Autodesk 2012
Příručka správce sítě
©2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in
any form, by any method, for any purpose.
Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.
Trademarks
The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 3DEC
(design/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (swirl design/logo), AliasStudio, Alias|Wavefront (design/logo), ATC, AUGI, AutoCAD,
AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Intent, Autodesk
Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Built with ObjectARX
(logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware,
Content Explorer, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design
Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, Ecotect, Exposure, Extending the Design Team,
Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, HumanIK, IDEA
Server, i-drop, Illuminate Labs AB (design/logo), ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer,
LiquidLight, LiquidLight (design/logo), Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, MPI, Moldflow Plastics
Insight, Moldflow Plastics Xpert, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPX, MPX (design/logo), Mudbox, Multi-Master Editing,
Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials,
RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook,
Smoke, Softimage, Softimage|XSI (design/logo), Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, StudioTools, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG,
U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Volo, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.
All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.
Disclaimer
THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL
WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.
Published by:
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903, USA
Obsah
Kapitola 1
Správa a rozmístění sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vysvětlení rozmístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Plánování rozmístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kontrola připravenosti rozmístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Určení typu instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Určení modelu licenčního serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Konfigurace jednotlivých produktů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zahrňte aktualizace Service Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vytvoření síťového sdílení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vytváření rozmístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vytvoření původního rozmístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Úprava rozmístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nasměrování uživatelů k administrativnímu obrazu . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kapitola 2
Alternativní metody distribuce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Přehled metod rozmístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Použití skriptů k rozmístění programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vzorový instalační skript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použití přepínačů a příznaků ve skriptech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spuštění skriptů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Spuštění rozmístění pomocí zásad skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Přiřazení rozmístění počítačům pomocí zásad skupiny . . . . . . . . . . . . . 16
Ověření rozmístění zásady skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
iii
Použití nástroje Microsoft SCCM k rozmístění produktů . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení zdrojového adresáře pro nástroj SCCM . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vytvoření instalačního balíčku softwaru nástroje SCCM . . . . . . . . . . . . 20
Distribuce produktů pomocí softwaru pro tvorbu obrazů . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Distribuce více licencí samostatného produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Distribuce produktů se síťovou licencí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Obnovit hlavní obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vyčištění hlavního systému a obnovení operačního systému . . . . . . . . . 24
Kapitola 3
Dotazy týkající se instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dotazy týkající se licencí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Jaký je rozdíl mezi samostatnou a síťovou licencí? . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Čím je použití síťové verze licence softwaru výhodné? . . . . . . . . . . . . . 27
Co je to SAMreport-Lite? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dotazy týkající se rozmístění a sítí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kde najdu soubory rozmístění? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kdy mám do administrativních obrazu zahrnout všechny produkty?
Mohu produkty přidávat později? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Co jsou profily asociované s uživatelským nastavením počítače? . . . . . . . 29
Co se stane, když se rozhodnete připojit nebo sloučit aktualizace Service
Pack? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kde zjistím, zda jsou pro můj software k dispozici aktualizace Service
Pack? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Jak se extrahuje soubor MSP? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Jak mám konfigurovat síťový licenční server pro bránu firewall? . . . . . . . . 30
Dotazy týkající se odinstalace a údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Jak lze zjistit, co je součástí výchozí instalace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Je možné změnit při přidávání nebo odstraňování funkcí instalační
složku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jak mám instalovat nástroje a pomůcky po instalaci produktu? . . . . . . . . . 31
Proč mám produkt namísto opravy přeinstalovat? . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Potřebuji k přeinstalaci produktu původní média? . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jaké soubory zůstanou po odinstalaci softwaru v mém systému? . . . . . . . 32
Kapitola 4
Glosář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
iv | Obsah
Správa a rozmístění sítě
1
Vysvětlení rozmístění
Rozmístění představuje účinný způsob instalace jednoho nebo více produktů společnosti
Autodesk se standardní konfigurací do více počítačů. Soubory potřebné pro instalaci jsou
uloženy na síti, v administrativním obrazu, ve složce, do které mají sdílený přístup všichni
uživatelé. Chcete-li instalovat produkty, přejděte do složky rozmístění a dvakrát klikněte
na zástupce instalačního programu (soubor .LNK).
POZNÁMKA Instalační program odkazovaný v této příručce platí pouze pro operační
systémy Windows. Některé koncepce a postupy však mohou být užitečné i pro správce
produktů společnosti Autodesk v sítích se systémem Linux nebo Mac OS X.
Některá důležitá fakta o rozmístění:
■ Rozmístění lze vytvořit pro síťové licence nebo samostatné instalace pro více licencí.
■
V jedné složce může existovat více rozmístění s odlišnými konfiguracemi, které sdílí
stejný administrativní obraz, což je sada instalačních souborů.
■
Existující rozmístění může tvořit základ pro vytvoření dalšího rozmístění s jinou
konfigurací.
■
Rozmístění lze nakonfigurovat tak, aby generovalo protokolový soubor pro každou
instalaci. Správcům sítě mohou tyto protokoly pomoci při řešení problémů.
1
Plánování rozmístění
Kontrola připravenosti rozmístění
Tento kontrolní seznam určuje předběžné úkoly, které je třeba provést, informace, které
je třeba získat, a rozhodnutí, která je třeba učinit před vytvořením síťového rozmístění.
TIP Chcete-li zkontrolovat nastavení rozmístění včetně detailů konfigurace produktu,
můžete vytvořit zkušební rozmístění. Až se postup naučíte, můžete zkušební rozmístění
odstranit.
Kontrolní seznam rozmístění
Zkontrolujte systémové požadavky kliknutím na odkaz Systémové požadavky
v instalačním programu. Zkontrolujte, zda síť, servery a klientské počítače splňují
systémové požadavky.
Seznamte se s obecným postupem instalace typu licence, kterou jste zakoupili. Pro
rozmístění síťové licence byste měli znát název licenčního serveru a typ modelu
licenčního serveru, který byl zadán v okamžiku zakoupení licence. Další informace
naleznete v části Určení modelu licenčního serveru na straně 4
Nainstalujte a aktivujte všechny síťové nástroje a pomůcky pro správu. Pokud například
používáte síťovou licenci, nainstalujte nástroj Správce síťových licencí z instalačního
programu.
Vyhledejte sériové číslo a klíč produktu. Tyto se nacházejí na vnější straně obalu produktu
nebo v e-mailové zprávě, pokud jste si stáhli produkt nebo aktualizace od společnosti
Autodesk.
Určete síťové umístění pro rozmístění a vytvořte sdílenou složku, která bude rozmístění
obsahovat.
Pokud má produkt jazykové možnosti, určete, který jazyk bude pro každé rozmístění
použit.
POZNÁMKA Jazyky lze zahrnout při počátečním vytváření rozmístění nebo při vytváření
nové konfigurace rozmístění, ne však při úpravě rozmístění.
2 | Kapitola 1 Správa a rozmístění sítě
Kontrolní seznam rozmístění
Určete, zda chcete vytvořit protokolové soubory v jednotlivých počítačích, ve složce
rozmístění, nebo obojí.
Určete, zda má být instalace spuštěna v tichém režimu.
POZNÁMKA Když jsou produkty instalovány v tichém režimu, uživatelský systém se
po dokončení instalace může automaticky a bez varování restartovat.
Označte jiné použitelné nastavení konfigurace, například definované cesty hledání,
umístění podpůrných souborů, a zda chcete automaticky instalovat aktualizace Service
Pack.
Určení typu instalace
Při nastavení rozmístění určete typ instalace pomocí cílové platformy a typu licence.
Cílová platforma
Určete buď 32bitovou nebo 64bitovou platformu v závislosti na operačním systému
počítačů, které budou rozmístění používat. U některých produktů společnosti Autodesk
můžete nainstalovat 32bitovou verzi v 64bitovém operačním systému. Další informace
najdete v dokumentaci ke konkrétnímu produktu.
Typ licence
Vyberte v instalačním programu jeden z následujících typů licencí, v závislosti na typu
zakoupené licence:
Síťová licence U tohoto typu licence nainstalujete produkt do počítačů v síti spolu se
soubory a položkami registru, které umožňují komunikaci produktu s programem Správce
síťových licencí na jednom nebo více serverech. Také nadefinujete konfiguraci Správce
síťových licencí. Produkt společnosti Autodesk si při spuštění v klientském počítači vyžádá
licenci od Správce síťových licencí a potom ji po ukončení vrátí. Počítače, ve kterých
program běží na základě síťové instalace, nevyžadují individuální aktivaci. Další informace
naleznete v části Výběr modelu licenčního serveru na straně 4.
