TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
KnfiffiffiE UYGUNTUK nnucesi
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
GERTIFIGATE OF GONFORMANGE TO GRITERIA
Markamn
Tammr
Description of the Mark
TSEK.=---''::
BELGE NUMARASI
1
FO]t|f
4.0.30.4.35.00/TSEK-23862
RFFERENCE NUMBER OF LICENCE
eeLceNiN il-x veniliq renini
Q3.02.2014
DATE OF FIRSTISSUE OF LICENCE
nelceuin soN GEgERT-ir-ix rnnini
03.02.2015
LICENCE VALID UNTIL
BELGE seHiei KURULU9uN ADI
BY ISITMA SOGUTMA KLIMA HAVALANDIRMA SANAY| VE TiCARET
NAME OF THE LICENCE HOLDER
ANoNiM $iRKET|
eeLce'saHiei xuRur-u$utr RoResi
FET|H MAH.L|BAD|YE cAD. TAHRALISoK, No 7 KAVAKYEL| PLAZA
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER
A BLOK D 22 ATAgEiliR |STANBUL
Uneriu vERiaol
IMPELAIR iKLIMLENDIRME SiS MAK.VE SAN.TIC.LTD.STi
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
Uneriu yeni aonesi
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
EGE SERBEST BOLGES| GUNDUZ SOKAK D-1/D
GAZIEMEIR IZMiR
rescir-r-i ricnni MARKAsI
TEKNOGEN
REG/SIERED TRADE MARK
ilciLi eELcEleruoiRue xnireni
RELATED TURKI SH STANDARD
U
BM-oo-BK-o oo 24.08.201 o
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
-KLiMA SANTRALLERi
lsrtma-Sogutma-Havaland lrmah-Nemlendiricili-lsr Geri Kazanrmlr
1.000 m3 /h den 60.000 m" /h dahil'e kadar hava debisi kapasiteli)
Ticari Modeller: TKS 6-4,TKS 6-6,TKS 9-6,TKS S-S,rfS iZ-0,
TKS 12-9,TKS 12-12,TKS 15-9,TKS 15-12,
TKS 15-1s,TKS 18-9,TKS 18-12,TKS 1B-1s,TKS 18-18,TKS 21-1s,TKS 2'1-18,TKS 21-21,TK}24-12,TK52418,TKS 24:21.TKg24-24
iZMiR BEL
*Bu belge,
belgelendhilen iir0niin, oretim yerinin Enstitumtizain betirledigi
tartlan kaGrladrgrnt da gdsterir.
'Bu belge ile hak kazanltan TSEK Markasl, uriinon TsE tarafrndan belirlenen kriterlere uygunluOunu ve bu uygunluoun
belgelendirildiOini ifade eder.
Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, krsmen veya okunmasrnr zorlagtrracak
sekilde gogalllamaz, kazhr ve silinti vaotlamaz.
MUDURU
Download

turk standardları enstıtusu