Bankacılıkta Basel II uygulaması nedir?
Kısaca Basel II olarak bilinen Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı, bankaların sermaye
yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim
Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) tarafından yayımlanan ve
hâlihazırda Avrupa Birliği dâhil olmak üzere birçok ülkede uygulanan standartlar bütünüdür.
Basel-II metni içerisinde sermaye yükümlülüğünün nasıl hesaplanacağı, maruz kalınan
risklerin nasıl yönetileceği, sermaye yeterliliğinin nasıl değerlendirileceği ve nasıl kamuya
açıklanacağına ilişkin hükümler yer almaktadır. Nihai hali ilk defa 2004 yılında yayımlanmış
olup, ihtiyaçlar doğrultusunda dinamik bir şekilde güncellenmeye devam etmektedir. Ekteki
linkte Basel II’ye yönelik detaylı açıklama, rapor, vb. yer almaktadır.
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/Basel_II.aspx
Download

Bankacılıkta Basel II uygulaması nedir?