Hlavní výhoda síťové licence spočívá v tom, že můžete produkt nainstalovat do více
systémů, než je počet zakoupených licencí (například nakoupíte 25 licencí, ale produkt
nainstalujete do 40 počítačů). V každém okamžiku lze produkt spustit v maximálním
počtu počítačů, pro který vlastníte licence, takže získáte skutečné plovoucí licence.
Plánování rozmístění | 3
Samostatná licence Tento typ licence je určen pro samostatnou instalaci, kde se k instalaci
produktů do více počítačů používá jedno sériové číslo a klíč produktu. S tímto typem
licence nepoužíváte ke správě licencí Správce síťových licencí. Místo toho se instalace,
registrace a aktivace provádí v každém počítači. Po první aktivaci pomocí sériového čísla
a klíče produktu samostatné instalace pro více licencí proběhne aktivace automaticky u
všech počítačů s tímto rozmístěním, pokud jsou připojeny k internetu.
Určení modelu licenčního serveru
Pokud vyberete možnost Síťová licence, je třeba se rozhodnout, který model licenčního
serveru použijete k distribuci licencí produktu. Ten byl zadán jako jedna z následujících
úkonů při zakoupení licence:
■ Model s jedním licenčním serverem. Správce síťových licencí je nainstalován na
jednom serveru, takže správa licencí a související činnosti jsou omezeny na tento
server. Celkový počet licencí dostupných na serveru je zaznamenán v jednom
licenčním souboru.
■
Model distribuovaného licenčního serveru Licence jsou distribuovány ve více než
jednom serveru. Pro každý server je vyžadován jedinečný licenční soubor. Chcete-li
vytvořit distribuovaný licenční server, musíte spustit Správce síťových licencí na
každém serveru ve fondu distribuovaných serverů.
■
Model redundantního licenčního serveru K ověření každé licence jsou k dispozici
tři servery. S touto konfigurací jsou licence sledovány a vydávány v případě, že jsou
funkční alespoň dva servery. Licenční soubor je na všech třech serverech stejný a
Správce síťových licencí musí být spuštěn na každém serveru.
Všechny tyto modely licenčních serverů jsou podrobně popsány v Příručce licencí.
Doporučujeme, abyste si tuto příručku přečetli také před rozmisťováním produktu.
Příručku licencí otevřete kliknutím na odkaz Nápověda k instalaci v instalačním programu.
Konfigurace jednotlivých produktů
Při vytváření rozmístění můžete přijmout výchozí nastavení pro každý produkt, který
chcete instalovat, nebo můžete tato nastavení konfigurovat a vytvořit vlastní rozmístění.
Detaily konfigurace pro každý produkt jsou obvykle popsány v příslušném dodatku této
příručky. Doporučujeme tyto dodatky zkontrolovat a zjistit správná nastavení pro každý
produkt v rozmístění.
Chcete-li konfigurovat nastavení produktu, zkontrolujte na stránce Vytvoření rozmístění
v instalačním programu, zda je produkt vybrán k instalaci, a potom klikněte na tlačítko
produktu v posuvném seznamu. Otevře se panel konfigurace.
4 | Kapitola 1 Správa a rozmístění sítě
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Zvolené nastavení konfigurace bude použito pro každou
instanci produktu instalovaného z rozmístění. Jakmile je rozmístění vytvořeno, lze tato
nastavení změnit pouze úpravou rozmístění. Další informace naleznete v části Úprava
rozmístění na straně 9.
Většina produktů umožní zvolit typ instalace, buď typickou pro obvyklé volby, nebo
uživatelskou, kde můžete volby zkontrolovat podrobněji.
Některá další běžná nastavení produktu vypadají následovně:
■ uživatelské předvolby pro chování produktu,
■
instalace podpůrných souborů, například knihoven materiálů,
■
přístup k online zdrojům.
Další informace specifické pro určitý produkt nebo sadu zobrazíte kliknutím na tlačítko
Nápověda k instalaci.
Zahrňte aktualizace Service Pack
Většina produktů nabízí možnost zahrnout aktualizace Service Pack do rozmístění.
Aktualizaci Service Pack lze stáhnout z webu autodesk.com, případně je možné použít
aktualizaci Service Pack uloženou na místním pevném disku nebo v síťovém umístění.
V každém případě bude aktualizace service pack použita až po dokončení instalace
hlavního produktu.
Pokud vyberete možnost Instalovat aktualizaci Service Pack z webu autodesk.com,
aktualizace service pack bude stažena automaticky a nebude třeba extrahovat soubor
MSP.
Do rozmístění lze přidat více aktualizací Service Pack pouze v případě, že jsou aktualizace
Service Pack uloženy místně, nikoli v případě jejich stažení z webu autodesk.com.
POZNÁMKA Pokud postup rozmístění hlavního produktu zrušíte nebo dojde k jeho
selhání, instalace aktualizace service pack bude zrušena automaticky.
K dispozici jsou dvě možnosti zahrnutí aktualizací Service Pack do rozmístění:
■ Připojte aktualizaci Service Pack k rozmístění. Při připojení aktualizace Service
Pack bude stávající aktualizace použita pouze u aktuálního rozmístění. K rozmístění
lze připojit více aktualizací Service Pack. Soubor aktualizace Service Pack je zahrnut
v rozmístění a aktualizace Service Pack je použita po rozmístění produktu.
■
Slučte aktualizaci Service Pack do souboru MSI s administrativním obrazem. Při
použití této možnosti bude aktualizace Service Pack sloučena s administrativním
Plánování rozmístění | 5
obrazem. Po sloučení nelze aktualizaci Service Pack z administrativního obrazu
odebrat.
Extrahujte souboru Microsoft Installer Patch (MSP) z aktualizace service pack
1 Stáhněte aktualizaci Service Pack z webu podpory daného produktu.
2 Informace o použití záplaty naleznete v souboru Readme, který je součástí balíku.
3 Spusťte příkazový řádek systému Windows a zadejte název souboru aktualizace
s přepínačem /e a názvem cílového souboru. Zde je obecný formát příkazu:
<místní_jednotka:>\<název_opravy>.exe /e
<místní_jednotka:>\<název_opravy>.msp
Zde je příklad:
ProductSP1.exe /e ./ProductSP1.msp
kde ProductSP1.exe je název stažené aktualizace a ProductSP1.msp je název
extrahovaného souboru. Použití znaku „./“ před názvem rozbaleného souboru
umístí rozbalený soubor do stejné složky jako původní spustitelný soubor. Přepínač
příkazového řádku „e“ extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru.
Začlenění servisního balíku do rozmístění
Pokud chcete do rozmístění začlenit servisní balík, je třeba ze staženého spustitelného
souboru servisního balíku rozbalit soubor MSP.
1 Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack klikněte na tlačítko Procházet.
2 V dialogu Otevřít vyhledejte servisní balík, který chcete začlenit do rozmístění.
3 Vyberte soubor MSP a klikněte na tlačítko Otevřít.
4 Určete, zda chcete aktualizaci service pack přidat k rozmístění nebo sloučit
s administrativním obrazem.
5 Klikněte na tlačítko Další.
Vytvoření síťového sdílení
Jakmile budete plně připraveni k vytvoření rozmístění, budete moci nainstalovat a
rozmístit produkty společnosti Autodesk ze sdíleného síťového umístění. Sdílené síťové
umístění je instalační složka, ke které mají přístup všechny uživatelské počítače.
Rozmístění můžete vytvořit ve sdíleném síťovém umístění a nasměrovat uživatele do
tohoto umístění, odkud mohou program nainstalovat. Veškeré dílčí složky umístěné ve
sdílené síťové složce jsou automaticky sdíleny.
6 | Kapitola 1 Správa a rozmístění sítě
Pokud vyberete možnost vytvoření souboru síťového protokolu, pak během instalace
počítač uživatele zapisuje položky do souboru protokolu ve sdílené síťové složce. Proto
tato možnost vyžaduje, aby uživatelé měli oprávnění ke čtení a zápisu do sdílené síťové
složky.
Složky rozmístění můžete vytvořit ve sdíleném síťovém umístění jako součást postupu
vytvoření rozmístění. Jestliže chcete vytvořit několik rozmístění stejného produktu nebo
sady nakonfigurované pro různé uživatelské skupiny, pak tato rozmístění mohou sdílet
stejný administrativní obraz a zástupci se mohou nacházet ve stejné složce. Pokud však
plánujete vytvořit rozmístění různých produktů nebo sad, doporučuje se vytvořit
samostatné složky produktu ve sdíleném síťovém umístění dříve, než začnete rozmístění
vytvářet.
Další informace o vytvoření sdíleného síťového umístění naleznete v dokumentaci
k operačnímu systému.
