TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
KniTEnE uYcuNrun nutcusi
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
GERTIFIGATE OF GONFORMANGE TO GRITERIA
Markamn
Tanrmr
TSEK
BELGE NUMARASI
REFERFNCE NU M BE R OF
1
Description of the Mark
ieis,or
FOUI-
4.0.30.4.35.00/TSEK-2386'1
LI CEN CE
gelceHir.t it-x venilig ranini
03.02.2014
DATE OF FIRST/SSUE OF LICENCE
' eeLcqNiN
soN GEgERI_il_ix
mnini
LICENCE VALID UNTIL
BELGE
saxiei KURULU$uN ADI
03.02.2015
BY ISITMA
so6uT[vn
KLIMA HAVALANDIRMA SANAYIVE T|CARET
NAME OF THE LICENCE HOLDER
ANoNiM giRKET|
BELGE snHiei KURULU9uN
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER
FETIH MAH.LIBADIYE CAD. TAHRALISOK. NO 7 KAVAKYELIPLAZA
A BLOK D 22 ATA$EHIR ISTANBUL
Unerim YeRieor
IMPELA| R iKLIMLENDI RME SiS MAK.VE SAN.TiC.LTD.STi
eonesi
NAMF OF THE MANUFACTURING PLACE
Unerim venieonesi
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
rescir-r-i
riclni
MARKASI
EGE SERBEST BOLGES| GUNDUZ SOKAK D-,I/D
GMIEMEIR iZMiR
TEKNOGEN
REG/SIERED TRADE MARK
ilciLi eeuceleruoiRue rnireni
RELATED TURKI SH STANDARD
u BM-00-BK-0 00 24.08.201 o
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
-
ISI GER| KAZANIM C|HAZLARI
Havalandrrma ve Klima Sistemlerinde Kullanrlan
5OO M3 ih DEN 6500 M3 /h DAH|L'E KADAR HAVA DEBiSi KAPAS|TEL| ,
TicARi MoDELLER: TEVHR s00, TEVHR 6so, TEVHR Boo, TEVHR 1000, TEVHR 1s00, TEVHR 2000, TEVHR
2500, TEVHR 3OOO, TEVHR 4OOO, TEVHR 5OOO, TEVHR 6500,
TEVER 5OO, TEVER BOO, TEVER lOOO, TEVER 1500, TEVER 2OOO, TEVER 2500,
o3
OvrR ewu
izMiR BELGELENDiRME
rBu belge, belgelendirilen iir0niin, tlretim yerinin
Enstltumiizijn beliriedigi garflafl kargttadrgrnt da gaisterir.
'Bu belge ile hak kazanllan TSEK Markasl, uriiniin TSE taraftndan belirlenen kriterlere uygunlugunu ve
bu uygunluoun betgelendirildigini ifade eder.
Bu belge hiq bir suretle tahrif edilemez, krsm€n veya okunmasrnr zorlagtrracak
gooalttlamaz,
kaztnl
ve silinti yaptlama z.
lekilde
UDURU
Download

turk standardları enstıtusu