SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı
Kurulum
1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır.
2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır.
3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır.
4. Ayarlar ekranı seçilir.
4.1 Server Ayarları
Server Adı : Server Adı\instance Adı yazılır . (.\SQLEXPRESS ) Burada ki “ .\ “ Server ismini
temsil etmektedir ve standart olarak kullanılabilir.
Kullanıcı Adı: Kullanıcı adı yazılır. ( sa )
Şifre:Kullanıcı adına ait şifre yazılır. ( eta )
Master Dosya: Çalışılacak dosyaların bağlı olduğu master dosya yazılır. ( ETA_MASTER )
Not:Bu ekranda doldurulduğu anda test butonuna basarak bağlantının testi yapılır. Test
başarılı olana kadar ayarlar kontrol edilir.
4.2 Mail Ayarları; Mutabakat raporlarının atılacağı mailin belirlendiği alandır.
E-Mail adresi; Mail atacak E-Mail adresi girilir.
Şifre; E-Mail adresinin şifresi girilir.
Host Adı; E-Mail atacak mailin Host adresi girilir. Microsoft ürünleri için (Hotmail,
Outlook, live) smtp.live.com, Google için smtp.gmail.com, yahoo
için smtp.yahoo.com dur. Başka bir sunucu kullanıyorsanız yöneticisinden bilgi
alabilirsiniz.
Port No; sunucuya açılacak olan port numarasıdır. Bilinen sunucular için bu numara 587
dir. (Diğer sunucularda farklı olabilir. O yüzden Sunucu yöneticinize sorunuz.).
4.3 Program bilgisayar açılırken çalışsın seçeneği ile bilgisayarın açılışta programın çalışmasını
sağlar.
4.4 SQL şifresi. Görevde SQL değiştirilmesi yada silinmesi için gerekli şifreyi tanımlamakta
kullanılır.
Eski şifre girilir. Yeni şifre girilir ve değiştir butonuna basılarak şifre değiştirilmiş olur. (ilk
açılışta şifre boşluk karakteridir.)
Kullanımı
1. Görev Penceresi
Ayar tanımlandıktan sonra görev penceresi açılır
Tablo görevler hakkında bilgi verir.
Tabloda ilk sütunda ki butonlar olduğu satıra ait görevin çalışıp çalışmayacağını ayarlar.
Alttaki not defteri ise göreve ait SQL’i gösterir.
Yeni Görev; Bu buton ile yeni görev tanımlama ekrana açılır..
Eski Görev; Bu butona basıldığında eski görev düzenleme ya da silinme ekranı açılır..
Ayarlar; Ayarlar ekranına geçmeye yarar.
Loglar; Programın çalışması sırasında oluşan hataları tutan logu okumak için pencere
açılır.
2. Yeni Görev tanımlama
Yeni görev butonuna basılınca açılır.
Görev kodu; göreve verilen benzersiz koddur. Görevi tanımlar.
Görev adı; Görevin ne iş yaptığını tanımlayan kısa koddur. Uyarı penceresinde bu
tanımlama gösterilir.
Başlangıç saati; Görevin günün hangi saatinde başlayacağını gösterir. Uyarılar bu saatten
önce verilmez.
Periyot; Uyarının kaç dakikada bir verileceğini ayarlar. (Mail yollama için bu süre
minimum 2 dk. Ekrana basma için 1 dk. olabilir.)
Başlangıç tarihi; Görevin belli bir tarihten sonra başlamasını sağlar.
Bitiş Tarihi. Görevin belirlenen bir tarihte bitmesini sağlar.
Boş Mesaj; Belirlenen görev gerçekleşmediği durumlarda da uyarı almak isteniyorsa bu
alan işaretlenir ve Mesajın içeriği yazılır.
1.mail ve 2.mail, mail yolu ile uyarılarda uyarı mesajlarının gideceği E-mail adresleri
yazılır.
Mail Dosya Türü; Gönderilecek mail dosyasının türünü seçmeye yarar.
Haber verme türü; Uyarının hangi yol(lar)la yapılacağını belirler. Ekrana maile yada her
ikisine birden seçilebilir.
Sesli mesaj; ekrana mesaj çıktığında sesle uyarı vermeyi açar.
Görev SQL’i; Görevi tanımlayan Sql kodu buraya yazılır. Bu alan tıklandığında
Şeklinde pencere görünür. Buraya SQl şifresi doğru olarak girilmelidir. Aksi halde SQL
kodu yazılamaz.
Yeni; Penceredeki girilmiş bilgileri temizlemek için kullanılır.
Kaydet; Görevi kaydetmek için bu butona basılır.
Test; Yazılan SQL kodunun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
Kapat Görevler penceresine geri döner.
Not: Maksimum 5 görev tanımlanabilir.
3. Eski Görev düzenleme ve ya silme
Eski görev butonuna basılınca açılır.
Görev kodu; Değiştirilecek yada Silinecek görevi seçmek için kullanılır. Değiştirilemez.
Gerekli değişiklikler yapılır. (Yeni görevde ki alanlarla aynı alanlardır.) SQL değiştirilecekse
Şifre penceresi açılır.. Buraya SQl şifresi doğru olarak girilmelidir. Aksi halde SQL kodu
yazılamaz.
Kaydet; Değişiklikleri kaydeder .
Test; Düzenlene SQL kodunun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
Sil; Seçilmiş Görev kodlu görevi siler.
Kapat; Görevler penceresine geri döner.
4. Ayarlar
Ayarlar ekranıdır. Server, Mail, şifre ayarlarının yapılmasını sağlar. (Kurulumda anlatılmıştır.)
5. Loglar
Program içerisinde oluşan hataların logları tutulmaktadır. Bu logları görmek için bu pencere kullanılır.
6. Uyarı penceresi
Eğer bir görevde belirlenen iş gerçekleşmiş ve haber verme türü olarak ekran var ise (Boş mesaj seçili
ise iş gerçeklemese de mesaj gelecektir.) bu mesaj penceresi açılır ve 20 sn boyunca açık olarak durur.
Linke basıldığında ise görev sonucu oluşan
Yukarıdaki pencereye benzer bir tablo gelir.
Menu kullanımı.
Yeni Görev Ekle; Yeni Görev penceresini açar.
Eski Görev Düzenle; Eski görev düzenleme ya da silme penceresini açar.
Loglar; Loglar penceresini açar;
Çıkış; Programdan çıkmayı sağlar.
Ayarlar; Ayarlar penceresini açar.
Gizle ; Programı görev çubuğunda gizler;
Register; Etkinleştirme ekranını açar. (Etkinleştirildikten sonra kaybolur.)
Hakkında; Hakkımızda bilgi veren pencereyi açar.
Download

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı