İÇ DENETİME GENÇ BAKIŞ
“İç Denetim Ne Değildir?” Konulu Yarışma Şartnamesi
2014
AMAÇ
 Genç neslin bakış açısı ile yazılı ve görsel araçlar kullanılarak “İÇ DENETİM”
mesleğine dair toplumda somut algı oluşturmak ve meslek ile ilgili
farkındalığı arttırmak.
KONU
 İç Denetim Ne Değildir?
Yazılı ve görsel araçlar kullanılarak İç Denetim’in ne olmadığının ifade
edilmesidir.
KATILIM ŞARTLARI

Katılımcılar, üniversite lisans veya lisans üstü öğrencisi olmalıdır.
 Katılımcı, ‘’Yaz, Çiz, Çek’’ başlıklarında belirtilen; slogan, karikatür, fotoğraf
alanlarında hazırlanan eserler ile yarışmaya katılabileceklerdir.

Katılımcı, yarışmaya üç ayrı alanda katılabileceği gibi üç ayrı alanı birlikte
kullanarak tek çalışma ile de katılabilecektir.

Yarışmaya katılacak eserlerin yazılı, sözel ve görsel sunumlarında
kullanılacak dil Türkçe olmalıdır.

Katılımcıların yarışmaya katılacak eserleri daha önce elemelere katılmış veya
sergilenmiş olabilir ancak herhangi bir ödüle hak kazanmış olmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak eserler, tüm hakları ile Türkiye İç Denetim Enstitüsü’ne
devredilecek olup, Enstitü tarafından tercih edilen alanlarda
değerlendirilebilecektir.

Yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
1
ESERLERE İLİŞKİN KURALLAR

Katılımcılar, öğrenci belge ile birlikte eserlerini [email protected]
adresine ileteceklerdir. İlgili mailde katılımcıların ad-soyad, üniversite ve
eser kategorileri belirtilmelidir.

Yazılı eserler word dosyası olarak, görsel eserler ise max. 12 MB boyutunda
iletilmelidir.
 Yarışmaya katılacak eserler, 21.10.2013-31.03.2014 tarihleri arasında
[email protected] adresine iletilmelidir.
DEĞERLENDİRME
 Son Katılım Tarihi: 31.03.2014
 Sonuçların Açıklanması: Mayıs 2014 (Uluslararası İç Denetim Farkındalık
Ayı) TİDE web sitesinde açıklanacaktır.
JÜRİ
 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Nuran
CÖMERT
 Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İdil
KAYA
 Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. İrem
NUHOĞLU
 Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil UZUN
 Borusan Holding İç Denetim Müdürü Kemal TAPKAN
 TİDE Denetleme Kurulu Başkanı Murathan BAYRI
ÖDÜLLER
 Birincilik ödülü
: Iphone 5
 İkincilik ödülü
: Samsung Galaxy S4
 Üçüncülük ödülü
: Samsung Galaxy S3
2
Download

1 İÇ DENETİME GENÇ BAKIŞ “İç Denetim Ne Değildir