AutoCAD 2012
Časté dotazy týkající se
instalace
© 2011 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk neschválila jinak, tato publikace ani její části nesmějí být reprodukovány v
žádné podobě, žádným způsobem a za žádným účelem.
Některé materiály zahrnuté do této publikace byly přetištěny se svolením vlastníků autorských práv.
Ochranné známky
Následující označení jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., jejích dceřiných společností či poboček v USA
a dalších zemích: 3DEC (design/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (swirl design/logo), AliasStudio, Alias|Wavefront (design/logo),
ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk,
Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backburner, Backdraft,
Beast, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication
Specification, Constructware, Content Explorer, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer,
DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, Ecotect, Exposure, Extending
the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi,
HumanIK, IDEA Server, i-drop, Illuminate Labs AB (design/logo), ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon,
LandXplorer, LiquidLight, LiquidLight (design/logo), Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, MPI, Moldflow
Plastics Insight, Moldflow Plastics Xpert, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPX, MPX (design/logo), Mudbox, Multi-Master
Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials,
Průzkumník obsahu, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Showcase, Show Me,
ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Softimage|XSI (design/logo), Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, StudioTools, ToolClip,
Topobase, Toxik, TrustedDWG, U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Volo, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.
Všechny ostatní obchodní značky, názvy produktů a ochranné známky patří příslušným vlastníkům.
Omezení odpovědnosti
TATO PUBLIKACE A INFORMACE V NÍ OBSAŽENÉ BYLY SPOLEČNOSTÍ AUTODESK, INC. ZPŘÍSTUPNĚNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST AUTODESK,
INC. NEPOSKYTUJE K TĚMTO MATERIÁLŮM ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ANI VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY, A TO VČETNĚ JAKÝCHKOLI
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU.
Vydavatel:
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903, USA
Obsah
Kapitola 1
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Přehled instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kapitola 2
Instalace aplikace AutoCAD v jednom počítači . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jaké provést přípravu pro úspěšnou instalaci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak lze zvolit jazyk, ve kterém jsou uvedeny pokyny instalačního programu? . .
5
Jak vybrat jazyk pro můj software? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kde najdu svoje sériové číslo a klíč produktu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak postupovat v případě ztráty sériového čísla nebo klíče produktu? . . . . .
Jak poznám, že je k dispozici dostatek místa na disku pro instalaci? . . . . . .
Jak vybrat typ licence? Jaký je rozdíl mezi samostatnou a síťovou licencí? . .
7
K čemu slouží klientský protokolový soubor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak zaregistrovat a aktivovat software po dokončení instalace? . . . . . . . .
K čemu slouží další produkty, které jsou dostupné pro instalaci? . . . . . . . .
Kde mohu provést přizpůsobení instalace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak lze nainstalovat obrázky Knihovny materiálů ve středním rozlišení? . . . .
Jak lze zajistit, aby dostupné aktualizace Service Pack byly zahrnuty v instalaci?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Které funkce je možné upravit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitola 3
. . . .5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.6
.6
.6
.7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.7
.8
.8
.8
.9
. . . .9
. . . .9
Vytvoření rozmístění aplikace AutoCAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
iii
Jak provést přípravu pro vytvoření úspěšného rozmístění do více počítačů? . .
1
1
Jak vybrat typ licence? Jaký je rozdíl mezi samostatnou a síťovou licencí? . .
1
2
Jak lze zvolit jazyk, ve kterém jsou uvedeny pokyny instalačního programu? . .
1
2
Čím je použití síťové verze licence softwaru výhodné? . . . . . . . . . . . . . .
K čemu slouží klientský protokolový soubor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaký je účel síťového protokolového souboru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co je administrativní obraz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kde by měl být administrativní obraz mého rozmístění umístěn? . . . . . . . .
Jak jednotliví uživatelé naleznou rozmístěný administrativní obraz? . . . . . .
Co je „tichý“ režim rozmístění? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K čemu slouží další produkty, které jsou dostupné pro instalaci? . . . . . . . .
Kde mohu provést přizpůsobení instalace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Které funkce je možné upravit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak lze nainstalovat obrázky Knihovny materiálů ve středním rozlišení? . . . .
Jak mohu zahrnout aktualizace Service Pack do rozmístění? . . . . . . . . . . .
Co jsou složky podpůrného obsahu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaký je účel konfigurace dalších souborů v rozmístění? . . . . . . . . . . . . . .
Jaké služby poskytuje Komunikační centrum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co je to Autodesk Exchange? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak upravit konfiguraci rozmístění? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitola 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 13
. 13
. 13
. 13
. 13
. 14
. 14
. 14
. 15
. 15
. 16
. 17
. 17
. 18
. 18
. 18
. 18
Řízení a změna konfigurace instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jak mohu přidat nebo odebrat funkce po instalaci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Co když omylem odstraním nebo změním požadované soubory? Lze je nahradit
nebo opravit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Je možné po opravě instalace obnovit má vlastní nastavení? . . . . . . . . . . . . . 22
Jak mohu odinstalovat software? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
K čemu slouží nástroje a pomůcky, které jsou dostupné pro instalaci? . . . . . . . . 23
Kapitola 5
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 pro 32bitové pracovní stanice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 pro 64bitové pracovní
stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Požadavky pro rozmístění objektů zásad skupiny (GPO) . . . . . . . . . . . . . . . . 29
iv | Obsah
1
Úvod
Přehled instalace
Proces instalace nebo rozmístění aplikace AutoCAD 2012 obsahuje tři hlavní kroky
znázorněné v diagramu výše.
■ Příprava je velmi důležitá pro dosažení bezproblémové a úspěšné instalace.
■
Zadávání informací se liší v závislosti na požadovaném typu instalace nebo rozmístění.
■
Jakmile provedete a specifikujete své volby, instalace nebo rozmístění proběhne
rychle.
Můžete buď provést instalaci na jednom počítači, nebo vytvořit rozmístění pro více počítačů.
V obou případech se můžete rozhodnout, zda chcete přijmout typické výchozí možnosti
nebo vybrat vlastní možnosti a nakonfigurovat vlastní instalaci. Ačkoli byl instalační program
aplikace AutoCAD navržen tak, aby byl srozumitelný, můžete nalézt odpovědi na vaše
případné dotazy k instalaci mezi zde uvedenými často kladenými dotazy. Kompletní
informace o vytváření rozmístění jsou k dispozici v Příručka správce sítě.
Jaký typ instalace budete provádět?
1
Zde jsou čtyři hlavní typy instalací se souhrnem dat a rozhodnutí, které vyžadují:
■ Typická instalace s výchozími možnostmi. V případě typické instalace začněte
důkladnou přípravou na straně 5. Potom se proklikejte instalačním programem a
zadejte vaše sériové číslo na straně 6, klíč produktu na straně 6 a informace o
licenci na straně 7. Společně s aplikací AutoCAD budou nainstalovány předem
vybrané komponenty.
■
■
■
Vlastní instalace s vybranými možnostmi. V případě vlastní instalace budete kromě
položek typické instalace uvedených výše muset určit:
■ Které další produkty z produktového balíčku (například Autodesk Design Review)
chcete nainstalovat společně s aplikací AutoCAD.
■
Které funkce na straně 9 (například nástroje Express Tools) chcete nainstalovat
společně s aplikací AutoCAD.
■
Vyberte knihovny standardního obsahu, které chcete nainstalovat.
■
Zda chcete přijmout výchozí nastavení a vytvořit zástupce na ploše.
■
Zda chcete nainstalovat dostupné aktualizace Service Pack na straně 9, buď od
společnosti Autodesk nebo z místní nebo síťové jednotky.
Typické rozmístění s výchozími možnostmi. Chcete-li vytvořit typické rozmístění
pomocí výchozích možností, bude kromě zadání sériového čísla, klíče produktu a
informací o licenci potřeba:
■ Zadat název rozmístění.
■
Určit umístění administrativního obrazu na straně 13.
■
Určete, zda chcete vytvořit síťový soubor protokolu na straně 13.
■
Určete, zda mají být instalace na pracovní stanice spuštěny v tichém režimu na
straně 14.
■
Určete, zda chcete vytvořit klientský protokolový soubor na straně 7 v adresáři
Temp jednotlivých pracovních stanic.
Vlastní rozmístění s vybranými možnostmi. V případě vlastní instalace budete
kromě položek typického rozmístění uvedených výše muset také určit:
■ Které další produkty z produktového balíčku (například Autodesk Design Review)
chcete nainstalovat společně s aplikací AutoCAD.
■
Které funkce na straně 9 (například nástroje Express Tools) chcete nainstalovat
společně s aplikací AutoCAD.
■
Zda chcete nainstalovat dostupné aktualizace Service Pack na straně 17 a zda
je chcete sloučit s rozmístěním nebo je připojit.
■
Zda chcete k rozmístění přidat další soubory na straně 18.
■
Složku nebo složky, do kterých bude nainstalován podpůrný obsah na straně 17.
2 | Kapitola 1 Úvod
■
Jaké změny chcete provést ve výchozích vyhledávacích cestách a umístění
některých souborů programu.
■
Uživatelské nastavení.
■
Zda chcete povolit přístup ke komunikačním kanálům na straně 18, aktualizacím
Live Update a kanálům RSS.
■
Zda chcete povolit přístup ke zdrojům online.
Přehled instalace | 3
4
Instalace aplikace
AutoCAD v jednom
počítači
2
Jaké provést přípravu pro úspěšnou instalaci?
Dodržením následujících doporučených postupů se můžete vyhnout problémům a zajistit
hladký průběh instalaci aplikace AutoCAD:
■ Ujistěte se, že váš počítač splňuje minimální systémové požadavky. (Klikněte na položku
„Systémové požadavky“ v dolní části okna instalačního programu.) Důležité: před
instalací aplikace AutoCAD musí být nainstalováno rozhraní .NET Framework 4.0 (k
dispozici na disku produktu).
■
Ujistěte se, že máte v systému Windows® oprávnění správce.
■
Odeberte předchozí instalace této verze aplikace AutoCAD, včetně betaverze.
■
Nainstalujte všechny aktualizace systému Microsoft Windows® a restartujte počítač.
■
Před instalací ukončete všechny spuštěné aplikace. Ještě lepší je provést instalaci
aplikace AutoCAD ihned po spuštění počítače, před použitím jakékoliv jiné aplikace.
■
Vypněte antivirový program.
Jak lze zvolit jazyk, ve kterém jsou uvedeny pokyny
instalačního programu?
Pokud jsou k dispozici jiné jazyky, můžete zvolit jazyk, ve kterém jsou uvedeny instalační
pokyny, v rozevíracím seznamu Pokyny k instalaci na úvodní stránce instalačního programu.
Tímto nastavíte také jazyk pro váš software. Později můžete výběr jazyka změnit
5
v rozevíracím seznamu Jazyk produktu na stránce Instalovat > Konfigurovat a zahájit
instalaci instalačního programu.
Jak vybrat jazyk pro můj software?
Pokud jsou jiné jazyky k dispozici, můžete si vybrat, který chcete použít v rámci aplikace
AutoCAD. Vyberte jazyk z rozevíracího seznamu Jazyk produktu na stránce Instalovat >
Konfigurovat a zahájit instalaci instalačního programu.
Kde najdu svoje sériové číslo a klíč produktu?
Sériové číslo a klíč produktu se nacházejí na vnější straně obalu produktu nebo v e-mailové
zprávě Autodesk Upgrade Licensing Information (Informace o upgradu a licenci produktu
Autodesk). Sériové číslo musí obsahovat předponu (3 číslice) a číslo (8 číslic). Klíč produktu
se skládá z pěti znaků.
Jak postupovat v případě ztráty sériového čísla
nebo klíče produktu?
