TEVHR
Isı Geri Kazanımlı
Havalandırma Cihazı
İçindekiler
Teknogen
Kimiz? Ne iş yaparız?
TEVHR............................................................. 1
Cihaz Özellikleri.............................................. 2
Performans Değerleri..................................... 3
Teknik Özellikler............................................. 5
Bileşenler........................................................ 6
Ölçüler............................................................. 7
Kanal Bağlantı Konfigürasyonu...................... 7
Aksesuarlar.................................................... 8
BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA
SAN TİC. A.Ş. tescilli markası olan TEKNOGEN,
2011 yılından bu yana üstün hizmet ve servis
anlayışı ve üretimde üst düzey kalite prensibi ile
imal edilmiş cihazların satışı alanında faaliyet
göstermektedir. Teknogen çatısı altında, Klima
santralleri, fancoil üniteleri, hijyenik klima
santralleri, havuz nem alma santralleri, apareyler,
konvektörler, paket tip rooftop cihazları ve ısı geri
kazanım cihazları bulunmaktadır.
Cihazların üretiminde ulusal ve uluslararası
standartlar takip edilmektedir. Tüm cihazların
performanslarının ölçülebilir ve standartlara
uygun olmasını sağlamak üzere üretim
sürecinin tüm aşamalarında uygun ve üst düzey
komponentler kullanılmaktadır. Bu nedenle
önemli komponent üreticileri ile işbirliği
yapmakta ve bunun sonucunda yeniliklere kısa
sürede ulaşmakta ve bu gelişmeleri üretimimize
yansıtabilmekteyiz.
Isıtma, Soğutma ve Havalandırma sektöründe
son yıllarda ciddi bir büyüme yaşanmış,inşaat
teknolojilerindeki gelişmeye paralel enerji
verimliliği cihaz seçiminde önemli bir parametre
olarak öne çıkmıştır. Teknogen olarak enerji
verimliliği yüksek cihazlar üretmekte ve düşük
enerji profiline sahip binaların kullanımına
sunmaktayız.
Isıtma, Soğutma ve Havalandırma alanında
aradığınız kaliteli üretim ve çözüm ortaklığı ise,
TEKNOGEN olarak biz hazırız.
TEVHR
Yapılan araştırmalar, gelişmiş toplumlarda insan ömrünün % 70 inin iç ortamlarda geçtiğini göstermektedir.
Bu yüzden iç ortam hava kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığı için önem kazanmaktadır. Diğer yandan,
yükselişte olan enerji verimliliği talepleri ve dünyadaki enerji kaynaklarının sınırlı olması, tüketilen enerjinin
daha verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Hem enerji ekonomisinin sağlanması, hem de iç hava kalitesinin
arttırılabilmesi için TEKNOGEN “ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları” yüksek verimli ve yıllarca sorunsuz
çalışabilecek biçimde tasarlanmıştır.
Cihazlar, 800 m3/h ile 6500 m3/h hava debisi arasında 9 model olarak tasarlanmış olup, iç mekandan egzost
edilen kirli havanın sahip olduğu enerjinin büyük bir kısmını, dışarıdan alınan taze havaya aktararak içeriye
vermektedir.
Cihazlarda en güncel teknolojiye sahip komponentler kullanılmış olup elektriksel ve ısıl enerji verimliliği ön
planda tutulmuştur. Cihazlarda Eurovent sertifikalı ısı geri kazanım eşanjörleri ve yüksek verim ile düşük ses
ve enerji tüketimi özellikli Plug Tip fanlar kullanılmaktadır. Fanlar kanatlı geriye eğik seyrek kanatlı tipte olup
aerodinamik verimi arttıracak şekilde kanat yapısına sahiptir. Cihazlarla birlikte verilen hız ayar anahtarlı
kumanda paneli ile cihazın debisini sonsuz kademede ayarlanması ve cihazın açık/kapalı konumunun seçilmesi
kolaylıkla yapılabilmektedir.
Fonksiyonlar
TEVHR cihazları;
•
•
•
•
İç ortama taze hava verilmesini,
İç ortamdaki kirli havanın dışarı atılmasını,
Dış ortamdan alınan havanın filtrelenmesini,
İç ortam havasının enerjisinin taze havaya transferini, sağlarlar.