Vytváření rozmístění
Vytvoření původního rozmístění
Tento postup použijte, pokud chcete vytvořit nové rozmístění z instalačního programu.
Během postupu můžete vytvořit výchozí rozmístění tím, že přijmete výchozí konfiguraci
jednotlivých instalovaných produktů, nebo můžete vytvořit vlastní rozmístění úpravou
nastavení konfigurace jednoho nebo více produktů v rozmístění.
Vytvoření původního rozmístění
1 Ukončete všechny spuštěné aplikace v počítači.
2 Spusťte instalační program.
3 Pokud jsou na první stránce dostupné jazykové možnosti, vyberte jazyk pro pokyny
k rozmístění a poté klikněte na tlačítko Vytvořit rozmístění.
4 Na stránce Konfigurovat <název> v části Administrativní obraz zadejte následující
údaje:
a Zadejte popisný název pro rozmístění, který označuje uživatelskou skupinu,
platformu nebo jiné atributy k odlišení tohoto rozmístění od ostatních.
b Zadejte nebo vyhledejte cestu ke sdílenému síťovému umístění, ve kterém
chcete vytvořit a uložit administrativní obraz. Uživatelé budou program
instalovat z tohoto umístění.
Vytváření rozmístění | 7
POZNÁMKA Informace o vytváření síťového sdílení najdete v části . na
straně 6.
c Zvolte 32bitovou nebo 64bitovou verzi cílového operačního systému.
d Vyberte, zda chcete zahrnout pouze produkty potřebné pro tuto konfiguraci.
■ Pokud vyberte tuto možnost, rozmístění nebude možné v budoucnu
upravit tak, aby zahrnovalo další produkty.
■
Pokud je tato možnost vypnutá, administrativní obraz bude obsahovat
všechny dostupné produkty, aby bylo možné aktuální rozmístění jakkoli
upravit.
5 V části Nastavení instalace vyberte jednu nebo více následujících možností:
■ Tichý režim spustí instalaci na pozadí, aniž by se zobrazovala výzva uživateli
k zadání údajů.
POZNÁMKA Tichý režim může po instalaci automaticky restartovat počítač,
aniž by uživatele upozornil.
■
Protokolový soubor na každé pracovní stanici může uživatelům povolit
kontrolovat vlastní instalace a odstraňovat problémy.
■
Síťový protokol v centrálním umístění usnadňuje správci sítě kontrolu dat
všech instalací.
POZNÁMKA Síťový protokol musí být ve sdílené složce, ke které mají uživatelé
rozmístění oprávnění ke čtení i zápisu. Jinak nebude možné zapisovat do
protokolu úspěšné a neúspěšné instalace.
6 Pročtěte si licenční ujednání k softwaru Autodesk a potvrďte, že s ním souhlasíte.
7 V dialogu Informace o produktu vyberte typ licence a zadejte sériové číslo a klíč
produktu. Pokud jsou tato data platná, zobrazí se zelené značky zaškrtnutí.
8 Pokud jste si jisti, že jsou informace o produktu v pořádku, klikněte na tlačítko
Další.
9 Na stránce Vytvořit konfiguraci rozmístění vyberte produkty, které chcete do
rozmístění zahrnout.
10 Chcete-li konfigurovat nastavení produktu, otevřete kliknutím na název produktu
panel konfigurace, ve kterém můžete prohlížet a měnit nastavení.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Zvolené nastavení konfigurace bude použito pro každou
instanci produktu instalovanou z daného rozmístění. Jakmile je rozmístění
vytvořeno, lze tato nastavení změnit pouze úpravou rozmístění.
8 | Kapitola 1 Správa a rozmístění sítě
Nastavení konfigurace se u různých produktů značně liší. Další informace získáte
kliknutím na tlačítko Nápověda k instalaci a zobrazením dokumentace produktu.
11 Chcete-li vytvořit rozmístění, klikněte na tlačítko Vytvořit.
Jakmile je rozmístění vytvořeno, otevře se stránka Konfigurace dokončena, na
které budou uvedeny užitečné cesty k novému rozmístění a odkaz pro registraci
produktů online.
12 Po dokončení práce na této obrazovce klikněte na tlačítko Dokončit.
Úprava rozmístění
Uvnitř každého rozmístění je složka Tools (Nástroje), která obsahuje zástupce (soubor
.LNK) s názvem Vytvořit a upravit rozmístění. Tohoto zástupce můžete použít
k následujícím činnostem:
■ vytvoření nové konfigurace rozmístění,
■
vytvoření nové konfigurace rozmístění, která používá existující rozmístění jako
šablonu,
■
úpravě konfigurace existujícího rozmístění.
Stránka instalačního programu vás provede celým procesem podobně jako při tvorbě
původního rozmístění. Pokud původní administrativní obraz byl nastaven tak, aby
obsahoval pouze produkty vyžadované konfigurací rozmístění, budou dostupné možnosti
vytvoření nebo úpravy rozmístění omezené. Zejména nebude možné přidat k rozmístění
produkty, které nejsou součástí původního administrativního obrazu. Pokud však původní
administrativní obraz nebyl vytvořen tak, aby obsahoval jen požadované produkty, pak
obsahuje soubory všech produktů. Díky tomu můžete při úpravě tohoto rozmístění nebo
při vytváření nové konfigurace rozmístění přidat další produkty.
Jak upravit rozmístění
1 Otevřete sdílenou síťovou složku, která obsahuje rozmístění.
2 Ve složce Nástroje dvakrát klikněte na zástupce Vytvořit a upravit rozmístění.
Instalační program se otevře na stránce Upravit rozmístění.
3 Vyberte na stránkách konfigurace rozmístění požadované možnosti.
4 Klikněte na položku Vytvořit rozmístění.
Vytváření rozmístění | 9
Nasměrování uživatelů k administrativnímu
obrazu
Po vytvoření rozmístění mohou uživatelé program instalovat pomocí zástupce (soubor
.LNK) umístěného ve složce rozmístění s administrativním obrazem. Název zástupce se
shoduje s názvem rozmístění zadaným při vytváření rozmístění. Oznamte uživatelům
název zástupce a jeho umístění. Instruujte je, že instalaci spustí dvojitým klinutím na
zástupce. Pokud rozmístění používá tichý režim, doporučte uživatelům, aby během
instalace měli ostatní aplikace ukončené, protože se jejich počítače mohou po instalaci
produktů automaticky restartovat.
10 | Kapitola 1 Správa a rozmístění sítě
Alternativní metody
distribuce
2
Přehled metod rozmístění
Kromě standardních rozmístění můžete použít následující alternativní metody rozmístění
programů společnosti Autodesk na platformách Windows:
■ Skriptování Viz Použití skriptů k rozmístění programu na straně 11.
■
Objekty zásad skupiny (GPO) Viz . na straně 15.
■
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) Viz část Použití nástroje
Microsoft SCCM k rozmístění produktů na straně 19.
■
Software pro vytvoření obrazu disku Viz . na straně 22.
Použití skriptů k rozmístění programu
Skript provádí příkaz nebo sadu příkazů. Skripty jsou podobné dávkovým souborům, ale
jsou flexibilnější. Instalační skripty jsou nejužitečnější pro instalace samostatných verzí
programů na počítače připojené k síti. Skripty jsou také vhodné pro instalaci aktualizací,
doplňků a prvků object enabler v síti.
Skript vytvoříte pomocí textového editoru, jako je například Poznámkový blok, a potom
jej uložíte do souboru ve formátu ASCII s příponou .VBS. Skripty se skládají z jednoho nebo
více příkazů, z přepínačů příkazů, které určují volby, a z příznaků, které volby upravují.
Instalační skript také obsahuje názvy cest.
Instalační skript najde umístění instalačního souboru produktu setup.exe. Je třeba odkazovat
na soubor setup.exe na instalačním médiu. Například:
Disk CDROM1 produktu společnosti Autodesk\setup.exe
11
Pro správnou funkci produktu společnosti Autodesk musíte mít oprávnění správce
systému v počítači, kam se program instaluje, a musí být nainstalován následující software:
■ Microsoft Internet Explorer 6.0 s aktualizací Service Pack 1 nebo novější
Prohlížeč Microsoft Internet Explorer je možné stáhnout z webové stránky společnosti
Microsoft www.microsoft.com.
■
■
Microsoft Scripting Engine
Vzorové skripty v této části jsou založeny na nástroji Microsoft Scripting Engine 5.6,
který funguje s jazyky VBScript i JavaScript. Skriptovací modul si můžete zdarma
stáhnout z webových stránek MSDN. Přejděte na adresu www.msdn.microsoft.com a
vyhledejte skriptování (scripting). Jsou zde rovněž k dispozici vzorové skripty a soubory
nápovědy.
