Programlanabilir Yapılar - Ödev 4
Teslim tarihi: Final sınavı günü, sınav başlangıcında toplanacaktır. Ödevde hazır verilen kronometre isimli modülün sonlu durum makinesi mantığıyla yapılması istenilmektedir. Sonlu durum makinesi tasarımı için durum geçiş diyagramı ve algoritmik sonlu durum makinesi (ASM) şemaları kullanılarak yapılmalıdır. Bu şemalar rapora eklenmelidir. Başlangıç kodu (odev­4.v) aşağıdaki linkte Odev­4 dizini altındadır: https://drive.google.com/folderview?id=0Bw8VB6WrbOkiZXJuZXduVmljRWc&usp=sharing odev­4.v TKGate ile açıldığında aşağıdaki tasarım açılmaktadır. Modülde clk, reset_n ve start_pause girişleri bulunmaktadır. Modülde 2 durum bulunmaktadır: ● bekleme ● sayma Kronometre şu şekilde çalışmalıdır: ● bekleme durumundayken start_stop buttonuna basıldığında ileri saymaya başlayacaktır. ● sayma durumundayken start_stop buttanuna basıldığında kronometre duracaktır. ● herhangi bir anda reset buttonuna basıldığında kronometre sıfırlanacaktır. Not: Buttona basılma işlemi switch’in sırasıyla on/off yapılması şeklindedir. Önemli Not: Ödevi yaparken kronometre modülünün kodu haricinde hiçbir bileşeni (kablo, seven­segment vb.) değiştirmenize gerek yoktur. Ödev teslim biçimi
● Ödev hem kağıt üzerinde hem de mail şeklinde teslim edilmelidir. Aksi durumda ödev teslim edilmemiş sayılacaktır. ● ödevin atılacağı mail adresi: [email protected] Raporda bulunması gerekenler: 1. 1­2 sayfaya sığacak şekilde tüm modüllerin kodları (yazı boyutunu 8­10 civarı yapabilirsiniz) 2. Durum geçiş diyagramları ve algoritmik sonlu durum makinesi (ASM) şeması 3. simülasyondaki çıktıların ekran resimleri ve açıklamaları (her modül için 1 resim yeterli) rapor formatı: https://docs.google.com/document/d/1V1mt5WuHnAxJyAfi130h0pH­Eo07ZzmUIhmZmDU6hg
o/edit?usp=sharing Mailde bulunması gerekenler: 1. Mailin başlığı: Prog.Yapilar ­ odev_4 ­ öğrenci no 2. Rapor dosyası 3. Kod dosyası (odev­4.v) 
Download

Programlanabilir Yapılar