V případě ztráty sériového čísla nebo klíče produktu se obraťte na Obchodní centrum
společnosti Autodesk (ABC) na čísle 800 538 6401.
6 | Kapitola 2 Instalace aplikace AutoCAD v jednom počítači
Jak poznám, že je k dispozici dostatek místa na
disku pro instalaci?
Na stránce Instalovat > Konfigurovat a zahájit instalaci instalačního programu můžete
vidět, kolik prostoru na disku je potřeba pro instalaci a kolik prostoru na disku máte
k dispozici.
Jak vybrat typ licence? Jaký je rozdíl mezi
samostatnou a síťovou licencí?
Pro rozmístění vyberte typ instalace podle typu zakoupené softwarové licence: samostatná
nebo síťová licence.
Produkt se samostatnou licencí je registrován a aktivován pro jeden počítač. Přestože
váš software může být nainstalován ve více počítačích ve vaší společnosti, samostatná
licence umožňuje provozovat pouze jednu instanci aplikace AutoCAD. Potřebujete-li
spustit aplikaci AutoCAD ve více počítačích, je nutné buď zakoupit více samostatných
licencí nebo přejít na síťové licence.
Síťové licence umožňují nainstalovat a spustit aplikaci AutoCAD ve více počítačích,
maximálně v počtu zakoupených licencí. Správce síťových licencí „uděluje“ licence, dokud
se nepoužívají všechny. Program nemohou spouštět žádné jiné systémy, dokud není
licence zařazena.
Další informace naleznete v Příručce správce sítě.
K čemu slouží klientský protokolový soubor?
Klientský protokolový soubor obsahuje podrobné instalační informace o každé pracovní
stanici. Tyto informace mohou být užitečné při odhalování případných problémů během
instalace.
Soubor protokolu klienta je umístěn ve složce Temp systému Windows.
Jak poznám, že je k dispozici dostatek místa na disku pro instalaci? | 7
Jak zaregistrovat a aktivovat software po
dokončení instalace?
Po instalaci softwaru představuje nejjednodušší způsob registrace a aktivace softwaru
Průvodce aktivací licence. K průvodci můžete přejít z nabídky Start. Případně můžete
registrační údaje poslat do společnosti Autodesk e-mailovou zprávou, faxem nebo poštou.
K čemu slouží další produkty, které jsou dostupné
pro instalaci?
Pro instalaci s aplikací jsou k dispozici následující produkty:
■ Autodesk Design Review – Umožňuje uživatelům prohlížet, měřit a vkládat připomínky
a poznámky k souborům DWG, DWF a DXFx bez původního softwaru společnosti
Autodesk použitého k vytvoření těchto souborů.
■
Autodesk Inventor Fusion – Digitální technologie vytváření prototypů, která v sobě
spojuje možnosti ovládání parametrického modelování založeného na historii
s rychlostí přímého modelování bez historických vazeb. Uživatelé si tak mohou vždy
zvolit nejvhodnější přístup k modelování pro danou úlohu.
Poznámka: Chcete-li efektivně nainstalovat aplikaci Inventor Fusion, musíte nainstalovat
produkt Inventor Fusion i modul plug-in Inventor Fusion uvedený v oblasti konfigurace.
Kliknutím na pruh aplikace Autodesk Inventor Fusion zobrazíte oblast konfigurace.
Kde mohu provést přizpůsobení instalace?
Klikněte na pruh AutoCAD stránky Instalovat > Konfigurovat a zahájit instalaci. Zobrazí
se oblast konfigurace. Jsou zde uvedeny volitelné funkce, z nichž mnoho je již předem
vybráno pro instalaci.
8 | Kapitola 2 Instalace aplikace AutoCAD v jednom počítači
Jak lze nainstalovat obrázky Knihovny materiálů
ve středním rozlišení?
Kromě obrázků Knihovny materiálů, instalovaných standardně s aplikací AutoCAD,
můžete také nainstalovat knihovnu Medium Image Material Library (Knihovnu materiálů
ve středním rozlišení) pro případ, že plánujete provádět rozsáhlé rendry nebo vytvářet
detaily objektů, které vyžadují vysoce kvalitní textury. Instalace proběhne po dokončení
instalace aplikace AutoCAD. Při vyvolání příkazu RENDER nebo RENDEROŘEŽ v aplikaci
AutoCAD se zobrazí panel úlohy, který poskytuje možnost stáhnout knihovnu Medium
Image Material Library.
Jak lze zajistit, aby dostupné aktualizace Service
Pack byly zahrnuty v instalaci?
Aktualizaci Service Pack můžete do své instalace zahrnout v části Service Pack konfigurační
stránky instalačního programu. K dispozici jsou tři možnosti:
■ Stáhnout dostupné aktualizace Service Pack od společnosti Autodesk.
■
Nainstalovat aktualizaci Service Pack z místní síťové jednotky.
■
Neprovádět instalaci aktualizace Service Pack.
Pokud vyberete možnost stažení a použití aktualizace Service Pack od společnosti
Autodesk, bude stažena automaticky. Pokud je vaše instalace aktuální, zobrazí se hlášení,
že aktualizace Service Pack není k dispozici.
Které funkce je možné upravit?
Většina funkcí je předem vybrána pro instalaci s aplikací AutoCAD. Můžete však zrušit
výběr libovolné funkce, kterou nechcete nainstalovat, nebo vybrat některou z funkcí,
které vybrány nebyly. Chcete-li to provést, je nutné nejprve zobrazit strom funkcí, který
je při výběru možnosti Typická instalace v oblasti konfigurace skryt. Chcete-li zobrazit
strom funkcí, vyberte možnost Vlastní instalace.
Zde jsou uvedeny dostupné funkce pro instalaci aplikace AutoCAD:
■ Dokumentace modelu: Rozhraní pro Autodesk Inventor Server, programovací
komponentu, která umožňuje otevřít a dotazovat se na informace o geometrii a
funkcích souboru součástí aplikace Autodesk Inventor nebo jiných importovaných
modelů a vytvářet v nich odpovídající dataAutoCAD.
