DENizLi cuvırruniynr BAşSAvcıı,ıĞı
cEzAMuHAKEvınsi KANUNuNa cönn uzLAşTIRMANIN
UYGULANMAsINA iri ş«iN yöNrc
rvınrir rıü«ünrrrni cnnıĞiNcı HuKuK
öĞnnNiııi cönıvıüş uzLAşTIRMAcILARA
a) Uzlaştlnnanın hukuld niteliği ve sonuçları,
b) Uzlaşmanm uygulama alanları,
c) İletişim esasları, soru ve müzakere teknikleri, müzakere yönetimi,
uzlaştırma raporu,
ç) Uyuşmaz|ıkanaliz|
d) Uzlaşmaya tAbi suçlar,
e) Etik kurallar,
Konularında 22-26 Aralık 20|4 günleri saat 16:00-17:00 saatleri
arasında Denizli Adliye Sarayı Cumhuriyet Savcısı Aykut ALKAN Konferans
salonunda eğitim semineri verilecektir.İlan olunur. 03ft2l20]4
DENIZLI MERK
UZLA ŞTIRMACI BAŞ vuR uLARI
KoMisyoNcA uycuN GoRüiENLiiı-iN niıa
ı
,
ADI-SOYADI
ÇALIŞTIGI KURUM TELEFoN
DENIZLI ADLIYESI
2
ZEYNEP TUREN
ERIŞKIN
HIMMET YILDIRIM
DENIZLI ADLIYESI
5056420213
J
GULTEKIN BASMA
ORGANlZE
5544669999
Sıra
No
l
4
5
6
7
8
9
AHMET GUL
RAZIYE SOYLU
MEVLUT FIRAT
SoYLU
ALPER KOÇASLAN
PISKOLOJIK
DANIŞMAN
TAPU KODOSTRO
SGK
HULYA DEVECI
AKIF GURCAN
ll
HAKAN ALANLI
|2
HANIFE ŞAHrN
KURS TARIHI
NUMARASI VE SAATi
l6:00- 17:00 arası
22-26
5387999030
5447289706
2l
ARALIK
ARALIK
22-26 ARAL|K
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
SGK
22-26
554564l836
DENIZLI ADLIYESI 5078380989
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-1 7:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17;00 arası
5547 149597
22-26
ARALIK
l6:00- l7:00 arası
22-26 ARALLK
l6:00- 17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
TANER VAROL
5333374435
SONER VAROL
SELDA ORUÇ
22-26
l6:00-17:00 arası
DENIZLI ADLIYESI
5517023333
20
22-26 ARAL|K
16;00-17:00 arası
22-26
SULEYMAN ARSLAN PoLIS
MEHMET MURAT
AKIN
ADEM DEMIRCI
ARALIK
16:00-17:00 arası
l5
l9
ARALIK
l6:00- 17:00 arası
DENIZLI ADLIYESI
MINE TAMER
ARZU KABUL
22-26
l6:00-17:00 arası
5457376477
l8
ARALIK
16:00-17:00 arası
CELAL SAYDERE
l7
22-26
l6:00-17:00 arası
l4
|6
ARALIK
22-26
533212l466
ALIME VURAL
l0
13
LISTEsioin
5053878999
DE NIZLI
ŞAKAYKOY
ADLiYESi
t)tNlZLl ADLIYESI
ARALIK
22-26
ARALIK
l6:00-17;00 arası
ADLIYESI
BOZKURT CEZA
EVI
22-26
l6:00- l7:00 arası
22-26 AP.ALIK
50567 1929l
5057055728
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00- l7:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6;00- l 7:00 arası
22
TARIK KARNAK
23
TURKAN KURUL
DENIZLI ADLIYESI
24
SULEYMAN KURUL
PoLIS
25
26
27
28
29
30
ADNAN BERRAK
ŞERIFE ÇANGAL
BAKI SONMEZ
5546795659
FERIT BOYACI
ARALIK
l6;00-17:00 arası
ARALIK
22-26
16:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17;00 arası
TAVAS ADLIYESI
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
DENIZLI ADLIYESI
22-26
ARALIK
l6;00-17:00 arası
DENIZLI ADLIYESI
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
OZCAN ÇATAK
HAMZA KOCATEPE
22-26
ARALIK
22-26
DENIZLI VALILIGI
l6:00-17:00 arası
5364894044
22-26 ARALLK
l6:00-17:00 arası
DENIZLI ADLIYESI
3l
MURAT ÇAKI
32
BURCU ACAR
DENIZLI ADLIYESI
JJ
SERTAÇ BUDAK
DENIZLI ADLIYESI
ARALIK
22-26
l6:00-
|
7:00 arası
22-26 AP.ALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 AR1.LLK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 aras
34
ERKAN GUVENÇ
DENIZLI ADLIYESI
35
SEVDA ŞAHrN
DENIZLI DEVLET
36
Jl
38
ADILE URKAY
MUSTAFA IBIŞ
MURAT BIÇER
