Programlama 1 - Ödev 1
Teslim tarihi:
2. Öğretim 30.09.2014 17:00 (ders başında)
1. Öğretim 01.10.2014 13:00 (ders başında)
Not: Ders notlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw8VB6WrbOkiVC15aUVRd
UYwaGM&usp=sharing
Sorular
1) Girilen sayının 5 fazlasını ekrana yazan programın akış şemasını
çiziniz. Programın sözde kodu aşağıda verilmiştir:
1
2
3
4
5
-
BAŞLA
OKU sayı
sayı = sayı + 5
YAZ sayı
DUR
2) Dışarıdan girilen iki sayıyı toplayıp ekrana sonucu yazdıran bir
program istenilmektedir. Bu programın:
a) sözde kodunu yazınız.
b) akış şemasını çiziniz.
3) Ekrana 50 kere “merhaba” yazan programın akış şemasını çiziniz.
Programın sözde kodu aşağıda verilmiştir:
1
2
3
4
5
6
-
BAŞLA
sayac = 1
YAZ “merhaba”
sayac = sayac + 1
EĞER sayac <= 50 İSE GİT ADIM 3
DUR
4) Öğrencinin ortalamasına
istenilmektedir. Not aralıkları:
göre
harf
notunu
veren
program
A: 80-100
B: 60-79
Kaldı: 0-59
Programın sözde kodu aşağıda verilmiştir. Bu programın akış şemasını
çiziniz.
1 - BAŞLA
2 - OKU not
3 - EĞER not >= 80 İSE YAZ “A”
DEĞİLSE EĞER not >= 60 İSE YAZ “B”
DEĞİLSE YAZ “Kaldı”
4 - BİTTİ
5) 1’den başlayıp dışarıdan girilen sayıya kadar olan sayıları ekrana
yazdıran programın akış şemasını çiziniz. Programın sözde kodu
aşağıda verilmiştir:
1
2
3
4
5
6
7
-
BAŞLA
OKU sayı
sayac = 1
YAZ sayac
sayac = sayac + 1
EĞER sayac <=sayi İSE GİT ADIM 4
DUR
Akış Şeması Programı İle Çalıştırma (İsteğe
bağlı)
İsteyenler soruları akış şeması programı ile test edebilir. Programın indirme
adresi:
https://sites.google.com/site/isimbilisim/Home/ders-notlari/akis-diyagraml
ari
sayfanın en alt kısmındaki FlowChartVisualProgrammingLangu… isimli
dosya.
Download

Programlama 1