HABER
HABER
değişikliği algılaması ve makinenin otomatik
durarak hem kendini hem de çalışanları koruması ve ray sonuna geldiğinde de yine otomatik
olarak durması.”
Üretim arttı maliyet düştü
Güvenli ve hızlı kesim:
Atlas Copco
Hız ve güvenlik birçok sektörde olduğu gibi mermer sektöründe de
oldukça önemli kavramlar. Firmalar bir taraftan rekabette geri kalmamak
için üretimlerini artırırken bir taraftan da kaliteyi ve güvenliği ön planda
tutmak zorundalar
M
ermer ocağı işletmeleri açısından
bu anlamda kesim hızı ve kalitesi
belirleyici bir rol oynuyor. Ocakların
en önemli makinelerinden olan dağ kesme (tel
kesme) makinelerinin performansı, üretim maliyetlerin düşürülmesinde de etken oluyor.
1993 yılında kurularak çalışmalara başlayan
Karmersan firması farklı bölgelerdeki ocaklarında ve fabrikalarında çalışmalarını sürdürüyor.
Faal ocaklardan birisi 1997 yılından bu yana
üretim yapan Burdur’un Karamanlı ilçesine
bağlı Harmankaya köyü sınırlarında bulunuyor.
Isparta Sütçüler’de bulunan ocakta da 2010
yılından bu yana üretim yapılıyor. Karmersan’ın
bu ocağını, Atlas Copco İstanbul Bölge Satış
Mühendisi Murat İşgören ve Atlas Copco Ege
Bölge Bayisi Genel Müdürü Aybars Sunar Bey
ile beraber ziyaret ettik.
Makine tercihleri
Karmersan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaya,
Isparta Sütçüler ocağında bej mermer üretimi
50 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERi | Mart - Nisan 2014
yaptıklarını belirterek bu taşın daha çok Çin
pazarında talep gördüğünü ve şu anda talebe
bağlı olarak üretimin arttığı dönemlerde aylık
ortalama 8-10 bin ton blok üretimi yapıldığını,
fabrikalarının üretim kapasitesinin ise 1 milyon
200 bin metrekare olduğunu aktararak Ocak
ve fabrikada şu an 400 kişi istihdam edildiğini
ama bu sayının 500’e kadar çıktığını belirtiyor.
Makine parklarında 50 iş makinesi bulunduğunu da ekleyen Kaya, ocakların verimliliğinde en
önemli etkenin dağ kesme makineleri olduğunu
söylüyor. Karmersan firmasının yaklaşık iki yıl
önce Atlas Copco SpeedCut 100 makinesi ile tanıştığını ve bu makineyi tercih etmelerindeki en
önemli nedenin hız ve güvenlik olduğu belirten
Kaya’nın verdiği bilgilere göre hızın haricinde
diğer avantajları ise şöyle: “Taşınması kolay,
2 metre aralıklı paralel kesimlerin makineyi
yerinden kaldırmadan yapılabilmesi, güzel ve
işlevsel tasarım, raylarıyla birlikte taşındığı için
kurulum rahatlığı, menünün Türkçe olması ile
makineyi kullanan operatörlere kolaylık sağlanması, diğer konvansiyonel makinelerde tele
ilk hareketin verilebilmesi için tele insan gücü
ile asılınması gerekirken SpeedCut’da yüksek
çevirme torku avantajından dolayı buna ihtiyaç
duyulmaması, tel koptuğunda, sensörlerin bu
Makinenin ilk yatırımının muadillerine göre biraz yüksek olmasına rağmen kısa sürede kendini amorti ettiğini de söyleyen Kaya sözlerini şu
şekilde sürdürüyor: “Bu makine ile hem üretim
arttı hem de işçilik ve elektrik-su gibi kalemlerde maliyet düştü. Ben bu makinenin verimli
olacağına inandığım için başlangıçta bizzat ilgilendim ve takip ettim. Daha önce kullandığımız
makinelerden ortalama üç kat fazla iş yaptığını
gördüm. Aldığımız ek SpeedCut’lar ile üretimimiz bin beş yüz tondan on bin ton seviyelerine
çıkmaya başladı. İnanıyorum ki kısa süre içinde
Türkiye’de birçok ocakta bu makineler tercih
edilmeye başlanacak”. Makinenin güvenlik
açısından da oldukça iyi donanımlı olduğunu
sözlerine ekleyen Kaya, “Bunun yanı sıra içindeki hava filtreleri sayesinde makinenin içi temiz
kalıyor, ocakta önemli olan elektronik ekipmanı
tozdan korumak ve bunu da makinenin kendisi
yapıyor” diyor. Ocaktaki kesici makine sayısı
aynı kalmasına rağmen SpeedCut’lar çalışmaya
başladıktan sonra üretim miktarının, kalitesinin
arttığı ve hızlı, düz ve temiz satıhlar kesildiği de
belirtiliyor. Diğer konvansiyonel makinelerde
özellikle geniş alt kesimlerde telin sarkmasından dolayı çanaklama denilen çukurlaşmalar
oluşabiliyor ve bu da ekstra kesim işi çıkarıyor
ayrıca kollu zincirli kesicilerin çalışma yüzeyini
bozuyor. Kaya sözlerini şu şekilde sürdürüyor:
“Dağ kesme denilen tel kesme makinelerindeki
en büyük kazalar telin kopmasından kaynaklanan kazalardır, SpeedCut’taki sistemde tel kopmasına karşı muhafaza var ayrıca makine tel
üzerindeki yüke göre çalıştığı için risk halinde
makine otomatik olarak duruyor”.