Avantajlar
• Eurovent sertifikalı ısı geri kazanım eşanjörleri ile yüksek termal verim,
• Geriye eğik seyrek kanatlı Plug tipte fanlar ile yüksek verimlilik ve düşük ses,
• Alternatif kanal bağlantıları ile esnek montaj çözümü,
• Tüm komponentlere demontaj gerektirmeyen kolay servis,
• Yanmaz ısıl ve ses izolasyonu,
• Kademesiz tip kumanda paneli ve aç kapa fonksiyonu.
Neden Teknogen Isı Geri Kazanım Cihazı
• Elektrikli ısıtıcılı tipler de dahil olmak üzere tüm modellerde stoktan teslimat,
• Daha düşük enerji tüketimi için yüksek verimli EBM marka geriye eğik seyrek kanatlı plug fanlar,
• Yüksek termal verim için Klingenburg / Heatex marka Eurovent sertifikalı alüminyum eşanjör,
• Düşük ses seviyesi,
• G4 sınıfı filtre,
• Opsiyonel akıllı otomasyon çözümleri,
• Kademesiz hız kontrolü,
• 800 m3/h ile 6500 m3/h arası değişen kapasitelerde 9 farklı model,
• Elektrikli ısıtıcılarda kolay montaj,
• Opsiyonel sulu ısıtıcılı batarya,
• TSEK ve CE sertifikası.
1
Cihaz Özellikleri
Eurovent sertifikalı ısı geri
kazanım eşanjörleri ile yüksek
termal verim
Geriye eğik seyrek kanatlı
Plug tipte fanlar ile yüksek
verimlilik ve düşük ses
Alternatif kanal bağlantıları ile
esnek montaj çözümü
TEVHR cihazlarında kullanılan
fanlar
yüksek
aerodinamik
verimliliğe sahip geriye eğik
seyrek kanatlı plug tipte fanlardır.
Bu fanlar tüm çalışma eğrisinde
yüksek verime sahipken aynı
zamanda düşük ses seviyesi de
sağlamaktadırlar.
TEVHR cihazları farklı kanal
bağlantı seçenklerine uyum
sağlayacak şekilde 2 adet ekstra
kanal bağlantısına haizdir. Bu
çıkışların bir tanesi ya da gerekli
olduğu durumlarda her ikisi de
kullanılarak cihazın bağlantı
yönleri değiştirilebilmektedir.
Yanmaz ısıl ve ses izolasyonu
Kademesiz tip kumanda
paneli ve aç/kapa fonksiyonu
TEVHR cihazlarında kullanılan
ısı geri kazanım eşanjörlerinin
tümü Eurovent sertifikasına
sahip olup, performansları
bağımsız test kuruluşlarında
onaylanmıştır. Üstün kanat
geometrileri ile benzerlerine
göre daha düşük basınç
düşümü sağlayan eşanjörler
enerji tasarrufu sağlamakta
aynı zamanda yüksek verimleri
ile de toplam ısıtma / soğutma
ihtiyacını azaltmaktadırlar.
Tüm komponentlere demontaj
gerektirmeyen kolay servis
TEVHR cihazlarında tüm
komponentler cihazın
demontajına gerek kalmadan
sökülebilir tiptedir. Cihazın
fanları filtreleri ve ısı geri
kazanım eşanjörü asma tavan
içerisinde servis kapakları
yarımıyla kolaylıkla
sökülebilicek ve servis
edilebilecek şekilde
tasarlanmıştır.
TEVHR cihazlarında alev
geciktirici özellikli Poliüretan
köpüğü ses ve ısıl izolasyon
amaçlı kullanılmaktadır. Alev
geciktirici özellik sayesinde
cihazın alev iletkenliği en aza
indirilmiştir ve uluslararası
standartlara uygun hale
getirilmiştir.
2
TEVHR cihazlarında kademesiz
fan hız ayar anahtarlı kumanda
standart olarak sağlanmaktadır.
