Amaç:
Genel Amaçlar
Düzenlenecek olan İstihdam Fuarı ile Kayseri deki işgücünü arz edenler ile
işgücünü talep edenleri; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteleri, sanayici ve
işletmecileri işbirliği içinde buluşturmak, mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları
konusunda taraflar arasında işbirliğini kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi
amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte:
Firmaları nitelikli iş gücüyle buluşturmak

İlimizdeki firmaların ve İnsan Kaynakları yöneticilerinin kaynaşmasını sağlayarak,
firmalar arası iş birliğine katkı sağlamak,

Firmaların kendini tanıtmalarına olanak sağlamak,

Fuar duyuru ve kitapçıkları ile firmaların bölgemizde ve ulusal anlamda tanınmalarına
yardımcı olmak,

İlimizdeki kuruluşların kısa ve orta vadede verimli nitelikli iş gücü kaynağı ihtiyaçlarının
karşılanması ve planlanmasına yardımcı olmak.
Özel Amaçlar

Bu organizasyon ile nitelikli gençlerimize,
İşgücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak,

Çalışma hayatına hazırlamak,

Çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek,

Öğrencilerimizin staj, gönüllü çalışma, olanaklarından faydalanmalarını yardımcı olarak
kariyer geleceklerinin ilk adımlarında destek vermek.

Üniversite Öğrencilerimizin, gelecek hakkındaki mesleki vizyonlarının geliştirilmesini
sağlamak

Part-Time çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında bilgilendirmek

Üniversite ve Sanayi kuruluşlarını bir araya getirerek ülkemizde yeteri kadar
yürütülemeyen AR-GE faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunmak

Türkiye İş kurumunun hizmetleri konusunda gerek halkımıza gerekse iş dünyasına bilgi
vermek

Yerel yönetimler ile firmalar arasındaki diyalogun gelişmesine katkı sağlamak

Kamu kuruluşları arasında işbirliğini geliştirerek, istihdama katkı sağlamak
Hedef Kitle

Katılımcı firmalar; Kayseri yerel firmaları, ulusal firmalar ve uluslararası firmaların İnsan
Kaynakları Departmanları.

Ziyaretçiler; iş piyasasının en önemli arz edicisi olan Mesleki Eğitim Merkezleri, lise ve
Üniversite öğrencileridir.

Fuar, nitelikli ve niteliksiz ilimizdeki tüm iş gücüne yönelik olarak düzenlenmektedir.

Engelli istihdamı, fuar organizasyonunun önemli bir parçasıdır.

KAYİF paydaşları, fuar organizasyonunun sürekli katılımcısıdır.
Yöntem
1. İnsan Kaynakaları ve İstihdam Fuarı her yıl düzenlenecektir.
2. Firmalar stantlarında ziyaretçileri bilgilendirecek İnsan
uzmanlarından birini fuar alanında görevlendireceklerdir.
Kaynakları
Departmanı
3. Fuar alanı 09.00/17. 00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacaktır.
4. Firmalar kendileri için ayrılan stantlarda fuar alanına gelecek öğrenci ve mezunlara
firmalarının işe alma süreçleri ve istihdam ettikleri veya etmeyi düşündükleri pozisyonlar
ve bu pozisyona başvurmak için gerekli nitelikler konusunda bilgilendirici CD,broşür ve
iş başvuru talep formu dağıtabileceklerdir.
5. Firmalar fuar alanında flama, dia gösterisi, eşantiyon dağıtımı, iş başvurusu alma, iş
görüşmesi yapmak gibi faaliyetlerini yürütebilecektir.
6. İsteyen firmalar Fuar Tertip Komitesinin uygun göreceği saat aralığında konferans
salonunu kullanarak sunum yapabileceklerdir.
7. Fuar organizasyonu içinde her gün en az bir popüler kişi veya kariyer yönlendirme
uzmanı kendi uzmanlık alanında bilgilendirme faaliyeti veya panel düzenleyecektir.
8. Fuar süresince İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından ziyaretçiler, iş piyasası ve
meslekler konusunda bilgilendirilecektir.
FUAR DÜZENLEME VE TERTİP KOMİTESİ
Download

Amaç: Genel Amaçlar Düzenlenecek olan İstihdam Fuarı ile