Jak lze nainstalovat obrázky Knihovny materiálů ve středním rozlišení? | 9
■
Standardy CAD: nástroje pro správu souborů návrhu z hlediska vyhovění příslušným
normám.
■
Databáze: nástroje pro přístup k databázi.
■
Slovníky: vícejazyčné slovníky.
■
Šifrování výkresů: nástroj zabezpečení pro ochranu souborů výkresů heslem.
■
Express Tools: nástroje pro zvýšení produktivity sloužící k rozšíření funkcí aplikace
AutoCAD pro kótování, kreslení, výběr objektů a úpravy objektů. Tyto nástroje nejsou
podporovány společností Autodesk.
■
Písma: písma aplikace AutoCAD a písma TrueType®.
■
Průzkumník obsahu Autodesk: rozhraní pro rychlé procházení souborů DWG na
lokálních a síťových jednotkách a ve službě Autodesk Seek. Poznámka: Aby bylo
možné prohledávat síťové složky, musí být z komponenty Nástroje a pomůcky
instalačního programu nainstalována i Služba obsahu Autodesk.
■
Autodesk Seek: webová služba pro hledání, náhled a stahování značkových a
obecných souborů BIM (Building Information Modeling), modelů, výkresů a
produktových specifikací přímo do aktivní relace aplikace AutoCAD. Uživatelé aplikace
AutoCAD mohou také odesílat své výkresy do služby Seek.
■
Pomůcka pro přenos licencí: nástroj umožňující uživatelům přenášet licenci
k produktu Autodesk mezi počítači.
■
Migrace uživatelských nastavení: nástroj pro migraci vlastních uživatelských
nastavení a souborů z předchozí verze aplikace AutoCAD. Pokud je tento nástroj
nainstalován, zobrazí se při prvním spuštění aplikace AutoCAD dialog umožňující
provést migraci. Nástroj bude také možné spustit později prostřednictvím: nabídka
Start systému Windows > Všechny programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Migrace
uživatelských nastavení.
■
Obnovit nastavení: nástroj pro obnovení původních nastavení aplikace AutoCAD.
Tato funkce může být užitečná pro uživatele, kteří použili nástroj „Migrace
uživatelských nastavení“ a nejsou spokojeni s výsledky. Je-li program nainstalován,
je k dispozici zde: nabídka Start systému Windows > Všechny programy > Autodesk
> AutoCAD 2012 > Obnovit nastavení.
■
Obnovit nastavení: nástroj pro obnovení původních nastavení aplikace AutoCAD.
■
Správce referencí: nástroj umožňující uživatelům zobrazovat a upravovat cesty
k externě odkazovaným souborům asociovaným s výkresem.
■
Ukázky: ukázky aplikace AutoCAD, DesignCenter a Visual LISP®.
■
Výukové programy: výukové programy aplikace Visual LISP®.
10 | Kapitola 2 Instalace aplikace AutoCAD v jednom počítači
Vytvoření rozmístění
aplikace AutoCAD
3
Jak provést přípravu pro vytvoření úspěšného
rozmístění do více počítačů?
Dodržením následujících doporučených postupů se můžete vyhnout problémům a zajistit
hladký průběh rozmístění aplikace AutoCAD.
■ Ujistěte se, že síť, servery a klientské pracovní stanice splňují minimální systémové
požadavky aplikace AutoCAD. (Klikněte na položku „Systémové požadavky“ v dolní
části instalačního programu.) Ujistěte se, že jste nainstalovali rozhraní .NET 4.0.
■
Zjistěte typ zakoupené licence. Při rozmístění síťové licence byste měli být obeznámeni
také s typem modelu licenčního serveru, který chcete použít, a s názvem licenčních
serverů.
■
Získejte oprávnění správce, abyste mohli vytvářet a instalovat rozmístění.
■
Nainstalujte nejnovější aktualizace systému Windows® ve všech počítačích, ve kterých
bude aplikace AutoCAD rozmístěna, a restartujte je.
■
Vytvořte sdílenou složku, kde budou rozmístění uložena. Vytvořte podsložku pro každé
rozmístění, které se chystáte vytvořit. Přesvědčte se, že všichni uživatelé mají úplný
přístup (čtení/zápis) ke sdílené síťové složce, kde se budou rozmístění nacházet.
Poznámka: Pokud vytváříte rozmístění aplikace AutoCAD ve více jazycích, je nutné pro
každý jazyk vytvořit nové rozmístění do samostatné složky rozmístění.
■
Určení umístění souborů podpůrného obsahu a dalších souborů, které potřebujete.
■
Zkopírujte celou instalaci z média produktu na místní disk a vytvořte rozmístění z tohoto
umístění.
■
Před vytvořením rozmístění ukončete všechny aplikace a vypněte antivirové programy.
11
Jak vybrat typ licence? Jaký je rozdíl mezi
samostatnou a síťovou licencí?
Pro rozmístění vyberte typ instalace podle typu zakoupené softwarové licence: samostatná
nebo síťová licence.
Produkt se samostatnou licencí je registrován a aktivován pro jeden počítač. Přestože
váš software může být nainstalován ve více počítačích ve vaší společnosti, samostatná
licence umožňuje provozovat pouze jednu instanci aplikace AutoCAD. Potřebujete-li
spustit aplikaci AutoCAD ve více počítačích, je nutné buď zakoupit více samostatných
licencí nebo přejít na síťové licence.
Síťové licence umožňují nainstalovat a spustit aplikaci AutoCAD ve více počítačích,
maximálně v počtu zakoupených licencí. Správce síťových licencí „uděluje“ licence, dokud
se nepoužívají všechny. Program nemohou spouštět žádné jiné systémy, dokud není
licence zařazena.
Další informace naleznete v Příručce správce sítě.
Jak lze zvolit jazyk, ve kterém jsou uvedeny
pokyny instalačního programu?
