DCN multimedya
Konferans Sistemi
tr
Yazılım Kılavuzu
DCN multimedya
İçindekiler | tr
3
İçindekiler
1
Güvenlik
5
2
Bu kılavuz hakkında
6
2.1
Hedef kitle
6
2.2
Telif hakkı ve feragatname
6
2.3
Belge geçmişi
6
3
Sisteme Genel Bakış
7
3.1
Donanım gereksinimleri
9
3.2
Ağ gereksinimleri
11
3.3
Yazılım gereksinimleri
11
3.4
Lisans gereksinimleri
11
4
Yazılım kurulumu ve cihaz indirmesi
12
4.1
DCN multimedia yazılım paketini yükleme
12
4.2
Yazılımı cihazlara indirme
12
4.3
Multimedya cihazına üçüncü taraf uygulaması ekleme
13
5
Yazılım sunucusu
14
5.1
Etkinleştirme aracı
14
5.2
Sunucu konsolu
14
5.3
Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü (RSTP) desteği
15
6
Toplantı uygulaması
16
6.1
Kullanıcı hakları ve toplantı hakları
17
6.2
Yönet
19
6.2.1
Toplantı
19
6.2.2
Gündem
20
6.2.3
Görüşme
20
6.2.4
Menü
21
6.3
Hazırla
22
6.3.1
Kişiler
22
6.3.2
Görüşme şablonları
22
6.3.3
Toplantılar
23
6.3.4
Toplantı ayrıntıları
23
6.3.5
Katılımcılar
24
6.3.6
Gündem
24
6.3.7
Konu ayrıntıları
25
6.3.8
Katılımcı Listesi
25
6.3.9
Konuşmacı bekleme listesi
25
6.4
Yapılandır
26
6.4.1
Kullanıcı grupları
26
6.4.2
Kullanıcılar
26
6.4.3
Odalar
26
7
Sistem uzantısı
30
8
Harici bir HD‑SDI değiştiriciyi yapılandırma
33
9
İpuçları ve Öneriler
35
9.1
Arızalı bir cihazı değiştirme
35
9.2
Ağ arabirimi yapılandırması
35
9.3
Lisansı iade etme ve onarma
35
9.4
Toplantı uygulamasında otomatik oturum açma
35
9.5
Arıza koruma modundan cihaz kurtarma
36
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
4
tr | İçindekiler
DCN multimedya
9.6
İlave video akışlarını yapılandırma
36
9.7
Lisans dosyasını yedekleme
36
9.8
Veritabanınızın kopyasını oluşturma
36
9.9
Temiz bir veritabanı oluşturma
37
9.10
Mevcut bir veritabanını içeri aktarma
37
10
Sorun giderme
38
10.1
Müşteri hizmeti
38
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
1
Güvenlik | tr
5
Güvenlik
Bu ürünü kurmadan ve kullanmadan önce her zaman, ürünle birlikte ve birden fazla dili
içerecek şekilde sunulan Önemli Güvenlik Talimatları'nı okuyun (Safety_ML). Bu talimatlar
elektrik şebekesine bağlanabilen tüm ekipmanlar ile birlikte verilmektedir.
Güvenlik önlemleri
DCN multimedia ürün serisindeki bazı ürünler, elektrik şebekesine bağlanacak şekilde
tasarlanmıştır.
Olası bir elektrik çarpması riskini önlemek için tüm müdahaleler elektrik şebekesi bağlantısı
kesildikten sonra yapılmalıdır.
Ekipman açık iken yapılan müdahalelere sadece ekipmanı kapatmak mümkün olmadığında izin
verilir. Bu işlem, sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Eski elektrikli ve elektronik cihazlar
Kullanılmayan elektrikli veya elektronik cihazlar, ayrı bir şekilde toplanmalı ve çevre ile ilgili
hususlar göz önünde bulundurularak uygun bir geri dönüşüm tesisine gönderilmelidir (Avrupa
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi doğrultusunda).
Eski elektrikli veya elektronik cihazları atmak için ilgili ülkede yürürlükte bulunan iade ve
toplama sistemlerini kullanmalısınız.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
6
tr | Bu kılavuz hakkında
2
DCN multimedya
Bu kılavuz hakkında
Bu kılavuzun amacı; toplantıları yapılandırmak, hazırlamak ve DCN multimedia konferans
sisteminin hazırlanmış toplantılarını yönetmek için gereken bilgileri sağlamaktır. Bu kılavuzda
herhangi bir donanım kurulumu ve kullanım talimatı açıklanmamaktadır. Gerekirse DCN
multimedia donanım kurulum kılavuzuna ve DCN multimedia kullanım kılavuzuna başvurun.
Bu kılavuz Adobe Taşınabilir Belge Formatı'nda (PDF) dijital belge olarak da mevcuttur.
Ürün hakkında bilgi için www.boschsecurity.com adresine bakın.
2.1
Hedef kitle
Bu kılavuz teknisyenlere, sistem entegratörlerine ve DCN multimedia konferans sistemlerinin
hazırlanmış toplantılarını hazırlamak ve/veya yönetmek için yetkili olan kişilere yöneliktir.
2.2
Telif hakkı ve feragatname
Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü yayıncının önceden yazılı izni olmadan
elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diğer yöntemlerle hiçbir şekilde çoğaltılamaz
veya aktarılamaz. Baskı ve alıntı izni almak için Bosch Security Systems B.V. ile iletişim
kurulmalıdır.
İçerik ve çizimler ön bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
2.3
Belge geçmişi
Yayın tarihi
Belge sürümü
Neden
2013.08
V1.0
1. basım.
2014.02
V1.1
Bölüm güncellemesi: 2.3, 3.1,
3.3, 4.1, 6.3.4.
2014.07
V1.2
Bölüm güncellemesi: 1, 2, 2.1,
2.3, 3.1, 3.4, 4.2, 5.1, 6.2,
6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.3.2, 6.3.3,
6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1
ve 6.4.3.
Yeni bölümler: 7, 8.
2014.10
V1.3
Kaydırılan bölümler: eski 8 >
yeni 9 ve eski 9 > yeni 10.
Bölüm güncellemesi: 2.3, 3.1,
5.1, 6, 6.1, 6.2.4, 6.4.3, 7, 9.1.
Yeni bölümler: 4.3, 5.3, 8, 9.4
ila 9.10
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
3
Sisteme Genel Bakış | tr
7
Sisteme Genel Bakış
DCN multimedia sistemi, OMNEO uyumlu bir Ethernet ağında çalıştırılan, IP tabanlı bir
konferans sistemidir. Ses, video ve veri sinyallerini dağıtmak ve işlemek için kullanılır.
Önemli bilgiler için en son "Sürüm notları" belgesine bakın.
Bir DCN multimedya sistemini kurmadan, hazırlamadan, yapılandırmadan ve çalıştırmadan
önce DCN multimedya konferans sistemi eğitimine katılmanız önerilir.
1
2
9
5.1
8
7
8
8
8
4
8
6
6
8
6
3
6
6
5.2
5
Şekil 3.1: Tipik DCN multimedia sistemine genel bakış
Tipik bir DCN multimedia konferans sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
1.
Sistem sunucusu denetleyicisi (PC):
–
2.
İstemci PC (opsiyonel):
–
3.
Sistemin merkezi. İşlevselliği lisanslar, sistemi yapılandırır ve kontrol eder.
Toplantıları yönetmek, hazırlamak ve sistemi yapılandırmak için kullanılabilir.
Ses Güç Anahtarı (DCNM-APS):
–
Sistem sesini kontrol eder, sesi sistemden ve sisteme yönlendirir ve cihazlara güç
sağlar.
4.
Güç Anahtarı (DCNM‑PS):
–
5.
Sisteme bağlanan cihazların sayısını artırmak için kullanılır.
Konferans multimedya cihazları (DCNM‑MMD):
–
Katılımcılar, bir toplantıya katkıda bulunmak için multimedya cihazını kullanabilir.
–
5.1, "sistemi açma/kapatma" için kullanılan bir DCNM‑MMD'dir. Bu DCNM‑MMD, her
zaman DCNM‑APS veya DCNM‑PS'nin güç sağlanan soketine bağlanır.
–
5.2, "Ethernet Üzerinden Güç" (PoE) Ethernet anahtarı aracılığıyla kullanılan bir
DCNM-MMD'dir.
6.
Sistem Ağ Kablosu (DCNM‑CBxxx):
–
7.
DCN multimedia cihazları, ses güç anahtarı ve güç anahtarını birbirine bağlar.
Ethernet anahtarı:
–
Bazı portlarda PoE bulunan Ethernet anahtarı. Sistem verilerini Ethernet aracılığıyla
yönlendirir.
8.
CAT‑5e Ethernet kablosu (minimum gereksinim).
9.
Opsiyonel HD Conference Dome (VCD‑811-IWT) + harici güç kaynağı:
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
8
tr | Sisteme Genel Bakış
–
DCN multimedya
Konuşmakta olan katılımcının görüntüsünü alır.
DCN multimedia yazılım paketi
DCN multimedia konferans sistemi yazılımı şu amaçlarla kullanılır:
–
Bir DCN multimedia konferans sistemini kontrol etme.
–
Bir odada düzenlenen toplantıyı kontrol etme.
Her toplantı çeşitli konular içeren bir gündemden oluşur ve her konunun bir görüşmesi olur.
DCN multimedia yazılım paketi iki ana parçadan oluşur:
1.
DCN multimedia yazılım sunucusu.
2.
Toplantı uygulaması.
DCN multimedia yazılım sunucusu
DCN multimedia yazılım sunucusu bir Windows hizmetleri setidir. Hizmetlerin bir kullanıcı
arabirimi yoktur ve Toplantı uygulamasında çalışan tüm DCN multimedia cihazlarını ve istemci
PC'leri kontrol etmek ve izlemek üzere arka planda çalıştırılırlar. Yazılım sunucusu bir lisans
etkinleştirme modülü de içerir. Bu modül DCN multimedia konferans sisteminin tamamının
lisansını etkinleştirmek için gereklidir.
DCN multimedia Toplantı uygulaması
DCN multimedia Toplantı uygulaması, sistemi yapılandırmak, toplantıları yönetmek ve
hazırlamak için bir PC kullanıcı arabirimi gibi kullanılır.
Hizmetleri çalıştıran PC, sistemi kontrol etmek için bir sunucu görevini üstlenir ve çalışan bir
DCN multimedia konferans sisteminde herhangi bir kullanıcı etkileşimi gerektirmez. Bir
toplantıyı yönetmeye ilişkin temel işlevler DCN multimedia cihazında bulunur. İsteğe bağlı
olarak, toplantıyı kontrol etmek ve izlemek için sunucu PC'ye Toplantı uygulaması yüklenebilir.
