CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT
Mart 2015
CMA Hazırlık Programı
MART 2013 CMA Programı Bilgi Dokümanı
CMA PROGRAMI
www.cmaturk.net
|
212 355 8962
|
[email protected]
CMA SERTİFİKASI
CMA NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?
CMA (Certified Management Accountant), yönetim muhasebesi ve kurumsal finans yönetimi alanında
dünyanın en saygın kurumlarından olan ve 70.000’e yakın üyesi bulunan IMA™ (Institute of Management
Accountants) tarafından verilen, kurumsal finans yönetimi ve stratejik finans alanlarında uluslararası tanınırlığı
olan profesyonel yetkinlik sertifikasıdır.
CMA, finansal yönetim alanında profesyonel kariyer çizgisini güçlendirmeyi hedefleyen profesyoneller için
tasarlanmış, kurumsal finans yönetimi, yönetim muhasebesi ve stratejik finans yönetimi alanlarında bilgi
yeterliliğini ölçmeye ve belgelemeye yönelik uluslararası tanınırlığı olan bir sertifikadır. Sınav konuları arasında
finansal planlama, bütçe yönetimi, yönetim muhasebesi, durumsal analiz, karar verme teknikleri, yatırım karar
analizleri, risk yönetimi, iç kontrol, performans ölçümü ve etik gibi başlıklar yer almaktadır.
CMA Sertifikası sahibi olmanın faydaları;






Finans ve Yönetim Muhasebesi alanında birikim ve yetkinliklerin uluslararası standartta belgelenmesi
Uluslararası düzeyde bir finansal yönetim formasyonuna sahip olmak
Uluslararası şirketlerin yöneticilerinde aradığı bu sertifikaların kariyer planına katkısı
Dünyaca kabul görmüş bir programa dahil olarak geniş bir profesyonel iş ağı içinde bulunmak
Kurumsal Finans Yönetimi ve Stratejik Finans alanlarında profesyonel standartların yükseltilmesi
Sürekli gelişim kavramının iş hayatı ile birlikte uygulanması
CMA SERTİFİKASI SINAV KONULARI
IMA tarafından yürütülen CMA Sertifikası sınavları 2 bölümden oluşmaktadır. Sınavlara Ocak-Şubat, MayısHaziran, Eylül-Ekim aylarında haftanın tüm iş günleri ve Cumartesi günleri tüm dünyada 3000’in üzerinde
merkezde ve Türkiye’de Ankara-İstanbul ve İzmir Prometric Test Merkezi’nde girilebilmektedir.
CMA sınav içerikleri aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
CMA 1. Bölüm - Finansal Planlama, Performans Yönetimi ve Kontrol
4 saat, 100 çoktan seçmeli soru ve 2 problem çözümü
A.
B.
C.
D.
E.
Finansal Raporlama
Planlama, Bütçeleme ve Tahminleme
Performans Yönetimi
Maliyet Yönetimi
İç Kontrol
15%
30%
20%
20%
15%
CMA 2. Bölüm – Finansal Karar Alma ve Stratejik Finans Yönetimi
4 saat, 100 çoktan seçmeli soru ve 2 problem çözümü
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Finansal Tablo Analizi
Kurumsal Finansman
Karar Analizleri
Kurumsal Risk Yönetimi
Yatırım Karar Analizleri
Etik
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
25%
15%
20%
10%
15%
10%
2
CMA SERTİFİKASI HAZIRLIK PROGRAMI
Mart 2015 CMA Sertifikası Hazırlık Programı, 21 Mart 2015 Cumartesi günü İstanbul’da başlayacak ve 12
hafta Cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olmak üzere 2
lokasyonda yürütülecektir. Program kontenjanı her bir grupta 18 kişi olmak üzere toplam 36 kişidir.
Program, IMA tarafından yayınlanan CMA Sertifika Program içeriğine uygun olarak tasarlanmıştır ve programda
Gleim CMA Review System materyalleri kullanılmaktadır. CMA ve CPA sertifikalarına sahip üst düzey
yöneticiler tarafından yürütülen CMA Sertifikası Hazırlık Programı ana konuları;









Finansal Raporlama
Bütçe, Finansal Planlama ve Tahminleme
Maliyet ve Performans Yönetimi
İç Kontrol
Finansal Karar Alma
Kurumsal Finansman
Kurumsal Risk Yönetimi
Yatırım Kararlarının Yönetimi
Profesyonel ve Organizasyonel Etik
CMA Programı, CMA, CPA, CFA ve CIA sertifikalarına sahip, sertifika programının kapsadığı alanlarda yetkin ve
deneyimli danışmanları tarafından yürütülecektir. Bugüne kadar CMA programlarında 4000 saat üzerinde eğitim
vermiş olan program danışmanlarının özgeçmişleri bu dokümanın sonunda yer almaktadır.
PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?
CMA Programı’na şirketlerin Mali İşler, Finans, Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Finansal Kontrol, Hazine,
Nakit Yönetimi, Kurumsal Finansman, Maliyet Yönetimi, Finansal Raporlama, Bütçe / Planlama, Yatırımcı
İlişkileri, Proje Finansmanı, Stratejik Planlama bölümlerinde görev yapan, kurumsal finansal yönetimi, yönetim
muhasebesi ve stratejik finans yönetimi alanlarında kariyer çizgisini güçlendirmek isteyen, İngilizce bilen ve 4
yıllık üniversite mezunu herkes katılabilir.
PROGRAM ÜCRETLERİ
Mart 2015 CMA Hazırlık Programı
Program Ücreti
İndirimli Erken Kayıt
Bireysel Katılım (6 Taksit)
4400€
3520€
Kurumsal veya Bireysel Katılım (Peşin Ödeme)
4180€
3344€
Kurumsal Grup Katılım (2+Katılım)
3960€
3170€
 Fiyatlar %18 KDV hariç ve Euro’dur. Faturalama ve ödemeler, kayıt tarihindeki T.C.M.B. Döviz Satış Kuru
üzerinden TL olarak yapılmaktadır.
 Lisanslı Gleim CMA Hazırlık Seti ve diğer eğitim materyalleri program ücretine dahildir.
 Bireysel katılımcılar program bedelini kredi kartı ile 6 eşit taksitte veya %5 ek indirim ile peşin (veya kredi
kartı ile tek seferde) ödeyebilirler.
 Mart 2015 CMA Hazırlık Programına kurumsal kayıtlarda Kurumsal Kayıt Formunun şirket yetkilierince
doldurulup CMA Program Ofisi’ne gönderilmesi gerekmektedir. Bireysel katılımcılar, program kayıtlarını
https://online.cmaturk.net bağlantısından online olarak gerçekleştirebilirler.
 Erken kayıt indirimlerinden yararlanmak için, kayıt işlemlerinin erken kayıt tarihinden önce tamamlanması
gerekmektedir.
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
3
CMA PROGRAMI İÇERİK VE TAKVİMİ
Part1. Financial Planning, Performance Management & Control
21 Mart 2015
External Financial Reporting Decisions
28 Mart 2015
Strategic Planning, Budgeting & Forecasting
4 Nisan 2015
Costing Systems, Business Process Performance & Operational Efficiency
11 Nisan 2015
Cost & Variance Analysis, Performance Measures & Responsibility Centers
18 Nisan 2015
Internal Controls & Risk Assesment
25 Nisan 2015
CMA Part 1 Review: Multiple Choice Practices
Part2. Financial Decision Making and Strategic Finance
9 Mayıs 2015
Financial Statement Analysis
16 Mayıs 2015
Corporate Finance I - Managing Current Assets, Cost of Capital
23 Mayıs 2015
Corporate Finance II - Risk & Return, Managing Financial Risk and Financial Instruments
30 Mayıs 2015
Decision Making, Cost-Volume-Profit Analysis & Enterprise Risk Management
6 Haziran 2015
Investment Decision Analysis & Capital Budgeting
13 Haziran 2015
CMA Part 2 Review: Multiple Choice Practices
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
4
SIKÇA SORULAN SORULAR
CMA nedir?
CMA (Certified Management Accountant), IMA™ International tarafından verilen, yönetim muhasebesi ve finans
yönetimi alanında uluslararası geçerliliği ve saygınlığı olan bir profesyonel yetkinlik sertifikasıdır.
CMA (Certified Management Accountant), sertifikası özellikle mali işler / finans bölümü çalışanları için
tasarlanmış, kurumsal finans yönetimi ve stratejik finans konularında bilgi yeterliliğini ölçmeye ve belgelemeye
yönelik uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır. Sınav konuları arasında finansal raporlama, finansal
planlama, bütçe yönetimi, yönetim muhasebesi, durumsal analiz, karar verme teknikleri, yatırım karar
analizleri, risk yönetimi, iç kontrol, performans ölçümü ve etik gibi başlıklar yer almaktadır.
Kimler CMA sertifikasını alabilir?
