenen paranın karşılığında kaliteli hizmet sunmalı
Satış sonrası hizmetlerin iyi olması
Güvenilirlik
Kazalarda yedek araç sunmalı
İyi iletişim
Araçlar
Rahat ve kaliteli araçlar
Yakıt verimliliğine sahip araçlar
Çoklu araç seçeneği
Baz: Kurumsal araç kullanan firmalar = 100% - Birden fazla cevap mümkün
19
Sürücü Güvenliği
20
Güvenli sürüş eğitimi
Şirketlerdeki güvenli sürüş eğitim tipleri
Türk şirketleri güvenli
sürüş eğitimlerinden
yolda verilen pratik
eğitimi diğer metotlara
göre tercih ediyorlar.
Kapalı alanlarda
Yolda
Sahada
Simülatörlerle
E-eğitimle
Diğer
Baz: Kurumsal araç kullanan ve güvenli sürüş alan firmalar = Birden fazla cevap mümkün
21
Sürücülerin araç takip sistemine
bakışları (Konum bilgisi)
Filo yöneticilerine göre sürücülerin araç takip sistemini bakışları (Konum bilgisi)
2012’ye göre araç takip
sistemleri Türk filolarında
daha sık kullanılmaya
başlanırken, sürücülerin
konum bilgisinin
alınmasına karşı bakış
açıları da olumlu yönde
gelişmiştir.
Sonuç
Fikre açıklar
Fikirleri yok
İsteksizler
Kesinlikle karşılar
Açık –
(isteksiz+ kesinlikle karşı)
2014
35%
2012
15%
2014
52%
2012
10%
Baz: %100 kurumsal araç kullanan firmalar
22
Sürücülerin araç takip sistemine
bakışları (Davranış bilgisi)
Filo yöneticilerine göre sürücülerin araç takip sistemine bakışları (Davranış bilgisi)
Sonuç
Sürücüler tarafından ,
davranış bilgilerinin
incelenmesi,2012’ye
kıyasla daha çok kabul
görmektedir.
Fikre açıklar
Fikirleri yok
İsteksizler
Kesinlikle karşılar
Açık –
(isteksiz+ kesinlikle karşı)
2014
41%
2012
11%
2014
59%
2012
12%
Baz: Kurumsal araç kullanan firmalar = 100%
23
Download

2014 - TEB Arval