Gerekirse Toplantı uygulaması bunun yerine bir istemci PC'ye de yüklenebilir. Bu, sunucu
PC'nin normalde bir teknik odada bulunan 19 inçlik bir rafa da kurulabileceği anlamına gelir.
Toplantı uygulaması birden çok PC'de eşzamanlı olarak çalıştırılabilir.
Sistem sesi, DCN multimedia Ses Güç Anahtarı (DCNM‑APS) ile kontrol edilir. Bu, DCNM‑APS
olmadığında sistem sesinin olmayacağı anlamına gelir.
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
3.1
Sisteme Genel Bakış | tr
9
Donanım gereksinimleri
Bu bölümde sistemin her bir bileşeninin minimum gereksinimleri listelenecektir. Hangi
parçaların gerekli, hangi parçaların isteğe bağlı olduğu hakkında genel bilgiler için lütfen DCN
multimedia kullanım kılavuzunun Genel Sistem Bilgileri bölümlerine bakın.
Bilgisayar
Bir bilgisayar üç amaç için kullanılabilir:
1.
Çoklu bilgisayar sisteminde sunucu yazılımını çalıştıran bilgisayar.
2.
İstemci bilgisayar (yalnızca Toplantı Uygulamasını çalıştırır).
3.
Yukarıdaki iki amaç için kullanılan tek bilgisayar.
Her kullanım için aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi minimum gereksinimler vardır.
Sunucu yazılımını ve toplantı uygulamasını
–
Windows server 2008 R2 64 bit veya:
çalıştıran tek bilgisayar sistemi:
–
Windows Server 2012 R2 64 bit (.NET
Framework 3.5 özelliği dahil):
–
İşlemci i5 4 çekirdekli, 2,4 GHZ.
–
8 GBayt RAM.
–
20 GB boş disk alanı.
–
1 GB Ethernet kartı.
Bir çoklu bilgisayar sisteminde sunucu
–
Windows server 2008 R2 64 bit veya:
yazılımını çalıştıran bilgisayar:
–
Windows Server 2012 R2 64 bit (.NET
Framework 3.5 özelliği dahil):
–
İşlemci i5 4 çekirdekli, 2,4 GHZ.
–
8 GBayt RAM.
–
20 GB boş disk alanı.
–
1 GB Ethernet kartı.
Sadece toplantı uygulamasını çalıştıran
–
Windows 7 home premium 64 bit veya:
bilgisayar:
–
Windows 8 Pro 64 bit (.NET Framework
3.5 özelliğini barındıran):
–
İşlemci i5 4 çekirdekli, 2,4 GHZ.
–
8 GBayt RAM.
–
20 GB boş disk alanı.
–
1 GB Ethernet kartı.
Anahtarlar
Anahtarlar için asgari gereksinimler aşağıdadır:
–
Donanım anahtarlama özelliğiyle 1 Gbit veya daha yüksek.
–
4 veya daha fazla çıkış kuyruğu ve sıkı öncelik paketi planlamasıyla farklılaştırılmış
hizmetler yoluyla Servis Kalitesi.
–
(İsteğe bağlı) IGMPv3 veya IGMPv2 gözetlemesi. Bant genişliği kullanımını optimize etmek
için IGMP gözetlemesi kullanılabilir. Kullanımı şart olmamakla birlikte 10'dan fazla çoklu
dağıtım kanalı bulunan sistemlerde fayda sağlar. İlgili anahtara bağlı cihazların (doğrudan
veya dolaylı) sayısına bağlı olarak, çok sayıda IGMP sorgu yanıtını işlemek için yeterli
performans sağlanır. IGMP için donanım desteği şiddetle önerilir.
–
(İsteğe bağlı) (Hızlı) Yedekli ağların kullanılması durumunda Kapsama Ağacı desteği.
–
(İsteğe bağlı) Anahtar denetimi için SNMPv3 desteği.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
10
tr | Sisteme Genel Bakış
DCN multimedya
Yönlendiriciler
Yönlendiriciler için asgari gereksinimler aşağıdadır:
–
1 Gbit veya daha hızlı Ethernet portları.
–
PIM‑DM veya Çift Yönlü PIM'yi destekler.
–
Dağıtım gecikmesini en aza indirmek için donanımda IP yönlendirme gerçekleştirilir (ör.
"layer 3 switch").
–
Paket yönlendirme hızı port başına 1.000.000 paket/saniye'nin üzerindedir (ör. 8 portlu
yönlendirici için 8 Mp/s).
–
Anahtarlama portu başına tıkanmasız arka plaka, ör. port başına 2 Gbit (ör. 8 portlu
yönlendirici için 16 Gb/s).
–
2014.10 | V1.3 |
MAC adres tablosu, doğrudan bağlı alt ağ başına en az 1000 adres içerir.
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
3.2
Sisteme Genel Bakış | tr
11
Ağ gereksinimleri
DCN multimedia konferans sistemi bağımsız bir sistem olarak kullanılıyorsa sözde dinamik
bağlantı yerel adreslerini kullanır. Bu, sunucu PC ve istemci PC'lerin TCP/IPv4 ayarının "IP
adresini otomatik olarak al" değerine ayarlanması gerektiği anlamına gelir. Normalde bu ayarlar
varsayılandır ve dolayısıyla, PC ağ yapılandırma ayarlarını gerektirmez.
İnternet erişimi gibi daha fazla işlevselliğin gerekmesi durumunda, dinamik bağlantı yerel
adresleri kullanılamaz. Bu durumda, DCN multimedia cihazları ve PC'lerin İnternet erişimi
sağlamak için bir DHCP sunucusuna ve ağ geçidine bağlanması gerekir. DCN multimedia
sisteminin yerel olarak var olan bir ağın parçası olacağı durumlarda, ağın nasıl ayarlanacağını
öğrenmek için lütfen yerel IT bölümünüze danışın.
Not!
Bir Ethernet ağının nasıl ayarlanacağı bu kılavuzda açıklanmamıştır.
3.3
Yazılım gereksinimleri
DCN multimedia aşağıdakileri gerektirir:
–
Windows 7 Home Premium 64 bit veya üzeri ya da
–
Windows 8 Home Premium veya üzeri ya da
–
Windows 2008 Server R2 veya
–
Windows 2012 Server R2.
Tüm sürümlerde, en yeni servis paketleri ve güncellemeler kurulu olmalıdır.
3.4
Lisans gereksinimleri
DCN multimedia yazılımını kullanmadan önce sunucu bilgisayarda lisans olması gerekir. Lisans
satın almak için lütfen mevcut yazılım modülleriyle ilgili bilgi almak için
www.boschsecurity.com adresindeki DCN multimedia veri sayfalarına bakın. DCN multimedia
yazılımını kullanmak için yazılımı etkinleştirmeniz gerekir.
Not!
DCN multimedia Sistem Sunucusu Yazılımı (DCNM‑LSYS) her zaman gereklidir.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
12
tr | Yazılım kurulumu ve cihaz indirmesi
4
DCN multimedya
Yazılım kurulumu ve cihaz indirmesi
DCN multimedia konferans sisteminin kullanılabilmesi için öncelikle yapılandırılması gerekir.
Sistemin yapılandırılması aşağıdaki sırayla yapılır:
–
Ağ kurulumu:
–
Bu, Bosch Security Systems B.V. kılavuzlarımızın hiçbirinde açıklanmaz ve yerel IT
bölümünüzle birlikte tanımlanmalıdır. Bkz. Donanım gereksinimleri, Sayfa 9 ve Ağ
gereksinimleri, Sayfa 11.
–
Donanım cihazlarının kurulumu:
–
Bu kılavuzun bir parçası değildir. DCN multimedia donanım kurulumu kılavuzuna
bakın. Ürün hakkında bilgi için www.boschsecurity.com adresine bakın.
–
–
Yazılımın yüklenmesi: DCN multimedia yazılım paketini yükleme, Sayfa 12.
Yazılımı kaydederek sistemi ve uygulama yazılımını etkinleştirin: Etkinleştirme aracı,
Sayfa 14.
4.1
–
Cihaz yazılımını (ürün yazılımı) güncelleyin: Yazılımı cihazlara indirme, Sayfa 12.
–
Sistem ve uygulama yazılımlarını yapılandırma: Toplantı uygulaması, Sayfa 16.
DCN multimedia yazılım paketini yükleme
DVD'de (DCNM‑APS ile birlikte temin edilen) anlatılan kurulum talimatlarını veya
www.boschsecurity.com adresinden indirilen dosyalarda verilen talimatları izleyin ve
DCNM‑LSYS DCN multimedia Sistem Sunucu Yazılımını arayın.
Not!
Yüklemeden önce, PC'de yalnızca bir ağ arabiriminin etkin olduğundan emin olun (Bluetooth
da bir ağ arabirimi olarak kabul edilir).
Ürün hakkında bilgi için www.boschsecurity.com adresine bakın.
4.2
Yazılımı cihazlara indirme
Tüm cihazlar tanılama yazılımıyla teslim edilir ve kullanılmadan önce bunların indirilmesi
gerekir.
Tüm cihazların ağa doğru bir şekilde bağlandığından ve tam olarak başlatıldığından emin olun:
1.
Windows başlat menüsünden, Programlar > Bosch > OMNEO > ürün yazılımı yükleme
aracı klasöründeki ürün yazılımı yükleme aracını başlatın.
2.
Daha fazla bilgi için ürün yazılımı yükleme aracının çevrimiçi yardımına bakın.
Not!
DCNM‑APS, indirme işlemi sırasında sıfırlandığı için DCNM-MMD ve DCNM-APS indirme
işlemlerinin aynı anda başlatılması önerilmez.
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
4.3
Yazılım kurulumu ve cihaz indirmesi | tr
13
Multimedya cihazına üçüncü taraf uygulaması ekleme
APK yükleme aracı bir multimedya cihazına üçüncü taraf Android uygulaması eklemek için
kullanılır. Üçüncü taraf Android uygulaması ekleyebilmeniz için önce uygulamanın multimedya
cihazıyla uyumlu olduğunu doğrulamanız gerekir. Lütfen yerel Bosch temsilcinizle iletişim
kurun.
Dikkat!
!
Multimedya yüklendiğinde, multimedya cihazında bulunan mevcut tüm üçüncü taraf
uygulamalar kaldırılır.
Not!
APK yükleme aracı OMNEO Ürün Yazılımı Güncelleme Aracı ile aynı zamanda çalışmaz.