Vzorový instalační skript
Vzorový skript v této části nainstaluje program v typické konfiguraci. Chcete-li si postup
usnadnit, zkopírujte tento vzorový skript a dosaďte do něj vlastní informace; stejné názvy
se používají pro různé položky. Název protokolu je vytvořen při spuštění instalace
produktu. Je možné použít název protokolu ve skriptu nebo jej změnit na jiný.
Předpona sériového čísla: 123
Sériové číslo: 12345678
Vzorový skript pro bezobslužnou instalaci používá syntaxi uvedenou v následující části.
Skriptovaná instalace aplikace AutoCAD
' Scripted installation for AutoCAD 2012 - English Option
explicit
' Create variables dim shell dim productType dim
strADSKSNPrefix dim strADSKSNNumber dim strADSKProdKey dim
strLocale dim strACADStandaloneNetworkType dim
strADSKLicenseServerType dim strADSKLicenseType dim
strADSKServerName dim strADSKServerPath dim
strADSKServerHostID dim strADSKPath dim strSourcePath '
' Script initialization Set shell =
CreateObject("WScript.Shell") productType = "ACAD"
' Serial Number information strADSKSNPrefix = "123"
strADSKSNNumber = "12345678" strADSKProdKey="ABCDE" 'Locale
12 | Kapitola 2 Alternativní metody distribuce
information, for example en-US = US English, de-DE =
Deutchland German, ja-JP = Japan Japanese strLocale="en-US"
' en-US, de-DE, ja-JP '
' Source to install from (e.g. D: is assumed to be Install
Media) strSourcePath = "D:\" ' ' Destination to install
to strADSKPath =
Shell.ExpandEnvironmentStrings("%ProgramFiles%") +
"\Autodesk\" + "AutoCAD 2012" If strLocale <> "" Then
strADSKPath = strADSKPath + " " + strLocale strADSKPath =
strADSKPath + "\"
' Uncomment the relevant version of your installation Default is Standalone ' For Standalone
RunStandaloneInstall() ' ' For Single Network License Server
'RunSingleLicenseServerInstall() ' ' End of Script
Wscript.quit()
' Function RunStandaloneInstall shell.run
DefaultCommand(),2,1 end function
' Function RunSingleLicenseServerInstall ' Update with the
correct information for the license server
strACADStandaloneNetworkType = "3" strADSKLicenseServerType
= "Single Server License" strADSKLicenseType = "Network
License" strADSKServerPath = "myFlexNetServer" ' HOSTID or
MAC address strADSKServerHOSTID = "000000000000" ' '
Consolidate the two values strADSKServerPath =
strADSKServerPath & " " & strADSKServerHOSTID shell.run
MakeCommand(),2,1 end function
' Function DefaultCommand dim retString ' /qb for silent
install ' /c [key] override parameters for the key ' /w
wait until installation completes before returning to script
' /o reboot after install completes retString = """" &
strSourcePath & "\setup.exe" & """" & " /t /qb " If
strLocale <> "" then retString = retString & "/Language "
& strLocale End if retString = retString & " /c " &
productType & ": " retString = retString & "INSTALLDIR="
& """" & strADSKPath & """" & " " retString = retString &
"ACADSERIALPREFIX=" & strADSKSNPrefix & " " retString =
retString & "ACADSERIALNUMBER=" & strADSKSNNumber & " "
retString = retString & "ADLM_PRODKEY=" & strADSKProdKey
& " " retString = retString & "InstallLevel=5 "
DefaultCommand = retString & " " end function
Použití skriptů k rozmístění programu | 13
' Function MakeCommand dim retString retString =
DefaultCommand() & " " retString = retString &
"ACADSTANDALONENETWORKTYPE=" & """" &
strACADStandaloneNetworkType & """" & " " retString =
retString & "ACADLICENSESERVERTYPE=" & """" &
strADSKLicenseServerType & """" & " " retString = retString
& "ACADLICENSETYPE=" & """" & strADSKLicenseType & """"
& " " retString = retString & "ACADSERVERPATH=" & """" &
strADSKServerPath & """" & " " MakeCommand = retString end
function
Použití přepínačů a příznaků ve skriptech
V následující tabulce je uvedeno několik přepínačů a příznaků důležitých pro instalaci.
Jednotlivé produkty používají jiné, které odrážejí jejich instalační data a postup.
POZNÁMKA Instalační přepínač je třeba nastavit na hodnotu INSTALLDIR=. Pokud tak
neučiníte, jiné programy, např. Pomůcka pro přenos licencí, nebudou nainstalovány.
Přepínače v instalačních skriptech
Přepínač
Popis
INSTALLDIR=
Určuje umístění pro instalaci produktu.
ACADSERIALPREFIX=
Určuje číslice před spojovníkem v sériovém čísle.
ACADSERIALNUMBER=
Určuje sériové číslo.
ADLM_PRODKEY=
Určuje klíč produktu (nachází se na stejném popisku
jako sériové číslo).
Příznaky uživatelského rozhraní
Značka
Popis
q
Určí, že bude instalace probíhat v tichém režimu.
14 | Kapitola 2 Alternativní metody distribuce
Spuštění skriptů
Po vytvoření skriptu jej přesunete na server nebo použijete přiřazené písmeno jednotky
nebo cestu UNC (Universal Naming Conventions). Pokud skript umístíte na server, odkud
jej mohou uživatelé spouštět, vytvořte na serveru sdílenou složku pro sdílení s příslušnými
oprávněními. Uživatelům, kteří budou skript jen spouštět, stačí přístup do sdílené složky
pouze ke čtení.
Dále v jiném umístění na serveru vytvořte adresář pro každý produkt, který chcete
instalovat. Vyberte umístění tohoto adresáře, které nebudete měnit, abyste mohli vytvořit
směrování na soubory MSI ve skriptech. Zkopírujte do tohoto adresáře instalační soubory
z média produktu. Rovněž můžete vytvořit adresáře pro aktualizace, doplňky a vlastní
uživatelské nástroje.
Instalační skript můžete spustit jednou z následujících metod:
■ Spusťte skript ručně na každém počítači. Chcete-li spustit instalaci, vložte skript do
dialogu Spustit nebo jej spusťte z příkazového řádku systému Windows.
■
Každému uživateli, který má skript spustit, odešlete e-mail s cestou UNC a veškerými
potřebnými pokyny.
■
Odešlete skript s pokyny k použití elektronickou poštou každému uživateli.
■
Nastavte skript, aby byl spuštěn po přihlášení.
Spuštění rozmístění pomocí zásad skupiny
Pomocí zásad skupiny lze inzerovat a instalovat program přiřazením rozmístění počítačům.
Rozmístění přiřazené k počítači může být použito všemi uživateli počítače. Obecně je
vhodné přiřadit rozmístění počítači, který je sdílen několika uživateli.
POZNÁMKA Produkty společnosti Autodesk jsou navrženy tak, aby mohly být instalovány
na počítač a uživatel, který se přihlásí k počítači, si tento software mohl spustit. Pokud
rozmístění přiřadíte konkrétnímu uživateli a nikoli počítači, mohou nastat problémy,
pokud se druhý uživatel pokusí nainstalovat nebo odinstalovat kopii programu.
V další části jsou uvedeny výhody a nevýhody používání zásad skupiny.
Výhody
■
Dobře spolupracuje s rozmístěním.
■
Umožňuje přidávat do rozmístění vlastní soubory.
■
Umožňuje rozmístění do počítačů namísto konkrétních uživatelů.
Spuštění rozmístění pomocí zásad skupiny | 15
Nevýhody
■
Znemožňuje převedení parametrů příkazového řádku do spustitelného souboru MSI.
Je třeba místo toho použít skripty.
■
Neumožňuje přizpůsobení jiných nastavení aplikace než těch, která jsou nastavena
při vytváření rozmístění.
Produkty společnosti Autodesk obvykle vyžadují určitý software, který musí být na jejich
podporu nainstalován v počítači. Než budete moci používat zásady skupiny, musí být
nainstalováno zejména rozhraní Microsoft.NET Framework 4.0, program Fusion a modul
plug-in Fusion. Před rozmístěním produktů zkontrolujte systémové požadavky pro jednotlivé
produkty a zkontrolujte, zda jsou nainstalovány v počítači, kam bude program instalován.
Distribuce programu prostřednictvím zásad skupiny zahrnuje tři hlavní kroky:
1 Vytvořte distribuční bod sdílení aplikace. Distribuční bod sdílení aplikace je
vytvořen při vytváření rozmístění. Informace o vytvoření rozmístění naleznete
v části Vytvoření původního rozmístění na straně 7.
