TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Mustafa BIÇAKCI
NE OLACAK BU MEMLEKETİN HALİ?
•
•
•
•
•
Ah şu ekonomik krizler…
Maliyetler ortada…
Bu iş eskisi kadar kazandırmıyor…
Rekabet çok arttı…
Bu fiyat düşüşü nereye kadar devam edecek?
BİRŞEY YAPMALI !!!
KÂRLI BÜYÜMENİN REÇETESİ
İNOVASYON
İNOVASYON NEDİR?
• Daha önce düşünülmemiş olan yeni fikirleri
ticari olarak uygulamaya koyup bu sayede
rekabet gücünü arttırmayı ifade eder.
(Prof. Dr. Arman KIRIM)
YENİLİK DESEK?
• Her yenilik veya icat, kâr ve ciro artışı
sağlamayabilir. Yani ticari amaç taşımayabilir.
• Dolayısıyla biz şimdilik inovasyon kelimesini
kullanmaya devam edeceğiz.
KÜRESELLEŞME
• Kaçınılmaz bir gidişat olan “küreselleşme” iyi
bir şey mi?
• Sakın aleyhimize çalışıyor olmasın!?!
KÜRESELLEŞME
• Dünya, erişilebilirlik açısından bir köy olma
yolunda ilerliyor.
• Dünya, hem tek bir pazar hem de tek bir
üretim platformu haline geliyor.
• Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?
KÜRESELLEŞME
•
•
•
•
•
Rekabet
Bilgiye kolay erişim
Ürün ve hizmet benzerliği
Taklit yeteneği
Taklit süresi
SONUÇTA
•
•
•
•
Benzer ürünler
Benzer hizmetler
Fiyat baskısı
Düşük kârlar
UZUN LAFIN KISASI
• Eğer oturduğumuz yerde, hiçbir şey yapmadan
bu gelişmeleri sadece seyredersek…
…aynı tekerlemeleri tekrar etmeye devam
ederiz.
O HALDE..
• Ticari fayda sağlayacak bir farklılık ve yenilik
getirmek lazım.
• İşte adına inovasyon dediğimiz bu hareket bizi
diğerlerinden farklı bir yere konumlandıracaktır.
O KADAR KOLAY MI?
• Soruya soruyla cevap vermek gerekirse, başka
seçeneğimiz var mı?
• Ya inovasyonu bir strateji olarak uygulayan ve
dolayısıyla istikrarlı, kârlı ve mutlu bir firma olacağız.
• Ya da duruma ayak uydurmaya çalışan, edilgen, rüzgara
endeksli yaprak misali bir stratejimiz olacak.
İCAT ÇIKARMA !
• İnovasyon demek ampulü bulmak ya da interneti
icat etmek demek değildir. Bunu yapabiliyorsak
zaten bir sakıncası yok.
• Fakat inovasyon icat demek değildir.
• Daha fazla kâr elde etmeyi sağlayan küçük bir
değişiklik bile inovasyon sayılır.
KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER
• Sadece bakış açımızı değiştirerek daha önce
maliyet kalemi olabilecek bir unsur, kâr getirisi
olan bir meta haline dönüşebilir.
• Kastettiğimiz değişiklikler Silikon Vadisi
inovasyonları olmak zorunda değil.
• Arvind Mills örneği.
İNOVASYON MENÜSÜ
•
•
•
•
•
•
•
•
Düzen Bozucu Stratejik İnovasyonlar
Uygulama İnovasyonları
Yeni Ürün İnovasyonu
Süreç İnovasyonu
Deneyim İnovasyonu
Pazarlama İnovasyonu
İş Modeli İnovasyonu
Yapısal İnovasyon
(Geoffrey Moore)
DÜZEN BOZUCU (STRATEJİK)
İNOVASYONLAR
• Sıfırdan pazarlar oluşturan inovasyonlardır.
• Genelde en çarpıcı olanları alt kesimlere hitap
edenler olmuştur.
• Radikal buluşlar bu gruba dahil edilebilir.
• Sony Walkman ve Tata Motors örneği.
UYGULAMA İNOVASYONLARI
• Mevcut teknolojileri alıp onları yepyeni pazarlar geliştirmek
amacıyla kullanmayı içerir.
• Tandem firması kendi üretmiş olduğu hataya toleranslı
bilgisayarlarını uyarlayıp ATM geliştirdi.
• General Motors askeri birlikler için ürettiği konum belirleme
sistemini otomotiv sektörüne uyarlayıp GPS geliştirdi.
• P&G firması zaten etkisi bilinen hidrojen-peroksit adlı
maddeyi kullanarak diş beyazlatıcı geliştirdi.