Kumanda ile cihazın debi ayarı
sonsuz kademe yapılabildiği gibi
aynı zamanda cihaz aç/kapa
fonksiyonu da
kumanda üzerinden
gerçekleştirilebilmektedir.
Kumanda üzerinde cihazın
çalışma durumunu gösteren
LED lamba bulunmaktadır.
Performans Değerleri
TEVHR 1000 / HAVA PERFORMANSI
% 66
500
% 66
450
64
450
64
400
62
400
62
350
60
350
60
300
58
300
58
250
56
VER
BAS
İM
200
54
56
VE
200
RİM
54
48
0
46
0
46
52
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
800
750
50
700
48
650
50
600
50
550
100
500
50
450
100
400
150
350
52
Ç
IN
150
TEVHR 1500 / HAVA PERFORMANSI
TEVHR 2000 / HAVA PERFORMANSI
% 66
500
% 66
450
64
450
64
400
62
400
62
350
60
350
60
58
300
VER
250
56
İM
200
54
BA
58
VER
İM
250
200
56
54
BA
SIN
50
48
50
48
0
46
0
46
52
1900
1800
1700
1600
Ç
1500
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
1400
50
1300
100
1200
50
100
1100
150
NÇ
1000
52
SI
900
150
Basınç (Pa)
500
300
Basınç (Pa)
250
S
BA
INÇ
Basınç (Pa)
500
300
Basınç (Pa)
TEVHR 800 / HAVA PERFORMANSI
3
Performans Değerleri
TEVHR 2500 / HAVA PERFORMANSI
TEVHR 3000 / HAVA PERFORMANSI
% 54
500
% 55
900
53
450
54
800
52
400
53
700
51
350
52
600
50
300
51
VER
500
49
İM
400
48
BA
200
İM
SIN
49
Ç
0
45
2800
2600
2400
2200
2000
1900
1800
1600
1400
1200
3200
44
3000
0
2800
46
1000
48
2600
50
2400
45
2200
100
2000
47
1800
100
Ç
1600
46
SIN
1400
150
TEVHR 4000 / HAVA PERFORMANSI
TEVHR 5000 / HAVA PERFORMANSI
500
% 55
500
% 55
450
54
450
54
400
53
400
53
350
52
350
52
300
51
300
51
250
50
200
49
150
50
46
50
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
46
SIN
0
4600
45
0
BA
47
Ç
45
5200
100
5000
47
İM
4800
100
48
VER
4200
48
Ç
4000
SIN
150
3800
BA
49
3600
200
3400
İM
3200
50
VER
3000
250
Basınç (Pa)
Basınç (Pa)
50
VER
47
BA
200
4
250
1200
300
Basınç (Pa)
Basınç (Pa)
1000
Performans Değerleri
Basınç (Pa)
TEVHR 6500 / HAVA PERFORMANSI
500
% 55
450
54
400
53
350
52
300
51
250
50
200
49
VERİM
150
48
100
47
BA
SIN
50
46
Ç
45
6600
6400
6200
6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
0
Teknik Özellikler
TEVHR
800
1000
1500
Şebeke Bağlantısı
2000
2500
3000
4000
5000
1~230 V 50 Hz
Çalışma Aralığı
6500
3~380 V 50 Hz
- 12°C ~ 46°C
Performans Özellikleri
Hava Debisi (1)
m3/h
865
1112
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6500
Ses Seviyesi ( )
dB (A)
44
45
46
48
49
50
52
53
57
2
Elektriksel Özellikler
Fan Motor Gücü
W
215
330
445
650
1150
800
1050
1430
1800
Maksimum Akım
(A)
1,0
1,45
2,0
3,0
4,8
4,0
5,1
6,4
3,6
Genel Bilgiler
Kanal Bağlantı
Ölçüleri
1
2
mm
200 x 200 200 x 200 170 x 270 250 x 300 300 x 300 370 x 370 370 x 370 430 x 430
430 x 430
Cihaz dışı statik basınç 0 Pa değerinde iken ölçülen hava debisidir.
Ses seviyeleri nominal debi değerinde cihazın 1.5 m altından 250 Hz'de ölçülen değerlerdir.