2 Přiřaďte rozmístění k počítači. Viz . na straně 16.
3 Ověřte instalaci. Potvrďte, že byl program správně nainstalován. Viz Ověření
rozmístění zásady skupiny na straně 18.
Přiřazení rozmístění počítačům pomocí zásad
skupiny
Proveďte následující postupy v počítači se systémem Windows XP nebo na serveru se
systémem Windows 2000 či 2003, ve kterém je nainstalována Konzola pro správu zásad
skupiny a který má přístup k serveru Active Directory.
POZNÁMKA Další informace najdete na webových stránkách Microsoft TechNet zadáním
hledaného výrazu "Group Policy Management Console".
Jak přiřadit rozmístění k počítači
1 Spusťte konzolu správy zásad skupiny (gpmc.msc).
2 Klikněte pravým tlačítkem na organizační jednotku, ve které chcete vytvořit objekt
zásad skupiny (GPO). Poté vyberte možnost Vytvořit a propojit GPO zde a
pojmenujte zásadu skupiny.
3 Upravte zásadu.
16 | Kapitola 2 Alternativní metody distribuce
4 V dialogu Editor objektů zásad skupiny v části Nastavení softwaru klepněte pravým
tlačítkem na položku Instalace softwaru a poté klepněte na položku Nový ➤
Balíček.
5 V dialogu Otevřít přejděte na administrativní obraz vytvořený pomocí procesu
rozmístění. Přejděte do složky AdminImage/<typ procesoru>/<složka s názvem
produktu>. Typ procesoru je x86 nebo x64, v závislosti na typu procesoru
vytvořeném v rozmístění.
Příklady
Rozmístění x86:
\\server123\Deployment\AdminImage\x86\acad
Rozmístění x64:
\\server123\Deployment\AdminImage\x64\acad
6 Vyberte soubor instalačního balíčku systému Windows s názvem acad-<název
rozmístění>-for-GPO.msi. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Pokud má rozmístění název „Design 2012 32 bit“, pak bude mít soubor MSI
rozmístění název acad-Design 2012 32 bit-for-GPO.msi.
7 V dialogu Rozmístit software vyberte možnost Pokročilé a klikněte na tlačítko OK.
8 V dialogu Vlastnosti na kartě Modifikace klikněte na tlačítko Přidat.
9 V dialogu Otevřít vyberte soubor balíčku transformace s názvem acad-<název
rozmístění>.mst). Klikněte na tlačítko Otevřít.
10 V dialogu Vlastnosti na kartě Modifikace klikněte na tlačítko Přidat.
11 V dialogu Otevřít vyhledejte složku <umístění rozmístění>\Tools a vyberte soubor
balíčku transformace s názvem gpo.mst.
12 Kliknutím na tlačítko OK balíček ukončete.
Přidání jazykového balíčku
Pokud produkt používá jazykové balíčky, je třeba přidat do jazykového balíčku jazyk.
Přidání jazykového balíčku
1 V dialogovém okně Editor objektů zásad skupin v části Nastavení softwaru klikněte
pravým tlačítkem myši na možnost Instalace softwaru pro tentýž objekt a poté
klikněte na položky Nový ➤ Balíček.
Spuštění rozmístění pomocí zásad skupiny | 17
2 V dialogu Otevřít vyhledejte umístění administrativního obrazu, které jste určili
při vytváření rozmístění. Přejděte ke složce AdminImage\<typ
procesoru>\<lokalita>\acad. Klikněte na tlačítko Otevřít.
<Lokalita> použitá v příkladech je en-us pro americkou angličtinu (USA).
Příklady
Rozmístění x86: \\server123\Deployment\AdminImage\x86\en-us\acad
Rozmístění x64: \\server123\Deployment\AdminImage\x64\en-us\acad
3 V dialogu Rozmístit software vyberte možnost Pokročilé a klikněte na tlačítko OK.
4 V dialogu Vlastnosti v aplikaci <název produktu> na kartě Modifikace klikněte na
tlačítko Přidat.
5 V dialogu Otevřít vyberte soubor balíčku transformace s názvem acad-<název
rozmístění>.mst, který se nachází ve složce AdminImage\<typ procesoru>\acad.
Klikněte na tlačítko Otevřít.
6 V dialogu Vlastnosti v aplikaci <název produktu> na kartě Modifikace klikněte na
tlačítko Přidat.
7 V dialogu Otevřít vyhledejte složku <umístění rozmístění>\Tools a vyberte soubor
balíčku transformace s názvem gpo.mst.
8 Kliknutím na tlačítko OK balíček ukončete.
Objekt zásad skupiny bude přiřazen ke všem počítačům, které jsou členy organizační
jednotky, pro kterou byl objekt zásad skupiny vytvořen. Po restartování počítače v
organizační jednotce bude program nainstalován a bude dostupný všem uživatelům
počítače. Viz . Správné vytvoření zásady skupiny lze ověřit v části na straně 18.
Ověření rozmístění zásady skupiny
Chcete-li ověřit, zda bylo rozmístění správně přiřazeno k počítači, restartujte počítač,
který se nachází ve stejné organizační jednotce, pro jakou byly vytvořeny zásady skupiny.
Program bude nainstalován před zobrazením výzvy k přihlášení. Operační systém zobrazí
zprávy o zásadě skupiny, včetně zprávy o instalaci jakéhokoli spravovaného softwaru.
Po přihlášení dvojitým kliknutím na ikonu programu na ploše dokončete instalaci a
spusťte program.
POZNÁMKA Pokud se vyskytne problém, bude v Prohlížeči událostí systému v části
Aplikace zaprotokolován záznam.
18 | Kapitola 2 Alternativní metody distribuce
Použití nástroje Microsoft SCCM k rozmístění
produktů
Nástroj Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) umožňuje spravovat
distribuci softwaru do vybraných cílových systémů prostřednictvím dálkového procesu.
Chcete-li získat další informace o tomto tématu, přejděte na téma Microsoft TechNet a
hledejte výraz "System Center Configuration Manager".
POZNÁMKA Před použitím nástroje SCCM k distribuci produktů společnosti Autodesk
musí být v každém cílovém počítači nainstalováno rozhraní Microsoft.NET Framework
4.0.
Při rozmísťování produktů společnosti Autodesk pomocí nástroje SCCM doporučujeme
postupovat takto:
1 Určete nebo vytvořte množinu cílových počítačů, které mají být příjemci
softwarového balíčku.
2 Vytvořte zdrojový adresář pomocí postupu Vytvořit rozmístění v instalačním
programu. Viz Nastavení zdrojového adresáře pro nástroj SCCM na straně 19.
3 Vytvořte balíček nástroje SCCM k rozmístění do cílových systémů a upozorněte
uživatele, že softwarový balíček je k dispozici. Viz Vytvoření instalačního balíčku
softwaru nástroje SCCM na straně 20.
POZNÁMKA Distribuce rozhraní DirectX 9.0C do systému Windows XP pomocí nástroje
SCCM není podporována. Pro správnou funkci produktu společnosti Autodesk musíte
nainstalovat rozhraní DirectX 9.0C ručně z média produktu
(<médium>\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe). Tato verze rozhraní DirectX 9.0C je
přizpůsobena k použití s produkty společnosti Autodesk.
Nastavení zdrojového adresáře pro nástroj
SCCM
Při rozmístění produktů společnosti Autodesk pomocí nástroje SCCM nastavíte zdrojový
adresář pomocí procesu Vytvořit rozmístění v instalačním programu.
Pomocí postupu Vytvořit rozmístění vytvoříte administrativní obraz, který nástroj SCCM
použije k distribuci produktů společnosti Autodesk do cílových systémů. Umístěním
administrativního obrazu je zdrojový adresář balíčku.
Použití nástroje Microsoft SCCM k rozmístění produktů | 19
Chcete-li získat další informace o rozmístěních a o nastavení zdrojového adresáře pro
software Autodesk, přečtěte si téma Vysvětlení rozmístění na straně 1.
POZNÁMKA Než se pokusíte nakonfigurovat nástroj SCCM pro rozmístění produktu,
doporučujeme provést test rozmístění, aby bylo jisté, že lze produkt nainstalovat úspěšně.
Test rozmístění
1 Přihlaste se k počítači s operačním systémem Windows jako uživatel s oprávněními
správce.
2 Přejděte do zdrojového adresáře, ve kterém byl vytvořen administrativní obraz.
3 Dvakrát klikněte na zástupce rozmístění vytvořeného rozmístěním.
Program se nainstaluje, nebo se do souboru protokolu zapíší informace o chybě,
která nastala ve složce %temp%.