Pokud jsou k dispozici jiné jazyky, můžete zvolit jazyk, ve kterém jsou uvedeny instalační
pokyny, v rozevíracím seznamu Pokyny k instalaci na úvodní stránce instalačního programu.
Tímto nastavíte také jazyk pro váš software. Později můžete výběr jazyka změnit
v rozevíracím seznamu Jazyk produktu na stránce Instalovat > Konfigurovat a zahájit
instalaci instalačního programu.
12 | Kapitola 3 Vytvoření rozmístění aplikace AutoCAD
Čím je použití síťové verze licence softwaru
výhodné?
Síťová licence umožňuje pomocí Správce síťových licencí nainstalovat software na více
systémů, než je počet zakoupených licencí. Software lze mít současně spuštěný maximálně
v tolika systémech, pro kolik z nich vlastníte licence.
K čemu slouží klientský protokolový soubor?
Klientský protokolový soubor obsahuje podrobné instalační informace o každé pracovní
stanici. Tyto informace mohou být užitečné při odhalování případných problémů během
instalace.
Soubor protokolu klienta je umístěn ve složce Temp systému Windows.
Jaký je účel síťového protokolového souboru?
Síťový protokolový soubor uchovává záznamy o všech pracovních stanicích s rozmístěním.
Protokol obsahuje jméno uživatele, název pracovní stanice a stav instalace. V tomto
souboru najdete informace o stavu a podrobnosti o problémech (například málo prostoru
na disku nebo neodpovídající přístupová práva), na které uživatelé během instalace
narazili.
Co je administrativní obraz?
Administrativní obraz je soubor sdílených zdrojů souborů vytvořený během procesu
rozmístění a je umístěn ve sdílené síťové složce rozmístění, ze které více pracovních
stanic instaluje produkt.
Kde by měl být administrativní obraz mého
rozmístění umístěn?
Administrativní obraz pro vaše rozmístění by měl být uložen do sdílené složky (síťové
sdílené položky), kterou jste vytvořili před spuštěním rozmístění. Zadejte název sdílené
složky „Rozmístění“ a umístěte ji na plochu serveru, kam se budou ukládat rozmístění.
Čím je použití síťové verze licence softwaru výhodné? | 13
Jak jednotliví uživatelé naleznou rozmístěný
administrativní obraz?
Po dokončení vytváření rozmístění mohou uživatelé nainstalovat svůj software pomocí
zástupce umístěného spolu s administrativním obrazem. Název zástupce se shoduje
s názvem rozmístění zadaným při vytvoření rozmístění.
Oznamte uživatelům umístění administrativního obrazu, instruujte je, aby na zástupce
dvakrát klikli, a poskytněte jim jakékoli další nezbytné informace.
Co je „tichý“ režim rozmístění?
Rozmístění spuštěné v „tichém“ režimu proběhne bez účasti jednotlivých uživatelů, kteří
neobdrží žádné požadavky na interakci.
Jestliže je tichý režim vypnutý, mohou být v průběhu rozmísťování prováděna interaktivní
zadání.
K čemu slouží další produkty, které jsou dostupné
pro instalaci?
Pro instalaci s aplikací jsou k dispozici následující produkty:
■ Autodesk Design Review – Umožňuje uživatelům prohlížet, měřit a vkládat připomínky
a poznámky k souborům DWG, DWF a DXFx bez původního softwaru společnosti
Autodesk použitého k vytvoření těchto souborů.
■
Autodesk Inventor Fusion – Digitální technologie vytváření prototypů, která v sobě
spojuje možnosti ovládání parametrického modelování založeného na historii
s rychlostí přímého modelování bez historických vazeb. Uživatelé si tak mohou vždy
zvolit nejvhodnější přístup k modelování pro danou úlohu.
Poznámka: Chcete-li efektivně nainstalovat aplikaci Inventor Fusion, musíte nainstalovat
produkt Inventor Fusion i modul plug-in Inventor Fusion uvedený v oblasti konfigurace.
Kliknutím na pruh aplikace Autodesk Inventor Fusion zobrazíte oblast konfigurace.
14 | Kapitola 3 Vytvoření rozmístění aplikace AutoCAD
Kde mohu provést přizpůsobení instalace?
Klikněte na pruh AutoCAD stránky Instalovat > Konfigurovat a zahájit instalaci. Zobrazí
se oblast konfigurace. Jsou zde uvedeny volitelné funkce, z nichž mnoho je již předem
vybráno pro instalaci.
Které funkce je možné upravit?
Většina funkcí je předem vybrána pro instalaci s aplikací AutoCAD. Můžete však zrušit
výběr libovolné funkce, kterou nechcete nainstalovat, nebo vybrat některou z funkcí,
které vybrány nebyly. Chcete-li to provést, je nutné nejprve zobrazit strom funkcí, který
je při výběru možnosti Typická instalace v oblasti konfigurace skryt. Chcete-li zobrazit
strom funkcí, vyberte možnost Vlastní instalace.
Zde jsou uvedeny dostupné funkce pro instalaci aplikace AutoCAD:
■ Dokumentace modelu: Rozhraní pro Autodesk Inventor Server, programovací
komponentu, která umožňuje otevřít a dotazovat se na informace o geometrii a
funkcích souboru součástí aplikace Autodesk Inventor nebo jiných importovaných
modelů a vytvářet v nich odpovídající dataAutoCAD.
■
Standardy CAD: nástroje pro správu souborů návrhu z hlediska vyhovění příslušným
normám.
■
Databáze: nástroje pro přístup k databázi.
■
Slovníky: vícejazyčné slovníky.
■
Šifrování výkresů: nástroj zabezpečení pro ochranu souborů výkresů heslem.
■
Express Tools: nástroje pro zvýšení produktivity sloužící k rozšíření funkcí aplikace
AutoCAD pro kótování, kreslení, výběr objektů a úpravy objektů. Tyto nástroje nejsou
podporovány společností Autodesk.