5
Bileşenler
Isı Geri Kazanım Eşanjörü
• Uzun Ömürlü Aluminyum
plakalı tip ısı geri kazanım
eşanjörü
• Yüksek ısı transfer verimi
• Düşük basınç düşümü
• Eurovent sertifikası
• Servis kapağı ile kolay
sökülebilme ve servis
•Yıkanabilirlik
EA
Egzost Havası
OA
Dış Hava
Plug Fan
•
•
•
•
•
•
•
Geriye eğik seyrek kanat yapısı ile yüksek aerodinamik verim
Monofaze yapı ile esnek bağlantı
Düşük Güç Tüketimi
Düşük Ses Seviyesi
Aşırı ısınmaya karşı koruma
Servis kapağı ve pratik bağlantı soketi ile kolay sökülebilirlik ve hızlı servis
Uluslararası kalite ve performans standartlarına uyumluluk
Filtreler
• EN 779’a uygun G4 sınıfı
•Temizlenebilir
• Sızdırmaz Kızak Tasarımı
Cihaz Gövdesi
•
•
•
•
•
RAL 9002 boya ile korozyon direnci yükseltilmiş çelik kasa
Servis kapakları ile tüm komponentlere kolay erişim
Kolay servis
Yanmaz ses ve ısı izolasyonu
Kolaylaştırılmış montaj
Hız ayar Anahtarı
•
•
•
•
•
6
Taze ve Egzost fanlarının debi kontrolü
Minimum debi ayarı
Cihaz aç / kapa fonksiyonu
Kompakt tasarım
Çalışma gösterge ışığı
SA
Taze Hava
RA
Dönüş Havası
Ölçüler
Model
Ölçüler
D
L
C
A
B
TEVHR
mm
Ağırlık
kg
800
778
1232
361
200
200
51
1000
778
1232
361
200
200
52
1500
910
1425
370
270
170
72
2000
910
1425
435
300
250
84
2500
1171
1785
435
300
300
103
3000
1171
1785
525
370
370
116
4000
1171
1885
525
370
370
125
5000
1338
1985
652
430
430
186
6500
1338
1985
652
430
430
205
Kanal Bağlantı Konfigürasyonu
Alternatif
Hava Çıkışı
SAĞ YÖNLÜ
MONTAJ
Alternatif
Hava Çıkışı
Hava Çıkışı
(Egzost ya da taze hava)
Hava Çıkışı
(Egzost ya da taze hava)
Hava Girişi
(Dönüş havası ya da dış hava)
Hava Girişi
(Dönüş hava ya da dış hava)
Hava Girişi
(Dönüş havası ya da dış hava)
Hava Girişi
(Dönüş havası ya da dış hava)
SOL YÖNLÜ
MONTAJ
Hava Çıkışı
(Egzost ya da taze hava)
Hava Çıkışı
(Egzost ya da taze hava)
Alternatif
Hava Çıkışı
Alternatif
Hava Çıkışı
7
Aksesuarlar
Otomasyon Paneli
Cihazla birlikte verilen oda kontrol paneli, cihazın hizmet ettiği hacme
yerleştirilir ve gerekli bağlantılar montaj kılavuzunda belirtildiği
şekilde gerçekleştirilir. Panel, Isı Geri Kazanım cihazının hava debisini
egzost ve taze hava debileri birbirinden bağımısz olacak şekilde
kademelendirebilmektedir (L / M / H). Kullanıcını fan hızlarını ihtiyaca
göre LCD panel üzerinden değiştirebilmektedir. Panel üzerinde cihazın
yaz/kış çalışması seçilebilmektedir. Yaz çalışmasında sadece ısı geri
kazanım cihazı, kış çalışmasında ise elektrikli ısıtıcı ve ısı geri kazanım
cihazı devrededir. Panel üzerinde “set edilen” sıcaklığa göre, kış konumu
seçili iken otomatik olarak elektrikli ısıtıcı kademeli olarak devreye girip
çıkmaktadır. Panel üzerinde bulunan “off” düğmesi ile hem elektrikli
ısıtıcı hem de ısı geri kazanım cihazı kapatılabilmektedir.
