Teknik Veri Dosyası
Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Ar Plaza 13/3 Kat:3
34742 Kadıköy - İstanbul / Türkiye
T. +90 216 372 37 50 F. +90 216 526 02 09
www.dynamoonline.com
Radiator Oil Emulsifier
Radyatör Đçi Yağ Temizleyici-250ml
Ürün Kodu:
84666
Avantajları
• Tüm gün gerçekleştirilen ve bütün soğutma sisteminin
sökülmesi ve temizlenmesi gereken zaman işçiliğini ortadan
kaldırır.
• Sistemden hiçbir parçayı sökmeden, soğutma sisteminde
oluşan balçıklaşmış yağı hızlı ve etkili ( maksimum 1 saat)
içerisinde temizler ve sistemden atar.
Uygulama Şekli ve Kullanım Talimatları
1. Isıtıcı kontrol düğmelerini “Sıcak” konumuna getirin.
2. Radyatör boşaltma tapasının serbest olup olmadığını
kontrol edin; bir boşaltma tapası yoksa alt hortum
kelepçesi
kullanılabilir.
3. Motoru çalıştırın ve normal işletim ısısına ulaşana kadar
çalıştırmaya devam edin, ardından motoru kapatın.
4. Ürünün taşma tertibatı üzerinden boşalmamasına dikkat
ederek soğutucu sıvısının seviyesini 250ml olacak şekilde
ayarlayın.
5. Ürünü su doldurma başlığı üzerinden doldurun.
6. Motoru yeniden çalıştırın ve 10–15 dakika süreyle
çalışmasına izin verin.
7. Motoru kapatın, kızgın soğutucu sıvısı ile temastan
kaçınarak boşaltma tapasını veya alt hortum kelepçesini
çıkartın ve tüm soğutucu sıvısını derhal uygun bir kaba
boşaltın.
Her tip soğutucu sisteminde bulunan kapak
contasının arızasından dolayı oluşan temizlemesi
zor, balçıklaşmış yağın ortadan kaldırılmasını
sağlayan son derece etkili kimyasalların
karışımıdır.
Özellikleri
• Bütün soğutma sistemlerinde kullanmaya uygundur.
• Hızla yağı parçalar.
• Güçlü katkılar içerir.
• Tek uygulama ile bütün soğutma sistemini
temizleyerek zaman kazandırır.
Uygun karışım; ürün yağ ve su ile bir araya geldiğinde
oluşur. Kullanılan şişe sayısı soğutucu sisteminin kapasitesine
ve sistemdeki yağ miktarına bağlıdır. En iyi sonuçları almak
için soğutucu sisteminin 2 şişe ürün ile işlemden
geçirilmesini, ardından çalkalanmasını ve işlemin 2 şişe yeni
ürün ile tekrarlanmasını tavsiye ederiz. Soğutma sistem
suyunu tamamlayın, motoru ısıtın ve 2 şişe ürün ekleyin,
aracı 10–15 dakika çalıştırın ve kapatın.
Eğer soğutma sıvısının üzerinde 10 saniye içerisinde
opak/sütümsü bir madde açığa çıkar ise (bunu dikkatlice
kontrol ediniz), bu; sistemdeki kirlenmenin çok fazla
olduğunu
ve işlemin tekrarlanması gerektiği anlamına gelir. Bu
durumda soğutucu sisteme 1 veya 2 şişe daha ürün
ekleyebilir yâda sistemi tamamen boşaltarak 2 şişe ürün ile
tekrar doldurabilirsiniz.
Bu adım boşaltma musluğunun yerine ve sürecin güvenlik
durumuna bağlıdır. Garantili sonuçlar için iki adımda 2 +2
şişe ürünün kullanılmasını tavsiye ederiz.
Bir not- başlık contası servis tarafında değiştirilecekse,
soğutma sisteminin ve yağlama sisteminin de yıkatılması iyi
bir uygulama olacaktır. Motorlu yıkama yağlama sisteminde
ve yağ emülsiyonlaştırıcı ile radyatör yıkaması soğutucu
sisteminde uygulanacaktır.
Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri A.Ş. Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Ar Plaza 13/3 Kat:3 34742 Kadıköy - İstanbul - Türkiye T. +90 216 372 37 50 F. +90 216 526 02 09 www.dynamoonline.com.
Bu teknik dokümanın tüm hakları Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri A.Ş.’ ye aittir. Önceden izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, iletilemez. Kent Ltd. doğru ve güvenilir yayınlar sağlar, buna karşın
ihmal veya bir başka nedenden dolayı herhangi bir bilgide oluşan hata veya atlamadan, bu bilgiden veya bu bilgiyle ilişkilendirilen kullanımdan doğacak sonuçlar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Teknik Veri Dosyası
Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Ar Plaza 13/3 Kat:3
34742 Kadıköy - İstanbul / Türkiye
T. +90 216 372 37 50 F. +90 216 526 02 09
www.dynamoonline.com
Teknik Detaylar
Ürün Nº
Renk
Yoğunluk
Suya Karışma
VOC
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
Tehlike Uyarıları
Raf Ömrü
Satış Birimi
Gümrük Tarife Kodu
Hacim
84666
Açık Sarı
Düşük kıvamlılıkta sıvı; 0.82g/cm³
Karışır
764g/l (Uçucu Organik Bileşikler)
Var
Zararlı, Şiddetli Alev Alıcı
18 Ay
Adet
2710 11 21
250ml şişe
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
R36/38 Gözleri ve deri tahriş eder.
R52/53 Suda yaşayan canlılar için zararlı su çevresine uzun vadede olumsuz etkilerde bulunabilir.
R65 Zararlı: Yutulması durumunda ciğerlere zararlıdır.
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. – Sigara içilmez.
S23 Buhar/Aerosolleri solumayınız.
S25 Göz ile temasından sakınınız.
S37 Uygun koruyucu eldiven takınız.
S61 Çevreye atılmasını engelleyiniz. Özel talimatlara/ güvenlik veri formlarına bakınız.
• Araçlara yapılacak her türlü uygulama esnasında, uygulayıcının güvenliği açısından işçi sağlığı ve iş güvenliği malzemelerini
kullanması tavsiye edilir.
Aşırı alev alıcı
Tahriş edici
Aseton içerir
Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri A.Ş. Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Ar Plaza 13/3 Kat:3 34742 Kadıköy - İstanbul - Türkiye T. +90 216 372 37 50 F. +90 216 526 02 09 www.dynamoonline.com.
Bu teknik dokümanın tüm hakları Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri A.Ş.’ ye aittir. Önceden izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, iletilemez. Kent Ltd. doğru ve güvenilir yayınlar sağlar, buna karşın
ihmal veya bir başka nedenden dolayı herhangi bir bilgide oluşan hata veya atlamadan, bu bilgiden veya bu bilgiyle ilişkilendirilen kullanımdan doğacak sonuçlar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Download

Teknik Veri Dosyası Radiator Oil Emulsifier Radyatör Đçi Yağ