HASTANESi
DENIZLI DEVLET
HASTANESi
22-26 ARAL|K
l6;00-17;00 arası
22-26
5534228230
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
DENIZLI ADLIYESI 5058905925
ARALIK
l6:00- l 7,00 arnq
22-26 ARAL|K
16:00-17:00 arası
39
JMMUHAN MEMIŞ
DENIZLI ADLIYESI
40
rUSUF YURDAKUL
MALIYE
4|
MURAT SEÇKIN
DENIZLI ADLIYESI
42
I{USEYIN BEKMAN
DENIZLI ADLİYESI 5054003872
43
SMAIL BEKMAN
DENIZLI ADLIYESI 5055441876
44
FIAMDULLAH
KIZILBUDAK
DA KOCAKAYA
DENIZLI ADLIYESI 5056257532
45
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
16:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26 ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
5449449484
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
l
RABIYA ÇAKANEL
22-26
47
UMMUHAN ATALAY
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
48
HURIYE BOLUM
46
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
ATIYE AYDIN
6l
62
63
64
65
22-26
DENIZLI ADLİYESI 54647 l4182
22-26
22-26
DENIZLI ADLIYESI
22-26
DENIZLI ADLIYESI 5062483800
DENIZLI ADLIYESI 54274|7440
§rnHnTTııNÇrun«
DENIZLI ADLIYESI
AYLIN ÇELIK
ATIH GOKGOZ
DEMET BOYA
SALIH YUKSEL
ALI AKISTI
OSMAN KORALAY
KADRIYE KISAN
MESUDE ESKIN
ARALIK
ARALIK
BELEDiYESi
SARAYKoY
ADLİYESi
t ENIZLI ADLIYESI
ARALIK
22-26
ARALIK
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARALLK
l6:00-17:00 arası
5334725743
22-26
ARALIK
l6;00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-1 7:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00- l7:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00- l7:00 arası
DENIZLI ADLIYESİ
DENIZLI ADLIYESI
22-26
l6;00-17:00 arası
22-26
DENIZLI ADLIYESI
SARAYKoY
EMNiYET
SARAYKoY
EMNiYET
DENLZLL ADLIYESI
ARALIK
l6:00-17:00 arası
l6:00-17:00 arası
DENIZLI ADLIYESİ 5369839276
DENIZLI
ARALIK
l6;00-17:00 arası
ABDURRAHMAN
A,KBoĞA
AGRI MAMUS
22-26
l6:00-17:00 arası
VEYSEL ELIBOL
JLKU ATALAY
ARALIK
l6;00-17:00 arası
l6:00-17:00 arası
JLMEZ
59
60
l6:00- l 7:00 arası
DENIZLI ADLIYESI
KEZIBAN DERYA
ARIF VARLIK
ARALIK
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
5052365217
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
5053972587
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00- l7:00 arası
22-26
ARALIK
16:00-17:00 arası
ogNizri MERKEz
vE
M4HKEMprpni uzLAşTIRMAcI
Gönüı-pNrBn iN isiıı ı-isrpsioin
Sıra
No
66
ADI-SOYADI
SULEYMAN ATAR
irçnrnniN»E
BAŞWRULARI
çeı-ışrıĞı KuRuM TELEFoN
KuRS
EMNIYET
22-26
vıüoünrüĞü
67
ALI AYDURAN
INFAZ KORUMA
68
HATICE TARGIL
DENIZLI ADLIYESI
69
70
7l
72
3
4
75
76
77
ANAN AR
2015 YILINDA
roıaisyoNce
ranıui
NUMARASI vg seeri
5052||2386
UMIT GLIN
5058945540
22-26
BAHRIYE GUN
]ULPEMBE ERBIL
22-26
ARALIK
l6:00- l7:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00- l7:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00- l7:00 arası
ADLIYE
ARALIK
22-26
l6:00-17:00 arası
5322507l28
22-26
ARALIK
l6:00-17;00 arası
5555|77 |84
22-26
ARALIK
l6:00- l 7:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
pEnva ceNDAN
EMILE OZKAN
ARALIK
16:00-17:00 arası
DENIZLI ADLIYESI
ÇAMELI
KAYMAKAMLIĞI
ÇAMELI
KAYMAKAMLIĞI
ADLIYE
ARALIK
l6;00-17:00 arası
HUSEYIN ŞAHrN OZEL MALI MUŞAVIR
JSMAN ÇOBAN
CEZA
UYGUN
22-26
DENIZLI ADLüYESI 15065s350z
LIF MERCAN DURAN SARAYKOY CIK