Multimedya cihazına üçüncü taraf Android uygulamasını şu şekilde ekleyin:
1.
APK dosyalarını sunucu PC'ye yerleştirin.
2.
Gözat düğmesini tıklatın.
3.
APK'lerin bulunduğu konuma gidin.
4.
APK'yi gerektiren multimedya cihazını seçin.
5.
APK'yi seçin.
6.
Karşıya Yükle düğmesini tıklatın.
Not!
Yeni APK, multimedya cihazının ana ekranında görünmezse ana ekran düğmesini birkaç kez
tıklatmayı veya multimedya cihazını yeniden başlatmayı deneyin.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
14
tr | Yazılım sunucusu
DCN multimedya
5
Yazılım sunucusu
5.1
Etkinleştirme aracı
Sistem yazılımının çalıştırılmadan önce etkinleştirilmesi gerekir. Yazılımı etkinleştirmek için
yazılım satın alındıktan sonra e-posta ile gönderilen etkinleştirme kimliğinizin olması gerekir.
Etkinleştirme için bir USB anahtarı ve İnternet'e bağlı bir bilgisayar olmalıdır.
Etkinleştirme aracını başlatmak için:
1. Windows Başlat menüsünden Programlar > Bosch > DCN multimedia > Etkinleştirme
aracı öğesini seçin veya Sunucu konsolu aracılığıyla başlatın.
2.
Erişim ekle düğmesine tıklayın.
3.
Etkinleştirme kimliği de dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri girin ve Etkinleştir'i tıklatın.
–
4.
Bir farklı kaydet iletişim kutusu gösterilir. İstek dosyasını USB çubuğa kaydedin.
https://license.boschsecurity.com adresindeki web sitesine gidin, USB çubuğunu alın ve
Lisansı yönet sekme sayfasındaki İstek dosyası öğesini işleyin. İstek dosyasını işledikten
sonra, Yanıt dosyasını USB çubuğa kaydedin.
5.
USB'yi DCN multimedia etkinleştirme aracına götürün ve Yanıt mesajını işle öğesine
tıklayın.
6.
Yanıt dosyasını yükleyin.
–
5.2
Artık sistem etkinleştirilmiştir.
Sunucu konsolu
DCN multimedia sunucusunun durumu gösteren bir konsol uygulaması vardır. DCN multimedia
Sunucu konsolu, sunucu PC'nin bildirim alanında bulunur.
–
Hizmetleri durdurmak ve başlatmak için DCN multimedia Sunucu konsolu'nu sağ tıklatın.
DCN multimedia Sunucu konsolu durumu
Durum
Açıklama
Çalışıyor.
Durduruldu.
Uyarı.
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
5.3
Yazılım sunucusu | tr
15
Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü (RSTP) desteği
Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü (RSTP) DCN multimedia üzerinde şu şekilde etkinleştirilir ve devre
dışı bırakılır:
1.
2.
Windows Gezgini'nde C:\Programs\Bosch\DCN multimedia dizinini seçin.
Bosch.Dcnm.Services.DeviceService.Main.exe.config dosyasını açın. Yönetici haklarına
sahipseniz bu dosya not defterinde açılabilir, bu haklara sahip değilseniz dosyayı PC'nizde
yerel bir alana kopyalayın.
3.
RSTP'yi etkinleştirmek için OcaRstpModeEnabled anahtarını false ayarından true ayarına
getirin.
<!-- Tüm OCA cihazlarda rstp özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gerektiğini
gösterir -->
<add key="OcaRstpModeEnabled" value="false"/>
Not!
Tüm DCN multimedia cihazlarını yükseltmeden önce
- yedek kablolama yapılmadığından
- RSTP özelliğinin devre dışı olduğundan emin olun (anahtarı varsayılan değer olan false olarak
ayarlayın).
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
16
tr | Toplantı uygulaması
6
DCN multimedya
Toplantı uygulaması
Toplantı uygulaması toplantıları yönetmek, hazırlamak ve DCN multimedia sistemini
yapılandırmak için kullanılır.
Toplantı uygulamasını başlatmak için:
Windows Başlat menüsünden şu seçenekleri belirleyin: Programlar > Bosch > DCN
multimedia > Toplantı uygulaması.
Uygulama başladığında bir Oturum Aç iletişim kutusu gösterilir. Bu iletişim kutusu, bir Kullanıcı
adı ve Parola aracılığıyla uygulamalarda oturum açmak için kullanılır. Kullanıcı, tercih edilen
uygulama dilini de seçebilir.
Şekil 6.1: Toplantı uygulaması ana ekranı
Not!
Varsayılan Kullanıcı adı "admin" sözcüğüdür ve parola boştur. Varsayılan dil işletim sisteminin
dilidir; varsayılan dil yoksa İngilizce otomatik olarak seçilir.
Toplantı uygulaması üç ana bölümden oluşur (yalnızca doğru lisansla kullanılabilir):
1. Yönet, Sayfa 19: Toplantıyı yönetmek için.
2014.10 | V1.3 |
2.
Hazırla, Sayfa 22: Toplantıyı hazırlamak için.
3.
Yapılandır, Sayfa 26: Sistemi yapılandırmak için.
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
6.1
Toplantı uygulaması | tr
17
Kullanıcı hakları ve toplantı hakları
İşlevleri kullanmak için belirli haklar gerekir. DCN multimedia iki tür hak tanır:
1.
Kullanıcı hakları
2.
Toplantı hakları
–
Kullanıcı hakları için bkz. Kullanıcı grupları, Sayfa 26.
–
Toplantı hakları, bir toplantıda koltuk ve katılımcı temelinde tanımlanır.
–
Bkz. Koltuk ataması, Sayfa 28.
–
Bkz. Katılımcılar, Sayfa 24.
Şekil 6.2: Toplantı uygulaması ana ekranı
(Dokunmatik)
Açıklama
Kullanıcı hakları
Toplantı hakları
düğme
Yönet
Toplantıları yönetmek için.
Hazırla
Toplantıları hazırlamak için.
Toplantıyı yönetin.
Toplantı ve gündem
hazırlayın.
Yapılandır
Sistemi yapılandırın.
Sistemi yapılandırın.
Güç
Sistemi bekleme durumuna alır veya uyandırır.
Cihaz hakkı:
Kapatma.
WWW
Bir web tarayıcısı açar.
Çıkış
Uygulamadan çıkar.
Ana sayfa
Toplantı uygulamasının ana ekranına döner.
Geri
Gezinme geçmişindeki bir sayfa geriye gider.
Etkin bölüme
Sizi, toplantının etkin bölümüne götürür.
dön
Ses Seviyesi
Ana ses kontrolü kaydırma çubuğunu açar.
Cihaz hakkı: ses
kontrolü.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
18
tr | Toplantı uygulaması
(Dokunmatik)
DCN multimedya
Açıklama
Kullanıcı hakları
Toplantı hakları
düğme
Davet
Katılımcıları davet etmek için bir zil sesini
Toplantıyı yönetin.
etkinleştirir.
Menü (…)
Ek işlevler için bir menü açar.
Toplantıyı yönetin.
Not!
Toplantı uygulamasındaki veya DCNM-APS'nin düşük güçlü soketine bağlı olan DCN
multimedia cihazındaki "Güç Açık" düğmesi yalnızca DCNM-APS veya DCNM-PS cihazının
beslediği DCN multimedia cihazlarını uyandırır. PoE anahtarının beslediği DCN multimedia
cihazları, DCN multimedia cihazının "Güç açık" düğmesi ile açılmalıdır. Bu cihazlar PoE portu
PoE işlevini devre dışı bıraktığında veya etkinleştirdiğinde de açılır.
Ayrıca bkz.
–
2014.10 | V1.3 |
Yönet, Sayfa 19
–
Hazırla, Sayfa 22
–
Yapılandır, Sayfa 26
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
6.2
Toplantı uygulaması | tr
19
Yönet
Yönet düğmesi, bir toplantıyı yönetmek için kullanılır.
Ana ekranda yönetimi başlatmak için Yönet düğmesine tıklayın. Bu, Yönet ekranını açar.
Yönet ekranında başlangıçta hazırlanmış toplantılar gösterilir. Hazırlanmış toplantı olmadığında
liste boş olur. Bu, varsayılan toplantının etkin ve bir varsayılan görüşmenin açık olduğu
anlamına gelir. Bu varsayılan görüşmeye erişmek için yeşil etkin bölüme dön düğmesine
tıklayın. Bkz. Görüşme, Sayfa 20 tartışmanın yönetilmesi.
Toplantıyı yönetme aşağıdakileri belirtir:
–
Bir toplantıyı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma. Toplantı durumu "etkin/devre dışı"
durumuna gelir.
–
Bir toplantıyı Açma/Kapama. Toplantı başlar/durur.
–
Toplantı gündemini yönetme.
–
Görüşmeyi yönetme.
–
Menüyü yönetme.
Ön koşullar
–
Toplantı uygulamasını çalıştıran bilgisayar, toplantı haklarına sahip olmalıdır: Toplantıyı
yönetme.
6.2.1
Toplantı
Yalnızca hazırlanmış bir toplantı yönetilebilir. Bir toplantıyı yönetmek için ana ekrandan Yönet
düğmesini tıklatın. Hazırlanmış toplantıların bir listesi gösterilir. Listede toplantı adının önünde
yer alan simge toplantı durumunu gösterir:
–
Yeşil: Toplantı etkinleştirilmiştir.
–
Kırmızı: Toplantı açıktır.
–
Gri: Toplantı devre dışı bırakılmıştır.
Toplantıyı etkinleştirme
Toplantıyı etkinleştirmek için etkinleştirilmesi gereken toplantının yanındaki Etkinleştir
düğmesine basın; toplantıyı etkinleştirmeden veya devre dışı bırakmadan toplantı içeriğini
göstermek için üçgeni tıklatın.
Toplantı etkinleştirildiğinde, toplantının hazırlanmış tüm verileri sistem geneline gönderilir.
Veriler, katılımcıların ve atanan koltukların adlarını ve toplantı haklarını içerir. Etkinleştirilen
toplantının adı, toplantı uygulamasının başlığında gösterilir.
Etkinleştir düğmesi gösterilmediğinde:
–
PC'nin atandığı koltuk toplantı yönetme haklarına sahip değildir veya
–
Toplantı uygulamasında oturum açmak için kullanılan kullanıcı adı toplantıya atanmamıştır
ve/veya "toplantıyı yönetme" hakkına sahip değildir.