Cihaz kontrol paneli ise cihazın üzerinde bulunmaktadır ve oda kontrol panelinden gelen isteklere göre cihazın
çalışmasını sağlamaktadır. Hem ısı geri kazanım cihazının hem de elektrikli ısıtıcının çalışması için gerekli
olan tüm ekipmanlar (kontaktör, röle, klemens, kondansatör vb.) cihaz üzerindeki elektronik kontrol paneli
kutusunda bulunmaktadır. Isı geri kazanım cihazının ve elektrikli ısıtıcının çalışması için bu kutuya elektrik
bağlantısı yapılması ve elektrikli ısıtıcıya gerekli güç kablolarının çekilmesi yeterlidir.
Otomasyon paneli yardımı ile TEVHR Cihazları bina otomasyon sistemlerine kontak ya da ModBUS (RS 485) aracılığı
ile bağlanabilmekte, cihazın tüm kontrol fonksiyonları merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
Otomasyon paneli üzerinden cihazların taze hava ve dönüş havası debileri birbirlerinden bağımsız olarak
ayarlanabilmektedir, böylece iç ortamda negatif ya da pozitif basınç sağlanabilmektedir.
Otomasyon paneli ile ayrıca opsiyonel olarak tasarlanmış CO2 ya da İç Hava Kalite sensörleri yardımı ile ihtiyaç
kadar havalandırma seçeneği bulunmaktadır. Bu modun devreye girmesi için oda kumanda paneli üzerinden ya
da bina otomasyon sisteminden VOD modu seçilmelidir.
Elektrikli Isıtıcı
• Soğuk iklimlerde, üflenen havanın sıcaklığını arttırmak için,
• Dikdörtgen geometri,
• Galvaniz gövde.
Rezistans
Kademe
Sayısı
A
B
1
272
342
kW
TEVHR
800
8
2
C
HxL
Güç
200 x 200
667
mm
247
Adet
W
3
1000
3
1
272
342
247
200 x 200
1000
3
1500
3
2
372
412
217
170 x 270
500
6
2000
5
2
372
442
297
250 x 300
834
6
2500
7
2
372
442
347
300 x 300
1167
6
3000
8
3
372
512
417
370 x 370
889
9
4000
10
3
372
512
417
370 x 370
1112
9
5000
13
3
372
512
417
430 x 430
1444
9
6500
13
3
372
512
417
430 x 430
1444
9
H
Güç
B
Model
A
L
C
Aksesuarlar
Sıcak Sulu Batarya
Teknogen sıcak sulu bataryaları, TEVHR Cihazlarından sonra havanın ısıtılması için kullanılmaktadır.
Kullanılan bataryalar 90/70°C sıcak su rejimi için tasarlanmış olup, Bakır boru / Aluminyum kanat
yapısındadırlar. Teknogen otomasyon paneli üzerinden bataryaların on/off kapasite kontrolü için
kontrol çıkışı bulunmakta olup, oda kontrol paneli üzerinden set edilen sıcaklığa göre sıcak su devreye
girip çıkmaktadır. Teknogen sıcak su bataryaları ve hücresi düşük basınç düşümü oluşturacak şekilde
tasarlanmıştır ve dikdörtgen kanala adaptor ihtiyacı olmadan bağlanabilmektedir.
Kapasite
Nominal
Hava Debisi
kcal/h
m /h
8000
1400
10000
1600
12000
1725
Ölçüler
A
B
20000
1900
2450
D
mm
3
24000
C
E
W
450
345
320
430
510
540
470
320
556
600
Kapasite hesaplamasında batarya giriş koşulları 18°C sıcaklık ve %50 Bağıl Nem, su çalışma rejimi ise 90/70°C olarak alınmaktadır.
NİSAN 2014
BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş.
bildirim yapmaksızın teknik gelişmeler nedeniyle
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
9
BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş.
Atatürk Mah. Dudullu Cad. Şeref sk. No 46 Ataşehir - İstanbul / TR
Tel + 90 216 324 51 59 • Faks + 90 216 324 99 32
[email protected] • www.teknogenhvac.com
Download

Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı