İşletmelerin elektrik sistemlerinin, mekanik
sistemlerinin, bakım ve onarım hizmetlerinin;
Tamamını,
En optimum koşullarda,
Katma değer yaratarak
sağlar.
Şubeler
Bursa - Trakya
Temsilcilikler
İzmir - Ankara
Genel Müdürlük
Eski Büyükdere C. Yunus Emre S. Topçu İş Merkezi No:1/16
34418 4. Levent/İstanbul
444
28
90
www.proasist.com.tr
[email protected]
TRAFO MERKEZLERİ
BAKIMI
NASIL YAPILIR ?
Elektrik akımına ait olan yüksek gerilimi, hizmet
edeceği amaca uygun olarak azaltan veya
yükseltebilen cihazlara transformatör bunların
bulunduğu oda veya yapıya transformatör merkezi
denir.
Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine
(enterkonnekte sistemi) aktarılması ve iletim
sisteminden dağıtım şebekesine bağlantı noktasında
yer alan trafo merkezleri (diğer adıyla şalt sahaları)
gelişmişliğin simgesi olan ‘’elektrik enerjisi arz
güvenirliği’’ açısından hayati öneme sahip tesislerdir.
NEDEN YAPILIR ?
- Trafonun giriş ve çıkış bağlantıları temizlenerek
sıkılmalıdır.
- Trafoda; termometre, basınç valfi, basınç anahtarı
ve Buchholz rölesi gibi ekipmanlar yıpranır.
- Trafo içindeki yağın kimyasal testleri yapılmalı ve
delinme gerilimi ölçülmelidir. Çıkan analiz sonuçlarına
göre yağın temizlemesi veya değişim işlemleri
yapılmalıdır.
- Kademe değiştirici, mekanik baskı nedeni ile aşınmaya
maruz kalır.
- Topraklama irtibatları temizlenerek sıkılmalıdır,
yayılma dirençleri ölçülmelidir.
- Koruma rölelerinin normal çalışıp çalışmadığı
kontrol edilmelidir.(Buchholz, kontaklı termometre,
diferansiyel röle).
- Büyük güçlü trafolarda kademe değiştirici
kontaktörünün yağı tamamen değiştirilmelidir.
- Trafo içindeki yağın nemliliği kontrol edilerek
kullanılan silikajel değiştirilmelidir.
- Primer-sekonder sargılarının dönüştürme oranı ve
yalıtım (izolasyon) direnci ölçülmelidir.
- HV, LV ve zemin arasındaki dielektrik gücün azalması
ciddi hasarlara ve hatta patlamaya neden olabilecek
boşalmalara yol açar.
- Trafo çevirme oranının bozulması ve manyetik
merkezdeki nüvenin bozulması, trafonun verimliliğini
azaltır. Sargı durumundaki kademe değiştirici ve
bağlantılardaki herhangi bir anormal durum, sargı
rezistansının nominal değere kıyasla bozulmasına
yol açar.
- Yağ AC akımına maruz kaldığında, dielektrik
kayıplar oluşur. Oluşan akımın yönü AC alanından
sapar ve kayıpların enerjisi ısı olarak yayılır.
- Trafo yağında, katı yalıtımlarla ve sargılarla kimyasal
etkileşimler nedeni ile kirlenme meydana gelir.
Kirlenme sıcaklık artışı ve yalıtım hatası riskini oluşturur.
- Orta gerilim hücrelerinin akım-gerilim trafoları
temizlenmelidir.
- Kesicilerde kontak açma-kapama zamanları ve
dirençleri ölçülmelidir.
Yağ Seviyesi Göstergesi
- Trafo merkezinin, havalandırması, aydınlatma
sistemi, akü sarj sistemi 6 ayda bir kontrol edilerek
gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
Genleşma Kabı
Hava Kurutucusu
Yağ Doldurma Ağzı
Kadranlı Kontaklı Termometre
Buchholz Rölesi
Güç Plakası
- Trafonun dış boyalaır gçzden geçirilmeli, bozuk
yerler boyanmalıdır.
Terminal Kutusu
Dalgalı Kazan
Tekerlek
- Trafo merkezi bina beton kısımlarının bakımı
yapılmalıdır.
Download

trafo merkezleri bakımı