Toplantı etkinleştirildiğinde toplantı ayrıntıları ekranı açılır. Solda, gündem ve atanan
katılımcılar gösterilir. Sağda, toplantı ayrıntıları ve gündem gösterilir. Otomatik Aç işlevi
etkinleştirilirse toplantı otomatik olarak açılır.
Toplantıyı açma
Toplantıyı başlatmak için aç düğmesini tıklatın. Otomatik Başlat seçeneği etkinleştirilirse ilk
gündem konusu otomatik olarak açılır.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
20
tr | Toplantı uygulaması
DCN multimedya
Toplantıyı kapatma
Toplantıyı kapatmak için solda toplantıyı seçin, ardından sağ tarafta kapat öğesini tıklatın.
Toplantı kapatılır ve toplantı listesi, toplantının devre dışı bırakılabileceği yerde gösterilir.
6.2.2
Gündem
Yalnızca hazırlanmış bir gündem yönetilebilir. Bir gündemi yönetmek için:
–
Öncelikle toplantıyı açın:
–
Toplantı açıldığında, gerekli gündem konusu soldan veya sağdan seçilebilir.
–
Gündem konusu açıldığında, hazırlanmış görüşme ayarları ve hazırlanmış konuşmacı
listesi sistem geneline gönderilir ve etkinleştirilir.
–
–
6.2.3
Açık gündem, toplantı uygulamasının başlığında gösterilir.
Sonraki gündem konusuyla devam etmek için: Yalnızca sonraki gündem konusunu açın.
Görüşme
Görüşmeyi yönetmek için etkin bölüme dön düğmesine tıklayın.
Soldaki listede kongre listesi gösterilir. Bu liste, konuşan ve bekleyen katılımcıları içerir.
–
Kırmızı simge: Katılımcı konuşmaktadır.
–
Gri simge: Katılımcı mikrofonunun sesi kapatılmıştır.
–
Yeşil simge: Katılımcı konuşmayı beklemektedir.
Görüşme listesinin alt kısmında gösterilen geçirme düğmesini kullanarak katılımcıları bekliyor
durumundan konuşuyor durumuna geçirin. Konuşmacı listesi doluysa en uzun süre konuşan
katılımcı konuşmacı listesinden kaldırılır.
Bağlam menüsü
Görüşme listesinin görüşme yönetimi için kullanabileceğiniz bir bağlam menüsü vardır. Bağlam
menüsünü göstermek için görüşmeye sağ tıklayın.
Bağlam menüsü aşağıdaki seçenekleri içerir:
–
Bir öğeye tıklanmadığında:
–
Tümünü iptal et: Tüm konuşmacıları durdur ve tüm talepleri kaldır.
–
Tüm talepleri iptal et: Tüm talepleri kaldır.
–
Ekle: Bir katılımcıyı, konuşmacı veya bekleyen katılımcı olarak listeye eklemek için bir
menü açar. Gerekli katılımcıyı eklemek üzere sağ tıklayın ve konuşma izni ver veya
bekleme listesine ekle seçeneğini belirleyin. Açık mikrofonların sayısına ve
mikrofon modu ayarına bağlı olarak, bekleme listesine eklenen bir katılımcı hemen
konuşmacı listesine geçirilebilir.
–
Bir konuşan katılımcıya tıklandığında bir ek seçenek sunulur:
–
Konuşmayı durdur: Seçilen katılımcının konuşmasını durdurur. Açık mikrofonların
sayısına ve mikrofon moduna bağlı olarak ilk sırada bekleyen katılımcı hemen
konuşmacı listesine geçirilebilir.
–
2014.10 | V1.3 |
Bir bekleyen katılımcıya tıklandığında bir ek seçenek sunulur:
–
Geçir: Seçilen katılımcıyı bekliyor durumundan konuşuyor durumuna geçirir.
–
Kaldır: Seçilen bekleyen katılımcıyı listeden kaldırır.
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
6.2.4
Toplantı uygulaması | tr
21
Menü
Diğer yönetim seçenekleri için menü (...) düğmesine tıklayın. Menü düğmesi gösterilmezse
toplantı yönetme hakkınız yoktur.
Menü aşağıdaki seçenekleri içerir:
–
Sunum: Sunum simgesine tıklayın, ardından sunum modunu etkinleştirmek için öğeyi
"açık" değerine kaydırın. Sunum modunu devre dışı bırakmak için "kapalı" değerine
kaydırın.
–
Sistem lisansı DCNM‑LMS bileşenini içermelidir. Sunum Kaynağı öğesine bakın
Odalar, Sayfa 26.
–
Görüşme ayarları: Etkin geçerli görüşmenin görüşme ayarlarını "açmak" için görüşme
ayarları simgesine tıklayın.
–
–
Değiştirilen ayarlar, gündemin hazırlanmış görüşme ayarlarına kaydedilmez.
–
Sistem lisansı DCNM‑LMPM bileşenini içermelidir.
Pan ve tilt kamera kontrolü: Pan ve tilt kamera kontrolü simgesine tıklayın, ardından Pan
ve tilt kamera kontrolünü göstermek için öğeyi "açık" değerine kaydırın. Gizlemek için
"kapalı" değerine kaydırın.
Bosch Security Systems B.V.
–
Simge yalnızca etkin bir toplantı sırasında görünür.
–
Sistem lisansı DCNM‑LCC bileşenini içermelidir.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
22
tr | Toplantı uygulaması
6.3
DCN multimedya
Hazırla
Toplantı yöneticisi toplantı hazırlamak için bir bilgisayar kullanmalıdır. Bir toplantı hazırlamak
için Hazırla düğmesine tıklayın. Bu, Hazırla ekranını açar.
Toplantı hazırlama aşağıdakileri belirtir:
–
Kişileri Yönetme.
–
Toplantı ekleme.
–
–
Toplantıya Kişi Ekleme.
–
Gündem konuları ekleme.
–
Toplantı ayrıntıları ekleme.
Görüşme ayarlarını tanımlamak için Görüşme şablonları.
Ön koşullar
–
Oturum açan kullanıcı şu kullanıcı hakkına sahip olmalıdır: Toplantı ve gündem hazırlama.
6.3.1
Kişiler
Kişileri eklemek için ağaçta Kişiler öğesini tıklatın (burada Kişiler listelenir). Kişiler, bir
toplantıya daha sonra da eklenebilir.
Kişileri eklemek veya kaldırmak için simgeleri düzenle işlevini kullanın.
Her bir Kişi için Genel ve Güvenlik alanlarına bilgi girilebilir: Genel alanları örneğin: ad, unvan,
ülke. Güvenlik alanları, Toplantı uygulamasında oturum açabilmek için kullanılır.
6.3.2
Görüşme şablonları
Görüşme şablonları, görüşme ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bu şablonlar, gündem
konularının hazırlanması sırasında kullanılır.
Görüşme şablonları eklemek veya kaldırmak için simgeleri düzenle işlevini kullanın.
Aşağıdakiler ayarlanabilir:
–
Şablon Adı: Şablonun adı.
–
Mod:
–
Açık: Bu değer seçildiğinde, katılımcılar kendi mikrofonlarını kontrol edebilir.
Konuşmacı listesi doluysa bir mikrofon isteği istek listesinde sıraya alınır. Otomatik
Geçir: Bu değer seçildiğinde, istek listesindeki sıralar otomatik olarak konuşmacı
listesine geçirilir.
–
Geçersiz Kıl: Bu değer seçildiğinde, katılımcılar kendi mikrofonlarını kontrol edebilir.
Konuşmacı listesi doluysa bir mikrofon isteği en uzun süreli konuşmacıyı geçersiz
kılar.
–
Mikrofon Seçenekleri:
–
30 saniye etkinlik olmadığında mikrofonu otomatik olarak kapat: Bu işlev,
katılımcılar mikrofonlarını manuel olarak kapatmayı unuttuklarında kullanılabilir.
–
Mikrofonun kapatılmasına izin ver: Bu seçenek belirlendiğinde, katılımcıların kendi
mikrofonlarını kapatmalarına izin verilir.
–
Maksimum açık mikrofon sayısı: Konuşmacı listesindeki maksimum açık mikrofon
sayısı önceden seçilebilir (maks. 25).
–
Ortam mikrofonu: Bu seçenek belirlendiğinde, giriş 1'e bağlı ortam mikrofonu
etkinleştirilir.
–
Öncelik:
–
Öncelik tonu: Bu seçenek belirlendiğinde, öncelik kullanılırsa bir öncelik tonu
duyulur.
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
Toplantı uygulaması | tr
–
23
Tüm konuşmacıların sesini kapat: Bu seçenek belirlendiğinde, öncelik kullanılırsa
tüm konuşmacıların sesi geçici olarak kapatılır.
–
Tüm konuşmacıları ve bekleyenleri iptal et: Bu seçenek belirlendiğinde, öncelik
kullanılırsa tüm konuşmacılar ve istekler iptal edilir.
–
Konuşma İsteği Seçenekleri:
–
Koltukla ilgili konuşma isteği listesinde ilk sırada göster: Bu seçenek
belirlendiğinde, talep listesindeki ilk multimedya cihaz mikrofonunun üzerinde
bulunan LED yeşil olarak kesintisiz yanmak yerine yanıp sönecektir (açık olarak da
bilinir). Koltukla ilgili konuşma isteği listesinde bekliyor olarak göster seçeneği de
belirlendiğinde kullanılabilir. Not: Bu durum, düğme çubuğu LED'lerinin davranışını
etkilemez.
–
Koltukla ilgili konuşma isteği listesinde bekliyor olarak göster: Bu seçenek
belirlendiğinde, mikrofonda bulunan LED, talep listesindeki multimedya cihazları için
yanar (belirlenmediğinde ise söner). LED, Koltukla ilgili ... ilk sırada göster ayarının
seçili olup olmadığına göre, talep listesindeki ilk multimedya cihazında kesintisiz
yanmak yerine yanıp sönebilir. Talep listesindeki diğer tüm cihazlarda ise LED
kesintisiz biçimde yanar.
–
İstek Listesi:
–
Maksimum istek sayısı: İstek listesindeki maksimum istek sayısı.
–
Konuşma isteğine izin ver: Bu seçenek belirlendiğinde, konuşma isteğine izin verilir.
–
İstek iptaline izin ver: Bu seçenek belirlendiğinde, katılımcıların kendi konuşma
isteklerini iptal etmelerine izin verilir.
–
Konuşmacı görüntüleme seçenekleri:
–
Konuşmacıyı göster: Bu seçenek belirlendiğinde, katılımcının kamera görüntüsü
gösterilir.