Vytvoření instalačního balíčku softwaru
nástroje SCCM
Po vytvoření zdrojového adresáře v průběhu postupu rozmístění vytvoříte instalační
balíček nástroje SCCM. Balíček nástroje SCCM obsahuje soubory a instrukce, které nástroj
SCCM použije k distribuci softwaru a inzerci balíčku. Během procesu rozmístění jsou
vytvořeny soubory a instrukce, nástroj SCCM je však nutné k použití těchto souborů
nakonfigurovat.
Jak vytvořit softwarový instalační balíček pomocí nástroje SCCM
1 Klikněte na nabídku Start ➤ Programy nebo Všechny programy ➤ Microsoft
System Center ➤ Configuration Manager 2007 ➤ ConfigMgr Console.
2 V okně Konzola správce konfigurace rozbalte seznam Distribuce softwaru.
3 Pravým tlačítkem klikněte na položky Balíčky ➤ Distribuovat ➤ Software.
4 V průvodci distribucí softwaru klikněte na tlačítko Další.
5 V dialogovém okně Balíček vyberte položku Vytvořit nový balíček a program bez
definičního souboru. Klikněte na tlačítko Další.
6 V dialogu Identifikace sady zadejte informace o názvu, verzi, vydavateli a jazyku
a veškeré poznámky. Klikněte na tlačítko Další.
7 V dialogu Zdrojové soubory vyberte, odkud má nástroj SCCM soubory načíst, a
určete možnosti jejich správy. Vyberte možnost Vždy získávat soubory ze
zdrojového adresáře. Klikněte na tlačítko Další.
20 | Kapitola 2 Alternativní metody distribuce
8 V dialogu Zdrojový adresář určete umístění zdrojového adresáře. Klikněte na
tlačítko Další.
9 V dialogu Distribuční místa vyberte distribuční body. Toto je umístění, ze kterého
bude softwarový balíček rozmístěn do cílových počítačů. Klikněte na tlačítko Další.
10 V dialogu Identifikace programu zadejte název programu. To je název, který se
zobrazuje v nabídce Přidat nebo odebrat programy v ovládacích panelech. V poli
Příkazový řádek zadejte řetězec AdminImage\setup.exe /W /Q /I
AdminImage\<název rozmístění>.ini /Lang en-US. Pokud je například rozmístění
pojmenováno "Adsk-2012", zadejte AdminImage\setup.exe /W /Q /I
AdminImage\Adsk-2012.ini /Lang cs-CZ. Klikněte na tlačítko Další.
POZNÁMKA Výše uvedený příklad předpokládá, že jazykový balíček, který chcete
nainstalovat, je čeština. /W je příznak nástrojů SMS a SCCM, /Q znamená tichou
instalaci, /I značí, že jde o instalaci rozmístění.
11 V dialogovém okně Vlastnosti programu vyberte z rozevíracího seznamu Program
lze spustit způsob instalace programu. Můžete vybírat z těchto možností:
■ Pouze při přihlášení uživatele;
■
Bez ohledu na to, zda je uživatel přihlášen;
■
Pouze není-li přihlášen žádný uživatel.
12 Z rozevíracího seznamu Po spuštění vyberte akci, která se provede po instalaci
programu. Můžete vybírat z těchto možností:
■ Není vyžadována žádná akce.
■
Program restartuje počítač.
■
Nástroj ConfigMgr restartuje počítač.
■
Nástroj ConfigMgr odhlásí uživatele.
POZNÁMKA Některé produkty vyžadují po instalaci restartování systému.
Klikněte na tlačítko Další.
13 V dialogu Inzerovat program vyberte možnost Ano pro inzerci programu. Klikněte
na tlačítko Další.
14 V dialogu Vyberte program pro inzerování vyberte sadu, kterou chcete inzerovat.
Klikněte na tlačítko Další.
15 V dialogu Vyberte program ➤ Cíl inzerce vyberte soubor osob, jimž chcete
inzerovat, nebo vytvořte nový soubor.
16 V dialogu Vyberte program ➤ Název inzerce zadejte nebo změňte název inzerce.
Přidejte další komentáře, které slouží jako popis inzerce. Klikněte na tlačítko Další.
Použití nástroje Microsoft SCCM k rozmístění produktů | 21
17 V dialogu Vyberte program ➤ Dílčí kolekce inzerce vyberte jednu z následujících
možností:
■ Inzerovat tento program do existující kolekce;
■
Vytvořit novou kolekci a inzerovat program do ní.
18 Klikněte na tlačítko Další.
19 Je-li třeba, v dialogu Vyberte program ➤ Plán inzerce nastavte možnosti inzerování
programu v určité datum a čas nebo nastavte datum vypršení platnosti. Klikněte
na tlačítko Další.
20 V dialogu Vyberte program ➤ Přiřadit program vyberte jednu z následujících
možností:
■ Je-li instalace povinná, vyberte možnost Ano, přiřadit program.
■
Je-li instalace volitelná, vyberte možnost Ne, program nepřiřazovat.
Klikněte na tlačítko Další.
21 V dialogu Souhrn zkontrolujte informace inzerce. K provedení jakýchkoli změn
použijte tlačítka Zpět. Dokončete postup kliknutím na tlačítko Další.
Distribuce produktů pomocí softwaru pro tvorbu
obrazů
Software pro tvorbu obrazů, např. Norton Ghost, můžete použít k vytvoření hlavního
obrazu pro distribuci produktů společnosti Autodesk. Po vytvoření pak lze hlavní obraz
replikovat do dalších počítačů ve vaší společnosti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Společnost Autodesk nedoporučuje ani nepodporuje distribuci
produktů pomocí softwaru pro tvorbu obrazů. Pokud však plánujete použít tuto metodu
distribuce, pečlivě projděte následující pokyny.
Použití softwaru pro tvorbu obrazů může vést ke konfliktům s licencí produktu, neúplné
instalaci a problémům s aktivací.
POZNÁMKA Pokud se v prostředí s disky připojenými k rozhraní SATA v poli RAID
vyskytují potíže s licencováním, může používání softwaru pro tvorbu obrazů
k distribuování produktů společnosti Autodesk způsobovat problémy s aktivací, např.
zobrazení zprávy „Limit aktivačního kódu byl překročen“.
22 | Kapitola 2 Alternativní metody distribuce
Distribuce více licencí samostatného produktu
Hlavní obraz lze použít k distribuci více licencí samostatné verze produktu do více
počítačů.
POZNÁMKA Při použití nástroje Norton Ghost je třeba zadat přepínač -ib, aby byl
součástí hlavního obrazu i bootovací sektor. Další podrobnosti o přidávání bootovacího
sektoru k hlavnímu obrazu naleznete v dokumentaci softwaru pro tvorbu obrazů.
Hlavní obrazy byste neměli vytvářet, pokud jste již dříve spouštěli produkty společnosti
Autodesk v hlavním počítači. Může být zapotřebí vyčištění systému. Další informace
naleznete v části Vyčištění hlavního systému a obnovení operačního systému na straně
24.
Jak distribuovat více licencí samostatné verze produktu na více počítačů pomocí
hlavního obrazu
1 Vytvořte síťové rozmístění pro více licencí samostatné verze produktu. Další
informace naleznete v části Vytvoření původního rozmístění na straně 7.
2 Nainstalujte produkt Autodesk z rozmístění do hlavního počítače.
3 Na hlavním počítači proveďte některý z následujících úkonů:
■ Vytvořte hlavní obraz včetně bootovacího sektoru. Před distribucí produktu
jej odzkoušejte na jiném než hlavním počítači. Spusťte produkt na jiném
počítači, zaregistrujte jej a aktivujte. Uživatelé mají zkušební lhůtu pro registraci
a aktivaci produktu ve svých počítačích.
■
Spusťte a přizpůsobte produkt dle potřeby. Vytvořte hlavní obraz a proveďte
jeho distribuci uživatelům. Jsou-li počítače uživatelů připojeny k internetu,
produkt se aktivuje automaticky. Uživatelé, jejichž počítače nejsou připojeny
k internetu, mají k dispozici 7denní dobu odkladu, během které mohou produkt
zaregistrovat a aktivovat.
4 Použijte hlavní obraz na cílových počítačích.
Distribuce produktů se síťovou licencí
Hlavní obraz můžete použít k distribuci produktů se síťovou licencí.
Jak distribuovat produkt se síťovou licencí na více počítačů pomocí hlavního obrazu
1 Vytvořte síťové rozmístění pro produkt se síťovou licencí. Další informace naleznete
v části Vytvoření původního rozmístění na straně 7.
Distribuce produktů pomocí softwaru pro tvorbu obrazů | 23
2 Nainstalujte produkt z rozmístění do hlavního počítače.
POZNÁMKA Licenční server musí být spuštěn a každý počítač musí být připojen
k síti, aby mohl obdržet licenci.