ÜRÜN İNOVASYONU
• Mevcut bir ürünü alıp bir üst seviyeye çıkarmak şeklinde
uygulanan inovasyonlardır.
• Apple ve Samsung gibi firmalar sürekli yeni özellikler
taşıyan telefonlar çıkarıyor.
• Intel sürekli olarak daha etkili işlemciler piyasaya sürüyor.
• Otomobil firmaları hep bir üst model araba ile önceki
arabamızı eski hale getiriyor.
ÜRÜN İNOVASYONU
• Ürün inovasyonu konusunda odaklanma farklı
alanlarda olabilir.
• Mevcut ürünün performansını arttırmaya
yönelik olduğu gibi maliyet düşürmek üzerine
de olabilir.
ÜRÜN İNOVASYONU
Bazı Zorluklar:
• Piyasada çok fazla sayıda ve çeşitte ürün mevcut.
• Ürün radikal özellikli bir ürün bile olsa bunu
büyük kitlelere satmak zor olabiliyor.
• Ayrıca müşterinin ekstra özellik için ekstra para
ödeyip ödemeyeceği göz önüne alınmalı.
SÜREÇ İNOVASYONU
• Mevcut ürün ya da hizmetleri çok daha verimli
ve çok daha etkin bir şekilde piyasaya sunma
yöntemleri geliştirmek.
• Dell örneği.
– PC tedarik zinciri.
– Sipariş yerine getirme.
SÜREÇ İNOVASYONU
• Wal-Mart örneği.
– “Vendor” adı verilen tedarikçi şirketler.
– “Vendor Stok Yönetim” sistemi üzerinde sürekli
süreç iyileştirme çalışmaları.
SÜREÇ İNOVASYONU
• Süreç, herhangi bir işin yerine getirilmesi için
gerekli olan iş adımlarının toplamına verilen
isimdir.
• Diş fırçalamak, su içmek bir süreçtir.
• Ürün tasarlamaktan, son kalite kontrolüne kadar
şirkette yapılan her iş bir süreçtir.
SÜREÇ İNOVASYONU
• Süreçler üzerinde yapılacak her türlü
geliştirme faaliyeti süreç inovasyonuna
girmektedir.
• Türk şirketleri süreç inovasyonunu genelde
etkin kullanmadığı için rekabet edebilirlik
anlamında bu konu oldukça önem
taşımaktadır.
DENEYİM İNOVASYONU
• Müşterilerin mevcut ürün ve hizmetleri kullanma
deneyimlerini çok keyifli veya çok güvenilir hale
getirecek buluşlar.
• KOTON örneği.
• DHL firması “tracking” örneği.
• Starbucks müşteriye özel kahve örneği.
PAZARLAMA İNOVASYONU
• Klasik pazarlama yöntemlerinin dışına çıkarak
dikkat çekici ve akılda kalıcı yenilikler bulmak.
• “Yap ürünü, ver reklamı, tasarla promosyonu, tut
bir halkla ilişkiler firması...”, yeterince klasik ve
üretkenlikten uzak.
• Amazon.com örneği.
PAZARLAMA İNOVASYONU
• Pazarlama inovasyonu, ‘müşteriyle temas’
süreçlerinin iyileştirilmesini içerir.
• Tariş örneği.
İŞ MODELİ İNOVASYONU
• İş modeli, şirketin işi nasıl yaptığının bir
öyküsüdür.
• Örneğin, bir lojistik firmasının iş modeli, ürünü
belirtilen yerden alıp depolamak ve istenilen
zamanda ilgili yere ulaştırmaktır.
• UPS firmasının sıradışı iş modeli.
YAPISAL İNOVASYON
• Piyasada meydana gelen radikal bir gelişmeden
istifade edip sektör ilişkilerini yeniden tanımlama
şeklinde geliştirilen bir inovasyon türüdür.
• Genelde bir şirketin mevcut iş modelini kökten
değiştirmesi ve bambaşka bir iş modeline
dönüşmesi amacıyla başvurulur.
• Cardinal Health şirketi örneği.
SOSYAL SORUMLULUK
• İnovasyon bir bakıma sosyal sorumluluktur.
• Tüm dünya zaman kaybetmeden inovasyon
için çabalarken bu konuya ilgisiz kalmak, en
başarılı şirketleri bile küçük kârlar için fason
üretici olmaktan öteye geçiremez.
SOSYAL SORUMLULUK
• Ülke kalkınması yukarıdan aşağı olmaz.
• Ne kadar fazla sayıda başarılı firmamız varsa
ülkemiz o kadar fazla büyür. O oranda da
istihdam alanları açabiliriz.
Mustafa BIÇAKCI
KAYNAK
İNOVASYON
-Para Kazandıran YenilikçilikProf. Dr. Arman KIRIM
Download

İnovasyon sunum