–
En son konuşmacıyı göster: Bu seçenek belirlendiğinde, en son konuşmacının
kamera görüntüsü gösterilir.
6.3.3
Toplantılar
Bir toplantı hazırlamak için:
4
Bir toplantı eklemek veya kaldırmak için simgeleri düzenle işlevini kullanın.
Yeni bir toplantı eklendiğinde Toplantı ayrıntıları girilebilir.
Ayrıca bkz.
6.3.4
–
Toplantı ayrıntıları, Sayfa 23
–
Katılımcılar, Sayfa 24
–
Gündem, Sayfa 24
Toplantı ayrıntıları
–
Ad: Toplantının adını yazın.
–
Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Saati: Toplantı tarihini ve saatini seçin.
–
Açıklama: Uygun bir açıklama girin.
–
Konum: Toplantı konumunun ayrıntılarını yazın.
–
URL: Multimedya cihazından kullanılabilecek bir web sitesi köprüsünü tanımlamak için
kullanılır.
–
Otomatik Aç: Bu seçenek belirlendiğinde, toplantı etkinken otomatik olarak açılır.
–
Otomatik Başlat: Seçiliyken, toplantı açıldığında gündem otomatik olarak başlatılır.
–
Tanımlama (Sistemde DCNM‑LSID lisansı olduğunda bulunur.): Bu seçenek
belirlendiğinde, toplantı katılımcılarından kendilerini tanıtmaları istenir. Gerekli seçeneği
belirleyin:
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
24
tr | Toplantı uygulaması
–
DCN multimedya
Koltukta tanımlama yok: Katılımcılar toplantı hazırlanırken koltuklara atanır;
katılımcıların toplantı sırasında doğrulanması gerekmez
–
Koltukta katılımcı tanımlaması:
Onaylama: Katılımcı, oturum açma düğmesini kullanarak atanan bir koltukta kimliğini
onaylar
Kullanıcı adı: Katılımcı, kimliğini onaylamak için kullanıcı adını girer.
Listeden seçme: Katılımcı, katılımcı listesinden (ekran satırını görüntüler)
belirleyerek kimliğini onaylar.
–
Koltukta katılımcı kimliği doğrulama:
Kullanıcı adı ve şifre: Katılımcı, kimliğini doğrulamak için kullanıcı adını ve şifresini
kullanır.
Listeden seçme ve şifre: Katılımcı, kimliğini doğrulamak için listeden şifreyle birlikte
adını belirler.
6.3.5
Katılımcılar
Kişiler, Sayfa 22 bir Toplantıya atanabilir. Bir Kişi Toplantıya atanır atanmaz Katılımcı olur.
Düğme
Açıklama
Ekle
Kişileri eklemek için kullanılır.
Kaldır
Seçilen katılımcıyı listeden kaldırır.
Tablo 6.1: Düğme işlevi
Katılımcılara aşağıdaki haklar atanabilir:
–
Görüşme: Katılımcının görüşme yapmasına izin verilir.
–
Toplantıyı yönetme: Katılımcının toplantıyı yönetmesine izin verilir.
–
Öncelik: Katılımcı öncelik düğmesini kullanabilir.
–
Vip türü: Katılımcının mikrofon modu ve açık mikrofon sayısından bağımsız olarak ek
mikrofon yetkileri olur.
–
Düğme Modu: Düğmelere bir kez basılması mikrofonu etkinleştirir. Bu, başkan için
varsayılan ayardır.
–
Ptt Modu: Bas konuş. Mikrofonu etkinleştirmek için basın ve basılı tutun. Bu ayar bir
müdahale mikrofonu olarak kullanım için varsayılan ayardır.
–
Koltuk adı: Katılımcının atandığı koltuk adını seçin.
–
Ekran Çizgisi: Görünecek metni/adı görüntüler. Ekran Çizgisi, Yapılandır > Odalar
öğesinden yapılandırılır.
6.3.6
Gündem
Her toplantının parçası olan bir gündemin birkaç konusu olabilir.
1.
Bir konuyu eklemek veya kaldırmak için simgeleri düzenle işlevini kullanın.
Konuların sıralamasını değiştirmek için ok düğmelerini kullanın.
2.
Bir konu hazırlamak için ağaçta yeni konuyu seçin ve gerekli bilgileri girin:
Konu ayrıntıları, Sayfa 25
Katılımcı Listesi, Sayfa 25
Konuşmacı bekleme listesi, Sayfa 25
Ayrıca bkz.
–
2014.10 | V1.3 |
Görüşme şablonları, Sayfa 22
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
6.3.7
Toplantı uygulaması | tr
25
Konu ayrıntıları
Gündem konusu için aşağıdaki bilgiler tanımlanabilir:
–
Konu: Serbest açıklama.
–
Açıklama: Serbest açıklama.
–
URL: Multimedya cihazından kullanılabilecek bir web sitesi köprüsünü tanımlamak için
kullanılır.
–
Görüşme ayarları:
–
Açılır listeden gerekli şablonu seçin.
–
Açılır listede metni tıklatın. Gündem konusunun görüşme ayarı açılır. Ayarlarınızı
yapın ve dilerseniz bunları yeni bir şablon olarak kaydedin.
–
Ayrıca bkz. Görüşme şablonları, Sayfa 22.
Not!
Görüşme ayarları bir şablonda tanımlanırken, görüşme ayarlarının yerel bir kopyası oluşturulur
ve gündem konusuna kaydedilir. Bu, bir gündem konusunda şablon seçildikten sonra, gündem
konusunun görüşme ayarlarının şablon değiştirildiğinde güncellenmeyeceği anlamına gelir.
6.3.8
Katılımcı Listesi
Toplantıya atanan tüm Katılımcılar seçilip Konuşmacı bekleme listesi'ne eklenebilir.
–
Seçilen Katılımcı'yı Konuşmacı bekleme listesi'ne eklemek için Ekle düğmesini kullanın.
–
Filtreleme ölçütü metin kutusu, aramayı daraltmak için kullanılabilir; örneğin, Katılımcı
adları.
6.3.9
Konuşmacı bekleme listesi
Konuşmacı bekleme listesi, gündem konusu sırasında konuşması planlanan Katılımcıların
sırasını ayarlamak için kullanılır.
–
Sıralamayı değiştirmek için ok düğmelerini kullanın.
–
Seçilen Katılımcı'yı Konuşmacı bekleme listesi'nden kaldırmak için Kaldır düğmesini
kullanın. Bu katılımcı, toplantıda bir Katılımcı olarak kalacaktır.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
26
tr | Toplantı uygulaması
6.4
DCN multimedya
Yapılandır
Yapılandır, sistemi ayarlamak ve yapılandırmak için kullanılır.
Ana ekranda yapılandırmayı başlatmak için Yapılandır düğmesini tıklatın. Bu, Yapılandır
ekranını açar.
Yapılandırma aşağıdakileri içerir:
–
Kullanıcı grupları ekleme.
–
Kullanıcı bilgilerini ekleme/değiştirme/silme.
–
Odaları tanımlama.
Ön koşullar
–
Oturum açan kullanıcının şu kullanıcı hakkına sahip olması gerekir: Sistemi yapılandırma.
6.4.1
Kullanıcı grupları
Kullanıcı grupları yalnızca bir yönetici tarafından tanımlanabilir. Farklı türlerdeki Kullanıcı
grupları, her kullanıcı grubu için ayrıcalıklar tanımlanarak oluşturulabilir. Kullanıcı gruplarına
örnek olarak sekreter, operatörler vb. verilebilir.
–
Kullanıcı grupları eklemek, kaldırmak veya kopyalamak için simgeleri düzenle işlevini
kullanın.
–
6.4.2
Erişim Hakları: Her Kullanıcı grubu için birkaç seçenek belirlenebilir.
Kullanıcılar
Sistemde oturum açması gereken Kullanıcıları eklemek için ağaçta Kullanıcılar öğesini tıklatın.
Burada, Kullanıcılar listelenir. Kullanıcıları eklemek veya kaldırmak için simgeleri düzenle
işlevini kullanın.
Her Kullanıcı için: Genel ve Güvenlik alanlarına bilgi girilebilir:
6.4.3
–
Ad, unvan, ülke alanları Genel alanlarına örnek olarak gösterilebilir.
–
Güvenlik alanları, Toplantı uygulamasında oturum açılabilmesi için kullanılır.
Odalar
Oda, odayla ilgili tüm alanları içerir.
Oda ayrıntılarını değiştirmek için Sistemi yapılandırma kullanıcı hakkı gerekir.
Oda ayrıntıları
–
Otomatik koltuk atama: Bu özellik seçildiğinde, sisteme bağlanan yeni cihaz:
–
otomatik olarak bir koltuğa atanır.
–
kullanılabilir olduğunda, koltuk lisansları otomatik olarak atanır.
İPUCU: Sistemi yapılandırdıktan sonra Otomatik koltuk atama onay kutusunun işaretini
kaldırın. Bu sayede cihazları değiştirme ve koltuk ekleme işlemlerinde sistem üzerindeki
kontrolünüz artar.
–
Varsayılan katılımcının cihaz GUI dili: Tüm Multimedya cihazları için gereken GUI dilini
seçer.
–
Tanım: Burada ekran çizgisi tanımlanır. Etkinleştirmek için Ekran Çizgisini Kabul Et
düğmesini tıklatın. Bir Kişinin veya Kullanıcının genel alanına girilen bilgiler (Ad, Soyadı,
İkinciAd, Unvan, Bölge, Ülke) tanımın önünde doğrudan $ işareti kullanılarak ekran satırına
yerleştirilebilir.
Örnek: $Ad $Soyadı $İkinciAd $Unvan $Bölge $Ülke
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
Toplantı uygulaması | tr
DCN multimedya
27
İsteğe bağlı olarak, bir öğedeki karakterlerin sayısı parantezler arasındaki alanın arkasındaki
sayıyı ekleyerek 1 ve 99 aralığında sınırlanabilir. 1'den küçük veya 99'dan büyük sayılar normal
metin olarak çözümlenir. Ekran çizgisi yukarıdaki öğelerden en az birini içermelidir. Giriş kabul
edilmezse kırmızı bir kutu içine alınır.
–
HTTP Proxy cihazları:
–
Proxy adresi: Proxy sunucusunu çalıştıran ana bilgisayarın adresi (IP adresi veya ana
bilgisayar adı).
–
Proxy bağlantı noktası: Proxy sunucusunu çalıştıran ana bilgisayarın bağlantı noktası
numarası. Bu, proxy sunucusunun istemcileri dinleyeceği bağlantı noktasıdır.
–
Sunum Kaynağı:
–
Varsayılan: Varsayılan sunum kaynağınız olarak DcnBeamer uygulamasını kullanın.
Yapılandırma: DCN multimedia sunucu yazılımını çalıştıran sunucu bilgisayarda, C:
\Program Files (x86)\Bosch\DCN multimedia\DcnBeamer klasörünü MediaSharing
olarak paylaşın.
Not: Yalnızca "Herkes için okuma erişimi" gereklidir.
Medya paylaşımı: Sunumu çalıştıran uzak dizüstü veya masaüstü bilgisayarda
HYPERLINK "file:///C:\"\\«sunucuadı»\MediaSharing yoluna gidin ve
DcnBeamer.bat dosyasını çift tıklatın. Bir kısayol oluşturabilir veya DcnBeamer
dizinini bir USB sürücüsüne kopyalayıp uzak bir dizüstü bilgisayarda bu konumdan
çalıştırabilirsiniz.
–
Kullandığınız H.264 sunum kaynağının URL'sini girin. Lütfen sunum kaynağı
belgelerinize başvurun (örn. RTSP://<IP adresi HD Conference Dome>).
Ses Ayarları
–
Ses tonları: Burada özel çağrılar sisteme yüklenebilir. Ses dosyası özellikleri:
–
–
PCM formatı.
–
Örnek başına 16 bit.
–
48 k örnekleme hızı.
–
Mono.
–
Maks. 700 kb dosya boyutu.
Sistem:
–
Ana ses seviyesi: Cihazların hoparlörlerini ve ses güçlendirme çıkışını kontrol eden
ana ses seviyesi.
–
LSP: Cihaz hoparlörlerinin ses seviyesini ayarlar.
–
SR: Ses güçlendirme çıkışının ses seviyesini ayarlar.
–
EQ Değiştir: Cihazların hoparlörünün ve ses güçlendirme çıkışının ekolayzerini
ayarlar.
–
Hat Girişi / Çıkışı: Analog ses girişi ve ses çıkışlarının hassasiyetini ayarlar.
–
ORTAM: Giriş 1'in modunu belirler:
–
Bu seçenek belirlendiğinde (varsayılan), ortam mikrofonu giriş sinyali için giriş 1'i
etkinleştirir.
–
Bu seçenek belirlenmediğinde, ses hattı giriş sinyali için giriş 1'i etkinleştirir.
–
G/Ç 2 Modu: Giriş / çıkış 2 modunu tanımlar.
–
Akustik Geri Besleme:
–
Akustik Geri Besleme Engelleme: Seçildiğinde AFS'yi etkinleştirir.
–
Mikrofon açıldığında hoparlörü etkinleştir: Mikrofon açıldığında cihaz hoparlörünü
etkinleştirir.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
28
tr | Toplantı uygulaması
–
DCN multimedya
x dB ile konuşurken kulaklığı zayıflat: x, metin kutusu veya kaydırma çubuğu
kullanılarak ayarlanabilir. x aralığı 0 - 12 dB arasındadır. Mikrofon açıldığında cihazın
kulaklık ses seviyesini düşürür.
–
Test Tonu: Sistemdeki sesi test etmek için.
Kamera Ayarları (Yalnızca DCNM‑LCC yüklendiyse.)
–
Genel bakış: Genel bakış kamerası olarak kullanılan kamerayı tanımlar.
–
Ön konumlar: Genel bakış için kullanılan ön konumu tanımlar. "Genel bakış için seçilen
kamera" ön konumları desteklemediğinde bu alan gizlenir.
Not!
Bosch Onvif Kamera'nın ürün yazılımı 5.80 veya sonraki bir sürümünde olduğundan ve
aşağıdaki ayarların yapıldığından emin olun:
- H.264.
- 720p 25 veya 720p 30.
- Hedef bit hızı: 2 Mbit/s.
- Maksimum bit hızı: 2,5 Mbit/s.
- GOP uzunluğu: 15 (I-Frame mesafesi olarak da bilinir).
- B çerçevesi yoktur, yalnızca I ve P çerçeveleri kullanılır.
Cihazlar
Bu, bağlı cihazların bir genel bakışını görüntüler:
–
Gücü Kapatabilir onay kutusu: Cihazın sistemi kapatmasına izin verir.
–
Ses Seviyesi Kontrolüne Sahip onay kutusu: Cihazın ana ses seviyesini kontrol etmesine
izin verir.
Koltuk ataması
Burada cihazlar koltuklara atanabilir:
–
Modu yapılandır (cihazdan seçin): Bu seçenek belirlendiğinde, bir cihaz herhangi bir
listedeki seçme onay kutusu işaretlenerek bulunabilir. Modu yapılandır ayarı etkin
olduğunda cihazlar kullanılamaz.
–
Koltuklar için tartışma hakları, toplantı yönetme ve öncelik seçenekleri ayarlanabilir.
–
VIS türü (Çok Önemli Koltuk): Koltukta, mikrofon modundan ve açık mikrofon sayısından
bağımsız ek mikrofon yetkisi bulunur:
–
Düğme modu: Düğmelere bir kez basarak mikrofon etkinleştirilir. Bu, başkan için
varsayılan ayardır.
–
Ptt modu: Bas konuş. Mikrofonu etkinleştirmek için basın ve basılı tutun. Bu ayar bir
müdahale mikrofonu olarak kullanım için varsayılan ayardır.
–
Oylama: DCNM‑LSVT mevcutsa oylama işlevi lisanslı koltuklara atanabilir. Etkin bir
toplantı sırasında oylamayı yönetmek ve kontrol etmek için kullanıcı hakkı olan 'toplantı
yönet' özelliği gerekir. Boş ve uygun lisanslar oylama kolonunun başlığında
numaralandırılmıştır.
Seçildiğinde:
–
Boş oylama lisansı sayısı azalır.
–
Oylama oturumları yönetilebilir ve kontrol edilebilir.
–
Tüm lisanslı DCN multimedia cihazlarında, multimedya cihaz ekranında bulunan
temsilci düğmesine dokunarak oy kullanılabilir (Kabul: yeşil düğme, Ret: kırmızı
düğme veya Çekimser: sarı düğme).
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
Toplantı uygulaması | tr
DCN multimedya
–
29
Ara oylama sonuçları (Kabul, Ret, Çekimser toplamı) multimedya cihaz ekranında
bulunan çubuk grafiğinde (yeşil, kırmızı ve sarıyla renklendirilmiş) otomatik olarak
gösterilir.
–
Kimlik: DCNM‑LSID mevcutsa katılımcı oturumu kimlik bilgileri lisanslı koltuklara/
multimedya cihazlarına atanabilir. Ücretsiz ve uygun lisanslar kimlik kolonunun başlığında
numaralandırılmıştır.
Seçildiğinde:
–
Ücretsiz kimlik lisansı sayısı azalır.
–
Ücretsiz ve sabit koltuk bulunabilir.
–
Katılımcı karşılama ekranı (katılımcı bilgileriyle) multimedya cihaz ekranında
görüntülenir.
–
–
Multimedya cihaz ekranında, toplantı katılımcısı oturum açma ekranı görüntülenebilir.
–
Kullanıcı oturum açma bilgileri istenebilir ve girilebilir.
DCNM‑LCC kullanılabiliyorsa kamera ve bu kameranın ön konumu koltuklara atanabilir.
Sistem Kanalları
Bu konumdan yapılandırabilecekleriniz:
–
Konuşma dilini DCN Yeni Nesil sistemine taşıyan Omneo kanalı.
–
DCN Yeni Nesil sisteminden alınan diller.
Sistem Kanalları en az 1 adet DCNM‑LSSL lisansı tespit edildiğinde kullanılabilir.
–
DCN Multimedia'dan gelen salon çıkışı: Cihazı ve Salon sesini DCN Yeni Nesil sistemine
taşımak için kullanılan giriş sayısını yapılandırır.
–
Cihaz: Bağlı olan tüm Omneo Cihazları, Cihaz başlığı altında görüntülenir. Cihaz
seçmek için oka basın.
–
Omi Girişi: Seçilen cihaz için Omi girişi sayısı. Giriş sayısını seçmek için yukarı/aşağı
ok tuşlarına basın.
–
DCN Yeni Nesil Dilleri: Cihazı ve cihazın DCN Yeni nesil sisteminden gelen tercüme edilen
dilleri taşımak için kullanılan çıkış sayısını yapılandırır.
–
Cihaz: Bağlı olan tüm Omneo Cihazları, Cihaz başlığı altında görüntülenir. Cihaz
seçmek için oka basın.
–
Omi Çıkışı: Seçilen cihaz için Omi çıkışı sayısı. Çıkış sayısını seçmek için yukarı/aşağı
ok tuşlarına basın.
–
Diller: Omi çıkış sayısı/DCN multimedia cihazına (tercüme edilen dile ait) dil adını
atar.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
30
tr | Sistem uzantısı
7
DCN multimedya
Sistem uzantısı
–
1'den 100'e kadar DCN multimedia cihazının gereksinimi: 1x ağ. Bkz. Sisteme Genel Bakış,
Sayfa 7.
–
101'den 200'e kadar DCN multimedia cihazı gereksinimi: Performans için 1x ARNI-S bağlı
1x ağ.
–
201'den 750'ye kadar DCN multimedia cihazı için her alt ağ başına 200 cihaz bağlı, birden
çok alt ağ gerekir:
–
İlk alt ağ; sunucu bilgisayar, bir DCN-APS ve bir ARNI-E gerektirir.
–
Diğer alt ağların her biri, bir DCN-PS ve bir ARNI-S gerektirir.
ARNI (Ses Yönlendiricisi Ağ Arabirimi), bir alt ağda bulunan multimedya cihazı miktarını artırma
ve birden fazla DCN multimedia sistemi alt ağı kurma işlevlerine sahiptir. Birden fazla alt ağın
gerektiği durumlarda iki farklı ARNI tipi (ARNI-E ve ARNI-S) kullanılmalıdır.
–
ARNI-S (ARNI-Standard): Sistem boyutunun, 100 DCN multimedia cihazının üzerine
çıkarılması için ARNI-S gerekir. ARNI-S, bağlı olduğu alt ağda 200'e kadar DCN multimedia
cihazını destekler. ARNI-S, bağlı olduğu alt ağda bir DHCP sunucusu işlevi de görür.