4 senelik üniversite mezunu olanlar ve tüm sertifika sınavlarını başarıyla tamamlayanlar CMA sertifikasını
alabilirler. CMA Sertifikası almak için izlenecek adımlar; www.imanet.org adresinden gerçekleştirilecek IMA,
ICMA üyeliği ve sınav başvuruları, sınavlara hazırlık dönemi, bulunduğunuz şehirdeki Prometric Test Merkezi'nde
(İstanbul, Ankara, İzmir) sınavların alınması ve her 2 sınavın başarıyla tamamlanması olarak özetlenebilir.
Bu sertifikayı alabilmek için İngilizce bilmek gerekiyor mu?
CMA Sertifikası sınavları ve tüm hazırlık ve eğitim materyalleri İngilizcedir. Bu nedenle, sertifikasyon için iyi
derecede İngilizce bilmek ve Finansal Yönetim konularıyla ilgili İngilizce terminolojiye hakim olmak
gerekmektedir.
Sertifika almak için toplam kaç sınava girmek gerekiyor?
CMA sertifikası için 2 sınava girmek ve her bir sınavı geçmek için %75 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
Sınavlar belli bir sıra ile mi alınmalı?
CMA Sertifikası için 2 sınav her hangi bir sırada alınabilmektedir.
Sınavlar ne zaman ve ne şekilde alınabiliyor?
Yılda 3 test dönemi vardır. Sınavlar bu test dönemleri içinde istenen sırada alınabilmektedir. 1. test dönemi
Ocak-Şubat, 2. test dönemi Mayıs-Haziran, 3. test dönemi ise Eylül-Ekim dönemidir. Sınav günleri ise bu
aylarda her iş günü ve Cumartesi günleridir. Sınav ücreti her bir sınav başına 395 USD'dir.
Sınavlara girmek için, IMA’ya üye olduktan sonra, sınav ücretinin yatırılması ve IMA tarafından posta ile
gönderilecek 11 haneli sınav erişim numarası ile www.prometric.com/ICMA adresinden dünyanın hemen her
yerinde 3000'in üzerinde test merkezinden birisinde (Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir) “online” rezervasyonun
yapılması ve rezerve edilen gün sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav merkezinde hazır bulunulması
gerekmektedir. IMA üyeliği, sınav ücretinin yatırılması ve rezervasyon işlemlerinin tümü internet üzerinden
online gerçekleştirilebilmektedir. Sınavlarla ilgili tüm prosedürlere www.imanet.org adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav süreleri nedir ve sınav formatı nasıldır?
CMA 1. Bölüm - 4 Saat, 100 Soru Çoktan Seçmeli (3 saat) ve 2 Problem Çözümü (1 Saat)
CMA 2. Bölüm - 4 Saat, 100 Soru Çoktan Seçmeli (3 saat) ve 2 Problem Çözümü (1 Saat)
Sertifika sınavlarını tamamlamak için belirli bir süre var mı?
CMA sertifika sürecinde geçilmiş olan her bir sınavın geçerlilik süresi vardır. Bu süre 3 yıl ile sınırlı ve sınava
girdikten sonra başlıyor. Bir başka deyişle, her iki sınavın ilk sınava girildikten sonraki 3 sene içerisinde
geçilmesi gerekmektedir.
Sınav sonuçlarını ne zaman öğrenebilirim?
Sınav sonuçları sınava girilen ay bitiminden yaklaşık 6 hafta sonra adaya bildirilir. Örnek olarak Ocak ayında
alınan bir sınavın sonucu, en geç 15 Mart’a kadar ICMA tarafından adaya bildirilmektedir.
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
5
Sınav puanlama sistemi nasıl?
Her bir sınav toplam 4 saat sürmekte ve 2 kısımdan oluşmaktadır. 3 saatlik çoktan seçmeli ve 1 saatlik yazılı
kısım. 100 adet çoktan seçmeli ve 3 saat süren kısımdan sınav için gereken en az %50 puanı toplayan adaylar,
1 saatlik yazılı sınavı almaya hak kazanacaklar ve bu bölümde de 30 dakikalık 2 problem çözerek sınavı
tamamlayacaklar. Sınav sonuçları ise sınava girilen ay sona erdikten sonra 6 hafta içinde adaya bildirilmektedir.
Sınav, yazılı kısımdan alınan puanların %25’i ve çoktan seçmeli kısımdan alınan puanın %75’i alınarak
değerlendirilmekte, sınavı %75 ve üzeri bir puan ile tamamlayan adaylar başarılı olmaktadır.