Salih Kaya / Karmersan Yönetim Kurulu Başkanı
Aybars Sunar / Atlas Copco Ege Bölge Bayisi Genel Müdürü
Eğitim veriliyor
Salih Kaya “Makine kendi parasını kendi
ödemeli” diyerek “İlk yaptığımız çalışmalar
sonucunda bunları net olarak gördük ve Karmersan şu anda hemen hemen tüm kesimlerini
SpeedCut ile yapıyor” diyor. Ayrıca makine ile
ilgili aldıkları servis hizmetinden de memnun
olduklarını söyleyen Kaya, “Bunun yanı sıra
operatörlere makine ile ilgili eğitimler veriliyor.
Operatörün kullandığı makineyi tanıması
önemli. Üstelik bu eğitimler bir defalık olmuyor
Makinenin önemli özelliklerinden birisi de
operatörün uzaktan kontrol sayesinde güvenli bir
mesafeden çalışabilmesi.
Atlas Copco SpeedCut 100’ün bazı teknik özellikleri:
Model
Ana motor
Ana volan
Ana Kasnak Çapı
İnvertör
Tel Hızı
SpeedCut 100
100 HP, 8 Kutuplu
Motor Dönüşlü, 320˚
1000 mm
Omron
0-45 m/sn arası, kullanıcı kontrollü
Mart - Nisan 2014 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERi 51
Makine ray sonuna
HABER
geldiğinde, başında
HABER
operatör olmasa da
otomatik olarak duruyor.
istediğimizde tekrar gelip eğitim veriyorlar”
şeklinde konuşuyor.
Performans ve memnuniyet
Atlas Copco Ege Bölge Bayisi Esisan’ın Genel
Müdürü Aybars Sunar da 2012 yılı itibariyle
Atlas Copco ile Doğaltaş sektörüne yönelik
Kesici ve Delici ekipmanların satış ve pazarlama aktivitelerini yürüttüklerini ve ilk olarak
Karmersan’da makinelerin kullanıldığını, buradaki performansların ve memnuniyetin ortaya çıkmasının en büyük referansları olduğunu
ve sonrasında bölgedeki başka ocaklarda
da makinelerin çalışmaya başladığını ifade
ediyor. Makinenin en önemli özelliklerinden
birinin güvenli olması olduğunu belirten
Sunar, makine ile ilgili değerlendirmelerini şu
şekilde sürdürüyor: “Ocakçılar, birim maliyet
olarak ürettikleri taş miktarına düşen maliyet
hesaplarını yaparken işçilik ve elektrik-su
maliyetlerini de koyuyorlar. SpeedCut ile
ulaşılan kesim hızı sayesinde birim taşa
düşen enerji ve işçilik maliyeti ve elektrik-su
maliyeti minimize oluyor ve böylece makine
kendini kısa sürede amorti ediyor". Aybars
Bey ayrıca makine ile yaklaşık 150-200
m2’lik kesimler yapıldığını ve Burdur Bejinde
maksimum 40 m2/saat hızları yakaladıklarını
ancak ortalamada 25-30 m2/saat hızlarda
kesim yaptıklarını ekledi.
Modern makineler
Atlas Copco Turkiye Yerüstü Deliciler ve
Arama Sondajı Ekipmanları Bölüm Müdürü
Gürkan Burak Buyurgan ise şunları ekliyor:
“Türkiye, dünyada doğaltaş ve mermer ihracatında ilk 4 te olan ülke ve dünya rezervinin
yaklaşık %40’ına sahip. Mermer, traverten
ve granitteki bu rezervlerin çıkarılması ve
işletilmesi ve rekabetin yüksek olduğu uluslararası pazarda da pazar payını arttırması hiç
şüphesiz üretim maliyetleri ile de ilgilidir. Bu
büyüyen pazarda ve artan rekabette modern
ekipmanların da etkisi bu nedenle önemini
Ocaktaki kesici makine sayısı aynı kalmasına
rağmen SpeedCut’lar çalışmaya başladıktan sonra
üretim miktarının, kalitesinin arttığı ve hızlı, düz
ve temiz satıhlar kesildiği belirtiliyor.
hızla arttıracaktır. SpeedCut tel kesme ürünlerimize ek olarak ürün gamımıza yeni eklenen
yine özellikle mermer ocakları için geliştirilen
SpeedROC delicimizle beraber amacımız
bu sektörde toplam sahip olma maliyeti en
düşük ekipmanları müşterilerimizin bilgisine,
hizmetine sunabilmek ve bayilerimizle beraber müşteri memnuniyetini en üst seviyede
tutmaktır.” l
Güvenlik öncelikli
çalışma
Karmersan firmasında ustabaşı
olarak çalışan Ayhan Yılmaz ise
kullandığı SpeedCut ile ilgili şu
yorumları yapıyor: “SpeedCut’lar
geldikten sonra üretimde önemli
artışlar yaşandı. Kesim hızı üç
kata kadar arttı. Bunun yanı sıra
bu makineler oldukça güvenli.
Makinelerin çalışma prensibi, insan
güvenliği göz önünde tutularak
oluşturulmuş. Kalkışı yumuşak
ayrıca kesim sırasında tel kopmasında ve ray sonuna geldiğinde de
otomatik olarak duruyor ve bunlar
bizim açımızdan önemli noktalar”.
Isparta Sütçüler’de bulunan ocakta 2010 yılından bu yana üretim yapılıyor.
52 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERi | Mart - Nisan 2014
Mart - Nisan 2014 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERi 53
Download

İndir - Atlas Copco