–
ARNI‑E (ARNI‑Enterprise): Sistem boyutunun, 200 DCN multimedia cihazının üzerine
çıkarılması için ARNI-E gerekir. ARNI-E, bağlı olduğu alt ağda 200'e kadar DCN multimedia
cihazını destekler. ARNI-E, bağlı olduğu alt ağda bir DHCP sunucusu işlevi de görür. ARNIE, hepsi birer ARNI-S bulunduran 40 alt ağı birbirine bağlayabilir.
Not!
DCN multimedia'da yedek ARNI desteklenmez.
Not!
ARNI ile ilgili daha detaylı bilgileri, www.boschsecurity.com > DCN multimedia ürünleri ile ilgili
bilgi bölümünde bulabilirsiniz.
DCN multimedia alt ağı ve ARNI ön koşulları
–
Yüzden (100) fazla DCN multimedia cihazının gerektiği sistemlerde ARNI kullanılır.
–
Birden çok alt ağ kullanıldığı durumlarda DCN multimedia PC sunucusunun bulunduğu alt
ağa ARNI-E, diğerlerine de ARNI-S bağlanması gerekir.
–
DCN multimedia sistem sunucusu yazılımı kurulduktan sonra başlangıç menüsünde
bulunabilen ARNI Yapılandırma Aracı kullanılmalıdır.
–
ARNI'leri kullanırken DCN multimedia sunucu bilgisayar hizmetlerinin çalışmadığından
–
ARNI'leri yapılandırırken ARNI'yi doğrudan bilgisayara bağlayın (arada [yönetilen] anahtar
emin olun. Sunucu konsolunu kullanarak hizmetleri durdurun.
olmaksızın).
–
Çoklu alt ağ yapılandırması kurarken yapılandırmak için her ARNI'yi teker teker bilgisayara
ekleyin.
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
Sistem uzantısı | tr
31
Birden çok alt ağa sahip DCN multimedia sistemi
Aşağıdaki tabloda toplam 750 DCN multimedia cihazı bulunduran, birden çok alt ağa sahip bir
DCN multimedia sistemini görebilirsiniz.
–
Sistem dört (4) alt ağa ayrılmıştır. Bu alt ağlardan ikisinde (2) maksimum 200 DCN
multimedia cihazı ve bir de ARNI-S bulunur.
–
Sistemde bulunan maksimum 200 DCN multimedia cihazı barındıran ilk alt ağa bir ARNI-E
bağlanmıştır (Birden çok DCN bulunan sistemlere sadece bir ARNI-E bağlanabilir).
–
Dördüncü (4) alt ağ: Birden çok alt ağ kullanılıyorken, koltukların videolarını çekmesi
gereken tüm kameraların aynı alt ağa bağlı olduğundan emin olun.
192.168.70.x
VLAN70
192.168.71.254
Internal DHPC server
Ports 13, 14, 15, 16
1
DCNM-MMD
Max. 200
2
ARNI-S
192.168.68.1
192.168.68.x
VLAN68
192.168.69.254
Ports 9, 10, 11, 12
Internet Router
192.168.1.254
DCNM-PS
DCNM-MMD
Max. 200
192.168.1.x
VLAN74 (internet)
192.168.1.253
Ports 17, 18, 19, 20
ARNI-S
192.168.66.1
192.168.66.x
VLAN66
192.168.67.254
Ports 5, 6, 7, 8
DCNM-PS
DCNM-MMD
Max. 200
ARNI-E
192.168.64.1
192.168.64.x
VLAN64
192.168.65.254
Ports 1, 2, 3, 4
L3 Switch
DCNM-APS
DCNM server PC
Şekil 7.1: Birden çok alt ağa sahip tipik bir DCN multimedia sistemi
–
1: Harici video değiştirici.
–
2: Dome kamera.
Not!
Genellikle güç yükü gibi, DCN multimedia donanım kurulumu kılavuzuna bakın.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
32
tr | Sistem uzantısı
DCN multimedya
ARNI Yapılandırması
1. İstenirse/gerekirse ARNI'yi OMNEO ürün yazılımı güncelleme aracıyla DCN multimedia
sistem ayarında mevcut/kurulmuş ürün yazılımı sürümüne güncelleyin.
2.
ARNI Yapılandırma Aracını başlatın.
3.
ARNI'leri yapılandırmak için ARNI Yapılandırma Aracının sihirbaz adımlarını izleyin. Ayrıca:
–
Yedekleme ile çalışmadığınız sürece ARNI türü her zaman birincildir.
–
Özellikle sistemde birden fazla ARNI bulunuyorsa her ARNI'yi adlandırın.
–
IGMP sorgulayıcısının devre dışı bırakıldığından emin olun.
–
Her bir ARNI için DHCP'yi etkinleştirin.
–
Bir ARNI'nin IP adresinin değişmesi gerekiyorsa: ARNI'yi ARNI Yapılandırma Aracıyla
varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın. "Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükle" işlevini
kullanın.
Bir anahtarı VLAN ile yapılandırma
Bir anahtarı VLAN ile yapılandırırken aşağıdakileri talimatlara uyun:
–
ARNI'yi DCN multimedia cihazları, DCNM-APS ve DCNM-PS üniteleri içerecek tüm VLAN'ler
için DHCP sunucusu olarak kullanın. Diğer VLAN'ler için başka DHCP sunucusu
kullanabilirsiniz.
–
Tüm portlardaki IGMP gözetlemesini etkinleştirin.
–
Tüm VLAN'ler arasında çoklu dağıtım yönlendirmesini etkinleştirin. "Yoğun mod"
yönlendirme modunu kullanın.
2014.10 | V1.3 |
–
Tüm VLAN'ler arasında tekli dağıtım yönlendirmesini yapılandırın.
–
MTU 1500 veya daha büyük bir MTU kullanın.
–
IGMP gözetlemesini en az 70 sn'ye ayarlayın (genellikle 10 sn aralıklarla 7 denemedir).
–
Yayılan ağaç protokolünü “pvst” modunda etkinleştirin.
–
Sürüm 3 IGMP'yi kullanın.
–
Çoklu dağıtım üzerindeki kaydın Zaman Aşımı değerini 1 saniye olarak ayarlayın.
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
8
Harici bir HD‑SDI değiştiriciyi yapılandırma | tr
33
Harici bir HD‑SDI değiştiriciyi yapılandırma
DCN multimedia sistemine bir HD‑SDI video değiştirici eklenirse HD‑SDI video sinyalleri
otomatik olarak değiştirilebilir, bu da sinyallerin salon ekranında düşük gecikmeyle
görüntülenebilmesini sağlar.
Gereksinimler:
HD‑SDI video değiştirme ekipmanını kullanırken şu donanımlar ve yazılımlar gereklidir:
–
DCN multimedia yazılımını çalıştıran sunucu bilgisayar.
–
Sunucu bilgisayara yüklenmiş Bosch DCNM multimedia Ext.VideoSwitcher hizmeti.
–
DCNM-LCC DCN multimedia Kamera Kontrolü lisansı.
–
Çoklu dağıtım verilerini HD-SDI değiştirme ekipmanı üzerinde filtreleyen ağ anahtarı (bu
IGMP gözetlemesi üzerinden veya ayrı bir VLAN oluşturarak gerçekleştirilebilir).
–
–
HD‑SDI değiştirici: Desteklenen değiştiriciler şunlardır:
–
TvOne S2-108HD ile birlikte TvOne C2-2355A.
–
Kramer MV-6.
Sistem başına yalnızca bir adet HD‑SDI video değiştirici desteklenir.
HD‑SDI video değiştiriciyi kontrol etmek için Harici Video hizmetinin yüklü olması gerekir. Bu
hizmet Bosch DCNM multimedia Ext.VideoSwitcher DCN multimedia kurulum sihirbazının bir
parçasıdır. Kurulum tamamlandıktan sonra hizmetin yapılandırılması gerekir.
Harici Video hizmeti üç ana giriş üzerinde çalışır:
–
HD‑SDI Değiştirici ayrıntıları
–
Sunum kaynağı giriş ayrıntıları
–
Kamera ayrıntıları
Bu girişleri şu şekilde yapılandırın:
C:\program files\Bosch\Dcn Multimedia\Configuration\Config.xml dosyasını seçin.
Yapılandırma dosyasının parçalarını kaldırmayın. Değiştirici bölümünde, kullanmakta
olduğunuz HD‑SDI değiştirici bağlantısını yapılandırın:
<VideoSwitchers Model="TvOne">
<VideoSwitcher>
<VidSwitchPort>10001</VidSwitchPort>
<VidSwitchIPaddress>192.168.0.103</VidSwitchIPaddress>
</VideoSwitcher>
</VideoSwitchers>
–
VideoSwitchers Modeli "TvOne" veya "Kramer" olabilir.
–
VidSwitchPort, Video anahtarının port sayısıdır. TvOne için bu değer varsayılan olarak
10001, Kramer için varsayılan olarak 5000'dir.
–
VidSwitchIPaddress, SDI değiştiricinin IP adresidir.
CameraConfig bölümünde, kameraların bağlı olduğu anahtar girişini yapılandırın. Sistem
kullanılabilir kameraları belirler ve ayrıntıları yapılandırma dosyasına ekler. Bu bölümde
yalnızca VideoSwitchInput değerini değiştirin, örneğin: <VideoSwitchInput>3</
VideoSwitchInput>.
<CameraConfig>
<Camera>
<CameraId>99bfb876-59eb-39af-9d3b-b64d0cbc4957</CameraId>
<CameraName>044000110225010081</CameraName>
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
34
tr | Harici bir HD‑SDI değiştiriciyi yapılandırma
DCN multimedya
<VideoSwitchInput>1</VideoSwitchInput>
<CameraState>false</CameraState>
</Camera>
<Camera>
<CameraId>9939afb876-39af-59eb-9d3b-b64d0cbc4587</CameraId>
<CameraName>0440240110225012382</CameraName>
<VideoSwitchInput>2</VideoSwitchInput>
<CameraState>false</CameraState>
</Camera>
</CameraConfig>
–
<CameraId> kameranın dahili referansıdır, bu bölümü değiştirmeyin.
–
<CameraName> kameranın seri numarasıdır, bu bölümü değiştirmeyin.
–
<VideoSwitchInput> kameranın bağlı olduğu SDI anahtarının giriş sayısıdır; doğru değeri
buraya yazın.
–
<CameraState> listeleri: True: Aktif konuşmacı ve sunum Pasif olduğunda. False: Aktif
konuşmacı olmadığında ve Sunum Aktif olduğunda.