3 Po instalaci produktu vytvořte pomocí softwaru ke tvorbě obrazů hlavní obraz
pevného disku počítače.
4 Použijte hlavní obraz na cílových počítačích.
Obnovit hlavní obraz
Následující postup předpokládá, že jste před přeformátováním počítače uložili kopii
složky AdLM (a složky Product Licenses, pokud je vytvořena) ze všech počítačů do jiného
počítače nebo na disk.
Jak obnovit produkt pomocí hlavního obrazu
1 Ukončete aplikaci. Nespouštějte aplikaci znovu, dokud nedokončíte následující
postup.
2 V nástroji Průzkumník Windows zkopírujte složku AdLM z příslušné níže uvedené
cesty do umístění odlišného od disku, který bude obnovován.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
3 Přeformátujte počítač a obnovte hlavní obraz.
POZNÁMKA Neprovádějte nízkoúrovňové formátování pevného disku.
4 Zkopírujte složku AdLM vytvořenou v kroku 2 do jejího původního umístění v nově
zformátovaném počítači.
POZNÁMKA Když obnovíte obraz disku, veškeré pozměněné soubory budou vráceny
do původního stavu a připraveny k opětovnému použití. Licenční soubory budou
zachovány a nebude nutná žádná opakovaná aktivace produktů.
Vyčištění hlavního systému a obnovení
operačního systému
Pokud jste již spustili produkt společnosti Autodesk v hlavním počítači, je třeba hlavní
počítač před vytvořením hlavního obrazu řádně vyčistit.
24 | Kapitola 2 Alternativní metody distribuce
Jak vyčistit hlavní počítač a obnovit operační systém
1 Vyčistěte pevný disk včetně bootovacího sektoru.
Pokud například používáte nástroj GDISK programu Norton, použijte následující
příkaz:
gdisk 1 /diskwipe
Číslo 1 označuje disk, který má být vyčištěn.
POZNÁMKA Používáte-li jiný nástroj než Norton Ghost, ujistěte se, že vyčistí
bootovací sektor, jinak nebudete schopni produkty Autodesk aktivovat.
2 Vytvořte nový oddíl a použijte k instalaci operačního systému disk pro obnovu
nebo média produktu.
Distribuce produktů pomocí softwaru pro tvorbu obrazů | 25
26
Dotazy týkající se
instalace
3
Tato část poskytuje odpovědi na některé často kladené otázky týkající se instalace a rozmístění. Pokud
potřebujete další informace a pomoc, přejděte na odkaz Podpora společnosti Autodesk, klepněte na název
svého produktu a vyhledat jej ve znalostní databáze.
Dotazy týkající se licencí
Jaký je rozdíl mezi samostatnou a síťovou licencí?
Samostatné licence podporuje jeden nebo více produktů společnosti Autodesk pro
jednotlivého uživatele. Podobně platí, že samostatná licence pro více počítačů podporuje
určitý počet uživatelů. Zatímco software lze instalovat do více počítačů ve vaší firmě, počet
licencí pro uživatele nelze překročit.
Síťová licence podporuje určitý maximální počet uživatelů, kteří jsou připojeni k síti. Licence
uživatelům vydává softwarová pomůcka s názvem Správce síťových licencí (NLM) až do
počtu zakoupených licencí. Po dosažení počtu licencí nelze produkt společnosti Autodesk
spustit v dalších počítačích, dokud není některá licence programu Správce síťových licencí
vrácena.
Čím je použití síťové verze licence softwaru
výhodné?
Síťová licence umožňuje snadnější správu licencí ve velkých návrhářských nebo
konstrukčních firmách, školních třídách a jiných prostředích, kde je třeba podpořit mnoho
uživatelů. Program Správce síťových licencí umožňuje centralizované řízení licencí včetně
jejich registrace, aktivace a distribuce uživatelům. Jednou z hlavních výhod síťové licence
27
je to, že můžete produkty nainstalovat do více počítačů, než je počet zakoupených licencí.
Můžete například zakoupit 25 licencí, ale nainstalovat je do 40 počítačů pro snadný
přístup. Produkty lze vždy spustit maximálně v tolika počítačích, kolik máte licencí. To
znamená, že máte skutečně plovoucí licenci. Systém síťových licencí lze také
nakonfigurovat tak, aby umožnil uživatelům vypůjčit si licenci na omezenou dobu, po
kterou ji chtějí používat v počítači odpojeném od sítě.
Co je to SAMreport-Lite?
SAMreport-Lite je generátor zpráv, který pomáhá sledovat využití síťových licencí pro
produkty používající službu FLEXnet™. SAMreport-Lite není dodáván společně s produkty
společnosti Autodesk, ale lze jej od společnosti Autodesk získat. Nástroj SAMreport-Lite
vám může pomoci lépe spravovat softwarové licence. Další informace získáte kliknutím
na odkaz SAMreport-Lite.
Dotazy týkající se rozmístění a sítí
Kde najdu soubory rozmístění?
Doporučuje se vytvořit na pracovní ploše systému, kde mají být rozmístění uložena,
sdílenou síťovou složku a pojmenovat ji Rozmístění. Následně můžete přidat podsložky,
jejichž názvy budou odrážet rozmístěné produkty. Jestliže plánujete vytvořit několik
rozmístění stejného produktu nebo sady nakonfigurované pro různé uživatelské skupiny,
pak tato rozmístění mohou sdílet stejný administrativní obraz a zástupci se mohou
nacházet ve stejné složce. Veškeré dílčí složky umístěné ve sdílené složce jsou automaticky
sdíleny.
Další informace o vytvoření sdílených síťových umístěních naleznete v části Vytvoření
sdíleného síťového umístění na straně 6.
Kdy mám do administrativních obrazu zahrnout
všechny produkty? Mohu produkty přidávat
později?
Pokud jste do rozmístění zahrnuli všechny produkty, administrativní obraz bude větší,
ale budete moci rozmístění bez omezení upravit nebo vytvořit nové. Pokud zaškrtnete
28 | Kapitola 3 Dotazy týkající se instalace
políčko Zahrnout pouze produkty vyžadované touto konfigurací rozmístění, bude výsledné
rozmístění obsahovat podmnožinu dostupných produktů. Veškeré změny tohoto
rozmístění nebo další rozmístění založená na prvním budou omezena na stejnou sadu
produktů nebo méně.
Doporučuje se zahrnout všechny dostupné produkty, pokud chcete z tohoto
administrativního obrazu vytvořit více rozmístění s různými skupinami produktů a
nechcete znovu používat instalační médium. Pokud existují produkty, které nebudete
nikdy používat, nebo pokud nepočítáte s vytvářením dalších rozmístění, vyberte pouze
dílčí sadu produktů.
Další rozmístění můžete vytvořit později a zahrnout také další produkty, ale bude nutné
vytvořit nový administrativní obraz z instalačního média.
Co jsou profily asociované s uživatelským
nastavením počítače?
Profily se vytvářejí na kartě Profily dialogového okna Možnosti. Profily mohou obsahovat
nastavení konfigurace pro téměř vše, co není systémová proměnná založená na výkresu.
Profil může například obsahovat položky, jako jsou cesty podpory, nastavení uzlů a
nastavení vykreslení.
Pokud během procesu rozmístění určíte profil na stránce Zadat předvolby uživatele,
zajistíte standardní konfiguraci pro všechny počítače, které budou toto rozmístění
používat k instalaci produktu.
Co se stane, když se rozhodnete připojit nebo
sloučit aktualizace Service Pack?
Při připojení aktualizace Service Pack bude stávající aktualizace použita pouze u aktuálního
rozmístění. Soubor aktualizace Service Pack je zahrnut v rozmístění a aktualizace Service
Pack je použita po rozmístění produktu.
Při sloučení aktualizace Service Pack je sloučení provedeno do bitové kopie pro správu.
Po sloučení nelze aktualizaci Service Pack z administrativního obrazu odebrat.
Při vytváření rozmístění můžete ze stránky Zahrnout aktualizaci Service Pack připojit
nebo sloučit více aktualizací Service Pack.
Dotazy týkající se rozmístění a sítí | 29
Kde zjistím, zda jsou pro můj software k
dispozici aktualizace Service Pack?
Chcete-li zjistit, zda je k dispozici oprava nebo aktualizace Service Pack, navštivte stránky
podpory k produktu na http://autodesk.com/servicesandsupport.
Jak se extrahuje soubor MSP?
