Schneider Electric
Trafo Test ve Bakım
> Kişiler ve Çevrenin Güvenliği
> Elektrik Dağıtım Ağının Verimliliği ve Dayanıklılığı
BAKIM
Bir bakışta trafo bakımı
Sorun: Trafoda, eskiyebilecek bazı
parçalar vardır: (Termometre, basınç
anahtarı, basınç valfi ve Buchholz röle
aksesuarı).
Sorun: Yağ AC akımına maruz kaldığında,
dielektrik kayıplar oluşur ve bunun da iki
etkisi olur. Oluşan akımın yönü, uygulanan
AC alanından sapar ve kayıpların enerjisi ısı
olarak yayılır. (Verimlilik sorunu)
Yapılması Gereken: Bu dielektrik kayıplarını
izleyin.
Yapılması Gereken: Hizmetin sürekliliğini
sağlamak için bu parçalar kontrol edilmeli
ve gerekirse değiştirilmelidir.
Çözüm: Bobin PF, yalıtıcı akışkandaki
dielektrik kaybı ifade eder, bunu ölçerek
kayıpları tespit edebiliriz
Çözüm: Görsel ve işlevsel kontrol.
Düzeltici İşlem: Dielektrik kayıplar, yağın
özelliğinden kaynaklandığından,
bakım/değişiklik yapılır .
Düzeltici İşlem: Hatalı parçaların
değiştirilmesi.
Bobin PF Testi
Yedek parça
Sorun: Yük Altında Kademe Değiştirici,
trafoda, mekanik baskının bulunduğu ve bu
yüzden aşınmaya maruz kalabilecek olan bir
ana parçadır.
Yapılması Gereken: Gerekirse Yük Altında
Kademe Değiştiricinin (OLTC) bakımı
yapılmalı ya da değiştirilmelidir.
Çözüm: İşlem zamanları, üretim yağının
modeli ve yılı takip edilerek, hareketli ve
sabit kontaktlar düzenli olarak bakımdan
geçirilmelidir.
Düzeltici İşlem: İşlem zamanları,
Üretim Modeli ve Yılına göre, ilgili parça
değiştirilmelidir.
OLTC
Sorun: Trafo yağında, gaz ve su harici
diğer katı yalıtımlar ve sargılarla olan
kimyasal etkileşimlerden kaynaklanan
kirlenme meydana gelir. Sonuç olarak, trafo
yağının başlangıçtaki kimyasal özellikleri
zamanla değişir. Yani, sıcaklık artışı ve
yalıtım hatası riski vardır. Bu güvenilirliği
azaltır.
Yapılması Gereken: Yağı dönemsel olarak
işlemden geçirin.
Çözüm: Kapalı devre bir sistemde kablosuz
bir cihaz kullanarak yağ bir vakum
temizleyiciden geçer, yabancı maddelerden
arındırılır.
Düzeltici İşlem: Eğer bu temizleme işlemiyle
yağ düzeltilemiyorsa değiştirilmelidir.
Yağ bakımı / Değişikliği
Sorun: Trafonun kullanılamamasına yol
açabilecek Kısmi Boşalma, sıcak noktalar,
arklanma, yanma, eskime ve fazla ısınma ve
başlatma arızaları. (Dayanıklılık sorunu)
Yapılması Gereken: Yukarıda belirtilen
arızaların tespit edilmesi gerekir.
Çözüm: Trafo içindeki olası problemlerin
yorumlanmasını sağlayacak özel
uygulamalar.
Düzeltici İşlem: Yoruma göre değişir.
Sahada Yağ testi
Çözünmüş Gaz Analizi
Sorun: HV, LV ve Zemin arasındaki
Dielektrik Gücün azalması, ciddi hasarlara
ve hatta patlamaya neden olabilecek
boşalmalara yol açar (Dayanıklılık sorunu).
Yapılması Gereken: Temel elektrik
özelliklerini saptamak için yağın periyodik
olarak test edilmesi gerekir. Yapılması
gereken filtreleme/rejenerasyon gibi
işlemler veya başka kullanımlar için mutlaka
uygun olmalıdır.
Yapılması Gereken: Dielektriğin vakitli
durum değerlendirmesi.