■
Písma: písma aplikace AutoCAD a písma TrueType®.
■
Průzkumník obsahu Autodesk: rozhraní pro rychlé procházení souborů DWG na
lokálních a síťových jednotkách a ve službě Autodesk Seek. Poznámka: Aby bylo
Kde mohu provést přizpůsobení instalace? | 15
možné prohledávat síťové složky, musí být z komponenty Nástroje a pomůcky
instalačního programu nainstalována i Služba obsahu Autodesk.
■
Autodesk Seek: webová služba pro hledání, náhled a stahování značkových a
obecných souborů BIM (Building Information Modeling), modelů, výkresů a
produktových specifikací přímo do aktivní relace aplikace AutoCAD. Uživatelé aplikace
AutoCAD mohou také odesílat své výkresy do služby Seek.
■
Pomůcka pro přenos licencí: nástroj umožňující uživatelům přenášet licenci
k produktu Autodesk mezi počítači.
■
Migrace uživatelských nastavení: nástroj pro migraci vlastních uživatelských
nastavení a souborů z předchozí verze aplikace AutoCAD. Pokud je tento nástroj
nainstalován, zobrazí se při prvním spuštění aplikace AutoCAD dialog umožňující
provést migraci. Nástroj bude také možné spustit později prostřednictvím: nabídka
Start systému Windows > Všechny programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Migrace
uživatelských nastavení.
■
Obnovit nastavení: nástroj pro obnovení původních nastavení aplikace AutoCAD.
Tato funkce může být užitečná pro uživatele, kteří použili nástroj „Migrace
uživatelských nastavení“ a nejsou spokojeni s výsledky. Je-li program nainstalován,
je k dispozici zde: nabídka Start systému Windows > Všechny programy > Autodesk
> AutoCAD 2012 > Obnovit nastavení.
■
Obnovit nastavení: nástroj pro obnovení původních nastavení aplikace AutoCAD.
■
Správce referencí: nástroj umožňující uživatelům zobrazovat a upravovat cesty
k externě odkazovaným souborům asociovaným s výkresem.
■
Ukázky: ukázky aplikace AutoCAD, DesignCenter a Visual LISP®.
■
Výukové programy: výukové programy aplikace Visual LISP®.
Jak lze nainstalovat obrázky Knihovny materiálů
ve středním rozlišení?
Kromě obrázků Knihovny materiálů, instalovaných standardně s aplikací AutoCAD,
můžete také nainstalovat knihovnu Medium Image Material Library (Knihovnu materiálů
ve středním rozlišení) pro případ, že plánujete provádět rozsáhlé rendry nebo vytvářet
detaily objektů, které vyžadují vysoce kvalitní textury. Instalace proběhne po dokončení
instalace aplikace AutoCAD. Při vyvolání příkazu RENDER nebo RENDEROŘEŽ v aplikaci
AutoCAD se zobrazí panel úlohy, který poskytuje možnost stáhnout knihovnu Medium
Image Material Library.
16 | Kapitola 3 Vytvoření rozmístění aplikace AutoCAD
Jak mohu zahrnout aktualizace Service Pack do
rozmístění?
Aktualizaci Service Pack můžete do rozmístění zahrnout v části Service Pack konfigurační
stránky instalačního programu. Pokud vyberete možnost stažení a použití aktualizace
Service Pack od společnosti Autodesk, bude stažena automaticky. Pokud je vaše instalace
aktuální, zobrazí se hlášení, že aktualizace Service Pack není k dispozici.
Pokud se rozhodnete použít aktualizaci Service Pack z místního disku nebo disku v síti,
budete muset vybrat ze dvou možností:
■ Připojení aktualizací Service Pack k rozmístění použitím aktualizace po rozmístění
softwaru. Pomocí této metody se aktualizace Service Pack použije pouze na aktuální
rozmístění. Soubor MSI s administrativním obrazem nebude ovlivněn.
■
Sloučení aktualizací Service Pack se souborem MSI s administrativním obrazem.
Pomocí této metody nemusí být aktualizace Service Pack odebrána z obrazu.
Co jsou složky podpůrného obsahu?
Pod položkou Podpůrný obsah můžete určit, kam se bude instalovat podpůrný obsah.
Můžete si vybrat mezi čtyřmi možnostmi cíle pro podpůrný obsah.
■ Místní složky uživatelského profilu: výchozí.
■
Instalační složka programu: Obsah bude instalován do instalační složky aplikace
na jedné uživatelské stanici.
■
Jedna sdílená složka: Umožňuje určit jednu jedinečnou místní složku pro všechny
typy obsahu.
■
Vlastní složky: Umožňuje určit jedinečnou cestu pro každý jiný typ obsahu.
Zde je šest kategorií podpůrného obsahu pro aplikaci AutoCAD:
■ Podpora: soubory uživatelských úprav/nabídek a palety, šrafování a obsah typu čáry.
■
Plotry: styly vykreslování a soubory konfigurace vykreslování.
■
Datová spojení: soubory datových spojení.
■
Šablona: šablony výkresů, sad listů a publikování na webu.
■
Vykreslování: certifikace hardwaru a soubory pásmových světel.
■
Nápověda: uživatelská příručka, referenční příručka, příručka uživatelských úprav,
časté dotazy k instalaci a příručka licencí.
Jak mohu zahrnout aktualizace Service Pack do rozmístění? | 17
Jaký je účel konfigurace dalších souborů
v rozmístění?
Instalaci můžete nakonfigurovat tak, aby zahrnovala další soubory, které umožní provádět
následující úlohy:
■ Určit skriptové soubory, které budou zahrnuty do rozmístění.
■
Nainstalovat uživatelské soubory libovolného formátu a umístit je do libovolného
adresáře v klientské pracovní stanici.
■
Přidat podsložky do instalační složky.
■
Přidat ukázkové soubory do stejného umístění jako soubory programu.
■
Přidat soubor do kořene instalačního adresáře.
Jaké služby poskytuje Komunikační centrum?