Toto téma se týká pouze platforem Windows. Ve spustitelném souboru aktualizace
Service Pack, který stáhnete z webové stránky podpory daného produktu, je zpravidla
umístěn soubor opravy Microsoft Patch (MSP). Chcete-li soubor MSP ze spustitelného
souboru extrahovat, spusťte opravnou aktualizaci z příkazového řádku pomocí přepínače
/e. Syntaxe je následující:
<místní_jednotka:>\<název_opravy>.exe /e <místní_jednotka:>\<název_opravy>.msp
Věnujte zvláštní pozornost umístění, kam jsou soubory extrahovány. Podrobné informace
o použití souboru opravné aktualizace naleznete v souboru Readme této opravy.
Jak mám konfigurovat síťový licenční server pro
bránu firewall?
Pokud máte mezi licenčními servery a klientskými počítači firewall, je nutné otevřít na
serveru některé porty TCP/IP pro komunikaci související s licencemi. Otevřete port 2080
pro příkaz adskflex a otevřete porty 27000 až 27009 pro příkaz lmgrd.
Dotazy týkající se odinstalace a údržby
Jak lze zjistit, co je součástí výchozí instalace?
Chcete-li zjistit, co se instaluje při výchozí instalaci, projděte si proces instalace až na
konfigurační stránku produktu. Zde vybrané produkty jsou nainstalovány při výchozí
instalaci. Pokud kliknutím na vybrané pole produktu otevřete panel konfigurace, zobrazí
se výchozí nastavení pro dílčí komponenty a prvky.
30 | Kapitola 3 Dotazy týkající se instalace
Je možné změnit při přidávání nebo
odstraňování funkcí instalační složku?
Po instalaci produktu nelze instalační cestu změnit. Změna cesty při přidávání funkcí by
měla za následek poškození programu, není tedy žádoucí.
Jak mám instalovat nástroje a pomůcky po
instalaci produktu?
Spusťte instalační program znovu z původního média a klikněte na první stránce na
položku Instalovat nástroje a pomůcky. Instalační program vás provede procesem výběru,
konfigurace a instalace nástrojů a pomůcek.
Proč mám produkt namísto opravy
přeinstalovat?
Produkt je vhodné přeinstalovat, pokud omylem odstraníte nebo změníte soubory, které
program vyžaduje. Chybějící nebo změněné soubory zhorší výkon produktu a způsobí
zobrazování chybových hlášení, když se pokusíte spustit příkaz nebo najít soubor.
Pokud pokus o opravu instalace selže, je další nejlepší volbou přeinstalace.
Potřebuji k přeinstalaci produktu původní
média?
Ano. Při přeinstalaci produktu budete vyzváni ke vložení původních médií. Pokud byl
produkt nainstalován ze síťového rozmístění, potřebujete přístup k původnímu rozmístění
nezměněnému pozdějšími změnami, například přidáním aktualizace Service Pack.
Dotazy týkající se odinstalace a údržby | 31
Jaké soubory zůstanou po odinstalaci softwaru
v mém systému?
Pokud produkt odinstalujete, zůstanou v počítači některé soubory, například vámi
vytvořené nebo upravené soubory (výkresy nebo vlastní nabídky).
Po odinstalování produktu zůstane v počítači také licenční soubor. Pokud produkt
přeinstalujete do stejného počítače, zůstanou licenční informace platné a produkt není
třeba znovu aktivovat.
32 | Kapitola 3 Dotazy týkající se instalace
Glosář
4
aktivace Součást procesu registrace softwaru společnosti Autodesk, která umožňuje, aby byl produkt
provozován v souladu s licenční smlouvou koncového uživatele produktu.
administrativní obraz Kolekce sdílených zdrojových souborů vytvořených během rozmístění a používaných
rozmístěním k instalaci programu do počítačů v síti.
rozmístění Proces instalace produktu společnosti Autodesk do jednoho nebo více počítačů v síti.
oprava Terminologie společnosti Autodesk pro menší opravnou aktualizaci, která obsahuje několik oprav
kódu.
obraz instalace Rozmístění, které se skládá z jednoho nebo více souborů MSI a s nimi spojených datových
souborů, asociovaných transformací, dalších uživatelských souborů, profilů a nastavení registru.
jazykový balíček Sada instalačních souborů používaná u některých produktů společnosti Autodesk, která
uživateli umožňuje pracovat s aplikací v jazyce určeném jazykovým balíčkem.
jazyková rodina Sada jazyků (hlavní produkt a jazykové balíčky) distribuovaných společně, obvykle na
základě geografického rozložení. Jazyky nejsou tímto způsobem distribuovány u všech produktů společnosti
Autodesk.
Pomůcka pro přenos licencí Nástroj, který se používá k přenosu samostatné licence na produkt společnosti
Autodesk z jednoho počítače do jiného pomocí serverů Autodesk. Zdrojové i cílové počítače musí mít
přístup k Internetu.
samostatná instalace pro více licencí Typ instalace, kdy je několik samostatných licencí produktu
nainstalováno pomocí jednoho sériového čísla.
instalace síťové licence Typ instalace, při kterém je produkt nainstalován do více počítačů, ale distribuce
licencí je řízena Správcem síťových licencí.
opravná aktualizace Softwarová aktualizace aplikace.
servisní balík Terminologie společnosti Autodesk pro větší opravnou aktualizaci, která obvykle obsahuje
mnoho oprav kódu.
tichý mód Instalace, která proběhne bez zásahu uživatele. Nezobrazí se žádné dialogy vyžadující zásah
uživatele.
33
34 | Kapitola 4 Glosář
Rejstřík
typy 3
výchozí nastavení 30
zásady skupin 15
instalace síťových licencí
s bránou firewall 30
instalační cesta, změna 31
inzerování rozmístění 15
A
administrativní obraz
zástupce 10
28
B
brána firewall a licenční server
30
J
Č
jazykový balíček, přidání
čistění pevných disků
17
24
K
D
DirectX 9.0C
19
G
glosář
33
24
M
H
hlavní obrazy
klientské počítače
obnovení hlavních systémů
ověření rozmístění 18
přiřazení rozmístění 16
konfigurace 4
výchozí 30
22, 23, 24
I
instalace
inzerování rozmístění 15
nástroje a pomůcky 31
obnovení operačního systému 24
opravení poškozených instalací 24
ověření rozmístění 18
přepínače a příznaky 14
přizpůsobení 4
rozmístění softwaru 2
servisní balíky 5
síťové rozmístění 2
skripty 11
software pro tvorbu obrazů 22
Microsoft System Center Configuration
Manager 19, 20
model s distribuovanými licenčními servery 4
model s jedním licenčním serverem 4
model s redundantními licenčními servery 4
modely licenčního serveru 4
N
nadřazené systémy 24
nastavení uživatelského profilu 29
nástroje a pomůcky, instalace 31
Norton Ghost 22
O
objekt zásad skupiny (GPO)
16
35 | Rejstřík
obnovení
operační systém 24
poškozená instalace 24
odinstalování produktu 32
operační systémy, obnovení 24
ověření rozmístění podle zásad skupin
18
P
pevné disky, čistění 24
přeinstalace produktu 31
přiřazení rozmístění 15, 16
příznaky 14
přizpůsobená rozmístění 4, 7
profily, uživatelské 29
prostředí SATA RAID 22
R
rozmístění
distribuce 16, 22
kontrolní seznam 2
metody 11
ověření instalace 18
přehled 1
přiřazení 15, 16
problémy 27
skripty 11
software pro tvorbu obrazů 22
umístění adresářů 28
úprava 9, 28
uživatelské 4
vytvoření 7
zásady skupin 15
rozmístění zobrazovacího softwaru 22
S
Sady SCCM 20
samostatná licence 27
samostatné instalace
skriptování 11
výběr 4
zobrazovací software a 23
samostatné instalace pro více licencí
36 | Rejstřík
SAMreport-Lite 28
SCCM (System Center Configuration
Manager) 19
sdílené položky v síti
tvorba 6
servisní balíky 5, 29, 30
síťová licence 27
zprávy o využití 28
síťová sdílení
umístění 28
síťové instalace
rozmístění 2
rozmístění zobrazovacího softwaru 23
skriptování 11
typy 3
zásady skupin 15
síťové instalace licencí
rozmístění zobrazovacího softwaru 23
výběr 3
skripty
přepínače a 14
příznaky 14
rozmístění programu pomocí 11
spuštění 15
systémové požadavky 12
vzorové skripty 12
Soubory Microsoft Installer Patch 5, 30
soubory MSP 5, 30
soubory VBS (instalační skript) 11
spuštění skriptů 15
systémové požadavky pro skripty 11
T
tichý režim, skript
typy licencí 27
12
V
výchozí instalace
30
Z
23
zásady skupin
ověření rozmístění
18
zásady skupiny 15
zástupce pro administrativní obrazy
10
zdrojový adresář pro nástroj SCCM
Znalostní databáze 27
19
Rejstřík | 37
38
Download

Network Příručka správce sítě - Exchange