Çoktan seçmeli kısımda yanlış cevap doğru cevabı götürür mü?
Hayır.
Çoktan seçmeli kısımdan alınan puan sınav sırasında adaya bildiriliyor mu?
Hayır. Sınav skoru ve çoktan seçmeli / yazılı kısımlardan alınan puanlar ve diğer detaylar çoktan seçmeli bölüm
de değerlendirildikten sonra ve sınava girilen ayın bitiminden 6 hafta sonra adaya bildirilmektedir.
Problem çözümü (yazılı) kısmında çözümün gidişinden kısmi (parsiyel) puanlama veriliyor mu?
Evet.
Sertifika almak veya sınavlara girmek için CMA Turk Hazırlık Programı’na katılmak zorunlu mu?
Hayır. Sertifikasyon süreci, aday ile IMA arasında bir süreç olup, IMA üyeliği, sertifika sınavları rezervasyon ve
sınavlar ile sertifikanın verilmesi ve diğer tüm içerik ve kuralları tüm dünyada IMA tarafından yönetilmektedir.
Sertifika adayları istedikleri hazırlık materyalleri ile sınavlara hazırlanabildikleri gibi, CMA Turk Hazırlık
Programı’na katılarak sınav içeriğine uygun hazırlanmış bir gözden geçirme programı ile daha sistemli bir
çalışma yapısını tercih edebilirler. Bunun yanı sıra CMA Turk programı, iyi hazırlanmış bir finansal yönetim
formasyon programı olarak da finans profesyonelleri tarafından tercih edilmektedir.
Türkiye’de kaç CMA var ve CMA Turk Programı katılımcılarının sınav başarı oranı nedir?
IMA istatistiklerine göre Aralık 2014 itibarı ile bu sayı yaklaşık 270’dir. 2013 sınav dönemlerinde dünyada sınava
giren adayların geçme oranı %43, Türkiye’de %49, CMA Sertifika Hazırlık Programı'na katılan CMA adaylarının
girdikleri sınavlarda başarı oranı ise %75'in üzerindedir. Türkiye’de CMA sertifikasını almış olan 270 kişiden
yaklaşık 240 kişi CMA Turk Programı katılımcısıdır.
CMA Hazırlık Programı ne zaman başlıyor? Programa hangi kuruluşlar katılıyor?
CMA Sertifika Hazırlık Mart 2015 CMA Programı 21 Mart 2015 günü İstanbul’da başlayacaktır. Anadolu ve
Avrupa yakası olmak üzere 2 lokasyonda yürütülen program, Cumartesi günleri haftada 1 gün, 6 saat olmak
üzere 12 hafta (12 gün) sürecektir. 2005 yılında başlayan programlarımıza 300’ün üzerinde ulusal ve
uluslararası kurumsal şirket 700’ün üzerinde aday göndermiş ve halen göndermektedir. Programlarımıza aday
gönderen kurumsal müşterilerimizin listesi bu dokümanın son sayfasında yer almaktadır.
CMA Hazırlık Programı sadece İstanbul’da mı yürütülüyor? Başka şehirlerde program mevcut mu?
CMA Hazırlık Programları yalnızca İstanbul’da yürütülmektedir. Diğer şehirlerdeki adaylar Uzaktan Eğitim
hizmetinden yararlanabilirler. Uzaktan Eğitim hizmeti Gleim International tarafından sağlanmaktadır. Uzaktan
Eğitim ile ilgili bilgiyi www.cmaturk.net/gleim adresinde bulabilirsiniz.
CMA Hazırlık Programının danışmanları kimler olacak?