Během vlastního rozmístění můžete zvolit, zda chcete nebo nechcete aktivovat uživatelské
předvolby pro služby Komunikačního centra.
■ Povolit aktualizace Live Update: umožňuje uživatelům kontrolovat aktualizace při
připojení k Internetu. Je-li dostupná aktualizace produktu, zobrazí se hlášení o její
dostupnosti na stavovém řádku programu a lze ji buď stáhnout přímo ze serveru
společnosti Autodesk, nebo ji před zkopírováním do pracovních stanic uživatelů
nejdříve upravit.
■
Povolit Kanál správce CAD: řídí zobrazení kanálů správce CAD, což umožňuje
uživatelům přepínat kanály správce CAD, definovat umístění kanálu správce CAD a
nastavit zobrazovaný název kanálu správce CAD.
Co je to Autodesk Exchange?
Autodesk Exchange je nový centrální portál s nápovědou, výukovými pomůckami, tipy
a triky, videi a aplikacemi ke stažení. Pokud potvrdíte výchozí uživatelskou předvolbu
zobrazení portálu Autodesk Exchange po spuštění, budete mít přístup k dynamickému
výběru nástrojů od komunity Autodesk.
Jak upravit konfiguraci rozmístění?
Po vytvoření rozmístění můžete upravit jeho konfiguraci.
18 | Kapitola 3 Vytvoření rozmístění aplikace AutoCAD
Jak upravit konfiguraci rozmístění:
1 Vyhledejte a otevřete sdílenou složku, kde se nachází vaše rozmístění.
2 Ve složce rozmístění otevřete podsložku Nástroje.
3 Vyhledejte zástupce Vytvořit nebo upravit rozmístění.
4 Dvojitým kliknutím na zástupce Vytvořit nebo upravit rozmístění spusťte instalační
program v režimu Upravit konfiguraci rozmístění.
5 Na stránce Upravit konfiguraci rozmístění > Nastavení zadejte informace o rozmístění
a vyberte příslušnou možnost.
Jak upravit konfiguraci rozmístění? | 19
20
Řízení a změna
konfigurace instalace
4
Jak mohu přidat nebo odebrat funkce po instalaci?
Chcete-li přidat nebo odebrat funkce z aplikace AutoCAD, přejděte z nabídky Start systému
Windows do ovládacího panelu pro přidávání, změnu a odebírání programů. Vyberete-li
aplikaci AutoCAD jako program, který chcete změnit, instalační program bude otevřen
v režimu údržby. Klikněte na položku Přidat nebo odebrat funkce a postupujte podle pokynů
v instalačním programu.
21
Co když omylem odstraním nebo změním
požadované soubory? Lze je nahradit nebo
opravit?
Problém, způsobený chybějícím nebo pozměněným podpůrným souborem, budete moci
možná odstranit spuštěním instalačního programu a opravou nebo opětovnou instalací
aplikace AutoCAD. Chcete-li spustit instalační program, přejděte z nabídky Start systému
Windows do ovládacího panelu pro přidávání, změnu a odstraňování programů. Když
vyberete aplikaci AutoCAD jako program, který chcete změnit, instalační program bude
otevřen v režimu údržby. Klikněte na položku Opravit nebo přeinstalovat a postupujte
podle pokynů v instalačním programu.
Je možné po opravě instalace obnovit má vlastní
nastavení?
Vlastní nastavení lze exportovat a posléze znovu importovat do stejného systému, pokud
je třeba instalaci programu opravit. Podrobnější informace o exportu a importu vlastních
nastavení najdete v Příručce uživatelských úprav.
Jak mohu odinstalovat software?
Chcete-li odinstalovat aplikaci AutoCAD a všechny její komponenty z počítače, přejděte
z nabídky Start do ovládacího panelu pro přidávání, změnu a odebírání programů.
Vyberete-li aplikaci AutoCAD jako program, který chcete změnit, instalační program
bude otevřen v režimu údržby. Klikněte na položku Odinstalovat a postupujte podle
pokynů v instalačním programu.
Poznámka: AutoCAD Ve výchozím nastavení nainstaluje knihovnu materiálů a knihovnu
obrázků v základním rozlišení. Tyto knihovny je nutné odinstalovat samostatně pomocí
ovládacích panelů systému Windows pro přidávání nebo odebírání programů.
22 | Kapitola 4 Řízení a změna konfigurace instalace
K čemu slouží nástroje a pomůcky, které jsou
dostupné pro instalaci?
V části Nástroje a pomůcky instalačního programu můžete nainstalovat následující
produkty.
■ Správce síťových licencí Autodesk – Slouží ke správě síťových licencí na software
„vydáváním“ a „zařazováním“ licencí.
■
Autodesk CAD Manager Tools – Pomůcka, která umožňuje správci CAD upravit
nastavení zdrojů po dokončení rozmístění.
■
Služba obsahu Autodesk – Pomůcka (pro instalační nebo síťový server) umožňující
vytvořit index a povolit hledání ve sdílených síťových složkách a ve službě Autodesk
Seek. Funguje ve spojení s Průzkumníkem obsahu Autodesk (předem vybraná funkce
pro instalaci), který musí být také nainstalován.
K čemu slouží nástroje a pomůcky, které jsou dostupné pro instalaci? | 23
24
5
Systémové požadavky
aplikace AutoCAD 2012
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012
Zde jsou minimální systémové požadavky pro 32bitové a 64bitové operační systémy.
Doporučené požadavky: Kromě minimálních požadavků zahrnují tyto systémové požadavky
také doporučené požadavky na paměť a grafické karty. Doporučený operační systém je
Windows 7 (64bitová verze).
