Teslim Tarihi: 27.10.2014
SU KAYNAKLARI ÖDEV-1
1
h0
1
m
m
B
Şekilde verilen düzenlenmiş bir akarsu kesitinde;
1. Ortalama akım hızını (V0) ve kesitten geçen debiyi (Q) hesaplayınız.
2. Sürüntü maddesi debisini (Qs) hesaplayınız.
3. Tabandaki sürüntü maddesi derinliğini a = 0.05 h0 kabul ederek, tabanın ortasındaki
düşeyde, birim genişlikten geçen askı maddesi debisini (qa) hesaplayınız. Ödevde
belirtilen
derinliklerdeki
askı
maddesi
konsantrasyonları
kg/m3
cinsinden
hesaplanacak, hız ve askı maddesi konsantrasyon dağılımlarının profilleri çizilerek
gösterilecektir.
KULLANILACAK VERİLER
a. Akarsu taban genişliği (B):
Taban
Tek
Çift
Genişliği numaralar numaralar
B (m)
60
40
b. Akarsu kesiti şev eğimi (m): Öğrenci numarasının son rakamı 0,1,2,3,4,5 olanlar 2,
6,7,8,9 olanlar 3 alacaklardır.
c. Enkesit civarındaki Manning pürüzlülük katsayısı (n): Öğrenci numarasının sondan
ikinci rakamına göre seçilecektir. Örneğin 0100500(6)7
Sondan
0
ikinci rakam
n
0,027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,025
0,030
0,028
0,032
0,031
0,033
0,026
0,029
0,035
d. Akarsu üniform akım derinliği (h0): Öğrenci numarasının son rakamına göre
alınacaktır.
Son rakam
n
0
3,00
1
3,10
2
3,40
3
3,15
4
3,35
5
2,90
6
3,05
7
3,25
8
2,95
9
3,50
Download

Su Kaynakları Ödev-1