PresentationConfig bölümünde, sunum modu aktif olduğunda değiştirilecek girişi yapılandırın:
<PresentationConfig>
<PresentationSources>
<VideoSwitchInput>RGB</VideoSwitchInput>
</PresentationSources>
</PresentationConfig>
–
VideoSwitchInput RGB veya DVI veya HİÇBİRİ olabilir. Kramer'da VGA veya DVI girişi
yoktur, bu nedenle Kramer MV-6 kullanılırken bunun HİÇBİRİ olarak ayarlanması gerekir.
Not!
Yapılandırma tamamlandıktan sonra, Bosch DCN multimedia ExternalVideoSwitcher hizmetini
Windows Hizmeti üzerinden yeniden başlatın.
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
İpuçları ve Öneriler | tr
9
İpuçları ve Öneriler
9.1
Arızalı bir cihazı değiştirme
35
Arızalı bir cihaz, yeniden yapılandırılmadan kolayca değiştirilebilir. Bunu yapmak için:
1.
Arızalı cihazı değiştirin.
2.
Gerekirse yenileme cihazını doğru ürün yazılımına güncelleyin.
3.
Yapılandır > Odalar > Koltuk Ataması öğesini seçin.
4.
“Koltuğa Atanmış Cihazları İptal Et” düğmesini kullanarak koltuğa atanmış arızalı cihazı
iptal edin.
5.
"Otomatik koltuk ataması" etkinleştirildiğinde, yenileme cihazı doğru koltuğa atanmadan
önce mevcut olduğu koltukta iptal edilmelidir. “Koltuğa Atanmış Cihazları İptal Et”
düğmesini kullanarak koltuğa atanmış yenileme cihazını iptal edin.
9.2
6.
"Koltuğa Cihaz Ata” düğmesini kullanarak yenileme cihazını doğru koltuğa atayın.
7.
“Boş Koltuğu Sil” düğmesini kullanarak boş koltuğu kaldırın.
Ağ arabirimi yapılandırması
1.
DCN multimedia'yı çoklu ağ arabirimi bulunan bir sunucu bilgisayara yükleyin.
2.
"Ağ ve Paylaşım Merkezi" > Bağdaştırıcı Ayarları öğesini açın.
3.
Gelişmiş > Gelişmiş Ayarlar öğesini seçin.
4.
Ok düğmelerini kullanarak "DCNM‑APS'nin bağlı olduğu bağdaştırıcıyı" bağlantılar
listesinde en üste taşıyın.
9.3
Lisansı iade etme ve onarma
Lisansı iade etme
Etkinleştirme aracının Lisansı iade etme işlevini şunlardan biri için kullanın:
–
lisansı iade etmek.
–
DCN multimedia yazılımını başka bir sunucuya yükleyebilmeniz için lisansı serbest
bırakmak.
Lisansı iade etmek için:
1.
İade etmek istediğiniz erişimleri seçin.
2.
Erişimleri iade et düğmesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
Web sitesindeki prosedür bir lisansı etkinleştirme prosedürüne benzer. Bkz. Etkinleştirme aracı,
Sayfa 14.
Lisansı onarma
Lisans arızalı hale gelirse yazılım düzgün şekilde çalışmaz. Sunucu konsolu, arızayı ekranda
görüntülenen bir uyarı mesajıyla bildirir. Etkinleştirme aracı, Lisansı onar düğmesini
etkinleştirir.
Lisansı onarmak için Lisansı onar düğmesini tıklatın ve ekranda görüntülenen talimatları
izleyin. Web sitesindeki prosedür bir lisansı etkinleştirme prosedürüne benzer. Bkz.
Etkinleştirme aracı, Sayfa 14.
9.4
Toplantı uygulamasında otomatik oturum açma
Bilgisayar kullanıcı adı ile DCN multimedia sistemindeki bir kullanıcının kullanıcı adı aynı
olduğunda DCN multimedia Toplantı uygulaması otomatik olarak oturum açar. Bu özellik şu
şekilde etkinleştirilir:
1.
Windows Gezgini'nde C:\Programs (x86)\Bosch\DCN multimedia dizinini seçin.
2.
Bosch.Dcnm.UserInterfaces.MeetingManager.exe.config dosyasını açın.
3.
Otomatik oturum açmayı etkinleştirmek için anahtarı false ayarından true ayarına getirin.
<add key="ENABLE_AUTOMATIC_WINDOWS_AUTHENTICATION_TO_LOGIN" value="true"/>
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
36
tr | İpuçları ve Öneriler
9.5
DCN multimedya
Arıza koruma modundan cihaz kurtarma
Sistemin kullanılabilirliğini korumak için mümkün olan her şey yapıldığı halde, DCN multimedia
cihazının ürün yazılımının yeniden yüklenmesini gerektiren bir arıza koruma moduna girdiği
durumlar meydana gelebilir. Ürün yazılımını yeniden yüklemek için:
1.
Cihazı açın.
2.
Ürün Yazılımı Yükleme Aracı'nı çalıştırın. Bir süre sonra Ürün Yazılımı Yükleme Aracı
3.
Cihaz, Ürün Yazılımı Yükleme Aracı'nın kendi ilgili sekmesinde görünene kadar bekleyin
arızalı cihazın kimliğiyle birlikte arıza koruma modunda olan cihazlar penceresini gösterir.
(DCNM-APS, DCNM-PS veya DCNM-MMD).
4.
9.6
Ürün Yazılımı Yükleme Aracı'nı kapatın. Cihaz şimdi tam olarak çalışmaktadır.
İlave video akışlarını yapılandırma
DCN multimedia sistemi ONVIF kameraları keşfedebilir, bu da aktif konuşmacının DCNM-MMD
üzerinde görüntülenmesine olanak tanır. Şimdilik yalnızca bu kamera protokolü
desteklenmektedir.
Ancak, diğer video girişi çözümleri ve hatta videolarını enkoderler üzerinden dönüştüren HD
kameralar da DCN multimedia sisteminin bunları desteklenen kameralar olarak algılamasını
sağlayacak şekilde yapılandırılabilir. Sağlanan video akışları sistem içinde kullanılan
standartlarla (örn RTSP) uyumlu olmalıdır.
Bu yapılandırma bu amaçla oluşturulan yapılandırma dosyasını düzenleyerek gerçekleştirilir.
Dosya, dosyanın nasıl kullanacağına dair bir açıklama içerir. Dosyayı şu şekilde düzenleyin:
1.
Not defterini yönetici haklarıyla başlatın.
2.
Not defterinde, yapılandırma dosyasını açın: Dosya -> Aç…
3.
Daha sonra (Metin Dosyaları (*.txt) yerine Tüm Dosyalar (*.*) öğesini seçin.
4.
Dcnm kurulumu dizinine gidin. Varsayılan konum %PROGRAMFILES%\Bosch\DCN
multimedia dizinidir, burada %PROGRAMFILES% genelde C:\Program Files olur.
5.
Yapılandırma dosyasını (VideoStreamDeviceConfiguration.xml) seçin ve Aç komutuyla
6.
Düzenledikten sonra değişiklikleri kaydedin ve yapılandırılmış video akışlarını uygulamak
açın.
için Sunucu-Konsol hizmetlerini durdurup başlatın.
9.7
Lisans dosyasını yedekleme
Lisansları sisteme yükledikten sonra, lisansların şu şekilde yedeklenmesi gerekir:
1.
Bir yedekleme ve/veya geri yükleme işlemi gerçekleştirmeden önce, Bosch DCN
multimedia Lisans Yöneticisi ve FlexNet Lisanslama Sunucusu 64' hizmetleri de dahil
olmak üzere tüm 'Bosch DCN multimedia' hizmetlerini durdurun.
2.
Güvenilir bir depolama alanının yedeğini almak için, C:\ProgramData\FlexNet öğesini
yedek bir konuma kopyalayın.
3.
Geri yükleme işlemi için bu dosyaları orijinal olarak depolandıkları bilgisayara kopyalayın.
Not!
Klasörler ve dosyalar Windows'ta genelde gizlidir. Bunları görünür hale getirmek için Düzenle >
Klasör ve arama seçenekleri > Görünüm öğesini seçerek Windows Gezgini ayarını değiştirin.
9.8
2014.10 | V1.3 |
Veritabanınızın kopyasını oluşturma
1.
DCN multimedia Sunucu Konsolu'nu kullanarak DCN multimedia hizmetlerini durdurun.
2.
Hizmetler üzerinden SQL Server (SQLEXPRESS) öğesini durdurun.
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
DCN multimedya
İpuçları ve Öneriler | tr
3.
37
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA
dizinine gidin
4.
DcnmDatabase_log.LDF ve DcnmDatabase.mdf dosyalarını yedek konumunuza
kopyalayın.
5.
9.9
9.10
DCN multimedia sunucusunu yeniden başlatın.
Temiz bir veritabanı oluşturma
1.
DCN multimedia Sunucu Konsolu'nu kullanarak DCN multimedia hizmetlerini durdurun.
2.
Yönetici modunda bir komut istemi açın.
3.
C:\Program Files\Bosch\DCN multimedia dizinine gidin.
4.
DcnmDatabaseConsole.exe -n –y dosyasını çalıştırın.
5.
DCN multimedia sunucusunu yeniden başlatın.
Mevcut bir veritabanını içeri aktarma
1.
DCN multimedia Sunucu Konsolu'nu kullanarak DCN multimedia hizmetlerini durdurun.
2.
Hizmetler üzerinden SQL Server (SQLEXPRESS) öğesini durdurun.
3.
Kullanmak istediğiniz veritabanlarını C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA dizinindeki orijinal DcnmDatabase_log.LDF
ve DcnmDatabase.mdf dosyalarının üzerine yazın.
4.
Yönetici modunda bir komut istemi açın.
5.
C:\Program Files\Bosch\DCN multimedia dizinine gidin.
6.
Veritabanını yükseltmek için DcnmDatabaseConsole.exe -y komutunu çalıştırın.
7.
DCN multimedia sunucusunu yeniden başlatın.
Bosch Security Systems B.V.
Yazılım Kılavuzu
2014.10 | V1.3 |
38
tr | Sorun giderme
10
DCN multimedya
Sorun giderme
Sorun giderme için DCN multimedia donanım kurulum kılavuzunda "Kurulum Testi" bölümüne
bakın.
Ürün hakkında bilgi için www.boschsecurity.com adresine bakın.
10.1
Müşteri hizmeti
Giderilemeyen bir hata durumunda tedarikçinize veya sistem entegratörlerine danışın veya
doğrudan Bosch temsilcinizle iletişim kurun.
2014.10 | V1.3 |
Yazılım Kılavuzu
Bosch Security Systems B.V.
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems B.V., 2014
Download

Configuration Note - Bosch Security Systems