Çözüm: Trafo yağının fiziksel ve kimyasal
özelliklerini karşılaştırın ve standartlara
uygunluğuna karar verin. Temel testler
şunlardır; Delinme Gerilimi, Asidite Testi, İç
Yüzey Toleransı, Yoğunluk ve Nem Düzeyi.
Düzeltici İşlem: Eğer yağ, standartlara
uygun değilse değiştirilmelidir.
Çözüm: Yalıtım Rezistansı testi (Megger) ,
güç trafosunun her iki dielektrik terminali
arasına uygulanan 5000V (bir terminal
yüksek voltajda birleştirilen tüm burçlara,
diğeri düşük voltaja ve yere), içerideki vakitli
dielektrik durumun değerlendirilmesini
sağlar.
Düzeltici İşlem: Dielektrik terminallerini
temizleyin ya da değiştirin.
Megger Testi
TESTLER
Sorun: Trafo yağının orijinal kimyasal
özellikleri, belirli amaçlar için yıllar boyunca
etkisiz bir biçimde kullanılırsa zamanla
değişir. (Dayanıklılık sorunu)
Yağ testi- Laboratuvar
Sorun: Nominal değere kıyasla Trafo
Çevirme Oranının (TTR) bozulması, Trafo
Verimliliğini azaltır.
Yapılması Gereken: Durumu izleyin.
Çözüm: TTR Testi - Genellikle "yüksüz"
olarak bilinen bu testte, düşük voltaj tarafı
açık olan her fazında trafonun yüksek
gerilim sargısına alternatif gerilim uygulanır.
Sonuç değerleriyle, trafodan temel
parametreler elde edilebilir.
Düzeltici İşlem: Nüvedeki sorunu onarmak
ya da nüveyi değiştirmek için trafo atölyeye
gönderilmelidir.
TTR Testi
Sorun: Sargı durumundaki, kademe
değiştiricideki ve bağlantılardaki herhangi
bir anormal durum, sargı rezistansının
nominal değere kıyasla bozulmasına
yol açar. Bu anormallikler, trafonun
dayanıklılığını ve verimliliğini azaltır.
Sorun: Manyetik merkezi nüvedeki
bozulma, trafo verimliliğinin azalmasına yol
açar.
Yapılması Gereken: Nüvenin durumunu
değerlendirin.
Yapılması Gereken: Değeri ölçün, sıcaklık ve
endüktif özelliğin etkisini gidererek normal
hale getirin.
Çözüm: Düşük voltaj tarafı açık olarak
yüksek voltaj sargısına giren akımı ölçün. Bu
akım, yüksüz kabul testiyle orantılı olmalıdır,
aksi takdirde nüve arızalıdır.
Çözüm: Genel olarak düşük rezistans
değerlerini (ohm / mOhm / Ohm) istenen
hassasiyette kaydetmek için göreceli yüksek
akımların geçmesini sağlamak. Bu akımlar,
trafonun eşdeğer endüktanslarından da
geçmelidir.
Düzeltici İşlem: Nüvedeki sorunu onarmak
ya da nüvenin değişimi için trafo atölyeye
gönderilmelidir.
Düzeltici İşlem: Anormallik görüldüğünde,
sargı durumunu, kademe değiştiriciyi ve
bağlantıları kontrol edin.
Trafo Uyarma Akımı Testi
Sargı Rezistans Testi
İleriyi düşünmek
>
>
Trafonuzun bakımını yaptırarak, güvenli ve basit bir şekilde daha yüksek
enerji verimliliği için ilk önemli adımı atarsınız.
Unutmayınız ki, Schneider Electric daha fazlası için, tüm tesisatınızın
enerji yönetimi konusunda entegre bir yaklaşımla "verimlilik hedeflerinize"
ulaşmanızda, yardımcı olabilir.
H
A
Schneider Electric, endüstriyel
ve ticari binalarda % 30’a varan
enerji tasarrufu sağlanmasına
yardımcı olabilir.
Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez
1. Bayraktar Sokak, Ayyıldız Plaza, No:16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataşehir/İstanbul
Tel.: 0216 655 8888
Faks: 0216 655 8787
www.schneider-electric.com
Schneider Elektrik Müşteri Destek Merkezi
TÜRKÇE
Tel: 444 30 30
Faks: 0216 655 8829
e-posta: [email protected]
0
Y
G
(
M
0
0
0
Download

Schneider Electric Trafo Test ve Bakım