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 pro 32bitové pracovní stanice na straně 25
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 pro 64bitové pracovní stanice na straně 27
Požadavky pro rozmístění objektů zásad skupiny (GPO) na straně 29
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 pro
32bitové pracovní stanice
Popis
Požadavek
Operační systém
Aktualizace Service Pack 3 (SP3) nebo novější
následujících operačních systémů:
®
®
®
®
■
Microsoft Windows XP Professional,
■
Microsoft Windows XP Home,
Aktualizace Service Pack 2 (SP2) nebo novější
následujících operačních systémů:
25
®
■
Microsoft Windows Vista Enterprise,
■
Microsoft Windows Vista Business,
■
Microsoft Windows Vista Ultimate,
■
Microsoft Windows Vista Home Premium,
Následující operační systémy:
■
Microsoft Windows 7 Enterprise,
■
Microsoft Windows 7 Ultimate,
■
Microsoft Windows 7 Professional,
■
Microsoft Windows 7 Home Premium,
®
Prohlížeč
Internet Explorer
7.0 nebo novější
Procesor
Windows XP
®
®
Dvoujádrový procesor Intel Pentium 4 nebo
AMD Athlon™, 1,6 GHz nebo vyšší, s technologií
SSE2
Windows Vista nebo Windows 7
Intel Pentium 4 nebo
Dvoujádrový procesor AMD Athlon, 3,0 GHz
nebo vyšší, s technologií SSE 2
Paměť
2 GB paměti RAM (doporučeno 4 GB)
Rozlišení zobrazení
1 024 x 768 s podporou barev True Color
Místo na disku
Instalace 2,0 GB
Ukazovací zařízení
Kompatibilní s myší MS
Média (DVD)
Stažení a instalace z disku DVD
Rozhraní .NET
Rozhraní .NET verze 4.0
26 | Kapitola 5 Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012
Další požadavky pro 3D modelování
Procesor Intel Pentium 4 nebo AMD Athlon,
3,0 GHz nebo vyšší, nebo dvoujádrový procesor
Intel nebo AMD, 2,0 GHz nebo vyšší.
2 GB paměti RAM
2 GB volného místa na pevném disku bez místa
pro instalaci
Grafická karta určená pro pracovní stanice
s podporou rozlišení 1280 x 1024, barvami True
Color, 128 MB paměti (doporučeno: 256 MB pro
normální obrázky a 512 MB pro obrázky
Knihovny materiálů ve středním rozlišení),
s podporou technologie Pixel Shader 3.0 nebo
vyšší a s podporou Direct3D ®.
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 pro
64bitové pracovní stanice
Popis
Požadavek
Operační systém
Aktualizace Service Pack 2 (SP2) nebo novější
následujících operačních systémů:
■
®
®
Microsoft Windows XP Professional,
Aktualizace Service Pack 2 (SP2) nebo novější
následujících operačních systémů:
®
■
Microsoft Windows Vista Enterprise,
■
Microsoft Windows Vista Business,
■
Microsoft Windows Vista Ultimate,
■
Microsoft Windows Vista Home Premium,
Následující operační systémy:
■
Microsoft Windows 7 Enterprise,
■
Microsoft Windows 7 Ultimate,
■
Microsoft Windows 7 Professional,
■
Microsoft Windows 7 Home Premium,
Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012 pro 64bitové pracovní stanice | 27
®
Prohlížeč
Internet Explorer
7.0 nebo novější
Procesor
AMD Athlon 64 s technologií SSE2
AMD Opteron™ s technologií SSE2
®
Intel Xeon s podporou Intel EM64T a
technologií SSE2
Intel Pentium 4 s podporou Intel EM64T a
technologií SSE2
Paměť
2 GB paměti RAM (doporučeno 8 GB)
Rozlišení zobrazení
1 024 x 768 s podporou barev True Color
Místo na disku
Instalace 2,0 GB
Ukazovací zařízení
Kompatibilní s myší MS
Média (DVD)
Stažení a instalace z disku DVD
Rozhraní .NET
Rozhraní .NET verze 4.0
Další požadavky pro 3D modelování
2 GB paměti RAM nebo více
2 GB volného místa na pevném disku bez místa
pro instalaci
Grafická karta určená pro pracovní stanice
s podporou rozlišení 1280 x 1024, barvami True
Color, 128 MB paměti (doporučeno: 256 MB pro
normální obrázky a 512 MB pro obrázky
Knihovny materiálů ve středním rozlišení),
s podporou technologie Pixel Shader 3.0 nebo
vyšší a s podporou Direct3D ®.
28 | Kapitola 5 Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012
Požadavky pro rozmístění objektů zásad skupiny
(GPO)
Kromě minimálních systémových požadavků jsou pro úspěšné rozmístění objektů zásad
skupiny (GPO) nutné další položky. Další informace o rozmístění objektů GPO naleznete
v Příručce správce sítě.
K dispozici na disku produktu
Rozhraní Microsoft .NET 4.0
DirectX 9.0C
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) pro 32bitové a 64bitové operační systémy
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) pro 32bitové a 64bitové operační systémy
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) pro 32bitové a 64bitové operační systémy
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) pro 64bitové operační systémy
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) pro 64bitové operační systémy
Rozhraní Microsoft National Language Support Downlevel API (pouze x64)
FARO LS
Autodesk Design Review 2012
Služba obsahu Autodesk (soukromá nebo veřejná)
Aplikace Inventor Fusion a doplněk aplikace Autodesk Inventor Fusion pro aplikaci AutoCAD
2012
Knihovna materiálů Autodesk 2012
Knihovna materiálů Autodesk – Knihovna obrázků v základním rozlišení 2012
Jiné
Požadavky pro rozmístění objektů zásad skupiny (GPO) | 29
Microsoft Internet Explorer 7.0 s aktualizací Service Pack 1 nebo novější. Prohlížeč Microsoft
Internet Explorer je možné stáhnout z webové stránky společnosti Microsoft www.microsoft.com
.
balíček Instalační služby systému Microsoft (MSI) 4.5,
Aplikace Microsoft Windows Media Format 9.5 (předpoklad pro použití 64bitové verze)
30 | Kapitola 5 Systémové požadavky aplikace AutoCAD 2012
Download

Časté dotazy týkající se instalace - Exchange