CMA Program Danışmanları, CMA, CFM ve CPA sertifikaları ve MS / MBA derecelerine sahip, sertifika
programının kapsadığı alanlarda yetkin ve deneyimli profesyonel yöneticilerden oluşmaktadır. CMA Program
Danışmanları'nın özgeçmiş bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
6
CMA PROGRAM DANIŞMANLARI
Dr. Kerim Kazgan, CPA | CMA | DipIFR | SMMM | SPK İD
Borusan Otomotiv Grubu Finans Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi | IMA Yönetim Kurulu Üyesi
Ph.D, İstanbul Üniversitesi, 2012
MBA, George Mason University, Virginia, 1995
MA, Uluslararası İşletme Politikaları, İstanbul Üniversitesi, 1987
BA, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü, 1986
Profesyonel Geçmişi:







Borusan Otomotiv Grubu, Finans Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi, 2007Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Mali İşler Koordinatörü, 2004-2007
Tekfen Holding A.Ş., Mali ve İdari İşler Direktörü, 1999-2003
SNL Securities LC., Chief Financial Officer, Virginia - USA, 1997-1999
American Mobile Satellite Corp., Director of Ops Control and Reporting, Virginia - USA, 1994-1997
Mazars International, Audit Manager, Virginia - USA, 1992-1994
Ernst & Young Türkiye - Washington DC, Denetim Asistanı - Denetim Müdürü, 1986-1992
Arda Arat, CMA | CFM
GlaxoSmithKline Türkiye Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Harvard Business School, General Management Program, 2011
MBA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1995
BSc, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 1991
Profesyonel Geçmişi:







GlaxoSmithKline Türkiye, Finans Direktörü, 2011Eli Lilly & Co, Finans Direktörü, 2006-2011
Eli Lilly & Co, Finans Müdürü, 2001-2005
SmithKline Beecham, Finansal Planlama Müdürü, 1997-2001
Global Menkul Değerler, Analist, 1996-1997
ToyotaSA, Üretim Planlama Mühendisi, 1995-1996
Aselsan, Üretim Planlama Mühendisi, 1991-1995
Ahmet Küçüksavaş, CMA | CIA | CFE | CRMA | SMMM
HSBC Türkiye, Küresel Piyasalar ve Risk Yönetimi Denetim Yöneticisi
MA, Universität Bremen, Business Administration, 2004
BA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1999
Profesyonel Geçmişi:










HSBC Türkiye, Küresel Bankacılık ve Piyasalar Mali Suçlar Uyum Yöneticisi 2014 HSBC Türkiye, Küresel Piyasalar ve Risk Yönetimi Denetim Yöneticisi, 2013- 2014
Finansbank, Hazine ve Finansal Denetimler Birim Yöneticisi, 2009-2013
Finansbank, Denetim Komitesi Danışmanı, 2011-2013
Finansbank, Kıdemli Müfettiş, 2008-2009
Finansbank, Müfettiş, 2005-2007
Yapı Kredi Bankası, Müfettiş, 1999-2003
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi, 2008-2010
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Sertifikasyon Komitesi Üyesi, 2007-2009
Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği Kurucu Üyesi, 2007
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
7
Atiye Er, MBA| MS|CMA
Anadolu Endüstri Holding, Kurumsal Finans Müdürü
MS, European University College Brussels (EHSAL), Belçika, 2006
MBA, University of Miami, ABD, 2000
BA, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 1998
Profesyonel Geçmişi:




Anadolu Endüstri Holding, Kurumsal Finans Müdürü, 2011Anadolu Endüstri Holding, Hazine Yöneticisi, 2008-2011
Anadolu Endüstri Holding, Hazine Uzmanı-2007-2008
T.C. Ziraat Bankası Hazine Uzman Yardımcısı, 2004-2007
Selim Taşo, CPA | CFA
Hedef Alliance Grubu, Grup Finans Direktörü
BA, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü, 1987
Profesyonel Geçmişi:













Hedef Alliance Grubu, Grup Finans Direktörü, 2013 IBM Turk, CFO, COO, 2008 - 2013
POS A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, 2008 BPO Danışmanlık Hizmetleri, Genel Müdür, 2008 Toros Tarımsal Sanayi Grubu (Tekfen Holding), Mali ve İdari İşler Direktörü, GMY, 2006 - 2008
Ernst & Young, Principal Partner, Boston, Massachusetts, USA, 1990 - 2006
Danışmanlık - Principal Partner 2004-2006
Mergers & Acquisitions - Kıdemli Müdür, Direktör, 1998 - 2004
Vergi Danışmanlığı - Kıdemli Müdür, 1994 - 1998
Denetim Müdürlüğü, 1990 - 1994
Anstiss & Company, Denetim Asistanı, Massachusetts, USA, 1988 - 1990
Ernst Young & Co., Denetim Asistanı, İstanbul, 1987 - 1988
Massachusets CFA Society – CFA Course Teacher, Boston, Massachusetts, 2004-2006
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
8
CMA PROGRAMINA KATILAN KURUMSAL MÜŞTERİLERİMİZ
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
9
CMA PROGRAMINA KATILAN KURUMSAL MÜŞTERİLERİMİZ
Copyright © 2014-2015 CMA Turk
10
Download

C MA Sertifikası