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00- l7:00 arası
5468482020 | zz-zoARALIK
78
JEMA KARA
DENIZLI ADLIYESI
79
RAFET KOSE
DENIZLI ADLIYESI 505844372l
80
ZEKIYE AYDIN
DENIZLI ADLIYESI 5366872845
8l
ALI BABAOGLU
DENIZLI ADLIYESI
82
]ATMA GLJNEŞ
DENIZLI ADLiYESI
83
JAIM SOYLEMEZ
DENIZLI ADLIYESI
84
ALI ŞAKJR
85
]SMAN BILKI
|ı
o,oo- ı 7:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6;00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
16:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
lNtAZ KORUMA
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
oeNizri MERKEz
Meır«gıaıı-ıni
vE
uzLAşTIRMAcI
cönürgNrpniN isiıı,ı risrps i»in
irçnrnniı.ıoı
BAŞVURULARI
20|5 YILINDA CEZA
roıııisyoNCA uycuN
Sıra
No
ADI-SOYADI
çarışrıĞI KuRuM TELEFoN
86
OZGUR OZGULER
PoLIS
8]
UMRAN KINA
CEZAEVI KATİBI
88
MEHMET BAŞOL
INFAZ KORUMA
89
90
9|
92
93
9+
95
96
97
98
99
l00
HASAN HUSEYIN
DEMiREL
ZEYNEP DEMIREL
AHMET ERTAŞ
\DEM KOZAN
rUCEL AKKAYA
MEMURU
PoLIS
MUSTAFA PEKENTI
Lrt
VRIM EKINCI
BRU ELÇIN
5052| l 3586
5078630570
22-26
22-26
ARALIK
PoLIS
5052990645
DENIZLI ADLIYESI 5534852685
OZEL SEKTOR
22-26
ARALIK
l6;00-17:00 arası
53236l89l
22-26
ARALIK
l6:00-17;00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
1
53925827L2
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARALIK
,6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
MEMUR
MEMUR
EMEKLI
MALI MUŞAVIR
t6:00-17:00 arası
5444773534
5074897639
ARALIK
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
5323339437
22-26
ARALIK
l6:00-17;00 arası
5332857773
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
MEMUR
22-26
l03
HAMIT SERT
BANKACI
l04
IULIN GI_INDOGDU
DENIZLI ADLIYESI 50529295|l
TEKSTIL
22-26
l6:00-17:00 arası
FIASIBE SERT
UZEYIR ERKEN
ARALIK
l6:00-17;00 arası
|02
l06
ARALIK
l6:00-17:00 arası
5057783|36
DUDU KARAKULA
KENAN KARTAL
22-26
16:00-17:00 arası
l0l
l05
ARALIK
22-26
l6:00- l7:00 arası
5057783lı37
jolDE GAMZE SAYIN MEMUR
HUSEYIN
BAYRAMOĞLU
VERGIZ ERKIL
\GIRCAN
\4ETIN VERIM
KuRs rezuHi
NUMARASI VE SAATI
2582660714
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6;00-17:00 arası
22-26
SGK
SGK
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
5545656688
5458668773
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
16:00-17:00 arası
DENIZLI MERKEZ VE
MAHKEMELERİ UZLAŞTIRMACI
cönürpNrpniN is iıı,ı ris rps iıin
iı-çnı-eniN»E
BAŞVURULARI
2015 YILINDA
roıııisyoNCA
Sıra
No
|07
ADI-SOYADI
ÇALIŞTIĞI KURUM TELEFoN
RAGIP YILDIRIM
SGK -MEMUR
108
FATIH AKAR
l09
EMEL KARAKULAH
lll
LATIFE CANBAY
BOLGE IDARE
1|4
MERIÇ PRDEM
BANIoGLU
3URSOY ULUÇAM
SGK-MEMUR
SGK-MEMUR
CIK
ARALIK
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
16:00-17:00 arası
5054767406
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
5069222895
ARALIK
22-26
16:00-17:00 arası
05072363II5 22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
5533577017
22-26
ARALIK
16:00-17:00 arası
ll5
fUSEYIN ÇOBAN
SGK
53874l
l16
ALI ULUTURK
MEMUR
5057238403
l|7
A.LPER ŞENER
PoLIS
50554499|3
ll8
cZCAN YAY
DENIZLI ADLIYESI
1l9
\LPEREN KILIÇALP
DENIZLI ADLIYESI
120
|URCAN AKŞIT
ADLI SICIL
|2|
RAZIYE BARTAL
l22
BAYRAM HUY
l23
VIUHAMMET
]oBAN
22-26 ARAL|K
l6:00- 17:00 arası
DENIZLI ADLIYESI
DENIZLI ADLIYESI
113
5335040842
22-26
IULAY MORAN
HUSEYIN TEKDEMIR
KuRs renini
NUMARASI vg saeri
16:00-17:00 arası
ll0
I12
CEZA
uyGLIN
1
184
22-26
ARALIK
l6:00- l7:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
16:00-17:00 arası
22-26
5078l695l5
ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6;00- l7:00 arası
555812230I
ÇARDAK ADLIYESI 5057892425
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
16:00-17:00 arası
|24
ııÜspyİN söyı-ıııagz
UDVAN PARLAS
DENIZLI ADLIYESI
|25
ZAFER ŞENŞAHIN
DENIZLI ADLIYESI
|26
]UL TUZCU
DENIZLI ADLIYESI
22-26 AP.ALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAI-IK
l6:00-17:00 arası
554784851.l
22-26 ARALLK
l6;00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6;00- l7:00 arası
DENİZLİ ıı,ıgn«rz VE
MAHKEMgrpni . UzLAşTIRMACI
cönüı-ıNrgn iN isiıı ı-isrpsiıin
Sıra
No
l27
ADI-SoYADl
irçırıniN»E
BAŞVURULARI
2015
çeı-ışrıĞI KuRuM TELEFoN
NADIRE KARADEMIR DENIZLI ADLIYESI
22-26
DAL
PoLIS
l29
AYSEL SANSAR
DENIZLI ADLIYESI
l30
MUHAMMET KAPLAN CIK
5549643520
l3l
NACI KURT
50538 |L697
I32
MAHINUR KARATEKE DENIZLI ADLIYESI
l33
VURCAN OVELEK
DENIZLI ADLIYESI 5545030l99
l34
FILIZ
DENIZLI ADLIYESI 5056lı66920
l36
KARABACAKOĞLU
RUKIYET TURKAY
l37
UMMU GULSUM
DlKMEN
)ZLEM OZTURK
l38
ARZU KAYAN
|39
|40
|4|
l42
l43
22-26 ARAL|K
5052559525
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26 AP.ALIK
l6:00-17;00 arası
22-26 ARALLK
16:00-17:00 arası
22-26
DENIZLI ADLIYESI 5375125334
DENIZLI ADLIYESI 5057892414
5545848550
ARALIK
16:00-17:00 arası
|
I
zz-zo ARALIK
l6:00- l 7;00 arası
22-26
ARALIK
6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
16:00-17:00 arası
5377778419
22-26
ARALIK
16:01-17:00 arası
\4BLlKE
53 l 36
]EŞPARMAKKAYA
CZER OZCAN
532154Ill50
5357098102
5334|3322l,
DENIZLI ADLIYESI 505541.7927
\4ERAL ŞERAN
BOLE IDARE
l45
JGUR SUREN
MALI MUŞEVIR
)LDEN ULUKOY
|47
BRAHIM OZER
22-26 ARAL|K
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
l44
l46
22-26 ARAL|K
16:00-17:00 arası
NECIBE YELEYEN
WRAL
|0736
l6:00-17:00 arası
]UMEYRA OZCAN
?ILIZ PARLAK
ARALIK
l6:00-17:00 arası
HASAN ORHAN
CIK
DENETIM
SERBESTLiK
CEZA
KuRS renıui
NUMARASI vn seari
|28
l35
. YILINDA
KOMISYONCA UYGUN
50567
l|33
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26 1^R1.LIK
l6;00-17:00 arası
ARALIK
5556373773
22-26
5332816335
l6:00-17:00 arası
22-26 ARALIK
5375100187
l6:00-17:00 arası
22-26 ARAL|K
l6:00-17:00 arası
,l'7
ı
i
irçnrEniNnr
BAŞVURULARI
Sıra
No
ADI-SOYADI
148
|49
150
151
|52
l53
l54
20|5 YILINDA
rovıisyoNce
CEZA
uyGuN
çarışrıĞI KuRuM TELEFoN
kuRs renııri
UFUK YUCEDAG
DENETIMLI
22-26
CENGIZ ÇEVIK
DENIZLI ADLIYESI 5458505283
spngnsrrir
URHAN TIKIROGLU
<örçırennN
UZIDE OZDAG
\4ETIN TAHTA
ATIH OVELEK
5059295I97
saari
ARALIK
16:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
BUSE OZSOY PINAR
jULHAN
NUMARASI vp
CIK
5332022292
22-26
5324230813
l6:00-17:00 arası
22-26 ARALIK
l6;00-17;00 arası
5464844847
DENIZLI ADLIYESI 5065 1 50873
DENETIMLI
SERBESTLİK
ARALIK
505493362l
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-1 7:00 arası
22-26
ARALIK
l6:00-17;00 arası
5053047930
22-26
ARALIK
l6:00-17:00 arası
{
Download

2015 Yılı Uzlaştırmacı Alımına İlişkin Başvuruları